Byla e2A-815-538/2018

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Aušros Maškevičienės, Almanto Padvelskio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Giedrės Seselskytės,

2teismo posėdyje rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „DIZ group“ apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2018 m. sausio 24 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „DIZ group“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Jūros būstas“ dėl skolos sumažinimo, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, G. J., Y. Y., H. J., institucija, teikianti išvadą byloje, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio departamentas.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Ieškovė kreipėsi į teismą prašydama panaikinti 2015-12-31 PVM sąskaitos – faktūros serija JRB Nr. 1501644 dalį dėl ieškovei suteiktų paslaugų 2015 m. gruodžio mėnesį, sumažinant mokėtiną sumą 165,29 Eur (be PVM) suma; panaikinti 2016-07-31 PVM sąskaitos – faktūros serija JRB Nr. 160044198 dalį dėl ieškovei suteiktų paslaugų 2016 m. liepos mėnesį, sumažinant mokėtiną sumą 54,95 Eur (be PVM) suma; panaikinti 2016-08-31 PVM sąskaitos – faktūros serija JRB Nr. 1601199 dalį dėl ieškovei suteiktų paslaugų 2016 m. rugpjūčio mėnesį, sumažinant mokėtiną sumą 271,30 Eur (be PVM) suma ir priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

82.

9Nurodė, kad ieškovei nuosavybės teise priklauso butas, esantis ( - ), ir iki 2015-12-30 nuosavybės teise priklausė butas, esantis ( - ) Atsakovė yra gyvenamojo namo, adresu ( - ), administratorė. Dėl atsakovės siunčiamų nepagrįstai padidintų sąskaitų už teikiamas paslaugas, ieškovė ne kartą raštu bei elektroniniu paštu kreipėsi į atsakovę prašydama paaiškinti sąskaitose nurodytas priskaičiuotas sumas bei nepagrįstai padidintas sąskaitas koreguoti, tačiau atsakovė į ieškovės prašymus nereaguodavo. Ieškovė nurodė, kad ji 2015-11-03 Turto pardavimo iš varžytynių akto Nr. 3.11-15-000048 pagrindu įsigijo butą, esantį ( - ), kurį 2015-12-30 pirkimo – pardavimo sutartimi Nr. JP-6570 pardavė Y. Y. ir G. J.. Pažymėjo, kad ieškovė gavo atsakovės 2015-12-31 PVM sąskaitą – faktūrą serija JRB1501644 už suteiktas paslaugas 2015 m. gruodžio mėnesį, kurioje nurodyta bendra mokėtina 190,01 Eur suma, tačiau nėra aišku, kodėl šioje PVM sąskaitoje – faktūroje už tas pačias paslaugas: laiptinės valymą, namo bendrojo naudojimo objektų nuolatinę techninę priežiūrą, namo bendrosios nuosavybės administravimą, sezoninius teritorijos priežiūros darbus, šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą, teritorijos nuolatinę priežiūrą, taip pat privalomosios kaupiamosios lėšos namo atnaujinimui už tą patį laikotarpį priskaičiuota dvigubai. Ieškovė pažymėjo, kad 2015-12-31 sąskaitoje nurodyta reikalaujama sumokėti 165,29 Eur (be PVM) suma už automatizuoto šilumos punkto įrengimą. Toje pačioje sąskaitoje nurodyta, kad bendra šilumos punkto įrengimo kaina 6 331,52 Eur (be PVM), kuri yra išmokama per 8 mėnesius. Iš atsakovės viešai internetiniame tinklalapyje pateiktos informacijos ir atsakovės 2016-03-03 rašto Nr. JRB-RS-16-0101 nėra neaišku, kada buvo atlikti šilumos punkto remonto darbai: tinklalapyje nurodyta, kad 2015-08-17 už 7 661,14 Eur su PVM išsimokant per 8 mėnesius, o rašte nurodyta, kad nuo 2015-07-23 iki 2015-07-27, darbų kaina – 10 136,70 Eur išsimokant per 12 mėnesių. Pažymėjo, kad šilumos punkto remonto darbai buvo atlikti 2015 m. liepos – rugpjūčio mėnesiais, t. y. iki to laiko kada ieškovė nuosavybės teise įsigijo butą name, adresu ( - ), todėl ieškovė, nebūdama atitinkamo turto bendrasavininke, neturėjo įstatyminės pareigos išlaikyti trečiųjų asmenų bendrąją nuosavybę ir nėra atsakinga už šiam turtui suremontuoti skirtas išlaidas, patirtas iki 2015-11-03. Ieškovė taip pat nurodė, jog 2016-07-01 pirkimo – pardavimo sutarties Nr. M-5338 pagrindu įsigijo butą, esantį ( - ). Ieškovė gavo atsakovės 2016-07-31 PVM sąskaitą – faktūrą serija JRB160044198 už suteiktas paslaugas 2016 m. liepos mėnesį, kurioje nurodyta bendra mokėtina 72,77 Eur suma. Iš viešai atsakovės pateikiamos informacijos apie 2016 m. liepos mėnesį name, adresu ( - ), atliktus darbus, matyti, jog šiuo laikotarpiu buvo atliktas vienintelis darbas – karšto vandens vamzdyno jungčių d50 keitimas. Jokie kiti 2016-07-31 sąskaitoje nurodyti darbai 2016 m. liepos mėnesį atlikti nebuvo. Tai matyti iš pačios sąskaitos, kurioje nurodyta, kad kanalizacijos stovo keitimas 58 bute atidengiant sieną bei sienų uždengimas po šių darbų buvo atlikti 2016 m. balandžio mėnesį. Kadangi ieškovė neturi prievolės mokėti už darbus, kurie buvo atlikti iki jai nuosavybės teise įgyjant nekilnojamąjį turtą, 2016-07-31 sąskaitoje nurodytą sumą už bendrastatybinius darbus (2,29 Eur) ir kanalizacijos stovo keitimą (2,76 Eur) reikalaujama ieškovės sumokėti nepagrįstai. Taip pat nurodė, kad atsakovė nepagrįstai prašo sumokėti 11,87 Eur už šalto vandens sistemos remontą, kuris buvo atliktas dar 2016-02-25, t. y. kai ieškovė nebuvo nekilnojamojo turto savininke. Ieškovei neaišku, už kokius šilumos mazgo montavimo darbus, kurie viešai nėra skelbiami ir, kaip matyti, jau galimai buvo atlikti net 2015 m. liepos – rugpjūčio mėnesiais, reikalaujama sumokėti 10,00 Eur. Teigė, kad šia sąskaita nepagrįstai reikalaujama sumokėti 28,04 Eur skolą, nes, kaip minėta, butą ieškovė nuosavybės teise įgijo tik 2016-07-01, todėl iki šio laikotarpio susidariusias skolas sumokėti nėra jos prievolė ir atsakovė nepagrįstai reikalauja sumokėti 54,96 Eur (be PVM). Ieškovė nurodė, kad gavo atsakovės 2016-08-31 PVM sąskaitą – faktūrą Serija JRB1601199 už suteiktas paslaugas 2016 m. rugpjūčio mėnesį, kurioje nurodyta bendra mokėtina 276,46 Eur suma. Ieškovės nuomone, 26,60 Eur už karšto vandens sistemos remontą, 29,43 Eur už šalto vandens sistemos remontą, 16,53 Eur už šilumos mazgo montavimo darbus reikalaujama sumokėti nepagrįstai. Taip pat nurodė, kad neaišku kokiu pagrindu, už kokį laikotarpį ir iš ko susideda reikalaujama sumokėti 198,74 Eur skola.

10II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė

113.

12Klaipėdos apylinkės teismas 2018-01-24 sprendimu ieškinį tenkino iš dalies. Pakeitė 2015-12-31 PVM sąskaitos – faktūros serija JRB Nr. 1501644 dalį dėl ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „DIZ group“ suteiktų paslaugų 2015 m. gruodžio mėnesį, nustatant, kad ieškovė uždaroji akcinė bendrovė „DIZ group“ už šilumos mazgą atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Jūros būstas“ turi mokėti 33,06 eurų (be PVM). Priteisė ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „DIZ group“ 64 eurų bylinėjimosi išlaidų iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Jūros būstas“. Priteisė iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „DIZ group“ į valstybės biudžetą 9,46 eurų bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Priteisė iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Jūros būstas“ į valstybės biudžetą 6,31 eurų bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Kitą ieškinio dalį atmetė.

134.

14Teismas nurodė, kad suma, mokėtina už 2015-12-31 PVM sąskaitoje – faktūroje nurodytas paslaugas, už kurias priskaičiuota dvigubai, t. y. laiptinės valymas, namo bendrojo naudojimo objektų nuolatinė techninė priežiūra, namo bendrosios nuosavybės administravimas, privalomos kaupiamosios lėšos namo atnaujinimui, sezoniniai teritorijos priežiūros darbai, šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra, teritorijos nuolatinė priežiūra, yra apskaičiuota už ieškovei 2015 m. lapkričio mėn. ir 2015 m. gruodžio mėn. suteiktas paslaugas. Minėta suma yra pagrįsta, todėl ieškovė turi prievolę sumokėti atsakovei už šias paslaugas. Taip pat nurodė, kad atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, į tai, kad atlikti darbai yra susiję su daugiabučio namo bendro naudojimo objektų remontu, jie buvo atlikti 2015 m. lapkričio mėn., t. y. laikotarpiu, kai butas, esantis ( - ), nuosavybės teise priklausė ieškovei, ieškovė turi prievolę sumokėti atsakovei už minėtus darbus, todėl 2015-12-31 PVM sąskaitoje – faktūroje mokėjimai už šalto vandens sistemos remonto darbus ir šildymo ir k. v. sistemos remonto darbus įtraukti pagrįstai. Teismas pažymėjo, kad nagrinėjamu atveju butas, esantis ( - ), ieškovei nuosavybės teise priklausė tik laikotarpiu nuo 2015-11-03 iki 2015-12-29, todėl vadovaujantis teisingumo protingumo principais, atsižvelgiant į tai, kad namo, esančio ( - ), savininkams suteikta teisė už šilumos mazgo remonto darbus išsimokėti per 12 mėnesių, ieškovė turėtų sumokėti už šiuos darbus už 2 mėnesius, todėl sumažino mokėtiną sumą už minėtus darbus, nustatant, jog ieškovė už šilumos mazgo remonto darbus turi sumokėti 33,06 Eur be PVM (165,29 Eur/10 mėn. x 2 mėn.).

155.

16Teismas nurodė, kad įvertinus 2016-07-31 sąskaitos turinį, matyti, jog tai nėra PVM sąskaita – faktūra, joje, ir priešingai nei kitose sąskaitose, kurias atsakovė pateikė ieškovei, nėra numatyta, kad 2016-07-31 sąskaita skirta ieškovei UAB „Diz group“. Atsižvelgęs į išdėstytas aplinkybes, į tai, kad atsakovė patvirtino, jog 2016-07-31 sąskaita nėra skirta ieškovei, ji neturi prievolės sumokėti atsakovei už paslaugas, numatytas šioje sąskaitoje, ieškovės reikalavimą dėl 54,95 Eur mokėtinos sumos sumažinimo atmetė.

176.

18Taip pat nurodė, kad atsižvelgus į tai, kad 2016-08-31 PVM sąskaitoje – faktūroje nurodyti karšto vandens sistemos remonto darbai buvo atlikti 2016 m. liepos mėn., kai butas, esantis ( - ), nuosavybės teise priklausė ieškovei, mokėjimas už šiuos darbus į PVM sąskaitą – faktūrą įtrauktas pagrįstai, ieškovė turi prievolę sumokėti atsakovei už šias paslaugas. Teismas pažymėjo, jog nors minėti darbai buvo atlikti 2016 m. vasario mėn., kai butas, esantis ( - ) ieškovei nuosavybės teise nepriklausė, tačiau prievolė atsiskaityti už šias paslaugas namo bendraturčiams atsirado 2016 m. rugpjūčio mėn. - atsakovei parengus sąskaitas už suteiktas paslaugas. Pažymėjo, kad ieškovė naudojasi atliktų darbų rezultatu ir konstatavo, kad mokėjimas už šalto vandens sistemos remonto darbus į PVM sąskaitą – faktūrą įtrauktas pagrįstai, ieškovė turi prievolę sumokėti atsakovei už šias paslaugas. Taip pat pažymėjo, kad butą, esantį ( - ), ieškovė nuosavybės teise įsigijo 2016-07-01, t. y. kai už minėtus darbus buvo likę mokėti 2 mėn., t. y. 16,53 Eur (be PVM) (15,49 kv. m. x 8 377,44 Eur/1308,33 kv. m./ 12 mėn. x 2 mėn.). Teismas nurodė, kad atsižvelgiant, į tai, kad patenkinus dalį ieškovės reikalavimų atsakovė turės perskaičiuoti ieškovės įsiskolinimą, esantį šiuo metu, ieškovės reikalavimas dėl skolos dydžio, nurodyto 2016-08-31 PVM sąskaitoje – faktūroje, sumažinimo atmestinas.

197.

20Taip pat nurodė, kad ieškovė patyrė 165,00 Eur bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro 15,00 Eur už žyminio mokesčio ir 150,00 Eur už teisinę pagalbą. Padarė išvadą, kad faktinis ieškovės reikalavimas sudaro iš viso 326,25 Eur (491,54 Eur - 165,29 Eur). Patenkinus 40 procentų ieškinio reikalavimų ieškovei iš atsakovės priteistina 64 Eur bylinėjimosi išlaidų.

21III.

22Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

238.

24Apeliaciniu skundu ieškovė prašo panaikinti Klaipėdos apylinkės teismo 2018-01-24 sprendimo dalį, kuria ieškinys buvo atmestas, ir priimti naują sprendimą - ieškinį tenkinti visiškai; ieškovei iš atsakovės priteisti bylinėjimosi išlaidas.

259.

26Nurodo, kad byloje esančiais įrodymais buvo nustatyta, kad šilumos punkto remonto darbai buvo atlikti iki to laiko kada ieškovė nuosavybės teise įsigijo butą ( - ) name. Teismas, tik iš dalies tenkindamas nurodytą ieškovės reikalavimą, neatsižvelgė ir nepasisakė dėl šioje situacijoje taikomų teisės normų, nenurodė teisinio pagrindo, dėl kurio nustatė, kad ieškovė už šilumos mazgą UAB „Jūros būstas“ turi mokėti 33,06 Eur (be PVM). Teigia, kadangi atsakovės ieškovei pateiktoje apmokėti 2016-07-31 sąskaitoje nepagrįstai reikalaujama sumokėti 2,29 Eur už bendrastatybinius darbus, 2,76 Eur už kanalizacijos stovo keitimą, 11,87 Eur už šalto vandens sistemos remontą, 10 Eur už šilumos mazgo montavimo darbus ir 28,04 Eur skolą, teismas turėjo tenkinti ieškinio reikalavimą dėl 2016-07-31 sąskaitos sumažinimo 54,96 Eur suma. Nurodo, kad teismas neatsižvelgė į atsakovės pozicijos prieštaringumą, nes pačioje atsakovės išrašytoje 2016-08-31 sąskaitoje nurodyt, kad karšto vandens sistemos remontas pirmas aukštas, kaina be PVM 2967,90 Eur, išsimokėjimas per 8 mėnesius. Taip pat atsakovės pateikti darbų priėmimo aktai Nr. R-Š-V16-192946 ir Nr. Š-V16-097622 neatitinka įrodymams keliamų reikalavimų, nes jie nėra šalių pasirašyti, nepateikti šiuos aktuose nurodytų piniginių sumų apmokėjimą patvirtinantys duomenys, todėl teismas nepagrįstai darė išvadą, kad ( - ) name 2016 m. liepos mėnesį buvo atlikti karšto vandens sistemos remonto darbai. Teigia, kad ieškovė tik 2016-07-01 nuosavybės teise įgydama butą ( - ), bendrosios dalinės nuosavybės teise kartu įgijo ir namo bendro naudojimo inžinerinę įrangą, iki to laiko ieškovė, nebūdama atitinkamo turto bendrasavininke, neturėjo įstatyminės pareigos išlaikyti trečiųjų asmenų nuosavybę, todėl nėra atsakinga už jokias šiam turtui suremontuoti skirtas išlaidas, patirtas iki 2016-07-01. Taip pat nurodo, kad teismas nepagrįstai atmetė ieškovės reikalavimą 2016-08-31 sąskaitą sumažinti 198,74 Eur. Pažymi, kad atsakovė ieškovei yra išrašiusi net dvi sąskaitas (2015-12-31 ir 2016-08-31), reikalaudama už tas pačias paslaugas sumokėti du kartus, t. y. du kartus po 190,01 Eur, o teismo sprendimas, kad ieškovės reikalavimas sumažinti 2016-08-31 sąskaitą 190,31 Eur dydžio suma yra nepagrįstas, pažeidžia teisingumo bei protingumo principus. Taip pat nurodo, kad teismas sprendime nurodęs, kad ieškovė patyrė 165 Eur bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro15 Eur žyminis mokestis ir 150 Eur už teisinę pagalbą, suklydo, nes pasisakė dėl ne visų bylinėjimosi išlaidų, kurias patyrė ieškovė, paskirstymo. Pažymi, kad ieškovė kitoje civilinėje byloje Nr. e2-544-642/2017, kurioje Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2017-05-02 nutartimi, ieškovės atstovui per klaidą neatvykus į teismo posėdį, ieškinys buvo paliktas nenagrinėtas, iš viso, kaip nurodė 2017-03-02 pateiktame prašyme, patyrė 500 Eur išlaidų teisinei pagalbai apmokėti ir 15 Eur žyminio mokesčio, tai yra, 515 Eur bylinėjimosi išlaidų.

2710.

28Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovė prašo skundą atmesti.

2911.

30Nurodo, kad ieškovė nepateikė įrodymų, jog šilumos mazgas, kurio remontas buvo atliktas ir už kurį ieškovei apskaičiuota mokėtina suma, nepriskirtinas prie namo, ( - ), bendrojo naudojimo nuosavybės ar ieškovė su juo nėra funkciškai susijusi. Atsakovės įsitikinimu, CK normos įpareigoja ieškovę apmokėti visą 165,29 Eur sumą. Ieškovei tapus buto ( - ), savininke, atskirai apmokėjimo sąlygos už šilumos mazgo remonto darbus su ja nebuvo derinamos, ieškovė nesikreipė dėl sumos išdėstymo, todėl išsimokėjimas, kuris taikytas prieš tai buvusiam buto savininkui fiziniam asmeniui, ieškovei nebetaikytas. Apeliantės pareiga apmokėti už bendrosios dalinės nuosavybės (šilumos mazgo) remonto darbus kyla iš įstatymo ir jos, kaip namo bendraturtės, statuso. Teigia, kad nesuprantama apeliantės pozicija dėl 2016-07-31 sąskaitos Serija JRB160044198, nes sąskaita buvo pateikta ne ieškovei, o buvusiam buto savininkui - fiziniam asmeniui. Nors ieškovė nurodo, kad butą, adresu ( - ), ji įsigijo 2016-07-01, pirkimo - pardavimo sutarties Nr. M-5338 pagrindu, tačiau atsakovė apie šią aplinkybę informuota nebuvo, dėl to Sąskaita/Serija JRB160044198 buvo pateikta manant, jog buto savininkas yra fizinis asmuo, o ne ieškovė, dėl šių priežasčių nagrinėjant bylą nurodyta sąskaita ir joje pateikti duomenys neturėtų būti vertinami. Nurodo, kad apeliantė nepagrįstai teigia, jog atsakovė nepagrindė atliktų darbų, nurodytų 2016-08-31 PVM sąskaitoje - faktūroje Serija JRB Nr. 1601199. Teigia, kad teisingai pažymėjo pirmosios instancijos teismas, jog darbai grindžiami atliktų darbų priėmimo aktais, informacija, pateikta atsakovės internetiniame tinklalapyje. Pažymi, kad 2017-11-22 rašytiniuose paaiškinimuose atsakovė nurodė kokiais konkrečiai atliktų darbų aktais grindžiamos 2016-08-31 PVM sąskaitoje - faktūroje serija JRB Nr. 1601199 nurodytos mokėti sumos.

31Teisėjų kolegija

konstatuoja:

32Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies

33IV.

34Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išaiškinimai

3512.

36Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinių skundų faktiniai ir teisiniai pagrindai bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo tik apskųstos dalies teisėtumą ir pagrįstumą ir tik analizuodamas apeliaciniuose skunduose nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnis), bylą nagrinėja neperžengdamas apeliacinio skundo ribų.

3713.

38Pagal CPK 321 straipsnio 1 dalį apeliaciniai skundai nagrinėjami rašytinio proceso tvarka, išskyrus atvejus, kai skundą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad būtinas žodinis nagrinėjimas. Teisėjų kolegija, įvertinusi apeliacijos dalyką, apeliacinio skundo argumentus, sprendžia, jog nenustatyta būtinybė skundą nagrinėti žodinio proceso tvarka.

3914.

40Atsižvelgiant į tai, kad ieškovė iš esmės skundžia tik dalį teismo sprendimo, teisėjų kolegija pasisako tik dėl apeliaciniame skunde nurodytų sumų ir argumentų.

41Dėl 2015-12-31 PVM sąskaitos – faktūros serija JRB Nr. 1501644.

4215.

43Nustatyta, kad ieškovė prašė panaikinti 2015-12-31 PVM sąskaitos – faktūros serija JRB1501644 (toliau – 2015-12-31 sąskaita) dalį dėl ieškovei suteiktų paslaugų 2015 m. gruodžio mėnesį, sumažinant mokėtiną sumą 165,29 Eur (be PVM) suma. Teismas šį ieškovės reikalavimą tenkino iš dalies - pakeitė 2015-12-31 sąskaitos dalį dėl ieškovei suteiktų paslaugų 2015 m. gruodžio mėnesį, nustatant, kad ieškovė už šilumos mazgą UAB „Jūros būstas“ turi mokėti 33,06 Eur (be PVM).

4416.

45Apeliantė su šia teismo sprendimo dalimi nesutinka, argumentuoja, kad ieškovė tik 2015-11-03 nuosavybės teise įgydama butą ( - ), bendrosios dalinės nuosavybės teise kartu įgijo ir namo bendro naudojimo inžinerinę įrangą, iki nurodytos dienos ieškovė, nebūdama atitinkamo turto bendrasavininke, neturėjo įstatyminės pareigos išlaikyti trečiųjų asmenų, bendrąją nuosavybę, todėl nėra atsakinga už jokias šiam turtui suremontuoti skirtas išlaidas, patirtas iki 2015-11-03. Su šiais argumentais teisėjų kolegija iš esmės sutinka.

4617.

47Kaip byloje nustatyta, namo, esančio ( - ), pastebėtų defektų akte, be kita ko, nurodyta, jog iki 2015-11-09 reikia pakeisti greitaeigį karšo vandens šilumokaitį plokšteliniu. Pagal gautų pasiūlymų vertinimo protokolą namo, esančio ( - ), automatizuoto šilumos punkto remonto darbus pavesta atlikti UAB „Pastatų priežiūros tarnyba“ už 10 136,70 Eur. Ieškovė informaciniu pranešimu nurodė namo, esančio ( - ), gyventojams, jog UAB „Pastatų priežiūros tarnyba“ atliko automatizuoto šilumos punkto įrengimą už 8 377,44 Eur (be PVM), išsimokėjimas per 12 mėnesių. Atsakovės internetinėje klientų savitarnos svetainėje skelbiama, jog 2015-08-17 buvo atlikti automatizuoto šilumos punkto remonto darbai už 7 661,14 Eur, išsimokėjimas per 8 mėnesius. 2015-12-31 PVM sąskaitoje – faktūroje nurodyta, jog automatizuoto šilumos punkto įrengimo kaina yra 6 331,52 Eur be PVM, išsimokėjimas per 8 mėnesius. Atsakovės atstovė teismo posėdžio metu paaiškino, jog internetinėje klientų savitarnos svetainėje ir PVM sąskaitoje – faktūroje buvo nurodyta klaidinga automatizuoto šilumos punkto remonto darbų kaina. Tikroji darbų kaina yra 8 377,44 Eur (be PVM), t. y. 10 136,70 Eur su PVM, išsimokėjimo terminas 12 mėn. Už minėtus darbus buto, esančio ( - ), savininkas turi sumokėti iš viso 239,96 Eur su PVM. Pirmoji buto, esančio ( - ), savininkams skirta sąskaita už šiuos darbus buvo pateikta už 2015 m. rugsėjo mėnesį. Ankstesnis buto savininkas sumokėjo sąskaitas už 2015 m. rugsėjo mėnesį ir 2015 m. spalio mėnesį, todėl ieškovei buvo pateikta PVM sąskaita – faktūra už likusius 10 mėnesių, t. y. 165,29 Eur sumai be PVM.

4818.

49Teisėjų kolegija pažymi, jog butas, esantis ( - ), ieškovei nuosavybės teise priklausė tik laikotarpiu nuo 2015-11-03 iki 2015-12-29, ieškovė butą pirko iš varžytynių ir jai nebuvo ir negalėjo būti žinomos ir aptartos aplinkybės, susijusios su buvusių buto savininkų prievolėmis, butas įvertintas ir parduotas jau atlikus šilumos punkto remonto darbus. Nors savininkams suteikta teisė už šilumos mazgo remonto darbus išsimokėti per 12 mėnesių, tačiau prievolė sumokėti už nurodytus remonto darbus atsirado buvusiam buto savininkui pabaigus atlikti remonto darbus, nepriklausomai nuo, kad mokėjimo terminai buvo išdėstyti, ir nėra įstatyminio pagrindo šią prievolę perkelti naujam buto savininkui, t. y. ieškovei. Taigi darytina išvada, jog ieškovė, įsigijusi butą 2015-11-03, neturėjo pareigos mokėti už šilumos mazgo remonto darbus, kurie buvo atlikti iki 2015-07-27, todėl teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nurodė ieškovei sumokėti už šilumos remonto darbus 33,06 Eur bei nepagrįstai šią sumą sumažino tik 132,23 Eur, nes yra pagrindas šią sumą sumažinti 165,29 Eur ir šią ieškinio dalį tenkinti.

50Dėl 2016-07-31 PVM sąskaitos – faktūros Serija JRB Nr. 160044198.

5119.

52Apeliantė argumentuoja, kad ieškiniu prašė 2016-07-31 PVM sąskaitą – faktūrą serija JRB160044198 (toliau - 2016-07-31 sąskaita), išrašytą butui ( - ), sumažinti 54,95 Eur (be PVM) suma, tačiau teismas šį ieškovės reikalavimą nepagrįstai atmetė, nurodydamas, kad pagal atsakovės paaiškinimus, šiai neturint duomenų apie tai, kad butą nuo 2016-07-01 įsigijo ieškovė, sąskaita buvo išrašyta ankstesniam buto savininkui, o ne ieškovei, todėl ieškovė neturi prievolės šią sąskaitą apmokėti.

5320.

54Kaip pagrįstai nurodė ir pirmosios instancijos teismas, teismo posėdžio metu atsakovės atstovė paaiškino, kad sąskaitos išrašymo metu ji neturėjo duomenų, jog butas, esantis ( - ), nuosavybės teise priklausė ieškovei. Atsakovės duomenimis šis butas nuosavybės teise priklausė fiziniam asmeniui, atsakovės atstovė patvirtino, kad ieškovė neturi prievolės apmokėti šią sąskaitą. Taigi byloje esant nurodytoms aplinkybėms, darytina išvada, kad 2016-07-31 sąskaita nėra skirta ieškovei, ji neturi prievolės sumokėti atsakovei už paslaugas, numatytas šioje sąskaitoje, todėl ieškovės reikalavimas dėl mokėtinos sumos sumažinimo pirmosios instancijos teismo atmestas pagrįstai ir nėra pagrindo svarstyti dėl 2016-07-31 sąskaitoje nurodytų sumų pagrįstumo.

55Dėl 2016-08-31 PVM sąskaitos – faktūros Serija JRB Nr. 1601199.

5621.

57Nustatyta, kad ieškovė prašė panaikinti 2016-08-31 PVM sąskaitos – faktūros serija JRB1601199 (toliau – 2016-08-31 sąskaita) dalį dėl ieškovei suteiktų paslaugų 2016 m. rugpjūčio mėnesį, sumažinant mokėtiną sumą 271,30 Eur (be PVM) suma. Ieškovė ginčijo savo prievolę atsakovei pagal 2016-08-31 sąskaitą sumokėti 26,60 Eur už karšto vandens sistemos remontą, 29,43 Eur už šalto vandens sistemos remontą, 16,53 Eur už šilumos mazgo montavimo darbus, 198,74 Eur skolą.

5822.

59Iš bylos duomenų matyti, kad atsakovė 2017-11-22 rašytiniuose paaiškinimuose nurodė, jog 2016-08-31 PVM sąskaitoje – faktūroje nurodyta 26,60 Eur suma (be PVM) už karšto vandens sistemos remontą yra darbai, atlikti pagal atliktų darbų priėmimo aktus Nr. R-Š-V16-192946 ir Nr. Š-V16-097622. Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovės internetinėje klientų savitarnos svetainėje skelbiama, jog 2016-07-26 name, esančiame ( - ), buvo atlikti karšto vandens vamzdyno jungčių d50 keitimo darbai bei nuotekų vamzdyno keitimas 2-oje laiptinėje. Tarp atsakovės ir rangovo UAB „Pastatų priežiūros tarnyba“ buvo sudarytas atliktų darbų priėmimo aktas Nr. R-Š-V16-192946, kuriuo ieškovė priėmė rangovo 2016 m. liepos mėn. atliktus karšto vandens vamzdynų dn32-50 keitimo darbus už 2 437,68 Eur. Tarp atsakovės ir rangovo UAB „Pastatų priežiūros tarnyba“ buvo sudarytas atliktų darbų priėmimo aktas Nr. Š-V16-097622, kuriuo ieškovė priėmė rangovo 2016 m. liepos mėn. atliktus karšto vandens vamzdynų jungčių dn50 keitimo darbus už 281,31 Eur.

6023.

61Taigi esant nurodytoms aplinkybėms bei atsižvelgus į tai, kad 2016-08-31 PVM sąskaitoje – faktūroje nurodyti karšto vandens sistemos remonto darbai buvo atlikti 2016 m. liepos mėn., kai butas, esantis ( - ), nuosavybės teise priklausė ieškovei, byloje nėra duomenų, kad darbai neatlikti ar atlikti netinkamai, todėl konstatuotina, kad mokėjimas už šiuos darbus į PVM sąskaitą – faktūrą įtrauktas pagrįstai, taigi pagrįsta pirmosios instancijos teismo išvada, kad ieškovė turi prievolę sumokėti atsakovei už šias paslaugas 26,60 Eur ir mažinti pateiktos sąskaitos šia suma nėra pagrindo.

6224.

63Taip pat nustatyta, kad 16,53 Eur suma (be PVM) už šilumos mazgo montavimo darbus yra už jau anksčiau minėtus darbus, kuriuos atlikto UAB „Pastatų priežiūros tarnyba“ už 10 136,70 Eur. UAB „Pastatų priežiūros tarnyba“ name, esančiame ( - ), atliko šilumos mazgo remonto darbus už darbus 10 136,70 Eur (8 377,44 Eur be PVM), išsimokėjimo terminas 12 mėnesių, ieškovė nuosavybės teise įsigijo 2016-07-01, taigi, kaip minėta, ieškovė, už ankstesnių buto savininkų prievoles neatsako ir neturi pareigos mokėti 16,53 Eur sumos (be PVM) už šilumos mazgo montavimo darbus.

6425.

65Taip pat iš bylos duomenų matyti, kad dėl 29,43 Eur sumos atsakovė 2017-11-22 rašytiniuose paaiškinimuose nurodo, jog 2016-08-31 PVM sąskaitoje – faktūroje nurodyta 29,43 Eur suma (be PVM) už šalto vandens sistemos remontą yra darbai, atlikti pagal atliktų darbų priėmimo aktus Nr. Š-V16-016724 ir Nr. Š-V16-016727. Teismo posėdžio metu atsakovės atstovė paaiškino, jog 2016-08-31 PVM sąskaitoje – faktūroje nurodyti šalto vandens sistemos remonto darbai buvo atlikti 2016 m. vasario mėn., tačiau sąskaitos gyventojams už šiuos darbus buvo pateiktos 2016 m. liepos – rugpjūčio mėn., todėl mokestis už šias paslaugas buvo įtrauktas į 2016-08-31 PVM sąskaitą – faktūrą, skirtą ieškovei, tačiau atsižvelgiant į tą aplinkybę, kad ieškovė butą, esantį ( - ), nuosavybės teise įsigijo 2016-07-01, o 2016-08-31 PVM sąskaitoje – faktūroje nurodyti šalto vandens sistemos remonto darbai buvo atlikti 2016 m. vasario mėn., o mokestis už šias paslaugas išdėstytas dalimis, ieškovė už ankstesnių buto savininkų prievoles neatsako ir neturi pareigos mokėti 29,43 Eur už šalto vandens sistemos remonto darbus.

6626.

67Nors pirmosios instancijos teismas nurodo, kad nesvarbu, jog darbai buvo atlikti vasario mėnesį, prievolė atsiskaityti už šiuos darbus atsirado rugpjūčio mėnesį kai namo bendraturčiams buvo išrašytos sąskaitos, nes 2016-07-01 buto pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo metu šalims nebuvo žinoma apie šią prievolę, todėl į ją neatsižvelgta nustatant buto kainą, teisėjų kolegijos vertinimu, mažai tikėtina, kad apie 2016 m. vasario mėnesį atliktus darbus galėjo būti nežinoma ankstesniems buto savininkams ir tai neturėjo įtakos buto kainai.

6827.

69Apeliantė argumentuoja, kad teismas nepagrįstai atmetė ieškovės reikalavimą 2016-08-31 sąskaitą sumažinti 198,74 Eur sąskaitoje nurodyta skolos suma. Nurodo, kad pagal atsakovės paaiškinimus minėtos skolos didžiąją dalį sudaro 190,01 Eur skola už neapmokėtą 2015-12-31 sąskaitą, išrašytą butui ( - ), šiuo atveju atsakovė ieškovei yra išrašiusi net dvi sąskaitas (2015-12-31 ir 2016-08-31), reikalaudama už tas pačias paslaugas sumokėti du kartus, t. y. du kartus po 190,01 Eur.

7028.

71Iš bylos duomenų matyti, kad 190,01 Eur skola yra įtraukta tiek į 2015-12-31 PVM sąskaitą – faktūrą Serija JRB1501644, tiek į 2016-08-31 PVM sąskaitą – faktūrą Serija JRB Nr. 1601199. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad 2016-08-31 PVM sąskaitoje – faktūroje nurodyta skola yra ieškovės skola, kuri buvo susidariusi iki 2016-08-31, todėl teismui patenkinus dalį ieškovės reikalavimų ji turės būti perskaičiuota. Tačiau teisėjų kolegijos vertinimu, kol nėra pakeista 2015-12-31 sąskaita, atsakovė nepagrįstai į kitą sąskaitą įtraukė už tas pačias paslaugas susidariusio mokėjimo sumą, todėl darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai 2016-08-31 sąskaitos nesumažino 190,01 Eur suma. Dėl 8,76 Eur sumos sumažinimo teisėjų kolegija pasisakyti neturi pagrindo, nes ieškovė apeliaciniame skunde nenurodė argumentų dėl šios sumos pagrįstumo.

7229.

73Esant nurodytoms aplinkybėms, skundžiamas teismo sprendimas keistinas, ieškovės prašoma suma pagal 2015-12-31 PVM sąskaitą – faktūrą serija JRB Nr. 1501644 sumažintina 165,29 Eur, pagal 2016-08-31 PVM sąskaitą – faktūrą serija JRB Nr. 1601199 sumažintina 235,97 Eur (CPK 326 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

7430.

75Pakeitus teismo sprendimą, keistinos ir pirmosios instancijos teismo paskaičiuotos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 straipsnio 5 dalis).

7631.

77Nustatyta, kad pakeitus teismo sprendimą iš esmės patenkinta 82 procentai ieškovės reikalavimų. Pirmosios instancijos teismas skundžiamu teismo sprendimu nustatė, kad ieškovė patyrė 165 Eur bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro 15 Eur už žyminio mokesčio sumokėjimą ir 150 Eur už teisinę pagalbą ir patenkinęs 40 procentų ieškinio reikalavimų, ieškovei iš atsakovės priteisė 64 Eur bylinėjimosi išlaidų.

7832.

79Teisėjų kolegija pažymi, kad bylinėjimosi išlaidų dydžio kontrolė yra vertinama kaip teismo pareiga, įgalinanti jį veikti ex officio. Tokią poziciją yra išreiškęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas civilinėje byloje Nr. 3K-3-533/2008, tokios pozicijos laikosi teisminė praktika.

8033.

81CPK 98 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas. Dėl šių išlaidų priteisimo šalis teismui raštu pateikia prašymą su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu. Šios išlaidos negali būti priteisiamos, jeigu prašymas dėl jų priteisimo ir išlaidų dydį patvirtinantys įrodymai nepateikti iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos.

8234.

83Nagrinėjamu atveju nenustatyta, kad ieškovė šioje byloje pateikė teismui raštu prašymą dėl advokato išlaidų priteisimo su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu. Teisėjų kolegija pažymi, kad bylinėjimosi išlaidos turi būti paskirstomos toje byloje, kurioje jos buvo patirtos. Iš civilinės bylos Nr. e2-544-642/2017 duomenų matyti, kad ieškovė patyrė 500 eurų advokato išlaidų, tačiau pažymėtina, kad minėtoje bylos ieškinį palikus nenagrinėtą, bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimas galėjo būti sprendžiamas vadovaujantis CPK 94 straipsnio 1 dalies nuostatomis minėtoje byloje, o ne šioje nagrinėjamoje byloje, todėl bylinėjimosi išlaidos, patirtos civilinėje byloje Nr. e2-544-642/2017, negali būti priteisiamos šioje nagrinėjamoje byloje.

8435.

85Iš nagrinėjamos bylos duomenų matyti, kad ieškovė pirmosios instancijos teisme sumokėjo 15 eurų žyminio mokesčio, todėl tenkinus 82 procentus ieškovės reikalavimų ieškovei iš atsakovės priteistą bylinėjimosi išlaidų suma sumažintina nuo 64 eurų iki 12,30 eurų. Perskaičiuotinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš atsakovės į valstybės biudžetą priteistina 13 eurų bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Kadangi iš ieškovės priteistina suma, susijusi su procesinių dokumentų įteikimu, nesiekia 3 eur, bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš ieškovės nepriteistinos (CPK 93 straipsnio 5 dalis). Kita teismo sprendimo dalis paiktina nepakeista.

8636.

87Tenkinus apeliacinį skundą iš dalies, ieškovei iš atsakovės priteistina 12,30 eurų žyminio mokesčio, sumokėto už apeliacinį skundą (CPK 93 straipsnio 2 dalis).

88Vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 326–331 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

89Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2018 m. sausio 24 d. sprendimą pakeisti.

90Panaikinti teismo sprendimo dalį, kuria nustatyta, kad ieškovė UAB „DIZ group“ už šilumos mazgą atsakovei UAB „Jūros būstas“ turi mokėti 33,06 Eur (be PVM).

91Panaikinti 2015-12-31 PVM sąskaitos – faktūros serija JRB Nr. 1501644 dalį dėl ieškovei UAB „DIZ group“ suteiktų paslaugų 2015 m. gruodžio mėnesį, sumažinant mokėtiną sumą 165,29 Eur (be PVM) suma.

92Panaikinti 2016-08-31 PVM sąskaitos – faktūros serija JRB Nr. 1601199 dalį dėl ieškovei UAB „DIZ group“ suteiktų paslaugų 2016 m. rugpjūčio mėnesį, sumažinant mokėtiną sumą 235,97 Eur (be PVM) suma.

93Sumažinti ieškovei UAB „DIZ group“ iš atsakovės UAB „Jūros būstas“ priteistą bylinėjimosi išlaidų sumą nuo 64 eurų iki 12,30 eurų.

94Padidinti iš atsakovės UAB „Jūros būstas“ į valstybės biudžetą priteistą bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, sumą nuo 6,31 eurų iki 13 eurų.

95Kitą teismo sprendimo dalį palikti nepakeistą.

96Priteisti ieškovei UAB „DIZ group“ 12,30 eurų žyminio mokesčio už apeliacinį skundą iš atsakovės UAB „Jūros būstas“.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo ieškovės... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Ieškovė kreipėsi į teismą prašydama panaikinti 2015-12-31 PVM sąskaitos... 8. 2.... 9. Nurodė, kad ieškovei nuosavybės teise priklauso butas, esantis ( - ), ir iki... 10. II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė... 11. 3.... 12. Klaipėdos apylinkės teismas 2018-01-24 sprendimu ieškinį tenkino iš... 13. 4.... 14. Teismas nurodė, kad suma, mokėtina už 2015-12-31 PVM sąskaitoje –... 15. 5.... 16. Teismas nurodė, kad įvertinus 2016-07-31 sąskaitos turinį, matyti, jog tai... 17. 6.... 18. Taip pat nurodė, kad atsižvelgus į tai, kad 2016-08-31 PVM sąskaitoje –... 19. 7.... 20. Taip pat nurodė, kad ieškovė patyrė 165,00 Eur bylinėjimosi išlaidų,... 21. III.... 22. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai... 23. 8.... 24. Apeliaciniu skundu ieškovė prašo panaikinti Klaipėdos apylinkės teismo... 25. 9.... 26. Nurodo, kad byloje esančiais įrodymais buvo nustatyta, kad šilumos punkto... 27. 10.... 28. Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovė prašo skundą atmesti.... 29. 11.... 30. Nurodo, kad ieškovė nepateikė įrodymų, jog šilumos mazgas, kurio remontas... 31. Teisėjų kolegija... 32. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies... 33. IV.... 34. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išaiškinimai... 35. 12.... 36. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinių skundų... 37. 13.... 38. Pagal CPK 321 straipsnio 1 dalį apeliaciniai skundai nagrinėjami rašytinio... 39. 14.... 40. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovė iš esmės skundžia tik dalį teismo... 41. Dėl 2015-12-31 PVM sąskaitos – faktūros serija JRB Nr. 1501644.... 42. 15.... 43. Nustatyta, kad ieškovė prašė panaikinti 2015-12-31 PVM sąskaitos –... 44. 16.... 45. Apeliantė su šia teismo sprendimo dalimi nesutinka, argumentuoja, kad... 46. 17.... 47. Kaip byloje nustatyta, namo, esančio ( - ), pastebėtų defektų akte, be kita... 48. 18.... 49. Teisėjų kolegija pažymi, jog butas, esantis ( - ), ieškovei nuosavybės... 50. Dėl 2016-07-31 PVM sąskaitos – faktūros Serija JRB Nr. 160044198.... 51. 19.... 52. Apeliantė argumentuoja, kad ieškiniu prašė 2016-07-31 PVM sąskaitą –... 53. 20.... 54. Kaip pagrįstai nurodė ir pirmosios instancijos teismas, teismo posėdžio... 55. Dėl 2016-08-31 PVM sąskaitos – faktūros Serija JRB Nr. 1601199.... 56. 21.... 57. Nustatyta, kad ieškovė prašė panaikinti 2016-08-31 PVM sąskaitos –... 58. 22.... 59. Iš bylos duomenų matyti, kad atsakovė 2017-11-22 rašytiniuose... 60. 23.... 61. Taigi esant nurodytoms aplinkybėms bei atsižvelgus į tai, kad 2016-08-31 PVM... 62. 24.... 63. Taip pat nustatyta, kad 16,53 Eur suma (be PVM) už šilumos mazgo montavimo... 64. 25.... 65. Taip pat iš bylos duomenų matyti, kad dėl 29,43 Eur sumos atsakovė... 66. 26.... 67. Nors pirmosios instancijos teismas nurodo, kad nesvarbu, jog darbai buvo... 68. 27.... 69. Apeliantė argumentuoja, kad teismas nepagrįstai atmetė ieškovės... 70. 28.... 71. Iš bylos duomenų matyti, kad 190,01 Eur skola yra įtraukta tiek į... 72. 29.... 73. Esant nurodytoms aplinkybėms, skundžiamas teismo sprendimas keistinas,... 74. 30.... 75. Pakeitus teismo sprendimą, keistinos ir pirmosios instancijos teismo... 76. 31.... 77. Nustatyta, kad pakeitus teismo sprendimą iš esmės patenkinta 82 procentai... 78. 32.... 79. Teisėjų kolegija pažymi, kad bylinėjimosi išlaidų dydžio kontrolė yra... 80. 33.... 81. CPK 98 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 82. 34.... 83. Nagrinėjamu atveju nenustatyta, kad ieškovė šioje byloje pateikė teismui... 84. 35.... 85. Iš nagrinėjamos bylos duomenų matyti, kad ieškovė pirmosios instancijos... 86. 36.... 87. Tenkinus apeliacinį skundą iš dalies, ieškovei iš atsakovės priteistina... 88. Vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 326–331 straipsniais, teisėjų... 89. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2018 m. sausio 24 d.... 90. Panaikinti teismo sprendimo dalį, kuria nustatyta, kad ieškovė UAB „DIZ... 91. Panaikinti 2015-12-31 PVM sąskaitos – faktūros serija JRB Nr. 1501644 dalį... 92. Panaikinti 2016-08-31 PVM sąskaitos – faktūros serija JRB Nr. 1601199 dalį... 93. Sumažinti ieškovei UAB „DIZ group“ iš atsakovės UAB „Jūros... 94. Padidinti iš atsakovės UAB „Jūros būstas“ į valstybės biudžetą... 95. Kitą teismo sprendimo dalį palikti nepakeistą.... 96. Priteisti ieškovei UAB „DIZ group“ 12,30 eurų žyminio mokesčio už...