Byla 2-576-124/2012
Dėl kreditorių susirinkimo nutarimo dalinio panaikinimo

1Šiaulių apygardos teismo teisėja Laisvė Aleknavičienė, sekretoriaujant Renatai Kovierei, dalyvaujant bankroto administratoriaus atstovei Irenai Prunskutei, Sandrai Gedminienei, kreditoriaus UAB „Best fert“ atstovui adv. R. M., UAB „Aukštaitijos grūdai“ atstovei G. N., viešame teismo posėdyje nagrinėjo civilinę bylą pagal SEB banko skundą dėl kreditorių susirinkimo nutarimo dalinio panaikinimo ir

Nustatė

2pareiškėjas BUAB „Žaliavų prekyba“ kreditorių susirinkimo pirmininkas SEB bankas 2012-01-12d. kreipėsi į teismą su pareiškimu, prašydamas panaikinti 2011-12-14 d. kreditorių susirinkimo nutarimus Nr. 1 ir Nr. 2, kaip nepagrįstus, prieštaraujančius gerai moralei, teisingumo, sąžiningumo, protingumo principams. Nurodo, kad 2011-12-14 kreditorių susirinkime buvo priimtas nutarimas kreiptis į teismą dėl BUAB “Žaliavų prekyba“ bankroto administratoriaus UAB „Valdsita“ pakeitimo. Pareiškėjas kategoriškai nesutinka su priimtu nutarimu, nes tam nemato nei vieno svaraus argumento bei teisinio pagrindo šiam veiksmui. Nurodo, kad kreditoriai inicijavę administratoriaus keitimą, turi asmeninių turtinių interesų dėl vykstančių teisminių ginčų prieš juos, didina nuostolius, patiriamus dėl bankroto procedūrų blokavimo. Nurodo, kad kreditoriai blokuoja turto realizavimo procedūras, sukelia neigiamą aplinką, tuo pačiu didina kitų kreditorių nuostolius. Dėl šių kreditorių veiksmų yra prasilenkiama su protingumo, sąžiningumo, teisingumo principais, tik teismas gali nušalinti administratorių ir tai ne dėl formalių, nežymių teisės aktų pažeidimų, o tik turėdamas pakankamai informacijos dėl kreditorių teiginių apie pažeidimus. Tuo tarpu nėra duomenų, kad administratorius savo pareigas atliktų netinkamai, šias aplinkybes turėtų patikrinti teismas, o ne vadovautis nutarimu. Nurodo, kad kreditorių susirinkimo protokolas buvo pateiktas tiktai 2012-01-06 dieną.

3Atstovas į teismo posėdį neatvyko, pateikė prašymą nagrinėti jam nedalyvaujant.

4Administratorius I. Prunskutė bei atstovė S. Gedminienė prašo tenkinti skundą jų atsiliepime į skundą išdėstytais motyvais, prašo panaikinti kreditorių susirinkimo nutarimus dėl administratoriaus pakeitimo. Atsiliepime bei teismo posėdyje aiškino, kad administratorius tinkamai vykdė savo, kaip administratoriaus pareigas, nepadarė nei vieno teisės akto pažeidimo, kuris sukeltų neigiamas pasekmes UAB „Žaliavų prekyba“ kreditoriams, veikė įmonių bankroto įstatyme jam priskirtos kompetencijos ribose, atliko savo pareigas nepažeisdamas nei įmonės, nei kreditorių interesų (3 t.,10–22 b. l.). Administratorius buvo spaudžiamas atsistatydinti ir tik jam to nepadarius, buvo pateikti tariami kaltinimai dėl netinkamo ir nerūpestingo pareigų atlikimo tvarkant BUAB „Žaliavų prekyba“ buhalterinę apskaitą, šališkumo atliekant administratoriaus pareigas, dėl bankroto proceso vilkinimo. Kaltinimas, kad administratorius nesuvedė buhalterinės apskaitos už laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo yra nepagrįstas ir klaidinantis teismą bei kitus kreditorius.

5Nesutinka su kreditorių aiškinimu, kad netinkamai ir nerūpestingai tvarkė BUAB „Žaliavų prekyba“ buhalterinę apskaitą. Administratorius nurodo, kad šias pareigas vykdė, apie tai pateikė duomenis administratoriaus ataskaitoje Nr. l, 2011-03-16 administratoriaus informaciniame pranešime Nr. l ir 2011-09-20 administratoriaus informaciniame pranešime Nr.2, kur pateikta kreditoriams informacija apie bankroto proceso metu gautas pajamas ir išlaidas, 2011-04-04 vykusiam kreditorių susirinkimui buvo pateiktas 2010 m. balansas ir pelno (nuostolio) ataskaita. Tai įrodymai, kad administratorius nepažeidinėja nei LR ĮBĮ, nei LR Buhalterinės apskaitos įstatymo. Nurodo, jog dėl nesuvestos buhalterinės apskaitos iki bankroto bylos iškėlimo yra atsakingas ne administratorius, o buvęs bendrovės vadovas A. N., kuriam yra pareikšti įtarimai, o šiuo metu nagrinėjama baudžiamoji byla teisme dėl apgaulingo ir aplaidaus apskaitos tvarkymo, buhalterė R. M. yra nuteista už UAB „Žaliavų prekyba“ aplaidų apskaitos tvarkymą. Nurodo, kad buvęs vadovas A. N. neperdavė nei 2008 m., nei 2009 m. finansinės atskaitomybės, taip pat kreditorių, debitorių sąrašo, įmonei priklausančio materialaus bei nematerialaus ilgalaikio ir trumpalaikio turto, nes įmonėje 2009-05-13 įvyko krata, kurios metu buvo išimti visi buhalteriniai dokumentai. Administratorius 2010-02-18, 2010-05-05, 2011-03-09 kreipėsi į Šiaulių apygardos prokuratūrą grąžinti dokumentus, tačiau gaudavo leidimus tik susipažinti su konkrečiais dokumentais, o visų bendrovės dokumentų grąžinti buvo atsisakyta iki nebus baigtas tyrimas. Prokuratūros veiksmų neskundė, vėliau gavus leidimą, padarė dokumentų kopijas.

6Debitorinius įsiskolinimus suvedinėjo iš pirminių dokumentų, stengėsi geranoriškai susitarti su debitoriais, o skolų neišieškojo iš UAB „Jurbarko agroservisas“ todėl, kad pastarajai įmonei bankrotas buvo iškeltas po 3 mėnesių nuo bankroto bylos iškėlimo UAB „Žaliavų prekyba“. Tuo metu administratorius neturėjo jokios informacijos ar dokumentų apie UAB „Jurbarko agroservisas“ skolas, todėl neturėjo galimybės reikšti ieškinio. Dėl grūdų kiekio paaiškino, kad prie 2011-10-05 kreditorių susirinkimo protokolo Nr.4 kreditoriams buvo pateiktos grūdų ir trąšų pirkimo-pardavimo suvestinės, kur matosi atsargų kiekiniai ir suminiai likučiai. Buvo pateiktas reikalavimas A. N. perduoti prekių likučius. 2011-01-10 gavus iš UAB „Kretingos grūdai“ grūdų sandėliavimo AB „Kretingos grūdai“ pajamų-išlaidų suvestinę, matosi, kad grūdų likučiai AB „Kretingos grūdai“ nesaugomi.

7Taip pat nesutinka su išreikšta kreditorių nuomone dėl šališkumo, nes nei vienas iš UAB „Valdsita“ darbuotojų nėra susijęs su UAB „Žaliavų prekyba“ akcininkais, vadovu ar darbuotojais. Atsiliepime nurodo, kad tai parodo ir eilė administratoriaus veiksmų, kaip kreipimasis į ikiteisminio tyrimo institucijas dėl buvusio vadovo A. N., administratoriaus iniciatyva įtrauktas klausimas dėl tyčinio bankroto, o pats administratorius neturi teisės kreiptis dėl tyčinio bankroto.

8Nesutinka su kreditorių reikalavimo dėl buvusio vadovo A. N., susijusio su darbo santykiais, kreditorinio reikalavimo panaikinimo ar įskaitymo ,,kaip prieštaraujančio įstatymams“ (ĮBĮ 10 str. 7 d. 3 p.).

9Laiko nepagrįstą kaltinimą administratoriui dėl nesavalaikio kreipimosi dėl tyčinio bankroto paskelbimo, nes jis pagal pasekmes tik įpareigoja administratorių peržiūrėti už ilgesnį laiką sandorius, ką ir taip atlieka administratorius.

10Dėl ieškinių baudžiamosiose bylose nepateikimo nurodo, kad administratorius pasirinko teisę juos reikšti civilinėse bylose, nes taip greičiau bus išnagrinėtos bylos. Taip pat mano, kad nepagrįsti kaltinimai administratoriui dėl laikinųjų apsaugos priemonių A. N. turtui nepateikimo, nes šios priemonės nuo 2010-01-27 d. yra pritaikytos Šiaulių miesto apylinkės prokuratūros, apie ką pranešė administratoriams 2011-02-21 d. kreditorių susirinkime. Be to, pateikus ieškinį A. N. dėl 1760764,34 Lt priteisimo dar kartą Šiaulių apygardos teismo nutartimi buvo areštuotas jo turtas. Mano, kad nepagrįstai kreditoriai nurodo, jog nesavalaikiai pareiškė ieškinį dėl 1 760 764,34 Lt lėšų pasisavinimo, nes apie tai tik buvo gavę pranešimą iš FNTT, ieškiniui pareikšti neturėjo dokumentų, juos reikėjo gauti iš FNTT.

11Nesutinka su išreikšta nuomone dėl bankroto proceso vilkinimo, nes pirmasis kreditorių susirinkimas sušauktas per vieną mėnesį nuo 2010-06-18 d. teismo nutarties, kuria patvirtinti kreditorių reikalavimai įsiteisėjimo dienos, t. y. 201-07-26 d. Ankstesnė 2010-04-07 d teismo nutartis buvo panaikinta ūkininkams P. M., A. M., A. M. pateikus atskiruosius skundus. Šis susirinkimas buvo atšauktas iki bus išsiaiškintas UAB „Best fert“ kreditorinio reikalavimo pagrįstumas, nes pastarasis nepateikė reikalingų duomenų, juos gavo iš buvusio vadovo A. N..

122011-02-21 d. kreditorių susirinkimas patvirtino administratoriaus ataskaitą, kas rodo, kad administratorius dirbo darbą, o ne vilkino bankroto procedūras.

13Nesutinka, kad civiliniai ieškiniai dėl debitorinių skolų nepateikimo buvo pateikti nesavalaikiai, nes ĮBĮ nenumato termino jiems pareikšti, galioja bendri CK numatyti senaties terminai. Kadangi administratorius dėl dokumentų poėmio bei dėl finansinių dokumentų neturėjimo, turėjo surinkti reikalingą informaciją, todėl tik vėliau galėjo pareikšti ieškinius ir 2011-03-28 buvo pareikšti ieškiniai UAB „Best fert“, I. K. dėl ŽŪB „Žadeikoniai“ pajaus pirkimo pardavimo sandorio pripažinimo apsimestiniu, šiuo metu byloje paskirta ekspertizė.

142010-12-15 d gavus iš antstolės V. Šimkienės pranešimą apie tai, kad UAB “Transkorma“ neapmokėjo pilnai už AB-je „Kretingos grūdai“ saugomus grūdus, ir geranoriškai nepatenkinus pretenzijos bei neapmokėjus skolos, šiai įmonei 2011-09 -19 buvo pareikštas ieškinys.

15Mano, kad patys kreditoriai vilkina bankroto procedūras, nes be pagrindo atideda dalies klausimų svarstymą.

16Kreditorius UAB „Best fert“ atsiliepime į skundą (1 t., 65–74 b. l.) bei jo atstovas teisme prašo netenkinti skundo, pripažinti 2011-12-14 BUAB ,,Žaliavų prekyba” kreditorių susirinkime priimtus nutarimus (1 ir 2 klausimais) teisėtais, nes šie nutarimai realiai atspindi kreditorių daugumos valią, kreditorių nepasitikėjimą administratoriumi. Nutarimai priimti, vadovaujantis LR ĮBĮ 23 str. 3 p ir 13 p., absoliučia balsų dauguma, siekiant patenkinti visų kreditorių teisėtus lūkesčius spartesne bankroto procedūra ir apginti visų kreditorių turtinius interesus, kad kiek įmanoma mažiau nuostolių patirtų visi kreditoriai, nes bankroto administratoriaus UAB ,,Valdsita” per daugiau nei du metus atlikti darbai ir akivaizdus ignoravimas daugumos kreditorių bei netinkamas pareigų atlikimas, netenkina BUAB ,,Žaliavų prekyba” kreditorių ir jų teisėtų lūkesčių. Nurodo, kad bankroto administratorius pažeidinėja teisės aktus, netinkamai ir nerūpestingai vykdo juose numatytas pareigas, elgiasi nesąžiningai ir šališkai, yra subjektyvus, todėl toliau negali eiti savo pareigų. Taip sprendžia ir kiti kreditoriai, kurių kreditorinis reikalavimas sudaro 72.81 proc., o šio bendro kreditorinio reikalavimo suma sudaro 14.503.423.36 Lt.

17Kreditorius nurodo, kad bankroto administratorius UAB “Valdsita”, jos įgaliotas asmuo vadovė I. Prunskutė, būdama BUAB ,,Žaliavų prekyba“ tiesioginė vadovė ir pagal 2001-11-06 LR Buhalterinės apskaitos įstatymo nuostatas būdama atsakinga už apskaitos organizavimą, daugiau nei per du metus nuo bankroto bylos iškėlimo nesugebėjo tinkamai organizuoti BUAB ,,Žaliavų prekyba“ buhalterinės apskaitos, ji visiškai neatitinka nei vieno LR Buhalterinės apskaitos įstatymo 4 straipsnyje numatyto reikalavimo, todėl negalima nustatyti realios finansinės padėties, nustatyti bendrovės turto, nuosavo kapitalo bei įsipareigojimų dydžio ir struktūros, nežinomi tikslūs debitoriniai reikalavimai bei negalima sustatyti realaus ir tikslaus įmonės balanso, kas lemia neigiamus padarinius ir netgi žalą visiems kreditoriams, nes nėra išieškomos debitorinės skolos. Nuo bankroto bylos iškėlimo momento jau yra bankrutavę debitoriai - UAB „Aukštaitijos ūkis” bei UAB “Jurbarko agroservisas”, neaiškūs prekių likučiai ir tokiu būdu buvo eliminuota galimybė imtis priemonių juos surasti, nustatyti jų saugojimo vietą ar bendroves, kurios perėmė šį turtą. Iki šios dienos neaiškūs AB “Kretingos Grūdai” saugomų grūdų kiekiai. Administratorius, siekdamas nustatyti turto buvimo vietą, neatliko krovinio važtaraščių analizės nustatant prekių judėjimą, pakrovimo bei iškrovimo vietas. Nurodo, kad administratorius neatliko pagal kreditorių reikalavimus priešpriešinių patikrinimų, ypatingai su susijusiomis bendrovėmis UAB ,,Aukštaitijos ūkis“, UAB ,,Aukštaitijos grūdai“, UAB ,,Jurbarko agroservisas“, ko prašė administratoriaus, bet šis nepateikė visapusiškos informacijos. Nurodo, kad administratorius nesugebėjo tinkamai suorganizuoti buhalterinės apskaitos tvarkymo iki bankroto bylos iškėlimo. Kadangi iki bankroto bylos iškėlimo nebuvo vedama apskaita, o vadovas kaltinamas didelės vertės turto pasisavinimu, remiantis ĮBĮ įstatymo 11 str. 3 d. 14 p.,, 11 str. 3 d. 6 p , numatančiais administratoriaus pareigą ginti visų kreditorių bei bankrutuojančios įmonės interesus, vadovauti bankrutuojančios įmonės ūkinei komercinei veiklai, į kurią tuo pačiu įeina ir pareiga, numatyta LR Buhalterinės apskaitos įstatymo 21 str. 1 d., t. y. organizuoti apskaitą, motyvuoja ir įpareigoja bankroto administratorių organizuoti apskaitą ne tik po bankroto bylos iškėlimo, bet ir visapusiškai patikrinti apskaitą iki bankroto bylos iškėlimo, priešingu atveju negalima nustatyti tikslaus bendrovės turto likučio bankroto bylos iškėlimo dienai, o tuo pačiu neįmanoma sudaryti tikslaus bendrovės balanso, nes iki bankroto bylos iškėlimo ilgą laiką nebuvo sudarinėjami įmonės balansai. Mano, kad bendrovės balansai, administratorės sudaryti už laikotarpį nuo bankroto bylos iškėlimo, neatspindi realios bendrovės finansinės padėties, dėl ko kreditoriai 2011-04-04 kreditorių susirinkime ir nepatvirtino balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitos už 2010 metus. Iki šiol nėra žinomi tikslūs bendrovės kreditoriniai-debitoriniai reikalavimai. Administratorės nustatyti kai kurie debitoriai (skolininkai) ir jų skoliniai įsipareigojimai neatitinka realios tikrovės. Taip pat nurodo, kad ir juos nustačius, savalaikiai nesiimta konkrečių išieškojimo veiksmų. Kai kurie ieškiniai dėl skolų išieškojimo pateikti daugiau nei po metų laiko po bankroto bylos iškėlimo, administratorė nesikreipė į teismą dėl laikinųjų apsaugos priemonių (turto arešto) taikymo skolininkų atžvilgiu. Bankroto administratorė net po kelių FNTT pareigūnų pranešimų apie galimybę baudžiamojoje byloje Nr. 06-1-03014-09 pareikšti civilinį ieškinį, jo nepateikė, kas įrodo, kad ji nesiėmė visų įmanomų realių galimybių išieškoti skolas iš bendrovės skolininkų, t. y. iš bendrovės buvusio vadovo A. N., kuris kaltinamas didelės vertės turto (virš milijono litų) pasisavinimu. Su ieškiniu į teismą kreipėsi tik 2011-08-22, prašydama priteisti skolą iš buvusio UAB ,,Žaliavų prekyba“ vadovo A. N. ir buvusio darbuotojo A. D.. Mano, kad administratorė neatliko visų veiksmų, numatytų ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 14 punkte, kai tuo tarpu ji privalo tinkamai organizuoti bankrutuojančios įmonės veiklą, sukaupti kuo daugiau bankrutuojančios įmonės turto, iš kurio būtų tenkinami kreditorių reikalavimai. Netinkamai vykdant pareigas, t. y. savalaikiai nesiėmus arba iš viso nesiėmus skolų išieškojimo veiksmų, nesikreipus dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo civilinėse bylose, o baudžiamojoje byloje nesikreipiant dėl laikino nuosavybės teisės apribojimo, sudaroma galimybė atsakovams paslėpti, perleisti turtą, į kurį galėtų būti nukreiptas išieškojimas, kas kelia abejones dėl administratorės pareigų tinkamo atlikimo.

18Kreditorius mano, kad administratorius yra šališkas bankroto procese, nes žinodamas apie buvusio vadovo A. N. netinkamą buhalterinės apskaitos organizavimą, nepaisant kreditorių susirinkimo pastebėjimų, nesikreipė į teismą dėl kreditorinio reikalavimo darbo užmokesčio panaikinimo A. N.. Administratorius, žinodamas apie galimai iššvaistytas ir pasisavintas BUAB “Žaliavų prekyba” pinigines lėšas ir turtą, tik 2011 m. rugsėjo 20 d., beveik po dviejų metų, iškelia klausimą dėl tyčinio bankroto iškėlimo ir kreipimosi į Šiaulių apygardos teismą. Taip pat mano, kad jo šališkumą rodo tai, kad nuo bankroto iškėlimo dienos, turėdamas pilną informaciją apie iš BUAB “Žaliavų prekyba” pasisavintas lėšas - 1760764,34 Lt, tik 2011-08-22 pateikė ieškinį Šiaulių apygardos teismui, prašydamas priteisti ieškovo naudai pasisavintas lėšas, kai 2011-04-05 d. kreditorių susirinkime nurodė, kad kreipėsi dėl skolos priteisimo iš A. N., bet ieškinys buvo atmestas, netaikė laikinųjų apsaugos priemonių, nors 2011-02-21 d. kreditorių susirinkime nurodė, kad bus pateiktas prašymas dėl A. N. arešto, neįstojo į ikiteisminiame tyrime civiliniu ieškovu, nepasirūpino, kad bendrovė, kaip civilinis ieškovas, įgytų procesinių teisių ir galėtų jomis tinkamai pasinaudoti, tame tarpe ir reikšti įvairius prašymus bei gauti reikalingų dokumentus, tuo pačiu neužtikrino galimybės apriboti A. N. nuosavybės teises. Dėl netinkamų veiksmų kreditoriai prarado galimybę atgauti nors dalį skolos, kurios galėjo būti išieškotos iš asmeninio A. N. nekilnojamo turto 4-ių žemės sklypų, kurio pardavimo varžytynes 2010-12-14 organizavo antstolis T. Ubartas.

19Taip pat mano, kad administratorius užvilkino bankroto procesą, nes per vėlai sušaukė pirmąjį kreditorių susirinkimą, informaciją apie teismo nutarties apskundimą dėl kreditorinių reikalavimų tvirtinimo ir kt. klausimus, susijusius su delsimu sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą, administratorė kreditoriams pateikė tik po to, kai kreditoriai iškėlė klausimą dėl jos atstatydinimo. Vėliau procedūros buvo atidėtos vėlesniam laikui, iki bus išsiaiškintas kreditoriaus UAB ,,Best fert“ reikalavimo pagrįstumas, kurį administratorė pagal LR ĮBĮ 11 str. 3 d. 10 punkto nuostatas turėjo nustatyti dar iki pateikiant jį tvirtinti teismui. Administratorė nesavalaikiai išsireikalavo iš buvusio vadovo bendrovės turtą, buhalterinės apskaitos ir visus kitus dokumentus, o pastarasis per 15 d. nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos privalėjo visą tai perduoti administratorei, teikia nepagrįstus pareiškimus teismui dėl kreditorinių reikalavimų sumažinimo UAB „Best fert“. Nepagrįstai užvilkino kito kreditorių susirinkimo, t. y. nuo 2010-07-26 d. iki 2011-02-21 d. sušaukimą. Taip pat žinodama, kad 2010-05-24 d. kreditorius UAB „Eurokorma“ pareiškė ieškinį dėl ŽŪB „Žadeikoniai“ pajaus pirkimo, administratorius tik po 10 mėnesių kreipėsi į teismą su ieškiniu kitu pagrindu, o po 21 mėnesio kreipėsi dėl skolos išieškojimo iš UAB “Transkorma“, beveik po dviejų metų – dėl tyčinio bankroto.

20Kadangi BUAB ,,Žaliavų prekyba” administratorius UAB ,,Valdsita” nėra pakankamai aktyvus bankroto procese bei yra pagrįstų abejonių dėl administratoriaus tinkamumo, t. y. dėl jo šališkumo, sąžiningumo, tinkamo pareigų vykdymo, prašo spręsti administratorių pakeisti kitu, o skundą atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo, kad kreditoriai 2011-12-14 susirinkime pasiūlė ir patvirtino naują administratoriaus kandidatūrą - uždarąją akcinę bendrovę ,,Abadona“, turinčią atitinkamą leidimą teikti bankroto administravimo paslaugas, turinčią kvalifikuotų specialistų, sutinkančią teikti bankroto administravimo paslaugas, nėra prisiėmęs daug administruotinų įmonių, savo veiklą vykdo Vilniuje, kur yra kreditorių dauguma ( 89.27 proc.).

21Taip pat su skundu nesutiko ir kreditoriai UAB „Eurokorma“, HEEL A.S. , kurie pateikė rašytinį atsiliepimą (1t.,75–84 b. l.), nurodė analogiškus motyvus. UAB „Eurokorma“ atstovas adv. A. N. 2012-02-02 d. teismo posėdyje palaikė atsiliepime išdėstytus argumentus, mano kad bankroto procedūros dėl pernelyg didelio administratoriaus užimtumo užsitęsė, ieškiniai dėl debitorinių įsiskolinimų reiškiami pernelyg vėlai po 1 ar beveik dviejų metų, nebuvo reiškiami ieškiniai ikiteisminiame tyrime (2 t. 113–114 b. l.). Skundą prašo atmesti, nes bankui yra svarbiausia jo interesai, kadangi turi įkeisto turto. Prašo tenkinti kreditorių susirinkimo nutarimą, pakeisti administratorių, kuris turi mažesnį darbo krūvį.

22Kreditoriaus A. M. atstovas adv. M. Ramanauskas prašo netenkinti skundo, tenkinti kreditorių susirinkimo nutarimą, pakeisti bankroto administratorių kitu, kuris bus nešališkas. Mano, kad administratorius teikia nekvalifikuotai paruoštus, nepagrįstus ieškinius. Kreditoriams kyla abejonių dėl administratoriaus šališkumo, susitarimų su buvusiu įmonės vadovu A. N. buvimu, nes bylose matosi, kad yra derinami veiksmai su juo, oficialiai nepareikalavo iš A. N. dokumentų.

23Kreditorius VMI prie LR Finansų ministerijos atsiliepime (2 t.,118–119 b. l.) nurodo, kad teismui neribojama teisė spręsti kausimą dėl administratorius tinkamumo vykdyti pavestas funkcijas, turėdamas duomenų, leidžiančių pagrįstai abejoti administratoriaus pareigų tinkamų vykdymu, vadovaujantis ĮBĮ 11 str. 8 dalimi svarstyti klausimą dėl administratoriaus atstatydinimo. Kreditorius UAB „Best fert“, pateikdamas reikalavimus atstatydinti, nurodė, kad administratorius nevykdė kai kurių savo pareigų iki kreditoriai jam nurodydavo, ar jas vykdė aplaidžiai, nenurodo, kokią žalą sumine prasme administratorius padarė kreditoriams. Taip pat neaiškios, kokios numatomos galimos administravimo išlaidos, laiko sąnaudos iki naujam administratoriui bus perduotas turtas, dokumentai. Mano, kad reikia vadovautis protingumo, efektyvumo kriterijais. Nesutinka su skunde nurodytais argumentais, kad VMI buvo šališka, balsuojant dėl skundžiamų nutarimų VMI susilaikė, išreiškė nuomonę, kad nėra pateikta konkrečios informacijos, kuria remiantis būtų galima priimti sprendimą pakeisti administratorių.

24AB SEB bankas skundas tenkintinas.

25Byloje nustatyta, kad 2009-12-22 d. UAB „Žaliavų prekyba“ iškelta bankroto byla, kurios administratoriumi paskirta UAB „Valdsita“.

26Bankroto bylų nagrinėjimo ypatumus nustato ĮBĮ. Bylos, kylančios iš bankroto teisinių santykių, nagrinėjamos pagal bendrąsias civilinio proceso taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato CPK ir kiti Lietuvos Respublikos įstatymai (LR CPK 1 str. 1 d.). ĮBĮ 21 straipsnis numato, kad bankrutuojančios įmonės kreditoriai turi teisę dalyvauti kreditorių susirinkimuose, balsuoti jame priimamais klausimais, ginti savo reikalavimus pagal teismo patvirtintus jų kreditorinius reikalavimus bei kreiptis į teismą dėl kreditorių susirinkimo priimtų nutarimų. Kreditorių susirinkimas sprendžia tiek pagrindinius su įmonės tolesniu teisiniu likimu susijusius, tiek ir einamuosius klausimus: įmonės turto pardavimo tvarkos nustatymo, likvidavimo procedūros (ne)pradėjimo, ūkinės komercinės veiklos tęstinumo ir pan. ( ĮBĮ 23 str.). Kreditorių susirinkimas, be kita ko, sprendžia administratoriaus veiklos ataskaitos tvirtinimo klausimą, taip pat turi teisę kreiptis į teismą ir dėl administratoriaus pakeitimo (ĮBĮ 23 str. 13 p.). Kreditorių susirinkimo nutarimų priėmimo tvarka, numatyta ĮBĮ 24 straipsnyje, kurio 1 dalyje įtvirtinta, kad kreditorių susirinkimo nutarimas laikomas priimtu, kai už jį atvirai balsavo kreditoriai, kurių teismo patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos, išskyrus šio įstatymo nustatytas išimtis; be to, kreditorius turi teisę raštu pareikšti kreditorių susirinkimui savo nuomonę (už ar prieš) dėl kiekvieno nutarimo ir ši nuomonė turi būti įskaitoma į kreditorių susirinkimo (taip pat ir pakartotinio susirinkimo) balsavimo rezultatus, apie tai paskelbiant kreditorių susirinkimo metu. Dėl to kreditorius turi teisę prieš kreditorių susirinkimą gauti kreditorių susirinkimo nutarimų projektus bei darbotvarkės pasiūlymus, kad galėtų pareikšti dėl jų savo nuomonę. Kreditorių susirinkimo nutarimai yra privalomi įmonės kreditoriams, tačiau kreditoriams manant, kad šie nutarimai pažeidžia jų teises, įstatymas suteikia jiems teisę kreiptis į teismą dėl kreditorių susirinkimo priimtų nutarimų pripažinimo negaliojančiais (ĮBĮ 21 str. 1 d. 2 p., 24 str. 5 d.).

27Kreditorių susirinkimo pirmininkas skundžia 2011-12-14 d., skundą pateikė 2012-01-12 d. SEB banko atstovas nurodo, kad susirinkimo protokolą gavo tik 2012-01-06 d. LR ĮBĮ 24 str. 5 d. numato 14 dienų terminą skųsti priimtus nutarimus. Kadangi teisminė praktika laiko, kad tai yra ieškinio senaties terminas, jo niekas neprašė taikyti, todėl kreditoriaus reikalavimai yra ginami (Apeliacinio teismo 2010-05-27 d. nutartis civ. byloje Nr.2-825/2010). Be to, atsižvelgtina, kad nutarimas buvo surašytas pavėluotai, ką pripažino ir pirmininkavęs šiame susirinkime adv. R. M. (2 t.,114 b. l) .

28Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pripažįstama, kad teismui, nagrinėjant skundus dėl bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumo, reikia patikrinti, ar buvo laikytasi ĮBĮ ir kreditorių susirinkimo nustatytos tokio susirinkimo sušaukimo tvarkos, taip pat kreditorių dalyvavimo, numatytos darbotvarkės klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. birželio 22 d. nutartis, priimta bankrutuojančios UAB ,, Revi“ byloje Nr. 3K-3-286/2007).

292011-12-14d. buvo sušauktas BUAB „Žaliavų prekyba“ kreditorių susirinkimas. Susirinkimo darbotvarkėje numatyta :1. Dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo. 2 Dėl naujos bankroto administratoriaus kandidatūros pasiūlymo. 3. Dėl turto pardavimo. 4. Dėl administratoriaus atlyginimo nustatymo. 5. Dėl administravimo sąmatos tvirtinimo. Kreditoriaus atstatydinimo klausimas turėjo būti sprendžiamas 2011-11-21 kreditorių susirinkime, tačiau jo metu sprendimas nebuvo priimtas, nes nebuvo pateikti nutarimų projektai dėl šio klausimo bei dėl naujos bankroto administratoriaus kandidatūros pasiūlymo. Šiame susirinkime buvo priimti nutarimai: 1. Atstatydinti UAB „Valdsita“ iš administratoriaus pareigų BUAB „Žaliavų prekyba” bankroto byloje; 2.1. Siūlyti teismui BUAB „Žaliavų prekyba“ administratoriumi paskirti UAB „Abadona“. Kitais klausimais nutarimai nepriimti.

30Sušaukiant šį kreditorių susirinkimą buvo laikytasi 2011-02-21 d. kreditorių susirinkime priimtos kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarkos, t. y. kreditoriams apie įvyksiantį susirinkimą pranešta ne vėliau kaip 10 dienų paštu (bankroto byla 2 t.,149– 150 b. l.), kreditoriams buvo pateikti nutarimų projektai. Susirinkimas vyko bei nutarimai priimti nepažeidžiant nustatytos tvarkos, t. y. vyko pagal iš anksto nustatytą darbotvarkę, dalyvaujant reikiamam skaičiui kreditorių, esant jų kvorumui. Kreditoriniai reikalavimai teismo yra patvirtinti 20.787.109,59 Lt sumai, susirinkime dalyvavo kreditoriai, kurių reikalavimai sudaro 19.132.361,44 Lt sumą arba 92,039 proc. teismo patvirtintų kreditorinių reikalavimų, tame skaičiuje balsavo paštu 8.673.403,54 Lt sumą turintys kreditoriai arba 41,724 procentų (1t. 12 b. l.).Už administratoriaus UAB „Valdsita“ atstatydinimą balsavo 62,88 proc. nuo visų teismo patvirtintų kreditorinių reikalavimų, balsavo prieš 24,072 proc., susilaikė 5.080 proc. Balsų dauguma 1-ju darbotvarkės klausimu buvo priimtas nutarimas atstatydinti UAB „Valdsita“ iš administratoriaus pareigų. Ta pačia balsų proporcija buvo priimti nutarimai ir dėl kito darbotvarkės klausimo Nr.2- dėl administratoriaus skyrimo. Buvo nuspręsta prašyti teismo paskirti bankroto administratorių UAB „Abadonas“. Taigi, teismas nenustatė procedūrinių pažeidimų. Įmonių bankroto įstatyme nustatytos kreditorių susirinkimo sušaukimo, kreditorių dalyvavimo, numatytos darbotvarkės klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos buvo laikytasi. Tačiau kreditorių susirinkimas, priimdamas ginčijamą nutarimą, pirmuoju darbotvarkės klausimu viršijo savo kompetenciją, nes bankroto administratorių paskirti, jį atstatydinti gali tik teismas, ką teisingai savo skunde nurodo ir pareiškėjas (ĮBĮ 11 str. 8 d.2 p.). Kreditorius turi teisę tik inicijuoti administratoriaus atstatydinimo procedūrą, prašyti teismo atstatydinti administratorių ir paskirti kitą administratorių. Kreditorių susirinkimas pirmuoju klausimu pats nusprendė atstatydinti administratorių, o ne kreiptis į teismą dėl jo atstatydinimo, kas prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms, todėl šis nutarimo punktas yra negaliojantis, tuo pačiu ir antrasis nutarimo punktas (ĮBĮ 11 str. 8 d.2p.).

31Teismas tuo pačiu pasisako dėl pagrindo atstatydinti administratorių.

32Įmonės administratorius bankroto procese yra vienas iš svarbiausių asmenų bankroto procese, iš esmės vykdo bankrutuojančios įmonės vadovo funkcijas bei atlieka teisinį tyrimą dėl atsakovo bei su juo susijusių asmenų veiksmų ar neveikimo. Todėl tik nešališkas ir profesionaliai veikiantis bankroto administratorius gali nustatyti tikrąsias nemokumo priežastis, pasiekti pusiausvyrą tarp įmonės, kuriai iškelta bankroto byla, galimybių išlikti konkurencingu teisės subjektu rinkoje bei tuo pačiu padėti teismui nustatyti ir patvirtinti kreditorių pagrįstus finansinius reikalavimus. Įstatymas įtvirtina administratoriaus pareigą lygiai ginti visų kreditorių ir bankrutuojančios įmonės teises ir interesus. Ši pareiga reiškia, kad bet kurie bankroto administratoriaus veiksmai ir sprendimai turi būti paremti visiško nešališkumo, teisinio nesuinteresuotumo, bet kokio interesų konflikto vengimo principais, nes tik nešališkas ir profesionaliai veikiantis bankroto administratorius gali nustatyti tikrąsias nemokumo priežastis, pasiekti pusiausvyrą tarp įmonės, kuriai iškelta bankroto byla, ir jos kreditorių interesų, teisingai išspręsti atskirus klausimus bankroto procese. Dėl administratoriaus svarbos bankroto procese neatsitiktinai tik teismas, laikydamasis teisės norminių aktų reikalavimų, turi teisę jį paskirti. Taip pat, neatsitiktinai teismas yra vienas iš subjektų, galinčių kelti klausimą dėl bankroto administratoriaus tinkamumo vykdyti pavestas funkcijas. Įstatymas neriboja teismo teisės bet kurioje bankroto procedūros stadijoje kelti ir spręsti klausimą dėl bankroto administratoriaus tinkamumo vykdyti pavestas funkcijas. Šiuo metu yra ir faktinis pagrindas tai spręsti, nes teismui yra pateiktas kreditoriaus skundas dėl 2011-12-14 d. kreditorių susirinkime priimtų nutarimų dėl administratoriaus atstatydinimo (ĮBĮ 11 str. 8 d. 2 p.).

33Bankrutuojančios įmonės administratoriaus funkcijos, jo teisės ir pareigos reglamentuotos ĮBĮ 11 straipsnyje, kuriame nustatyta, kad bankrutuojančios įmonės administratorius yra teismo paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, ĮBĮ nustatyta tvarka valdantis, naudojantis bankrutuojančios įmonės turtą, bankuose esančias lėšas ir jomis disponuojantis, privalantis užtikrinti bankrutuojančios įmonės turto apsaugą, vadovaujantis ūkinei komercinei veiklai, privalantis ginti visų kreditorių bei bankrutuojančios įmonės interesus, organizuojantis ir vykdantis visus būtinus bankroto procedūros darbus. Taigi, administratorius įmonės bankroto procese turi plačius įgalinimus ir nuo jo veiksmų didžiąja dalimi priklauso tinkama visų kreditorių bei pačios įmonės teisėtų interesų apsauga, bankroto procedūrų vykdymo sklandumas, skaidrumas, ekonomiškumas. Šio asmens veiklos principai įtvirtinti ir Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos 2001 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. 221 patvirtintose Verslo administratorių etikos taisyklėse. Jose, be kita ko, nustatyta bankroto administratoriaus pareiga veikti tokiu būdu, kad garbingai ir profesionaliai vykdomas įmonės bankroto procesas atitiktų bendruosius šalies ekonominės raidos interesus, o įmonių bankroto procese atsirandantys partnerystės santykiai būtų grindžiami nešališkumo principais. Daugiausia nuo šio fizinio ar juridinio asmens, kuris turi plačius įgalinimus įmonės bankroto procese, taip pat ir likviduojant įmonę, veiksmų priklauso tinkama visų kreditorių bei pačios įmonės teisėtų interesų apsauga bei bankroto procedūrų vykdymo sklandumas ir skaidrumas.

34Iš esmės visos bankroto įstatymo nuostatos nukreiptos į tikslą kaip galima operatyviau užbaigti bankroto procedūras, patenkinti kreditorių reikalavimus ir kiek įmanoma išsaugoti skolininko turtą. Visi administratoriaus veiksmai turi būti nukreipti šiems tikslams pasiekti ir tam trukdančioms kliūtims šalinti. Taigi, administratorius yra ypatingą teisinę padėtį bankroto procese turintis šio proceso dalyvis, nuo kurio veiksmų sąžiningumo ir aktyvumo priklauso kreditorių ir skolininko interesų apgynimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2008 m. lapkričio 4 d. nutartis civilinėje byloje A. Č. v. A. M., bylos Nr. 3K-3-554/2008).

35Sprendžiant dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo pagrįstumo klausimą teismas išsprendžia nustatęs, ar yra pagrindas pagal turimus duomenis konstatuoti, jog administratorius netinkamai vykdo savo pareigas. Spręsdamas šį klausimą, teismas turi įvertinti visas reikšmingas aplinkybes, susijusias su bankroto proceso eiga, jos operatyvumu, vykdomų procedūrų skaidrumu, atskirų veiksmų (ne)atlikimu, sprendimų (ne)priėmimu.

36Kreditorių susirinkimas nutarė administratorių atstatydinti, tačiau kreditorių posėdžio metu nebuvo išdėstyti jokie motyvai dėl jo atstatydinimo, šie motyvai matyti iš pateikto UAB „Best fert“, UAB „Eurokorma“, HEEL A.S. reikalavimo sušaukti kreditorių susirinkimą (1 t. 113–129 b. l.). Tuos pačius motyvus teismo posėdyje nurodė ir UAB „Best fert“ atstovas.

37Teismas pažymi, jog bankroto administratorius, įgyvendindamas jam pavestas funkcijas, gali priimti ir tokius sprendimus, kurie ne visuomet yra priimtini asmenims, kurie turi atitinkamų prievolių įmonei. Todėl nesutarimai tarp įmonės administratoriaus ir tarp įmonės kreditorių, kurie pritaria administratoriaus veiklai, bei kreditorių, kurie turi ir atitinkamų prievolių šiai įmonei, dėl bankroto procedūrų vykdymo, yra natūralus dalykas. Pakeisti administratorių vien dėl to, jog jis pagal įstatymų reikalavimus įgyvendina priskirtas funkcijas ir tai neatitinka suinteresuoto asmens intereso byloje, nebūtų pagrindo.

38Bankroto byla UAB „Žaliavų prekyba“ iškelta 2009 m. gruodžio 22 dienos Šiaulių apygardos teismo nutartimi. Kreditoriai nurodo, kad jau nuo pradžių administratorius netinkamai vykdė savo pareigas, nes nesavalaikiai buvo sušauktas pirmasis kreditorių susirinkimas, su kuo nesutiktina. Taip pat atžymėtina, kad 2010-03-04 Šiaulių apygardos teismo nutartimi iki 2010-03-31 buvo pratęstas terminas kreditorinių reikalavimų pateikimui. Administratorius laiku kreipėsi į teismą dėl šių reikalavimų patvirtinimo. Dėl atskirų kreditorių skundų nagrinėjimo teisme užsitęsus kreditorinių reikalavimų tvirtinimui, kreditorių susirinkimas buvo sušauktas 2010-07-26 d. per 1 mėnesį po 2010-06-18 Šiaulių apygardos teismo nutarties įsiteisėjimo, kaip ir numato LR ĮBĮ 22 str. 1 dalis. Tačiau pažymėtina, kad patys kreditoriai, tame tarpe ir UAB „Best fert“, ŽŪB „Žadeikoniai“, UAB „Eurokorma“ atstovai priėmė nutarimą atšaukti 2010-07-26 vykstantį kreditorių susirinkimą iki bus išsiaiškintas UAB-ės „Best fert“ kreditorinio reikalavimo pagrįstumas. Kreditoriniai reikalavimai gali būti tikslinami iki bus priimamas sprendimas dėl įmonės pabaigos. Šio reikalavimo pagrįstumas, jo dydžio klausimas buvo išnagrinėtas teisme 2011-01-20 d., po ko nustatytu terminu buvo sušauktas antrasis kreditorių visuotinis susirinkimas, t. y. sušauktas 2011-02-21. Atkreiptina, kad iškėlus bankroto bylą administratorius išsiuntė visiems žinomiems kreditoriams, tame tarpe ir UAB „Best fert“ pranešimus apie kreditorinių reikalavimų pateikimą, kuriame buvo prašoma nurodyti ar įmonė yra užtikrinusi pateikiamų reikalavimų įvykdymą bei nurodyti, kokiu būdu tai yra padaryta. UAB „Best fert“ pateiktame kreditoriniame reikalavime nepateikė informacijos apie UAB „Žaliavų prekyba“ skolos užtikrinimą ŽŪB „Žadeikoniai“ išduotais vekseliais, dėl ko vėliau kilo klausimas dėl šio kreditoriaus reikalavimų tikslinimo, dėl kreditoriaus kaltės buvo atšauktas kreditorių susirinkimas.

39Kreditoriai nurodo, kad per du metus nuo bankroto bylos iškėlimo administratorė nesugebėjo tinkamai organizuoti BUAB ,,Žaliavų prekyba“ buhalterinės apskaitos, ši visiškai neatitinka nei vieno LR Buhalterinės apskaitos įstatymo 4 straipsnyje numatyto reikalavimo. Nurodo, kad administratorei, t. y jos pasirinktai buhalterei nesutvarkius bankrutavusios įmonės apskaitos, negalima nustatyti realios finansinės padėties, negalima nustatyti BUAB „Žaliavų prekyba“ turto, nuosavo kapitalo bei įsipareigojimų dydžio ir struktūros, neaišku kiek ir kam skolinga ,,Žaliavų prekyba“ bei kas ir kiek skolingas jai, t. y. nežinomi tikslūs kreditoriniai, debitoriniai reikalavimai, kas lemia neigiamus padarinius ir netgi žalą visiems kreditoriams, neišieškotos debitorinės skolos. Nurodo, kad kai kurie debitoriai yra bankrutavę ,t. y. 2011-03-10 UAB „Aukštaitijos ūkis”, 2010-03-08 UAB „Jurbarko agroservisas”, nebuvo nustatyti prekių likučiai, bankrutavus įmonėms buvo netekta galimybės imtis priemonių juos surasti, nustatyti jų saugojimo vietą ar bendroves, kurios perėmė šį turtą. Taip pat nurodo, kad administratorius ignoravo kreditorių prašymą atlikti jam LR ĮBĮ numatytus veiksmus gauti visą reikalingą informaciją bei atlikti priešpriešinius patikrinimus, atsisakė tai atlikti.

40ĮBĮ 11 str. 3 d. 16 p. administratoriui nustatyta pareiga organizuoti ir kontroliuoti pajamų, gautų valdant, naudojant ir disponuojant bankrutuojančios įmonės turtu, ir sąnaudų apskaitą, taip pat įmonės bankroto proceso metu teisės aktų nustatyta tvarka administratorius sudaro ir teikia metines finansines ataskaitas (balansą ir pelno (nuostolių) ataskaitą). ĮBĮ 23 str. 5 punktu kreditorių susirinkimui suteikiama teisė tvirtinti bankroto proceso metu sudarytas metines finansines ataskaitas (balansą ir pelno(nuostolių ataskaitą). Administratoriaus pateikti rašytiniai įrodymai patvirtina, kad kreditoriams yra teikiama ši informacija, ką patvirtina ataskaita Nr. 1, 2011-03-16 d. informacinis pranešimas Nr.1 ir Nr. 2, pateikti atitinkamai 2011-04-04, 2011-10-05 kreditorių susirinkimams (2 t.,23-31 b. l.). Kreditorių susirinkimas 2011-02-21 d. patvirtino administratorius ataskaitas Nr. 1 ir Nr. 2, tuo pačiu pritarė administratorius veiksmams. Balanso ir pelno (nuostolių) ataskaita už 2010 metus nepatvirtinta 2011-04-04 kreditorių susirinkime, nurodant kad ji paruošta, nevertinant laikotarpio iki bankroto bylos iškėlimo, įpareigojant kreiptis į teismą dėl išimtų finansinių dokumentų gavimo. Bylos medžiaga patvirtina, kad įmonėje iki bankroto bylos iškėlimo nebuvo tinkamai vedama buhalterinė apskaita, nebuvo sudaryti finansinės atskaitomybės dokumentai už 2007, 2008, 2009 metus, buvusi buhalterė R. M. nuteista už aplaidžios apskaitos tvarkymą, o vadovui A. N. pareikšti kaltinimai dėl apgaulingos apskaitos tvarkymo (2 t., 90–92, 139–147 b .l.). Esant administratoriaus reikalavimui (2010-01-05 d. administratoriaus įsakymas, 2010-02-11 įspėjimas vadovui), įmonės vadovas A. N. administratorei pateikė pranešimą dėl negalėjimo perduoti dokumentus, nes jie 2009-05-13 d. FNTT kratos metu buvo išimti iš įmonės. 2010-02-18, 2010-05-05, 2011-03-09 bankroto administratorius prašė Šiaulių apygardos prokuratūros grąžinti dokumentus, tačiau dėl atliekamo ikiteisminio tyrimo gaudavo leidimus tik susipažinti su konkrečiais dokumentais, o visų bendrovės dokumentų dėl tyrimo vykdymo keliose bylose buvo atsisakyta grąžinti iki nebus baigti tyrimai. Nustatyta, kad 2011 m. balandžio mėn. buvo leista daryti visų bendrovės dokumentų kopijas, padaryta 11314 lapų dokumentų kopijų, bendrovė turi visų FNTT išimtų dokumentų kopijas ir A. N. perduotus dokumentus, tačiau nėra pateikta finansinių atskaitomybių už 2007, 2008, 2009 metus, nes buhalterinė apskaita nebuvo suvesta. Nepatvirtinus ataskaitos už 2010 metus, administratorius ėmėsi priemonių sutvarkyti apskaitą už 2007-2009 metus, sudarė buhalterinės apskaitos paslaugų sutartį su UAB „Fekus“ dėl UAB „Žaliavų prekyba“ buhalterinės apskaitos suvedimo už laikotarpį nuo 2007-01-01 iki 2009-12-31.Teismas pripažįsta, kad administratorius buvo aktyvus, ėmėsi galimų priemonių ir iki bankroto iškėlimo apskaitai atkurti, tačiau aplinkybės dėl netinkamos ankstesnės buhalterinės apskaitos (manytina net buvo vedama ir apgaulinga apskaita) kliudo nustatyti tikrąją turto, finansinių įsipareigojimų, finansinę įmonės padėtį iki bankroto bylos iškėlimo. Pagal turimus duomenis buhalterinė apskaita yra suvedinėjama, atkuriama, tačiau iš pareikštų buvusiam įmonės vadovui kaltinimų matyti, kad neįmanoma nustatyti realią finansinę įmonės būklę. Dėl nurodytų aplinkybių administratoriui nebuvo perduotas debitorinių skolų sąrašas, todėl dėl informacijos stokos, dokumentų neturėjimo, administratoriui pradėjus vykdyti funkcijas, šis neturėjo galimybės savalaikiai pateikti pretenzijas UAB „Aukštaitijos ūkis”, UAB “Jurbarko agroservisas”, kurioms buvo iškeltos bankroto bylos. Pažymėtina, kad bankroto byla UAB „Jurbarko agroservisas” iškelta po 3 mėnesių bankroto iškėlimo įmonei „Žaliavų prekyba“.

41Kreditoriai ir nenurodo, kokios debitorinės skolos neišieškotos. Pripažintinas nepagrįstu kreditorių reikalavimas atlikti priešpriešinių reikalavimų patikrinimą su kitomis įmonėmis, kadangi administratorius neturi tokios teisės. Administratorius pateikė įrodymus, kad rinko duomenis, prašė pateikti kitų organizacijų UAB „Aukštaitijos grūdai“, UAB „Aukštaitijos ūkis“, UAB „Kretingos grūdai“ apie tarpusavio skolas, produkcijos likučius, apie tai informavo ir kreditorius (1 t.,92–93 b. l., 2 t. 94 b. l.). Nors teisme UAB „Best fert“ atstovas nurodė, kad administratorė neatsakė į 2011-12-16 d. papildomą prašymą, tačiau jame prašoma informaciją pateikti kreditorių susirinkime ( 1 t., 90–91). Įmonių bankroto valdymo departamentas, atlikęs UAB „Best fert“ skundo dėl bankroto administratoriaus UAB „Valdsita“ veiksmų patikrinimą, nurodė, norint kreditoriui gauti daugiau informacijos, jis gali prašyti administratorių papildyti savo veiklos ataskaitą.

42Taip pat administratorė nurodė, kad nepagrįstai kreditoriai reikalauja sumažinti A. N. kreditorinį reikalavimą. Pastarasis iki 2010-01-21 dirbo įmonės vadovu, nuo 2009m. kovo mėnesio jam nebuvo mokamas atlyginimas, todėl jis turi teisę į kreditorinį reikalavimą ir nėra pagrindo ginčyti A. N. kreditorinio reikalavimo. Jam gali būti reiškiami tik ieškiniai, o finansinių prievolių įskaitymas remiantis ĮBĮ 10 str. 7 d. 3 p., šiuo metu iškėlus bankroto bylą, nėra galimas.

43Kreditoriai kelia klausimą dėl netinkamos administratoriaus pareigos vykdymo, reiškiant civilinius ieškinius bei jų nereiškiant baudžiamosiose bylose. LR ĮBĮ nenumato termino, per kurį administratorius turi pateikti ieškinius, jie turi būti pareiškiami ieškinio senaties terminų ribose, žinoma, kuo operatyviau, tačiau, siekiant pareikšti pagrįstus ieškinius, tam reikia surinkti pakankamai pagrįstus įrodymus, paruošti dokumentus. Šie ieškiniai gali būti reiškiami ir gavus papildomos medžiagos apie sandorius, priešingus įmonės tikslams, ar paaiškėjus skolos faktams ir pan. Administratoriaus ieškinių ruošimas užsitęsė dėl objektyvių aplinkybių- dėl buhalterinės apskaitos duomenų trūkumo, apskaitos nesuvedimo nuo 2007 metų, ieškiniai yra sudėtingi, sudėtingas jų įrodinėjimas, ieškiniai iš dalies yra susiję vienas su kitu, susiję su buhalteriniais duomenimis. Be to, padėtį komplikavo tai, kad FNTT 2009 metais kratos metu išėmė visus finansinius dokumentus.

44Iš dalies sutiktina su kreditoriaus teiginiais dėl kai kurių ieškinių, t.y. dėl ieškinio UAB „Transkorma“ pavėluoto pateikimo, nes informaciją apie tai, kad pastaroji nesumokėjo 154 625,40 Lt už priverstine tvarka parduotus grūdus, antstolė Vaiva Šimkienė administratorei pateikė 2010-12-15. Tačiau yra įvertintina tai, kad administratorius šį klausimą bandė išspręsti geranoriškai, t. y. 2011-01-04 ir 2011-01-27 siuntė šiai įmonei pretenzijas, 2011-02-11 gavo iš įmonės atsiliepimą dėl atsisakymo tenkinti pretenziją, o ieškinį pareiškė 2011-09-21 d. Tačiau ieškinys pareikštas senaties termino ribose, vėlesnis jo pareiškimas niekuo neįtakoja kreditorių teisėms.

45Dėl ieškinio atsakovams UAB“Best fert“, I. K. dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais. Nustatyta kad kreditorius UAB „Eurokorma“ 2010-10-24 pateikė ieškinį I. K., UAB „Žaliavų prekyba“ ir UAB „Best fert“ dėl kreditoriaus teisių gynimo actio Pauliana pagrindu dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais, kuriuo prašė pripažinti negaliojančia 2009-04-15 pirkimo pardavimo sutartį tarp I. K. ir UAB „ Žaliavų prekyba“ dėl 422.425,87 Lt, vertės pajinio įnašo pardavimo, prašė pripažinti negaliojančia 2009-06-05 pirkimo pardavimo sutartį tarp I. K. ir UAB „Best fert“, taikyti restituciją ir grąžinti BUAB „Žaliavų prekyba“ pajinį įnašą ŽŪB „Žadeikonia“, kurio nominali vertė 422.425,87 Lt. Administratorius 2011-03-28 d. pareiškė ieškinį tiems patiems atsakovams, tik kitu pagrindu, prašydamas 2009-04-15 sudarytą ŽŪB „Žadeikoniai“ pajaus pirkimo-pardavimo sutartį pripažinti apsimestine, pripažinti iš dalies negaliojančia 2009-06-05 d. pajaus pirkimo-pardavimo sutartį, sudarytą tarp I. K. (pardavėjas) ir UAB „Best Fert“ ir laikyti, kad 2009-06-05 pajaus pirkimo-pardavimo sutartis dalyje dėl ŽŪB „Žadeikonys“ pajaus pardavimo buvo sudaryta tarp UAB „Žaliavų prekyba“ ir „Best Fer“, perkelti ieškovui BUAB „Žaliavų prekyba“ pirkėjo teises ir pareigas pagal šią sutartį ir nustatyti, kad UAB „Žaliavų prekyba“ pardavė, o UAB „Best Fert“ pirko 422 425,87 Lt dydžio pajinį įnašą už 6 100 500 Lt, priteisti ieškovo naudai iš UAB „Best Fert“ 6.100.500 Lt už 422 425,87 Lt dydžio Pasvalio rajono žemės ūkio bendrovės „Žadeikoniai“ pajinį įnašą. Šis ieškinys buvo pateiktas tik išanalizavus ir gavus papildomus buvusio vadovo A. N. paaiškinimus bei duomenis dėl sandorių ydingumo. Administratoriui nedraudžiama reikšti ieškinį kitu pagrindu, jei jis mato tokią galimybę reikšti ieškinį. Ieškinio pagrįstumą nustatys teismas. Šiuo metu šios bylos nagrinėjimas sustabdytas, paskyrus dokumentinę ekspertizę. Dėl buhalterinės apskaitos netinkamo vedimo administratoriui susidaro sunkumų, analizuojant, vertinant bei surenkant įrodymus dėl įmonės sudarytų sandorių. Atsižvelgiant į tai, nelaikytina, kad administratorius nevykdė savo pareigos. Pažymėtina, kad esant UAB „Best fert“ 2011-08-12 d. prašymui dėl galimybės šioje byloje sudaryti taikos sutartį, administratorius siūlė šį klausimą spręsti kreditorių susirinkime, teikė UAB „Best fert“ svarstymui taikos sutarties sąlygų 2 variantus, bet UAB „Best fert“ nepageidavo įtraukti šio klausimo į šaukiamo kreditorių susirinkimo darbotvarkę.

46Nepagrįstai kreditoriai teigia, kad kreditorinių reikalavimų patenkinimui neturi įtakos BUAB „Žaliavų prekyba“ ir VMI mokestiniai ginčai teisme, kad jie tik vyksta kreditorių sąskaita bei kad tuo siekiama tik užsitikrinti lėšas administravimo išlaidoms padengti. Išnagrinėtoje civilinėje byloje pagal BUAB „Žaliavų prekyba“ ieškinį Valstybinei mokesčių inspekcijai, nustačius nepagrįstą mokestinių prievolių įskaitymą, 2011-11-23 Šiaulių apygardos teismas priteisė Šiaulių AVMI sumokėti BUAB „.Žaliavų prekyba“ naudai 503.756,93 Lt. Nėra jokio priežastinio ryšio tarp pateikto ieškinio Valstybinei mokesčių inspekcijai ir administravimo išlaidų padengimo, kreditoriai nepatyrė atstovavimo lėšų šioje byloje, nes įmonės interesus atstovavo įmonės teisininkė. Įsiteisėjus teismo sprendimui, tokiu atveju iš priteistų lėšų proporcingai būtų tenkinami ir kitų kreditorių reikalavimai.

47Dėl civilinių ieškinių nepateikimo baudžiamosiose bylose, laikinųjų apsaugos priemonių netaikymo . Kreditoriai nurodo, kad nepareiškęs civilinio ieškinio baudžiamojoje byloje Nr. 06-1-03014-09 dėl 1.760.764,34 Lt išieškojimo iš buvusio vadovo A. N., administratorius negalėjo naudotis civiliniam ieškovui suteiktomis teisėmis, gauti išrašus, daryti kopijas. Ikiteisminio tyrimo byloje Nr. 06-1-03014-09 2010-07-09 d. buvo pareikšti kaltinimai buvusiam vadovui A. N. pagal BK 222 str. 1 d., 183 str. 2 d., 223 str. 1 d. (2 t. ,87–88 b. l.), apie tai buvo pranešta ir administratoriui. Administratorius sutinka, kad nereiškė ieškinio šioje byloje, nes pats analizavo turimą ir gautų iš FNTT dokumentų kopijas, padarė išvadas, kad dalis lėšų buvo išmokėta vadybininkui A. D., o kita dalis pasisavinta A. N. ir 2011-08-22 d. ieškinį reiškė civilinio proceso tvarka. Šiuo metu šis ieškinys dėl 1.760.764,34 Lt priteisimo yra nagrinėjamas teisme civilinio proceso tvarka. Netgi ir pareiškus civilinį ieškinį baudžiamojoje byloje dėl atliekamo ikiteisminio tyrimo administratorius nebūtų galėjęs gauti buhalterinius dokumentus, kol tyrime nebus atlikti procesiniai veiksmai ir nebus išnagrinėta baudžiamoji byla. Ikiteisminiame tyrime atlikus reikalingus veiksmus, specialistui surašius išvadą, administratoriui buvo leista pasidaryti buhalterinių dokumentų nuorašus. Gavus didelį kiekį dokumentų, buvo reikalinga juos įvertinti, padaryti išvadas, paruošti ieškinį, tam reikalingos didelės laiko sąnaudos. Nors ieškinys buvo pareikštas vėliau, bet jis pareikštas senaties termino ribose, nepažeidžia kreditorių teisių, juolab, kad baudžiamoji byla pradedama nagrinėti vėliau negu civilinė. Kreditoriai nurodo, kad dėl neįstojimo į bylą, nepareiškus ieškinio, prarado galimybę išieškoti iš A. N. dalį skolos. Tačiau bylos medžiaga patvirtina, kad pastarajam 2010-01-27 d. prokuratūros nutarimu yra apribotos nuosavybės teisės į priklausantį turtą kitoje baudžiamojoje byloje Nr. 40-2-166-09 (2 t. ,100 b. l.). Šiuo nutarimu apribojama A. N. nuosavybės teisė į jam priklausantį turtą. Iki šiol ši byla nebaigta, apribojimai A. N. turtui nepanaikinti. Civilinėje byloje Nr. 2-287-368/2010 2009-06-04 A. N. turtui buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės 4 553 298 Lt sumai (2 t.,100,101). Nuo 2009-06-04 jo turtui taikomos laikinosios apsaugos priemonės pagal AB SEB banko ieškinį dėl UAB „Žaliavų prekyba“ skolos iš A. N. priteisimo pagal laidavimo sutartį. Taip pat teismui žinoma, kad visas A. N. nekilnojamas turtas yra įkeistas bankui. Pateikus teismui ieškinį dėl 1 760 764,34 Lt išieškojimo, 2011-09-23 Šiaulių apygardos teismo nutartimi dar kartą areštuotas A. N. kilnojamasis ir nekilnojamasis turtas. Nuo pat bankroto bylos iškėlimo A. N. turtas yra areštuotas, todėl kaltinimas, kad administratorius pažeidinėja LR ĮBĮ 11 str. 3 d. 14 p. Nuostatas, yra nepagrįstas. Nors kreditoriai nurodo, kad 2010 m. lapkričio 9 d. antstolis T. Ubartas raštu informavo išieškotojus Pohjola Finance Oy, VSDFV Šiaulių skyrių ir Šiaulių apskrities VMI, kad 2010-12-14 bus vykdomos skolininko buvusio UAB ,,Žaliavų prekyba” direktoriaus ir akcininko A. N. nekilnojamo turto (4-ių žemės sklypų) varžytynės, tačiau tokių įrodymų nepateikė, kad šis turtas būtų realizuotas, esant pritaikytiems areštams ir kad kreditoriai, prarado galimybę atgauti dalį skolų.

48Kreditoriai nurodo, kad administratorė klaidina dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo A. N. turtui, ignoruodama 2011-02-21 ir 2011-04-05 kreditorių susirinkimuose keliamą klausimą dėl šių laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, tačiau BUAB „Žaliavų prekyba“ pateikus civilinį ieškinį A. N. pagal ieškovo prašymą civilinėje byloje Nr. 2-411-124/2012 atsakovo turtui 2011-09-32 d. nutartimi buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės.

49Kreditoriai teigia, kad administratorė beveik po dviejų metų nuo bankroto iškėlimo kreipėsi į teismą dėl UAB „Žaliavų prekyba“ bankroto pripažinimo tyčiniu. Įmonių bankroto administratoriui nesuteikta teisė kreiptis į teismą dėl bankroto pripažinimo tyčiniu. ĮBĮ 21 str.2 d. 3 punkte ši teisė numatyta kreditoriams, kurių reikalavimus patvirtino teismas. Administratorius 2011-09-20 d. pasiūlė kreditorių susirinkimui, vykusiam 2011-10-05 d., kreiptis į teismą bei įgalioti paruošti ieškinį, susirinkime tam buvo pritarta. Šiuo metu yra priimtas procesinis sprendimas dėl pripažinimo tyčiniu, kuris yra apskųstas apeliacinei instancijai. Pripažinus bankrotą tyčiniu, administratorius privalėtų tikrinti sandorius, sudarytus per 5 metų laikotarpį. Tuo tarpu administratorius nurodo, kad jis tikrino sandorius nuo 2005 metų, t. y. už ilgesnį laikotarpį negu numato jo pareigą patikrinti sandorius, ką patvirtina ir prie 2011-10-05 d. kreditorių susirinkimo protokolo Nr.4 kreditoriams pateikta 2005-2009 m. bendrovės sandorių suvestinė, iš kurios matyti, kad administratorius ir be BUAB „Žaliavų prekyba“ pripažinimo tyčiniu bankrotu, tikrina sandorius ne nuo 2007 m., kaip priklauso pagal ĮBĮ 11 str. 3 d. 8 p., bet nuo 2005 metų (2 t. 32–39 b. l.). Dėl šių priežasčių kaltinimas administratoriui dėl netinkamo pareigų atlikimo yra nepagrįstas. Be to, bylos medžiaga patvirtina, kad 2011-03-15 administratorius pateikė prašymą Šiaulių m. VPK NTB ENTS ištirti ar UAB „Žaliavų prekyba“ vadovo A. N. veiksmuose nėra nusikaltimų, numatytų LR BK 209, 208 str. sudėties ir 2011-04-20 Šiaulių apskrities VPK NTB ENTS nutarimu buvo atsisakyta pradėti ikiteisminį tyrimą (2 t., 95 b. l.). Administratorius skundė šį nutarimą 2011-04-26 Šiaulių m. apylinkės vyr. prokurorui, kuris 2011-05-10 nutarimu atsisakė tenkinti administratoriaus skundą ir pradėti ikiteisminį tyrimą (2 t., 96–99 b. l.).

50Pagrindinis bankroto proceso tikslas bei paskirtis–patenkinti kreditorių reikalavimus iš bankrutuojančios įmonės turto, taip apsaugant kreditorius nuo dar ilgesnio uždelsimo atsiskaityti. Kreditoriai, siekdami atstatydinti administratorių, nenurodo kokią žalą sumine prasme administratorius padarė kreditoriams ir kokiais veiksmais. Taip pat, atstatydinant administratorių, atsiranda papildomos išlaidos, laiko sąnaudos iki naujam administratoriui bus perduotas turtas, dokumentai, kurios mažintų galimybę patenkinti kreditorinius reikalavimus. Būtų neprotinga jas patirti, administratoriui iš esmės vykdant savo pareigas. Kreditoriams pagal ĮBĮ nuostatas taip pat tenka pareiga siekti bankroto proceso, efektyvumo, kreditoriai turi koncentruotis į bankroto proceso esmę, spartų įmonės likvidavimo procedūrų vykdymą. Sutiktina su administratoriaus atsiliepime bei kreditorių susirinkimo pirmininko išdėstyta pozicija šiuo klausimu, kadangi bankroto procedūros patvirtina, kad yra blokuojama eilė procedūrų, kaip turto realizavimo ir kitos, t. y. atidedami susirinkimai, nepriimami sprendimai. Tai patvirtina 2010-07-26 kreditorių susirinkimo atšaukimas, nes kreditorius UAB „Best fert“, pateikdamas kreditorinį reikalavimą, nuslėpė faktą apie UAB „Žaliavų prekyba“ skolos užtikrinimą ŽŪB „Žadeikoniai“ išduotais vekseliais; 2010-02-21, 2011-10-05 kreditorių susirinkimuose svarstomi klausimai (protokolas Nr.2, 4, 5, 6) dėl nekilnojamojo turto kainų nustatymo, turto realizavimo tvarkos nustatymo, administratoriaus atlyginimo bei administravimo sąmatos tvirtinimo nepriimami, pasiūlymai šiais klausimais nepateikiami, nors BUAB „Žaliavų prekyba“ nuo 2011-03-07 Šiaulių apygardos teismo nutartimi yra likviduojama dėl bankroto. Bendrovė turi daug nekilnojamo turto (49 nekilnojamojo turto objektus), kuris turi būti realizuotas iki 2013-03-07. Pagal LR ĮBĮ 33 str. 1 d. tik kreditoriai gali nustatyti turto pardavimo tvarką ir šio klausimo dėl turto realizavimo sąlygų ir kainų nustatymo nesprendimas vilkina bankroto procedūrą, šio neparduoto turto priežiūra didina administravimo išlaidas, mažina kreditorių galimybes gauti didesnį savo kreditorių reikalavimų patenkinimą. Pažymėtina, kad didžioji dauguma kreditorių balsų priklauso keliems kreditoriams, t y. UAB „Best fert“ 34,720 proc., ŽŪB „Žadeikoniai“ 10,515, UAB „Eurokorma“ 13,772, kurie lemia balsavimo rezultatus priimamus sprendimus.

51Teismas sprendžia, kad administratorius UAB „Valdsita“ tinkamai vykdė savo pareigas Įmonių bankroto įstatyme jam priskirtos kompetencijos ribose, atliko savo pareigas nepažeisdamas nei įmonės, nei kreditorių interesų. Teismas nenustatė esminių ĮBĮ pažeidimų dėl ko reikėtų atstatydinti kreditorių. Nors kai kuriuos veiksmus dėl civilinių bylų pradėjimo atliko vėliau, tačiau tai sąlygojo objektyvios priežastys – nesuvesta įmonės buhalterinė apskaita, dėl FNTT atlikto dokumentų poėmio negalėjimas operatyviai disponuoti bendrovės dokumentais, esant apgaulingai apskaitos vedimui, negalimumas visapusiškai atkurti buhalterinės apskaitos. Pažymėtina, kad administratoriaus UAB „Valdsita“ veiksmus dėl bankroto procedūrų vykdymo šioje įmonėje pagal UAB „Best fert“ skundą tyręs Įmonių valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos nenustatė, kad administratorius būtų pažeidęs teisės aktus, reglamentuojančius bankroto procedūras (2 t., 130–137 b. l.) Bankroto procedūrų vykdymo metu taip pat nebuvo gauta skundų dėl administratoriaus veiksmų.

52Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 11, 24 straipsniais, LR civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais,

Nutarė

53Panaikinti 2011m. gruodžio 14 d. BUAB „Žaliavų prekyba“ kreditorių susirinkimo nutarimus Nr. 1 ir Nr. 2, nenušalinti bankroto administratoriaus UAB „Valdsita“ nuo administratoriaus pareigų atlikimo BUAB „Žaliavų prekyba“.

54Nutartis gali būti skundžiama per 7 d. Lietuvos Apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo teisėja Laisvė Aleknavičienė, sekretoriaujant... 2. pareiškėjas BUAB „Žaliavų prekyba“ kreditorių susirinkimo pirmininkas... 3. Atstovas į teismo posėdį neatvyko, pateikė prašymą nagrinėti jam... 4. Administratorius I. Prunskutė bei atstovė S. Gedminienė prašo tenkinti... 5. Nesutinka su kreditorių aiškinimu, kad netinkamai ir nerūpestingai tvarkė... 6. Debitorinius įsiskolinimus suvedinėjo iš pirminių dokumentų, stengėsi... 7. Taip pat nesutinka su išreikšta kreditorių nuomone dėl šališkumo, nes nei... 8. Nesutinka su kreditorių reikalavimo dėl buvusio vadovo A. N., susijusio su... 9. Laiko nepagrįstą kaltinimą administratoriui dėl nesavalaikio kreipimosi... 10. Dėl ieškinių baudžiamosiose bylose nepateikimo nurodo, kad administratorius... 11. Nesutinka su išreikšta nuomone dėl bankroto proceso vilkinimo, nes pirmasis... 12. 2011-02-21 d. kreditorių susirinkimas patvirtino administratoriaus ataskaitą,... 13. Nesutinka, kad civiliniai ieškiniai dėl debitorinių skolų nepateikimo buvo... 14. 2010-12-15 d gavus iš antstolės V. Šimkienės pranešimą apie tai, kad UAB... 15. Mano, kad patys kreditoriai vilkina bankroto procedūras, nes be pagrindo... 16. Kreditorius UAB „Best fert“ atsiliepime į skundą (1 t., 65–74 b. l.)... 17. Kreditorius nurodo, kad bankroto administratorius UAB “Valdsita”, jos... 18. Kreditorius mano, kad administratorius yra šališkas bankroto procese, nes... 19. Taip pat mano, kad administratorius užvilkino bankroto procesą, nes per... 20. Kadangi BUAB ,,Žaliavų prekyba” administratorius UAB ,,Valdsita” nėra... 21. Taip pat su skundu nesutiko ir kreditoriai UAB „Eurokorma“, HEEL A.S. ,... 22. Kreditoriaus A. M. atstovas adv. M. Ramanauskas prašo netenkinti skundo,... 23. Kreditorius VMI prie LR Finansų ministerijos atsiliepime (2 t.,118–119 b.... 24. AB SEB bankas skundas tenkintinas.... 25. Byloje nustatyta, kad 2009-12-22 d. UAB „Žaliavų prekyba“ iškelta... 26. Bankroto bylų nagrinėjimo ypatumus nustato ĮBĮ. Bylos, kylančios iš... 27. Kreditorių susirinkimo pirmininkas skundžia 2011-12-14 d., skundą pateikė... 28. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pripažįstama, kad teismui,... 29. 2011-12-14d. buvo sušauktas BUAB „Žaliavų prekyba“ kreditorių... 30. Sušaukiant šį kreditorių susirinkimą buvo laikytasi 2011-02-21 d.... 31. Teismas tuo pačiu pasisako dėl pagrindo atstatydinti administratorių.... 32. Įmonės administratorius bankroto procese yra vienas iš svarbiausių asmenų... 33. Bankrutuojančios įmonės administratoriaus funkcijos, jo teisės ir pareigos... 34. Iš esmės visos bankroto įstatymo nuostatos nukreiptos į tikslą kaip galima... 35. Sprendžiant dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo pagrįstumo... 36. Kreditorių susirinkimas nutarė administratorių atstatydinti, tačiau... 37. Teismas pažymi, jog bankroto administratorius, įgyvendindamas jam pavestas... 38. Bankroto byla UAB „Žaliavų prekyba“ iškelta 2009 m. gruodžio 22 dienos... 39. Kreditoriai nurodo, kad per du metus nuo bankroto bylos iškėlimo... 40. ĮBĮ 11 str. 3 d. 16 p. administratoriui nustatyta pareiga organizuoti ir... 41. Kreditoriai ir nenurodo, kokios debitorinės skolos neišieškotos.... 42. Taip pat administratorė nurodė, kad nepagrįstai kreditoriai reikalauja... 43. Kreditoriai kelia klausimą dėl netinkamos administratoriaus pareigos vykdymo,... 44. Iš dalies sutiktina su kreditoriaus teiginiais dėl kai kurių ieškinių,... 45. Dėl ieškinio atsakovams UAB“Best fert“, I. K. dėl sandorių pripažinimo... 46. Nepagrįstai kreditoriai teigia, kad kreditorinių reikalavimų patenkinimui... 47. Dėl civilinių ieškinių nepateikimo baudžiamosiose bylose, laikinųjų... 48. Kreditoriai nurodo, kad administratorė klaidina dėl laikinųjų apsaugos... 49. Kreditoriai teigia, kad administratorė beveik po dviejų metų nuo bankroto... 50. Pagrindinis bankroto proceso tikslas bei paskirtis–patenkinti kreditorių... 51. Teismas sprendžia, kad administratorius UAB „Valdsita“ tinkamai vykdė... 52. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 11, 24... 53. Panaikinti 2011m. gruodžio 14 d. BUAB „Žaliavų prekyba“ kreditorių... 54. Nutartis gali būti skundžiama per 7 d. Lietuvos Apeliaciniam teismui per...