Byla 2-507-471/2011
Dėl negrąžinto kredito bei delspinigių priteisimo

1Kelmės rajono apylinkės teismo teisėjas Vidmantas Rudaitis, vadovaudamasis Lietuvos CPK 142str. 4d., rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „General Financing“ ieškinį atsakovui A. B. dėl negrąžinto kredito bei delspinigių priteisimo ir

Nustatė

2Ieškovas UAB „General Financing“ kreipėsi į teismą su ieškiniu / 3-4 l. /, prašydamas priteisti iš atsakovo A. B. 684,05 lt. negrąžinto kredito ir 451,45 lt. delspinigių, viso 1135,50 lt. įsiskolinimą, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovas A. B., kuriam procesiniai dokumentai įteikti asmeniškai 2011m. birželio 03d. / 18 l. /, per teismo nustatytą 15 dienų terminą / 16 l. / atsiliepimo į ieškinį nepateikė ir jo nepateikimo priežasčių nenurodė, todėl ieškovo prašymas priimti sprendimą už akių / 4 l. / pripažįstamas pagrįstu ir tenkinamas / Lietuvos ( - ). 4d. /.

4Pasitvirtinus byloje esančių įrodymų turiniui būtų pagrindas ieškinį tenkinti iš dalies / Lietuvos CPK 268str. 5d. ir 285str. 2d. /.

5Teismui pateiktais rašytiniais įrodymais – vartojimo kredito sutarčių finansavimo sandoriais / 5-8 l. / ir delspinigių skaičiavimo lentele / 10-11 l. / – nustatyta, kad tarp bylos šalių 2007m. vasario 12d. buvo sudarytas vartojimo kredito sutarties Nr. 38309141626 finansavimo sandoris Nr. 1, kuriuo atsakovui suteiktas 668,99 lt. dydžio vartojimo kreditas, o 2008m. gegužės 30d. vartojimo kredito sutarties Nr. ( - ) finansavimo sandoriu Nr. 2 – 2198,79 lt. dydžio vartojimo kreditas. Vartojimo kredito sutarčių finansavimo sandoriais atsakovas įsipareigojo jam suteiktus kreditus grąžinti dalimis iki 2011m. kovo 01d., kas mėnesį mokėdamas nustatyto dydžio įmokas / atitinkamai 65,69 lt. ir 86,01 lt. įmokas /, o praleidęs pastarųjų mokėjimo terminą – mokėti 0,5 procento dydžio delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną.

6Iš pateiktų įrodymų darytina išvada, kad atsakovas vartojimo kredito sutarčių finansavimo sandoriais prisiimtų įsipareigojimų sąžiningai, tinkamai ir nustatytais terminais nevykdė / Lietuvos CK 6.38str. ir 6.200str. / – įmokas mokėjo nereguliariai, o nuo 2010m. birželio 18d. jų visiškai nemokėjo; prieštaravimų dėl ieškinio pagrįstumo ar jo dydžio atsakovas A. B. nepareiškė, todėl ieškovo reikalavimai priteisti iš atsakovo negrąžintą vartojimo kredito dalį ir delspinigius pripažįstami pagrįstais / Lietuvos CK 6.256str., 6.258str. ir 6.874str. 2d. /.

7Byloje atsakovui pareikšti turtiniai reikalavimai grindžiami tarp šalių sudaryta vartojimo sutartimi, kurios sąlygų atitiktį sąžiningumo kriterijams teismas įpareigotas tikrinti ex officio / Lietuvos CK 6.188str. /, todėl pripažįstama būtinu kontroliuoti ieškovo prašomų priteisti delspinigių dydį ir esant pagrindui mažinti aiškiai per didelius delspinigius / Lietuvos CK 6.188str. 2d. 5p., LAT 2009m. lapkričio 13d. nutartis Nr. 3K-3-502/2009; LAT 2010m. lapkričio 02d. nutartis Nr. 3K-7-409/2010 it kt. /. Aptartais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad vartojimo kredito sutarčių finansavimo sandoriai tarp šalių buvo sudaryti nederinant sutarties sąlygų, o prisijungimo būdu, atsakovui pasirašant iš anksto ieškovo parengtas sutartis, įskaitant ir jos specialiąsias sąlygas, UAB „Topo centras“ bei AB Lietuvos pašte. Atsakovui nuo 2010m. birželio18d. nebevykdant prievolės mokėti įmokas pats ieškovas iki 2011m. gegužės 16d. / t.y. beveik metus laiko – 3 l. / nesiėmė jokių priemonių išsiieškoti negrąžintą kredito dalį ir delspinigius / Lietuvos CK 6.874str. 2d. /, kas sąlygojo ieškovo skolos faktinio egzistavimo laikotarpio užsitęsimą, o tuo pačiu - ir priskaičiuojamų delspinigių dydį.

8Pagal teismų praktiką priteistų delspinigių dydis turi atstatyti teisingumą tarp teisinių santykių šalių, t.y. turi kompensuoti ieškovo patirtus nuostolius dėl netinkamo sutarties vykdymo ir pastatyti jį į padėtį, kurioje jis būtų buvęs, jei kita šalis būtų tinkamai vykdžiusi sutartinius įsipareigojimus / LAT 2003m. vasario 05d. nutartis Nr. 3K-3-218/2003 /.

9Šalių susitarimu nustatytų netesybų tikslas – kompensuoti kreditoriaus galimus praradimus neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius sutartinius įsipareigojimus. Šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia tai, kad kreditoriui nereikia įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali būti pripažinti minimaliais nuostoliais / ieškinyje nurodoma LAT 2007m. spalio 12d. nutartis Nr. 3K-7-304/2007 /. Kita vertus, Lietuvos CK 6.73str. 2d., 6.258str. 3d. nustatyta, kad netesybos įskaitomos į nuostolius. Tai reiškia, kad netesybos atlieka ne baudinę, o kompensuojamąją funkciją, jomis siekiama atlyginti nukentėjusiajai šaliai nuostolius. Netesybos negali būti priemonė vienai iš šalių piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita. Jeigu netesybos neprotingai didelės, teismas turi teisę savo nuožiūra jas sumažinti, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo arba netinkamo įvykdymo / Lietuvos CK 6.73str. 2d., 6.258str. 3d. /. Šiuo atveju šalių sutartimi nustatytų netesybų / delspinigių / dydis – 0,5 proc. nuo reikalaujamos sumokėti sumos už kiekvieną uždelstą dieną / sutarties 6.5 p. /, kurias priteisti ieškiniu prašo ieškovas, sudaro 182,5 proc. metinių palūkanų. Tokio dydžio sutartinės netesybos laikytinos akivaizdžiai neprotingai didelėmis, prieštarauja Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamai praktikai, kurioje nurodyta, kad pagal Lietuvos CK 6.73str. 2 d., 6.258str. 3d. net 0,2 proc. delspinigiai yra aiškiai per dideli / LAT 2005m. birželio 06d. nutartis Nr. 3K-3-316/2005; LAT 2005m. rugsėjo 19d. nutartis Nr. 3K-3-400/2005; LAT 2007m. spalio 01d. nutartis Nr. 3K-3-361/2007 ir kt. /, todėl jos turi būti mažinamos.

10Mažinant sutartinių netesybų dydį, būtina vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, įvertinti visas reikšmingas šiam klausimui spręsti bylos aplinkybes / šalių sutartinių santykių pobūdį, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį / ir nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros / LAT 2007m. kovo 05d. nutartis Nr. 3K-3-85/2007; LAT 2007m. lapkričio 19d. nutartis Nr. 3K-3-503/2007 /.

11Teismui įrodymai apie ieškovo turėtų nuostolių dydį nėra pateikti, todėl atsižvelgiant į sandorio turinį / vartojimo kreditas /, jo sudarymo bei prašomų priteisti delspinigių sumos susidarymo aplinkybes / sąlygotas paties ieškovo neveikimo /, negrąžinto kredito dalies ir sutartyje numatytų palūkanų dydžius, sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijus / Lietuvos CK 1.5str. /, ieškovo prašomi priteisti delspinigiai pripažįstami aiškiai per didelio dydžio ir yra mažintini, priteisiant 0,1 procento dydžio delspinigius nuo pradelstų kredito dalių grąžinimo įmokų už kiekvieną pradelstą dieną / Lietuvos CK 6.73str. ir 6.258str. 3d. /, tačiau ne daugiau kaip už 180 kalendorinių dienų / Lietuvos CK 1.125str. 1d. 5p. /, t.y. priteisiant 123,13 lt. / 684,05 lt. x 0,1% x 180 / dydžio delspinigius.

12Praleidęs piniginės prievolės mokėjimo terminą skolininkas – fizinis asmuo – privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo / Lietuvos CK 6.37str. 2d. ir 6.210str. 1d. /, todėl ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo nurodyto dydžio procesines palūkanas tenkinamas.

13Nors ieškinys tenkinamas tik iš dalies, bylinėjimosi išlaidos - minimalaus įstatyme nustatyto dydžio / Lietuvos CPK 80str. 1d. 1p. / žyminis mokestis iš atsakovo ieškovui priteisiamas ne proporcingai patenkintai ieškinio daliai / kas sudarytų 71 proc., t.y. 48,28 lt. /, o visas / Lietuvos CPK 93str. 2d. /.

14Vadovaudamasis Lietuvos CPK 285-287str., teismas

Nutarė

15Ieškinį tenkinti iš dalies.

16Priteisti iš A. B., a.k. ( - ), UAB „General Financing“, įmonės kodas 38309141626, šešis šimtus aštuoniasdešimt keturis litus 05ct. / 684,05 lt. / negrąžinto kredito ir vieną šimtą dvidešimt tris litus 13ct. / 123,13 lt. / delspinigių, viso aštuonis šimtus septynis litus 18ct. / 807,18 lt. /,

17penkių / 5 / procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme – 2011m. gegužės 27d. – iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir šešiasdešimt aštuonis litus / 68 lt. / bylinėjimosi išlaidų.

18Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Kelmės rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

19Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Šiaulių apygardos teismui per Kelmės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai