Byla 2S-539-178/2012
Dėl skolos ir delspinigių priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Alvydas Poškus,

2apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs atsakovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Open Baltic“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2011 m. spalio 13 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo Second Life Limited Company ieškinį atsakovui ,,Open Baltic“ dėl skolos ir delspinigių priteisimo,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 37 753,10 EUR skolą, 6 procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovui nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, pinigines lėšas, turtines teises, esančias pas atsakovą ar trečiuosius asmenis. Nurodė, kad atsakovas nesąžiningai vykdo sutartinius įsipareigojimus, vengia laiku atsiskaityti pagal pateikiamas sąskaitas – faktūras, nereaguoja į ieškovo prašymus atsiskaityti. Atsakovas yra skolingas ir kitoms bendrovėms, todėl yra pagrindas manyti, kad ieškovui galimai palankaus teismo sprendimo priėmimo atveju atsakovas gali vengti teismo sprendimo vykdymo ar apsunkinti jo vykdymą.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2011 m. spalio 13 d. nutartimi ieškovo prašymas patenkintas - ieškinio reikalavimo užtikrinimui areštuotas atsakovui priklausantis nekilnojamasis ir kilnojamasis turtas, o jo nesant ar nepakankant, areštuotos atsakovo banko ir kitų kredito įstaigų sąskaitose esančios lėšos, leidžiant iš jų atsiskaityti su ieškovu, valstybės biudžetu, atlikti mokėjimus susijusius su darbo teisiniais santykiais. Apylinkės teismas nurodė, kad įstatymas nesieja prievolės nevykdymo fakto su besąlygišku laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinybe, tačiau pagal bylos medžiagą konstatavo, jog prašoma priteisti suma atsakovui, kaip juridiniam asmeniui, yra didelė.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

9Atsakovas atskiruoju skundu prašo panaikinti skundžiamą teismo nutartį, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad ieškovas, pateikdamas teismui prašymą, turėjo pateikti bent minimalius įrodymus, nurodyti motyvus ir argumentus, pagrindžiančius ieškovo prašymą. Tačiau jokie įrodymai, argumentai ir motyvai, sudarantys pagrindą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, pateikti nebuvo. Ieškovas nepateikė teismui duomenų apie tai, kad atsakovo būklė yra sunki, kad atsakovas siektų paslėpti turimą turtą, keistų realios veiklos vykdymo vietą ir (ar) atliktų panašius veiksmus, kurie sudarytų pagrindą teigti, jog atsakovas nepajėgs įvykdyti teismo sprendimo, jei jis būtų palankus ieškovui. Teismui nebuvo pateikti jokie duomenys apie tai, kad ieškovo finansinė padėtis ateityje gali pablogėti. Prašydamas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, ieškovas apsiribojo tik prielaidomis ir subjektyviomis spėlionėmis. Todėl pagrindo tenkinti ieškovo prašymo teismas neturėjo. Šiuo atveju ieškovas neįrodė, kad reikalavimo suma yra didelė atsakovui. Atsakovo turtinė padėtis nėra bloga, kad būtų galimą spręsti, jog jis nebus pajėgus įvykdyti teismo sprendimą, jei jis bus palankus ieškovui. Priimdamas skundžiamą nutartį, teismas pažeidė ekonomiškumo principą (CPK 145 str. 2 d.).

10Ieškovas atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo jį atmesti, apylinkės teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, neprivalo turėti įrodymų apie tai, kad ateityje neabejotinai atsiras grėsmė teismo sprendimo įvykdymui. Teismui pakanka įsitikinti, jog tokia grėsmė yra galima ir egzistuoja tokios grėsmės atsiradimo tikimybė. Ieškovas pateikė teismui įrodymus, pagrindžiančius tikėtiną ieškinio pagrįstumą. Be to, Lietuvos apeliacinis teismas ne vieną kartą yra pabrėžęs, kad didelė ieškinio suma laikytina 1 000 Lt suma (Lietuvos apeliacinio teismo 2005m. birželio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-296/2005). Tuo tarpu ieškovo reikalavimo suma sudaro 37 753,10 EUR sumą ir laikytina didele net juridiniam asmeniui.

11IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio(atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliaciniame (atskirajame) skunde nustatytos ribos gali būti peržengtos tik tais atvejais, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

13Absoliučių apylinkės teismo priimto procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nekonstatuota. Todėl analizuotinas faktinis bei teisinis atskirojo skundo pagrindas.

14Atskirasis skundas netenkintinas.

15Pagrindas laikinosioms apsaugos priemonėms taikyti nustatytas Civilinio proceso kodekso 144 straipsnio 1 dalyje – tokios priemonės gali būti taikomos, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas, o jas taikyti prašantys asmenys tikėtinai pagrindžia savo reikalavimą. Teismas, taikydamas CPK 145 straipsnyje numatytas laikinąsias apsaugos priemones, neprivalo turėti įrodymų, jog ateityje neabejotinai atsiras grėsmė teismo sprendimui įvykdyti. Teismui pakanka įsitikinti tuo, kad konkrečioje situacijoje tokia grėsmė yra galima, kad egzistuoja tokio pobūdžio grėsmės atsiradimo tikimybė (Lietuvos apeliacinio teismo 2005 m. spalio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-544/2005).

16Įstatyme neįtvirtintas kriterijų, kuriais remdamasis teismas galėtų nuspręsti, ar byloje kyla teismo sprendimo neįvykdymo rizika, sąrašas. Ar taikyti ir kokia apimtimi laikinąsias apsaugos priemones, nustato teismas, atsižvelgdamas į bylos aplinkybes bei ekonomiškumo, proporcingumo ir kitus laikinųjų apsaugos priemonių taikymui aktualius principus. Teismų praktikoje yra susiformavę tam tikri laikinųjų apsaugos priemonių taikymo kriterijai bei aplinkybės, kurie turi būti įvertinti sprendžiant dėl tokių priemonių taikymo. Kai byloje pareikšti turtinio pobūdžio reikalavimai, laikinųjų apsaugos priemonių taikymui paprastai reikšminga ieškinio suma, atsakovo turtinė padėtis, jo turtinės padėties pokyčio perspektyvos, atsakovo elgesys iki bylos iškėlimo ir jos nagrinėjimo metu.

17Priimdamas skundžiamą nutartį, apylinkės teismas sprendė, kad reikalavimo atsakovui suma– 37 753,10 EUR (130 346 Lt) yra didelė. Todėl tenkino ieškovo prašymą. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su apylinkės teismo išvada.

18Teismų praktikoje nurodoma, kad didelė ieškinio (priešieškinio) suma preziumuoja būtinumą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nes tai gali padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką (Lietuvos apeliacinio teismo 2005 m. rugpjūčio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-397/2005; 2006 m. vasario 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-105/2006; 2007 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-782/2007 ir kt.). Didelė ieškinio suma yra vertinamasis kriterijus. Kita vertus, reikalavimo dydis nereiškia besąlygiško laikinųjų apsaugos priemonių (ne)taikymo. Dėl to kiekvienu atveju teismas turi vertinti konkrečias faktines bylos aplinkybes, atsižvelgti į atsakovo finansines galimybes, t. y. ar jam ši ieškinio suma, palyginus ją su nuosavybės teise valdomo turto verte, juridinio asmens įstatiniu kapitalu, ūkine veikla, gaunamu pelnu bei apyvarta, taip pat šios įmonės įsipareigojimais, yra didelė (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. sausio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-28/2010). Kai yra įrodymų, kad ieškinio suma konkrečiam asmeniui pagal jo turimo turto vertę, gaunamas pajamas, turimo kapitalo dydį nėra didelė, t. y. kai paneigiama objektyvi grėsmė būsimo teismo sprendimo įvykdymui, teismas neturi pagrindo taikyti laikinųjų apsaugos priemonių (CPK 178 str.) (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. birželio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-663/2009).

19Taigi, proceso šalis, prašanti taikyti laikinąsias apsaugos priemones, turėtų pagrįsti galimą grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui tikėtinumą, o atsakovas, siekdamas išvengti tokių priemonių taikymo, turėtų teikti įrodymus, kurie tokią grėsmę paneigia. Sprendžiant dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, inter alia paskirstant įrodinėjimo naštą (CPK 178 str.), taip pat turi būti atsižvelgiama į tai, kuriai iš bylos šalių paprasčiau (lengviau) įrodyti teisiškai reikšmingas aplinkybes, esant minimalioms sąnaudoms (CPK 3 str. 1 d.) (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. lapkričio 25 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-1349/2009). Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, atsakovui yra žymiai lengviau pateikti duomenis apie savo mokumą, tuo paneigiant ieškovo argumentus dėl teismo sprendimo, jei jis būtų jam palankus, įvykdymo apsunkinimo. Tokiu atveju įrodžius, kad ieškinio suma nėra atsakovui didelė, teismas neturėtų pagrindo taikyti laikinųjų apsaugos priemonių ir sukelti nepatogumų atsakovui, juridiniam asmeniui vykdančiam komercinę veiklą. Todėl apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo sutikti su atskirojo skundo argumentu, kad vien ieškovas turėjo pateikti įrodymus apie atsakovo finansinės būklės sunkumą, taip pat jo siekius paslėpti turimą turtą, slapstymąsi, realios veiklos vykdymo vietos keitimą ir (ar) panašius veiksmus, kurie sudarytų pagrindą teigti, jog atsakovas nepajėgs įvykdyti teismo sprendimo, jei jis būtų palankus ieškovui. Pažymėtina ir tai, kad teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, nevertina ieškinio pagrįstumo, nes dėl ieškinio pagrįstumo pasisakys teismas priimdamas galutinį aktą teismo sprendimą, tačiau byloje pateiktus įrodymus vertina ta apimtimi, kuri yra būtina sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą. Nors apylinkės teismas šiuo atveju nutartyje neaptarė ieškinio pagrįstumo tikėtinumo (CPK 144 str. 1 d.), tačiau ieškinys yra grindžiamas atitinkamais ieškinio priedais. Todėl apeliacinės instancijos teismas šiuo metu neturi pagrindo konstatuoti, kad ieškinys nėra tikėtinai pagrįstas, o šios aplinkybės nenurodymas skundžiamoje nutartyje per se teiktų pagrindą išvadai, jog nutartis neteisėta iš esmės.

20Nagrinėjamu atveju atsakovas apeliacinės instancijos teismui su atskiruoju skundu nepateikė jokių įrodymų apie savo turtinę padėtį, kurie leistų paneigti apylinkės teismo išvadą, jog teismo sprendimo įvykdymas nebus apsunkintas (CPK 12 str., 178 str.). Ieškinio suma - 37 753,10 EUR (130 346 Lt) iš tikrųjų laikytina didele. Todėl, atsakovui turint galimybę, tačiau nepateikus jokių įrodymų apie savo finansines galimybes, apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo spręsti, kad apylinkės teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, padarė nepagrįstas išvadas dėl jų taikymo būtinumo, ir sprendžia, kad panaikinti skundžiamosios apylinkės teismo nutarties dėl neva geros atsakovo turtinės padėties nėra teisinio pagrindo.

21Atskirajame skunde atsakovas teigia, kad ieškovas nepateikė jokių duomenų apie galimą jo finansinės būklės pablogėjimą. Lietuvos apeliacinis teismas yra nurodęs, kad vien tik aplinkybė, jog atsakovo finansinė padėtis gera (jei ji tokia faktiškai ir būtų), savaime negarantuoja, kad bylos nagrinėjimo metu jo finansinė padėtis nepablogės tiek, kad galimai ieškovams palankaus sprendimo įvykdymas pasunkės arba pasidarys nebeįmanomas. Net ir tuo atveju, jeigu ginčo nagrinėjimo metu atsakovas turi turto, tai savaime negarantuoja, jog teismui išsprendus ginčą iš esmės ir priėmus ieškovui galimai palankų sprendimą, bus įmanoma įvykdyti šį sprendimą ( Lietuvos Apeliacinio teismo 2008 m. gegužės 29 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-555/2008; 2008 m. lapkričio 27 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-920/2008). Be to, teismo procesas vyksta tam tikrą laiko tarpą, kuris gali sąlygoti privataus juridinio asmens - atsakovo turtinės padėties pasikeitimą taip, kad ieškovui galimai palankus teismo sprendimas nebus įvykdytas ar jo vykdymas bus apsunkintas. Todėl, netaikant laikinųjų apsaugos priemonių, atsakovas turėtų galimybę nevaržomai disponuoti turtu, jį perleisti tretiesiems asmenims, dėl ko gali būti sudarytos prielaidos tolimesniam šalių bylinėjimuisi, tuo apsunkinant teismo sprendimo, jei jis būtų palankus ieškovui įvykdymą.

22Skundžiamos apylinkės teismo nutarties nepagrįstumą atsakovas grindžia Civilinio proceso kodekso 145 straipsnio 2 dalies nuostatų pažeidimu. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas kiekvienu atveju sudaro nepatogumų ar ribojimų proceso šaliai. Tačiau svarbu yra tai, jog taikomos laikinosios apsaugos priemonės nevaržytų atsakovo teisių daugiau nei būtina pareikštiems reikalavimams užtikrinti. Ekonomiškumo principas reikalauja, jog teismas taikytų tokias ir tiek laikinųjų apsaugos priemonių, kad būtų užtikrintas būsimo teismo sprendimo įvykdymas, o teisingumo principas įpareigoja teismą išlaikyti proceso šalių interesų pusiausvyrą (CPK 3 str. 7 d., 145 str. 2 d.). Šiuo atveju teismas atsižvelgė į teismų praktikoje nusistovėjusį laikinųjų apsaugos priemonių taikymo eiliškumą, leido iš areštuotų lėšų atsiskaityti su ieškovu, valstybės biudžetu, darbuotojais (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. balandžio 24 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-308/2008; Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. rugsėjo 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-697/2008). Teismo nutartyje nurodytas turto (kilnojamojo, nekilnojamojo, turtinių teisių, o jų nepakankant piniginių lėšų) arešto mastas neviršija ieškinio reikalavimo sumos - 37 753,10 EUR (130 346 Lt). Esant nustatytoms aplinkybėms apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, jog taikant atsakovo atžvilgiu laikinąsias apsaugos priemones ekonomiškumo principas pažeistas nebuvo.

23Dėl šių priežasčių spręstina, kad atsakovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo atskirojo skundo motyvais yra nepagrįstas. Todėl atskirasis skundas atmestinas, o skundžiama nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

24Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 290, 336 straipsniais, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

25Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2011 m. spalio 13 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėjas Alvydas Poškus,... 2. apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs atsakovo uždarosios... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 37 753,10 EUR skolą, 6 procentų... 5. Ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti... 6. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 7. Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2011 m. spalio 13 d. nutartimi ieškovo... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 9. Atsakovas atskiruoju skundu prašo panaikinti skundžiamą teismo nutartį,... 10. Ieškovas atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo jį atmesti, apylinkės... 11. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 12. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio(atskirojo) skundo... 13. Absoliučių apylinkės teismo priimto procesinio sprendimo negaliojimo... 14. Atskirasis skundas netenkintinas.... 15. Pagrindas laikinosioms apsaugos priemonėms taikyti nustatytas Civilinio... 16. Įstatyme neįtvirtintas kriterijų, kuriais remdamasis teismas galėtų... 17. Priimdamas skundžiamą nutartį, apylinkės teismas sprendė, kad reikalavimo... 18. Teismų praktikoje nurodoma, kad didelė ieškinio (priešieškinio) suma... 19. Taigi, proceso šalis, prašanti taikyti laikinąsias apsaugos priemones,... 20. Nagrinėjamu atveju atsakovas apeliacinės instancijos teismui su atskiruoju... 21. Atskirajame skunde atsakovas teigia, kad ieškovas nepateikė jokių duomenų... 22. Skundžiamos apylinkės teismo nutarties nepagrįstumą atsakovas grindžia... 23. Dėl šių priežasčių spręstina, kad atsakovo prašymas dėl laikinųjų... 24. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 290, 336... 25. Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2011 m. spalio 13 d. nutartį palikti...