Byla 1-212-885/2011

1Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėjas Arūnas Bartkus, sekretoriaujant Loretai Armalienei, dalyvaujant prokurorei D. K., kaltinamajam E. S., kaltinamojo gynėjai Stanislavai Šulcaitei, nukentėjusiajai R. V.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje E. S., asmens kodas ( - ), gimęs ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, nevedęs, pagrindinio išsilavinimo, gyvenantis ( - ), nedirbantis, teistas 4 kartus: : 1) 2006-03-17 Kauno miesto apylinkės teismo pagal LR BK 300 str. 1d. 5MGL (625 Lt) dydžio bauda, šią bausmę atlikęs (bauda sumokėta); 2) 2007-05-24 Kauno miesto apylinkės teismo pagal LR BK 22 str. 1 d., 178 str. 2 d., laisvės apribojimu 1 metams; 3) 2008-02-27 Vilkaviškio r. apylinkės teismo pagal LR BK 22 str. 1 d., 178 str. 2 d., 187 str. 3 d. laisvės atėmimu 1 m. 5 mėn., vadovaujantis LR BK 64 str. 1 d., 3 d., šiuo nuosprendžiu paskirą bausmę subendrinus su 2007-05-24 nuosprendžiu paskirta ir neatlikta bausme, galutinė bausmė paskirta 1 m. 6 mėn. laisvės atėmimo; 2008-12-03 nutartimi lygtinai paleistas iš pataisos įstaigos, neatlikus 5 mėn. 6 d. paskirtos laisvės atėmimo bausmės, 2009-05-06 Kauno miesto apylinkės teismo nutartimi pasiųstas į pataisos namus atlikti likusią neatliktą 5 mėnesių 6 dienų laisvės atėmimo bausmę; šią bausmę atlikęs; 4) 2010-06-23 Kauno miesto apylinkės teismo pagal LR BK 284 str. 1 d. laisvės atėmimu 6 mėnesiams, atliekant bausmę pataisos namuose; bausmę atlikęs, 2010-11-12 paleistas iš Kybartų pataisos namų, išvyko į Kauną, teistumas neišnykęs, kaltinamas padaręs nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 214 str. 1 d., 215 str. 1 d., 182 str. 1 d.,

3Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4E. S. ( - ), tikslus laikas nenustatytas, neteisėtai įgijo svetimą elektroninę mokėjimo priemonę finansinėms operacijoms inicijuoti - AB banko „SNORAS" "Maestro" elektroninę mokėjimo kortelę Nr. ( - ), išduotą R. V. vardu ir tęsdamas savo nusikalstamą veiką, šią svetimą elektroninę mokėjimo priemonę nuo įgijimo momento laikė su savimi.

5Be to, E. S. ( - ), keliais analogiškais veiksmais, veikdamas vieninga tyčia ir turėdamas vieną tikslą, per 2 kartus Nordea banko bankomate, esančiame adresu, ( - ), neteisėtai panaudojo AB banko „SNORAS" "Maestro" elektroninės mokėjimo kortelės Nr. ( - ) tikrus identifikavimo duomenis - PIN kodą - R. V. vardu atlikdamas finansines operacijas, t.y. paimdamas iš R. V. priklausančios nurodytos kortelės sąskaitos po 2000 Lt, viso paimdamas 4000 Lt, bei tęsdamas savo nusikalstamą veiką, toje pačioje vietoje, analogiškais veiksmais, ketindamas nuimti 2000 Lt, pasikėsino neteisėtai inicijuoti finansinę operaciją ir neteisėtai panaudoti AB banko „SNORAS" "Maestro" elektroninę mokėjimo kortelę Nr. ( - ), išduotą R. V. vardu, tačiau finansinės operacijos nebaigė dėl nuo jo valios nepriklausančių aplinkybių, nes buvo viršytas nustatytas limitas.

6Be to, E. S. ( - ) keliais analogiškais veiksmais, veikdamas vieninga tyčia ir turėdamas vieną tikslą, per 2 kartus Nordea banko bankomate, esančiame adresu, ( - ) apgaule, savo naudai, įgijo svetimą turtą, kas pasireiškė tuo, kad jis, pasinaudodamas pagrobta, R. V. išduota AB banko „SNORAS" "Maestro" elektronine mokėjimo kortele Nr. ( - ), nuo R. V. sąskaitos nuėmė po 2000 Lt, tuo padarydamas nukentėjusiajai R. V. 4000 Lt turtinę žalą bei tęsdamas savo nusikalstamą veiką tuo pačiu metu, toje pačioje vietoje, analogiškais veiksmais, pasikėsino apgaule savo naudai įgyti 2000 Lt, tačiau nusikalstamos veikos nebaigė dėl priežasčių, nepriklausančių nuo jo valios, nes buvo viršytas nustatytas limitas.

7Kaltinamasis E. S. teisiamojo posėdžio metu pagal jam pareikštą kaltinimą kaltu prisipažino visiškai ir parodė, kad su drauge atvažiavo į Šiaulius. Kai ėjo į prekybos centrą, priėjo tamsiaodis, paprašė nuimti iš bankomato pinigus, pasakė, kad už tai duos 200 Lt. Jis pamanė, kad pinigai nepamaišys. Žmogus paaiškino, kad susipyko su žmona ir nori nusiimti pinigus, pasakė kortelės PIN kodą. Nežinojo, kad pinigų nuimti svetima kortele negalima, jis tik norėjo padėti tam žmogui. Jam žmogus davė 200 Lt ir išsiskyrė. Tam žmogui jis atidavė likusius 3800Lt. Pinigus buvo įsidėjęs į kišenę. Jis supranta, jog padarė nusikaltimą, norėjo tik padėti, norėjo gero, kad kortelė yra vogta, nepagalvojo. Jis atsiprašė nukentėjusiosios, parodė, kad apie civilinį ieškinį žino, civilinį ieškinį pats bandys atlyginti. Tik parodė, kad civilinio ieškinio suma per didelė, nes jį išlaiko tėvai. Dėl padarytų nusikalstamų veikų pergyvena ir labai gailisi.

8Be kaltinamojo prisipažinimo ir paaiškinimų, įvykio aplinkybės ir kaltinamojo kaltė įrodyta ir kitais byloje surinktais bei teisme ištirtais įrodymais:

9Nukentėjusioji R. V. parodė, kad kaltinamojo E. S. nepažįsta, pirmą kartą jį mato. Artėjo jos jubiliejus, kad nebūtų skaudu finansiškai, po truputį taupė pinigus. Banke buvo sudaryta sutartis ir kas mėnesį į jos kortelę nuskaičiuodavo tam tikrą pinigų sumą, taip manė susitaupys. Vieną dieną grįžusi iš darbo, butą rado išverstą, buto durys buvo išlaužtos, miegamasis buvo išverstas. Buvo iškviesta policija. Banko kortelė, kortelės PIN kodas, banko sutartis buvo jos namuose, viskas buvo sudėta į įmautę, kuri iš buto buvo pavogta kartu su kitais daiktais. Dėl šio įvykio patyrė didelį šoką, tai jai atėmė daug sveikatos, kaltinamajam ji pareiškė civilinį ieškinį - 5000 litų už neturtinę žalą, 4060 litų už turtinę, tačiau sutiko civilinį ieškinį dėl neturtinės žalos sumažinti iki 500 Lt.

10Liudytojas J. V. parodė, kad kaltinamojo E. S. nepažįsta ir jokių santykių su juo neturi, pirmą kartą jį pamatė pas tyrėją. Žino, kad viena byla sustabdyta, o šita vyksta dėl iš žmonos kortelės nuimtų pinigų. Jis nesupranta, kaip kortelė atsirado pas kaltinamąjį, jei jis nebuvo jų namuose. Buvo apvogti jų namai, namuose durys yra užrakinamos dvejomis spynomis, nebuvo nė minties, kad galėjo kas nors apvogti, su niekuo jokių konfliktų neturėjo, įtartinų asmenų nepastebėjo. Pagrobta banko kortelė buvo namuose kartu su kortelės PIN kodu. Dėl šio nusikaltimo šeimai padaryta didelė žala.

11Įvykio vietos apžiūros protokolu, kuriuo buvo apžiūrėta įvykio vieta, esanti ( - ), ir prie jos pridėta schema nurodo, kur buvo įvykdytas nusikaltimas (I t. b.1.6-9).

12Banko Nordea pranešimu, kad Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriaus bankomate, esančiame ( - ), buvo panaudota R. V. Snoro banko išduota mokėjimo kortele Nr. ( - ), kuria atliktos operacijos 2009-12-03 11.23-11.25 val. bei pridėtos pasinaudojusio kortele asmens nuotraukos (I t., b.1.83-91).

132010-02-25 tarnybiniu pranešimu, iš kurio matyti, kad nuotraukos buvo išplatintos per spaudą ir televiziją bei Lietuvos policijos įstaigoms. Iš Kauno Dainavos policijos komisariato gauta informacija, kad pinigus nuėmęs asmuo yra E. S., gim. ( - ) (I t., b.1.108).

14Įtariamojo parodymų patikrinimo vietoje protokolu, kuriuo E. S. patvirtino savo parodymus (I t., b.l. 133-136).

15Vertindamas baudžiamojoje byloje surinktus ir teisme ištirtus įrodymus pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą išsamiu ir nešališku visų bylos aplinkybių išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymu, teismas nustatė, kad įrodymų visuma pakankama E. S. padarytoms nusikalstamoms veikoms atskleisti ir jo kaltei įrodyti.

16Atsižvelgiant į padarytų veikų požymius, nusikalstamo tikslo įgyvendinimą, E. S. nusikalstama veika teisingai kvalifikuota pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 214 str. 1 d., nes kaltinamasis neteisėtai įgijo ir laikė svetimą elektroninę mokėjimo priemonę.

17Taip pat, E. S. nusikalstama veika teisingai kvalifikuota pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 215 str. 1 d., nes kaltinamasis keliais analogiškais veiksmais, veikdamas vieninga tyčia ir turėdamas vieną tikslą, per 2 kartus neteisėtai panaudojo elektroninės mokėjimo kortelės tikrus identifikavimo duomenis - PIN kodą - R. V. vardu atlikdamas finansines operacijas, t.y. paimdamas iš R. V. priklausančios nurodytos kortelės sąskaitos po 2000 Lt, viso paimdamas 4000 Lt, bei tęsdamas savo nusikalstamą veiką, toje pačioje vietoje, analogiškais veiksmais, ketindamas nuimti 2000 Lt, pasikėsino neteisėtai inicijuoti finansinę operaciją ir neteisėtai panaudoti elektroninę mokėjimo kortelę, išduotą R. V. vardu, tačiau finansinės operacijos nebaigė dėl nuo jo valios nepriklausančių aplinkybių, nes buvo viršytas nustatytas limitas.

18Taip pat, E. S. nusikalstama veika teisingai kvalifikuota pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 str. 1 d., nes kaltinamasis apgaule, savo naudai, įgijo svetimą turtą, kai jis, pasinaudodamas pagrobta, R. V. išduota elektronine mokėjimo kortele, nuo R. V. sąskaitos nuėmė po 2000 Lt, tuo padarydamas nukentėjusiajai R. V. 4000 Lt turtinę žalą bei tęsdamas savo nusikalstamą veiką tuo pačiu metu, toje pačioje vietoje, analogiškais veiksmais, pasikėsino apgaule savo naudai įgyti 2000 Lt, tačiau nusikalstamos veikos nebaigė dėl priežasčių, nepriklausančių nuo jo valios, nes buvo viršytas nustatytas limitas.

19Remiantis gydymo įstaigos pažymų kopijomis (I tomas b.l. 173) matyti, kad E. S. yra pakaltinamas, todėl būdamas įstatymo numatyto amžiaus jis pagrįstai patrauktas baudžiamojon atsakomybėn.

20E. S. atsakomybę lengvinančia aplinkybe teismas pripažįsta tai, kad jis prisipažino padaręs nusikalstamas veikas ir nuoširdžiai gailisi, ką įrodė duodamas tiesą atitinkančius parodymus teisme taip siekdamas sušvelninti nusikalstamomis veikomis sukeltas pasekmes.

21E. S. baudžiamąją atsakomybę sunkinančių aplinkybių teismas nenustatė.

22Skirdamas bausmę E. S. už nusikalstamų veikų padarymą, teismas atžvelgia į veikų pavojingumo laipsnį, kaltininko kaltės formą ir rūšį, padarytų veikų motyvus ir tikslus, į kaltinamojo asmenybę bei atsakomybę lengvinančią aplinkybę. E. S. veikdamas tiesiogine tyčia padarė du apysunkius ir vieną nesunkų nusikaltimą. Nusikalstamas veikas jis padarė būdamas praeityje teistas 4 kartus (b.l. 156-167), galiojančių administracinių nuobaudų neturi (b.l. 189-191), teistumui neišnykus. E. S. nors yra jauno amžiaus, darbingas, tačiau niekur nedirba (b.l. 180), nėra registruotas darbo biržoje (b.l. 178), yra nevedęs, neturi pastovaus pragyvenimo šaltinio, nustatyta viena jo atsakomybę lengvinanti aplinkybė. Tokių aplinkybių visuma rodo, kad E. S. nelinkęs taisytis laisvėje, nuolat ir sistemingai pažeidinėja įstatymus, tokiu savo neteisėtu elgesiu ne tik linkęs pažeisti teisės normas, bet ir akivaizdžiai ignoruoti doros visuomenės principus, privalomas normalaus elgesio taisykles. Atsižvelgiant į šias aplinkybes ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 27 str. 1 d., 56 str. 1 d. nuostatomis už visas padarytas nusikalstamas veikas jam skirtina reali laisvės atėmimo bausmė žemiau straipsnių sankcijoje numatyto laisvės atėmimo bausmės vidurkio.

23R. V. pareikšti civiliniai ieškiniai dėl 4060 Lt turtinės ir 500 Lt neturtinės žalos atlyginimo tenkintini visiškai ir iš kaltinamojo E. S. priteistina atlyginti 4060 Lt turtinės ir 500 Lt neturtinės žalos civiliniam ieškovui. Ši žala padaryta tyčiniais neteisėtais kaltinamojo veiksmais, jos dydis pagrįstas bylos medžiaga, todėl tenkintinas.

24Kardomoji priemonė – įpareigojimas periodiškai registruotis policijos įstaigoje, nuosprendžiui įsiteisėjus – naikintina.

25Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Baudžiamojo proceso kodekso 273 str., 297-299 str., 301 str., 302 str., 303 str. 1d., 2 d., 304 - 305 str., 307 str., 308 str., 310 str.,

Nutarė

26E. S. pripažinti kaltu, padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 214 str. 1 d. ir skirti 8 mėn. laisvės atėmimo bausmę.

27E. S. pripažinti kaltu, padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 215 str. 1 d. ir skirti 8 mėn. laisvės atėmimo bausmę.

28E. S. pripažinti kaltu, padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 str. 1 d. ir skirti 6 mėn. laisvės atėmimo bausmę.

29Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 str. 1 d., 2 d., 5 d. 1 p. paskirtas bausmes subendrinti apėmimo būdu griežtesne bausme apimant švelnesnes bausmes, galutinę bausmę skirti 8 mėn. laisvės atėmimo.

30Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 str. 1 d., 4 d., 9 d. prie paskirtos subendrintos 8 mėnesių laisvės atėmimo bausmės iš dalies pridėti 2010-06-23 Kauno miesto apylinkės teismo nuosprendžiu paskirtą 6 (šešių) mėnesių laisvės atėmimo bausmę ir galutinę subendrintą bausmę paskirti 1 metų laisvės atėmimo bausmę. Į paskirtą galutinę subendrintą bausmę visiškai įskaityti 2010-06-23 Kauno miesto apylinkės teismo nuosprendžiu paskirtą ir atliktą 6 (šešių) mėnesių laisvės atėmimo bausmę.

31Bausmę E. S. paskirti atlikti pataisos namuose.

32Bausmės pradžią skaičiuoti nuo E. S. sulaikymo dienos.

33Kardomąją priemonę E. S. – įpareigojimą periodiškai registruotis policijos įstaigoje iki nuosprendžio įsiteisėjimo palikti nepakeistą, nuosprendžiui įsiteisėjus, panaikinti.

34Nukentėjusiosios R. V. civilinį ieškinį dėl turtinės ir neturtinės žalos patenkinti ir priteisti R. V. iš E. S. 500,00 Lt (penkis šimtus litų 00 ct) neturtinės žalos atlyginimo bei 4060,00 Lt turtinės žalos atlyginimo.

35Nuosprendis per 20 dienų apeliacine tvarka nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėjas Arūnas Bartkus, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje E. S.,... 3. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 4. E. S. ( - ), tikslus laikas nenustatytas, neteisėtai įgijo svetimą... 5. Be to, E. S. ( - ), keliais analogiškais veiksmais, veikdamas vieninga tyčia... 6. Be to, E. S. ( - ) keliais analogiškais veiksmais, veikdamas vieninga tyčia... 7. Kaltinamasis E. S. teisiamojo posėdžio metu pagal jam pareikštą kaltinimą... 8. Be kaltinamojo prisipažinimo ir paaiškinimų, įvykio aplinkybės ir... 9. Nukentėjusioji R. V. parodė, kad kaltinamojo E. S. nepažįsta, pirmą kartą... 10. Liudytojas J. V. parodė, kad kaltinamojo E. S. nepažįsta ir jokių santykių... 11. Įvykio vietos apžiūros protokolu, kuriuo buvo apžiūrėta įvykio vieta,... 12. Banko Nordea pranešimu, kad Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriaus... 13. 2010-02-25 tarnybiniu pranešimu, iš kurio matyti, kad nuotraukos buvo... 14. Įtariamojo parodymų patikrinimo vietoje protokolu, kuriuo E. S. patvirtino... 15. Vertindamas baudžiamojoje byloje surinktus ir teisme ištirtus įrodymus pagal... 16. Atsižvelgiant į padarytų veikų požymius, nusikalstamo tikslo... 17. Taip pat, E. S. nusikalstama veika teisingai kvalifikuota pagal Lietuvos... 18. Taip pat, E. S. nusikalstama veika teisingai kvalifikuota pagal Lietuvos... 19. Remiantis gydymo įstaigos pažymų kopijomis (I tomas b.l. 173) matyti, kad E.... 20. E. S. atsakomybę lengvinančia aplinkybe teismas pripažįsta tai, kad jis... 21. E. S. baudžiamąją atsakomybę sunkinančių aplinkybių teismas nenustatė.... 22. Skirdamas bausmę E. S. už nusikalstamų veikų padarymą, teismas atžvelgia... 23. R. V. pareikšti civiliniai ieškiniai dėl 4060 Lt turtinės ir 500 Lt... 24. Kardomoji priemonė – įpareigojimas periodiškai registruotis policijos... 25. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Baudžiamojo proceso kodekso 273... 26. E. S. pripažinti kaltu, padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos... 27. E. S. pripažinti kaltu, padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos... 28. E. S. pripažinti kaltu, padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos... 29. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 str. 1 d., 2 d., 5... 30. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 str. 1 d., 4 d., 9... 31. Bausmę E. S. paskirti atlikti pataisos namuose.... 32. Bausmės pradžią skaičiuoti nuo E. S. sulaikymo dienos.... 33. Kardomąją priemonę E. S. – įpareigojimą periodiškai registruotis... 34. Nukentėjusiosios R. V. civilinį ieškinį dėl turtinės ir neturtinės... 35. Nuosprendis per 20 dienų apeliacine tvarka nuo paskelbimo dienos gali būti...