Byla 1A-228-309-2011

1Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Zigmo Kavaliausko, teisėjų Raimundo Jurgaičio, Nijolės Matuzevičienės, sekretoriaujant Renatai Lesanavičienei, dalyvaujant prokurorei Daivai Kaučikienei, gynėjai advokatei Stanislavai Šulcaitei, teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo E. S. (S.) apeliacinį skundą dėl Šiaulių miesto apylinkės teismo 2011-03-16 nuosprendžio, kuriuo E. S. pripažintas kaltu ir nuteistas:

2pagal Lietuvos Respublikos BK 214 str. 1 d. – laisvės atėmimu 8 (aštuoniems) mėnesiams;

3pagal Lietuvos Respublikos BK 215 str. 1 d. – laisvės atėmimu 8 (aštuoniems) mėnesiams;

4pagal Lietuvos Respublikos BK 182 str. 1 d. – laisvės atėmimu 6 (šešiems) mėnesiams.

5Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 63 str. 1 d., 2 d., 5 d. 1 p., paskirtos bausmės subendrintos apėmimo būdu griežtesne bausme apimant švelnesnes bausmes, ir galutinė bausmė skirta – laisvės atėmimas 8 (aštuoniems) mėnesiams.

6Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 63 str. 1 d., 4 d., 9 d., prie paskirtos subendrintos 8 mėnesių laisvės atėmimo bausmės iš dalies pridėta 2010-06-23 Kauno miesto apylinkės teismo nuosprendžiu paskirta 6 (šešių) mėnesių laisvės atėmimo bausmė ir galutinė subendrinta bausmė paskirta – laisvės atėmimas 1 (vieneriems) metams, bausmę atliekant pataisos namuose.

7Teisėjų kolegija

Nustatė

8E. S. nuteistas už tai, kad 2009-12-03, tikslus laikas nenustatytas, neteisėtai įgijo svetimą elektroninę mokėjimo priemonę finansinėms operacijoms inicijuoti - AB banko ( - ) "Maestro" elektroninę mokėjimo kortelę Nr. ( - ), išduotą R. V. vardu ir tęsdamas savo nusikalstamą veiką, šią svetimą elektroninę mokėjimo priemonę nuo įgijimo momento laikė su savimi.

9Be to, jis nuteistas už tai, kad 2009-12-03 nuo 11:23:58 iki 11:24:48 val., keliais analogiškais veiksmais, veikdamas vieninga tyčia ir turėdamas vieną tikslą, per 2 kartus ( - ) banko bankomate, esančiame adresu, ( - ), neteisėtai panaudojo AB banko ( - ) "Maestro" elektroninės mokėjimo kortelės Nr. ( - ) tikrus identifikavimo duomenis - PIN kodą - R. V. vardu atlikdamas finansines operacijas, t. y. paimdamas iš R. V. priklausančios nurodytos kortelės sąskaitos po 2000 Lt, viso paimdamas 4000 Lt, bei tęsdamas savo nusikalstamą veiką, toje pačioje vietoje, analogiškais veiksmais, ketindamas nuimti 2000 Lt, pasikėsino neteisėtai inicijuoti finansinę operaciją ir neteisėtai panaudoti AB banko ( - ) "Maestro" elektroninę mokėjimo kortelę Nr. ( - ), išduotą R. V. vardu, tačiau finansinės operacijos nebaigė dėl nuo jo valios nepriklausančių aplinkybių, nes buvo viršytas nustatytas limitas.

10Be to, jis nuteistas už tai, kad 2009-12-03 nuo 11:23:58 iki 11:24:48 val. keliais analogiškais veiksmais, veikdamas vieninga tyčia ir turėdamas vieną tikslą, per 2 kartus ( - ) banko bankomate, esančiame adresu, ( - ), apgaule, savo naudai, įgijo svetimą turtą, kas pasireiškė tuo, kad jis, pasinaudodamas pagrobta, R. V. išduota AB banko ( - ) "Maestro" elektronine mokėjimo kortele Nr. ( - ), nuo R. V. sąskaitos nuėmė po 2000 Lt, tuo padarydamas nukentėjusiajai R. V. 4000 Lt turtinę žalą bei tęsdamas savo nusikalstamą veiką tuo pačiu metu, toje pačioje vietoje, analogiškais veiksmais, pasikėsino apgaule savo naudai įgyti 2000 Lt, tačiau nusikalstamos veikos nebaigė dėl priežasčių, nepriklausančių nuo jo valios, nes buvo viršytas nustatytas limitas.

11Apeliaciniu skundu nuteistasis E. S. prašo pakeisti Šiaulių miesto apylinkės teismo nuosprendį baudžiamojoje byloje Nr. 1-212-885/2011 ir paskirti su laisvės atėmimu nesusijusią bausmę.

12Skunde nurodo, kad apylinkės teismo nuosprendis nepagrįstas, kadangi, nuteistojo nuomone, jam paskirta per griežta bausmė. Taip pat nurodo, jog pirmosios instancijos teismas paskirdamas jam per griežtą bausmę neteisingai įvertino materialines baudžiamos teisės normas bei, kad paskirtos laisvės atėmimo bausmės dydis neatitinka bausmės paskirties ir tikslų numatytų BK 41 str. Teigia, kad paskirdamas 8 mėnesių laisvės atėmimo bausmę, Šiaulių miesto apylinkės teismas netinkamai įvertino bendruosius bausmės skyrimo pagrindus numatytus BK 54 str. 2 dalyje. Nurodo, kad jis visiškai pripažino savo kaltę bei gailisi dėl padarytų nusikaltimų, negatyviai vertina ir kremtasi dėl padarytų veikų. Apelianto teigimu, teismas neatsižvelgė į tai, kad jis pats buvo apgautas, kadangi, pasak nuteistojo, atvykus į ( - ) kartu su drauge ir nuėjus į prekybos centrą, prie jų priėjo tamsiaodis, paprašė nuimti iš bankomato pinigus, pasakė, kad už tai duos 200 Lt. Šis asmuo paaiškino, kad nori nusiimti pinigus, tuo pačiu pasakė kortelės PIN kodą. Taigi teigia, kad jis nežinojo, jog pinigų nuimti svetima kortele negalima, o tik norėjo padėti tam žmogui. Išėmus pinigus, minėtam asmeniui atidavė likusius 3800 Lt, o pats gavo 200 Lt. Nurodo, kad jis supranta, jog padarė nusikaltimą, tačiau teigia, jog norėjo padėti, kad kortelė yra vogta, nepagalvojo. Nuteistasis pažymi, kad visiškas kaltės pripažinimas ir gailėjimasis gali garantuoti asmens pataisymą netaikant jam realios laisvės atėmimo bausmės. Apelianto nuomone, jam netikslinga skirti realios laisvės atėmimo bausmės, kadangi jis gali pasitaisyti, neizoliavus jo nuo visuomenės. Be to, paskyrus su laisvės atėmimu nesusijusią bausmę, nuteistojo teigimu, jis galėtų greičiau atlyginti priteistą turtinę ir neturtinę žalą nukentėjusiajai. Teigia, kad jo nuoširdus gailėjimasis, prisipažinimas, pastangos atlyginti žalą liudija, kad jis ateityje laikysis įstatymų, nedarysi naujų nusikalstamų veikų, todėl mano, kad bausmės tikslai gali būti pasiekti ir nepaskyrus su laisvės atėmimu susijusią bausmę. Taipogi nurodo, jog apylinkės teismas paskirdamas realią laisvės atėmimo bausmę, už veikas numatytas BK 214 str. 1 d., 215 str. l d., 182 str. 1 d. neatsižvelgė į tai, jog šių normų sankcijose numatytos alternatyvios bausmės rūšys, nesusijusios su laisvės atėmimu. Be kita ko nuteistasis nurodo, kad teismas privalėjo atsižvelgti į BK 61 straipsnio nuostatas, reglamentuojančias bausmės skyrimą kai yra atsakomybę lengvinančių ir (ar) sunkinančių aplinkybių. Nurodo, jog byloje buvo nustatyta jo atsakomybę lengvinanti aplinkybė, t. y, kad prisipažino padaręs nusikalstamas veikas ir nuoširdžiai gailisi, ką, pasak apelianto, įrodė duodamas tiesą atitinkančius parodymus teisme. Pažymi, jog baudžiamąją atsakomybę sunkinančių aplinkybių teismas nenustatė. Atsižvelgdamas į pamėtą, apeliantas daro išvadą, kad Šiaulių miesto apylinkės teismas turėjo galimybę taikyti BK 54 straipsnio 3 dalies nuostatas ir skirti bausmę, nesusijusią su laisvės atėmimu.

13Teismo posėdžio metu nuteistojo gynėja prašė apeliacinį skundą tenkinti, prokurorė prašė apeliacinį skundą atmesti.

14Apeliacinis skundas atmestinas.

15Teisėjų kolegija, patikrinusi skundžiamą teismo sprendimą apeliacinio skundo ribose (Lietuvos Respublikos BPK 320 straipsnio 3 dalis), konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas išsamiai ir nešališkai ištyrė esmines bylos aplinkybes, surinktus įrodymus įvertino nepažeisdamas Lietuvos Respublikos BPK 20 straipsnio nuostatų, pagrįstai E. S. pripažino kaltu ir nuteisė pagal jam inkriminuotas nusikalstamas veikas.

16Nuteistasis savo apeliaciniame skunde kaltės dėl padarytų nusikalstamų veikų faktinių aplinkybių ir jo veikų juridinės kvalifikacijos neginčija, tačiau skundu prašo paskirti su laisvės atėmimu nesusijusią bausmę, todėl apeliacinės instancijos teismas patikrina bylą tiek, kiek to prašoma apeliaciniame skunde, neviršydamas apeliacinio skundo ribų.

17Dėl paskirtos bausmės ir kitų nuteistojo skundo argumentų

18Pagal baudžiamąjį įstatymą bausmės paskirtis yra ne tik sulaikyti asmenis nuo nusikalstamų veikų darymo, nubausti nusikalstamą veiką padariusį asmenį, atimti ar apriboti nuteistam asmeniui galimybę daryti naujas nusikalstamas veikas, bet ir paveikti bausmę atlikusius asmenis, kad jie laikytųsi įstatymų ir vėl nenusikalstų, užtikrinti teisingumo principo įgyvendinimą (BK 41 straipsnio 2 dalis). Todėl teismas, skirdamas bausmę pagal BK specialiosios dalies straipsnio sankciją, privalo vadovautis ir šio kodekso bendrosios dalies nuostatomis. Skirdamas bausmę, teismas atsižvelgia į: padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį; kaltės formą ir rūšį; padarytos nusikalstamos veikos stadiją; kaltininko asmenybę, asmens, kaip bendrininko, dalyvavimo darant nusikalstamą veiką formą ir rūšį; atsakomybę lengvinančias bei sunkinančias aplinkybes (BK 54 straipsnio 1, 2 dalys). Teismas, skirdamas bausmę, atsižvelgia ir į tai, ar yra nustatyta tik atsakomybę lengvinančių ar tik atsakomybę sunkinančių aplinkybių, ar yra ir atsakomybę lengvinančių, ir atsakomybę sunkinančių aplinkybių, ir įvertina kiekvienos aplinkybės reikšmę.

19Prielaidų išvadai, kad pirmosios instancijos teismas, skirdamas nuteistajam E. S. bausmes pažeidė nurodytus baudžiamojo įstatymo reikalavimus, nėra. Kaip matyti iš pirmosios instancijos teismo nuosprendžio, skirdamas bausmes nuteistajam teismas vadovavosi bausmės skyrimo recidyvistui už tyčinio nusikaltimo padarymą ypatumais, numatytais Lietuvos Respublikos BK 56 straipsnyje, atsižvelgė į padarytų nusikaltimų pavojingumo laipsnį, į tai, kad E. S. anksčiau teistas už tyčinius nusikaltimus, o naujus nusikaltimus padarė neišnykus teistumui. Lietuvos Respublikos BK 27 straipsnio prasme – recidyvistas. Pagal BK 56 straipsnio 1 dalį recidyvistui už tyčinio nusikaltimo padarymą paprastai skiriama laisvės atėmimo bausmė. Jo padarytos nusikalstamos veikos priskiriamos apysunkių ir nesunkaus nusikaltimų kategorijai (BK 11 straipsnis). Nuteistojo E. S. atsakomybę lengvinančia aplinkybe teismas pripažino tai, kad jis prisipažino padaręs nusikalstamas veikas ir nuoširdžiai gailisi, o atsakomybę sunkinančių aplinkybių teismas nenustatė.

20Be to, iš skundžiamo nuosprendžio matyti, kad E. S. už padarytą nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 182 str. 1 d., paskirta bausmė – laisvės atėmimas 6 mėnesiams – savo dydžiu yra mažesnė negu Lietuvos Respublikos BK 182 str. 1 d. sankcijoje numatytas laisvės atėmimo bausmės vidurkis (šios bausmės vidurkis – 1 metai 7 mėnesiai 15 dienų), už padarytus nusikaltimus, numatytus Lietuvos Respublikos BK 214 str. 1 d., 215 str. 1 d., paskirtos bausmės – laisvės atėmimas 8 mėnesiams – savo dydžiu žymiai mažesnės negu Lietuvos Respublikos BK 214 str. 1 d.. 215 str. 1 d., sankcijose numatyti laisvės atėmimo bausmės vidurkiai (šių bausmių vidurkiai – 3 metai 1 mėnuo 15 dienų), dėl to šios bausmės nelaikytinos aiškiai per griežtomis.

21Nuteistojo skunde nurodyti teiginiai, kad visiškas kaltės pripažinimas ir gailėjimasis gali garantuoti asmens pataisymą netaikant jam realios laisvės atėmimo bausmės bei tai, kad jis gali pasitaisyti, neizoliavus jo nuo visuomenės, atmestini kaip nepagrįsti. Iš bylos medžiagos matyti, jog apeliantas iki šių nusikalstamų veikų padarymo praeityje buvo teistas tris kartus, jam buvo skirtos bausmės, nesusijusios su laisvės atėmimu, tačiau jis išvadų nedarė, darė naujus nusikaltimus, lygtinai paleistas iš laisvės atėmimų vietų, paskirtų įpareigojimų nevykdė, todėl lygtinis atleidimas nuo laisvės atėmimo bausmės buvo panaikintas ir jis buvo pasiųstas į pataisos namus atlikti likusius laisvės atėmimo bausmės, o po šios bausmės atlikimo praėjus dvejiems mėnesiams įvykdė tris nusikalstamas veikas už kurių padarymą buvo pripažintas kaltu ir nuteistas skundžiamu nuosprendžiu. Įvertinusi visas minėtas aplinkybes, kolegija sprendžia, kad, priešingai nei teigia apeliantas, bausmės tikslai gali būti pasiekti tik paskyrus nuteistajam laisvės atėmimo bausmes.

22Apelianto skunde nurodyti teiginiai, jog paskyrus su laisvės atėmimu nesusijusią bausmę, jis galėtų greičiau atlyginti priteistą turtinę ir neturtinę žalą nukentėjusiajai bei tai, kad jo nuoširdus gailėjimasis, prisipažinimas, pastangos atlyginti žalą liudija, kad jis ateityje laikysis įstatymų, nedarysi naujų nusikalstamų veikų - deklaratyvūs, kurių nepatvirtina bylos duomenys. Bylos aplinkybės liudija, kad apeliantas nedirba, padarytos žalos neatlygino ir nepateikė jokių įrodymų, jog būtų dėjęs pastangas padarytai žalai atlyginti, praeityje buvo teistas už nusikalstamų veikų padarymą, išvadų nepadarė, darė naujus nusikaltimus, kas rodo, kad jo asmenybės bruožuose jau susiformavęs polinkis nepaisyti visuotinai priimtinų elgesio taisyklių, teisės ir moralės normų, ir, kad jo padarytos veikos yra dėsninga jo ankstesnio elgesio pasekmė, todėl teisingumo principas bus įgyvendintas tik paskyrus apeliantui realias laisvės atėmimo bausmes.

23Taipogi nepagrįstas nuteistojo teiginys, kad Šiaulių miesto apylinkės teismas turėjo galimybę taikyti BK 54 straipsnio 3 dalies nuostatas ir skirti bausmę, nesusijusią su laisvės atėmimu. Pagal baudžiamąjį įstatymą, jeigu straipsnio sankcijoje numatytos bausmės paskyrimas aiškiai prieštarautų teisingumo principui, teismas, vadovaudamasis bausmės paskirtimi, gali motyvuotai paskirti švelnesnę bausmę (BK 54 straipsnio 3 dalis). Teismų praktikoje vadovaujamasi nuomone, kad, taikydamas BK 54 straipsnio 3 dalies nuostatas, teismas turi nurodyti, kokios yra išimtinės aplinkybės, kad straipsnio sankcijoje numatytos bausmės paskyrimas šiam asmeniui už šios nusikalstamos veikos padarymą aiškiai prieštarautų teisingumo principui (kasacinės bylos Nr. 2K-77/2007, 2K-413/2007, 2K-424/2007, 2K-251/2008, 2K-39/2009, 2K-212/2010, 2K-226/2010). Gi šiuo atveju, nuteistojo skunde nurodytos aplinkybės nėra ir negali būti pripažintos išimtinėmis, t. y. tokiomis, kurioms esant būtų galima taikyti BK 54 straipsnio 3 dalies nuostatas. O apelianto skunde nurodytas teiginys, kad jis pripažino savo kaltę ir nuoširdžiai gailisi, jau yra įvertintas pirmosios instancijos teismo kaip jo atsakomybę lengvinanti aplinkybė, todėl apeliacinės instancijos teismas tuo pačiu pagrindu negali mažinti bausmės dydžio nuteistajam.

24Atsižvelgdama į paminėtas aplinkybes, kolegija daro išvadą, kad nustatydamas paskirtų bausmių rūšį ir dydį, pirmosios instancijos teismas įvertino visas bausmės skyrimui turinčias reikšmės aplinkybes, ir netgi galutinę subendrintą bausmę apeliantui paskyrė mažesnę nei straipsnio sankcijoje už sunkesnę iš padarytų nusikalstamų veikų numatytos laisvės atėmimo bausmės vidurkis, todėl E. S. paskirtas bausmes ir galutinę subendrintą bausmę vertinti kaip aiškiai per griežtą ar dar labiau ją švelninti, apeliaciniame skunde nurodytais argumentais, nėra jokio pagrindo.

25Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 332 straipsniu,

Nutarė

26Nuteistojo E. S. (S.) apeliacinį skundą atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. pagal Lietuvos Respublikos BK 214 str. 1 d. – laisvės atėmimu 8... 3. pagal Lietuvos Respublikos BK 215 str. 1 d. – laisvės atėmimu 8... 4. pagal Lietuvos Respublikos BK 182 str. 1 d. – laisvės atėmimu 6 (šešiems)... 5. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 63 str. 1 d., 2 d., 5 d. 1 p., paskirtos... 6. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 63 str. 1 d., 4 d., 9 d., prie paskirtos... 7. Teisėjų kolegija... 8. E. S. nuteistas už tai, kad 2009-12-03, tikslus laikas nenustatytas,... 9. Be to, jis nuteistas už tai, kad 2009-12-03 nuo 11:23:58 iki 11:24:48 val.,... 10. Be to, jis nuteistas už tai, kad 2009-12-03 nuo 11:23:58 iki 11:24:48 val.... 11. Apeliaciniu skundu nuteistasis E. S. prašo pakeisti Šiaulių miesto... 12. Skunde nurodo, kad apylinkės teismo nuosprendis nepagrįstas, kadangi,... 13. Teismo posėdžio metu nuteistojo gynėja prašė apeliacinį skundą tenkinti,... 14. Apeliacinis skundas atmestinas.... 15. Teisėjų kolegija, patikrinusi skundžiamą teismo sprendimą apeliacinio... 16. Nuteistasis savo apeliaciniame skunde kaltės dėl padarytų nusikalstamų... 17. Dėl paskirtos bausmės ir kitų nuteistojo skundo argumentų... 18. Pagal baudžiamąjį įstatymą bausmės paskirtis yra ne tik sulaikyti asmenis... 19. Prielaidų išvadai, kad pirmosios instancijos teismas, skirdamas nuteistajam... 20. Be to, iš skundžiamo nuosprendžio matyti, kad E. S. už padarytą... 21. Nuteistojo skunde nurodyti teiginiai, kad visiškas kaltės pripažinimas ir... 22. Apelianto skunde nurodyti teiginiai, jog paskyrus su laisvės atėmimu... 23. Taipogi nepagrįstas nuteistojo teiginys, kad Šiaulių miesto apylinkės... 24. Atsižvelgdama į paminėtas aplinkybes, kolegija daro išvadą, kad... 25. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso... 26. Nuteistojo E. S. (S.) apeliacinį skundą atmesti....