Byla 2VP-5478-652/2016
Dėl teismo sprendimu priteistų sumų išdėstymo

1Alytaus rajono apylinkės teismo teisėja Aldona Sakalauskienė, sekretoriaujant Danguolei Sabaitienei, dalyvaujant pareiškėjai J. M., suinteresuotam asmeniui I. M.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos J. M. prašymą suinteresuotam asmeniui I. M. dėl teismo sprendimu priteistų sumų išdėstymo.

3Teismas

Nustatė

4pareiškėja teismo prašo 2016 m. vasario 5 d. Alytaus rajono apylinkės teismo sprendimu priteistą sumą I. M. išdėstyti dalimis, įpareigojant mokėti po 100,00 Eur kas mėnesį iki visiško atsiskaitymo.

5Pareiškėja prašyme ir teismo posėdyje nurodė, kad iš pareiškėjos teismas priteisė 6000,00 Eur I. M., taip pat priteisė 120,00 Eur ieškovės turėtų bylinėjimosi išlaidų valstybės naudai, 172,00 Eur žyminio mokesčio ir 4,74 Eur pašto išlaidų valstybei. Bei priteisė iš ieškovės 63,00 Eur bylinėjimosi išlaidų pareiškėjos naudai. Iš ieškovės pareiškėjai priteisus 63,00 Eur bylinėjimosi išlaidų, jos gali būti įskaitytos atlikus priešpriešinių reikalavimų įskaitymą. Tokiu būdu, pareiškėja būtų skolinga 5937,00 Eur. Paaiškino, kad dirba mokytoja Alytaus panemunės pagrindinėje mokykloje, vidutinis darbo užmokestis yra 638,00 Eur, kas mėnesį bankui moka įmokas už būsto paskolą, paskolos grąžinimo terminas-2027 m. rugsėjo 18 d., moka privalomo būsto draudimo ir gyvybės draudimo įmokas, nurodė, kad viena išlaiko butą, kurio išlaikymas mėnesiui siekia apie 156,00 Eur be šildymo, šildymo metu už šildymą moka apie 70,00 Eur. Išlaidos kas mėnesį būsto išlaikymui kartu su draudimu yra apie 270,00 Eur. Santaupų neturi, kitų pajamų, transporto priemonių neturi, turi sveikatos problemų, buvo operuota, tačiau liga atsinaujino ir vėl bus atliekama analogiška operacija, patyrė gydymo išlaidas po 45,00 Eur per mėnesį. Todėl gali mokėti po 100,00 Eur kas mėnesį iki visiško atsiskaitymo. Nurodė, kad lieka iš darbo užmokesčio sumokėjus mokesčius 299,00 Eur pragyvenimui.

6Suinteresuotas asmuo I. M. su prašymu nesutiko, prašė jį atmesti. Nurodė, kad jeigu pareiškėja mokės po 100,00 Eur per mėnesį, tai teismo sprendimas būtų įvykdytas po penkerių metų. Nurodė, kad atsižvelgiant į jos amžių ir sveikatos būklę mano, kad teismo sprendimas gali būti neįvykdytas. Teigia, kad išdėsčius teismo sprendimo įvykdymą būtų pažeisti jos interesai. Nurodo, kad ji gauna 334,13 Eur pensiją, todėl jos gaunamos pajamos perpus mažesnės nei pareiškėjos. Mano, kad pareiškėja gali pagerinti savo materialinę padėtį ir sūnus gali jai padėti, o suinteresuotas asmuo negali to padaryti. Nurodė, kad jau kreipėsi į antstolę dėl išieškojimo ir nori, kad pareiškėja mokėtų tiek, kiek priklauso pagal įstatymą. Nurodė, kad jai dabar reikalingi pinigai, nes buvo susilaužiusi ranką, todėl reikalingos papildomos paslaugos, kurios yra mokamos.

7Prašymas atmestinas.

8Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 7 straipsnio 1 dalyje yra įtvirtinta nuostata, jog įsiteisėjęs teismo sprendimas turi būti įvykdytas per trumpiausią laiką ir kuo ekonomiškiau. Pagal CPK 284 straipsnio 1 dalį teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgdamas į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką. Kadangi CPK 284 straipsnio nuostatų įgyvendinimas reiškia nukrypimą nuo bendros teismo sprendimo vykdymo tvarkos, tai teismo sprendimo įvykdymas gali būti atidedamas ar išdėstomas tik išimtiniais atvejais. Spręsdamas dėl teismo sprendimo vykdymo atidėjimo, teismas turi atsižvelgti į abiejų šalių turtinę padėtį, taip pat į kitas svarbias aplinkybes, į tai, kad sprendimo vykdymo atidėjimas neturi suteikti nepagrįstą pranašumą skolininkui, o išieškotojas neturi patirti nepagrįstų nuostolių, siekti išlaikyti išieškotojo ir skolininko teisėtų interesų pusiausvyrą, vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 4 d. nutartisNr. 3K-7-61/2011). Sprendžiant teismo sprendimo įvykdymo išdėstymo klausimą yra aktualūs lygiateisiškumo ir teisėtų lūkesčių principai, kurių taikymas reikalauja atsižvelgti ne tik į skolininko, bet ir į išieškotojo interesus. Jeigu dėl tam tikros sumos priteisimo yra įsiteisėjęs teismo sprendimas, kreditoriaus teisėti lūkesčiai siejami su teismo sprendimo privalomumu, kuris reiškia, kad įsiteisėjęs teismo sprendimas turi būti vykdomas įstatymų nustatyta tvarka (CPK 18 str.). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad teismo sprendimo įvykdymas gali būti atidedamas arba išdėstomas išimtiniais atvejais, atsižvelgiant į šalių turtinę padėtį arba kai susidaro labai nepalankios aplinkybės jį įvykdyti. Tačiau vien turtinė padėtis negali lemti sprendimo įvykdymo būtino išdėstymo. Teismas taip pat turi nustatyti, ar išdėsčius teismo sprendimo įvykdymą tam tikram laikotarpiui bus užtikrintas tinkamas sprendimo įvykdymas, ar nebus iš esmės paneigtas pats teismo sprendimas, ar nebus pažeisti teisėti išieškotojo interesai (Lietuvos aukščiausiojo Teismo 2004 m. spalio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-495/2004; 2006 m. lapkričio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-594/2006; ir kt.). Atsižvelgiant į nurodytas nuostatas, pripažintina, kad klausimo dėl teismo sprendimo įvykdymo išdėstymo sprendimas yra grindžiamas ginčo šalių interesų derinimo taisykle ir reglamentuotas dispozityviai, paliekant teismui diskrecijos teisę kiekvienu atveju individualiai įvertinti teismo įvykdymo sprendimo išdėstymo būtinumą.

9Iš bylos medžiagos nustatyta, kad Alytaus rajono apylinkės teismas 2016 m. vasario 5 d. sprendimu išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės I. M. ieškinį atsakovei J. M. dėl pinigų grąžinimo ir atsakovės J. M. priešieškinį ieškovei I. M. dėl sutarties pripažinimo pinigų dovanojimo sutartimi ir ieškinį tenkino iš dalies ir priteisė iš atsakovės J. M. 6000,00 Eur ieškovės I. M. naudai, 120,00 Eur ieškovės I. M. turėtų bylinėjimosi išlaidų valstybės naudai, 172,00 Eur žyminio mokesčio, 4,74 Eur pašto išlaidų valstybės naudai bei priteisė iš ieškovės I. M., 63,00 Eur bylinėjimosi išlaidų atsakovės J. M. naudai. Kauno apygardos teismas 2016 m. spalio 28 d. nutartimi Alytaus rajono apylinkės teismo 2016 m. vasario 5 d. sprendimą paliko nepakeistą ir priteisė iš apeliantės J. M. valstybei 183,28 Eur antrinės teisinės pagalbos išlaidų ir 200,00 Eur žyminio mokesčio valstybei.

10Pareiškėja J. M. pateikė teismui prašymą dėl 2016 m. vasario 5 d. Alytaus rajono apylinkės teismo sprendimu priteistos 6000,00 Eur sumos mokėjimo išdėstymo, motyvuodama prašymą sunkia materialine padėtimi ir nurodydama, kad gali mokėti po 100,00 Eur per mėnesį. Iš pareiškėjos pateiktų dokumentų, pareiškėjos paaiškinimų nustatyta, kad pareiškėja dirba jos gaunamas darbo užmokestis yra 638,30 Eur per mėnesį (b. l. 3), turi kreditą pagal 2002 m. rugsėjo 18 d. kredito sutartį Nr. 02-008966-FA ir moka kas mėnesį po 33,97 Eur kredito grąžinimui ir 4,80 Eur dydžio palūkanas (b. l. 5-7), turi nekilnojamąjį turtą – butą, kuris įkeistas bankui ir kurio išlaikymui kas mėnesį moka mokesčius apie 150,00 Eur, pareiškėja yra apsidraudusi UAGDPB Aviva Lietuva gyvybės draudimu ir kas mėnesį moka 49,21 Eur dydžio draudimo įmoką, moka būsto draudimo įmokas po 28,96 Eur, turi sveikatos sutrikimų (b. l. 19-21). Iš suinteresuoto asmens I. M. atsiliepimo ir pridėtų dokumentų bei duotų paaiškinimų nustatyta, kad ji yra 84 metų amžiaus, gauna senatvės pensiją, kuri sudaro 300,53 Eur, nukentėjusiųjų asmenų valstybinę našlių ir našlaičių pensiją, kuri yra 11,60 Eur bei 21,00 Eur dydžio našlių arba našlaičių pensiją (b. l. 25).

11Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, darytina išvada, kad šiuo atveju nėra išimtinių aplinkybių, kurios leistų teismo sprendimo įvykdymą išdėstyti. Pareiškėjos turtinė padėtis nėra tokia bloga, kuri savaime leistų teismo sprendimo įvykdymą išdėstyti. Pareiškėja yra darbinga, turinti pastovias pajamas ir galinti papildomai užsidirbti. Suinteresuotas asmuo I. M. yra pensinio amžiaus, dėl amžiaus ir sveikatos problemų negali dirbti ir gauti darbo užmokesčio. Teismas, įvertinęs byloje esančius duomenis pripažįsta, kad teismo sprendimo išdėstymas nagrinėjamu atveju pažeistų suinteresuoto asmens I. M. interesus, teismo sprendimo įvykdymas nepagrįstai užsitęstų, būtų pažeista šalių interesų pusiausvyra, pažeisti I. M. teisėti lūkesčiai, kad jai palankus teismo sprendimas būtų kuo greičiau įvykdytas ir nebūtų užtikrintas tinkamas teismo sprendimo įvykdymas, todėl pareiškėjos J. M. prašymas dėl sprendimo įvykdymo išdėstymo atmestinas.

12Pažymėtina, kad prasidėjęs priverstinis skolos išieškojimas jau yra I. M. turtinių teisių apsunkinimas, nes skola bus grąžinama ne iš karto, o pagal CPK 736 straipsnio nuostatas, kurios numato, kad iš skolininkui priklausančios darbo užmokesčio ir jam prilygintų išmokų bei davinių dalies, neviršijančių Vyriausybės nustatytos vienos minimaliosios mėnesinės algos (toliau – MMA), išskaitoma pagal vykdomuosius dokumentus, kol bus visiškai padengtos išieškomos sumos, jeigu kitaip nenustatyta pačiame vykdomajame rašte arba ko kita nenustato įstatymai ar teismas, – dvidešimt procentų; pagal kelis vykdomuosius dokumentus – ne daugiau kaip penkiasdešimt procentų; iš darbo užmokesčio ir jam prilygintų išmokų bei davinių dalies, viršijančios Vyriausybės nustatytą MMA dydį, išskaitoma septyniasdešimt procentų, jeigu ko kita nenustato įstatymai ar teismas (CPK 736 str. 1 d., 2 d.). Todėl dar labiau apsunkinti I. M. teises nėra pagrindo.

13Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, padalinus po lygiai yra mažesnės už Teisingumo ministro kartu su Finansų ministru nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, todėl iš atsakovų nepriteistinos (CPK 92 str., 96 str. 6 d., Teisingumo ministro ir Finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. 1R-298/1K-290).

14Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 284 straipsniu, 290-291 straipsniais,

Nutarė

15pareiškėjos J. M. prašymą išdėstyti Alytaus rajono apylinkės teismo 2016 m. vasario 5 d. teismo sprendimo priteistos 6000,00 Eur sumos mokėjimą dalimis suinteresuotam asmeniui I. M. atmesti.

16Nutartis per septynias dienas nuo jos paskelbimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Alytaus rajono apylinkės teismą.

Ryšiai