Byla 1-226-404/2014
Dėl priežasčių nepriklausančių nuo jos valios, nes 2014 m. balandžio 1 d., 745 val., buvo sulaikyta policijos pareigūnų

1Plungės rajono apylinkės teismo teisėjas Virginijus Gedeikis, sekretoriaujant V. B., dalyvaujant prokurorui Bronislovui Razmai, viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje G. B., gimusi 1946 m. rugpjūčio 4 d., Rietavo sav., a/k ( - ) lietuvė, Lietuvos Respublikos pilietė, ištekėjusi, aukštesniojo išsilavinimo, dirbanti kooperatinėje prekyboje „R. B.“ – darbininke, gyvenanti ( - ), Rietavo m., teista: 1) 2013-06-19 pagal BK 213 str. 1 d. bausme bauda 30 MGL (3.900 Lt), bauda nesumokėta, kaltinama pagal Lietuvos Respublikos BK 201 str. 1 ir 2 d., ir

Nustatė

2kaltinamoji turėdama vieningą bendrą tyčią neteisėtai pagaminti daugiau kaip penkiasdešimt litrų namų gamybos stiprių alkoholinių gėrimų – naminės degtinės, turint tikslą ją realizuoti, 2014 m. kovo mėnesio viduryje, tiksli data ir laikas ikiteisminio tyrimo metu nenustatyta, ( - ), Rietavo mieste, savo gyvenamojo namo rūsyje, kaltinamoji G. B. pagamino aparatą naminei degtinei gaminti, susidedantį iš talpos raugo kaitinimui, talpos garų atšaldymui, jungiamojo vamzdžio, kaitinimo krosnies, dangčio su maišytuvu, po to, tęsdama savo nusikalstamą veiką, tame pačiame gyvenamojo namo rūsyje, laikotarpyje nuo 2014 m. kovo 27 d. iki 2014 m. kovo 28 d., tiksli data ir laikas ikiteisminio tyrimo metu nenustatyta, kaltinamoji G. B. iš 20 kg kvietrugių miltų, 2 kg mielių, 50 kg cukraus, nenustatyto kiekio vandens užraugė 300 litrų brogos (raugalo) naminei degtinei gaminti, kurios tūrinė etilo alkoholio koncentracija 13 %, iš kurios, tęsdama nusikalstamą veiką, 2014 m. kovo 31 d., apie 2000 val., panaudodama savo neteisėtai pagamintą aparatą naminei degtinei gaminti, pagamino 58,19 litrus naminės degtinės, kurios tūrinė etilo alkoholio koncentracija 43,8 - 54,8 %, bei dar pasikėsino iš 100 litrų brogos (raugalo) pagaminti 20 litrų absoliutaus etilo alkoholio, tačiau nusikalstamos veikos nebaigė dėl priežasčių nepriklausančių nuo jos valios, nes 2014 m. balandžio 1 d., 745 val., buvo sulaikyta policijos pareigūnų.

3Duodama parodymus teisme kaltinamoji G. B. pagal jai pareikštą kaltinimą kaltę pripažino visiškai ir parodė, kad šių metų pavasarį ji pati savo gyvenamojo namo rūsyje pasigamino aparatą naminei degtinei gaminti, iš labai seniai po brolių ir tėvų mirties parsivežtų aparato dalių, kurias parsivežusi laikė namo palėpėje. Sutuoktiniui sunkiai susirgus nutarė išsivirti naminės degtinės, kad ją pardavusi gautų pinigų vaistams ir pragyvenimui, nes pensijos nepakakdavo. Nutarė gaminti cukrinę naminę degtinę, todėl iš cukraus, mielių, miltų ir vandens užraugė brogą, iš kurios pagamino visą per kratą rastos naminės degtinės kiekį, tačiau visa broga dar nebuvo panaudota. Dėl padaryto nusikaltimo labai gailisi, prašo skirti kuo švelnesnę bausmę.

4Kaltinamosios kaltę įrodo kiti surinkti ir ištirti įrodymai.

5iš 2014-04-01 apžiūros protokolo, foto lentelių ir 2014-01-04 kratos protokolo matyti, kad įvykio vieta yra ( - ), Rietave. Namo rūsyje matyti aparatas naminei degtinei gaminti, 38 litrų metalinė talpa, kurioje yra apie 20 litrų skaidraus skysčio, turinčio specifinį kvapą, būdingo naminei degtinei, 8 vnt. po 5 litrus plastikinės talpos su skaidriu skysčiu, būdingu naminei degtinei, dvi talpos - 50 ir 150 litrų, kurių kiekvienoje yra apie 50 litrų rusvos spalvos skysčio, turinčio specifinį kvapą, būdingą naminės degtinės raugui. Po apžiūros paimta: 8 vnt. plastikinių talpų su skaidriu skysčiu, turinčiu specifinį naminės degtinės kvapą, 38 ltr. metalinė talpa su apie 20 litrų skaidriu skysčiu, turinčiu specifinį naminės degtinės kvapą, du mėginiai rusvos spalvos skysčio, turinčio specifinį kvapą, būdingą naminės degtinės raugui iš 50 litrų ir 150 litrų talpų, garų aušintuvas, jungiamasis vamzdis, metalinis dangtis. Kitas skystis, turintis specifinį kvapą, būdingą naminės degtinės raugui, sunaikintas išpilant. (b.l. 4-13).

6Iš 2014-04-11 specialisto išvados Nr. 30-19-IS1-332 matyti, kad 2014-04-01 rastose ir paimtuose mėginiuose iš 50 litrų ir 150 litrų talpų, kurie supilti į 1,0 dm3 ir 0,75 dm3 talpas, yra broga (raugalas) tinkama naminei degtinei gaminti, kurios tūrinė etilo alkoholio koncentracija 13,0 % absoliutaus etilo alkoholio. Aštuoniose talpose po 5 litrus ir 0,33 dm3 talpoje, į kurią paimtas mėginys iš 38 litrų metalinės talpos, yra naminė degtinė, kurios tūrinė etilo alkoholio koncentracija: 43,8 % – 54,8 %. (b.l. 17-19).

7Iš 2014-04-23 apžiūros protokolo matyti, kad daiktai turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti yra: jungiamasis vamzdis, aušintuvas, metalinis dangtis, 38 litrų tūrio aliumininė talpa su namine degtine, 8 vnt. po 5 litrus, 0,33 dm3 plastiko talpos su namine degtine, 1,0 dm3 ir 0,75 dm3 talpos su broga, kurie saugomi Klaipėdos AVPK Klaipėdos rajono PK. (b.l. 20-30).

8Veikos kvalifikavimas. Kaltinamosios G. B. tyčinės nusikalstamos veikos, dėl neteisėto aparato naminei degtinei gaminti pagaminimo ir neteisėto pagaminimo daugiau negu 50 litrų naminės degtinės, kvalifikuotos kaip dvi atskiros.

9Baudžiamasis įstatymas nepateikia tęstinės nusikalstamos veikos apibrėžimo, tačiau baudžiamosios teisės doktrinoje ir teismų praktikoje tęstinė nusikalstama veika apibrėžiama kaip viena nusikalstama veika, kurią sudaro keli tapatūs veikos epizodai, nukreipti į vieningą bendrą objektą, ir kuriuos apima bendra kaltininko tyčia.

10Lietuvos Respublikos BK 201 str. 2 d. baudžiamoji atsakomybė numatyta už penkiasdešimt arba daugiau litrų namų gamybos stiprių alkoholinių gėrimų, nedenatūruoto, denatūruoto ar techninio etilo alkoholio, jų skiedinių (mišinių) pagaminimą, laikymą, gabenimą, turint tikslą realizuoti, arba jų realizavimą. Objektyvioji nusikaltimo pusė pasireiškia bet kuriais straipsnio dispozicijoje nurodytais alternatyviais veiksmais. Kelių alternatyvių veiksmų atlikimas kvalifikuotinas kaip viena tęstinė nusikalstama veika, jeigu jas jungia vieningas kaltininko sumanymas. Tokios veikos ypatumas yra tas, kad ji susideda iš atskirų veiksmų, kurie, esant kitoms aplinkybėms, galėtų būti vertinami kaip savarankiškos nusikalstamos veikos, tačiau sudaro vieno to paties savarankiško nusikaltimo atskiras sudėtines dalis. Jas jungia vieningas vienas kaltininko sumanymas, bendras keletui veiksmų (Lietuvos Aukščiausiojo teismo kasacinė nutartis 2K-124/2007).

11Nagrinėjant šią bylą teisme nustatyta, kad kaltinamoji G. B. jai inkriminuotas nusikalstamas veikas, pagal BK 201 str. 1 ir 2 d., padarė turėdama vieningą bendrą tikslą – neteisėtai pasipelnyti, todėl ji, panaudodama pasigamintą aparatą naminei degtinei gaminti, iš pačios užraugtos brogos (raugalo), neteisėtai pagamino daugiau negu penkiasdešimt litrų įvairaus stiprumo naminės degtinės. Laikotarpis tarp aparato naminei degtinei gaminti pagaminimo, brogos (raugalo) užraugimo, naminės degtinės pagaminimo yra nedidelis. Be to, šio nusikaltimo padarymo veiksmus vienija tas pats aparatas namų gamybos stipriems alkoholiniams gėrimams gaminti bei siekis realizuoti pagamintą produkciją, todėl tokie kaltinamosios nusikalstami veiksmai padaryti vieninga bendra tyčia ir tai būdinga vienai nusikalstamai veikai.

12Teismo nuomone, atskirai kvalifikuoti kaltinamosios G. B. veiksmus, už pagaminimą ir laikymą aparato namų gamybos stipriems alkoholiniams gėrimams gaminti, nereikia, nes BK 201 str. 2 d. sudėtis yra kvalifikuota dėl namų gamybos stiprių alkoholinių gėrimų kiekio. Namų gamybos stiprių alkoholinių gėrimų ji nebūtų pasigaminusi be šio aparato. Jokių kitų veiksmų, nesusijusių su inkriminuotomis veikomis, kaltinamoji nepadarė, todėl tokius jos padarytus veiksmus apima BK 201 str. 2 d.

13Bausmės skyrimas. Skiriant bausmę kaltinamajai G. B. teismas vadovaujasi bendraisiais bausmės skyrimo pagrindais, bausmės skyrimo ypatumais esant atsakomybę lengvinančių aplinkybių (BK 54, 61 str.).

14Kaltinamoji teisiama už apysunkį tyčinį nusikaltimą, jos atsakomybę lengvinančia aplinkybe pripažintinas kaltės pripažinimas ir nuoširdus gailėjimasis, atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta, anksčiau teista, bausmės neatlikusi, galiojančių administracinių nuobaudų neturi, dirbanti. Kaltinamosios veikoje nėra nusikaltimų recidyvo (BK 27 str.), tačiau padaryta tyčinė nusikalstama veika neatlikus ankstesniu nuosprendžiu paskirtos bausmės rodo, kad kaltinamoji nesiekdami gyventi dorai, laikytis įstatymų.

15Kiti klausimai. Išspręstinas daiktinių įrodymų sunaikinimo klausimas, ankstesniu nuosprendžiu paskirtos bausmės subendrinimo klausimas.

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297-307 str., teismas

Nutarė

17G. B. pripažinti kalta pagal Lietuvos Respublikos BK 201 str. 2 d. ir nuteisti terminuoto laisvės atėmimo bausme 1 (vienerius) metus, bausmę atliekant pataisos namuose.

18Vadovaujantis BK 64 str. 1 ir 2 d., BK 65 str. 2 d., naujai paskirtą bausmę subendrinti su 2013-06-19 Klaipėdos apygardos teismo nuosprendžiu paskirta bausme bauda 30 MGL (3.900 Lt) jas visiškai sudedant, ir nustatyti galutinę subendrintą bausmę - terminuotą laisvės atėmimą 1 (vienerius) metus, bausmę atliekant pataisos namuose, ir baudą 30 MGL (3.900 Lt). Įskaityti atliktą ir įskaitytą bausmę pagal 2013-06-19 Klaipėdos apygardos teismo nuosprendį.

19Vadovaujantis BK 75 str. 1 d., 2 d. 8 p., 4 d., terminuotos laisvės atėmimo bausmės vykdymą atidėti 1 (vieneriems) metams ir įpareigoti nuteistąją G. B. neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos žinios.

20Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, baigti taikyti nuosprendžiui įsiteisėjus.

21Daiktinius įrodymus: jungiamąjį vamzdį, aušintuvą, metalinį dangtį, 38 litrų aliumininę talpą su namine degtine, 8 vnt. po 5 litrus, 0,33 dm3 plastikines talpas su namine degtine, 1,0 dm3 ir 0,75 dm3 talpas su broga (saugomus Klaipėdos AVPK Klaipėdos rajono PK pagal kvitą Nr. 0012038) - sunaikinti nuosprendžiui įsiteisėjus.

22Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Plungės rajono apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Plungės rajono apylinkės teismo teisėjas Virginijus... 2. kaltinamoji turėdama vieningą bendrą tyčią neteisėtai pagaminti daugiau... 3. Duodama parodymus teisme kaltinamoji G. B. pagal jai pareikštą kaltinimą... 4. Kaltinamosios kaltę įrodo kiti surinkti ir ištirti įrodymai.... 5. iš 2014-04-01 apžiūros protokolo, foto lentelių ir 2014-01-04 kratos... 6. Iš 2014-04-11 specialisto išvados Nr. 30-19-IS1-332 matyti, kad 2014-04-01... 7. Iš 2014-04-23 apžiūros protokolo matyti, kad daiktai turintys reikšmės... 8. Veikos kvalifikavimas. Kaltinamosios G. B. tyčinės nusikalstamos veikos, dėl... 9. Baudžiamasis įstatymas nepateikia tęstinės nusikalstamos veikos... 10. Lietuvos Respublikos BK 201 str. 2 d. baudžiamoji atsakomybė numatyta už... 11. Nagrinėjant šią bylą teisme nustatyta, kad kaltinamoji G. B. jai... 12. Teismo nuomone, atskirai kvalifikuoti kaltinamosios G. B. veiksmus, už... 13. Bausmės skyrimas. Skiriant bausmę kaltinamajai G. B. teismas vadovaujasi... 14. Kaltinamoji teisiama už apysunkį tyčinį nusikaltimą, jos atsakomybę... 15. Kiti klausimai. Išspręstinas daiktinių įrodymų sunaikinimo klausimas,... 16. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297-307 str., teismas... 17. G. B. pripažinti kalta pagal Lietuvos Respublikos BK 201 str. 2 d. ir nuteisti... 18. Vadovaujantis BK 64 str. 1 ir 2 d., BK 65 str. 2 d., naujai paskirtą bausmę... 19. Vadovaujantis BK 75 str. 1 d., 2 d. 8 p., 4 d., terminuotos laisvės atėmimo... 20. Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, baigti taikyti... 21. Daiktinius įrodymus: jungiamąjį vamzdį, aušintuvą, metalinį dangtį, 38... 22. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali...