Byla 2-479-844/2011
Dėl skolos, palūkanų priteisimo,-

1Visagino miesto apylinkės teismo teisėjas Vaidas Vasiliauskas,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal J. V., a.k. ( - ) gyv. ( - ), Visagine, ieškinį atsakovei Z. B., a.k. ( - ) gyv. ( - ), Visagine dėl skolos, palūkanų priteisimo,-

Nustatė

3Ieškovas J. V. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas iš atsakovės Z. B. priteisti jam 5600,00 Lt įsiskolinimo dalį, 2717,92 Lt palūkanų, 5,00 % metines palūkanas už priteistą sumą ir turėtas bylinėjimosi išlaidas, prašo priimti sprendimą už akių, jei nebus pateiktas atsiliepimas į ieškinį ar kitas parengiamasis procesinis dokumentas.

4Savo ieškinyje ieškovas nurodė, kad atsakovė Z. B. iš jo pasiskolino 11100,00 Lt ir skolos negrąžino. Teigia, kad sutinkamai su Lietuvos Respublikos CK 6.872 str. 3 d. atsakovė jam turi sumokėti 5 % metinių palūkanų, kurias sudaro 2717,92 Lt už naudojimasi jo lėšomis už 5600,00 Lt įsiskolinimą nuo 2001-07-01 iki 2011-03-15, 5 % metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

5Atsakovei Z. B. procesiniai dokumentai įteikti Lietuvos Respublikos CPK 130 str. nustatyta tvarka 2011-05-05. Atsakovė nepateikė teismui atsiliepimo į pareikštą ieškinį, byla nesidomėjo, todėl ieškovo prašymu priimtinas sprendimas už akių (Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d.).

6Ieškinys tenkintinas dalinai.

7Ieškovo pateikti įrodymai leidžia daryti išvadą, kad pasitvirtinus jų turiniui, ieškinys būtų pagrįstas dalinai. Ieškovo pateikti reikalavimai ir esantys atsakovės įsiskolinimai grindžiami byloje esančiais rašytiniais įrodymais.

8Iš jų matyti, kad ieškovas su atsakove 2001-02-09 sudarė taikos sutartį, pagal kurią atsakovė ieškovui įsipareigojo grąžinti 11100,00 Lt dalimis iki 2002-02-25, atsakovė šios sumos negrąžino. Paskolos sutartyje palūkanos numatytos nebuvo.

9Lietuvos Respublikos CK 6.38 str. yra numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Paskolos gavėjai privalo grąžinti gautą paskolą sutartyje ar įstatymo nustatytu laiku ir tvarka (CK 6.873 str.). Skolininkas, pažeidęs piniginę prievolę, tol, kol neatlygina kreditoriui jo patirtų nuostolių, naudojasi kreditoriaus piniginėmis lėšomis, todėl privalo už termino įvykdyti prievolę praleidimą mokėti sutarčių ar įstatymo nustatytas palūkanas, kurios laikomos minimaliais kreditoriaus nuostoliais (Lietuvos Respublikos CK 6.261, 6.210 str.). Paskolos gavėjų prievolės paskolos teisiniuose santykiuose apima ne tik paskolos sumos grąžinimą paskolos davėjui, bet palūkanų pagal sutartį mokėjimą (Lietuvos Respublikos CK 6.870 str. 1 d., 6.872 str.). Paskolos gavėjų prievolei pagal paskolos sutartį dėl palūkanų už naudojimąsi paskolos suma mokėjimo taikomi bendrieji prievolių pabaigos pagrindai. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CK 6.123 str. 1 d., prievolė pasibaigia, kai yra tinkamai įvykdoma.

10Ieškovas prašo teismo už prievolės neįvykdymą laiku priteisti iš atsakovės:

115600,00 Lt skolos dalį;

12pagal Lietuvos Respublikos CK 6.872 str. 3 d. nuostatą 2717,92 Lt palūkanas nuo laiku negrąžintos sumos 5600,00 Lt skolos dalies už laikotarpį nuo 2001-07-01 iki 2011-03-15, skaičiuojant po 5 % metinių palūkanų nuo grąžintinos sumos dydžio.

133) 5 % procesinių palūkanų nuo šios bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

14Pagal įstatymą palūkanų funkcija yra nuostolių kompensavimas. CK 6.261 str. nustatyta, kad praleidęs piniginės prievolės įvykdymo terminą skolininkas privalo mokėti už termino praleidimą sutarčių ar įstatymų nustatytas palūkanas, kurios yra laikomos minimaliais nuostoliais. Be to, kreditorius, įrodęs kitus nuostolius, turi teisę ir į jų atlyginimą. Šioje įstatymo normoje yra nuostata, kad už piniginės prievolės įvykdymo termino praleidimą skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatytas palūkanas. Taigi palūkanos yra kaip atlyginimas už naudojimąsi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo. Minėta, kad jos atlieka kompensavimo funkciją, ir tai ne kartą yra konstatavęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų teisėjų kolegijos 2003 m. rugsėjo 18 d. nutartis, priimta byloje AB bankas ,,Hansa - LTB” v. A. M. ir A. S., bylos Nr.3K-7-751/2003; 2004 m. kovo 3 d nutartis, priimta byloje Lietuvos nacionalinė filharmonija v. Lietuvos ir Kinijos UAB “Lichua”, bylos Nr.3k-3-161/2004; 2005 m. rugsėjo 28 d. nutartis, priimta byloje, UAB „Telšių keliai“ v. UAB „ Švaresta“, bylos Nr.3K-3-434/2005; 2006 m. kovo 29 d. nutartis, priimta byloje S. O. v. V. J., bylos Nr.3K-3-233/2006; 2006 m. rugsėjo 12 d. nutartis, priimta byloje VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija v. UAB „ Ferteksos transportas“, bylos Nr.3K-7-367/2006 (Teismų praktika 26, p. 43-48); 2007 m. birželio 29 d. nutartis priimta byloje D. Z. v. AB ,,Klaipėdos autobusų parkas“, UAB ,,Kauno tiltai“, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius, Kauno teritorinė ligonių kasa, S. S., V. T., bylos Nr. 3K-3-298/2007).

15Ieškovas prašo palūkanas priteisti pagal Lietuvos Respublikos CK 6.872 str. 3 d. nuostatą, kuri numato, kad preziumuojama, kad paskolos sutartis yra neatlygintinė, jeigu paskolos sutarties dalykas yra rūšies požymiais apibūdinti daiktai, o paskolos sutartis nenustato ko kita. Jeigu paskolos dalykas yra pinigai, preziumuojama, kad paskolos sutartis yra atlygintinė..

16Kadangi už naudojimąsi 5600,00 Lt paskola, atsakovei negrąžinus paskolos, ieškovas turi teisę reikalauti priteisti įstatymo numatytas palūkanas nuo 2001-07-01 iki 2011-03-15, taipogi 5 % metines palūkanas nuo šios bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, t.y. 2717,92 Lt sumą.

17Iš atsakovės ieškovo naudai priteistina 2717,92 Lt palūkanų už ieškovo prašomą priteisti laikotarpį nuo 2001-07-01 iki 2011-03-15 (skaičiuojant po 5 % metinių palūkanų nuo 5600,00 Lt paskolos sumos).

18Netesybos yra prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonė ir civilinės atsakomybės forma. Palūkanos – viena iš netesybų rūšių. Jeigu skolininkas pažeidžia piniginę prievolę, pavyzdžiui, nesumoka skolos, tai jis daro kreditoriui nuostolius, nes toliau be užmokesčio naudojasi šio piniginėmis lėšomis.

19Šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų (palūkanų už prievolės įvykdymo termino pažeidimą) reiškia tai, kad kreditoriui nereikia įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali būti pripažinti minimaliais nuostoliais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-7-304/2007). Kita vertus, CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d. nustatyta, kad netesybos įskaitomos į nuostolius. Tai reiškia, kad netesybos atlieka ne baudinę, o kompensuojamąją funkciją, jomis siekiama atlyginti nukentėjusiajai šaliai nuostolius. Netesybos negali būti priemonė vienai iš šalių piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita.

20Ieškovas teismo taip pat prašo priteisti iš atsakovų 5 % dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

21Šis jo reikalavimas pagrįstas dalinai. Pagal CK 6.37 str. 2 d. iš skolininko priteisiamos palūkanos už priteistą suma nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, kurios vadinamos procesinėmis. Jas moka skolininkas, kuriam pareikšti reikalavimai teisme ir jeigu jie patenkinti. Pagrindas priteisti šias palūkanas yra asmeninė skolininko atsakomybė už tai, kad jis prievolės nevykdė geruoju, o jo kreditorius dėl to kreipėsi į teismą. Per bylinėjimosi laiką skolininkas naudojosi kreditoriaus lėšomis, gavo iš to naudos, taip pažeidė kreditoriaus interesus ir privalo šios normos pagrindu mokėti įstatymo nustatytas palūkanas, kurios yra tik kompensuojamojo pobūdžio vertinamos kaip minimalūs kreditoriaus nuostoliai. Procesinių palūkanų nuo ieškinio pareiškimo teisme iki visiško sprendimo įvykdymo dydžiai yra nurodyti CK 6.210 str. Kitoks CK 6.37 str. 2 d. aiškinimas neatitiktų procesinių palūkanų instituto paskirties ir dispozityvumo, prievolės šalių bendradarbiavimo, lygybės bei draudimo piktnaudžiauti savo teisėmis principų, kuriais siekiama užtikrinti prievolės šalių teisėtų interesų, teisių ir pareigų balansą (Lietuvos Aukščiausiojo teismo Civilinių bylų skyriaus tesiėjų kolegijos 2006-03-29 nutartis Nr. 3K-3-233/2006).

22Formuodamas teismų praktiką dėl palūkanų už naudojimąsi paskola dydžio nustatymo, Lietuvos Aukščiausiais teismas yra pasisakęs, kad „tais atvejais, kai šalys susitarė dėl palūkanų, teismas turi patikrinti, ar toks jų susitarimas nepažeidžia sąžiningumo, teisingumo ir protingumo reikalavimų (CK 6.37 str. 3 ir 4 d., 1.5 str.). Teismas spręsdamas, ar šalių sutartos palūkanos atitinka išvardytus principus, individualizuoja konkretų prievolinį santykį, atsižvelgia į prievolės pobūdį, padarytą sutarties pažeidimą, jo padarinius, skolininko ir kreditoriaus elgesį, prievolės sumą, jos santykį su palūkanų dydžiu. Teismas gali vadovautis komercinių bankų vidutine palūkanų norma kaip vienu iš kriterijų, juo neapsiribodamas. Vadovaudamasis CK 1.5 str., teismas turi teisę mažinti tiek pagal sutartį nustatytas šalių palūkanas, kaip pelno ir atlyginimo už naudojimąsi svetimais pinigais dydį, tiek palūkanų, kaip netesybų dydį. Teismas užtikrina prievolės šalių interesų pusiausvyrą (2005-04-11 Lietuvos Aukščiausio Teismo Civilinių bylų kolegijos nutartis byloje Nr.3K-3-258/2005).

23Teismas, gindamas kreditorių nuo skolininko netinkamų veiksmų - piniginės prievolės neįvykdymo laiku – privalo apginti pažeistą teisę taip, kad būtų pašalinta galimybė kreditoriui lupikauti, t. y. gauti neprotingai dideles palūkanas.

24Vien prievolės dydžio ir palūkanų dydžio santykis šioje byloje, faktinės aplinkybės, jog šalys tarpusavio skolos sutartyje nėra aptarusios netesybų dėl laiku negrąžintos skolos (CK 6.210 str., 6.261 str. pagrindu), ieškinyje ieškovas prašo priteisti palūkanas už laiku negrąžintą skolą (Lietuvos Respublikos CK 6.872 str. 1 d. pagrindu) bei jų dydį, sudaro teisinį pagrindą teismui konstatuoti, kad 5 % palūkanos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, kartu įtraukiant priteistinas 5 % metines palūkanas (2717,92 Lt) už naudojimąsi 5600,00 Lt paskola nuo 2001-07-01 iki 2011-03-15 reikštų dvigubą palūkanų priteisimą.

25Ieškovas prašo teismo pritreisti šias bylinėjimosi išlaidas – 250,00 Lt žyminio mokesčio, 0,25 Lt už taikos sutarties nuorašo kopiją, 228,58 Lt už procesinių dokumentų įteikimą atsakovei viešo paskelbimo būdu, 1,50 Lt už laikraštį, kuriame paskebti procesiniai dokumentai atsakovei. Ieškovo reikalavimo priteisti 2,00 Lt už laikraštį „Sugardas“, kuriame paskelbti procesiniai dokumentai atsakovei netenkinti, nes ant paties laikraščio nenurodyta jo kaina ir nepateikti jokie rašytiniai įrodymai, kad šis laikraštis kainuoja 2,00 Lt.

26Taigi iš atsakovės ieškovo naudai priteistina bendra 480,33 Lt (250,00 + 0,25 + 1,50 + 110,00 + 118,58 = 480,33) bylinėjimosi išlaidų suma.

27Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d., 246 str. 2 d., 259, 270, 285 – 287 str.,-

Nutarė

28Ieškovo J. V. ieškinį tenkinti iš dalies.

29Priteisti iš atsakovės Z. B. ieškovo J. V. naudai 5600,00 Lt (penkių tūkstančių šešių šimtų litų 00 ct) skolą, 2717,92 Lt (du tūkstančius septynis šimtus septyniolika litų 92 ct.) palūkanų už laikotarpį nuo 2001-07-01 iki 2011-03-15, 5 % metinių palūkanų už priteistą 5600,00 Lt sumą, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2011-03-17 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 480,33 Lt (keturis šimtus aštuoniasdešimt septynis litus 66 ct) bylinėjimosi išlaidų.

30Ieškovo J. V. reikalavimo priteisti 2,00 Lt (du litus 00 ct) už laikraštį „Sugardas“, kuriame paskelbti procesiniai dokumentai atsakovei, netenkinti.

31Iš atsakovės Z. B. priteisti 11,52 Lt (vienuolika litų. 52 ct pašto išlaidų valstybės naudai (gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija, įm.k. 188659752, a.s. LT247300010112394300, įmokos kodas 5660).

32Atsakovė Z. B. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Visagino miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

33Ieškovas J. V. per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Visagino miesto apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Visagino miesto apylinkės teismo teisėjas Vaidas Vasiliauskas,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal J. V., a.k. ( - )... 3. Ieškovas J. V. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas iš atsakovės... 4. Savo ieškinyje ieškovas nurodė, kad atsakovė Z. B. iš jo pasiskolino... 5. Atsakovei Z. B. procesiniai dokumentai įteikti Lietuvos Respublikos CPK 130... 6. Ieškinys tenkintinas dalinai.... 7. Ieškovo pateikti įrodymai leidžia daryti išvadą, kad pasitvirtinus jų... 8. Iš jų matyti, kad ieškovas su atsakove 2001-02-09 sudarė taikos sutartį,... 9. Lietuvos Respublikos CK 6.38 str. yra numatyta, kad prievolės turi būti... 10. Ieškovas prašo teismo už prievolės neįvykdymą laiku priteisti iš... 11. 5600,00 Lt skolos dalį;... 12. pagal Lietuvos Respublikos CK 6.872 str. 3 d. nuostatą 2717,92 Lt palūkanas... 13. 3) 5 % procesinių palūkanų nuo šios bylos iškėlimo teisme iki teismo... 14. Pagal įstatymą palūkanų funkcija yra nuostolių kompensavimas. CK 6.261... 15. Ieškovas prašo palūkanas priteisti pagal Lietuvos Respublikos CK 6.872 str.... 16. Kadangi už naudojimąsi 5600,00 Lt paskola, atsakovei negrąžinus paskolos,... 17. Iš atsakovės ieškovo naudai priteistina 2717,92 Lt palūkanų už ieškovo... 18. Netesybos yra prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonė ir civilinės... 19. Šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų (palūkanų už prievolės... 20. Ieškovas teismo taip pat prašo priteisti iš atsakovų 5 % dydžio palūkanas... 21. Šis jo reikalavimas pagrįstas dalinai. Pagal CK 6.37 str. 2 d. iš skolininko... 22. Formuodamas teismų praktiką dėl palūkanų už naudojimąsi paskola dydžio... 23. Teismas, gindamas kreditorių nuo skolininko netinkamų veiksmų - piniginės... 24. Vien prievolės dydžio ir palūkanų dydžio santykis šioje byloje, faktinės... 25. Ieškovas prašo teismo pritreisti šias bylinėjimosi išlaidas – 250,00 Lt... 26. Taigi iš atsakovės ieškovo naudai priteistina bendra 480,33 Lt (250,00 +... 27. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d., 246 str. 2 d.,... 28. Ieškovo J. V. ieškinį tenkinti iš dalies.... 29. Priteisti iš atsakovės Z. B. ieškovo J. V. naudai 5600,00 Lt (penkių... 30. Ieškovo J. V. reikalavimo priteisti 2,00 Lt (du litus 00 ct) už laikraštį... 31. Iš atsakovės Z. B. priteisti 11,52 Lt (vienuolika litų. 52 ct pašto... 32. Atsakovė Z. B. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine... 33. Ieškovas J. V. per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę...