Byla 2A-1542-638/2018

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Žibutės Budžienės, Dianos Labokaitės (kolegijos pirmininkės ir pranešėjos), Gintauto Koriagino,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Š. M., atsakovės Kauno miesto savivaldybės ir trečiojo asmens Kauno plaukimo mokyklos apeliacinius skundus dėl Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2018 m. gegužės 4 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-1091-1043/2018 pagal ieškovo Š. M. ieškinį atsakovei Kauno miesto savivaldybei, trečiajam asmeniui nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų atsakovės Kauno miesto savivaldybės pusėje biudžetinei įstaigai Kauno plaukimo mokyklai dėl drausminės nuobaudos panaikinimo, atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu, grąžinimo į darbą, vidutinio darbo užmokesčio už priverstinės pravaikštos laiką priteisimo, neturtinės žalos atlyginimo priteisimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

1.

6Ieškovas, patikslinęs ieškinio reikalavimus, prašė: 1) panaikinti 2017 m. sausio 20 d. Kauno miesto savivaldybės mero potvarkį Nr. MP-19, kuriuo ieškovui buvo paskirta drausminė nuobauda – papeikimas (1 t., b. l. 3–7), 2) panaikinti 2017 m. kovo 20 d. Kauno miesto savivaldybės mero potvarkį Nr. MP-68, kuriuo ieškovui buvo paskirta drausminė nuobauda – papeikimas; 3) panaikinti Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 28 d. sprendimą Nr. T-143 dėl Kauno plaukimo mokyklos direktoriaus Š. M. atleidimo iš darbo ir pripažinti atleidimą iš direktoriaus pareigų nuo 2017 m. kovo 31 d. neteisėtu, grąžinant jį į Kauno plaukimo mokyklos direktoriaus pareigas; 4) priteisti ieškovui iš Kauno plaukimo mokyklos vidutinį darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką nuo atleidimo iš darbo dienos, t. y. 2017 m. kovo 31 d., iki galutinio teismo sprendimo šioje byloje įvykdymo dienos; 5) priteisti iš atsakovės 5 000 Eur neturtinės žalos atlyginimą ir bylinėjimosi išlaidas (1 t., b. l. 79–89).

72.

8Ieškovas nurodė ir paaiškino, kad 2002 m. kovo 27 d. pradėjo dirbti Kauno plaukimo mokyklos (toliau – ir mokykla, įstaiga) direktoriumi. Meras, 2016 m. balandžio 20 d. gavęs anoniminį skundą, 2016 m. gegužės 3 d. potvarkiu Nr. M-129 sudarė komisiją galimiems pažeidimams panaudojant lėšas Kauno plaukimo mokykloje tirti, kuri nustatė tariamų pažeidimų bei konstatavo, kad ieškovas galimai nesiėmė tinkamų kontrolės priemonių. Komisija merui pasiūlė ieškovo atžvilgiu pradėti darbo drausmės pažeidimo tyrimą. Meras 2016 m. lapkričio 15 d. potvarkiu Nr. M-265 sudarė komisiją ieškovo darbo drausmės pažeidimui ištirti. Meras 2016 m. lapkričio 16 d. ieškovui pateikė pranešimą apie įtariamą darbo drausmės pažeidimą Nr. 15, kuriuo pranešime nurodytais terminais pareikalavo pateikti pasiaiškinimą dėl komisijos 2016 m. lapkričio 8 d. išvadoje Nr. 12-5-68 nurodytų teiginių. Ieškovas 2016 m. gruodžio 8 d. pateikė merui pasiaiškinimą dėl komisijos 2016 m. lapkričio 18 d. išvadoje nurodytų teiginių (inkriminuojamų darbo drausmės pažeidimų). Mero 2017 m. sausio 20 d. potvarkiu ieškovui buvo paskirta drausminė nuobauda – papeikimas. Apie ieškovo galimai padarytą darbo drausmės pažeidimą merui (darbdaviui) tapo žinoma 2016 m. lapkričio 8 d., komisijai priėmus išvadą Nr. 12-5-68, kurioje buvo nustatytos aplinkybės dėl padaryto darbo drausmės pažeidimo, todėl vadovaujantis DK 241 straipsnio 1 dalimi, drausminė nuobauda ieškovui turėjo būti paskirta per vieną mėnesį, t. y. iki 2016 m. gruodžio 8 d. Šiuo atveju, 2017 m. sausio 20 d. mero potvarkiu nusprendus paskirti ieškovui drausminę nuobaudą, buvo praleistas drausminės nuobaudos skyrimo terminas, todėl ieškovo nuomone, drausminė nuobauda paskirta nepagrįstai. Be to, skundžiamame potvarkyje nenurodoma, už kokius konkrečius ieškovo veiksmus ir/ar neveikimą skiriama drausminė nuobauda, potvarkis visiškai nemotyvuotas, todėl ieškovas objektyviai negali vertinti, ar konkrečiu atveju egzistavo darbo drausmės pažeidimo sudėtis ir ar esant konkrečiam darbo drausmės pažeidimui pagrįstai parinkta drausminė nuobauda.

93.

10Ieškovas nurodė, kad po 2017 m. sausio 20 d. drausminės nuobaudos paskyrimo, 2017 m. sausio 24 d. pranešimu Nr. 1 buvo informuotas, jog yra įtariamas padaręs dar vieną darbo drausmės pažeidimą, susijusį su darbo organizavimu ir finansiniais klausimais, įpareigojant ieškovą iki 2017 m. sausio 31 d. pateikti paaiškinimą. Kauno miesto savivaldybės administracijos komisija 2017 m. vasario 20 d. priėmė motyvuotą išvadą Nr. 12-14-3, kuria nusprendė siūlyti Kauno miesto savivaldybės merui pripažinti, kad Kauno plaukimo mokyklos direktorius Š. M. darbo drausmės pažeidimo nepadarė. Ieškovas 2017 m. sausio 24 d. pranešimu Nr. 2 buvo informuotas, jog yra įtariamas padaręs darbo drausmės pažeidimą, įpareigojant pateikti paaiškinimą dėl Kauno plaukimo mokyklos sutarčių su UAB „Tiksli forma“ ir UAB „Enero“. Kauno miesto savivaldybės administracijos komisija 2017 m. vasario 22 d. priėmė motyvuotą išvadą Nr. 12-14-4, kuria nusprendė siūlyti Kauno miesto savivaldybės merui pripažinti, kad Kauno plaukimo mokyklos direktorius Š. M. padarė darbo drausmės pažeidimą, nes nesant steigėjo, t. y. Savivaldybės tarybos sprendimo, vykdo Šilainių baseino, Kaune, Baltų pr. 8, rekonstrukcijos projektavimo darbus, ir skirti papeikimą. Kauno miesto savivaldybės meras 2017 m. kovo 20 d. potvarkiu Nr. MP-68 nusprendė skirti ieškovui drausminę nuobaudą – papeikimą ir ieškovą atleisti, o 2017 m. kovo 22 d. potvarkiu Nr. MP-82 pakeitė potvarkio Nr. MP-68 antrąjį punktą, nurodydamas, jog siūlo atleisti ieškovą iš darbo nuo 2017 m. kovo 31 d. Kauno miesto savivaldybės taryba 2017 m. kovo 28 d. priėmė sprendimą Nr. T-143 atleisti ieškovą iš Kauno plaukimo mokyklos direktoriaus pareigų 2017 m. kovo 31 d. Ieškovo įsitikinimu, 2017 m. sausio 24 d. darbdaviui sužinojus apie įtariamą darbuotojo darbo drausmės pažeidimą, drausminė nuobauda privalėjo būti skirta per vieną mėnesį (iki 2017 m. vasario 24 d.), todėl 2017 m. kovo 20 d. Kauno miesto savivaldybės mero potvarkiu Nr. MP-68 nusprendus paskirti drausminę nuobaudą, buvo praleistas drausminės nuobaudos skyrimo terminas. Komisijos išvadoje nurodant pažeidimus pateiktos tik abstrakčios ir jokios žalos Kauno miesto savivaldybei nedarančios pažeidimo pasekmės. Sutartis su UAB „Tiksli forma“ buvo sudaryta dėl parengiamųjų ir inžinerinių tyrinėjimo darbų atlikimo, ir šiai sutarčiai sudaryti nėra reikalingas įstaigos steigėjo sutikimas, nes ji nėra sutartis dėl Kauno miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančių patalpų rekonstrukcijos darbų. Be to, 2016 m. gruodžio 5-7 dienomis ieškovas buvo nemokamose atostogose, nuo 2016 m. gruodžio 14 d. taip pat nedirbo. Tuo metu direktoriaus funkcijas vykdė direktoriaus pavaduotojas E. Skyrius, kuris ir privalėjo kontroliuoti sutarčių vykdymą. Sutartis su UAB „Enero“ buvo sudaryta siekiant parengti projektinę dokumentaciją gauti finansinę paramą baseino patalpų renovacijai, todėl šis ieškovo tikslas siekiant gauti įstaigos atnaujinimo darbams finansinę paramą neturėtų būti vertinamas kaip diskredituojantis Kauno miesto savivaldybės vardą. Kauno miesto savivaldybės administracijos Sporto skyrius prašė parengti „Šilainiai“ techninio projekto korektūrą bei nurodė, jog artimiausiu metu bus svarstomas klausimas dėl baseino rekonstrukcijos. Taigi, ieškovui buvo pavesta vykdyti pasirengimo rekonstrukcijai darbus. Nuo 2016 m. gegužės 3 d., kuomet buvo pradėti ieškovo veiklos patikrinimai Kauno plaukimo mokykloje, ieškovas jautė nuolatinį psichologinį spaudimą, jog galiausiai vis vien bus atleistas iš darbo, o šeima neteks vieno iš išlaikytojų (ieškovas turi mažametį (9 m.) vaiką, kurį privalo išlaikyti), todėl psichologinis spaudimas buvo jaučiamas dar labiau. Savo teises jis ne kartą buvo priverstas ginti naudodamasis teisininkų pagalba, jo atžvilgiu buvo panaudotas akivaizdus asmeninis susidorojimas, tai patvirtina net paties Kauno miesto savivaldybės mero sprendimas atleisti ieškovą iš darbo, priimtas viršijus suteiktą kompetenciją bei akivaizdus Kauno miesto savivaldybės darbuotojų skubėjimas priimant sprendimus ir dėl to ne kartą padarytos teisinės klaidos. Ieškovui dėl tokio psichologinio spaudimo sutriko sveikata, jis buvo priverstas kreiptis į medikus dėl nerimo ir nemigos.

114.

12Atsakovė Kauno miesto savivaldybė atsiliepimu į ieškovo ieškinį prašė jį atmesti kaip paduotą praleidus ieškinio senaties terminą, o netenkinus reikalavimo dėl senaties termino praleidimo, ieškovo ieškinį atmesti. Nurodė, kad ieškovas painioja komisijų (tiek 2016 m. gegužės 3 d. potvarkiu Nr. M-129 sudarytos aplinkybių tyrimo, tiek Kauno plaukimo mokyklos direktoriaus įtariamo darbo drausmės pažeidimo tyrimo komisijos, sudarytos Kauno miesto savivaldybės mero 2016 m. lapkričio 15 d. potvarkiu Nr. M-265) tikslus ir veiklos ribas, kurie buvo apibrėžti komisijų veiklos reglamentuose. Aplinkybių tyrimo komisija tik konstatavo faktą, jog yra pagrindas pradėti įtariamo darbo drausmės pažeidimo tyrimą konkretaus asmens atžvilgiu, tačiau kvalifikuoti paties nusižengimo, vertinti jo pobūdžio ir aplinkybių, neturėjo jokio teisinio pagrindo. Aplinkybių tyrimo komisijos tikslas buvo nustatyti, ar iš viso yra teisinis pagrindas pradėti darbo drausmės pažeidimo tyrimą, ką ši komisija ir padarė, todėl ieškovo teiginiai, jog darbo drausmės pažeidimas paaiškėjo 2016 m. lapkričio 11 d., t. y. Kauno miesto savivaldybės merui gavus aplinkybių tyrimo komisijos išvadą Nr. 12-5-68, laikytini nepagrįstais, neatitinkančiais tikrovės ir tokio pobūdžio santykių teisinio reglamentavimo bei teismų formuojamos praktikos. Pažymėjo, jog tyrimai užtruko dėl Centralizuoto vidaus audito skyriaus atlikto vidaus audito, kurio atlikimas truko nuo 2016 m. birželio 6 d. iki 2016 m. rugsėjo 28 d., taip pat dėl tyrimo ir nagrinėtų dokumentų apimčių, todėl teigti, kad komisija tyrimus atliko ne per protingą terminą, atsakovės nuomone, nėra jokio teisinio pagrindo. Kauno miesto savivaldybės meras, gavęs komisijos 2017 m. sausio 9 d. išvadą Nr. 12-14-1 dėl Kauno plaukimo mokyklos direktoriaus darbo drausmės pažeidimo, nepraleisdamas DK 241 straipsnio 1 dalyje nustatyto 1 mėnesio termino drausminei atsakomybei taikyti, 2017 m. sausio 20 d. rezoliucija priėmė sprendimą pritarti komisijos išvadai ir skirti drausminę nuobaudą – papeikimą. Šis jo sprendimas įformintas tos pačios dienos potvarkiu Nr. MP-19. Atsakovė laiko, kad kompetentingas asmuo priėmė sprendimą nepraleisdamas DK nustatytų terminų. Atsakovė nesutinka su ieškovo argumentais, kad jis neatliko neteisėtų veiksmų ir nepadarė įstaigai žalos. Pats ieškovas 2017 m. kovo 20 d. ieškinyje neneigia pažeidimų įstaigoje buvimo fakto, sutiko su vidaus audito ataskaitoje nustatytais pažeidimais, jų neginčijo bei ėmėsi priemonių šiems pažeidimams pašalinti. Tačiau, atsakovės nuomone, ieškovo veiksmai po vidaus audito ataskaitos pateikimo nepanaikina paties pažeidimo buvimo fakto. Įtariamo darbo drausmės pažeidimo tyrimo komisija nustatė vidaus kontrolės priemonių nebuvimą ieškovo vadovaujamoje įstaigoje ir dėl to kilusias konkrečias pasekmes, todėl ieškovo argumentai, jog komisija nenustatė vidaus kontrolės trūkumų, laikytini nepagrįstais ir prieštaraujančiais bylos faktinėms aplinkybėms. Įtariamo darbo drausmės pažeidimo tyrimo komisija aiškiai įvardijo dėl nustatytų pažeidimų kilusias pasekmes, kurios neabejotinai pamynė steigėjo pasitikėjimą ieškovo vadovaujamos įstaigos veiklos skaidrumu, tinkamu skirtų lėšų panaudojimu bei diskreditavo ne tik ieškovo kaip direktoriaus, bet ir visos jo vadovaujamos įstaigos vardą. Atsakovė nurodo, kad komisija, kvalifikuodama darbo drausmės pažeidimą, atsižvelgė į pažeidimo turinį, mastą, pasekmes, į ieškovo žodinius paaiškinimus, taip pat įvertino ir tai, jog ieškovas yra biudžetinės įstaigos vadovas, o ne tam tikros srities darbuotojas, todėl jo veiklai yra keliami aukštesni elgesio standartai ir reikalavimai, ir pasiūlė skirti drausminę nuobaudą – papeikimą. Sprendimą dėl drausminės nuobaudos paskyrimo priėmė kompetentingas asmuo, kompetencijos ribose, nepažeisdamas galiojančių teisės aktų reikalavimų, todėl jį naikinti nėra teisinio pagrindo (3 t., b. l. 3–18).

135.

14Atsakovė nurodė, kad tik Kauno miesto savivaldybės mero 2017 m. sausio 23 d. potvarkiu Nr. M-14 sudarytai komisijai išanalizavus tyrimo metu surinktus dokumentus ir nustačius visas su įtariamu daro drausmės pažeidimu susijusias aplinkybes, konstatavus, kad yra visos sąlygos, būtinos darbo drausmės pažeidimui konstatuoti, bei aiškiai įvardijus pažeidimo sudėtį, darbuotojo kaltę ir sukeltas pasekmes, pateikus siūlymą dėl drausminės nuobaudos rūšies bei surašytą 2017 m. vasario 22 d. motyvuotą išvadą Nr. 12-14-2 pateikus darbdavio atstovui (Kauno miesto savivaldybės merui), pradedamas skaičiuoti vieno mėnesio terminas, per kurį meras turėjo apsispręsti dėl drausminės nuobaudos skyrimo. Kauno miesto savivaldybės merui savo sprendimą įforminus 2017 m. kovo 20 d. potvarkiu Nr. MP-68, atsakovės nuomone, DK 241 straipsnyje nustatytas vieno mėnesio terminas nebuvo praleistas. Atsakovės teigimu, darbo drausmės pažeidimo paaiškėjimo metu yra laikomas momentas, kai darbdavys ne tik sužino apie galimą darbo drausmės pažeidimą, bet ir visas su juo susijusias aplinkybes, kurių visuma yra pagrindas spręsti dėl drausminės nuobaudos už darbo drausmės pažeidimą skyrimo. Atsakovė nesutinka su ieškinio argumentu, kad nurodytos pažeidimo pasekmės yra abstrakčios ir nedarančios jokios žalos Kauno miesto savivaldybei. Kauno miesto savivaldybės taryba jai priskirtą vykdyti neformaliojo švietimo funkciją perdavė vykdyti Kauno plaukimo mokyklai, o kad būtų užtikrintas tinkamas funkcijos vykdymas, patikėjimo teise mokyklai perdavė ir pastatus. Taigi, mokyklos direktorius buvo ir yra atsakingas už tinkamą patikėjimo teise perduoto turto priežiūrą bei lėšų, skirtų mokyklai pavestoms funkcijoms įgyvendinti, tikslingą bei racionalų panaudojimą. Atsakovės žiniomis, už 2015 m. spalio 5 d. sutarties Nr. 7-46 sudarytos su UAB „Enero“ vykdymą jau yra sumokėta 6 500 Eur, tačiau jokių dokumentų, patvirtinančių, kad sutartimi sulygti darbai bent iš dalies yra atlikti, mokyklos saugomuose dokumentuose ar jų registruose nėra. Ieškovas tyrimo metu negalėjo nurodyti ir paaiškinti, kokį finansavimą jis ketino gauti pastato rekonstrukcijai, koks Europos Sąjungos struktūrinis fondas ar programa ir kokia apimtimi finansuoja sporto mokyklų atnaujinimą, koks paramos intensyvumas, per kokią valstybinę instituciją vyksta finansavimas ir pan. Ieškovo veiksmai akivaizdžiai patvirtina, jog įstaigos finansinius išteklius ieškovas panaudojo neracionaliai, nesant konkretaus tikslo rekonstruoti Kauno plaukimo mokyklos baseiną, esantį Kaune, Baltų pr. 8, atsakovės nuomone, 2016 m. gruodžio 2 d. parengiamųjų ir inžinerinių tyrinėjimo darbų sutartis Nr. 0369/16-12-02-TF taip pat sudaryta be pagrindo. Sutarties tikslas yra pasirengti pastato – baseino, esančio Kaune, Baltų pr. 8, rekonstrukcijai. Atsižvelgiant į tai, kad lėšų naudojimas, atsakovės nuomone, yra tiesiogiai sietinas su pastato rekonstrukcija, nesant steigėjo valios išraiškos, t. y. sutikimo (pritarimo), sprendimo ar pan. dėl pastato rekonstrukcijos, jokie veiksmai, net ir parengiamieji, dėl kurių įstaiga išleido 9 900 Eur, nėra tikslingi. Savavališki ieškovo veiksmai priimant sprendimus dėl pasirengimo pastato rekonstrukcijai, kai toks sprendimas iš viso nebuvo priimtas, priešingai, steigėjo atstovams diskutuojant ir sprendžiant, kad pastatą galbūt tikslinga nugriauti, negali būti laikomi tinkamu ieškovui pavestų funkcijų vykdymu, todėl atsakovė laikosi pozicijos, jog drausminė nuobauda ieškovui buvo paskirta pagrįstai. Atsakovės nuomone, ieškovo akcentavimas į įstaigos veiklos rezultatus sportininkų parengimo prasme, bet visiškas ignoravimas įstaigos veiklą reglamentuojančių teisės aktų, negebėjimas racionaliai paaiškinti sudarytų sutarčių ir išleistų lėšų panaudojimo tikslingumo, sudarė pagrindą komisijai spręsti, jog vadovas dėl padarytų pažeidimų visiškai nesigaili ir nesuvokia jų svarbos ir apimčių, todėl laikyti, jog darbuotojas padarė išvadas ir ateityje pažeidimų sieks nekartoti, nebuvo jokio pagrindo. Atsakovė nesutinka su tuo, kad ieškovas taupė įstaigai skirtas steigėjo lėšas. Ieškovas netikslingai sudarė sutartis, kurių pagrindu sukurtiems produktams (darbams) nebuvo būtinybės. Įstaiga, vadovaujant ieškovui, 2016 m. gegužės 20 d. sudarė teisinių paslaugų teikimo sutartį su advokatų kontora „Kinderevičius ir partneriai“ (suma 1 172,25 Eur), nors tuo metu jokių teisinių ginčų neturėjo. Ieškovas įstaigos vardu taip pat sudarė sutartis su „Diena M. N.“, kurių pagrindu buvo užsakyti 3 straipsniai ir už juos sumokėta 3 500 Eur be PVM. Su UAB „Ekspertika“ sudaryta statinio būklės įvertinimo sutartis Nr. 16-05/25, pagal kurią mokykla sumokėjo 1 210 Eur, tačiau įstaigoje nėra dokumentų, kurių pagrindu būtų galima laikyti, jog sutartis buvo sudaryta pagrįstai ir darbai pagal ją yra pilnai atlikti. Tokių abejotino poreikio sutarčių sudarymas, atsakovės nuomone, kelia pagrįstų abejonių dėl ieškovo atliekamos veiklos tinkamumo ir racionalaus įstaigai skirtų lėšų panaudojimo. Atsakovė iš dalies sutinka su ieškovo argumentais, jog vidaus audito metu nustatyti pažeidimai buvo iš dalies pašalinti, o rekomendacijos – įgyvendintos. Vis dėlto, vidaus audito atlikimo metu pažeidimai buvo, o ieškovo veiksmai po vidaus audito ataskaitos pateikimo, atsakovės nuomone, nepanaikina paties pažeidimo buvimo fakto. Be to, nors ieškovas ir įgyvendino vidaus audito rekomendacijas, tačiau jas įgyvendino formaliai, nesiekdamas jų įgyvendinimui keliamų tikslų. Nei teismas, nei darbdavys nebuvo ir iki šiol nėra panaikinęs ieškovui skirtų drausminių nuobaudų, todėl jį atleidžiant iš darbo pagrįstai buvo taikytos DK 136 straipsnio 3 dalies 1 punkto nuostatos. Atsakovės teigimu, ieškovas negeba vadovauti įstaigai ir užtikrinti tinkamą mikroklimatą joje, todėl ieškovas neturėtų būti grąžintas į ankstesnį darbą, o jam turėtų būti taikomas alternatyvus DK 300 straipsnio 4 dalyje reglamentuotas jo teisių gynimo būdas, laikant kad darbo sutartis su ieškovu yra nutraukta teismo sprendimu nuo jo įsiteisėjimo dienos. Taip pat iš ieškovui priteistino vidutinio darbo užmokesčio už priverstinės pravaikštos laiką nuo atleidimo iš darbo iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos turėtų būti išskaitytos sumos, jei ieškovas nuo jo atleidimo iš Kauno plaukimo mokyklos direktoriaus pareigų iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos buvo įsidarbinęs kitoje darbovietėje. Atsakovė nesutinka ir su ieškovo reikalavimu dėl neturtinės žalos priteisimo, mano, jog nėra pagrindo jos priteisimui. Nurodo, jog ieškovas nei atsakovei, nei teismui nepateikia jokių įrodymų, patvirtinančių jo dėstomas aplinkybes dėl neturtinės žalos atsiradimo. Be to, tam, kad būtų priteista neturtinė žala, privalo būti įrodyti neteisėti atsakovės veiksmai, kurių atsakovė neatliko (2 t., b. l. 34-47).

156.

16Trečiasis asmuo Kauno plaukimo mokykla teismui pateiktu atsiliepimu prašė atmesti ieškovo ieškinį. Nurodė, kad vieno mėnesio drausminės nuobaudos skyrimo termino pradžia turėtų būti pripažįstamas momentas, kai darbdavys gavo galutinę darbo drausmės tyrimo išvadą, kadangi tik atlikus visų aplinkybių tyrimą ir 2017 m. sausio 9 d. priėmus motyvuotą išvadą, meras sužinojo apie padarytą darbo drausmės pažeidimą, todėl darytina išvada, kad drausminė nuobauda ieškovui buvo paskirta nepraleidus DK numatyto 1 mėnesio termino drausminei atsakomybei taikyti. Motyvuotos išvados priėmimo metu (2016 m. lapkričio 8 d.) ieškovas dar nebuvo pateikęs pasiaiškinimo dėl galimų pažeidimų, todėl priešingai nei tvirtina ieškovas, išvados priėmimo metu nebuvo galimybės spręsti dėl visų ieškovo atsakomybės sąlygų egzistavimo. Trečiojo asmens vertinimu, komisija prieš teikdama siūlymą Kauno miesto savivaldybės merui skirti drausminę nuobaudą tinkamai ištyrė ir nustatė visas sąlygas, būtinas darbo drausmės pažeidimui konstatuoti, todėl Kauno miesto savivaldybės meras 2017 m. sausio 9 d. išvados pagrindu pagrįstai ir teisėtai paskyrė ieškovui drausminę nuobaudą – papeikimą (3 t., b. l. 116–121). Mokykla nekvestionuoja ir pasitiki steigėjo (Kauno miesto savivaldybės) pozicija dėl pagal sutartis su UAB „Tiksli forma“ bei UAB „Enero“ atliktų darbų ir paslaugų reikalingumo, priimtais sprendimais dėl drausminių nuobaudų ieškovui skyrimo ir jo atleidimo iš darbo pagrįstumo, šių sprendimų priėmimo tvarka bei terminais, ir palaiko atsakovės Kauno miesto savivaldybės poziciją dėl šių klausimų. Atsiliepime nurodė, kad mokyklai vadovaujant ieškovui, tarp mokyklos direktoriaus ir darbuotojų buvo nesutarimų, darbuotojams nebuvo sudaromos vienodos darbo sąlygos, sprendimus dėl mokyklai būtinų prekių ir paslaugų įsigijimo direktorius priimdavo vienasmeniškai, nesirūpino baseino „Vilija“ pastato pridavimu Statybos inspekcijai ir statybos užbaigimo akto gavimu, nesupažindino darbuotojų ir lankytojų su įstaigoje įsteigtomis naujovėmis (elektronine įėjimo/išėjimo kontrole), nepakeitė mokyklos vidaus darbo tvarkos taisyklių, neracionaliai išleido įstaigos lėšas dienraštyje spausdinamai bendro pobūdžio informacijai bei teisinėms paslaugoms, liepdavo darbuotojams žymėti darbe nesančių darbuotojų elektroninę praėjimo kortelę. Kauno plaukimo mokyklos teigimu, panašių ieškovo veiksmų yra ir daugiau. Atsiliepime pažymima, kad ieškovas niekada nebuvo laimėjęs konkurso savo pareigybei užimti, todėl niekas niekuomet nepatikrino jo gebėjimo vadovauti įstaigai. Atsiliepime prašoma netenkinti ieškovo prašymo grąžinti jį į iki atleidimo eitas pareigas kaip neatitinkančio keliamiems reikalavimams, negebančio tinkamai organizuoti mokyklos darbo, racionaliai naudoti mokyklai skirtų lėšų, savo veikloje nesivadovaujančio galiojančiais teisės aktais ir steigėjo sprendimais, neturinčio palaikymo bei nesutariančio su mokyklos bendruomene. Ieškovo teiginiai, jog jis neteko pajamų, o šeima neteko vieno iš maitintojų, neatitinka tikrovės, kadangi ieškovas dar dirbdamas mokykloje jau ėjo kitas (trenerio) pareigas Elektrėnų savivaldybės sporto centre (2 t., b. l. 120–125).

17II.

18Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

197.

20Kauno apylinkės teismas 2018 m. gegužės 4 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies. Teismas panaikino 2017 m. sausio 20 d. Kauno miesto savivaldybės mero potvarkiu Nr. MP-19 ieškovui Š. M. paskirtą drausminę nuobaudą – papeikimą. Teismas panaikino Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 28 d. sprendimą Nr. T-143 dėl Kauno plaukimo mokyklos direktoriaus Š. M. atleidimo iš darbo ir pripažino ieškovo Š. M. atleidimą iš direktoriaus pareigų neteisėtu. Teismas laikė, kad ieškovo Š. M. darbo sutartis nutraukta šiuo teismo sprendimu nuo jo įsiteisėjimo dienos. Teismas negrąžino ieškovo Š. M. į darbą. Teismas priteisė ieškovui Š. M. iš atsakovės biudžetinės įstaigos Kauno plaukimo mokyklos penkių mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinę išmoką – 5640,60 Eur (priskaityta suma), 4000 Eur (priskaityta suma) darbo užmokesčio skirtumo už priverstinės pravaikštos laiką nuo sekančios po atleidimo iš darbo dienos (2017 m. balandžio 1 d.) iki teismo sprendimo paskelbimo dienos (2018 m. gegužės 4 d.) ir po 12,73 Eur (priskaityta suma) darbo dienos užmokesčio skirtumo už kiekvieną priverstinės pravaikštos darbo dieną, esant penkių darbo dienų savaitei, skaičiuojant nuo sekančios po teismo sprendimo paskelbimo dienos iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos. Sprendimą dalyje dėl vieno mėnesio vidutinio darbo užmokesčio – 1128,12 Eur (priskaityta suma) priteisimo ieškovui Š. M. iš atsakovės biudžetinės įstaigos Kauno plaukimo mokyklos teismas nurodė vykdyti skubiai. Likusioje dalyje 2017 m. balandžio 12 d. teismas ieškinį atmetė. Teismas priteisė ieškovui Š. M. iš atsakovės Kauno miesto savivaldybės 508 Eur išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu. Teismas priteisė valstybei iš ieškovo Š. M. 18 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu. Teismas priteisė atsakovei Kauno plaukimo mokyklai iš ieškovo Š. M. 2098 Eur išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu. Teismas priteisė valstybei iš atsakovės Kauno miesto savivaldybės 389 Eur žyminio mokesčio, ir 6,30 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Teismas priteisė valstybei iš atsakovės biudžetinės įstaigos Kauno plaukimo mokyklos 6,30 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

218.

22Teismas nustatė, kad darbdaviui pažeidimas buvo aiškus 2016 m. lapkričio 10 d., kada merui buvo pateikta 2016 m. lapkričio 8 d. komisijos išvada Nr. 12-5-68 (1 t., b. l. 116). Ieškovui pateiktame 2016 m. lapkričio 16 d. pranešime apie įtariamą darbo drausmės pažeidimą (1 t., b. l. 137-138), kuriuo reikalaujama pasiaiškinti dėl 2016 m. lapkričio 8 d. komisijos išvadoje Nr. 12-5-68 išdėstytų teiginių, taip pat išvardijami padaryti pažeidimai, atitinkamai išvardinamos vadovo (ieškovo) pareigos pagal teisės aktus, be to, yra konstatuojama, kad pažeidimus padarė ne kas kitas, bet ieškovas, yra sudaryta darbo grupė ieškovo darbo drausmės ištirti. Kauno miesto savivaldybei jau iki 2017 m. sausio 9 d. komisijos išvados surašymo, buvo aiškūs pažeidimai ir subjektas, galimai juos padaręs. Teismas vertino, kad byloje nėra jokių duomenų, iš kurių būtų galima spręsti dėl poreikio sudaryti dar vieną komisiją galimam darbo drausmės pažeidimui ištirti. Nebuvo tiriami ir vertinami jokie kiti galimai padaryti pažeidimai, nei tie, kurie buvo įvertinti pirmosios komisijos. Teismas nurodė, jog iš byloje surinktų duomenų akivaizdu, kad apie ieškovo padarytą darbo drausmės pažeidimą darbdaviui tapo žinoma 2016 m. lapkričio 10 d. Nuo šio momento prasideda DK 241 straipsnio 1 dalyje nustatytas procesinės prigimties terminas, nurodantis laikotarpį, per kurį darbdavys turi apsispręsti ir gali skirti drausminę nuobaudą darbuotojui. Būtent per šį vieno mėnesio terminą pagal DK 240 straipsnį darbdavys turi pareikalauti darbuotojo pasiaiškinimo ir, jį gavęs, spręsti klausimą dėl drausminės atsakomybės taikymo pagrindo egzistavimo ir drausminės nuobaudos parinkimo. Į šį laikotarpį neįskaičiuojama 2016 m. gruodžio 5-7 d., nes ieškovas sirgo, 2016 m. gruodžio 14-23 d., nes sirgo, 2016 m. gruodžio 24 d. – 2017 m. sausio 1 d., nes atostogavo, 2017 m. sausio 2-6 d., nes sirgo, 2017 m. sausio 7-8 d., nes atostogavo, tad paskutinė diena drausminei nuobaudai skirti buvo 2017 m. sausio 11 d. Esant šioms nustatytoms aplinkybėms teismas pripažino, kad 2017 m. sausio 20 d. drausminė nuobauda – papeikimas paskirta praleidus vieno mėnesio terminą. Teismas sprendė, kad 2017 m. sausio 20 d. potvarkiu Nr. MP-19 drausminė nuobauda Š. M. paskirta pažeidus DK 241 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą 1 mėnesio terminą, kuris yra naikinamasis, todėl drausminė atsakomybė, nepaisant nustatytų visų materialiųjų atsakomybės sąlygų, ieškovui negalėjo būti taikoma.

239.

24Teismas nurodė, kad panaikinus pirmąją drausminę nuobaudą dėl to, kad buvo praleistas jos skyrimo terminas, nebeegzistuoja darbuotojo drausmės pažeidimų sistemingumo aspektas, kas lemia DK 136 straipsnio 3 dalies 1 punkto taikymo negalimumą. Dėl šios priežasties naikinamas Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 28 d. sprendimas Nr. T-143 dėl Š. M. atleidimo iš darbo. Šiuo pagrindu pripažinus ieškovo atleidimo iš darbo neteisėtumą, aplinkybės, susijusios su tuo, ar ieškovas šalino audito ataskaitoje nurodytus jo darbo trūkumus, nebetenka teisinės prasmės, nes nebelieka poreikio vertinti drausminės nuobaudos – atleidimo iš darbo adekvatumo padarytiems darbo drausmės pažeidimams. Teismas padarė išvadą, kad mero 2017 m. kovo 20 d. potvarkio Nr. MP-68 2 punktas, kuriuo nuspręsta atleisti ieškovą iš pareigų, nesukėlė teisinių pasekmių, kadangi potvarkio dalis buvo pakeista 2017 m. kovo 22 d. potvarkiu Nr. MP-82, kuriuo nutarta siūlyti tarybai atleisti Š. M. iš pareigų.

2510.

26Teismas nurodė, kad iš byloje nustatytų faktinių aplinkybių matyti, kad ieškovo ir darbdavio konfliktas yra užsitęsęs, gilus, dirbti įstaigoje tapo sudėtinga, nemaža kolektyvo dalis yra įsitraukę į šį konfliktą, Kauno plaukimo mokyklos darbuotojai 2017 m. gegužės 9 d. pranešimu informavo Kauno miesto savivaldybės administraciją ir Kauno plaukimo mokyklos vadovą apie norą, kad buvęs mokyklos direktorius Š. M. nebūtų grąžintas į direktoriaus pareigas, kurį pasirašė 61 darbuotojas (2 t., b. l. 126–128). Mokyklos darbuotojų kolektyvas yra supriešintas. Teismas vertino, kad ieškovas nelinkęs prisiimti asmeninės atsakomybės už jo vadovaujamos įstaigos veiklą kaip šios įstaigos vadovas. Ieškovas drausminių nuobaudų skyrimą vertino kaip susidorojimą, tarp ieškovo ir steigėjo nėra jokio tarpusavio pasitikėjimo, priešingai, akivaizdi priešprieša ir susikalbėjimo nebuvimas. Teismas sprendė, kad esant tokiai situacijai sunkiai įmanoma konstruktyvi, į tikslą orientuota mokyklos veikla, produktyvi darbinė atmosfera. Teismas padarė išvadą, kad ieškovas į pirmesnį darbą negali būti grąžinamas, todėl taikytinas alternatyvus ieškovo pažeistų teisių gynimo būdas, ieškovui priteistinos Darbo kodekso 140 straipsnio 1 dalyje nustatyto dydžio išeitinės išmokos ir vidutinis darbo užmokestis už priverstinės pravaikštos laiką nuo atleidimo iš darbo iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos.

2711.

28Teismas nurodė, kad atsižvelgiant į tai, kad ieškovo darbo santykiai tęsėsi nuo 2001 m. rugsėjo 3 d. iki 2017 m. kovo 31 d., jam priteistina 5 (penkių) mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka. Teismas iš atsakovės pateiktos pažymos, nustatė, kad ieškovo vienos dienos darbo užmokestis yra lygus 53,72 Eur (neatskaičius mokesčių), vidutinis mėnesio darbo užmokestis yra 1128,12 Eur (neatskaičius mokesčių) arba 843,36 Eur atskaičius mokesčius. Teismas nusprendė, kad ieškovui priteistina 5640,40 Eur (neatskaičius mokesčių) išeitinė išmoka. Teismas laikė, kad darbo sutartis, sudaryta tarp šalių, nutraukta teismo sprendimo įsiteisėjimo dieną. Apskaičiuodamas priteistino vidutinio darbo užmokesčio skirtumą už priverstinę pravaikštą teismas nuo priskaičiuotų 7606,66 Eur ją sumažino iki 4000 Eur (dėl ieškovo kaltės užsitęsusio teisminio proceso), paskaičiuodamas skirtumą nuo atleidimo iš darbo dienos iki teismo sprendimo paskelbimo dienos.

2912.

30Teismas nurodė, kad iš byloje surinktų įrodymų visumos negalima spręsti, kad be jokio pagrindo, tikslingai buvo siekiama atleisti ieškovo iš darbo. Be to, ieškovas nerūpestingai atliko savo darbo pareigas ir dėl to teisėtai buvo sprendžiama dėl drausminės atsakomybės jam taikymo. Teismas padarė išvadą, kad šioje byloje ieškovas neįrodė konkrečių neteisėtų darbdavio veiksmų, dėl kurių galėjo kilti neturtinės žalos, ir neturtinės žalos fakto, t. y. nepateikė tinkamų įrodymų, pagrindžiančių, jog jo sveikata pablogėjo dėl įtampos darbe.

31III.

32Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos teisiniai argumentai

3313.

34I. Š. M. apeliaciniu skundu (5 t., b. l. 51–62) prašo pakeisti teismo 2018 m. gegužės 4 d. sprendimo dalį, kuria ieškovui Š. M. ir atsakovės Kauno plaukimo mokyklos neteisėtai sumažintas vidutinio darbo užmokesčio už priverstinės pravaikštos laiką skirtumas ir priteisti visą susidariusį skirtumą, t. y., papildomus 4346,32 Eurų (neatskaičius mokesčių), viso 8346,32 Eur (neatskaičius mokesčių), pakeisti teismo sprendimo dalį, kuria nuspręsta ieškovo Š. M. negrąžinti į darbą pas atsakovą Kauno plaukimo mokyklą ir nuspręsti grąžinti ieškovą Š. M. į darbą, tenkinti ieškovo Š. M. reikalavimą priteisti neturtinės žalos atlyginimą, atitinkamai tenkinus didesnes ieškovo Š. M. ieškinio atsakovams Kauno miesto savivaldybei ir Kauno plaukimo mokyklai dalis, perskirstyti bylinėjimosi išlaidas, o netenkinus ieškovo reikalavimų grąžinti į darbą bei priteisti visą vidutinio darbo užmokesčio už priverstinės pravaikštos laiką skirtumą nuo atleidimo iš darbo dienos iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos, perskirstyti bylinėjimosi išlaidas ir sumažinti atsakovės Kauno plaukimo mokyklos patirtas bylinėjimosi išlaidas bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, priteisti ieškovui bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

3513.1. Teismas nenurodė jokių technologinių, ekonominių ar organizacinių priežasčių, dėl kurių ieškovas negalėtų būti grąžinamas į darbą ir vadovavosi vien tik neva tarp darbuotojų tvyrančia priešprieša ieškovo atžvilgiu ir vis dar vykstančiu konfliktu dėl ieškovo atleidimo iš darbo teisėtumo. Teismo argumentai yra visiškai nepagrįsti ir išvados dėl ieškovo negrąžinimo į darbą padarytos remiantis abejotinais ir visiškai abstrakčiais įrodymais. Teismas vadovavosi darbuotojų paaiškinimais, kurie yra skirtingi, vieni - prašantys grąžinti ieškovą į darbą kaip puikiai išmanantį ir gebantį eiti direktoriaus pareigas, ir kiti, nurodantys ieškovo negrąžinti.

3613.2. Teismas klaidingai paskaičiavo ieškovo gautą darbo užmokestį atleidimo metu. Teismas sprendė, kad ieškovas, būdamas atleistas iš darbo, gavo 7273,78 Eur kitoje darbovietėje, tačiau iš tikrųjų ieškovas kitoje darbovietėje gavo 6534,12 Eur ( priskaitytos sumos). Teismas iš viso privalėjo priteisti ieškovui 8346,32 Eur (neatskaičius mokesčių) (14880,44 Eur - 6534,12 Eur) vidutinio darbo užmokesčio už priverstinės pravaikštos laiką, jau atėmus darbo užmokestį, kurį ieškovas gavo atleidimo iš darbo laikotarpiu. Ieškovui priteisiamo vidutinio darbo užmokesčio dydis jau buvo sumažintas iki 4000 Eur, vadinasi teismas ieškovui priteistiną sumą mažino daugiau nei 50 proc., t. y. nepriteisė 4346,32 Eur.

3713.3. Ieškovas dėl neteisėto atsakovės elgesio ir neteisėto darbo sutarties nutraukimo patyrė neturtinę žalą, kurią įvertina 5 000 Eur. Teismui ne tik sumažinus priteisiamo vidutinio darbo užmokesčio dydį, bet ir visiškai nepriteisiant neturtinės žalos atlyginimo, ieškovo neteisėto atleidimo iš darbo metu patirti išgyvenimai visiškai nebuvo kompensuoti.

3813.4. Teismas nepagrįstai nesumažino Kauno plaukimo mokyklos patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimo, priteisė visą prašomą sumą, visiškai neįvertinęs visų bylos aplinkybių bei bylos sudėtingumo, todėl bylinėjimosi išlaidos turėtų būti perskirstytos ir mažinamos.

3914.

40Atsakovė Kauno miesto savivaldybė atsiliepimu (5 t., b. l. 99–114) į ieškovo Š. M. apeliacinį skundą prašo ieškovo apeliacinį skundą atmesti, teismo sprendimą palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

4114.1. Pirmosios instancijos teismas, priimdamas sprendimą negrąžinti ieškovo į darbą, visapusiškai ir išsamiai tyrė byloje pateiktus įrodymus ir posėdžio metu liudytojų pateiktus žodinius parodymus bei paaiškinimus, analizavo ir vertino byloje išdėstytas aplinkybes.

4214.2. Teismas vertindamas byloje nustatytas faktines aplinkybes, pagrįstai nusprendė, kad Kauno plaukimo mokykloje kolektyvas yra supriešintas, įstaigoje tvyro nesveika darbinė atmosfera, didžioji dalis darbuotojų nenori matyti ieškovo savo vadovu.

4314.3. Apelianto argumentas, kad jam neteisėtai sumažintas darbo užmokesčio skirtumas daugiau nei 50 procentų, yra nepagrįstas.

4414.4. Teismas pagrįstai nustatė, jog nėra būtinųjų atsakomybės sąlygų ieškinio reikalavimui dėl neturtinės žalos atlyginimui tenkinti.

4515.

46Trečiasis asmuo Kauno plaukimo mokykla atsiliepimu ( 5 t., b. l. 66–79) į ieškovo apeliacinį skundą prašo ieškovo apeliacinį skundą atmesti, teismo sprendimo dalį, dėl kurios pateiktas ieškovo apeliacinis skundas, palikti nepakeistą, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

4715.1. Iš teismo nustatytų aplinkybių, akivaizdžiai matyti, jog darbdavys prarado bet kokį pasitikėjimą ieškovu kaip darbuotoju, t. y. įstaigos vadovu, bei pagrįstai mano, jog jis nėra tinkamas vadovauti įstaigai. Todėl ieškovo grąžinimas į darbą būtų visiškai neracionalus, žalingas ir kenksmingas įstaigai bei jos veiklai, o tai būtų visiškai nesuderinama su teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principais.

4815.2 Ieškovas visiškai nepagrįstai reikalauja papildomai priteisti 4 346,32 Eur sumą, kai ieškovui buvo priteista ne tik kompensacija už priverstinę pravaikštą, bet ir išeitinė išmoka, kuri yra įskaitoma į priteisiamą kompensaciją už priverstinės pravaikštos laiką. Be to, nagrinėjamu atveju ilga bylos nagrinėjimo trukmė neabejotinai sudarė savarankišką pagrindą mažinti ieškovui priteistą kompensacijos dydį už priverstinės pravaikštos laiką.

4915.3. Nesant nustatytų būtinųjų civilinės atsakomybės sąlygų, pirmosios instancijos teismas visiškai pagrįstai netenkino ieškovo reikalavimo dėl neturtinės žalos atlyginimo.

5015.4. Ieškovas visiškai nepagrįstai apeliaciniu skundu kelia bylinėjimosi išlaidų paskirstymo teisėtumo klausimą, visiškai nemotyvuotai siekdamas, jog atsakovei priteistos jos patirtos bylinėjimosi išlaidos (kurios yra protingos ir adekvačios, atsižvelgiant į bylos pobūdį ir sudėtingumą) būtų sumažintos.

5116.

52Atsakovė Kauno miesto savivaldybės apeliaciniu skundu (5 t., b. l. 25–37) prašo panaikinti 2018 m. gegužės 4 d. teismo sprendimo dalį, kuria teismas panaikino 2017 m. sausio 20 d. potvarkiu Nr. MP-68 paskirtą drausminę nuobaudą – papeikimą ir priimti naują sprendimą šioje dalyje – ieškinį atmesti, kitą teismo sprendimo dalį palikti nepakeistą. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

5316.1. Teismas neteisingai nustatė darbo drausmės pažeidimo paaiškėjimo momentą, dėl ko neteisingai taikė materialiosios teisės normą - DK 241 straipsnio 1 dalį. Meras iš 2016 m. lapkričio 8 d. komisijos pateiktos išvados Nr. 12-5-68 negalėjo sužinoti dėl visų drausmės atsakomybės sąlygų egzistavimo, todėl ir negalėjo spręsti dėl drausminės atsakomybės taikymo.

5416.3. Teismo vertinimu, paskutinė nuobaudos skyrimo termino diena buvo 2017 m. sausio 11 d., apeliantas paskyrė ieškovui drausminę nuobaudą 2017 m. sausio 20 d., t. y. tik 9 kalendorinių dienų skirtumu. Teismo sprendimas panaikinti paskirtą drausminę nuobaudą vien procedūrinio pažeidimo pagrindu, yra nepagrįsta, kadangi toks teismo motyvavimas neužtikrina drausminės atsakomybės tikslų.

5516.4. Teismas nurodydamas, kad DK 241 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas terminas yra naikinamasis, ir jam pasibaigus baigiasi drausminės atsakomybės taikymas, nevertino DK 241 straipsnio 2 dalyje nustatytų naikinamųjų terminų, netinkamai vertino įrodymus.

5617.

57I. Š. M. atsiliepimu (5 t., b. l. 115–132) į atsakovės Kauno miesto savivaldybės apeliacinį skundą prašo atsakovės apeliacinį skundą atmesti, palikti nepakeistą teismo sprendimo dalį, kuria ieškovo atleidimas iš darbo pripažintas neteisėtu. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

5817.1. Pirmosios instancijos teismas teisingai, pagrįstai ir išsamiai, atsižvelgiant į visus byloje pateiktus duomenis, sprendė, kad atsakovė priimdama sprendimą dėl drausminės nuobaudos skyrimo ieškovui praleido imperatyviai nustatytą vieno mėnesio terminą drausminei nuobaudai skirti.

5917.2. Atsakovė visiškai nepagrįstai paskyrė antrąjį tyrimą drausminei nuobaudai ištirti. Todėl teismas visiškai pagrįstai sprendė, jog terminas drausminei nuobaudai skirti yra naikinamasis ir pagrindo jį atnaujinti nėra.

6017.3. Darbdavys praleido terminą net ne vieną dieną, o 9 dienas, ir jau 2016 m. lapkričio 8 d. gautoje išvadoje, daugiau nei pusę metų atliekant tyrimą, neabejotinai turėjo pakankamai duomenų drausminei nuobaudai (ne)skirti.

6117.4. Sutiktina su teismo argumentais, kad vieną drausminę nuobaudą pripažinus neteisėta, neteisėtu tapo ir ieškovo atleidimo iš darbo pagrindas.

6218.

63Trečiasis asmuo Kauno plaukimo mokykla atsiliepimu (5 t., b. l. 90–97) į atsakovės Kauno miesto savivaldybės apeliacinį skundą prašo atsakovės apeliacinį skundą tenkinti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

6418.1.

65Apeliantė pagrįstai apeliaciniame skunde nurodo, kad pirmosios instancijos teismas neteisingai nustatė darbo drausmės pažeidimo paaiškėjimo momentą.

6618.2.

67Apeliantė visiškai pagrįstai apeliaciniame skunde daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas, pripažindamas, kad nuo pirmosios komisijos išvados pateikimo dienos Kauno miesto savivaldybės merui paaiškėjo darbo drausmės pažeidimo padarymo faktas ir jį padaręs asmuo, netinkamai vertino įrodymus byloje, padarė nepagrįstas išvadas, dėl ko netinkamai aiškino ir taikė darbo kodekso materialiosios teisės normas.

6818.3.

69Pirmosios instancijos teismas traktuodamas, kad DK 241 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas terminas yra naikinamasis, ir jam pasibaigus baigiasi drausminės atsakomybės taikymas, nevertino DK 241 straipsnio 2 dalyje nustatytų naikinamųjų terminų, netinkamai vertino įrodymus ir priėmė nepagrįstą sprendimą.

7018.4.

71Pirmosios instancijos teismas dėl tariamo mažareikšmio drausminės nuobaudos skyrimo procedūros pažeidimo iš esmės paneigė bei eliminavo ieškovo, padariusio darbo drausmės pažeidimus, atsakomybę.

7219.

73Trečiasis asmuo Kauno plaukimo mokykla apeliaciniu skundu (5 t., b. l. 38–49) prašo panaikinti 2018 m. gegužės 4 d. teismo sprendimo dalį, kuria teismas ieškovo ieškinį tenkino ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti, kitą teismo sprendimo dalį palikti nepakeistą, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

7419.1.

75Nesutiktina su pirmosios instancijos teismo padaryta išvada, jog darbdaviui pažeidimas buvo aiškus dar 2016 m. lapkričio 10 d., kada merui buvo pateikta 2016 m. lapkričio 8 d. komisijos išvada Nr. 12-5-68. Atsakovės vertinimu, nagrinėjamu atveju vieno mėnesio terminas turėjo būti skaičiuojamas būtent nuo 2017 m. sausio 9 d., kada meras gavo galutinę darbo drausmės tyrimo išvadą, kurioje, priešingai nei 2016 m. lapkričio 8 d. motyvuotoje išvadoje, buvo aiškiai bei išsamiai nurodytos visos drausminės atsakomybės kilimui būtinos sąlygos.

7619.2.

77Teismas nepagrįstai, pažeisdamas įrodymų vertinimo taisykles bei netinkamai aiškindamas materialinės teisės normas, sprendė, jog drausminė nuobauda ieškovui buvo paskirta praleidus DK 241 straipsnio 1 dalyje nustatytą 1 mėnesio terminą drausminei atsakomybei taikyti.

7819.3.

79Teismas, darydamas klaidingas išvadas ir netinkamai vertindamas pranešimo apie įtariamą darbo drausmės pažeidimą turinį, teismo sprendimą motyvavo argumentais, kurie nebuvo pagrįsti visapusišku ir objektyviu visų bylos aplinkybių įvertinimu.

8019.4.

81Pirmosios instancijos teismas, konstatuodamas, jog abiejų komisijų motyvuotų išvadų turinys yra identiškas, neišsamiai ir nevisapusiškai vertino minėtas išvadas. Kaip matyti iš byloje esančių 2016 m. lapkričio 8 d. ir 2017 m. sausio 9 d. motyvuotų išvadų turinio, komisijos vertino skirtingus dokumentus, surinktos medžiagos apimtis nebuvo identiška.

8219.5.

83Teismas nepagrįstai konstatavo, kad DK 241 straipsnio 1 dalyje nustatytas 1 mėnesio terminas yra naikinamasis, visiškai nevertindamas DK 241 straipsnio 2 dalyje įtvirtintų terminų, apibrėžiančių laikotarpį, už kurį darbuotojui gali būti skiriama drausminė nuobauda. Teismas, spręsdamas dėl praleisto 1 mėnesio termino nuobaudai skirti, sistemiškai nevertino DK 241 straipsnio 1 ir 2 dalies nuostatų, neidentifikavo pažeidimų padarymo laiko, t. y. ar drausminė nuobauda galėjo būti ieškovui paskirta įvertinant DK 241 straipsnio 2 dalies nuostatas.

8419.6.

85Teismas nepagrįstai panaikino ieškovui paskirtą pirmąją drausminę nuobaudą, dėl ko ieškovo atleidimas iš darbo buvo pripažintas neteisėtu, atitinkamai laikytinos nepagrįstomis ir pirmosios instancijos teismo sprendimo dalys dėl ieškovo atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu ir tokio pripažinimo teisinių pasekmių, t. y. penkių mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio (5640,60 Eur) išeitinės išmokos priteisimo ir darbo užmokesčio skirtumo už priverstinės pravaikštos laiką priteisimo.

8620.

87I. Š. M. atsiliepimu (5 t., b. l. 124–132) į trečiojo asmens Kauno plaukimo mokyklos apeliacinį skundą prašo apeliacinį skundą atmesti, palikti nepakeistą teismo sprendimo dalį, kuria ieškovo atleidimas iš darbo pripažintas neteisėtu. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

8820.1.

89Teismas darbo drausmės pažeidimo teisėtumą ištyrė tinkamai ir išsamiai, atsižvelgdamas į visas faktines bylos aplinkybes. Teismas išsamiai išanalizavus visas bylos aplinkybes, komisijų išvadas, jų panašumus ir skirtumus, objektyviai įvertinęs tyrimo trukmę, priėmė teisingą išvadą – jog buvo praleistas drausminės nuobaudos skyrimo terminas.

9020.2.

91Teismas, visiškai teisingai, pagrįstai ir išsamiai, atsižvelgiant į visus byloje pateiktus duomenis, sprendė, kad atsakovė priimdama sprendimą dėl drausminės nuobaudos skyrimo ieškovui praleido imperatyviai nustatytą vieno mėnesio terminą drausminei nuobaudai skirti.

9220.3.

93Teismas visiškai pagrįstai sprendė, jog terminas drausminei nuobaudai skirti yra naikinamasis ir pagrindo jį atnaujinti nėra. Darbdavys praleido terminą net ne vieną dieną, o devynias dienas, ir jau 2016 m. lapkričio 8 d. gautoje išvadoje, daugiau nei pusę metų atliekant tyrimą neabejotinai turėjo pakankamai duomenų drausminei nuobaudai (ne)skirti.

9421.

95Atsakovė Kauno miesto savivaldybė atsiliepimu (5 t., b. l. 81–89) į trečiojo asmens Kauno plaukimo mokyklos apeliacinį skundą prašo jį tenkinti. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

9621.1.

97Kaip pagrįstai nurodo apeliantas, pirmosios instancijos teismas, nuspręsdamas, jog 2017 m. sausio 20 d. potvarkiu paskirta drausminė nuobauda – papeikimas buvo paskirta praleidus vieno mėnesio terminą, priėmė neteisingą ir nepagrįstą sprendimą.

9821.2.

99Atsakovė pritaria apelianto argumentams, kad vieno mėnesio terminas turėjo būti skaičiuojamas ne nuo 2016 m. lapkričio 10 d., o būtent nuo 2017 m. sausio 9 d., kada meras gavo galutinę darbo drausmės komisijos tyrimo išvadą.

10021.3.

101Negalima sutikti su teismo teiginiu, kad abiejų komisijų išvadų turinys identiškas, nes skyrėsi abiejų komisijų tyrimo objektas, jų veiklos ribos ir kompetencija.

10221.4.

103Tęstinio pobūdžio darbo drausmės pažeidimas baigėsi 2016 m. spalio mėnesį. Nuo šio momento skaičiuojamas 6 mėnesių naikinamasis terminas, drausminė nuobauda paskirta 2017 m. sausio mėnesį, t. y. nepraėjus 6 mėnesių naikinamajam terminui.

104Teisėjų kolegija

konstatuoja:

105IV.

106Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

10722.

108CPK 320 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

10923.

110Atsakovės byloje skundžia pirmosios instancijos teismo išvadą, kad ieškovui pirmoji drausminė nuobauda buvo paskirta praleidus DK 23741 str. 1 dalyje nustatytą vieno mėnesio terminą drausminei nuobaudai skirti, argumentuodamos, kad nustatytas vieno mėnesio terminas nėra naikinamasis, kad DK 241 str. 2 dalyje nustatytas terminas apibrėžia laikotarpį, už kurį galima taikyti drausminio poveikio priemones, todėl abi DK 241 str. dalis reikėjo taikyti sistemiškai.

11124.

112Su tokiais apeliančių teiginiais nėra jokio pagrindo sutikti. Kasacinio teismo praktikoje yra aiškiai pasisakyta, kad DK 241 straipsnyje numatyti terminai yra naikinamieji. Jiems pasibaigus išnyksta su jais saistomos teisės ir pareigos. Šie terminai negali būti sustabdomi, pratęsiami ar atnaujinami, išskyrus darbo įstatymų numatytas išimtis (Lietuvos Aukščiausiojo T. C. bylų skyriaus 2006 m. sausio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-59), todėl apeliančių argumentai dėl termino praleidimo mažareikšmiškumo yra atmestini. Pirmosios instancijos teismas išsamiai ir visapusiškai išanalizavo byloje pateiktus įrodymus, konkrečiai, 2016 m. lapkričio 8 d. savivaldybės mero sudarytos komisijos išvadą Nr. 12-5-68 ( t.1, b.l. 116-136), ir 2017 m. sausio 9 d. savivaldybės mero sudarytos komisijos motyvuotą išvadą Nr. 12-14-1 ( t.1, b.l. 146-163). Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė, kad gavęs 2016 m. lapkričio 8 d. išvadą, Kauno miesto meras sužinojo apie ieškovo padarytus darbo drausmės pažeidimus. Kad merui buvo aiškūs ieškovo padaryti pažeidimai, patvirtina ir 2016 m. lapkričio 16 d. ieškovui pateiktas reikalavimas pateikti paaiškinimą iki 2016 m. lapkričio 23 d. dėl komisijos išvadoje nurodomų pažeidimų ir kartu prašant nurodyti, ar ieškovas yra profesinės sąjungos narys ( t.1, b.l. 30-31).

11325.

114Sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvadomis, kad nebuvo jokio reikalo sudaryti dar vieną beveik identiškos sudėties komisiją ir dar kartą tirti ieškovo padarytus pažeidimus. DK 241 straipsnyje nustatyti tik du terminai darbdaviui paskirti drausminę nuobaudą – per vieną mėnesį nuo pažeidimo paaiškėjimo arba per du mėnesius, jeigu darbuotojui buvo iškelta baudžiamoji byla. Duomenų, kad ieškovui buvo keliama baudžiamoji byla, nepateikta, todėl darbdavys turėjo laikytis vieno mėnesio termino drausminei nuobaudai skirti. Vieno mėnesio terminas buvo praleistas, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad 2017 m. sausio 20 d. potvarkiu Nr. MP-19 paskirta drausminė nuobauda yra naikintina. Kiti DK 241 str. nustatyti terminai yra skirti nustatyti, kiek laiko praėjus nuo pažeidimo padarymo, yra negalima skirti nuobaudos, t.y. skirti tam atvejui, jeigu darbdavys sužinojo apie pažeidimą, kuris buvo padarytas seniau, negu kad šeši mėnesiai, arba seniau, negu kad dveji metai ( audito ar panašiu atveju).

11526.

116Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija pritaria pirmosios instancijos teismo išvadai, kad panaikinus pirmąją ieškovui paskirtą drausminę nuobaudą dėl to, kad buvo praleistas jos skyrimo terminas, nebeegzistuoja darbuotojo drausmės pažeidimų sistemingumo aspektas, kas lemia DK 136 straipsnio 3 dalies 1 punkto taikymo negalimumą. Dėl šios priežasties pagrįstai buvo panaikintas Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 28 d. sprendimas Nr. T-143 dėl Š. M. atleidimo iš darbo.

11727.

118Nustatęs, jog yra pagrindas darbuotojo atleidimą iš darbo pripažinti neteisėtu, teismas turi nuspręsti, kuris iš DK 300 straipsnio 3 ir 4 dalyje nurodytų alternatyvių darbuotojo teisių gynimo būdų yra taikytinas. Teisėjų kolegija sprendžia, kad atsižvelgiant į šios konkrečios bylos faktines aplinkybes buvo būtina svarstyti ir taikyti būtent DK 300 str. 4 dalyje nustatytą darbuotojo teisių gynimo būdą. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo faktinę situaciją, kada dėl saugios, sveikos ir produktyvios darbo aplinkos sukūrimo atsiranda būtinumas nutraukti kelių įmonės darbuotojų bendrą veiklą, o toks poreikis gali stipriai padidėti, kada darbuotojas turi ir administracinių įgalinimų. Teismas pagrįstai konstatavo, kad mokyklos darbuotojų kolektyvas yra supriešintas, ieškovas nelinkęs prisiimti asmeninės atsakomybės už jo vadovaujamos įstaigos veiklą kaip šios įstaigos vadovas, net ir sutikdamas su audito ataskaitoje nustatytais organizacinės veiklos trūkumais neįžvelgia savo kaip vadovo netinkamo pareigų atlikimo, bet atsakomybę perkelia kitiems asmenims, nurodydamas, kad kiti asmenys buvo atsakingi už jiems priskirtas mokyklos veiklos sritis. Pripažintina, kad užsitęsusi konfliktinė situacija, kurios dalyvis yra ir ieškovas, turi įtakos visuomenei svarbios viešosios įstaigos – plaukimo mokyklos darbui. Tai laikytina organizacinio pobūdžio priežastimi, numatyta DK 300 str. 4 dalyje, dėl kurios grąžinimas į ankstesnį darbą yra negalimas. Ta aplinkybė, kurią pripažįsta ir pats apeliantas - ieškovas, kad vieni darbuotojai prašo jį grąžinti į darbą, kiti- negrąžinti, kaip tik ir parodo darbuotojų kolektyvo susipriešinimą. Taikydamas alternatyvų pažeistų ieškovo darbo teisių gynimo būdą, teismas taikė įstatyme įtvirtintą teisių gynimo būdą (Konstitucijos 109 straipsnis 3 dalis). Parinkti konkrečiu atveju tinkamiausią teisių gynimo būdą yra teismo diskrecinė teisė, todėl nėra pagrindo pripažinti, kad įstatymo nustatyto pažeistų teisių gynimo būdo parinkimas gali pažeisti ar pažeidžia asmens darbo teises (Lietuvos Aukščiausiojo T. C. bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. kovo 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-117/2010).

11928.

120Nusprendęs ieškovo negrąžinti į darbą, pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad turi būti priteista išeitinė išmoka, kurios dydis yra nustatytas pagal DK 140 str. 1 d. 5 p. – penkių mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio ( ieškovas neginčija, kad jo darbo stažas atsakovo įstaigoje skaičiuotinas nuo 2001 m. rugsėjo 3 d., todėl teismo sprendimo priėmimo dieną ( 2018 m. gegužės 4 d.) sudaro 200 mėnesių), atitinkamai išmokos dydis yra 5640,60 Eur.

12129.

122Byloje nustatyta, kad ieškovas nuo 2016 m. gruodžio 5 d. dirbo( - ), pateikti duomenys apie ieškovui priskaitytas darbo užmokesčio sumas šioje darbovietėje ( t.3, b.l. 146, 151, 165-175, t.4, b.l.140). Ieškovas buvo atleistas iš darbo atsakovo mokykloje 2017 m. kovo 31 d. Todėl priteisiant ieškovui darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką yra aktualu, koks darbo užmokesčio skirtumas susidarė lyginant su ieškovo uždarbiu kitoje darbovietėje ( DK 300 str. 4 d.). Kitoje darbovietėje nuo 2017 m. balandžio 1 d. iki 2018 m. gegužės 4 d. ieškovui buvo priskaityta iš viso 6977,82 Eur darbo užmokesčio ( įskaitant atostogų apmokėjimą 2017 m. liepos, rugpjūčio mėnesiais). Pirmosios instancijos teismas tinkamai skaičiavo darbo užmokesčio sumas, ieškovui priskaitytas kitoje darbovietėje, tačiau dėl aritmetinės klaidos bendra suma nurodyta 7273,78 Eur vietoje 6977,82 Eur (skaičiavimo skirtumas sudaro 295,96 Eur).

12330.

124Ieškovas neginčija, kad priskaitytas darbo užmokestis atsakovo įstaigoje už priverstinės pravaikštos laikotarpį sudaro 14880,44 Eur. Skirtumas tarp šios sumos ir kitoje darbovietėje ginčo laikotarpiu priskaitytos sumos, yra ( 14880,44-6977,82) 7902,62 Eur. Gautą skirtumą pirmosios instancijos teismas mažino iki 4000 Eur, t.y. priteisė 50,61 proc., todėl nesutiktina su apelianto ( ieškovo) teiginiu, kad darbo užmokestis už priverstinės pravaikštos laiką buvo sumažintas daugiau negu 50 proc. ( buvo sumažintas 49,39 proc.). Kita vertus, įstatymas nenustato teismui ribų, kokiu mastu galima mažinti priteisiamos kompensacijos dydį. Pirmosios instancijos teismo išdėstyti motyvai, kodėl yra mažinama priteisiama kompensacija, yra išsamūs ir pagrįsti, kolegija jiems pritaria.

12531.

126Nesutiktina su apelianto (ieškovo) argumentais, kad nepriteisus jam neturtinės žalos atlyginimo, nebuvo kompensuoti ieškovo patirti išgyvenimai. Pagal CK 6.250 straipsnį neturtinė žala atlyginama tik įstatymų nustatytais atvejais, t. y. tik už įstatyme nustatytų teisių ir įstatymo saugomų vertybių pažeidimus. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad neteisėto atleidimo atveju neturtinė žala atlyginama tais atvejais, kai atleidimo aplinkybės ir darbuotojo atleidimo pagrindas yra tokie, kurie pateisintų neturtinės žalos atlyginimą, nes kitomis darbuotojų teisių gynybos priemonėmis, tokiomis kaip turtinės žalos atlyginimas (kompensacija), pripažinimas atleidimo iš darbo neteisėtu ar grąžinimu į darbą, darbuotojui padaryta skriauda nėra teisingai atlyginama (Lietuvos Aukščiausiojo T. C. bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. balandžio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje V. S. v. Lietuvos kariuomenė, byla Nr. 3K-3-204/2007). Šiuo atveju ieškovo teisės yra apgintos pripažinus jo atleidimą iš darbo neteisėtu ir priteisiant jam išeitinę išmoką bei dalį darbo užmokesčio už priverstinės pravaikštos laiką. Apeliacinio teismo nuomone, tai yra pakankama satisfakcija ieškovui, atitinkanti suformuotą Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo T. C. bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartys bylose 3K-3-10/2006; Nr. 3K-3-27/2006).

12732.

128Ieškovas skundžia teismo sprendimą bylinėjimosi išlaidų paskirstymo dalyje, nurodydamas, kad atsakovės Kauno plaukimo mokyklos šioje byloje patirtos bylinėjimosi išlaidos - 3497,21 Eur, yra per didelės, nes byla nebuvo sudėtinga, byloje galėjo atstovauti Kauno miesto savivaldybės teisininkas, todėl atsakovei apskritai nereikėjo samdyti advokato. Su tokiais apelianto argumentais nėra pagrindo sutikti. Byloje buvo ginčijamos dvi drausminės nuobaudos, keliamas neturtinės žalos atlyginimo klausimas, papildomas ginčas kilo dėl terminų drausminei nuobaudai skirti, dėl neteisėto atleidimo iš darbo pasekmių taikymo, todėl bylą pirmosios instancijos teismas pagrįstai laikė sudėtinga. Teismas tinkamai įvertino prašomų priteisti bylinėjimosi išlaidų dydį pagal Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 1R-77 „Dėl teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. 1R-85 „Dėl Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ pakeitimo“ ( toliau- Rekomendacijos) patvirtintus rekomenduojamus maksimalius dydžius. Pažymėtina, kad Rekomenduojami priteistini užmokesčio už advokato civilinėse bylose teikiamas teisines paslaugas maksimalūs dydžiai apskaičiuojami taikant nustatytus koeficientus, kurių pagrindu imamas Lietuvos statistikos departamento skelbiamas užpraėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualių įmonių) (Rekomendacijų 7 p.), (interneto prieiga: https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize). Iš atsakovės Kauno plaukimo mokyklos pateiktos bylinėjimosi išlaidų ataskaitos ( t.4, b.l. 143-145 ir t.4, b.l. 179-188) matyti, kad už advokato atliktus veiksmus buvo skaičiuojamos mažesnės sumos, negu kad Rekomendacijose nustatyti maksimalūs dydžiai, todėl papildomai mažinti atsakovės patirtas išlaidas nebuvo jokio pagrindo. Taip pat teisiškai nepagrįstas yra teiginys, kad atsakovė Kauno plaukimo mokykla turėjo naudotis kitos atsakovės ir kito juridinio asmens - Kauno miesto savivaldybės - teisininkų paslaugomis.

12933.

130Ieškovas nurodė, kad pirmosios instancijos teismas, papildomu sprendimu priteisęs ieškovui 387,20 Eur bylinėjimosi išlaidų atlyginimo, proporcingai privalėjo sumažinti ir bylinėjimosi išlaidų, priteistų atsakovei 2 (Kauno plaukimo mokyklai) dydį. Toks apelianto teiginys yra teisiškai nemotyvuotas, todėl atmestinas. Iš Kauno apylinkės teismo 2018 m. gegužės 25 d. papildomo sprendimo matyti, kad ieškovui buvo priteista papildoma bylinėjimosi išlaidų atlyginimo suma tik dėl to, kad priimant sprendimą nebuvo įvertinti visi pateikti įrodymai apie ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas, tačiau bylinėjimosi išlaidų paskirstymo proporcijos dėl to negali būti keičiamos ir nebuvo keičiamos. Ieškovas iš esmės neginčijo, kad jo reikalavimai byloje buvo patenkinti 40 proc. skaičiuojant nuo visų byloje reikštų reikalavimų.

13134.

132Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas visapusiškai ir objektyviai išnagrinėjo bylos aplinkybes, svarbias nagrinėjamam ginčui, tinkamai ištyrė bei įvertino surinktus įrodymus, laikydamasis CPK 176-185 straipsniuose nustatytų taisyklių, tinkamai pritaikė nagrinėjamus teisinius santykius reglamentuojančias teisės normas ir priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą (CPK 263 str. 1 d.), kurio naikinti apeliacinių skundų motyvais nėra pagrindo.

13335.

134Apeliacinio skundo netenkinus, bylinėjimosi išlaidų paskirstymas pirmosios instancijos teisme nekeičiamas. Ieškovas prašė priteisti jam advokato paslaugų išlaidas už atsiliepimus į atsakovių Kauno plaukimo mokyklos ir Kauno miesto savivaldybės apeliacinius skundus parengimą - 605 Eur. Kadangi atsakovių apeliaciniai skundai netenkinami, todėl ieškovui priteistinos išlaidos už atsiliepimų parengimą, iš kiekvienos atsakovės po 302,50 Eur.

13536.

136Valstybės išlaidos už procesinių dokumentų įteikimą sudaro 7,90 Eur. Jos priteistinos iš ieškovo ir atsakovės Kauno plaukimo mokyklos lygiomis dalimis po 4 Eur ( CPK 96 str. 1 d. ).

137Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu

Nutarė

138Kauno apylinkės teismo 2018 m. gegužės 4 d. sprendimą palikti nepakeistą.

139Priteisti ieškovui Š. M., a.k( - ) iš atsakovių Kauno miesto savivaldybės, įm.k. 188764867, ir iš Kauno plaukimo mokyklos, įm.k. 195470111, po 302,50 Eur ( tris šimtus du eurus ir 50 ct) iš kiekvienos atstovavimo išlaidų.

140Priteisti valstybei iš ieškovo Š. M., a.k. ( - ) ir iš atsakovės Kauno plaukimo mokyklos, įm.k. 195470111, po 4 Eur iš kiekvieno pašto išlaidų sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos (juridinio asmens kodas 188659752) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, bylinėjimosi išlaidų įmokos kodas 5660).

141Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Ginčo esmė

1.... 6. Ieškovas, patikslinęs ieškinio reikalavimus, prašė: 1) panaikinti 2017 m.... 7. 2.... 8. Ieškovas nurodė ir paaiškino, kad 2002 m. kovo 27 d. pradėjo dirbti Kauno... 9. 3.... 10. Ieškovas nurodė, kad po 2017 m. sausio 20 d. drausminės nuobaudos paskyrimo,... 11. 4.... 12. Atsakovė Kauno miesto savivaldybė atsiliepimu į ieškovo ieškinį prašė... 13. 5.... 14. Atsakovė nurodė, kad tik Kauno miesto savivaldybės mero 2017 m. sausio 23 d.... 15. 6.... 16. Trečiasis asmuo Kauno plaukimo mokykla teismui pateiktu atsiliepimu prašė... 17. II.... 18. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 19. 7.... 20. Kauno apylinkės teismas 2018 m. gegužės 4 d. sprendimu ieškinį tenkino iš... 21. 8.... 22. Teismas nustatė, kad darbdaviui pažeidimas buvo aiškus 2016 m. lapkričio 10... 23. 9.... 24. Teismas nurodė, kad panaikinus pirmąją drausminę nuobaudą dėl to, kad... 25. 10.... 26. Teismas nurodė, kad iš byloje nustatytų faktinių aplinkybių matyti, kad... 27. 11.... 28. Teismas nurodė, kad atsižvelgiant į tai, kad ieškovo darbo santykiai... 29. 12.... 30. Teismas nurodė, kad iš byloje surinktų įrodymų visumos negalima spręsti,... 31. III.... 32. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos teisiniai argumentai... 33. 13.... 34. I. Š. M. apeliaciniu skundu (5 t., b. l. 51–62) prašo pakeisti teismo 2018... 35. 13.1. Teismas nenurodė jokių technologinių, ekonominių ar organizacinių... 36. 13.2. Teismas klaidingai paskaičiavo ieškovo gautą darbo užmokestį... 37. 13.3. Ieškovas dėl neteisėto atsakovės elgesio ir neteisėto darbo... 38. 13.4. Teismas nepagrįstai nesumažino Kauno plaukimo mokyklos patirtų... 39. 14.... 40. Atsakovė Kauno miesto savivaldybė atsiliepimu (5 t., b. l. 99–114) į... 41. 14.1. Pirmosios instancijos teismas, priimdamas sprendimą negrąžinti... 42. 14.2. Teismas vertindamas byloje nustatytas faktines aplinkybes, pagrįstai... 43. 14.3. Apelianto argumentas, kad jam neteisėtai sumažintas darbo užmokesčio... 44. 14.4. Teismas pagrįstai nustatė, jog nėra būtinųjų atsakomybės sąlygų... 45. 15.... 46. Trečiasis asmuo Kauno plaukimo mokykla atsiliepimu ( 5 t., b. l. 66–79) į... 47. 15.1. Iš teismo nustatytų aplinkybių, akivaizdžiai matyti, jog darbdavys... 48. 15.2 Ieškovas visiškai nepagrįstai reikalauja papildomai priteisti 4 346,32... 49. 15.3. Nesant nustatytų būtinųjų civilinės atsakomybės sąlygų, pirmosios... 50. 15.4. Ieškovas visiškai nepagrįstai apeliaciniu skundu kelia bylinėjimosi... 51. 16.... 52. Atsakovė Kauno miesto savivaldybės apeliaciniu skundu (5 t., b. l. 25–37)... 53. 16.1. Teismas neteisingai nustatė darbo drausmės pažeidimo paaiškėjimo... 54. 16.3. Teismo vertinimu, paskutinė nuobaudos skyrimo termino diena buvo 2017 m.... 55. 16.4. Teismas nurodydamas, kad DK 241 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas terminas... 56. 17.... 57. I. Š. M. atsiliepimu (5 t., b. l. 115–132) į atsakovės Kauno miesto... 58. 17.1. Pirmosios instancijos teismas teisingai, pagrįstai ir išsamiai,... 59. 17.2. Atsakovė visiškai nepagrįstai paskyrė antrąjį tyrimą drausminei... 60. 17.3. Darbdavys praleido terminą net ne vieną dieną, o 9 dienas, ir jau 2016... 61. 17.4. Sutiktina su teismo argumentais, kad vieną drausminę nuobaudą... 62. 18.... 63. Trečiasis asmuo Kauno plaukimo mokykla atsiliepimu (5 t., b. l. 90–97) į... 64. 18.1.... 65. Apeliantė pagrįstai apeliaciniame skunde nurodo, kad pirmosios instancijos... 66. 18.2.... 67. Apeliantė visiškai pagrįstai apeliaciniame skunde daro išvadą, kad... 68. 18.3.... 69. Pirmosios instancijos teismas traktuodamas, kad DK 241 straipsnio 1 dalyje... 70. 18.4.... 71. Pirmosios instancijos teismas dėl tariamo mažareikšmio drausminės nuobaudos... 72. 19.... 73. Trečiasis asmuo Kauno plaukimo mokykla apeliaciniu skundu (5 t., b. l.... 74. 19.1.... 75. Nesutiktina su pirmosios instancijos teismo padaryta išvada, jog darbdaviui... 76. 19.2.... 77. Teismas nepagrįstai, pažeisdamas įrodymų vertinimo taisykles bei netinkamai... 78. 19.3.... 79. Teismas, darydamas klaidingas išvadas ir netinkamai vertindamas pranešimo... 80. 19.4.... 81. Pirmosios instancijos teismas, konstatuodamas, jog abiejų komisijų motyvuotų... 82. 19.5.... 83. Teismas nepagrįstai konstatavo, kad DK 241 straipsnio 1 dalyje nustatytas 1... 84. 19.6.... 85. Teismas nepagrįstai panaikino ieškovui paskirtą pirmąją drausminę... 86. 20.... 87. I. Š. M. atsiliepimu (5 t., b. l. 124–132) į trečiojo asmens Kauno... 88. 20.1.... 89. Teismas darbo drausmės pažeidimo teisėtumą ištyrė tinkamai ir išsamiai,... 90. 20.2.... 91. Teismas, visiškai teisingai, pagrįstai ir išsamiai, atsižvelgiant į visus... 92. 20.3.... 93. Teismas visiškai pagrįstai sprendė, jog terminas drausminei nuobaudai skirti... 94. 21.... 95. Atsakovė Kauno miesto savivaldybė atsiliepimu (5 t., b. l. 81–89) į... 96. 21.1.... 97. Kaip pagrįstai nurodo apeliantas, pirmosios instancijos teismas,... 98. 21.2.... 99. Atsakovė pritaria apelianto argumentams, kad vieno mėnesio terminas turėjo... 100. 21.3.... 101. Negalima sutikti su teismo teiginiu, kad abiejų komisijų išvadų turinys... 102. 21.4.... 103. Tęstinio pobūdžio darbo drausmės pažeidimas baigėsi 2016 m. spalio... 104. Teisėjų kolegija... 105. IV.... 106. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 107. 22.... 108. CPK 320 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad apeliacinės instancijos teismas... 109. 23.... 110. Atsakovės byloje skundžia pirmosios instancijos teismo išvadą, kad... 111. 24.... 112. Su tokiais apeliančių teiginiais nėra jokio pagrindo sutikti. Kasacinio... 113. 25.... 114. Sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvadomis, kad nebuvo jokio reikalo... 115. 26.... 116. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija pritaria pirmosios... 117. 27.... 118. Nustatęs, jog yra pagrindas darbuotojo atleidimą iš darbo pripažinti... 119. 28.... 120. Nusprendęs ieškovo negrąžinti į darbą, pirmosios instancijos teismas... 121. 29.... 122. Byloje nustatyta, kad ieškovas nuo 2016 m. gruodžio 5 d. dirbo( - ), pateikti... 123. 30.... 124. Ieškovas neginčija, kad priskaitytas darbo užmokestis atsakovo įstaigoje... 125. 31.... 126. Nesutiktina su apelianto (ieškovo) argumentais, kad nepriteisus jam... 127. 32.... 128. Ieškovas skundžia teismo sprendimą bylinėjimosi išlaidų paskirstymo... 129. 33.... 130. Ieškovas nurodė, kad pirmosios instancijos teismas, papildomu sprendimu... 131. 34.... 132. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios... 133. 35.... 134. Apeliacinio skundo netenkinus, bylinėjimosi išlaidų paskirstymas pirmosios... 135. 36.... 136. Valstybės išlaidos už procesinių dokumentų įteikimą sudaro 7,90 Eur. Jos... 137. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 138. Kauno apylinkės teismo 2018 m. gegužės 4 d. sprendimą palikti nepakeistą.... 139. Priteisti ieškovui Š. M., a.k( - ) iš atsakovių Kauno miesto savivaldybės,... 140. Priteisti valstybei iš ieškovo Š. M., a.k. ( - ) ir iš atsakovės Kauno... 141. Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....