Byla 2-1075/2012
Dėl Šiaulių apygardos teismo 2012 m. vasario 20 d. nutarties, kuria panaikino 2011m. gruodžio 14 d. bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Žaliavų prekyba“ kreditorių susirinkimo nutarimus Nr. 1 ir Nr. 2, nenušalino bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Valdsita“ nuo administratoriaus pareigų atlikimo bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „Žaliavų prekyba“ (bylos Nr. 2-576-124/2012)

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Virginijos Čekanauskaitės, Rasos Gudžiūnienės ir Marytės Mitkuvienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo kreditoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Best Fert“ atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2012 m. vasario 20 d. nutarties, kuria panaikino 2011m. gruodžio 14 d. bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Žaliavų prekyba“ kreditorių susirinkimo nutarimus Nr. 1 ir Nr. 2, nenušalino bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Valdsita“ nuo administratoriaus pareigų atlikimo bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „Žaliavų prekyba“ (bylos Nr. 2-576-124/2012).

2Teisėjų kolegija,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Šiaulių apygardos teismas 2009 m. gruodžio 22 d. nutartimi UAB „Žaliavų prekyba“ iškėlė bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Valdsita“.

5AB SEB banko atstovas ir BUAB „Žaliavų prekyba“ kreditorių susirinkimo pirmininkas 2012 m. sausio 12 d. teismui pateikė lydraštį dėl kreditorių susirinkimo ir kitų dokumentų siuntimo bei aiškinamąjį raštą (skundą), kuriuo prašė panaikinti 2011 m. gruodžio 14 d. kreditorių susirinkimo nutarimus Nr. 1 ir Nr. 2, kaip nepagrįstus, prieštaraujančius gerai moralei, teisingumo, sąžiningumo, protingumo principams. Nurodė, kad 2011-12-14 kreditorių susirinkime buvo priimtas nutarimas kreiptis į teismą dėl BUAB “Žaliavų prekyba“ bankroto administratoriaus UAB „Valdsita“ pakeitimo. Nurodė, kad kreditoriai inicijavę administratoriaus keitimą, turi asmeninių turtinių interesų dėl vykstančių teisminių ginčų prieš juos, didina nuostolius, patiriamus dėl bankroto procedūrų blokavimo.

6Administratorė I. P. bei atstovė S. G. prašė tenkinti skundą jų atsiliepime į skundą išdėstytais motyvais, prašė panaikinti kreditorių susirinkimo nutarimus dėl administratoriaus pakeitimo. Nurodė, kad administratorius tinkamai vykdė savo, kaip administratoriaus pareigas, nepadarė nei vieno teisės akto pažeidimo, kuris sukeltų neigiamas pasekmes UAB „Žaliavų prekyba“ kreditoriams, veikė įmonių bankroto įstatyme jam priskirtos kompetencijos ribose, atliko savo pareigas nepažeisdamas nei įmonės, nei kreditorių interesų

7Kreditorius UAB „Best fert“ atsiliepime į skundą prašė netenkinti skundo, pripažinti 2011-12-14 BUAB ,,Žaliavų prekyba” kreditorių susirinkime priimtus nutarimus (1 ir 2 klausimais) teisėtais, nes šie nutarimai realiai atspindi kreditorių daugumos valią, kreditorių nepasitikėjimą administratoriumi. Nutarimai priimti, vadovaujantis LR ĮBĮ 23 str. 3 p ir 13 p., absoliučia balsų dauguma, siekiant patenkinti visų kreditorių teisėtus lūkesčius spartesne bankroto procedūra ir apginti visų kreditorių turtinius interesus, kad kiek įmanoma mažiau nuostolių patirtų visi kreditoriai, nes bankroto administratoriaus UAB ,,Valdsita” per daugiau nei du metus atlikti darbai ir akivaizdus ignoravimas daugumos kreditorių bei netinkamas pareigų atlikimas, netenkina BUAB ,,Žaliavų prekyba” kreditorių ir jų teisėtų lūkesčių.

8Su skundu nesutiko ir kreditoriai UAB „Eurokorma“, HEEL A.S. , kurie pateikė rašytinį atsiliepimą ir nurodė analogiškus motyvus. UAB „Eurokorma“ atstovas adv. A. N. 2012-02-02 teismo posėdyje palaikė atsiliepime išdėstytus argumentus. Skundą prašė atmesti, nes bankui yra svarbiausia jo interesai, kadangi turi įkeisto turto. Prašė tenkinti kreditorių susirinkimo nutarimą, pakeisti administratorių, kuris turi mažesnį darbo krūvį.

9Kreditoriaus A. M. atstovas adv. M. R. prašė netenkinti skundo, tenkinti kreditorių susirinkimo nutarimą, pakeisti bankroto administratorių kitu, kuris bus nešališkas. Jo manymu, administratorius teikia nekvalifikuotai paruoštus, nepagrįstus ieškinius.

10Kreditorius VMI prie LR Finansų ministerijos atsiliepime nurodė, kad teismui neribojama teisė spręsti kausimą dėl administratoriaus tinkamumo vykdyti pavestas funkcijas, turėdamas duomenų, leidžiančių pagrįstai abejoti administratoriaus pareigų tinkamu vykdymu, vadovaujantis ĮBĮ 11 str. 8 dalimi svarstyti klausimą dėl administratoriaus atstatydinimo. Kreditorius UAB „Best fert“, pateikdamas reikalavimus atstatydinti, nurodė, kad administratorius nevykdė kai kurių savo pareigų iki kreditoriai jam nurodydavo, ar jas vykdė aplaidžiai, nenurodo, kokią žalą sumine prasme administratorius padarė kreditoriams. Taip pat neaiškios, kokios numatomos galimos administravimo išlaidos, laiko sąnaudos iki naujam administratoriui bus perduotas turtas, dokumentai. Mano, kad reikia vadovautis protingumo, efektyvumo kriterijais. Nesutinka su skunde nurodytais argumentais, kad VMI buvo šališka, balsuojant dėl skundžiamų nutarimų VMI susilaikė, išreiškė nuomonę, kad nėra pateikta konkrečios informacijos, kuria remiantis būtų galima priimti sprendimą pakeisti administratorių.

11II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

12Šiaulių apygardos teismas 2012 m. vasario 20 d. nutartimi panaikino 2011m. gruodžio 14 d. BUAB „Žaliavų prekyba“ kreditorių susirinkimo nutarimus Nr. 1 ir Nr. 2, nenušalino bankroto administratoriaus UAB „Valdsita“ nuo administratoriaus pareigų atlikimo BUAB „Žaliavų prekyba“. Teismas nurodė, kad sušaukiant šį kreditorių susirinkimą buvo laikytasi 2011-02-21 kreditorių susirinkime priimtos kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarkos t. y. vyko pagal iš anksto nustatytą darbotvarkę, dalyvaujant reikiamam skaičiui kreditorių, esant jų kvorumui.

13Teismas nurodė, kad kreditorių susirinkimas, priimdamas ginčijamą nutarimą, pirmuoju darbotvarkės klausimu viršijo savo kompetenciją, nes bankroto administratorių paskirti, jį atstatydinti gali tik teismas. Teismas vertino, kad kreditorius turi teisę tik inicijuoti administratoriaus atstatydinimo procedūrą, prašyti teismo atstatydinti administratorių ir paskirti kitą administratorių. Kreditorių susirinkimas pirmuoju klausimu pats nusprendė atstatydinti administratorių, o ne kreiptis į teismą dėl jo atstatydinimo, kas prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms, todėl šis nutarimo punktas yra negaliojantis, tuo pačiu ir antrasis nutarimo punktas (ĮBĮ 11 str. 8 d.2p.).

14Teismas tuo pačiu pasisakė dėl pagrindo atstatydinti administratorių. Teismas pažymėjo, jog bankroto administratorius, įgyvendindamas jam pavestas funkcijas, gali priimti ir tokius sprendimus, kurie ne visuomet yra priimtini asmenims, kurie turi atitinkamų prievolių įmonei. Todėl nesutarimai tarp įmonės administratoriaus ir tarp įmonės kreditorių, kurie pritaria administratoriaus veiklai, bei kreditorių, kurie turi ir atitinkamų prievolių šiai įmonei, dėl bankroto procedūrų vykdymo, yra natūralus dalykas. Pakeisti administratorių vien dėl to, jog jis pagal įstatymų reikalavimus įgyvendina priskirtas funkcijas ir tai neatitinka suinteresuoto asmens intereso byloje, nebūtų pagrindo.

15Kreditoriai nurodė, kad jau nuo pradžių administratorius netinkamai vykdė savo pareigas, nes nesavalaikiai buvo sušauktas pirmasis kreditorių susirinkimas, tačiau teismas su tuo nesutiko, nes nurodytos aplinkybės neatitiko byloje nustatytoms aplinkybėms.

16Teismas pasisakydamas dėl argumento, kad per du metus nuo bankroto bylos iškėlimo administratorė nesugebėjo tinkamai organizuoti BUAB ,,Žaliavų prekyba“ buhalterinės apskaitos, nurodė, jog administratoriaus pateikti rašytiniai įrodymai patvirtina, kad kreditoriams yra teikiama ši informacija, ką patvirtina ataskaita Nr. 1, 2011-03-16 d. informacinis pranešimas Nr.1 ir Nr. 2, pateikti atitinkamai 2011-04-04, 2011-10-05 kreditorių susirinkimams (2 t.,23-31 b. l.). Kreditorių susirinkimas 2011-02-21 d. patvirtino administratoriaus ataskaitas Nr. 1 ir Nr. 2, tuo pačiu pritarė administratoriaus veiksmams. Balanso ir pelno (nuostolių) ataskaita už 2010 metus nepatvirtinta 2011-04-04 kreditorių susirinkime, nurodant kad ji paruošta, nevertinant laikotarpio iki bankroto bylos iškėlimo, įpareigojant kreiptis į teismą dėl išimtų finansinių dokumentų gavimo. Bylos medžiaga patvirtina, kad įmonėje iki bankroto bylos iškėlimo nebuvo tinkamai vedama buhalterinė apskaita, nebuvo sudaryti finansinės atskaitomybės dokumentai už 2007, 2008, 2009 metus, buvusi buhalterė R. M. nuteista už aplaidžios apskaitos tvarkymą, o vadovui A. N. pareikšti kaltinimai dėl apgaulingos apskaitos tvarkymo. Teismas pripažino, kad administratorius buvo aktyvus, ėmėsi galimų priemonių ir iki bankroto iškėlimo apskaitai atkurti, tačiau aplinkybės dėl netinkamos ankstesnės buhalterinės apskaitos kliudo nustatyti tikrąją turto, finansinių įsipareigojimų, finansinę įmonės padėtį iki bankroto bylos iškėlimo. Pagal turimus duomenis buhalterinė apskaita yra suvedinėjama, atkuriama, tačiau iš pareikštų buvusiam įmonės vadovui kaltinimų matyti, kad neįmanoma nustatyti realią finansinę įmonės būklę. Dėl nurodytų aplinkybių administratoriui nebuvo perduotas debitorinių skolų sąrašas, todėl dėl informacijos stokos, dokumentų neturėjimo, administratoriui pradėjus vykdyti funkcijas, šis neturėjo galimybės savalaikiai pateikti pretenzijas UAB „Aukštaitijos ūkis”, UAB “Jurbarko agroservisas”, kurioms buvo iškeltos bankroto bylos.

17Teismas dėl kreditorių argumento, jog administratorius netinkamai atliko pareigą, reiškiant civilinius ieškinius bei jų nereiškiant baudžiamosiose bylose, nurodė, kad ĮBĮ nenumato termino, per kurį administratorius turi pateikti ieškinius, jie turi būti pareiškiami ieškinio senaties terminų ribose, žinoma, kuo operatyviau, tačiau, siekiant pareikšti pagrįstus ieškinius, tam reikia surinkti pakankamai pagrįstus įrodymus, paruošti dokumentus. Šie ieškiniai gali būti reiškiami ir gavus papildomos medžiagos apie sandorius, priešingus įmonės tikslams, ar paaiškėjus skolos faktams ir pan. Administratoriaus ieškinių ruošimas užsitęsė dėl objektyvių aplinkybių - dėl buhalterinės apskaitos duomenų trūkumo, apskaitos nesuvedimo nuo 2007 metų, ieškiniai yra sudėtingi, sudėtingas jų įrodinėjimas, ieškiniai iš dalies yra susiję vienas su kitu, susiję su buhalteriniais duomenimis. Be to, padėtį komplikavo tai, kad FNTT 2009 metais kratos metu išėmė visus finansinius dokumentus.

18Teismas sprendė, kad administratorius UAB „Valdsita“ tinkamai vykdė savo pareigas Įmonių bankroto įstatyme jam priskirtos kompetencijos ribose, atliko savo pareigas nepažeisdamas nei įmonės, nei kreditorių interesų. Teismas pažymėjo, kad administratoriaus UAB „Valdsita“ veiksmus dėl bankroto procedūrų vykdymo šioje įmonėje pagal UAB „Best fert“ skundą tyręs Įmonių valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos nenustatė, kad administratorius būtų pažeidęs teisės aktus, reglamentuojančius bankroto procedūras.

19III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

20Atskiruoju skundu kreditorius UAB „Best fert“ prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2012 m. vasario 20 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

211. Teismas nepagrįstai kreditoriaus SEB banko atstovo ir kreditorių susirinkimo pirmininko lydraštį ir aiškinamąjį raštą įvardijo skundu, todėl nepagrįstai priėmė nutartį dėl tariamo skundo priėmimo ir nagrinėjimo žodinio proceso tvarka bei tuo klausimu surengė teismo posėdį.

222. Teismas neteisingai vertino 2011-12-14 BUAB „Žaliavų prekyba“ kreditorių susirinkimo protokolą Nr. 6 ir susirinkime priimtus nutarimus, neteisingai vertino kreditorių susirinkimo pirmininko T. A. lydraščiu (aiškinamuoju raštu) pateiktą medžiagą ir kitus dokumentus.

233. BUAB „Žaliavų prekyba“ kreditorių dauguma nepasitiki teismo paskirtu bankroto administratoriumi UAB „Valdsita“ dėl netinkamo ir nerūpestingo pareigų atlikimo tvarkant BUAB „Žaliavų prekyba“ buhalterinę apskaitą. Administratorė yra šališka, nes nesavalaikiai atlieka jai numatytas pareigas, o kai kurių ir iš viso neatlieka. Administratorė nesavalaikiai imasi (nesiima) skolų iš debitorių išieškojimo, neišsamiai ir nevisapusiškai tikrina bendrovės sandorius, atsisako teikti kreditoriams visapusišką informaciją.

244. Bankroto administratorė vilkino bankroto procedūras.

25Atsiliepimu į atskirąjį skundą bankroto administratorė prašo a Nurodo, kad t

26Atsiliepimu į atskirąjį skundą kreditorius Šiaulių AVMI prašo išnagrinėti bylą iš esmės ir sprendimą priimti savo nuožiūra.

27Atsiliepimu į atskirąjį skundą kreditorius UAB „Eurokorma“ nurodė, kad sutinka su UAB „Best Fert“ atskiruoju skundu ir jame išsakytais motyvais ir pažymėjo, kad teismas netinkamai išaiškino faktines aplinkybes dėl kreditorių susirinkimo pirmininko pateikto prašymo, kurį teismas įvertino kaip skundą bei netinkamai išaiškino ir taikė LR Bankroto įstatymo nuostatas ir LAT formuojamą praktiką, todėl prašo skundžiamą nutartį panaikinti kaip nepagrįstą.

28IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

29Atskirasis skundas netenkintinas.

30CPK 1 straipsnio pirmojoje dalyje nustatyta, kad įmonių bankroto bylos nagrinėjamos pagal šio kodekso taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti įstatymai. Įmonių bankroto procesą (bankroto bylos iškėlimą, kreditorių reikalavimų pateikimą ir tvirtinimą, įmonės likvidavimą dėl bankroto, taip pat kitas su bankrotu susijusias procedūras) reglamentuoja Įmonių bankroto įstatymas. Įmonių bankroto įstatymo 1 straipsnio trečiojoje dalyje įtvirtintas šio įstatymo normų taikymo prioritetas kitų įstatymų atžvilgiu vykdant įmonės bankroto procedūras ir nurodyta, kad kitų įstatymų nuostatos, reglamentuojančios įmonių veiklą, kreditoriaus teisę į reikalavimų tenkinimą, kreditoriaus teisę imtis priemonių skoloms išieškoti, mokesčius ir kitas privalomąsias įmokas ir jų administravimą bankroto proceso metu, įmonėse taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja šio įstatymo nuostatoms.

31Apeliantas skunde nurodo, kad teismas nepagrįstai kreditoriaus SEB banko atstovo ir kreditorių susirinkimo pirmininko lydraštį-aiškinamąjį raštą įvardijo skundu, todėl nepagrįstai priėmė nutartį dėl tariamo skundo priėmimo ir nagrinėjimo žodinio proceso tvarka bei tuo klausimu surengė teismo posėdį. Teisėjų kolegija su šiuo apelianto argumentu sutikti negali. Įmonių bankroto įstatymo 24 straipsnio 5 dalyje numatyta, kad kreditorių susirinkimo nutarimas gali būti apskųstas teismui ne vėliau kaip per 14 dienų nuo dienos, kurią kreditorius sužinojo arba turėjo sužinoti apie nutarimo priėmimą. Nei ĮBĮ, nei kituose teisės aktuose nėra reglamentuota, kokį procesinį dokumentą turi paduoti kreditorius, skųsdamas kreditorių susirinkimo nutarimą. Teismų praktikoje tokie dokumentai vadinami skundais dėl kreditorių susirinkimo nutarimų (žr. pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gruodžio mėn. 7 d. nutartis, priimta UAB „Belmedas” bankroto byloje, bylos Nr. 3K-3-476/2011). CPK 115 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad klaidingas procesinio dokumento pavadinimo nurodymas <...> nėra kliūtis atlikti procesinius veiksmus, kurių yra prašoma pateiktame procesiniame dokumente. Nors kreditorius, skųsdamas kreditorių susirinkimo nutarimą, šį dokumentą įvardijo lydraščiu-aiškinamuoju raštu, pirmosios instancijos teismas pagrįstai šios aplinkybės nelaikė kliūtimi, trukdančia iš esmės išnagrinėti procesiniame dokumente nurodomus argumentus.

32Nagrinėjamos bylos atveju AB SEB banko atstovas ir BUAB „Žaliavų prekyba“ kreditorių susirinkimo pirmininkas teismui pateikė minėtą skundą, kuriuo prašė panaikinti 2011 m. gruodžio 14 d. kreditorių susirinkimo nutarimus Nr. 1 ir Nr. 2. Šiais nutarimais buvo nutarta: 1. atstatydinti UAB „Valdsita“ iš administratoriaus pareigų BUAB „Žaliavų prekyba” bankroto byloje; 2. siūlyti teismui BUAB „Žaliavų prekyba“ administratoriumi paskirti UAB „Abadona“. Kaip jau buvo minėta pirmosios instancijos teismas panaikino aukščiau įvardintus kreditorių susirinkimo nutarimus ir nenušalino bankroto administratoriaus UAB „Valdsita“ nuo administratoriaus pareigų atlikimo BUAB „Žaliavų prekyba“. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo motyvais, kad kreditorių susirinkimas, priimdamas nutarimą atstatydinti bankroto administratorių, viršijo savo kompetencijos ribas, nes bankroto administratorių paskirti, jį atstatydinti gali tik teismas. Pažymėtina, kad bet kurioje bankroto procedūros stadijoje, esant ĮBĮ 11 straipsnio 8 dalyje numatytiems pagrindams, neribojama teisė kelti klausimą, ar bankroto administratorius tinkamai vykdo pavestas funkcijas. Pagal ĮBĮ 23 straipsnio 13 punktą teisę reikalauti atstatydinti administratorių turi kreditorių susirinkimas (komitetas) (ĮBĮ 11 str. 8 d. 2 p.). Kreditorių susirinkimo nutarimo dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo pagrįstumo klausimą teismas išsprendžia nustatęs, ar yra pagrindas pagal turimus duomenis konstatuoti, jog administratorius netinkamai vykdo savo pareigas. Spręsdamas šį klausimą, teismas neturi teisės tikrinti, ar bankroto administratorius paskirtas pagrįstai, tačiau gali įvertinti visas šiam klausimui teisingai išspręsti reikšmingas aplinkybes, susijusias su bankroto proceso eiga, jos operatyvumu, vykdomų procedūrų skaidrumu, atskirų veiksmų (ne)atlikimu, sprendimų (ne)priėmimu.

33Atskirajame skunde apeliantas nurodo, kad BUAB „Žaliavų prekyba“ kreditorių dauguma nepasitiki teismo paskirtu bankroto administratoriumi UAB „Valdsita“ dėl netinkamo ir nerūpestingo pareigų atlikimo tvarkant BUAB „Žaliavų prekyba“ buhalterinę apskaitą bei bankroto procedūrų vilkinimo. Teisėjų kolegija su šiais apelianto argumentais sutikti negali. Pirmosios instancijos teismas detaliai ir aiškiai skundžiamoje nutartyje, remdamasis faktinėmis bylos aplinkybėmis nurodė, kad administratorius tinkamai vykdė savo pareigą sušaukiant kreditorių susirinkimus, atliekant buhalterinę apskaitą, reiškiant ieškinius teismams. Kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, iš bylos medžiagos matyti, kad įmonėje iki bankroto bylos iškėlimo nebuvo tinkamai vedama buhalterinė apskaita, nebuvo sudaryti finansinės atskaitomybės dokumentai už 2007, 2008, 2009 metus, buvusiai įmonės buhalterei ir vadovui iškeltos baudžiamosios bylos dėl aplaidžios ir apgaulingos apskaitos tvarkymo. Taigi dėl objektyvių priežasčių, tokių kaip netinkamas ankstesnės buhalterinės apskaitos tvarkymas, administratoriui sudaro kliūtis nustatyti tikrąją įmonės finansinę padėtį iki bankroto bylos iškėlimo. Pirmosios instancijos teismas taip pat tinkamai įvertino aplinkybes dėl civilinių ieškinių tinkamo ir savalaikio pareiškimo. Akivaizdu, kad ieškinių paruošimas yra apsunkintas tų aplinkybių, kurios jau buvo įvardintos bei tai, kad ieškiniai yra sudėtingi ir tinkamam jų parengimui reikalini buhalteriniai duomenys.

34Sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, kad administratorius UAB „Valdsita“ tinkamai vykdė savo pareigas Įmonių bankroto įstatyme jam priskirtos kompetencijos ribose, atliko savo pareigas nepažeisdamas nei įmonės, nei kreditorių interesų. Taigi byloje nėra nustatytos aplinkybės, kurių pagrindu būtų galima atstatydinti bankroto administratorių, o taip pat nėra duomenų, kad paskirtasis administratorius turėtų galiojančias nuobaudas dėl netinkamo pareigų atlikimo.

35Teisėjų kolegija pažymi, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas apeliacinį (atskirąjį) skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo (nutarties) motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 14 d. nutartis byloje Nr. 3K-7-38/2008, 2010 m. birželio 1 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-252/2010, 2010 m. kovo 16 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-107/2010, ir kt.). Aukščiau išdėstytų argumentų pagrindu darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė nagrinėjamam klausimui aktualias teisės normas, teisingai nustatė faktines aplinkybes, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes darytina išvada, kad kreditoriaus UAB „Best fert“ atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį pakeisti arba panaikinti (CPK 337 str. 1 p.). Teisėjų kolegija taip pat nenustatė ir absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 329 str. 1 d., 338 str.).

36Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio1 dalies 1 punktu,

Nutarė

37Šiaulių apygardos teismas 2012 m. vasario 20 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Šiaulių apygardos teismas 2009 m. gruodžio 22 d. nutartimi UAB „Žaliavų... 5. AB SEB banko atstovas ir BUAB „Žaliavų prekyba“ kreditorių susirinkimo... 6. Administratorė I. P. bei atstovė S. G. prašė tenkinti skundą jų... 7. Kreditorius UAB „Best fert“ atsiliepime į skundą prašė netenkinti... 8. Su skundu nesutiko ir kreditoriai UAB „Eurokorma“, HEEL A.S. , kurie... 9. Kreditoriaus A. M. atstovas adv. M. R. prašė netenkinti skundo, tenkinti... 10. Kreditorius VMI prie LR Finansų ministerijos atsiliepime nurodė, kad teismui... 11. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 12. Šiaulių apygardos teismas 2012 m. vasario 20 d. nutartimi panaikino 2011m.... 13. Teismas nurodė, kad kreditorių susirinkimas, priimdamas ginčijamą... 14. Teismas tuo pačiu pasisakė dėl pagrindo atstatydinti administratorių.... 15. Kreditoriai nurodė, kad jau nuo pradžių administratorius netinkamai vykdė... 16. Teismas pasisakydamas dėl argumento, kad per du metus nuo bankroto bylos... 17. Teismas dėl kreditorių argumento, jog administratorius netinkamai atliko... 18. Teismas sprendė, kad administratorius UAB „Valdsita“ tinkamai vykdė savo... 19. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 20. Atskiruoju skundu kreditorius UAB „Best fert“ prašo panaikinti Šiaulių... 21. 1. Teismas nepagrįstai kreditoriaus SEB banko atstovo ir kreditorių... 22. 2. Teismas neteisingai vertino 2011-12-14 BUAB „Žaliavų prekyba“... 23. 3. BUAB „Žaliavų prekyba“ kreditorių dauguma nepasitiki teismo paskirtu... 24. 4. Bankroto administratorė vilkino bankroto procedūras.... 25. Atsiliepimu į atskirąjį skundą bankroto administratorė prašo a Nurodo,... 26. Atsiliepimu į atskirąjį skundą kreditorius Šiaulių AVMI prašo... 27. Atsiliepimu į atskirąjį skundą kreditorius UAB „Eurokorma“ nurodė, kad... 28. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 29. Atskirasis skundas netenkintinas.... 30. CPK 1 straipsnio pirmojoje dalyje nustatyta, kad įmonių bankroto bylos... 31. Apeliantas skunde nurodo, kad teismas nepagrįstai kreditoriaus SEB banko... 32. Nagrinėjamos bylos atveju AB SEB banko atstovas ir BUAB „Žaliavų... 33. Atskirajame skunde apeliantas nurodo, kad BUAB „Žaliavų prekyba“... 34. Sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, kad administratorius UAB... 35. Teisėjų kolegija pažymi, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį... 36. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 37. Šiaulių apygardos teismas 2012 m. vasario 20 d. nutartį palikti nepakeistą....