Byla 2YT-22624-1084/2020
Dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys – Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija, Trakų rajono savivaldybės administracija, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos

1Kauno apylinkės teismo Kaišiadorių rūmų teisėja Jurgita Jasinskaitė

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjų (skolininkų) G. D., D. D., D. D., R. D., D. D. ir R. D. skundą dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys – Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija, Trakų rajono savivaldybės administracija, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos.

3Teismas

Nustatė

4Kauno apylinkės teisme 2020 m. rugsėjo 16 d. gautas antstolio D. J. 2020 m. rugsėjo 15 d. patvarkymas dėl vykdomosios bylos persiuntimo, kuriuo teismui persiųstas pareiškėjų skundas dėl antstolio veiksmų ir vykdomoji byla Nr. ( - ). Teismui taip pat pateiktas 2020 m. rugsėjo 15 d. antstolio D. J. patvarkymas Nr. ( - ) dėl 2020 m. rugsėjo 11 d. gauto skundo bei 2020 m. rugsėjo 3 d., 2020 m. rugsėjo 11 d. gautų prašymų, kuriuo nutarta netenkinti skolininkų G. D., D. D., D. D., R. D., D. D. ir R. D. 2020 m. rugsėjo 11 d. skundo, 2020 m. rugsėjo 3 d. ir 2020 m. rugsėjo 11 d. pateiktų prašymų bei nevykdyti 2020 m. rugsėjo 16 d. 13.00 val. iškeldinimo, iki kol teismas neišnagrinės pateikto skundo.

5Pareiškėjai (skolininkai) G. D., D. D., D. D., R. D., D. D. ir R. D. pateikė skundą dėl antstolio D. J. veiksmų vykdomojoje byloje, kuris antstolio kontoroje gautas 2020 m. rugsėjo 11 d., ir kuriame prašoma: 1) panaikinti 2020 m. rugsėjo 3 d. antstolio pranešimą dėl iškeldinimo Nr. ( - ); 2) atnaujinti praleistą terminą skundui dėl raginimų pateikti, kadangi skundo pateikimo terminas praleistas dėl svarbių priežasčių; 3) panaikinti antstolio D. J. 2020 m. birželio 2 d. raginimus Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ) ir raginimą, kuris buvo adresuotas pareiškėjai D. D..

6Pareiškėjai skunde nurodo, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2018 m. gegužės 17 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e3K-3-185-403/2018 panaikino Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2017 m. spalio 17 d. nutartį ir Trakų rajono apylinkės teismo 2016 m. lapkričio 29 d. sprendimą bei perdavė bylą Trakų rajono apylinkės teismui nagrinėti iš naujo. Vilniaus regiono apylinkės teismo Trakų rūmai ir Vilniaus apygardos teismas iš naujo išnagrinėjo civilines bylas Nr. e2-70-272/2019 bei Nr. e2A-715-431/2020 pagal R. D., G. D., D. D., D. D. ir D. D. ieškinį atsakovėms Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijai ir Trakų rajono savivaldybės administracijai dėl teisingos kompensacijos priteisimo už jų gyvenamojo būsto ir žemės sklypo paėmimą visuomenės poreikiams ir Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos priešieškinį dėl pareiškėjų iškeldinimo iš jų būsto, tretieji asmenys – Kultūros paveldo departamentas prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos, R. D.. 2020 m. gegužės 7 d. išduotas vykdomasis raštas dėl R. D. ir jo šeimos narių – G. D., D. D., D. D., D. D. ir R. D. iškeldinimo iš 156,84 kv. m ploto patalpų, esančių 282,24 kv. m bendrojo ploto pastate – tarnų patalpose, unikalus Nr. ( - ), esančiose ( - ), su visu jiems priklausančiu turtu, suteikiant kitą gyvenamąją patalpą. 2020 m. birželio 2 d. antstolis D. J. surašė raginimus įvykdyti sprendimą Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ), kurie pareiškėjams įteikti: pareiškėjui R. D. – 2020 m. liepos 16 d., pareiškėjai D. D. – 2020 m. birželio 26 d., pareiškėjai G. D. – 2020 m. birželio 26 d., pareiškėjui D. D. – 2020 m. liepos 31 d., pareiškėjai R. D. – 2020 m. rugsėjo 3 d., o pareiškėjai D. D. raginimas įvykdyti sprendimą nebuvo įteiktas. 2020 m. birželio 2 d. antstolis taip pat surašė patvarkymą atnaujinti vykdomąją bylą Nr. ( - ). 2020 m. rugsėjo 3 d. antstolis surašė pranešimą dėl iškeldinimo Nr. ( - ), kurio informavo pareiškėjus, kad 2020 m. rugsėjo 16 d. 13.30 val. bus vykdomas pareiškėjų iškeldinimas. Pareiškėjas R. D. šį pranešimą gavo 2020 m. rugsėjo 8 d., pareiškėjos G. D. ir D. D. šį pranešimą gavo elektoriniu laišku 2020 m. rugsėjo 3 d., pareiškėjas D. D. šį pranešimą gavo 2020 m. rugsėjo 8 d., pareiškėja D. D. jokio pranešimo apie iškeldinimą negavo, o pareiškėja R. D. šį pranešimą gavo 2020 m. rugsėjo 8 d. Pareiškėjai nurodo, jog 2020 m. rugpjūčio 28 d. pateikė konstitucinį skundą Lietuvos Respublikos Konstituciniam Teismui, kuriame taip pat prašo sustabdyti Vilniaus regiono apylinkės teismo Trakų rūmų 2019 m. spalio 8 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-70-272/2019 ir Vilniaus apygardos teismo 2020 m. balandžio 28 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2A-715-431/2020 vykdymą, nurodo, kad šiuo metu yra sprendžiamas konstitucinio skundo priėmimo klausimas. Taip pat skunde nurodyta, kad pareiškėjai 2020 m. rugsėjo 9 d. kreipėsi į savivaldybę dėl informacijos pateikimo, nes savivaldybė nėra pateikusi pilnai užpildytos savivaldybės būsto nuomos sutarties ir jos priedų, dėl ko pareiškėjai negali sudaryti nuomos sutarties su savivaldybe.

7Pareiškėjų teigimu, daliai pareiškėjų vis dar nėra suėjęs raginime numatytas terminas išsikeldinti iš ginčo patalpų, tačiau, nepaisant šios aplinkybės, 2020 m. rugsėjo 16 d. jie būtų priverstinai iškeldinti iš jų būsto. Atsižvelgiant į tai, antstolis šią dieną neturi teisės priverstinai iškeldinti pareiškėjų iš jų gyvenamosios patalpos, todėl yra pagrindas panaikinti skundžiamus raginimus bei pranešimą apie iškeldinimą, kadangi, priešingu atveju, būtų grubiai pažeistos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nuostatos, reglamentuojančios raginimo įteikimo tvarką bei iškeldinimo tvarką. Be to, pagal antstolio vykdomą teismo sprendimą pareiškėjus nuspręsta iškeldinti į savivaldybės būstą, tačiau šiuo metu pareiškėjai nėra pasirašę jokios savivaldybės būsto nuomos sutarties, nes savivaldybė nepateikė pareiškėjams pilnai užpildytos savivaldybės nuomos būsto sutarties ir jos priedų, dėl ko pareiškėjai tokios sutarties pasirašyti negali. Atsižvelgiant į tai, kad teismo sprendimu pareiškėjų iškeldinimas yra neatsiejamai susijęs su jų įkeldinimu į savivaldybės būstą, 2020 m. rugsėjo 16 d. iškeldinti pareiškėjų yra neįmanoma, kadangi juos iškeldinus iš jų dabartinio būsto, nebūtų įvykdyta kita teismo sprendimo dalis, susijusi su pareiškėjų įkeldinimu į savivaldybės būstą.

8Taip pat pareiškėjai nurodo, kad yra pateikę konstitucinį skundą Lietuvos Respublikos Konstituciniam Teismui. Tuo atveju, jeigu pareiškėjų konstitucinis skundas būtų patenkintas, tai būtų pagrindas atnaujinti civilinę bylą pagal šiuo metu vykdomą įsiteisėjusį teismo sprendimą, o jeigu civilinės bylos nagrinėjamas būtų atnaujintas, iškeldinus pareiškėjus iš jų gyvenamojo būsto, sprendimo vykdymo atgręžimas taptų nebeįmanomas, kadangi, kaip nurodė Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija, pareiškėjų gyvenamasis būstas būtų pritaikytas kitoms reikmėms. Be to, atnaujinus civilinę bylą, taptų neaišku, kokiu teisiniu pagrindu pareiškėjai gyvena savivaldybės būste, todėl sprendimo vykdymo atgręžimas taptų dar labiau komplikuotas, kadangi teismo sprendimas, kurio pagrindu pareiškėjai būtų iškeldinti į kitas patalpas, nebegaliotų. Dėl šių priežasčių patenkinus pareiškėjų skundą, būtų išvengta žalos padidėjimo rizikos bei būtų įmanoma atgręžti teismo sprendimo vykdymą, jeigu konstitucinis skundas būtų patenkintas.

9Pareiškėjų skunde nurodyta, kad G. D. yra kandidatė į Lietuvos Respublikos Seimo narius, todėl jos priverstinis iškeldinimas iš gyvenamojo būsto varžytų jos teises ir taip būtų pažeidžiama Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 49 straipsnio 1 dalies nuostata.

10Pareiškėjai, atsižvelgdami į tai, kad antstolis pažeidė dalies pareiškėjų teises pranešdamas jiems apie iškeldinimą, kol dar nebuvo suėjęs raginime numatytas terminas išsikelti iš gyvenamojo būsto, taip pat į tai, kad antstolis įteikė raginimus pareiškėjams išsikelti iš gyvenamojo būsto, nors savivaldybė vis dar nebuvo ir nėra parengusi visų reikiamų dokumentų tokiam iškeldinimui, prašo atnaujinti dėl svarbių priežasčių praleistą terminą raginimams apskųsti.

11Antstolis D. J. 2020 m. rugsėjo 15 d. patvarkymu pareiškėjų skundą išnagrinėjo, nutarė skundo netenkinti ir skundą su vykdomąja byla Nr. ( - ) perdavė Kauno apylinkės teismo Kaišiadorių rūmams.

12Antstolis nurodė, kad vykdomojoje byloje Nr. ( - ) raginimai skolininkams išsikelti iš gyvenamųjų patalpų buvo įteikti dar 2017 m. lapkričio 14 d. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 655 straipsnio 3 dalimi, vykdant tą patį vykdomąjį dokumentą, raginimas skolininkui pateikiamas tik vieną kartą. Atnaujinus vykdomąją bylą, raginimai skolininkams buvo išsiųsti tik dėl to, kad vykdomajame dokumente pasikeitė sąlyga: skolininkai iškeldinami suteikiant skolininkams kitas gyvenamąsias patalpas. Antstolis nurodo, kad raginimai buvo išsiųsti tiek pareiškėjų registracijos adresais, tiek į darbovietę bei visiems papildomai įteikti: 2020 m. birželio 26 d. raginimas įteiktas G. D. (( - )), 2020 m. birželio 30 d. raginimas įteiktas D. D., 2020 m. rugpjūčio 3 d. raginimas įteiktas D. D. (uždaroji akcinė bendrovė „( - )“), 2020 m. liepos 18 d. įteiktas R. D. (uždaroji akcinė bendrovė „( - )“), 2020 m. rugsėjo 3 d. įteiktas R. D. (uždaroji akcinė bendrovė „( - )“), 2020 m. liepos 31 d. įteiktas D. D. (uždaroji akcinė bendrovė ( - )). Terminas įvykdyti raginimą geruoju yra pasibaigęs, todėl antstolis teisėtai paskelbė iškeldinimo datą. Skolininkai prašo panaikinti 2020 m. birželio 2 d. antstolio raginimus, tačiau skunde nenurodyti jokie pagrindai minėtiems raginimams panaikinti, o vykdomosios bylos medžiagoje taip pat nenustatyti pagrindai raginimams panaikinti.

13Antstolis taip pat nurodo, kad skundo padavimas Konstituciniam Teismui ar Europos Žmogaus Teisių Teismui nėra numatytas kaip pagrindas sustabdyti ar atidėti vykdymo veiksmus, todėl sustabdyti ar atidėti vykdymo veiksmus nėra pagrindo. Be to, Trakų rajono savivaldybės administracija 2020 gegužės mėnesį išsiuntė skolininkams pranešimą apie suteiktas kitas gyvenamąsias patalpas: penkių kambarių 165,87 kv. m bendro ploto savivaldybės būstą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), todėl skolininkai nuo 2020 m. gegužės mėnesio turėjo laiko suderinti su Trakų rajono savivaldybės administracija visas sąlygas bei pasirašyti sutartį, taip pat pažymėtina, kad teismo išduotame vykdomajame rašte nėra numatytas įkeldinimas į kitas gyvenamąsias patalpas, tik kitų gyvenamųjų patalpų suteikimas, todėl antstolis ir neturi teisės vykdyti įkeldinimo.

14Antstolis, pasisakydamas dėl Rinkimų komisijos paskelbtų kandidatų sąrašų, nurodė, kad Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 49 straipsnio 1 punktas numato, kad Vyriausiajai rinkimų komisijai paskelbus kandidatus ir kandidatų sąrašus, taip pat iki pirmojo naujai išrinkto Seimo posėdžio (po pakartotinių arba naujų rinkimų – iki Seimo nario priesaikos), kandidatas į Seimo narius be Vyriausiosios rinkimų komisijos sutikimo negali būti traukiamas baudžiamojon atsakomybėn, suimamas, negali būti kitaip varžoma jo laisvė. Šiuo atveju antstolis tokių veiksmų neatlieka: netraukia baudžiamojon atsakomybėn ir nesuvaržo kandidatės laisvių.

15Suinteresuotas asmuo Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija pateikė atsiliepimą į pareiškėjų skundą, kuriame prašo netenkinti pareiškėjų skundo ir priteisti iš jų suinteresuotam asmeniui bylinėjimosi išlaidas. Suinteresuotas asmuo nurodė, kad, vadovaujantis galiojančiomis teisės aktų nuostatomis, pareiškėjai skunde dėl antstolio veiksmų turėjo nurodyti aplinkybes, patvirtinančias vykdomojoje byloje Nr. ( - ) pareiškėjų atžvilgiu atliktų antstolio D. J. veiksmų neteisėtumą ir nepagrįstumą bei konkrečius ir aiškius įrodymus bei teisinius argumentus, pagrindžiančius šias aplinkybes. Pareiškėjų skunde nurodomos aplinkybės dėl jų pareikštų reikalavimų (skundo dėl antstolio faktinis pagrindas) iš esmės yra laikytinos jų samprotavimais, kurie nėra pagrįsti byloje jokiais esančiais įrodymais. Tokiu būdu pareiškėjai tik išreiškia savo nepasitenkinimą jiems nepalankiu įsiteisėjusiu teismo sprendimu ir kartu dėl atliktų antstolio vykdymo veiksmų iškeldinant juos iš patalpų. Pareiškėjai skunde dėl antstolio veiksmų nenurodo jokių teisinių argumentų ir nepateikia įrodymų dėl vykdomojoje byloje Nr. ( - ) pareiškėjų atžvilgiu atliktų antstolio veiksmų neteisėtumo ir nepagrįstumo. Pareiškėjai skunde nenurodo jokių antstolio padarytų procesinių teisės normų pažeidimų ir/ar netinkamo materialinės teisės normų aiškinimo bei taikymo vykdant įsiteisėjusį teismo sprendimą, todėl pareiškėjų teiginiai yra formalūs ir deklaratyvaus pobūdžio. Kadangi nei teismo sprendime, nei vykdomajame rašte nenurodyti įvykdymo terminai, antstolis vykdomojoje byloje Nr. ( - ) visiškai teisėtai ir pagrįstai priėmė raginimus pareiškėjų atžvilgiu ir juos jiems įteikė. Sistemiškai ir teleologiniu metodu aiškinant Civilinio proceso kodekso 655 straipsnio 1 dalį ir 661 straipsnio 1 dalį, darytina išvada, kad antstolio raginimu tik siūloma (siekiama), kad skolininkas įvykdytų teismo sprendimą gera valia. Antstolio raginimas įvykdyti teismo sprendimą savaime (lot. per se) jokių materialinių pasekmių skolininkui nesukelia ir tik suėjus antstolio nustatytam terminui, bus pranešama skolininkams apie pradedamą priverstinio vykdymo procedūrą. Nors suėjus raginimuose nustatytiems terminams, antstolis įteikė pareiškėjams pranešimą apie teismo sprendimo vykdymą priverstine tvarka, tačiau jokie faktiniai veiksmai dėl teismo sprendimo įvykdymo, t. y. dėl pareiškėjų priverstinio iškeldinimo iš patalpų nėra atlikti. Tai reiškia, jog raginimai ir pranešimas nėra ir negali būti skundo dėl antstolio veiksmų objektu. Pareiškėjų nurodomas kreipimasis į Konstitucinį Teismą yra deklaratyvaus pobūdžio vien tik ta apimtimi, kad Konstitucinis Teismas sprendžia tik teisės aktų atitikimo Konstitucijai klausimus ir nėra institucija, revizuojanti įsiteisėjusius teismų sprendimus. Be to, pareiškėjų teiginys, kad vien dėl tos aplinkybės, kad pareiškėja G. D. yra kandidatė į Seimo narius, teismo sprendimas negali būti vykdomas, yra vertintinas kaip niekinis ir absurdiškas, kadangi Seimo rinkimų įstatymo 49 straipsnio 1 dalies nuostatos taikytinos tik baudžiamosios atsakomybės atveju ir civiliniuose teisiniuose santykiuose, juo labiau įsiteisėjusių teismo sprendimų atžvilgiu, nėra ir negali būti taikomas. Suinteresuoto asmens teigimu, pareiškėjai nesiekia teismo sprendimo įvykdymo ir piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis vilkindami vykdymo procesą. Aplinkybė, kad pareiškėjams nepatinka (netinka, neįtinka ir pan.) įsiteisėjusiu teismo sprendimu jiems skirtas ir naujos statybos 5 (penkių) kambarių 165,87 kv. m ploto butas, esantis ( - ), nesudaro pagrindo antstoliui nevykdyti teismo sprendimo. Dėl kitų pareiškėjų nurodytų teiginių suinteresuotas asmuo nepasisako, nurodydamas, kad jie yra teisiškai nereikšmingi. Įvertinus atsiliepime į skundą dėl antstolio veiksmų nurodytus suinteresuoto asmens argumentus ir aplinkybes, darytina išvada, kad antstolio D. J. veiksmai vykdant teismo sprendimą pagal vykdomąjį raštą vykdomojoje byloje Nr. ( - ) yra pagrįsti ir teisėti bei nepažeidžia Civilinio proceso kodekso reikalavimų, todėl pareiškėjų skundas dėl antstolio veiksmų yra nepagrįstas ir netenkintinas.

16Suinteresuotas asmuo Trakų rajono savivaldybės administracija pateikė atsiliepimą į pareiškėjų skundą, kuriame nurodo su pareiškėjų skundu ir jo motyvais nesutinkanti. Suinteresuoto asmens teigimu, antstolis tinkamai atliko savo funkcijas, savo veiksmams atlikti terminų nepažeidė, todėl nėra jokio teisinio pagrindo naikinti iškeldinimo procedūroms atlikti priimtus sprendimus, taip pat nėra jokio pagrindo atnaujinti praleistą terminą skundui dėl raginimų pateikti. Suinteresuotas asmuo nurodo, kad pareiškėjai neterminuotai nuomojasi iš Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos 156,84 kv. m ploto patalpas, buvusias ir iki šiol esančias 282,24 kv. m ploto pastate, priklausančiame ( - ), esančiai ( - ). Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. spalio 19 d. nutarimu Nr. 1109 su vėlesniais pakeitimais, buvo patvirtinta ( - ) panaudojimo viešajai turizmo infrastruktūrai koncepcija, pagal kurią Trakų rajono savivaldybė, gavusi reikiamų lėšų, iškeldins gyventojus iš ( - ), aprūpins juos kitu gyvenamuoju plotu Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Kadangi būtent Trakų rajono savivaldybė turi pareigą iškeldinamus gyventojus aprūpinti kitu gyvenamuoju plotu, teismo sprendimu nutraukus patalpų nuomos sutartį su pareiškėjais, Trakų rajono savivaldybė turi suteikti pareiškėjams kitas gyvenamąsias patalpas, kurių plotas ne mažesnis už tą, kurį jie nuomojasi. Gyvenamieji namai, esantys ( - ), į kuriuos perkeliami ( - ) gyventojai, suprojektuoti 15 butų, tiek šiai dienai yra ir pastatyta, gyvenamieji namai eksploatuoti priduoti 2018 m. rugsėjo 20 d. Pareiškėjui R. D. 2018 m. spalio 8 d. raštu buvo pasiūlyta pastatytuose namuose nuomotis penkių kambarių 165,87 kv. m bendro ploto savivaldybės būstą, esantį ( - ). Pareiškėjui buvo pasiūlyta nuomotis didesnio ploto būstą su patogumais, nei kad pareiškėjas nuomojosi. Taigi pasiūlymas atitinka Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.617 straipsnio 1 ir 2 dalių reikalavimus. Pareiškėjas R. D. informavo Trakų rajono savivaldybės administraciją, kad negali priimti sprendimo nuomotis siūlomos gyvenamosios patalpos, nes jam ir jo šeimos nariams turi būti išmokama kompensacija už gyvenamojo būsto nusavinimą. Suinteresuotas asmuo pareiškėjų veiksmus tiek civilinės bylos nagrinėjimo teisme metu, tiek ir po teismo sprendimo, kuris yra nepalankus pareiškėjams, vertina kaip piktnaudžiavimą savo teisėmis. Manytina, kad pareiškėjams siūlomo nuomotis būsto nereikia, tačiau jie to pripažinti negali, nes atsisakius siūlomo nuomotis būsto, kitokio pobūdžio kompensacijos jie negaus. Įsiteisėjus Vilniaus regiono apylinkės teismo Trakų rūmų 2019 m. spalio 8 d. sprendimui, savivaldybė 2020 m. gegužės 11 d. raštu pareiškėjams eilinį kartą siūlė nuomotis savivaldybės siūlomą būstą, tačiau pareiškėjas R. D. pranešė, jog jam nėra aiškios sąlygos dėl nuomos mokesčio dydžio keitimo, prašė nurodyti, kokia įranga, medžiagos ir daiktai įeina į siūlomo savivaldybės būsto priklausinius, nors priėmimo perdavimo akte viskas yra nurodyta. Galop pareiškėjas jau prašė nurodyti, ar savivaldybė sutiktų, kad pareiškėjas pilnai ar dalinai galėtų subnuomoti būstą tretiesiems asmenims, kas tik įrodo, kad pareiškėjai daugiau nei tikėtina nesiekia nuomotis nurodyto būsto. Akivaizdžiu piktnaudžiavimu vertintinas ir pareiškėjų pateiktas 2020 m. rugsėjo 18 d. prašymas, kuriuo visais būdais siekiama vilkinti iškeldinimo procesą, kadangi minėtame rašte abejojama, ar savivaldybės pastatyti butai atitinka teisės aktų reikalavimus, prašoma pateikti su jų statyba susijusius dokumentus. Suinteresuoto asmens teigimu, skundo argumentas, kad pareiškėja G. D., būdama kandidate į Lietuvos Respublikos Seimo narius, negali būti iškeldinama iš nuomojamo būsto, neturi jokio teisinio ir konstitucinio pagrindo, kadangi visumos normų analizė suponuoja, jog šiuo atveju asmens laisvės suvaržymas yra siejamas tik su jo fizinės laisvės, judėjimo laisvės suvaržymu. Taip pat suinteresuotas asmuo nurodė, kad konstitucinio skundo padavimas nesudaro pagrindo tenkinti pareiškėjų skundą, tai yra tik siekis vilkinti iškeldinimo procesą.

17Suinteresuotas asmuo Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į pareiškėjų skundą dėl antstolio veiksmų nepateikė.

18Teismas

konstatuoja:

19skundas tenkintinas.

20Vienas iš pagrindinių vykdymo proceso principų yra tas, kad antstolis, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, privalo imtis visų teisėtų priemonių tinkamai apginti išieškotojo interesus, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų (Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo 3 straipsnio 1 dalis). Antstoliui suteikti įgaliojimai veikti vykdymo procese reiškia tai, kad jis privalo užtikrinti atskirų procesinių veiksmų ir visos vykdymo procedūros teisėtumą. Antstolis vykdymo procese privalo veikti tik pagal jam suteiktus įgalinimus, bet koks veikimas viršijant kompetenciją (ultra vires) vertinamas kaip antstolio veiklos teisėtumo principo pažeidimas. Nagrinėdamas skundus dėl antstolio veiksmų ir vertindamas antstolio veiksmų teisėtumą, teismas turi įvertinti, ar, atlikdamas konkretų procesinį veiksmą, antstolis laikėsi įstatymo nuostatų, ar, spręsdamas jo diskrecijai tenkantį klausimą, atsižvelgė į teisėtus šalių interesus ir atliekamo procesinio veiksmo padarinius.

21Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad vykdymo proceso taisyklės reikalauja iš antstolio, kaip viešosios teisės subjekto, kuriam viena iš valstybės suteiktų funkcijų – vykdomųjų dokumentų vykdymas, veikti tik pagal jam suteiktus įgalinimus (kompetenciją) (intra vires), o bet koks ultra vires veikimas vertintinas kaip antstolio veiklos teisėtumo principo pažeidimas. Antstolio veiksmai vykdymo procese reglamentuojami ir jo įgalinimai nustatyti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) VI dalies normose bei Sprendimų vykdymo instrukcijoje.

22Faktinės bylos aplinkybės

23Vykdomosios bylos duomenimis nustatyta, kad antstolio D. J. kontoroje vykdoma vykdomoji byla Nr. ( - ), užvesta pagal Trakų rajono apylinkės teismo 2017 m. spalio 26 d. vykdomąjį raštą civilinėje byloje Nr. e2-1984-231/2016 dėl R. D. ir jo šeimos narių – G. D., D. D., D. D., D. D., kartu su jo šeimos nariu – R. D., iškeldinimo iš 156,84 kv. m ploto patalpų, esančių 282,24 kv. m bendro ploto pastate – tarnų patalpose, unikalus Nr. ( - ), esančiose ( - ), su visu jiems priklausančiu turtu, nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos, išieškotojos Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos naudai (pagal Trakų rajono apylinkės teismo 2016 m. lapkričio 29 d. sprendimą civilinėje byloje Nr. e2-1984-231/2016).

242017 m. lapkričio 3 d. antstolis priėmė patvarkymą Nr. ( - ) priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti, kuriuo, patikrinęs ir nustatęs, jog nėra CPK 651 straipsnyje numatytų akivaizdžių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti ir vykdymo veiksmams pradėti, priėmė vykdyti išieškotojos Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos pateiktą vykdyti vykdomąjį dokumentą Nr. e2-1984-231/2016.

25Antstolis tą pačią dieną, t. y. 2017 m. lapkričio 3 d. apskaičiavo vykdymo išlaidas ir priėmė raginimus įvykdyti sprendimą Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ) ir Nr. ( - ), ragindamas skolininkus per 30 dienų nuo raginimo gavimo dienos sumokėti 177,60 Eur vykdymo išlaidas bei išsikelti iš 156,84 kv. m ploto patalpų, esančių 282,24 kv. m bendro ploto pastate – tarnų patalpose, unikalus Nr. ( - ), esančiose ( - ), su visu jiems priklausančiu turtu, nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos.

262017 m. lapkričio 3 d. raginimai įvykdyti sprendimą įteikti skolininkams: D. D. įteikta 2017 lapkričio 14 d. įstatyminiams atstovams – G. D., D. D. įteikta 2017 lapkričio 14 d. jo šeimos nariui – mamai G. D., R. D. įteikta 2017 lapkričio 14 d. jos šeimos nariui – anytai G. D., D. D. įteikta 2017 lapkričio 14 d. jos šeimos nariui – mamai G. D., R. D. įteikta 2017 lapkričio 14 d. jo šeimos nariui – sutuoktinei G. D., o G. D. įteikta 2017 m. lapkričio 14 d. jai asmeniškai. 2017 m. lapkričio 3 d. siųsti raginimai įteikti adresu: ( - ).

272017 m. lapkričio 22 d. antstolio D. J. kontoroje gauta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. lapkričio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3P-1868/2017, kurioje priėmus ieškovų R. D., G. D., D. D., D. D., D. D., atstovaujamos įstatyminių atstovų, ir trečiojo asmens R. D. kasacinį skundą, nutarta iki byla bus išnagrinėta kasacine tvarka sustabdyti Trakų rajono apylinkės teismo 2016 m. lapkričio 29 d. sprendimo ir Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2017 m. spalio 17 d. nutarties dalių vykdymą, kuriomis nuspręsta iškeldinti R. D., G. D., D. D., D. D., D. D., atstovaujamą atstovų pagal įstatymą R. D. ir G. D., ir R. D. iš 156,84 kv. m ploto patalpų, esančių 282,24 kv. m bendro ploto pastate – tarnų patalpose, unikalus Nr. ( - ), esančiose ( - ), su visu jiems priklausančiu turtu, nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos.

28Antstolis 2017 m. lapkričio 27 d. patvarkymu dėl vykdomosios bylos sustabdymo Nr. ( - ) vykdomąją bylą Nr. ( - ) sustabdė.

29Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2018 m. gegužės 17 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e3K-3-185-403/2018 Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2017 m. spalio 17 d. nutartį ir Trakų rajono apylinkės teismo 2016 m. lapkričio 29 d. sprendimą panaikino ir perdavė bylą Trakų rajono apylinkės teismui nagrinėti iš naujo. Minėta kasacinio teismo nutartis antstolio kontoroje gauta 2018 m. gegužės 21 d.

302020 m. gegužės 29 d. antstolio kontoroje gautas išieškotojos Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos prašymas dėl vykdomojo dokumento priėmimo, kuriame prašoma priimti vykdyti Vilniaus regiono apylinkės teismo Trakų rūmų 2020 m. gegužės 7 d. vykdomąjį raštą Nr. e2-70-272/2020, išduotą pagal Vilniaus regiono apylinkės teismo Trakų rūmų 2019 m. spalio 8 d. sprendimą civilinėje byloje Nr. e2-70-272/2020 dėl skolininkų R. D., G. D., D. D., D. D., D. D. ir R. D. iškeldinimo iš patalpų. Prašyme nurodoma, kad teismo sprendimu nuspręsta iškeldinti R. D. ir jo šeimos narius – G. D., D. D., D. D. ir D. D. kartu su jo šeimos nariu R. D. iš 156,84 kv. m ploto patalpų, esančių 282,24 kv. m bendro ploto pastate – tarnų patalpose, unikalus Nr. ( - ), esančiose ( - ), su visu jiems priklausančiu turtu, suteikiant jiems kitas gyvenamąsias patalpas.

31Tuo pagrindu 2020 m. birželio 2 d. patvarkymu Nr. ( - ) antstolis atnaujino vykdomąją bylą Nr. ( - ).

322020 m. birželio 2 d. antstolis paskaičiavo vykdymo išlaidas ir tą pačią dieną antstolio padėjėja priėmė raginimus įvykdyti sprendimą Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ), kuriuose skolininkai raginami per 30 dienų nuo raginimo gavimo dienos sumokėti 15,78 Eur vykdymo išlaidas bei išsikelti R. D. ir jo šeimos narius – G. D., D. D., D. D., D. D., kartu su jo šeimos nariu R. D., iš 156,84 kv. m ploto patalpų, esančių 282,24 kv. m bendro ploto pastate – tarnų patalpose, unikalus Nr. ( - ), esančiose ( - ), su visu jiems priklausančiu turtu, suteikiant kitas gyvenamąsias patalpas. Raginimuose įvykdyti sprendimą nurodyta, kad savivaldybės siūlymu jiems siūloma persikelti į kitas gyvenamąsias patalpas – penkių kambarių 165,87 kv. m bendro ploto savivaldybės būstą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ).

332020 m. birželio 2 d. raginimai įvykdyti sprendimą skolininkams įteikti: G. D. įteikta 2020 m. birželio 26 d. per jos darbovietę ( - ), D. D. įteikta 2020 m. birželio 30 d. jai asmeniškai, R. D. įteikta 2020 m. liepos 18 d. per jo darbovietę uždarąją akcinę bendrovę (toliau – UAB) „( - )“, D. D. įteikta 2020 m. liepos 31 d. per jos darbovietę ( - ), D. D. įteikta 2020 m. rugpjūčio 3 d. per jo darbovietę UAB „( - )“ (asmeniškai, skolininko teigimu, raginimas jam įteiktas 2020 m. rugpjūčio 21 d.), R. D. įteikta 2020 m. rugsėjo 3 d. per jos darbovietę UAB „( - )“.

342020 m. rugsėjo 3 d. antstolio padėjėja priėmė skundžiamą pranešimą dėl iškeldinimo Nr. ( - ), kuriame informuojama, kad iškeldinimas bus vykdomas 2020 m. rugsėjo 16 d. 13.30 val.

35Pranešimas dėl iškeldinimo išsiųstas skolininkams: D. D. išsiųsta elektroniniu paštu ( - ) bei registruotu laišku adresu: ( - ), R. D. išsiųsta elektroniniu paštu ( - ) ir registruotu laišku į jo darbovietę UAB „( - )“, D. D. išsiųsta registruotu laišku į jos darbovietę ( - ) ir adresu ( - ), G. D. išsiųsta elektroniniu paštu ( - ) ir registruotu laišku adresu: ( - ), D. D. išsiųsta elektroniniu paštu ( - ) ir registruotu laišku į jo darbovietę UAB „( - )“, R. D. į jos darbovietę UAB „( - )“ ir adresu: ( - ).

362020 m. rugsėjo 3 d. antstolio kontoroje gautas D. D. raštas dėl iškeldinimo, kuriame prašoma atšaukti priverstinio iškeldinimo datą ir iškeldinimo datą skirti jau po raginimo termino. Taip pat 2020 m. rugsėjo 11 d. gautas skolininkų G. D., D. D., D. D., R. D., D. D. ir R. D. prašymas dėl vykdymo veiksmų atidėjimo ar sustabdymo, kuriame prašoma sustabdyti ir atidėti vykdymo veiksmus, iki kol Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas išnagrinės pareiškėjų konstitucinį skundą ar/ir pareiškėjai pateiks skundą Europos Žmogaus Teisių Teismui ir jį teismas išnagrinės. 2020 m. rugsėjo 15 d. patvarkymu antstolis netenkino nei pareiškėjų skundo dėl antstolio veiksmų, nei pareiškėjų pirmiau paminėtų prašymų.

37Dėl termino skundui dėl antstolio veiksmų paduoti atnaujinimo

38Skundo dėl antstolio veiksmų padavimo terminai reglamentuoti CPK 512 straipsnyje. Pagal minėto straipsnio nuostatas, skundas dėl antstolių veiksmų gali būti paduodamas ne vėliau kaip per dvidešimt dienų nuo tos dienos, kurią skundą pateikiantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per devyniasdešimt dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo.

39Pareiškėjai pateiktame skunde dėl antstolio veiksmų skundžia ne tik 2020 m. rugsėjo 3 d. antstolio pranešimą dėl iškeldinimo Nr. ( - ), tačiau prašo panaikinti ir antstolio D. J. 2020 m. birželio 2 d. raginimus Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ) ir raginimą, kuris buvo adresuotas pareiškėjai D. D.. Pareiškėjai, nurodydami, kad antstolis pažeidė dalies pareiškėjų teises pranešdamas jiems apie iškeldinimą, kol dar nebuvo suėjęs raginime numatytas terminas išsikelti iš gyvenamojo būsto, taip pat atsižvelgdami į tai, kad antstolis įteikė raginimus pareiškėjams išsikelti iš gyvenamojo būsto, nors savivaldybė vis dar nebuvo ir nėra parengusi visų reikiamų dokumentų tokiam iškeldinimui, prašė atnaujinti dėl svarbių priežasčių praleistą terminą skundui dėl raginimų pateikti.

40Vykdomojoje byloje esantys duomenys apie antstolio 2020 m. birželio 2 d. raginimų įvykdyti teismo sprendimą įteikimą skolininkams patvirtina, kad minėtas raginimas buvo įteiktas visiems skolininkams. Vykdomosios bylos duomenimis nustatyta, kad G. D. raginimas įteiktas 2020 m. birželio 26 d. per jos darbovietę, D. D. – 2020 m. birželio 30 d. jai asmeniškai, R. D. – 2020 m. liepos 18 d. per jo darbovietę UAB „( - )“, D. D. – 2020 m. liepos 31 d. per jos darbovietę ( - ), D. D. įteiktas 2020 m. rugpjūčio 3 d. per jo darbovietę UAB „( - )“ (asmeniškai, skolininko teigimu, raginimas jam įteiktas 2020 m. rugpjūčio 21 d.), R. D. įteikta 2020 m. rugsėjo 3 d. per jos darbovietę UAB „( - )“. Pažymėtina, kad nors skunde nurodoma, kad raginimas skolininkei D. D. nėra įteiktas, tačiau vykdomosios bylos duomenys patvirtina, kad D. D. darbovietės ( - ) adresu raginimas jai įteiktas 2020 m. liepos 31 d. Tuo pačiu pažymėtina, kad nors vykdomojoje byloje skolininkas D. D. pateikė antstoliui duomenis apie tai, jog jam raginimas įvykdyti teismo sprendimą buvo įteiktas asmeniškai tik 2020 m. rugpjūčio 21 d., tačiau skunde nurodoma, kad minėtam skolininkui raginimas įteiktas 2020 m. liepos 31 d. Iš pirmiau nurodytų duomenų apie 2020 m. birželio 2 d. raginimo skolininkams įteikimą matyti, kad, net jei ir būtų laikoma, jog raginimas įvykdyti teismo sprendimą skolininkui D. D. asmeniškai buvo įteiktas 2020 m. rugpjūčio 21 d., skundą dėl minėto raginimo nepraleidusi įstatyme numatyto 20 dienų termino pateikė tik skolininkė R. D., kuriai raginimas įteiktas 2020 m. rugsėjo 3 d., kai skundas dėl antstolio veiksmų antstolio kontoroje gautas 2020 m. rugsėjo 11 d. Visi kiti pareiškėjai skundą dėl antstolio veiksmų pateikė praleidę įstatyme numatytą 20 dienų terminą.

41Pažymėtina, kad antstolis D. J. 2020 m. rugsėjo 15 d. patvarkyme dėl 2020 m. rugsėjo 11 d. gauto skundo dėl antstolio veiksmų, atskirai dėl pareiškėjų prašymo atnaujinti praleistą terminą skundui dėl 2020 m. birželio 2 d. raginimų pateikti nepasisakė, t. y. nėra nurodęs, ar antstolis tokį pareiškėjų prašymą tenkina ar ne, ar praleistą terminą atnaujina ar ne, tačiau teismas, atsižvelgdamas į CPK 510 straipsnio 5 dalies nuostatas, susijusias su antstolio veiksmais netenkinus prašymo atnaujinti praleistą terminą skundui dėl antstolio veiksmų paduoti, taip pat tai, kad antstolis, priešingai nei reglamentuota CPK 510 straipsnio 5 dalyje, netenkinęs skundo dėl antstolio veiksmų skundą persiuntė teismui, o ne grąžino jį pateikusiems asmenims, taip pat tai, kad antstolis 2020 m. rugsėjo 15 d. patvarkyme pasisakė ir dėl 2020 m. birželio 2 d. raginimo bei jo įteikimo, sprendžia, jog antstolis tenkino pareiškėjų prašymą dėl praleisto termino skundui dėl 2020 m. birželio 2 d. raginimų pateikti ir šį terminą praleidusiems pareiškėjams jį atnaujino. Atsižvelgiant į tai, teismas neturi pagrindo iš naujo spręsti pareiškėjų prašymą dėl praleisto įstatyme numatyto termino atnaujinimo, kaip kad yra nurodyta suinteresuoto asmens Trakų rajono savivaldybės administracijos atsiliepime į skundą ir šio prašymo netenkinti.

42Dėl raginimų įvykdyti teismo sprendimą panaikinimo

43Kaip jau buvo minėta, pareiškėjai skunde dėl antstolio veiksmų prašo panaikinti antstolio D. J. 2020 m. birželio 2 d. raginimus Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ) ir raginimą, kuris buvo adresuotas pareiškėjai D. D., Nr. ( - ). Minėtuose raginimuose įvykdyti sprendimą skolininkai buvo raginami per 30 dienų nuo raginimo gavimo dienos sumokėti 15,78 Eur vykdymo išlaidas bei išsikelti R. D. ir jo šeimos nariams – G. D., D. D., D. D., D. D., kartu su jo šeimos nariu R. D., iš 156,84 kv. m ploto patalpų, esančių 282,24 kv. m bendro ploto pastate – tarnų patalpose, unikalus Nr. ( - ), esančiose ( - ), su visu jiems priklausančiu turtu, suteikiant kitas gyvenamąsias patalpas. Minėtuose raginimuose taip pat nurodyta, kad savivaldybės siūlymu skolininkams siūloma persikelti į kitas gyvenamąsias patalpas – penkių kambarių 165,87 kv. m bendro ploto savivaldybės būstą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ).

44CPK 18 straipsnyje įtvirtintas įsiteisėjusio teismo sprendimo, nutarties, įsakymo ar nutarimo privalomumo principas taip pat reiškia ir būtinumą vykdyti įsiteisėjusį teismo sprendimą. Todėl kiekvienas asmuo (skolininkas), dėl kurio teismas priima atitinkamą sprendimą, šiam įsiteisėjus, privalo jį įvykdyti. Skolininkas turi galimybę įvykdyti teismo sprendimą gera valia. Jam to nepadarius, asmuo, kurio naudai yra priimtas sprendimas, turi galimybę kreiptis į antstolį ir prašyti įvykdyti sprendimą priverstinai. Priverstinis teismo sprendimo vykdymas skolininkui sukelia papildomų neigiamų turtinių padarinių: neįvykdęs sprendimo gera valia, jis, be kita ko, privalo atlyginti vykdymo išlaidas (CPK 610 straipsnis). Vykdymo veiksmai prasideda nuo raginimo įvykdyti sprendimą išsiuntimo skolininkui. Raginimas įvykdyti sprendimą yra procesinis dokumentas, kuriuo antstolis praneša skolininkui apie tai, kad yra pateiktas vykdyti vykdomasis dokumentas ir kad, jeigu šiame dokumente nurodyti veiksmai per antstolio nustatytą terminą nebus įvykdyti, bus pradėta priverstinio vykdymo procedūra (CPK 655 straipsnio 1 dalis). Taip skolininkas yra informuojamas apie pradėtą vykdymo procesą, kartu suteikiant jam galimybę per nustatytą terminą įvykdyti reikalavimą ir išvengti priverstinio vykdymo priemonių bei jų lemiamų papildomų išlaidų. Šios normos reikalavimo vykdymas yra viena iš skolininko teisių ir teisėtų interesų garantijos formų, nes skolininkui, nors ir žinančiam, kad dėl jo yra priimtas sprendimas, turintis įpareigojamojo ar draudžiamojo pobūdžio elementų, pranešama apie tai, kad yra pateiktas vykdyti vykdomasis dokumentas ir kad, jeigu šiame dokumente nurodytų veiksmų skolininkas per antstolio nustatytą terminą neįvykdys, bus pradėta priverstinio vykdymo procedūra (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. liepos 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-371-701/2016, Panevėžio apygardos teismo 2018 m. gegužės 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-422-278/2018). Taigi, raginimas įvykdyti sprendimą yra informacinio pobūdžio. Taip skolininkas yra informuojamas apie pradėtą vykdymo procesą, kartu suteikiant jam galimybę per nustatytą terminą įvykdyti reikalavimą ir taip išvengti priverstinio vykdymo priemonių ir jų lemiamų papildomų išlaidų (Kauno apygardos teismas 2015 m. rugpjūčio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-381-221/2015).

45Civilinio proceso kodekso 654 straipsnyje reglamentuoti pirminiai antstolio atliekami vykdymo veiksmai. Minėtame straipsnyje numatyta, kad antstolis, priėmęs vykdomąjį dokumentą vykdyti, priima patvarkymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti, o įstatyme numatytais atvejais – ir raginimą įvykdyti sprendimą. Atvejai, kada raginimas įvykdyti sprendimą skolininkui nėra siunčiamas, numatyti CPK 661 straipsnyje. Nagrinėjamu atveju nenustatyta, kad egzistuotų įstatyme numatyti atvejai, kuriems esant antstolis galėjo pareiškėjams nesiųsti raginimo įvykdyti teismo sprendimą. Raginimas įvykdyti sprendimą apibrėžiamas kaip dokumentas, kuriuo antstolis praneša skolininkui apie tai, kad yra pateiktas vykdyti vykdomasis dokumentas ir kad, jeigu šiame dokumente nurodyti veiksmai per antstolio nustatytą terminą nebus įvykdyti, bus pradėta priverstinio vykdymo procedūra (CPK 655 straipsnio 1 dalis). Skolininkas įvykdyti sprendimą raginamas vykdomąjį dokumentą pateikus vykdyti pirmą kartą, o tais atvejais, kai yra vykdomas tas pats vykdomasis dokumentas, raginimas skolininkui pateikiamas tik vieną kartą, išskyrus atvejus, kai vykdomasis dokumentas buvo grąžintas išieškotojui jo paties prašymu (CPK 631 straipsnio 1 dalies 1 punktas) ir vėl pateiktas vykdyti (CPK 655 straipsnio 2, 3 dalys).

46Nagrinėjamu atveju pareiškėjai reikalavimą panaikinti 2020 m. birželio 2 d. raginimus įvykdyti sprendimą grindžia tuo, kad skundo dėl antstolio veiksmų pateikimo metu kai kuriems pareiškėjams vis dar nebuvo suėjęs raginime numatytas terminas skolininkams gera valia išsikelti iš patalpų, dėl ko antstolis neturi teisės priverstine tvarka iškeldinti pareiškėjų iš gyvenamosios patalpos, nes kitaip būtų pažeistos Civilinio proceso kodekso nuostatos, reglamentuojančios raginimo įteikimo tvarką. Kita vertus, nesutikimą su minėtais antstolio vykdymo procese priimtais dokumentais skolininkai grindžia ir tuo, kad jie vis dar nėra pasirašę jokios savivaldybės būsto nuomos sutarties, o pareiškėjų iškeldinimas iš gyvenamosios patalpos neatsiejamai yra susijęs su jų įkeldinimu į savivaldybės būstą. Teismas šiuos pareiškėjų argumentus vertina kritiškai ir sprendžia, jog jie nesudaro savarankiško pagrindo tenkinti pareiškėjų prašymą dėl 2020 m. birželio 2 d. raginimų įvykdyti sprendimą panaikinimo.

47Visų pirma, teismas pažymi, jog pareiškėjai nėra nurodę jokių argumentų, kurie būtų susiję išimtinai su jiems išsiųstų ir įteiktų 2020 m. birželio 2 d. raginimų įvykdyti sprendimą neteisėtumu. Vien tai, kad, pareiškėjų manymu, po minėto raginimo išsiuntimo antstolio atlikti vykdymo veiksmai yra galimai neteisėti, nesudaro pagrindo spręsti, kad ir minėti raginimai įvykdyti sprendimą neatitinka įstatymo keliamų reikalavimų ir turėtų būti panaikinti. Pareiškėjų skunde nėra nurodyta jokių argumentų, susijusių tiek su minėtų raginimų priėmimu, tiek su jų turiniu ar forma, įteikimu skolininkams, o pareiškėjų nurodytos aplinkybės, kad kai kuriems skolininkams pranešimas apie iškeldinimą buvo įteiktas ar planuota juos iškeldinti iš gyvenamosios patalpos nepasibaigus raginime numatytam terminui įvykdyti teismo sprendimą gera valia, nesudaro pagrindo spręsti dėl minėtų raginimų neatitikimo įstatymo reikalavimams. Teismo vertinimu, priešingas aiškinimas neatitiktų elementarių logikos dėsnių. Taip pat pažymėtina, kad nors pareiškėjai skunde dėl antstolio veiksmų nurodo, kad nepanaikinus raginimų būtų pažeistos Civilinio proceso kodekso nuostatos, reglamentuojančios raginimo įteikimo tvarką, tačiau nei kokios įstatymo nuostatos, nei kaip buvo pažeistos, pareiškėjų skunde nėra nurodyta. Vadovaujantis CPK 657 straipsnio 1 dalies nuostatomis, raginimas įvykdyti sprendimą skolininkui išsiunčiamas registruotąja pašto siunta su pranešimu apie įteikimą arba įteikiamas skolininkui asmeniškai. Kaip matyti iš vykdomosios bylos Nr. ( - ) medžiagos, pareiškėjams siųsti raginimai įvykdyti teismo sprendimą buvo siųsti registruotąja pašto siunta jų gyvenamosios vietos adresu – ( - ) (išskyrus R. D.), tačiau kai kuriems iš jų minėto antstolio dokumento neįteikus jų gyvenamosios vietos adresu, jis buvo įteiktas jų darbovietės administracijai. Taigi, vykdomosios bylos duomenys leidžia spręsti, kad raginimai įvykdyti sprendimą skolininkams buvo įteikti tinkamai, teisės aktuose nustatyta tvarka. Atsižvelgiant į tai, teismas pirmiau nurodytus pareiškėjų argumentus dėl raginimų įvykdyti sprendimą vertina kaip deklaratyvaus pobūdžio ir niekuo nepagrįstus.

48Visų antra, teismas nepagrįstomis laiko pareiškėjų nurodytas aplinkybes, susijusias su jiems savivaldybės suteikto gyvenamojo būsto nuomos sutarties (ne)sudarymu ir tuo, jog jų iškeldinimas yra neatsiejamai susijęs su jų įkeldinimu į savivaldybės būstą. Pažymėtina, kad antstoliui pateiktame 2020 m. gegužės 7 d. Vilniaus regiono apylinkės teismo Trakų rūmų vykdomajame rašte nurodyta, jog pareiškėjai iškeldinami iš patalpų su visu jiems priklausančiu turtu suteikiant jiems kitas gyvenamąsias patalpas. Duomenų apie tai, kad teismo sprendime ar antstoliui vykdyti pateiktame vykdomajame rašte būtų nurodytas įpareigojimas įkeldinti pareiškėjus į kitą jiems suteikiamą gyvenamąjį būstą, nėra. Priešingai, pažymėtina, kad antstoliui vykdyti pateiktame vykdomajame rašte yra nurodyta tik apie pareiškėjams suteikiamas kitas gyvenamąsias patalpas, bet ne apie jų įkeldinimą į kitas gyvenamąsias patalpas. Išieškotoja pagal šį vykdomąjį raštą – Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija, kartu su prašymu dėl vykdomojo dokumento priėmimo, pateikė antstoliui ir duomenis apie tai, kad vykdant teismo sprendimą dėl kitų patalpų skolininkams suteikimo, Trakų rajono savivaldybės administracija yra pateikusi pasiūlymą skolininkams dėl kitų savivaldybei priklausančių patalpų nuomos. Taigi, antstoliui buvo pateikti duomenys, jog skolininkams yra suteikiama kita gyvenamoji patalpa, o aplinkybės, kad dėl vienokių ar kitokių priežasčių, kaip galima spręsti iš civilinėje bei vykdomojoje bylose esančių duomenų išimtinai susijusių su pareiškėjų valia, nėra sudaryta minėtų patalpų nuomos sutartis, nesudarė pagrindo antstoliui spręsti, kad teismo sprendimo dalis dėl pareiškėjų iškeldinimo iš gyvenamųjų patalpų negali būti vykdoma, juo labiau kad priešingai nei kad teigia pareiškėjai, pagal antstoliui pateiktą vykdyti vykdomąjį raštą, jis neturėjo pareigos įkeldinti pareiškėjus į konkretų savivaldybės būstą. Teismas sutinka su antstolio patvarkyme nurodytais argumentais, kad vykdomajame rašte nėra numatytas pareiškėjų įkeldinimas į kitas gyvenamąsias patalpas, todėl antstolis neturi teisės vykdyti įkeldinimą. Atsižvelgiant į tai, nepagrįstu laikytinas ir pareiškėjų skundo argumentas, kad pareiškėjų iškeldinimas iš gyvenamosios patalpos neatsiejamai yra susijęs su jų įkeldinimu į savivaldybės būstą. Teismo vertinimu, priešingas antstoliui pateikto vykdyti vykdomojo rašto aiškinimas sudarytų sąlygas pareiškėjams piktnaudžiauti susidariusia situacija ir savo teisėmis, kai šiems vengiant sudaryti savivaldybės siūlomų gyvenamųjų patalpų nuomos sutartį, pareiškėjų iškeldinimas iš gyvenamosios patalpos pasunkėtų ir (ar) taptų visiškai neįmanomas. Teismo vertinimu, vykdomojoje byloje esantys duomenys apie pareiškėjams suteikiamą kitą gyvenamąją patalpą (nepriklausomai nuo to, pareiškėjai ketina ar ne sudaryti šių patalpų nuomos sutartį), sudarė pagrindą antstoliui spręsti, jog teismo sprendimas dėl pareiškėjų iškeldinimo gali būti vykdomas. Juo labiau, jei pareiškėjų išdėstyta pozicija būtų pagrįsta, atkreiptinas dėmesį į tai, jog teisinį suinteresuotumą tuo, kad pareiškėjai būtų įkeldinti į kitas jiems suteikiamas gyvenamąsias patalpas turi patys pareiškėjai, o ne išieškotoja vykdomajame rašte nurodyta Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija, todėl būtent pareiškėjai, o ne minėtas juridinis asmuo turėtų būti išieškotojais pagal vykdomąjį raštą, tačiau taip nėra. Atsižvelgdamas į pirmiau nurodytus argumentus, teismas sprendžia, jog pareiškėjų nurodytos aplinkybės, tiek, kiek jos susiję su jiems savivaldybės siūlomų gyvenamųjų patalpų nuomos sutarties (ne)sudarymu, neturi reikšmės sprendžiant klausimą dėl antstolio D. J. vykdymo veiksmų dėl pareiškėjų iškeldinimo iš gyvenamosios patalpos (ne)teisėtumo, todėl minėtos aplinkybės taip pat nesudaro pagrindo panaikinti skundžiamus 2020 m. birželio 2 d. raginimus įvykdyti sprendimą.

49Dėl pranešimo apie iškeldinimą

50Be pirmiau nurodyto reikalavimo panaikinti 2020 m. birželio 2 d. raginimus įvykdyti sprendimą, pareiškėjai skunde dėl antstolio veiksmų prašo panaikinti ir 2020 m. rugsėjo 3 d. antstolio D. J. pranešimą dėl iškeldinimo Nr. ( - ), kuriame skolininkai informuojami apie tai, kad iškeldinimas bus vykdomas 2020 m. rugsėjo 16 d. 13.30 val. Antstolis D. J. 2020 m. rugsėjo 15 d. patvarkyme, kuriuo atsisakyta tenkinti pareiškėjų skundą, nurodė, kad kadangi yra pasibaigęs terminas įvykdyti sprendimą geruoju, antstolis teisėtai paskelbė iškeldinimo datą. Su šiuo antstolio argumentu teismas sutinka tik iš dalies, pažymėdamas, kad antstolis, spręsdamas apie raginime įvykdyti sprendimą nurodyto termino pasibaigimą, nepagrįstai rėmėsi dar 2017 m. lapkričio 3 d. raginimuose įvykdyti sprendimą nustatytu terminu. Minėtame patvarkyme antstolis nurodė, kad raginimai skolininkams išsikelti iš patalpų vykdomojoje byloje Nr. ( - ) buvo įteikti dar 2017 m. lapkričio 14 d., o atnaujinus vykdomąją bylą raginimai skolininkams buvo išsiųsti tik dėl to, kad vykdomajame dokumente yra pasikeitusi sąlyga – anksčiau skolininkus buvo nuspręsta iškeldinti nesuteikiant jiems gyvenamosios patalpos, o pagal naujai pateiktą vykdyti vykdomąjį raštą – suteikiant kitas gyvenamąsias patalpas. Antstolis taip pat nurodo CPK nuostatas, pagal kurias raginimas įvykdyti sprendimą siunčiamas vykdomąjį dokumentą pateikus vykdyti pirmą kartą, o vykdant tą patį vykdomąjį dokumentą raginimas skolininkui siunčiamas tik vieną kartą (CPK 655 straipsnio 2, 3 dalys).

51Vadovaujantis CPK 659 straipsnio nuostatomis ir nenustačius, kad antstoliui pateiktuose vykdyti vykdomuosiuose raštuose dėl iškeldinimo iš gyvenamosios patalpos būtų nustatytas teismo sprendimo įvykdymo terminas, antstolis remiantis CPK 659 straipsnio 2 dalimi pagrįstai raginime įvykdyti sprendimą nustatė 30 dienų terminą teismo sprendimui gera valia įvykdyti. Remiantis vykdomosios bylos duomenimis apie 2020 m. birželio 2 d. raginimo įvykdyti sprendimą skolininkams įteikimą, skolininkė G. D. gera valia teismo sprendimą galėjo įvykdyti iki 2020 m. liepos 26 d., R. D. – iki 2020 m. rugpjūčio 17 d., D. D. – iki 2020 m. liepos 30 d., D. D. – iki 2020 m. rugpjūčio 30 d., R. D. – iki 2020 m. spalio 3 d., o D. D. – iki 2020 m. rugsėjo 2 d., jei laikysime, kad raginimas skolininkui įteiktas 2020 m. rugpjūčio 3 d., ir iki 2020 m. rugsėjo 20 d., jei atsižvelgsime į skolininko nurodytus duomenis, kad asmeniškai raginimas jam įteiktas 2020 m. rugpjūčio 21 d. Taigi, 2020 m. rugsėjo 3 d. antstoliui surašant pranešimą dėl iškeldinimo, 2020 m. birželio 2 d. raginime įvykdyti sprendimą nustatytas 30 dienų terminas nuo raginimo įteikimo dienos gera valia įvykdyti teismo sprendimą buvo nepasibaigęs skolininkei R. D. ir D. D., jei laikysime, kad raginimas įvykdyti teismo sprendimą jam buvo įteiktas tik 2020 m. rugpjūčio 21 d. Pažymėtina, kad skolininkas D. D. apie tai, kad jam raginimas įvykdyti sprendimą buvo įteiktas tik 2020 m. rugpjūčio 21 d., antstolį informavo 2020 m. rugsėjo 3 d., kai gavo pranešimą dėl iškeldinimo, tačiau duomenys apie tai, kad skolininkui antstolio siųsti procesiniai dokumentai negalės būti įteikti anksčiau nei kad 2020 m. rugpjūčio 21 d., antstoliui buvo žinomi dar 2020 m. rugpjūčio 5 d., kai apie tai antstolį informavo skolininko D. D. darbdavio administracija. Įvertinus tai, kad nagrinėjamu atveju yra sprendžiama dėl asmenų iškeldinimo iš jų gyvenamosios patalpos, teismo vertinimu, yra pagrindas taikyti skolininkui palankesnę procesinių dokumentų – raginimo įvykdyti sprendimą – įteikimo datą, todėl spręstina, kad 2020 m. rugsėjo 3 d. pranešimo dėl iškeldinimo surašymo metu terminas gera valia įvykdyti teismo sprendimą nebuvo pasibaigęs ir skolininkui D. D.. Atsižvelgiant į tai, spręstina, kad antstolis be pagrindo 2020 m. rugsėjo 3 d. pranešimu dėl iškeldinimo minėtus skolininkus informavo apie priverstinį iškeldinimą iš gyvenamųjų patalpų, vyksiantį 2020 m. rugsėjo 16 d. 13.30 val., kadangi antstolio 2020 m. birželio 2 d. patvarkyme nurodytas terminas įvykdyti teismo sprendimą gera valia minėtiems skolininkams nei pranešimo surašymo metu, nei numatytu priverstinio iškeldinimo metu dar nebuvo (nebūtų) pasibaigęs ir minėti asmenys gera valia turėjo galimybę įvykdyti teismo sprendimą. Taigi, darytina išvada, kad minėtų skolininkų – D. D. ir R. D. atžvilgiu 2020 m. rugsėjo 3 d. pranešimas dėl iškeldinimo priimtas nesant tam teisinio pagrindo, kadangi tuo metu neegzistavo aplinkybės (nebuvo pasibaigęs terminas gera valia įvykdyti sprendimą) dėl minėtų asmenų priverstinio iškeldinimo iš gyvenamosios patalpos. Tačiau, teismo vertinimu, šios aplinkybės nesudaro pagrindo spręsti, jog antstolis nebūtų galėjęs priverstinai iškeldinti iš gyvenamosios patalpos kitų vykdomajame dokumente nurodytų skolininkų – R. D., G. D., D. D. ir D. D., kadangi 2020 m. birželio 2 d. antstolio raginime įvykdyti sprendimą numatytas terminas gera valia išsikraustyti iš gyvenamosios patalpos jau buvo pasibaigęs ir antstolis turėjo visas galimybes priverstinai minėtus skolininkus iškeldinti iš vykdomajame rašte nurodytos patalpos. Vien tai, kad kitų skolininkų atžvilgiu šis terminas nebuvo pasibaigęs, nesudaro pagrindo spręsti, kad antstolis teismo sprendimo dėl iškeldinimo negali įvykdyti tik kai kurių iš skolininkų atžvilgiu. Pažymėtina, kad įpareigojimas visus skolininkus iškeldinti tik kartu ar draudimas skolininkus iškeldinti priverstinai po vieną teismo išduotame vykdomajame rašte nėra nurodytas. Juo labiau kad šiuo atveju nėra iškeldinami nepilnamečiai vaikai, todėl spręsti, kad iškeldinimo veiksmai savarankiškai negalėtų būti vykdomi atskirai kiekvieno iš skolininkų atžvilgiu, nėra jokio pagrindo. Pareiškėjų skunde nurodyti argumentai, kad dėl to, jog 2020 m. birželio 2 d. raginime nurodytas terminas gera valia įvykdyti teismo sprendimą nebuvo pasibaigęs kai kurių skolininkų atžvilgiu, dėl ko priverstinai iš gyvenamosios patalpos negali būti iškeldinti kiti skolininkai (kuriems šis terminas yra pasibaigęs) laikytini teisiškai nepagrįstais ir nesudarančiais pagrindo spręsti, kad antstolio 2020 m. rugsėjo 3 d. pranešimas dėl iškeldinimo minėtų asmenų – R. D., G. D., D. D. ir D. D. – atžvilgiu nurodytu pagrindu galėtų būti vertinamas kaip neteisėtas ir nepagrįstas.

52Remdamasis pirmiau nurodytais argumentais dėl pareiškėjams suteiktos gyvenamosios patalpos nuomos sutarties (ne)sudarymo ir pareiškėjų įkeldinimo į kitas gyvenamąsias patalpas, dėl kurių jau buvo pasisakyta sprendžiant dėl pareiškėjų prašymo pripažinti negaliojančiais 2020 m. birželio 2 d. raginimus įvykdyti sprendimą, teismas, jiems pritardamas ir sprendžiant dėl 2020 m. rugsėjo 3 d. pranešimo dėl iškeldinimo, dėl jų pakartotinai nepasiako ir nurodo, kad minėti argumentai nesudaro pagrindo pripažinti 2020 m. rugsėjo 3 d. pranešimą dėl iškeldinimo neteisėtu.

53Dėl pareiškėjos G. D. kaip kandidatės į Seimo narius neliečiamybės

54Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 49 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nuostata, pagal kurią Vyriausiajai rinkimų komisijai paskelbus kandidatus ir kandidatų sąrašus, taip pat iki pirmojo naujai išrinkto Seimo posėdžio (po pakartotinių arba naujų rinkimų – iki Seimo nario priesaikos) kandidatas į Seimo narius be Vyriausiosios rinkimų komisijos sutikimo negali būti traukiamas baudžiamojon atsakomybėn, suimamas, negali būti kitaip varžoma jo laisvė. Pareiškėjų kartu su skundu pateikti duomenys patvirtina, kad G. D. kandidatuoja 2020 m. vyksiančiuose rinkimuose į Lietuvos Respublikos Seimą, yra kandidatė į Lietuvos Respublikos Seimo narius, todėl jos atžvilgiu taikytinos Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 49 straipsnio 1 dalies nuostatos, tačiau, teismo vertinimu, minėto straipsnio lingvistinė ir teleologinė analizė nesuponuoja pareiškėjų skundo argumento, jog dėl šios priežasties pareiškėja G. D. negali būti iškeldinta iš nuomojamos patalpos, pagrįstumo. Visų pirma, teismas pažymi, jog pagal minėto straipsnio nuostatas yra draudžiama be Vyriausiosios rinkimų komisijos sutikimo traukti kandidatą į Seimo narius baudžiamojon atsakomybėn, suimti, taip pat negali būti kitaip varžoma jo laisvė. Taigi, pagal minėtą nuostatą yra draudžiama traukti asmenį baudžiamojon atsakomybėn, suimti bei kitaip varžyti jo laisvę, tačiau draudimas kandidato į Seimo narius atžvilgiu atlikti kitus teisėtus veiksmus – įskaitant ir priverstinį teismo sprendimo vykdymą – nėra numatytas. Nagrinėjamu atveju pareiškėjų skunde teigiama, jog iškeldinus G. D. iš jos gyvenamojo būsto būtų suvaržytos jos teisės, tačiau jokių argumentų dėl to, kad tokiais veiksmais būtų suvaržyta pareiškėjos laisvė, nėra nurodyta. Minėtos aplinkybės leidžia teismui spręsti, jog pareiškėjų skunde nenurodyti jokie argumentai, remiantis kuriais pareiškėjos G. D. priverstinis iškeldinimas iš jos gyvenamojo būsto būtų siejamas su jos laisvės suvaržymu, o teismas, įvertinęs vykdomosios bylos medžiagą bei pareiškėjų skunde nurodytas aplinkybes, neturi pagrindo spręsti, kad tuo atveju, jei priverstine tvarka vykdant teismo sprendimą pareiškėja būtų iškeldinta iš gyvenamojo būsto, kokiu nors būdu būtų suvaržyta jos laisvė. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad pareiškėjų skunde nėra detalizuota, kokiu būdu būtų pažeistos ir pareiškėjų minimos teisės (kokios konkrečiai teisės ir kokiu būdu), todėl teismas šį pareiškėjų argumentą vertina kritiškai ir laiko jį deklaratyvaus pobūdžio.

55Teismas atkreipia pareiškėjų dėmesį į tai, jog neegzistuoja jokios aplinkybės, dėl kurių Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 49 straipsnio 1 dalies nuostata turėtų būti aiškinama plečiamai (išeinant iš baudžiamojo persekiojimo ribų) ir vertinama kaip draudimas kandidato į Seimo narius atžvilgiu atlikti bet kokius, įskaitant ir priverstinio teismo sprendimo vykdymo veiksmus, net jei pagal teismo sprendimą kandidatas į Seimo narius turėtų būti iškeldinamas iš gyvenamosios patalpos. Tokią teismo išvadą patvirtina ir suinteresuoto asmens Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos teismui pateiktas Lietuvos Respublikos Vyriausiosios rinkimų komisijos raštas, kuriame nurodyta, kad pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 49 straipsnio 1 dalį kandidatais į Seimo narius įregistruoti asmenys įgyja neliečiamybę tik nuo baudžiamojo persekiojimo, tačiau šis kandidatų imunitetas neapsaugo jų nuo civilinio proceso tvarka teismo priimtų sprendimų priverstinio vykdymo.

56Vadovaudamasis pirmiau nurodytais argumentais, teismas sprendžia, jog aplinkybė, kad pareiškėja G. D. yra įregistruota kaip kandidatė į Lietuvos Respublikos Seimo narius, nepanaikina galimybės jos atžvilgiu priverstinai vykdyti teismo sprendimą, priimtą išnagrinėjus civilinę bylą, dėl minėto asmens iškeldinimo iš gyvenamųjų patalpų, todėl ši aplinkybė pati savaime nesudaro pagrindo antstolio D. J. veiksmus vertinti kaip neteisėtus.

57Dėl pareiškėjų kreipimosi į Konstitucinį Teismą

58Pareiškėjai skunde dėl antstolio veiksmų nurodo, jog yra pateikę konstitucinį skundą Konstituciniam Teismui, todėl tuo atveju, jei pareiškėjų skundas būtų patenkintas, būtų išvengta žalos padidėjimo rizikos bei būtų įmanoma atgręžti teismo sprendimo vykdymą. Teismas, įvertinęs pareiškėjų skundo argumentus, susijusius su jų kreipimusi į Konstitucinį Teismą, taip pat antstolio patvarkyme bei suinteresuotų asmenų atsiliepimuose į skundą nurodytus argumentus, sprendžia, kad vien ta aplinkybė, jog pareiškėjai yra kreipęsi į Konstitucinį Teismą su individualiu skundu, pati savaime nesudaro pagrindo antstolio D. J. veiksmus vertinti kaip neteisėtus ir tuo pagrindu tenkinti pareiškėjų skundą.

59Pažymėtina, kad vien pareiškėjų kreipimasis į Konstitucinį Teismą nesuponuoja antstolio veiksmų neteisėtumo, o šiuo atveju civilinėje byloje būtent sprendžiamas klausimas, ar antstolio D. J. veiksmai, priverstine tvarka vykdant teismo sprendimą, atitinka teisės aktų reikalavimus ir yra teisėti. Hipotetinių aplinkybių nurodymas, siejant jas su šiuo metu egzistuojančia faktine situacija, nesudaro pagrindo spręsti, jog pareiškėjų skundas yra pagrįstas. Jokių argumentų, remiantis kuriais pareiškėjų pateikto skundo padavimas lemia antstolio veiksmų (ne)teisėtumą, pareiškėjai nėra nurodę, todėl šie pareiškėjų argumentai vertintini kritiškai ir laikytini deklaratyvaus pobūdžio.

60Teismas tuo pačiu pažymi, jog Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 672 straipsnyje yra įtvirtinta nuostata, pagal kurią Konstitucijos 106 straipsnio ketvirtojoje dalyje nurodyto asmens prašymo padavimas Konstituciniam Teismui ir šio prašymo (jo dalies) priėmimas nagrinėti šio įstatymo nustatyta tvarka nesustabdo teismo sprendimo vykdymo, kas sudaro pagrindą teismui spręsti, jog vien tokio skundo padavimas nėra pagrindas nevykdyti įsiteisėjusio teismo sprendimo, dėl ko pareiškėjų nurodyti argumentai apie galimas teisines pasekmes, jei jų Konstituciniam Teismui pateiktas skundas būtų patenkintas, nesudaro pagrindo nevykdyti teismo sprendimo. Kita vertus, minėto straipsnio antrojoje dalyje įtvirtinta Konstitucinio Teismo teisė, atsižvelgiant į pareiškėjo pateiktą motyvuotą prašymą, išimtiniais atvejais, kai dėl teismo sprendimo vykdymo būtų neatitaisomai pažeistos pareiškėjo konstitucinės teisės ar laisvės arba kai tai būtina dėl viešojo intereso, sustabdyti teismo sprendimo vykdymą. Prašymas sustabdyti teismo sprendimo vykdymą turi būti pateiktas kartu su prašymu ištirti, ar teisės aktas atitinka Konstituciją arba įstatymus. Byloje jokių duomenų apie tai, kad Konstitucinis Teismas tokį pareiškėjų prašymą būtų patenkinęs dar iki pareiškėjų skundžiamų antstolio veiksmų atlikimo byloje nėra, todėl pareiškėjų nurodyti argumentai, susiję su jų skundo Konstituciniam Teismui pateikimu, kaip jau buvo ir nurodęs teismas, nesudaro pagrindo antstolio veiksmus vertinti kaip neteisėtus.

61Dėl antstolio veiksmų (ne)teisėtumo vykdant vykdomąjį raštą

62CPK 586 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad vykdymo veiksmų atlikimo pagrindas yra įstatymų nustatyta tvarka pateiktas vykdyti vykdomasis dokumentas. Ši įstatymo nuostata reiškia, kad be pateikto vykdomojo dokumento draudžiama atlikti vykdomuosius veiksmus (CPK 586 straipsnio 2 dalis). Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad išieškojimo interesą turinčio subjekto vykdomojo dokumento pateikimas vykdyti taip pat nereiškia, kad šis dokumentas besąlygiškai turi būti vykdomas. Antstolis neturi teisės spręsti vykdomojo rašto teisėtumo klausimo, tačiau, pagal CPK 651 straipsnio 1 dalį, prieš pradėdamas vykdomuosius veiksmus, turi išspręsti vykdomojo dokumento priėmimo vykdyti klausimą – patikrinti, ar nėra akivaizdžių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti ir vykdymo veiksmams pradėti. Jeigu yra kliūčių vykdomajam dokumentui priimti ir jam vykdyti, antstolis savo patvarkymu atsisako priimti jį vykdyti ir grąžina jį pateikusiam asmeniui, nurodydamas grąžinimo priežastis. Dėl kiekvieno pateikto vykdomojo dokumento priėmimo vykdyti antstolis privalo įsitikinti, ar nėra objektyvių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti ir vykdymo veiksmams pradėti, to nepadaręs antstolis pažeistų CPK 651 straipsnio 2 dalies tvarką. Nurodytų ir kitų CPK VI dalies vykdymo proceso nuostatų, reglamentuojančių atskirų vykdymo procesinių veiksmų atlikimą, nesilaikymas antstoliui atliekant konkretų vykdymo veiksmą lemia tokio veiksmo neteisėtumą. Jeigu, nepatikrinęs vykdomajam dokumentui vykdyti kliūčių, priimto vykdomojo dokumento pagrindu antstolis atliko vykdymo veiksmus, kurie, kaip išaiškėja vėliau, negalėjo būti atlikti ir antstoliui tai buvo žinoma arba turėjo būti žinoma, tai tokie vykdymo veiksmai laikytini atliktais nesant teisinio pagrindo ir negali sukelti jais siekiamų pasekmių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. vasario 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-68/2009). Kasacinis teismas ne kartą yra akcentavęs, jog antstolis vykdymo procese privalo veikti tik pagal jam suteiktas teises, o bet koks veikimas viršijant kompetenciją (lot. ultra vires) vertinamas kaip antstolio veiklos teisėtumo principo pažeidimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. vasario 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-40/2010; 2019 m. lapkričio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-315-684/2019).

63Antstolis, priimdamas vykdomąjį dokumentą vykdyti ir atlikdamas vykdymo veiksmus, turi užtikrinti vykdymo teisėtumą. Antstolio procesinę veiklą kontroliuoja apylinkės teismo, o kai teismas sudarytas iš teismo rūmų, – teismo rūmų, kurių veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė, teisėjas. Šios kontrolės metu patikrinami ir patvirtinami CPK VI dalyje nurodyti antstolio surašyti vykdymo proceso dokumentai. Teisėjo nurodymai pašalinti vykdymo proceso pažeidimus antstoliui yra privalomi ir neskundžiami, jeigu CPK nenustatyta kitaip (CPK 594 straipsnio 1, 2 dalys).

64Prie pirminių vykdomųjų veiksmų priskirtini vykdomojo dokumento priėmimas vykdyti ir, įstatymo numatytais atvejais, – raginimo įvykdyti sprendimą priėmimas (CPK 654 straipsnis). Vykdomojo dokumento priėmimas vykdyti reglamentuojamas CPK 651 straipsnyje, pagal kurio nuostatas, antstolis, gavęs vykdyti vykdomąjį dokumentą, per tris darbo dienas, o skubaus vykdymo atvejais – nedelsdamas patikrina, ar nėra akivaizdžių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti ir vykdymo veiksmams pradėti. Jeigu yra kliūčių vykdomąjį dokumentą priimti vykdyti, antstolis savo patvarkymu atsisako priimti jį vykdyti ir grąžina jį pateikusiam asmeniui, nurodydamas grąžinimo priežastis. Jeigu nenustatytos kliūtys vykdomajam dokumentui vykdyti, antstolis patvarkymu priima vykdomąjį dokumentą ir pradeda jį vykdyti. Nurodytų ir kitų CPK VI dalies vykdymo proceso nuostatų nesilaikymas, atliekant antstoliui konkretų vykdymo veiksmą, lemia tokio veiksmo neteisėtumą. CPK 651 straipsnio 2 dalyje yra pateiktas akivaizdžių kliūčių priimti vykdomąjį dokumentą ir pradėti vykdymo veiksmus sąrašas, kuris nėra baigtinis. Taigi, būtinybė patikrinti, ar neegzistuoja šioje proceso teisės normoje nurodyti pagrindai, būtina vykdomojo dokumento priėmimo vykdyti ir vykdomųjų veiksmų pradžios sąlyga. Tai reiškia, kad antstolis, gavęs vykdyti vykdomąjį dokumentą, privalo įsitikinti, ar nėra pagrindų šį dokumentą atsisakyti priimti, ir tik nustatęs, jog vykdomieji veiksmai gali būti pradėti, įgyja pareigą atlikti tolimesnius veiksmus vykdymo procesą reglamentuojančių teisės normų tvarka (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. gruodžio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-712/2013, Panevėžio apygardos teismo 2019 m. balandžio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-329-227/2019, Vilniaus apygardos teismo 2018 m. sausio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-307-450/2018).

65Nagrinėjamu atveju remiantis vykdomosios bylos Nr. ( - ) duomenimis nustatyta, kad antstoliui D. J. 2017 m. lapkričio 2 d. buvo pateiktas vykdyti Trakų rajono apylinkės teismo 2017 m. spalio 26 d. vykdomasis raštas civilinėje byloje Nr. e2-1984-231/2016 dėl R. D. ir jo šeimos narių – G. D., D. D., D. D., D. D., kartu su jo šeimos nariu – R. D., iškeldinimo iš 156,84 kv. m ploto patalpų, esančių 282,24 kv. m bendro ploto pastate – tarnų patalpose, unikalus Nr. ( - ), esančiose ( - ), su visu jiems priklausančiu turtu, nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos, išieškotojos Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos naudai (pagal Trakų rajono apylinkės teismo 2016 m. lapkričio 29 d. sprendimą civilinėje byloje Nr. e2-1984-231/2016). 2017 m. lapkričio 3 d. patvarkymu Nr. ( - ) antstolis priėmė vykdomąjį dokumentą vykdyti, kuriuo, patikrinęs ir nustatęs, jog nėra CPK 651 straipsnyje numatytų akivaizdžių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti ir vykdymo veiksmams pradėti, priėmė vykdyti išieškotojos Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos pateiktą vykdyti vykdomąjį dokumentą Nr. e2-1984-231/2016. Taip pat nustatyta, kad antstolis 2017 m. lapkričio 27 d. patvarkymu dėl vykdomosios bylos sustabdymo Nr. ( - ) vykdomąją bylą Nr. ( - ) sustabdė, kadangi jo kontoroje 2017 m. lapkričio 22 d. buvo gauta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. lapkričio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3P-1868/2017, kurioje nutarta iki byla bus išnagrinėta kasacine tvarka sustabdyti Trakų rajono apylinkės teismo 2016 m. lapkričio 29 d. sprendimo ir Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2017 m. spalio 17 d. nutarties dalių vykdymą, kuriomis nuspręsta iškeldinti R. D., G. D., D. D., D. D., D. D., atstovaujamą atstovų pagal įstatymą R. D. ir G. D., ir R. D. iš 156,84 kv. m ploto patalpų, esančių 282,24 kv. m bendro ploto pastate – tarnų patalpose, unikalus Nr. ( - ), esančiose ( - ), su visu jiems priklausančiu turtu, nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos. 2018 m. gegužės 21 d. antstolio D. J. kontoroje gauta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. gegužės 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-185-403/2018, kuria kasacinės instancijos teismas Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2017 m. spalio 17 d. nutartį ir Trakų rajono apylinkės teismo 2016 m. lapkričio 29 d. sprendimą panaikino ir perdavė bylą Trakų rajono apylinkės teismui nagrinėti iš naujo. Vykdomosios bylos duomenimis, antstolis, gavęs minėtą kasacinio teismo nutartį, jokių veiksmų vykdymo procese neatliko, o vykdomąją bylą atnaujino tik 2020 m. birželio 2 d. patvarkymu Nr. ( - ), kai 2020 m. gegužės 29 d. antstolio kontoroje buvo gautas išieškotojos Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos prašymas priimti vykdyti Vilniaus regiono apylinkės teismo Trakų rūmų 2020 m. gegužės 7 d. vykdomąjį raštą Nr. e2-70-272/2020, išduotą pagal Vilniaus regiono apylinkės teismo Trakų rūmų 2019 m. spalio 8 d. sprendimą civilinėje byloje Nr. e2-70-272/2020 dėl skolininkų R. D., G. D., D. D., D. D., D. D. ir R. D. iškeldinimo iš patalpų.

66CPK 629 straipsnio 1 dalies 5 punkte numatyta, kad vykdomoji byla nutraukiama, jeigu yra panaikinami vykdomieji dokumentai, kurie buvo vykdymo pagrindas. Nutraukta vykdomoji byla negali būti pradėta iš naujo (CPK 629 straipsnio 3 dalis). Vykdomąją bylą nutraukia antstolis savo patvarkymu (CPK 630 straipsnio 1 dalis). Nutraukus vykdomąją bylą, vykdomasis dokumentas su atitinkama antstolio žyma grąžinamas jį išdavusiai institucijai (CPK 630 straipsnio 3 dalis). Nutraukus vykdomąją bylą laikoma, kad vykdomoji byla baigta (CPK 632 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

67Pirmiau nurodytas teisinis reglamentavimas ir remiantis vykdomosios bylos Nr. ( - ) medžiaga nustatytos faktinės aplinkybės sudaro pagrindą spręsti, jog antstolis, 2018 m. gegužės 21 d. gavęs Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. gegužės 17 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e3K-3-185-403/2018, kuria kasacinės instancijos teismas Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2017 m. spalio 17 d. nutartį ir Trakų rajono apylinkės teismo 2016 m. lapkričio 29 d. sprendimą, kurio pagrindu išduotą vykdomąjį raštą antstolis buvo priėmęs vykdyti ir jo pagrindu buvo užvedęs vykdomąją bylą, panaikino bei perdavė bylą Trakų rajono apylinkės teismui nagrinėti iš naujo, turėjo priimti patvarkymą dėl vykdomosios bylos Nr. ( - ) nutraukimo remiantis CPK 629 straipsnio 1 dalies 5 punktu, vykdomąją bylą užbaigti ir grąžinti vykdomąjį dokumentą jį išdavusiai institucijai. Tokią išvadą teismas daro atsižvelgdamas į tai, kad kasacinės instancijos teismui panaikinus Trakų rajono apylinkės teismo 2016 m. lapkričio 29 d. sprendimą, neteko galios ir jo pagrindu išduotas vykdomasis raštas, todėl nesant vykdomojo dokumento, jo pagrindu atlikti vykdymo veiksmai neturi teisinio pagrindo ir negalėjo būti atlikti (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. birželio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1107-823/2016, Šiaulių apygardos teismo 2020 m. vasario 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-193-569/2020). Esant nurodytoms aplinkybėms, visi antstolio D. J. vykdymo veiksmai, atlikti vykdomojoje byloje Nr. ( - ) pagal 2017 m. spalio 26 d. Trakų rajono apylinkės teismo vykdomąjį raštą civilinėje byloje Nr. e2-1984-231/2016 po Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. gegužės 17 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-3-185-403/2018 priėmimo laikytini neteisėtais ir nepagrįstais, atliktais nesant tam teisinio pagrindo. Atsižvelgiant į tai, teismas pažymi, kad antstolio 2020 m. rugsėjo 15 d. patvarkyme dėl skundo dėl antstolio veiksmų nurodyti argumentai, jog raginimai įvykdyti sprendimą skolininkams buvo įteikti dar 2017 m. lapkričio 14 d., todėl terminas teismo sprendimui gera valia įvykdyti jau yra pasibaigęs, laikytini teisiškai nepagrįstais, kadangi minėta vykdomoji byla turėjo būti nutraukta ir užbaigta, dėl ko joje atlikti vykdymo veiksmai negali turėti teisinės reikšmės sprendžiant dėl kito vykdomojo dokumento vykdymo.

68Taip pat remiantis vykdomosios bylos medžiaga nustatyta, kad antstolis, 2020 m. gegužės 29 d. gavęs išieškotojos Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos prašymą priimti vykdyti Vilniaus regiono apylinkės teismo Trakų rūmų 2020 m. gegužės 7 d. vykdomąjį raštą Nr. e2-70-272/2020, išduotą pagal Vilniaus regiono apylinkės teismo Trakų rūmų 2019 m. spalio 8 d. sprendimą civilinėje byloje Nr. e2-70-272/2020 dėl skolininkų iškeldinimo iš gyvenamosios patalpos su visu jiems priklausančiu turtu, suteikiant jiems kitas gyvenamąsias patalpas, minėto vykdomojo rašto priėmimo vykdyti klausimo nesprendė, o 2020 m. birželio 2 d. patvarkymu Nr. ( - ) tik atnaujino vykdomąją bylą. Vykdomojoje byloje nėra antstolio patvarkymo priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti, taip pat 2020 m. gegužės 7 d. Vilniaus regiono apylinkės teismo Trakų rūmų vykdomajame rašte civilinėje byloje Nr. e2-70-272/2019 nėra jokių antstolio įrašų apie tai, kad būtų spręstas minėto vykdomojo rašto priėmimo vykdyti klausimas, todėl darytina išvada, kad antstolis D. J. tinkamai minėto vykdomojo rašto priėmimo klausimo nesprendė, nenustatė, ar nėra akivaizdžių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti ir vykdymo veiksmams pradėti, nurodytu atveju nesilaikė CPK nuostatų dėl vykdomojo rašto priėmimo, todėl visi antstolio veiksmai, atlikti minėto vykdomojo rašto pagrindu antstoliui nepriėmus jo vykdyti – įskaitant ir skundžiamus 2020 m. birželio 2 d. antstolio priimtus raginimus įvykdyti sprendimą, o taip pat 2020 m. rugsėjo 3 d. pranešimą dėl iškeldinimo, yra atlikti nesant tam teisinio pagrindo ir laikytini neteisėtais.

69Teismas pažymi, kad nors pareiškėjai skunde dėl antstolio veiksmų minėtomis aplinkybėmis skųsdami antstolio D. J. veiksmus nesirėmė, tačiau pirmiau nustatytų aplinkybių visuma ir antstolio veikloje nustatyti vykdymo proceso teisės normų pažeidimai sudaro pagrindą antstolio procesinę veiklą kontroliuojančiam teismui savo iniciatyva spręsti dėl antstolio D. J. veiksmų neteisėtumo. Nurodytos išvados nepaneigia ir suinteresuoto asmens Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos atsiliepime į skundą nurodytos aplinkybės, kad pareiškėjai skunde dėl antstolio veiksmų nenurodė jokių procesinių teisės normų pažeidimų ar kad pareiškėjų skundžiami raginimai ir pranešimas dėl iškeldinimo nesukėlė jokių realių pasekmių, nes priverstinio teismo sprendimo vykdymo veiksmai iki šiol neatlikti ir pareiškėjai iki šiol nėra iškeldinti iš gyvenamųjų patalpų, dėl ko skundžiami antstolio priimti dokumentai negali būti skundo dėl antstolio veiksmų objektu. Teismas pažymi, jog tiek raginimuose įvykdyti sprendimą, tiek ir pranešime dėl iškeldinimo yra nurodyta minėtų antstolio priimtų dokumentų apskundimo tvarka, todėl pareiškėjai, kaip vykdymo proceso dalyviai, turėjo teisę pasinaudoti jiems įstatymo suteikta galimybe ir skųsti šiuos antstolio veiksmus, nepriklausomai nuo to, kad iki šiol priverstinio iškeldinimo iš gyvenamosios patalpos veiksmai jų atžvilgiu nėra atlikti. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad tuo atveju, jei pareiškėjų skundas būtų netenkinamas, minėti antstolio veiksmai ir vykdymo procese priimti dokumentai sukeltų realias pasekmes, sudarydami galimybę antstoliui toliau tęsti vykdymo veiksmus.

70Teismas, atsižvelgdamas į pirmiau nurodytus argumentus, paaiškėjus, kad antstolio veiksmai atlikti nesant tam teisinio pagrindo, neteisėtai, sprendžia, kad, nepaisant pirmiau nutartyje nurodytų argumentų, kuriais pareiškėjų skundo dėl antstolio veiksmų argumentai laikyti nepagrįstais ar tik iš dalies pagrįstais, yra pagrindas tenkinti pareiškėjų skundą ir panaikinti skundžiamus antstolio priimtus dokumentus – 2020 m. rugsėjo 3 d. antstolio pranešimą dėl iškeldinimo Nr. ( - ) bei 2020 m. birželio 2 d. raginimus Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ) įvykdyti sprendimą.

71Antstolis įpareigotinas spręsti kitų vykdomojoje byloje Nr. ( - ) priimtų dokumentų panaikinimo klausimą, taip pat klausimą dėl vykdomosios bylos Nr. ( - ) nutraukimo.

72Dėl bylinėjimosi išlaidų

73Suinteresuotas asmuo Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija atsiliepime į skundą prašė priteisti jai iš pareiškėjų bylinėjimosi išlaidas. Suinteresuotas asmuo pateikė teismui duomenis apie tai, kad jis šioje byloje turėjo 1 210,00 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

74CPK 443 straipsnio 6 dalyje įtvirtinta nuostata, kad tais atvejais, kai dalyvaujančių byloje asmenų interesai yra priešingi, teismas gali turėtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą priteisti iš dalyvavusio byloje asmens, kurio pareiškimas atmestas. Pažymėtina, kad, vadovaujantis CPK 98 straipsnio 1 dalies nuostatomis, išlaidos advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti gali būti priteisiamos, jei prašymas dėl jų priteisimo ir išlaidų dydį patvirtinantys įrodymai pateikiami teismui iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos. Byla nagrinėjama rašytinio proceso tvarka ir iki paskirto teismo posėdžio teisme buvo gauti duomenys, patvirtinantys suinteresuoto asmens Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos turėtas išlaidas advokato pagalbai apmokėti susipažįstant su bylos duomenimis vykdymo procese bei rengiant atsiliepimą į skundą dėl antstolio veiksmų, tačiau pareiškėjų skundą tenkinus, suinteresuoto asmens prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš priešingą suinteresuotumą byloje turėjusių pareiškėjų netenkinamas.

75Teismas išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, šioje byloje neturėjo, kadangi procesiniai dokumentai byloje dalyvaujantiems asmenims išsiųsti elektroninio ryšio priemonėmis, per teismų elektroninių paslaugų portalą, todėl šių išlaidų atlyginimo klausimas valstybei nespręstinas.

76Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais, 510 straipsniu, teismas

Nutarė

77pareiškėjų G. D., D. D., D. D., R. D., D. D. ir R. D. 2020 m. rugsėjo 10 d. skundą dėl antstolio D. J. veiksmų vykdomojoje byloje Nr. ( - ) tenkinti.

78Panaikinti antstolio D. J. 2020 m. birželio 2 d. priimtus raginimus įvykdyti sprendimą Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ).

79Panaikinti antstolio D. J. 2020 m. rugsėjo 3 d. pranešimą dėl iškeldinimo Nr. ( - ).

80Įpareigoti antstolį D. J. spręsti kitų vykdomojoje byloje Nr. ( - ) priimtų dokumentų panaikinimo klausimą, taip pat klausimą dėl vykdomosios bylos Nr. ( - ) nutraukimo.

81Netenkinti suinteresuoto asmens Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

82Nutarčiai įsiteisėjus, grąžinti antstoliui D. J. vykdomąjį bylą Nr. ( - ).

83Nutartis per 7 (septynias) dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui, skundą paduodant per Kauno apylinkės teismo Kaišiadorių rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo Kaišiadorių rūmų teisėja Jurgita Jasinskaitė... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjų... 3. Teismas... 4. Kauno apylinkės teisme 2020 m. rugsėjo 16 d. gautas antstolio D. J. 2020 m.... 5. Pareiškėjai (skolininkai) G. D., D. D., D. D., R. D., D. D. ir R. D. pateikė... 6. Pareiškėjai skunde nurodo, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2018 m.... 7. Pareiškėjų teigimu, daliai pareiškėjų vis dar nėra suėjęs raginime... 8. Taip pat pareiškėjai nurodo, kad yra pateikę konstitucinį skundą Lietuvos... 9. Pareiškėjų skunde nurodyta, kad G. D. yra kandidatė į Lietuvos Respublikos... 10. Pareiškėjai, atsižvelgdami į tai, kad antstolis pažeidė dalies... 11. Antstolis D. J. 2020 m. rugsėjo 15 d. patvarkymu pareiškėjų skundą... 12. Antstolis nurodė, kad vykdomojoje byloje Nr. ( - ) raginimai skolininkams... 13. Antstolis taip pat nurodo, kad skundo padavimas Konstituciniam Teismui ar... 14. Antstolis, pasisakydamas dėl Rinkimų komisijos paskelbtų kandidatų... 15. Suinteresuotas asmuo Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija pateikė... 16. Suinteresuotas asmuo Trakų rajono savivaldybės administracija pateikė... 17. Suinteresuotas asmuo Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros... 18. Teismas... 19. skundas tenkintinas.... 20. Vienas iš pagrindinių vykdymo proceso principų yra tas, kad antstolis,... 21. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad vykdymo... 22. Faktinės bylos aplinkybės... 23. Vykdomosios bylos duomenimis nustatyta, kad antstolio D. J. kontoroje vykdoma... 24. 2017 m. lapkričio 3 d. antstolis priėmė patvarkymą Nr. ( - ) priimti... 25. Antstolis tą pačią dieną, t. y. 2017 m. lapkričio 3 d. apskaičiavo... 26. 2017 m. lapkričio 3 d. raginimai įvykdyti sprendimą įteikti skolininkams:... 27. 2017 m. lapkričio 22 d. antstolio D. J. kontoroje gauta Lietuvos... 28. Antstolis 2017 m. lapkričio 27 d. patvarkymu dėl vykdomosios bylos sustabdymo... 29. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2018 m. gegužės 17 d. nutartimi civilinėje... 30. 2020 m. gegužės 29 d. antstolio kontoroje gautas išieškotojos Trakų... 31. Tuo pagrindu 2020 m. birželio 2 d. patvarkymu Nr. ( - ) antstolis atnaujino... 32. 2020 m. birželio 2 d. antstolis paskaičiavo vykdymo išlaidas ir tą pačią... 33. 2020 m. birželio 2 d. raginimai įvykdyti sprendimą skolininkams įteikti: G.... 34. 2020 m. rugsėjo 3 d. antstolio padėjėja priėmė skundžiamą pranešimą... 35. Pranešimas dėl iškeldinimo išsiųstas skolininkams: D. D. išsiųsta... 36. 2020 m. rugsėjo 3 d. antstolio kontoroje gautas D. D. raštas dėl... 37. Dėl termino skundui dėl antstolio veiksmų paduoti atnaujinimo... 38. Skundo dėl antstolio veiksmų padavimo terminai reglamentuoti CPK 512... 39. Pareiškėjai pateiktame skunde dėl antstolio veiksmų skundžia ne tik 2020... 40. Vykdomojoje byloje esantys duomenys apie antstolio 2020 m. birželio 2 d.... 41. Pažymėtina, kad antstolis D. J. 2020 m. rugsėjo 15 d. patvarkyme dėl 2020... 42. Dėl raginimų įvykdyti teismo sprendimą panaikinimo... 43. Kaip jau buvo minėta, pareiškėjai skunde dėl antstolio veiksmų prašo... 44. CPK 18 straipsnyje įtvirtintas įsiteisėjusio teismo sprendimo, nutarties,... 45. Civilinio proceso kodekso 654 straipsnyje reglamentuoti pirminiai antstolio... 46. Nagrinėjamu atveju pareiškėjai reikalavimą panaikinti 2020 m. birželio 2... 47. Visų pirma, teismas pažymi, jog pareiškėjai nėra nurodę jokių... 48. Visų antra, teismas nepagrįstomis laiko pareiškėjų nurodytas aplinkybes,... 49. Dėl pranešimo apie iškeldinimą ... 50. Be pirmiau nurodyto reikalavimo panaikinti 2020 m. birželio 2 d. raginimus... 51. Vadovaujantis CPK 659 straipsnio nuostatomis ir nenustačius, kad antstoliui... 52. Remdamasis pirmiau nurodytais argumentais dėl pareiškėjams suteiktos... 53. Dėl pareiškėjos G. D. kaip kandidatės į Seimo narius neliečiamybės... 54. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 49 straipsnio 1 dalyje... 55. Teismas atkreipia pareiškėjų dėmesį į tai, jog neegzistuoja jokios... 56. Vadovaudamasis pirmiau nurodytais argumentais, teismas sprendžia, jog... 57. Dėl pareiškėjų kreipimosi į Konstitucinį Teismą ... 58. Pareiškėjai skunde dėl antstolio veiksmų nurodo, jog yra pateikę... 59. Pažymėtina, kad vien pareiškėjų kreipimasis į Konstitucinį Teismą... 60. Teismas tuo pačiu pažymi, jog Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo... 61. Dėl antstolio veiksmų (ne)teisėtumo vykdant vykdomąjį raštą... 62. CPK 586 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad vykdymo veiksmų atlikimo pagrindas... 63. Antstolis, priimdamas vykdomąjį dokumentą vykdyti ir atlikdamas vykdymo... 64. Prie pirminių vykdomųjų veiksmų priskirtini vykdomojo dokumento priėmimas... 65. Nagrinėjamu atveju remiantis vykdomosios bylos Nr. ( - ) duomenimis nustatyta,... 66. CPK 629 straipsnio 1 dalies 5 punkte numatyta, kad vykdomoji byla nutraukiama,... 67. Pirmiau nurodytas teisinis reglamentavimas ir remiantis vykdomosios bylos Nr. (... 68. Taip pat remiantis vykdomosios bylos medžiaga nustatyta, kad antstolis, 2020... 69. Teismas pažymi, kad nors pareiškėjai skunde dėl antstolio veiksmų... 70. Teismas, atsižvelgdamas į pirmiau nurodytus argumentus, paaiškėjus, kad... 71. Antstolis įpareigotinas spręsti kitų vykdomojoje byloje Nr. ( - ) priimtų... 72. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 73. Suinteresuotas asmuo Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija atsiliepime... 74. CPK 443 straipsnio 6 dalyje įtvirtinta nuostata, kad tais atvejais, kai... 75. Teismas išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, šioje... 76. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291... 77. pareiškėjų G. D., D. D., D. D., R. D., D. D. ir R. D. 2020 m. rugsėjo 10 d.... 78. Panaikinti antstolio D. J. 2020 m. birželio 2 d. priimtus raginimus įvykdyti... 79. Panaikinti antstolio D. J. 2020 m. rugsėjo 3 d. pranešimą dėl iškeldinimo... 80. Įpareigoti antstolį D. J. spręsti kitų vykdomojoje byloje Nr. ( - )... 81. Netenkinti suinteresuoto asmens Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos... 82. Nutarčiai įsiteisėjus, grąžinti antstoliui D. J. vykdomąjį bylą Nr. ( -... 83. Nutartis per 7 (septynias) dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos...