Byla 2-1052/2010
Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kartex“ bankroto

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Artūro Driuko, Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Danutės Milašienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka nagrinėjo akcinės bendrovės Ūkio banko atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2010 m. kovo 31 d. nutarties, kuria iškelta bankroto byla uždarajai akcinei bendrovei „Kartex“, civilinėje byloje Nr. B2-616-198/2010 dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kartex“ bankroto.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovas UAB „Kartex“ direktorius V. Kondrotas kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos UAB „Kartex“ iškėlimo, siūlydamas administratoriumi skirti UAB „Panevėžio bankrotų administravimo biuras“. Ieškovas nurodė, kad UAB „Kartex“ veikla dėl sumažėjusios produkcijos paklausos tapo nuostolinga. Ieškovo teigimu, per 2009 metus įmonė patyrė 237 423 Lt nuostolį, per šių metų pirmą mėnesį – 4 332 Lt nuostolį. Ieškovas nurodė, kad pagal UAB „Kartex“ 2010 m. sausio 31 d. balansą įmonė turi turto 786 380 Lt sumai, mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudaro 988 563 Lt sumą, iš kurių 679 303 Lt kredito įstaigoms, 274 641 Lt lizingo bendrovėms, 52 423 Lt su darbo santykiais susijusiems įsipareigojimams. Ieškovas pažymėjo, kad atsakovą UAB „Kartex“ dvi darbuotojos A. Z. ir J. B. yra padavusios į teismą dėl darbo užmokesčio prisiteisimo. Ieškovas nurodė, kad UAB „Kartex“ tiekėjas firma DS Smith Polska S. A. Vilniaus filialas yra pareiškęs ieškinį teisme dėl 93 513,64 Lt skolos prisiteisimo. Ieškovo nuomone, šios aplinkybės patvirtina, kad UAB „Kartex“ yra nemoki.

4Panevėžio apygardos teismas 2010 m. kovo 31 d. nutartimi UAB „Kartex“ iškėlė bankroto bylą, įmonės administratoriumi paskyrė UAB „Panevėžio bankrotų administravimo biuras“, iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos areštavo UAB „Kartex“ kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą bei kitą ilgalaikį materialųjį turtą, pinigines lėšas, uždraudžiant įmonei turtą parduoti, dovanoti ar kitais būdais perduoti disponuoti tretiesiems asmenims.

5Teismas nurodė, kad UAB „Kartex“ turto vertė 2010 m. spalio 31 d. balanso duomenimis – 786 389 Lt (ilgalaikio turto vertė – 524 298 Lt, trumpalaikio – 262 091 Lt), mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 988 563 Lt (404 662 Lt kredito įstaigoms, 274 641 Lt lizingo bendrovėms, 52 423 Lt su darbo santykiais susijusiems įsipareigojimams ir kt.), t. y. įsiskolinimai viršija pusę į balansą įrašyto turto vertės. Teismo teigimu, 2009 m. gruodžio 31 d. ir 2010 m. sausio 31 d. pelno (nuostolių) ataskaitos patvirtina, kad bendrovė dirba nuostolingai. Teismas konstatavo, kad bendrovė yra nemoki ir tai sudaro pagrindą įmonei iškelti bankroto bylą. Teismas nurodė, kad ieškovas UAB „Kartex“ direktorius V. Kondrotas UAB „Kartex“ administratoriumi siūlo skirti UAB „Panevėžio bankrotų administravimo biuras“. Teismas pažymėjo, kad Įmonių bankroto valdymo departamentas informavo, jog UAB „Panevėžio bankrotų administravimo biuras“, pretenduojantis administruoti bendrovę, atitinka teisės aktų reikalavimus. Dėl to, vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio antrąja dalimi, teismas konstatavo, kad UAB „Kartex“ administratoriumi skirtinas UAB „Panevėžio bankrotų administravimo biuras“.

6Atskiruoju skundu AB Ūkio bankas prašo apeliacinės instancijos teismą panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2010 m. kovo 31 d. nutarties dalį dėl administratoriaus paskyrimo ir klausimą išspręsti esmės – UAB „Kartex“ administratoriumi paskirti UAB „Nemokių įmonių konsultavimas ir administravimas“. AB Ūkio bankas nurodo, kad jis yra didžiausias UAB „Kartex“ kreditorius. Apeliantas pažymi, kad teismo paskirtas administratorius UAB „Panevėžio bankrotų administravimo biuras“ turi tik 2 administratorius, tuo tarpu UAB „Nemokių įmonių konsultavimas ir administravimas“ dirba 5 administratoriai, o tai patvirtina didesnę galimybę sparčiau atlikti bankroto procedūrą. Apelianto teigimu, teismo paskirtas administratorius gali būti šališkas.

7Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovas V. Kondrotas prašo apeliacinės instancijos teismą atskirąjį skundą atmesti, kadangi jis paduotas pasibaigus nutarties apskundimo terminui.

8Apeliacinis procesas nutrauktinas.

9CPK 1 straipsnio pirmojoje dalyje nustatyta, kad įmonių bankroto bylos nagrinėjamos pagal šio kodekso taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti įstatymai. Įmonių bankroto procesą (bankroto bylos iškėlimą, kreditorių reikalavimų pateikimą ir tvirtinimą, įmonės likvidavimą dėl bankroto, taip pat kitas su bankrotu susijusias procedūras) reglamentuoja Įmonių bankroto įstatymas. Įmonių bankroto įstatymo 1 straipsnio trečiojoje dalyje įtvirtintas šio įstatymo normų taikymo prioritetas kitų įstatymų atžvilgiu vykdant įmonės bankroto procedūras ir nurodyta, kad kitų įstatymų nuostatos, reglamentuojančios įmonių veiklą, kreditoriaus teisę į reikalavimų tenkinimą, kreditoriaus teisę imtis priemonių skoloms išieškoti, mokesčius ir kitas privalomąsias įmokas ir jų administravimą bankroto proceso metu, įmonėse taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja šio įstatymo nuostatoms. Bankroto bylos iškeliamos ir nagrinėjamos CPK nustatyta ginčo teisenos tvarka, išskyrus Įmonių bankroto įstatymo nustatytas išimtis (Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 1 d.).

10Nagrinėjamu atveju AB Ūkio bankas, nurodydamas, kad jis yra didžiausias UAB „Kartex“ kreditorius, skundžia pirmosios instancijos teismo nutarties dalį dėl UAB „Kartex“ administratoriaus paskyrimo. Teisėjų kolegija pažymi, kad, siekiant teisingai išspręsti šį klausimą, būtina nustatyti, kokią procesinę padėtį AB Ūkio bankas užima byloje, kokias procesines teises jis turi.

11Bankroto procesas yra sudėtingas. Pirmajame etape, sprendžiant klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo, paprastai dalyvauja tik asmuo, inicijavęs bankroto procedūras (ieškovas) bei įmonė, kuriai pareikštas reikalavimas dėl bankroto bylos iškėlimo (atsakovas). Kiti įmonės kreditoriai iki teismo nutarties dėl bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjimo momento neturi teisės reikšti reikalavimų dėl jų kreditorinių reikalavimų patvirtinimo, kadangi šis klausimas sprendžiamas tik įmonei iškėlus bankroto bylą ir jai įgijus bankrutuojančios įmonės statusą. Teismų praktikoje pripažįstama, jog teismas iki bankroto bylos iškėlimo gavęs kreditoriaus pareiškimą dėl įstojimo į bylą trečiuoju asmeniu su savarankiškais reikalavimais, turi teisę leisti šiam asmeniui prisidėti prie ieškinio. Tokiu atveju šis kreditorius laikomas dalyvaujančiu byloje asmeniu ir įgyja visas jo procesinę padėtį atitinkančias procesines teises ir pareigas (Lietuvos apeliacinio teismo 2006 m. balandžio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-225/2006). Kiti įmonės kreditoriai, t. y. neinicijavę bankroto proceso ir neprisidėję prie ieškovo (ieškovų) reikalavimo iki teismo nutarties dėl bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjimo momento nelaikomi dalyvaujančiais byloje asmenimis šiame bankroto proceso etape. Tokia išvada darytina todėl, jog pirmajame bankroto proceso etape sprendžiamas klausimas dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei (ieškinio dalykas), o ne dėl kreditorių finansinių reikalavimų tvirtinimo. Pastarasis klausimas sprendžiamas nagrinėjant iškeltą bankroto bylą iš esmės. Pirmajame bankroto proceso etape sprendžiant klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei, kartu išsprendžiama ir dėl bankroto administratoriaus, kuris bus įgaliotas vykdyti atsakovo bankroto procedūras, paskyrimo. Pastebėtina, kad bankroto administratorius yra svarbiausias asmuo bankroto procese, kuris iš esmės vykdo bankrutuojančios įmonės vadovo funkcijas bei atlieka teisinį tyrimą dėl atsakovo bei su juo susijusių asmenų veiksmų ar neveikimo, todėl tik nešališkas ir profesionaliai veikiantis bankroto administratorius gali nustatyti tikrąsias nemokumo priežastis, pasiekti pusiausvyrą tarp įmonės, kuriai iškelta bankroto byla, ir jos kreditorių, padėti teismui nustatyti ir patvirtinti kreditorių pagrįstus finansinius reikalavimus. Šios bankroto administratoriaus funkcijos sudaro pagrindą įstatyme nustatyti specialią jo skyrimo tvarką. Įmonių bankroto įstatymo normos nustato specialius reikalavimus bankrutuojančios įmonės administratoriui. Juo gali būti skiriamas tik asmuo, atitinkantis ĮBĮ 11 straipsnyje nustatytus reikalavimus, keliamus bankroto administratoriui. Dėl administratoriaus iškirtinės svarbos bankroto procese tik teismas, laikydamasis teisės norminių aktų reikalavimų, turi teisę skirti administratorių bankroto procese. Pažymėtina, kad teismo teisė parinkti administratoriaus kandidatūrą nėra absoliuti. Spręsdamas šį klausimą teismas, visų pirma, yra saistomas viešojo intereso ir turi siekti, kad bankroto procedūra vyktų sklandžiai, o teismo paskirtas bankroto administratorius užtikrintų bankrutuojančios įmonės kreditorių bei pačios įmonės teisėtų interesų apsaugą. Teismas privalo įsitikinti, kad administratoriumi skiriamas asmuo pagal turimą patirtį (baigtų bankroto bylų skaičius, terminai, administravimo išlaidos, skundai dėl administratoriaus veiksmų ir kt.) geriausiai iš visų pasiūlytų sugebės užtikrinti bendrovės turto apsaugą, kreditorių bei skolininko interesų pusiausvyrą, sklandžią bankroto proceso eigą. Be to, skirdamas administratorių, teismas neturi sukelti priešpriešos tarp asmenų, siūliusių administratoriaus kandidatūras ir ieškoti geriausio kompromiso (Lietuvos apeliacinio teismo 2006 m. sausio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-37/2006). Pažymėtina, kad vien tik administratoriaus darbo didelė patirtis ar pakankamas įvairių sričių darbuotojų skaičius bei pakankamai didelis baigtų procedūrų kiekis savaime nelemia administratoriaus kandidatūros prioritetiškumo (Lietuvos apeliacinio teismo 2006 m. vasario 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-117/2006). Bankroto administratoriaus išskirtinis vaidmuo bankroto procese lemia, kad net ir neprisidėjęs prie ieškinio asmuo, kuris įvardija save kreditoriumi, t. y. pirmajame bankroto proceso etape nebūdamas dalyvaujančiu byloje asmeniu, turi teisę siūlyti teismui bankroto administratoriaus kandidatūrą. Ši teisė iki bankroto bylos iškėlimo įmonės tikėtinam kreditoriui suteikiama tam, kad būtų užtikrintas bankroto administratoriaus parinkimo skaidrumas bei kreditorių lygiateisiškumas, nepaisant to, jog kai kurie kreditoriai iki teismo nutarties dėl bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjimo momentu nėra dalyvaujantys byloje asmenys. Pažymėtina, kad šio asmens pasiūlyto bankroto administratoriaus kandidatūros nepasirinkimas arba atmetimas, bankroto administratoriumi paskiriant kitą asmenį, nesuteikia teisės jam skųsti teismo nutarties, kuria įmonei iškelta bankroto byla ir jos bankroto administratoriumi paskirtas kitas asmuo (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. liepos 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-835/2009).

12Pagal CPK 338 straipsnį atskiriesiems skundams paduoti ir nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme, išskyrus CPK XVI skyriaus antrajame skirsnyje numatytas išimtis. Remiantis CPK 305 straipsniu, nustatančiu apeliacinio skundo subjektų ratą, apeliacinį (atskirąjį) skundą turi teisę paduoti dalyvaujantys byloje asmenys. Remiantis CPK 37 straipsnio antrąja dalimi, dalyvaujančiais byloje asmenimis yra šalys, tretieji asmenys, asmenys, pareiškę ieškinį CPK 49 straipsnio nustatyta tvarka, pareiškėjai, suinteresuoti asmenys CPK 442 straipsnyje išvardintose bylose, CPK 431 straipsnyje numatyti kreditoriai ir skolininkai, taip pat šių asmenų atstovai. Jeigu atskirąjį skundą paduoda asmuo, neturintis teisės jį paduoti, ir tai paaiškėja nagrinėjant bylą apeliacine tvarka, apeliacinis procesas nutraukiamas (CPK 315 str. 5 d., 338 str.). Bylos duomenys patvirtina, kad AB Ūkio bankas nėra dalyvaujantis byloje asmuo, todėl pirmosios instancijos teismas privalėjo atsisakyti priimti atskirąjį skundą ir grąžinti jį padavusiam asmeniui, motyvuojant tuo, kad skundą padavė asmuo, neturintis teisės jo paduoti. Šią aplinkybę nustatęs apeliacinės instancijos teismas apeliacinį procesą nutraukia (CPK 315 str. 5 d., 338 str.).

13Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliacinis procesas, pradėtas pagal akcinės bendrovės Ūkio banko atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2010 m. kovo 31 d. nutarties, nutrauktinas.

14Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 315 straipsnio antrosios dalies 2 punktu, penktąja dalimi, 338 straipsniu,

Nutarė

15Apeliacinį procesą, pradėtą pagal akcinės bendrovės Ūkio banko atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2010 m. kovo 31 d. nutarties, nutraukti.

Proceso dalyviai
Ryšiai