Byla 2-308/2008

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Marytės Mitkuvienės ir Viginto Višinskio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Europos nekilnojamas turtas“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2008 m. kovo 17 d. nutarties, civilinėje byloje Nr. 2-719-605-2008 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Garliavos kasyba“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei ,,Europos nekilnojamas turtas“ dėl skolos, delspinigių ir bylinėjimosi išlaidų išieškojimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3Ieškovas UAB „Garliavos kasyba“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo UAB ,,Europos nekilnojamas turtas“ 380 999,66 Lt skolos, 10 515,59 Lt delspinigių , 6 proc. metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovui priklausančias pinigines lėšas, esančias sąskaitoje (duomenys neskelbtini), AB banke ,,SEB bankas“ bei kituose Lietuvos Respublikos bankuose, ir kitą atsakovo nekilnojamąjį bei kilnojamąjį turtą.

4Kauno apygardos teismas 2008 m. vasario 15 d. nutartimi ieškovo UAB „Garliavos kasyba“ pareikštų ieškinio reikalavimų užtikrinimui areštavo atsakovo UAB „Europos nekilnojamas turtas“ nekilnojamąjį turtą, kilnojamuosius daiktus ir pinigines lėšas 391 515,25 Lt sumai, esančias atsiskaitomojoje sąskaitoje (duomenys neskelbtini) AB banke „SEB bankas“.

5Atsakovas teismui pateikė prašymą pakeisti Kauno apygardos teismo 2008 m. vasario 15 d. nutartimi nustatytas laikinąsias apsaugos priemones ir ieškovo ieškinio reikalavimų užtikrinimui areštuoti atsakovui priklausantį nekilnojamąjį turtą – 0,0919 ha žemės sklypą, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), 0,0919 ha žemės sklypą, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), 0,0919 ha žemės sklypą, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), 0,0919 ha žemės sklypą, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), 0,0919 ha žemės sklypą, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), 0,0900 ha žemės sklypą, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), 0,0899 ha žemės sklypą, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), esančius (duomenys neskelbtini), 391 515,25 Lt sumai, turto saugotoju paskiriant atsakovą ir uždraudžiant atsakovui disponuoti areštuotu turtu.

6Kauno apygardos teismas 2008 m. kovo 17 d. nutartimi atsakovo prašymą atmetė. Nurodė, kad atsakovas nepateikė pagrįsto prašymo pakeisti vieną laikinąją apsaugos priemonę kita, atsakovas prašė atsiskaitomųjų sąskaitų areštą pakeisti nekilnojamojo turto areštu, tačiau prie prašymo pateikti nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašai (b.l.34-47) patvirtina, kad visi žemės sklypai įkeisti, įregistruota hipoteka. Taip pat teismas nurodė, kad prie prašymo pateiktoje išvadoje dėl preliminarios turto vertės įvertinti visai kiti žemės sklypai nei prašomi areštuoti. Įvertinęs nurodytas aplinkybes, teismas konstatavo, kad atsakovo prašymas vieną laikinąją apsaugos priemonę pakeisti kita yra nepagrįstas, todėl netenkintinas (CPK 146 str. 1 d.).

7Atsakovas UAB ,,Europos nekilnojamas turtas“ atskiruoju skundu prašo Kauno apygardos teismo 2008 m. kovo 17 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – patenkinti atsakovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo. Skundą grindžia šiais argumentais:

81. Teismų praktikoje yra laikomasi nuostatos, kad esant pakankamai areštuotino turto, piniginių lėšų areštas netaikytinas. Šiuo principu teismas turi vadovautis tiek spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, tiek vienos laikinosios apsaugos priemonės pakeitimo kita klausimus. Dėl piniginių lėšų arešto atsakovas neturi galimybės disponuoti būtinomis bendrovei egzistuoti ir vykdyti veiklą apyvartinėmis lėšomis, dėl to yra sutrikdyta bendrovės ūkinė – komercinė veikla, nėra galimybės bendrovei atsiskaityti su darbuotojais, verslo partneriais, socialinio draudimo ir valstybės biudžetu. Teismas net ir nusprendęs nekeisti pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių turėjo leisti atsakovui disponuoti areštuotomis lėšomis atliekant būtinus mokėjimus. Skundžiama nutartimi, atsisakydamas pakeiti vieną laikinąją apsaugos priemonę kita, teismas nepagrįstai suvaržė atsakovo teises ir teisėtus interesus, pažeidė ekonomiškumo, proporcingumo, lygiateisiškumo, šalių interesų pusiausvyros principus (CPK 17 str., 145 str. 2 d., CK 1.5 str.).

92. Laikinosios apsaugos priemonės turi būti parenkamos tokios, kad nesuteiktų nė vienai iš šalių nepagrįsto pranašumo ir nevaržytų vienos proceso šalies teisių daugiau nei būtina tikslui pasiekti. Atsižvelgiant į tai, teismas turėjo vertinti tiek atsakovo interesus, t. y. jo finansinę padėtį areštavus lėšas banko sąskaitose, tiek ieškovo interesus, t. y. galimybę nukreipti išieškojimą į hipoteka įkeistą turtą. Šiuo atveju pritaikius įkeisto turto areštą, ieškovo interesai nebūtų pažeisti, nes hipoteka įkeistų žemės sklypų rinkos vertė yra žymiai didesnė už ieškinio sumą, įprastų statybų versle skolinių įsipareigojimų įvykdymą.

103. Teismas skundžiamoje nutartyje neteisingai nustatė, kad prie prašymo pateiktoje išvadoje dėl preliminarios turto vertės įvertinti visai kiti žemės sklypai nei prašoma areštuoti. Preliminarioje 2007 m. lapkričio 13 d. UAB ,,Liturta“ išvadoje dėl turto vertės nurodyti žemės sklypų unikalūs numeriai sutampa atsakovo prašyme nurodytų žemės sklypų numeriais bei prie prašymo pridėtais nekilnojamojo turto centrinio duomenų banko duomenimis apie žemės sklypus Smiltynių I kaime, Kauno rajone. Todėl teismui nebuvo pagrindo atsisakyti tenkinti atsakovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo.

11Ieškovas UAB ,,Garliavos kasyba“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Kauno apygardos teismo 2008 m. kovo 17 d. nutartį palikti nepakeistą, o atskirąjį skundą atmesti.

12Atskirasis skundas tenkintinas.

13Laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis – užtikrinti būsimo galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymą ir taip garantuoti šio sprendimo privalomumą. Civilinio proceso įstatymas numato galimybę teismui dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu imtis laikinųjų apsaugos priemonių (CPK 144 str. 1 d.). CPK 144 straipsnio normos pagrindu pirmosios instancijos teismas, nenagrinėdamas ir nespręsdamas ieškinio pagrįstumo, atsižvelgdamas į teismo sprendimo vykdymo ypatumus, taip pat abiejų bylos šalių interesus bei jų pusiausvyrą, sprendžia, ar yra poreikis užtikrinti ieškinį, tai yra ar ieškinio tenkinimo atveju teismo sprendimo įvykdymas galės būti realiai įvykdytas, ar jo įvykdymo užtikrinimui būtina imtis proceso normų numatytų priemonių. Kadangi laikinosios apsaugos priemonės visuomet yra susiję su tam tikrų apribojimų taikymu atsakovui, CPK 145 straipsnio 2 dalyje yra nustatyta, kad laikinosios apsaugos priemonės parenkamos vadovaujantis ekonomiškumo principu. Ekonomiškumo principas, be kita ko, reiškia, kad teismas turi taikyti tik tokias ir tik tiek laikinųjų apsaugos priemonių, kiek būtina ir pakanka užtikrinti būsimo (galimo) teismo sprendimo įvykdymą. Teisingumo principas reikalauja išlaikyti proceso šalių interesų pusiausvyrą, t. y. laikinosios apsaugos priemonės turi būti parenkamos tokios, kad nesuteiktų nė vienai iš šalių perdėto pranašumo ar nevaržytų vienos proceso šalies teisių daugiau, nei būtina tikslui pasiekti. Taikomos laikinosios apsaugos priemonės turi būti proporcingos siekiamiems tikslams, nes teisingumas reikalauja užtikrinti visų ginčo šalių teisėtų interesų pusiausvyrą.

14Taikant ieškinio užtikrinimo priemones, teisingumas reikalauja, kad asmeniui padaryta žala būtų atlyginama visiškai, tačiau kartu būtina atsižvelgti ne tik į kreditoriaus, bet ir į pagrįstus skolininko interesus, į jo turtinę padėtį, ieškinio užtikrinimo priemonių taikymo pasekmes skolininkui bei kitiems su skolininko veikla susijusiems asmenims. Taikomos ieškinio užtikrinimo priemonės turi būti proporcingos siekiamiems tikslams, t. y. teisingumas reikalauja užtikrinti kreditoriaus ir skolininko teisėtų interesų pusiausvyrą. Tokią teismų praktiką formuoja ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų teisėjų kolegijos 2002 m. sausio 21 d. nutartis, Šveicarijos įmonė ,,Apatit Fertilizers S.A.“ v AB ,,Lifosa“, civilinėje byloje Nr.3K-3-146/2002, bylos kategorija 124).

15Civilinio proceso normos, reglamentuojančios laikinųjų apsaugos priemonių taikymą, numato ir šių priemonių pakeitimo arba panaikinimo pagrindus bei tvarką. Pagal CPK 146 ir 150 straipsnių nuostatas, atsakovas, esant pagrindui, turi teisę prašyti pirmosios instancijos teismą pakeisti vieną laikinąją apsaugos priemonę kita priemone, arba prašyti panaikinti pritaikytą laikinąją apsaugos priemonę.

16Teismų praktikoje vadovaujamasi nuostata, jog pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones yra tada, kai vyksta ginčas dėl didelės pinigų sumos, nes ieškinio sumos dydis objektyviai gali padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką. Nagrinėjamu atveju tikėtina, jog didelė ieškinio kaina – 380 999,66 Lt gali padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką, dėl ko pirmosios instancijos teismas turėjo pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Tačiau pirmosios instancijos teismas 2008 m. vasario 15 d. nutartimi, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, nepagrįstai nurodė areštuoti atsakovo pinigines lėšas, esančias atsiskaitomoje sąskaitoje AB banke ,,SEB bankas“ bei esančias kituose Lietuvos Respublikos bankuose. Teisėjų kolegija sutinka su apelianto argumentu, kad skundžiama nutartimi, teismas nepagrįstai atsisakė pakeisti pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones, kurios riboja atsakovo teises ir teisėtus interesus labiau, nei būtina tikslui pasiekti, t. y. areštavus pinigines lėšas nepagrįstai apsunkinama įmonės veikla, pažeidžiami šalių interesų pusiausvyros, teisingumo, ekonomiškumo principai.

17Kaip minėta, laikinosios apsaugos priemonės turi būti proporcingos siekiamiems tikslams ir neturi varžyti vienos šalies teisių labiau, nei būtina tikslui pasiekti. Lietuvos apeliacinis teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad taikant laikinąsias apsaugos priemones, visų pirma areštuotinas nekilnojamas turtas, jo nesant pakankamai, kitas atsakovo turtas, o nesant pakankamai areštuotino turto – gali būti areštuojamos atsakovo pinigines lėšos. Ši nuostata paaiškinama tuo, jog piniginės lėšos turi didžiausią apyvartumą ir dėl to jų areštas sukelia didžiausius nepatogumus ir gali atnešti daugiausia nuostolių atsakovui. Todėl, esant pakankamai areštuotino atsakovo turto, piniginių lėšų areštas netaikytinas.

18Apeliantas prašymą pakeisti Kauno apygardos teismo 2008 m. vasario 15 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones grindė tuo, jog jis turi nekilnojamojo turto, kurio pakanka ieškovo ieškiniui užtikrinti ir prašė areštuoti septynis apeliantui priklausančius žemės sklypus. Pažeista ar ginčijama subjektinė teisė realiai apginama tik tuomet, jeigu realizuojamas teismo procesinis sprendimas, kuriuo patenkinami reikalavimai. Aplinkybę, kad apeliantui priklausančio nekilnojamojo turto pakanka ieškiniui, kurio suma 380 999,66 Lt, užtikrinti patvirtina apelianto byloje pateiktas antstolės N. M. 2008 m. kovo 31 d. turto aprašas, kuriame pažymėta, kad vykdant Kauno apygardos teismo 2008 m. vasario 15 d. nutartį, buvo areštuoti dešimt apeliantui priklausančių žemės sklypų, kurių kiekvieno vertė yra 100 000 Lt, iš viso 1 000 000 Lt, tarp jų areštuoti ir septyni žemės sklypai, kuriuos areštuoti prašė apeliantas. Aplinkybė, kad nekilnojamasis turtas yra įkeistas ir įregistruota hipoteka, netrukdo teismui taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir tokį turtą areštuoti.

19Atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismo skundžiama nutartis yra panaikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės – apelianto prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo tenkintinas.

20Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio pirmosios dalies 2 punktu,

Nutarė

21Kauno apygardos teismo 2008 m. kovo 17 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – atsakovo UAB ,,Europos nekilnojamas turtas“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo tenkinti.

22Kauno apygardos teismo 2008 m. vasario 15 d. nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones pakeisi ir ieškovo UAB ,,Garliavos kasyba“ ieškiniui užtikrini areštuoti atsakovui UAB ,,Europos nekilnojamas turtas“ (buveinė K. Donelaičio g. 62-502, Kaunas, į.k. 300073396) priklausantį nekilnojamąjį turtą: 0,0919 ha žemės sklypą, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), 0,0919 ha žemės sklypą, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), 0,0919 ha žemės sklypą, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), 0,0919 ha žemės sklypą, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), 0,0919 ha žemės sklypą, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), 0,0900 ha žemės sklypą, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), 0,0899 ha žemės sklypą, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), esančius (duomenys neskelbtini), 391 515,25 Lt sumai, turto saugotoju paskirti atsakovą ir uždrausti atsakovui disponuoti areštuotu turtu.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. Ieškovas UAB „Garliavos kasyba“ kreipėsi į teismą su ieškiniu,... 4. Kauno apygardos teismas 2008 m. vasario 15 d. nutartimi ieškovo UAB... 5. Atsakovas teismui pateikė prašymą pakeisti Kauno apygardos teismo 2008 m.... 6. Kauno apygardos teismas 2008 m. kovo 17 d. nutartimi atsakovo prašymą... 7. Atsakovas UAB ,,Europos nekilnojamas turtas“ atskiruoju skundu prašo Kauno... 8. 1. Teismų praktikoje yra laikomasi nuostatos, kad esant pakankamai... 9. 2. Laikinosios apsaugos priemonės turi būti parenkamos tokios, kad... 10. 3. Teismas skundžiamoje nutartyje neteisingai nustatė, kad prie prašymo... 11. Ieškovas UAB ,,Garliavos kasyba“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo... 12. Atskirasis skundas tenkintinas.... 13. Laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis – užtikrinti būsimo galimo... 14. Taikant ieškinio užtikrinimo priemones, teisingumas reikalauja, kad asmeniui... 15. Civilinio proceso normos, reglamentuojančios laikinųjų apsaugos priemonių... 16. Teismų praktikoje vadovaujamasi nuostata, jog pagrindas taikyti laikinąsias... 17. Kaip minėta, laikinosios apsaugos priemonės turi būti proporcingos... 18. Apeliantas prašymą pakeisti Kauno apygardos teismo 2008 m. vasario 15 d.... 19. Atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad... 20. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio... 21. Kauno apygardos teismo 2008 m. kovo 17 d. nutartį panaikinti ir klausimą... 22. Kauno apygardos teismo 2008 m. vasario 15 d. nutartimi pritaikytas laikinąsias...