Byla 2S-1608-392/2011

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Virginijus Kairevičius teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo UAB „Senasis akvedukas“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. balandžio 20 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovų „Microsoft“ korporacijos, ,,Adobe Systems Incorporated“ ir ,,Autodesk Incorporated“ ieškinį atsakovui UAB ,,Senasis akvedukas“ dėl autorių teisių pažeidimo ir kompensacijos sumokėjimo.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3Ieškovai „Microsoft“ korporacija, ,,Adobe Systems Incorporated“ ir ,,Autodesk Incorporated“ kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl autorių teisių pažeidimo ir kompensacijos sumokėjimo, kuriuo prašė priteisti iš atsakovo UAB „Senasis akvedukas“ ieškovams kompensaciją už autorių teisių pažeidimu padarytą žalą tokia tvarka: 1) „Autodesk Incorporated – 29 743,08 Lt, 2) „Adobe Systems Incorporated – 2 815,48 Lt, 3) „Microsoft“ korporacijai –

418 394,60 Lt; priteisti iš atsakovo 6 proc. palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; priteisti iš atsakovo visas bylinėjimosi išlaidas. Ieškinio reikalavimų užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovui priklausantį turtą 50 953,16 Lt sumai. Ieškovai nurodė, kad ieškinio suma yra didelė, tuo tarpu atsakovas gali bandyti paslėpti ar sumažinti turimą turtą, be to, siekdamas išvengti turtinės atsakomybės savo turtą gali perleisti kitiems asmenims.

5Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2011 m. balandžio 20 d. nutartimi ieškovų prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino – areštavo atsakovui UAB „Senasis akvedukas“ nuosavybės teise priklausantį kilnojamąjį ar nekilnojamąjį turtą, pinigines lėšas

650 953,16 Lt sumai. Teismas nurodė, kad atsižvelgiant į ieškovo reikalavimo turtinį pobūdį, reikalavimo sumą, į tą aplinkybę, jog atsakovo atžvilgiu yra iškelta daugiau civilinių bylų dėl skolų priteisimo, yra pagrindas manyti, jog nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomu.

7Atskiruoju skundu atsakovas UAB „Senasis akvedukas“ prašo panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. balandžio 20 d. nutartį, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės. Nurodo, kad atsakovo turtas ieškovų prašymu buvo areštuotas dar 2007 m. Atsakovas negalėjo areštuotu turtu disponuoti, todėl turtas gerokai nuvertėjo. Tuo tarpu, šiuo metu vėl pateiktas prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir pritaikytas atsakovo turto areštas. Atsakovo turtas laikui bėgant gerokai nuvertėja, atsakovas patiria ženklių nuostolių. Pažymėjo, kad atsakovas šiuo metu yra sėkmingai veikianti įmonė, neketinanti nutraukti savo veiklos, tuo tarpu, bet kokie įmonės turto apribojimai sudėtingu ekonominiu periodu gali ne tik sąlygoti neigiamus įmonės ekonominius rodiklius, turėti neigiamos įtakos jos ūkinei – komercinei veiklai, bet ir privesti prie bankroto. Teigia, jog nėra jokios grėsmės, kad teismo sprendimo įvykdymas pasunkės ar pasidarys neįmanomas.

8Ieškovai Microsoft“ korporacija, ,,Adobe Systems Incorporated“ ir ,,Autodesk Incorporated“ atsiliepime į atskirąjį skundą su atsakovo atskiruoju skundu nesutiko, prašė jį kaip nepagrįstą atmesti, o pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodė, kad ieškinio užtikrinimo stadijoje nėra sprendžiamas ieškinio pagrįstumo klausimas, todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymas įstatymo reikalavimų nepažeidžia. Pažymėjo, kad aplinkybė, jog teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas, preziumuojama tada, kai turtinis ginčas kyla dėl didelės pinigų sumos priteisimo. Konkrečiu atveju ieškinio suma –

950 953,16 Lt, laikytina didele. Atsakovas, teigia, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas, trukdo vykdyti jo ūkinę – komercinę veiklą, tačiau nepateikia jokių įrodymų apie savo turtinę padėtį, kurie patvirtintų jog jo finansinė padėtis yra gera, pareikšto reikalavimo suma jam nėra didelė ir jis būtų finansiškai pajėgus įvykdyti galimai ieškovams palankų teismo sprendimą.

10Atskirasis skundas netenkintinas.

11Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą apskųstoje dalyje ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

12Apeliacinės instancijos teismas absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

13Ginčas byloje kilęs dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, teisėtumo ir pagrįstumo.

14Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 144 str., laikinųjų apsaugos priemonių taikymo poreikį nulemia reali grėsmė, kad dėl kokių nors atsakovo veiksmų arba neveikimo būsimo galimai palankaus ieškovui teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Taigi laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslas yra siekis užtikrinti ieškovo turtinius interesus, užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms apsunkinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą ir tuo užtikrinti jo privalomumą. Kadangi laikinųjų apsaugos priemonių taikymas visuomet susijęs su tam tikrais atsakovo teisių suvaržymais, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą teismas privalo vadovautis teisingumo, proporcingumo principais ir, užtikrindamas šalių interesų pusiausvyrą įvertinti, ar iš tiesų nagrinėjamu atveju egzistuoja aplinkybės, patvirtinančios grėsmę būsimo teismo sprendimo įvykdymui.

15Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija pažymi, kad teismų praktikoje aplinkybė, jog būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas preziumuojama tuomet, kai pareikštas didelės vertės turtinis reikalavimas, be to, sprendžiant ar byloje pareikšto reikalavimo suma yra didelė, turi būti vertinama tai, ar ši suma yra didelė konkrečiam skolininkui, atsižvelgiant į skolininko teisinį statusą, turtinę padėtį, veiklos apimtis, pelningumą ir kitas reikšmingas aplinkybes (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. spalio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1262/2010, Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. spalio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1300/2010, Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. rugsėjo 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1140/2010, ir kt.). Taigi, ši prezumpcija nėra absoliuti ir taikoma tik įvertinus reikalavimo sumos dydį ne jos absoliučiu dydžiu, bet įvertinus konkretaus atsakovo finansinį pajėgumą ir galimybę atsiskaityti su ieškovu, esant priimtam šiam palankiam teismo sprendimui.

16Nagrinėjamu atveju tarp šalių yra kilęs ginčas dėl 50 953,16 Lt sumos, kurią pirmosios instancijos teismas atsakovo atžvilgiu laikė didele. Apeliacinės instancijos teismas pabrėžia, kad ieškovų prašoma priteisti iš atsakovo suma sėkmingai bei pelningai veikiančiam juridiniam asmeniui objektyviuoju apspektu negalėtų būti laikoma itin ženklia. Tačiau, kaip nurodyta auksčiau, be ieškinio dydžio kriterijaus, pavojus, kad būsimas teismo sprendimas gali likti priešingos šalies neįvykdytas, vertinamas individualiai kiekvienu konkrečiu atveju, atsižvelgiant į esamą atsakovo finansinę padėtį, veiklos perspektyvas ir kitas aplinkybes, kurios leistų teismui vertinti atsakovo įmonės finansinį stabilumą (patikimumą), t. y. subjektyviuoju aspektu. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog apelianto nurodyti argumentai, kad pastarasis šiuo metu yra sėkmingai veikianti įmonė, neketinanti nutraukti savo veiklos, dar neleidžia spręsti dėl apelianto įmonės finansinės padėties stabilumo (patikimumo). Savo mokumui pagrįsti apeliantas nepateikė apskritai jokių įrodymų, – finansinės atskaitomybės dokumentų, duomenų iš viešų registrų apie apelianto vardu registruotus nekilnojamuosius ir kilnojamuosius daiktus ir kt.

17(CPK 178 str.), todėl teismas neturi galimybės visapusiškai įvertinti apelianto mokumo ir finansinio stabilumo, o tuo pačiu ir jo galimybę atsiskaityti su ieškovais. Tačiau apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį į tą aplinkybę, jog pats apeliantas atskirajame skunde nurodo, jog tokie įmonės turto apribojimai sudėtingu ekonominiu periodu gali ne tik sąlygoti neigiamus įmonės ekonominius rodiklius, turėti neigiamos įtakos jos ūkinei – komercinei veiklai, bet ir privesti prie bankroto. Taigi, iš atskirajame skunde nurodytų aplinkybių, galima daryti pagrįstą prielaidą, jog atsakovo finansinė padėtis nėra itin gera. Be to, atsakovas prie atskirojo skundo prideda 2010-11-26 turto arešto aktą, iš kurio matyti, kad yra areštuotas atitinkamas atsakovo kilnojamasis turtas. Todėl sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindo, teisinę reikšmę įgyja viso atsakovo turimo turto santykis su jo įsipareigojimais. Apie įsipareigojimų egzistavimą galima spręsti ir iš teismų informacinės sistemos „LITEKO“ duomenų, iš kurių matyti, kad atsakovui yra iškelta keletas civilininių bylų dėl piniginių reikalavimų, kas neabejotinai leidžia spęsti apie jo ūkinės veiklos nestabilumą ir padidina šioje byloje priimto teismo sprendimo galimo neįvykdymo riziką. Kita vertus, ne vienoje šių bylų buvo taikomos ir laikinosios apsaugos priemonės, tuo įvertinant, kad sprendimo neįvykdymo rizika realiai egzistuoja.

18Nagrinėjamos bylos atveju svarbu pažymėti ir tai, kad pirmosios instancijos teismas visų pirma nurodė areštuoti atsakovui priklausantį 50 953,16 Lt vertės nekilnojamąjį turtą bei kilnojamąjį turtą, ir tik tokio turto nesant ar esant nepakankamai, nurodė areštuoti atsakovui priklausančias pinigines lėšas bei turtines teises. Tokiu atveju nesama prielaidų manyti, kad teismo pritaikytas laikinųjų apsaugos priemonių institutas pats savaime galėtų sutrikdytų įmonės ūkinę – komercinę veiklą ar padarytų įmonei neproporcingos žalos.

19Apeliacinės instancijos teismas pripažįsta nepagrįstu apelianto skundo argumentą, kad ieškovai, reikšdami prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, nurodė tik teiginius dėl sprendimo įvykdymo pasunkėjimo ar jo negalimumo, tačiau nepateikė jokių duomenų ir įrodymų apie tai, jog kyla reali grėsmė teismo sprendimo įvykdymui. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad bendra įrodinėjimo pareigos paskirstymo tarp šalių taisyklė įtvirtinta CPK 178 str. Tačiau paskirstydamas įrodinėjimo naštą, teismas taip pat atsižvelgia ir į tai, kuriai iš bylos šalių lengviau įrodyti nustatytinas aplinkybes. Šiuo atveju taikydamas laikinąsias apsaugos priemones pirmosios instancijos teismas preliminariai įvertino ieškovų į bylą pateiktus įrodymus (CPK 185 str. 1 d.), pagrindžiančius turtinį reikalavimą apeliantui bei apelianto įsipareigojimų nevykdymą. Tuo tarpu apeliantas teisę būti išklausytam, netaikant ( - ) str. apribojimų, galėjo įgyvendinti apeliacinės instancijos teisme, pateikdamas priešingus duomenis, tačiau tokių duomenų nepateikė.

20Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas teisingai parinko laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindus, rūšį (eiliškumą), dydį, adekvačiai įvertino galimas pasekmes, proporcingumo ir ekonomiškumo principus, tuo tarpu atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti ar keisti pirmosios instancijos teismo nutartį, todėl apelianto atskirasis skundas atmestinas, o skundžiama nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 p.).

21Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 336 str., 337 str. 1 p., 339 str., teismas

Nutarė

22Atsakovo UAB „Senasis akvedukas“ atskirąjį skundą atmesti.

23Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. balandžio 20 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Virginijus... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. Ieškovai „Microsoft“ korporacija, ,,Adobe Systems Incorporated“ ir... 4. 18 394,60 Lt; priteisti iš atsakovo 6 proc. palūkanų nuo priteistos sumos... 5. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2011 m. balandžio 20 d. nutartimi... 6. 50 953,16 Lt sumai. Teismas nurodė, kad atsižvelgiant į ieškovo reikalavimo... 7. Atskiruoju skundu atsakovas UAB „Senasis akvedukas“ prašo panaikinti... 8. Ieškovai Microsoft“ korporacija, ,,Adobe Systems Incorporated“ ir... 9. 50 953,16 Lt, laikytina didele. Atsakovas, teigia, kad laikinųjų apsaugos... 10. Atskirasis skundas netenkintinas.... 11. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 12. Apeliacinės instancijos teismas absoliučių skundžiamos nutarties... 13. Ginčas byloje kilęs dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 14. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 144 str., laikinųjų apsaugos... 15. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija pažymi, kad teismų... 16. Nagrinėjamu atveju tarp šalių yra kilęs ginčas dėl 50 953,16 Lt sumos,... 17. (CPK 178 str.), todėl teismas neturi galimybės visapusiškai įvertinti... 18. Nagrinėjamos bylos atveju svarbu pažymėti ir tai, kad pirmosios instancijos... 19. Apeliacinės instancijos teismas pripažįsta nepagrįstu apelianto skundo... 20. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas... 21. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 336 str., 337 str. 1 p., 339 str.,... 22. Atsakovo UAB „Senasis akvedukas“ atskirąjį skundą atmesti.... 23. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. balandžio 20 d. nutartį palikti...