Byla A2-600-368/2012
Dėl proceso ir bylos nagrinėjimo atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-24-71/2011

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus Mockevičius, spręsdamas pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės (toliau UAB) „FF Lizingas“ prašymą dėl proceso ir bylos nagrinėjimo atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-24-71/2011,

Nustatė

2Šiaulių apygardos teisme 2012-01-25 gautas pareiškėjo UAB „FF Lizingas“ prašymas dėl proceso ir bylos nagrinėjimo atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-24-71/2011. Prašyme pareiškėjas prašo: 1) atnaujinti civilinės bylos Nr. 2-24-71/2011 procesą ir nagrinėjimą; 2) panaikinti Lietuvos apeliacinio teismo 2011-05-05 ir Šiaulių apygardos teismo 2011-03-23 nutartis ir byloje priimti naują sprendimą – atsisakyti priimti LR Finansų ministerijos vardu teismui pateiktą 2008-07-01 AB Turto banko patikslintą prašymą Nr. ( - ) išnagrinėtoje akcinės bendrovės (toliau AB) „Oruva“ bankroto byloje Nr. B2-8-71/05. Savo prašymą pareiškėjas grindžia CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punktu ir nurodo, kad Šiaulių apygardos teismas 2011-12-30 nutartyje (civilinė byla Nr. 2-1452-357/2011) ir 2012-01-04 nutartyje (civilinė byla Nr. 2-564-372/2012) pažymėjo, kad ieškovo UAB „FF Lizingas“ ieškiniai nėra siejami su ginčų nagrinėjimo teismingumu bankroto procese. Pareiškėjas nesutinka, kad teismas atsisakė priimti jo procesinius dokumentus.

3Atsisakytina priimti prašymą.

4Teismas pažymi, kad pagal CPK 365 straipsnį inicijuoti proceso atnaujinimą gali šalys, tretieji asmenys, taip pat kiti byloje dalyvaujantys asmenys (CPK 37 str. 1 d.); neįtraukti į bylos nagrinėjimą asmenys, jeigu sprendimas ar nutartis pažeidžia jų teises ar įstatymo saugomus interesus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. vasario 22 d. Teismų praktikos taikant įstatymus dėl proceso atnaujinimo užbaigtose civilinėse bylose aktualūs klausimai, publikuota „Teismų praktika“ Nr. 26, 2007 m.).

5Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2011-05-05 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-1479/2011 nutraukė apeliacinį procesą pagal pareiškėjo UAB ,,FF Lizingas“ atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2011 m. kovo 23 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-24-71/2011. Kolegija, atsižvelgdama į tai, kad UAB ,,FF Lizingas“ nėra dalyvaujantis byloje asmuo, konstatavo, jog UAB ,,FF Lizingas“ asmuo neturi teisės paduoti atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2011 m. kovo 23 d. nutarties.

6Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2011-09-01 nutartyje pažymėjo, kad aplinkybė, kai pareiškėjas, neįtrauktas į bylą asmuo, pateikė prašymą dėl bylos nagrinėjimo atnaujinimo, nėra pagrindas atsisakyti priimti tokio asmens prašymą dėl proceso atnaujinimo. Pabrėžė, kad neįtrauktiems į bylos nagrinėjimą asmenims proceso atnaujinimas CPK 366 straipsnio pirmosios dalies 7 punkto pagrindu yra vienintelė procesinė galimybė apginti jų teises ar saugomus įstatymo interesus (civilinė byla 2-2075/2011).

7Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2012-01-19 nutartyje civilinėje byloje Nr. 2-260/2012 nurodė, kad į bylos nagrinėjimą neįtrauktas asmuo negali inicijuoti proceso atnaujinimo kitais proceso atnaujinimo pagrindais, nei CPK 366 straipsnio 1 dalies 7 punktu. Kolegija 2012-01-19 nutartyje nurodė, jog negalima daryti išvados, kad Šiaulių apygardos teismas 2011-03-23 nutartimi nusprendė dėl UAB „FF lizingas“ materialiųjų teisių ar pareigų, todėl kolegija konstatavo, kad nėra pagrindo tenkinti pareiškėjo prašymo remiantis CPK 366 straipsnio 1 dalies 7 punktu. Taip pat kolegija sprendė, kad nepagrįsti ir apelianto UAB „FF lizingas“ atskirojo skundo argumentai, susiję su tuo, kad žemesnės instancijos teismas nepagrįstai neatnaujino proceso ir pagal CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punktą, kadangi į bylos nagrinėjimą neįtrauktas asmuo negali inicijuoti proceso atnaujinimo šiuo pagrindu (CPK 365 str. 1 d.).

8Atsižvelgdamas į tai, kad CPK 370 straipsnyje reglamentuota prašymų atnaujinti procesą nagrinėjimo tvarka – teismo atliekamų procesinių veiksmų (savarankišku stadijų) eiliškumas ir turinys – bei į tai, jog juridinį pagrindą, teisiškai kvalifikuodamas prašyme atnaujinti procesą nurodytas aplinkybes, turi nustatyti teismas ex officio (CPK 3 str. 7 d.), teismas prašymo priėmimo stadijoje nepasisako dėl pareiškėjo UAB „FF lizingas“ prašyme nurodytų aplinkybių, sudarančių pagrindą atnaujinti procesą nebuvimo. Tačiau, įvertinęs tai, kad asmenys, neįtraukti į bylos nagrinėjimą, gali inicijuoti proceso atnaujinimą tik esant jų teisių ir teisėtų interesų pažeidimui (CPK 365 str. 1 d., CPK komentaras), o Lietuvos apeliacinio teismas 2012-01-19 nutartyje konstatavo, jog Šiaulių apygardos teismas 2011-03-23 nutartimi nenusprendė dėl UAB „FF lizingas“ materialiųjų teisių ar pareigų ir tuo, kad remiantis CPK 366 straipsnio pirmosios dalies 7 punktu, atnaujinti procesą nėra pagrindo, teismas sprendžia, jog pareiškėjas nėra subjektas, galintis inicijuoti civilinio proceso atnaujinimą, kadangi Šiaulių apygardos teismo 2011-03-23 nutartis nepažeidė pareiškėjo teisių ir teisėtų interesų ir tai konstatuota Lietuvos apeliacinio teismo 2012-01-19 nutartimi (civilinė byla Nr. 2-260/2012).

9Teismas, neįvertindamas pareiškėjo prašymo pagrįstumo ir nepasisakydamas ir dėl klausimų, kurie yra sprendžiami tik teismo posėdyje (antroji proceso atnaujinimo stadija), atkreipia dėmesį į tai, kad pareiškėjo prašymo reikalavimai dėl Lietuvos apeliacinio teismo 2011-05-05 ir Šiaulių apygardos teismo 2011-03-23 nutarčių panaikinimo ir naujo sprendimo byloje priėmimo iš esmės nesukelia jokių teisinių pasekmių, kadangi Šiaulių apygardos teismo procesinis savarankiškumas taikomas ta apimtimi, kiek jis neprieštarauja aukštesnės grandies teismo formuojamai praktikai.

10Konstitucinis Teismas inter alia pažymėjo, kad pagal Konstituciją negalima nustatyti tokio teisinio reguliavimo ir formuoti tokios teismų praktikos, kuriais būtų ištrintas esminis skirtumas tarp bylų proceso pirmosios instancijos teisme, bylų proceso apeliacinės instancijos teisme ir (arba) bylų proceso kasacinės instancijos teisme, taip pat nustatyti tokio teisinio reguliavimo ir formuoti tokios teismų praktikos, kuriais būtų paneigta Lietuvos apeliacinio teismo, kaip apeliacinės instancijos teismo, ir (arba) Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, kaip kasacinės instancijos teismo, konstitucinė prigimtis (Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 28 d. nutarimas).

11Be to, teismas neanalizuodamas prašymo nurodytų aplinkybių pagrįstumo pažymi, kad Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis Šiaulių apygardos teismo 2011-12-30 (civilinė byla Nr. 2-1452-357/2011) ir 2012-01-04 nutartys (civilinė byla Nr. 2-564-372/2012), kurias pareiškėjas įvardija savo pareiškimo pagrindu, yra pareiškėjo apskųstos apeliacinės instancijos teismui (Lietuvos apeliacinio teismo bylos Nr. 2-526/2012 ir Nr. 2-527/2012).

12Esant šioms aplinkybėms teismas sprendžia, kad kreipimasis dėl proceso atnaujinimo nagrinėjamu atveju traktuotinas kaip pareiškėjo siekimas, nurodant kitas aplinkybes, papildomo proceso, kuris yra išspręstas Šiaulių apygardos teismo 2011 m. lapkričio 10 d. nutartimi (civilinė byla Nr. A2-1238-154/2011), kuri palikta nepakeista Lietuvos apeliacinio teismo 2012-01-19 nutartimi (civilinė byla Nr. 2-160/2012), tikintis kitokio teismo sprendimo.

13Vadovaujantis civilinio proceso koncentracijos principu pareiškėjas turi sąžiningai įstatymų nustatyta tvarka naudotis savo procesinėmis teisėmis (CPK 7 str. 2 d.), įskaitant ir teise paduoti pareiškimą dėl proceso atnaujinimo. Sąžininga šalis, naudodamasi savo procesinėmis teisėmis, turėtų siekti proceso ekonomiškumo ir nuoseklumo, iš to išplaukia, kad ji neturi teisės inicijuoti keletą teisminių procesų vienu metu dėl to paties pažeisto intereso gynimo (pvz.: Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011-06-30 nutartis byloje Nr. 2-1436/2011). Šioje nutartyje Kolegija konstatavo, kad CPK 365 straipsnio 1 dalyje kaip viena iš sąlygų, būtinų prašymui dėl proceso atnaujinimo paduoti, yra įtvirtinta aplinkybė, jog įsiteisėjęs sprendimas ar nutartis turi pažeisti suinteresuoto asmens teises ar įstatymų saugomus interesus.

14Kaip minėta, nagrinėjamu atveju Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2012-01-19 nutartyje civilinėje byloje Nr. 2-260/2012 konstatavo, kad Šiaulių apygardos teismas 2011-03-23 nutartimi nenusprendė dėl UAB „FF lizingas“ materialiųjų teisių ar pareigų.

15Įvertinęs prieš tai nurodytas aplinkybes, teismas išaiškina pareiškėjui UAB „FF Lizingas“, kad, vadovaujantis CPK 95 straipsnio 2 dalimi dalyvaujančiam byloje asmeniui už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis gali būti skirta iki 20 000,00 Lt bauda.

16Teismas, atsižvelgdamas į prieš tai nurodytas aplinkybes ir į Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012-01-19 nutarties civilinėje byloje Nr. 2-260/2012 išaiškinimus, jog Šiaulių apygardos teismo 2011-03-23 nutartimi nebuvo nuspręsta dėl UAB „FF lizingas“ materialiųjų teisių ar pareigų, taip pat į tai, kad pareiškėjas apskundė Šiaulių apygardos teismo 2011-12-30 (civilinė byla Nr. 2-1452-357/2011) ir 2012-01-04 nutartis (civilinė byla Nr. 2-564-372/2012) Lietuvos apeliaciniam teismui, sprendžia, jog pareiškėjas neturi teisės inicijuoti keletą teisminių procesų vienu metu dėl to paties pažeisto intereso gynimo ir jis nėra subjektas, galintis inicijuoti civilinio proceso atnaujinimą civilinėje byloje Nr. 2-24-71/2011, todėl pareiškėjo prašymą atsisakytina priimti (CPK 37 str., 365 str. 1 d.).

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 37 straipsniu, 365 straipsnio 1 dalimi, 290–291 straipsniais, teismas

Nutarė

18Atsisakyti priimti pareiškėjo UAB „FF Lizingas“ prašymą.

19Išaiškinti pareiškėjui UAB „FF Lizingas“, kad vadovaujantis CPK 95 straipsnio 2 dalimi dalyvaujančiam byloje asmeniui už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis gali būti skirta iki 20000,00 Lt bauda.

20Ši nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus... 2. Šiaulių apygardos teisme 2012-01-25 gautas pareiškėjo UAB „FF Lizingas“... 3. Atsisakytina priimti prašymą.... 4. Teismas pažymi, kad pagal CPK 365 straipsnį inicijuoti proceso atnaujinimą... 5. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija... 6. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija... 7. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija... 8. Atsižvelgdamas į tai, kad CPK 370 straipsnyje reglamentuota prašymų... 9. Teismas, neįvertindamas pareiškėjo prašymo pagrįstumo ir nepasisakydamas... 10. Konstitucinis Teismas inter alia pažymėjo, kad pagal Konstituciją negalima... 11. Be to, teismas neanalizuodamas prašymo nurodytų aplinkybių pagrįstumo... 12. Esant šioms aplinkybėms teismas sprendžia, kad kreipimasis dėl proceso... 13. Vadovaujantis civilinio proceso koncentracijos principu pareiškėjas turi... 14. Kaip minėta, nagrinėjamu atveju Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų... 15. Įvertinęs prieš tai nurodytas aplinkybes, teismas išaiškina pareiškėjui... 16. Teismas, atsižvelgdamas į prieš tai nurodytas aplinkybes ir į Lietuvos... 17. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 37 straipsniu,... 18. Atsisakyti priimti pareiškėjo UAB „FF Lizingas“ prašymą.... 19. Išaiškinti pareiškėjui UAB „FF Lizingas“, kad vadovaujantis CPK 95... 20. Ši nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos...