Byla 2-1203/2010

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Konstantino Gurino, Audronės Jarackaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Kazio Kailiūno, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovų A. K. ir R. K. atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2010 m. gegužės 7 d. nutarties, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės civilinėje byloje Nr. 2-749-280/2010 pagal ieškovo AB DnbNORD bankas ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „Arheda“, A. K. ir R. K. dėl skolos priteisimo, bei

Nustatė

2Ieškovas AB DnbNORD bankas pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašė priteisti solidariai iš UAB „Arheda“, A. K. ir R. K., AB DnbNORD banko naudai 753397,74 Lt, 14,69 procento metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo civilinės bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei ieškovo turėtas bylinėjimosi išlaidas. Be to, prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir areštuoti UAB „Arheda“, A. K. ir R. K. nuosavybės teise priklausantį, AB DnbNORD bankui neįkeistą, nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą bei pinigines lėšas, esančias pas atsakovus ir trečiuosius asmenis už 342397,74 Lt. Ieškovas nurodė, kad ieškinio suma didelė, atsakovai skolos negrąžina, todėl yra pagrįsta tikimybė, jog laiduotojai gali bandyti perleisti turtą ir yra reali grėsmė, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo vykdymas gali labai pasunkėti ar pasidaryti neįmanomas.

3Panevėžio apygardos teismas 2010 m. gegužės 7 d. nutartimi patenkino ieškovo AB DnbNORD bankas prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių – areštavo visų atsakovų turto (kilnojamojo, piniginių lėšų, turtinių teisių) už 342397,74 Lt sumą, išskyrus ieškovui AB DnbNORD bankui 2003 m. liepos 3 d. su vėlesniais pakeitimais Hipotekos lakštu įkeistą turtą, o tokio turto nesant ar esant nepakankamai – kitą atsakovų nekilnojamąjį turtą 342397,74 vertės, uždraudžiant šį turtą perleisti tretiesiems asmenims, įkeisti ar kitaip jį apsunkinti, bloginti jo vertę, nedraudžiant areštuotu turtu naudotis, atsiskaityti su AB DnbNORD banku pagal šį ieškinį. Areštavus lėšas UAB „Arheda“ atsiskaitomojoje sąskaitoje, leidžiama UAB „Arheda“ lėšomis, esančiomis šioje sąskaitoje, nepriklausomai nuo jų dydžio, vykdyti atsiskaitymą su valstybės, VSDFV biudžetais bei darbo užmokesčio ir su darbo santykiais susijusių išmokų mokėjimą darbuotojams, atsiskaityti su ieškovu AB DnbNORD bankas.

4Teismas nurodė, kad atsakovams A. K., R. K. ir UAB „Arheda“ pareikštas 753397,74 Lt ieškinys, prašoma taikyti solidarinę atsakomybę, teismas nežino atsakovų turtinės padėties, todėl yra pagrindas, kad sprendimo įvykdymas gali pasunkėti, jeigu nebus imtasi laikinųjų apsaugos priemonių ( CPK 148 str.).

5Atskiruoju skundu atsakovai A. K. ir R. K. prašo panaikinti 2010 m. gegužės 7 d. nutarties dalį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo jų turtui. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

61. Ieškininis reikalavimas A. K. ir R. K. atžvilgiu buvo pareikštas nepagrįstai, kaip netinkamiems atsakovams, kadangi terminuoto laidavimo prievolė jau buvo pasibaigusi. Dėl šios priežasties laikinųjų apsaugos priemonių taikymas A. K. bei R. K. turtui yra neteisėtas, paskirtas neturint tam juridinio pagrindo.

72. Apie prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones nebuvo pranešta, apeliantas neturėjo galimybės susipažinti su jų taikymo motyvacija bei apginti savo poziciją. Nesutinka su šio atvejo pripažinimu išimtiniu, nėra pateikta tai pagrindžiančių įrodymų.

83. Ieškovo pateikta pažyma neatitinka daugelio Lietuvos Respublikos Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatyme nustatytų Turto vertinimo ataskaitai keliamų reikalavimų: nėra vertinimo prielaidų, ypatybių, metodų, turto vertės nustatymo pagrindimo, sąlygų ir aplinkybių, kurios galėtų turėti įtakos turto vertinimui. Be to, abu vertinimo ataskaitą pasirašę asmenys yra ieškovo darbuotojai, yra jam pavaldūs, veikia jo interesais ir už tai gauna darbo užmokestį, todėl ataskaitos objektyvumas ir nešališkumas kelia pagrįstų abejonių, ji vertintina kritiškai.

9Atsiliepimu į atsakovo atskirąjį skundą ieškovas prašo atmesti atsakovų A. K. ir R. K. atskirąjį skundą kaip nepagrįstą, paliekant galioti Panevėžio apygardos teismo 2010 m. gegužės 7 d. nutartį. (b. l. 67-68). Atsiliepime nurodoma:

101. Atskirojo skundo argumentas, kad Banko ieškinys atsakovams A. K. ir R. K. pareikštas nepagrįstai kaip netinkamiems atsakovams ir pasibaigus atsakovų kaip laiduotojų prievolėms Bankui, yra susijęs su ieškinio pagrįstumo vertinimu, tačiau, taikant laikinąsias apsaugos priemones, ieškinio pagrįstumas nėra vertinamas.

112. Apie nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo priėmimą atsakovai informuoti tinkamai, todėl CPK 42 straipsnyje įtvirtintos teisės, tarp jų ir galimybė skųsti teismo nutartis, nebuvo pažeistos. Vien aplinkybė, kad jiems nebuvo pranešta apie tokio prašymo nagrinėjimą, nesudaro pagrindo naikinti skundžiamą nutartį.

123. Banko pateiktas įkeisto turto vertinimas negali būti laikomas neobjektyviu vien tuo pagrindu, kad jį atliko Banko Turto vertinimo skyriaus darbuotojai. Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 3 straipsnio 3 punktas nedraudžia turto vertintojams verstis turto vertinimo veikla, dirbant darbo sutarties pagrindais. Svarbiausias kriterijus yra turėti turto vertintojo kvalifikaciją.

13Atskirasis skundas tenkintinas.

14Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas, t. y. apeliacinės instancijos teismas patikrina, ar skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis (jos dalis) yra teisėta ir pagrįsta (CPK 338 str., 320 str. 1 d.). Apelianto skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties absoliučių negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 338 str., 329 str. 2 d.).

15Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Pagal CPK 145 straipsnio 2 dalį, šios priemonės parenkamos vadovaujantis ekonomiškumo ir proporcingumo principais, kurie reiškia, kad laikinosios apsaugos priemonės turi būti parenkamos taip, jog maksimaliai užtikrintų būsimo teismo sprendimo įvykdymą, nesukeldamos atsakovams nuostolių arba kad šie nuostoliai būtų minimalūs.

16Bylos duomenimis, ieškovas, teigdamas, jog būsimo teismo sprendimo įvykdymui reikalinga papildomai areštuoti ieškinyje nurodytos vertės neįkeistą bankui apeliantų (laiduotojų) turtą, pateikė teismui pažymą apie įkeisto bankui turto vertės nustatymą bei turto apžiūrėjimo ir įvertinimo aktą (b. l. 50-51). Apeliantai pagrįstai teigia, kad ieškovo pateikta pažyma apie turto vertės nustatymą (b. l. 50) neatitinka Lietuvos Respublikos Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo nustatytų turto vertinimo ataskaitai keliamų reikalavimų.

17Pagal Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą, turto rinkos kaina nustatoma turto vertinimo ataskaitoje, o turto vertės nustatymo pažymos bei turto apžiūrėjimo ir įvertinimo akto, turto vertinimo teisinis statusas įstatyme nenumatytas (Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 23 str.). Vadovaujantis Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 22 straipsnio 1 dalies nuostatomis turto vertintojas, atsižvelgdamas į vertinimo atvejį, vertinamo turto specifiką bei naudojimo paskirtį, parenka turto vertinimo metodus (metodų derinius), metodo taikymo būdus ir apie tai raštu informuoja užsakovą. Šio įstatymo 23 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad turto vertinimo ataskaitoje turi būti: 1) ataskaitos pavadinimas; 2) vertinamo turto pavadinimas, identifikavimo duomenys, buvimo vieta, vertinimo atvejis ir data; 3) užsakovas; 4) turtą vertinusios įmonės pavadinimas, vadovo arba jo įgalioto asmens ir vertintojo vardai, pavardės; 5) ataskaitos surašymo data; 6) išvada dėl turto vertės; 7) sąlygos ir aplinkybės, kurios galėtų turėti įtakos turto vertinimui ir į kurias nebuvo atsižvelgta; 8) vertinimo prielaidos, ypatybės ir metodai; 9) vertinamo turto aprašymas; 10) turto vertės nustatymo pagrindimas. To paties įstatymo 24 straipsnis reglamentuoja, kad turto vertinimo ataskaita turi juridinę galią, jeigu ji atitinka šio įstatymo 23 straipsnyje nurodytus reikalavimus. Turto vertės pažyma, kuri neatitinka norminiais aktais nustatytų vertinimo dokumentų turinio bei formos yra informacinio pobūdžio dokumentas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. spalio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-509/2008).

18Kolegijos nuomone, pateikta turto vertinimo pažyma bei turto apžiūrėjimo ir įvertinimo aktas (b. l. 50-51), neatitinka Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 23 straipsnyje galutinei turto vertinimo ataskaitai nustatytų reikalavimų, todėl šie dokumentai neturi juridinės galios, ir nėra pagrindo vadovautis pažymoje bei turto apžiūrėjimo ir įvertinimo akte nurodyta nekilnojamojo turto verte (Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 24 str. 1 d., CPK 177, 178 str.).

19Dėl nurodytų motyvų nėra pagrindo teigti apie laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrįstumą apeliantų turto atžvilgiu, o apygardos teismas, pritaikydamas apeliantų turto areštą, netinkamai taikė įstatymą. Dėl pasakyto pakeistina apygardos teismo nutartis, panaikinant skundžiamą teismo nutarties dalį (CPK 320 str., 329 str. 1 d., 330 str., 338 str.).

20Teisėjų kolegija nenagrinėja apeliantų atskirojo skundo motyvų, susijusių su ieškinio pagrįstumu, kurie gali būti reikšmingi tik nagrinėjant bylą iš esmės, taip pat nepasisako ir dėl kitų atskirojo skundo argumentų, kadangi jie neteko reikšmės, panaikinant skundžiamą apygardos teismo nutarties dalį dėl kolegijos nutartyje nurodytų motyvų.

21Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 4 punktu,

Nutarė

22Pakeisti Panevėžio apygardos teismo 2010 m. gegužės 7 d. nutartį. Panaikinti teismo nutarties dalį, kuria ieškovo AB DnbNORD banko ieškinio užtikrinimui areštuotas atsakovų A. K. (a. k. ( - ) gyv. Panevėžio m., Staniūnų g. 15) ir R. K. (a. k. ( - ) gyv. Panevėžio m., Staniūnų g.15) 342397,74 Lt vertės turtas.

23Palikti nepakeistą kitą teismo nutarties dalį.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Ieškovas AB DnbNORD bankas pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašė... 3. Panevėžio apygardos teismas 2010 m. gegužės 7 d. nutartimi patenkino... 4. Teismas nurodė, kad atsakovams A. K., R. K. ir UAB „Arheda“ pareikštas... 5. Atskiruoju skundu atsakovai A. K. ir R. K. prašo panaikinti 2010 m. gegužės... 6. 1. Ieškininis reikalavimas A. K. ir R. K. atžvilgiu buvo pareikštas... 7. 2. Apie prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones nebuvo pranešta,... 8. 3. Ieškovo pateikta pažyma neatitinka daugelio Lietuvos Respublikos Turto ir... 9. Atsiliepimu į atsakovo atskirąjį skundą ieškovas prašo atmesti atsakovų... 10. 1. Atskirojo skundo argumentas, kad Banko ieškinys atsakovams A. K. ir R. K.... 11. 2. Apie nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo priėmimą... 12. 3. Banko pateiktas įkeisto turto vertinimas negali būti laikomas neobjektyviu... 13. Atskirasis skundas tenkintinas.... 14. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 15. Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas dalyvaujančių byloje ar... 16. Bylos duomenimis, ieškovas, teigdamas, jog būsimo teismo sprendimo įvykdymui... 17. Pagal Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą, turto rinkos kaina... 18. Kolegijos nuomone, pateikta turto vertinimo pažyma bei turto apžiūrėjimo ir... 19. Dėl nurodytų motyvų nėra pagrindo teigti apie laikinųjų apsaugos... 20. Teisėjų kolegija nenagrinėja apeliantų atskirojo skundo motyvų, susijusių... 21. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 22. Pakeisti Panevėžio apygardos teismo 2010 m. gegužės 7 d. nutartį.... 23. Palikti nepakeistą kitą teismo nutarties dalį....