Byla e2A-533-425/2019
Dėl skolos už atliktus statybos darbus priteisimo

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimanto Misiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Ramunės Čeknienės ir Eigirdo Činkos, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – ir UAB) „Panevėžio ryšių statyba“ apeliacinį skundą dėl Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų 2019 m. balandžio 26 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-126-400/2019 pagal ieškovės UAB „Metausta“ ieškinį atsakovei UAB „Panevėžio ryšių statyba“, tretieji asmenys Panevėžio miesto savivaldybės administracija, Lietuvos futbolo federacija ir UAB „Fortera“ dėl skolos už atliktus statybos darbus priteisimo,

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5UAB „Metausta“ teismui pateiktu ieškiniu prašė priteisti iš atsakovės UAB „Panevėžio ryšių statyba“ 17850, 47 Eur skolos, 62,26 Eur delspinigių, 6 proc. nuo ieškovei išmokėtų sumų ir bylinėjimosi išlaidas.

62.

7Nurodė, kad ginčo šalys pasirašė Statybos subrangos sutartį Nr. ( - ) (toliau - ir Sutartis). Sutartimi ieškovė įsipareigojo įrengti Panevėžio „( - )“ progimnazijos sporto aikštyno dalies bėgimo takų nužymėjimą, teisėjams ir žaidėjams skirtas vietas, žiūrovų tribūnas ir kamuolio gaudykles. Atsakovė įsipareigojo Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka sumokėti už atliktus darbus, iš viso 40777 Eur su PVM. Apmokėjusi ieškovės išrašytą išankstinę PVM sąskaitą – faktūrą 22427,35 Eur sumai, pagal kitas PVM sąskaitas – faktūras už atliktus darbus 17788, 21 Eur sumai, atsakovė neatsiskaitė.

83.

9Dėl netinkamo Sutarties vykdymo atsakovė turi pareigą sumokėti ir 0,05 procento dydžio delspinigius, skaičiuojamus nuo pavėluotos apmokėti sumos už kiekvieną uždelstą dieną, kas sudaro 62,26 Eur. Ieškovės vertinimu, šiuo atveju yra pagrindas priteisti iš atsakovės ir 6 proc. procesines palūkanas.

10II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

114.

12Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmai 2018-04-26 sprendimu ieškinį tenkino. Priteisė iš atsakovės UAB „Panevėžio ryšių statyba“ 17850 Eur skolos, 62,26 Eur delspinigių, 6 proc. dydžio procesines palūkanas nuo bylos iškėlimo (2018-06-12) iki teismo sprendimo įvykdymo, 201 Eur žyminio mokesčio, 6262,96 Eur atstovavimo išlaidų ieškovės UAB „Metausta“ naudai. Taip pat priteisė valstybės naudai iš atsakovės 13,30 Eur procesinių dokumentų įteikimo išlaidų.

135.

14Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad byloje sprendžiamas ginčas dėl statybos subrangos darbų įvykdymo, atliktų darbų nepriėmimo ir vienasmeniško netesybų įskaičiavimo.

156.

16Teismas vertino, kad Subrangos sutartimi tiek rangovė, tiek ir subrangovė, įgijo priešpriešines teises ir pareigas. Rangovės pareiga už tinkamą Sutarties įvykdymą sumokėti subrangovei sulygtą atlygį neturi ir negali priklausyti nuo trečio asmens, su kuriuo subrangovė (ieškovė) pagal vertinamą Subrangos sutartį nėra teisiniame santykyje ir kurio veiksmams ar neveikimui negali daryti jokios įtakos. Teismas sprendė, kad tiek pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.650 straipsnio 3 dalyje įtvirtintą reglamentavimą, tiek ir pagal Sutartį už prievolės atsiskaityti už tinkamai atliktus darbus, kuriuos priėmė rangovė, įvykdymą atsakinga tik atsakovė.

177.

18Teismas atkreipė dėmesį, kad statybos darbų perdavimas ir priėmimas įforminamas aktu, kuris yra dvišalis sandoris, sukuriantis šalims atitinkamas teises ir pareigas, jame fiksuojami nustatyti darbų trūkumai, o jų nenurodymas akte reiškia trūkumų nekonstatavimą, todėl trūkumų faktu vėliau remtis negalima. Teismas sprendė, kad su subrangove už atliktus darbus neatsiskaityta nesant tam pagrindo.

198.

20Teismas pažymėjo, kad Sutarties 2.3 punkte aptarta, jog atliktų darbų priėmimas įforminamas šalių pasirašytu darbų priėmimo - perdavimo aktu arba deklaracija, užsakovė (generalinė rangovė, atsakovė) per 5 penkias darbo dienas nuo aktų apie atliktus darbus gavimo dienos priima darbus ir pasirašo arba nepasirašo pateiktus aktus, tuo pačiu terminu grąžindamas juos subrangovui ir pareikšdamas pretenzijas (5.1 punktas). Atsakovė nors nepasirašė ieškovės pateikto atliktų darbų akto Nr. ( - ), tačiau konkrečių darbų trūkumų nenurodė ir 2018-01-25 grąžino aktą Nr. ( - ) ir PVM sąskaitą - faktūrą ( - ) ieškovei. Ieškovė surašė 2018-04-25 atliktų darbų aktą Nr. ( - ) ir šio akto pagrindu 2018-05-02 išrašė PVM sąskaitą - faktūrą ( - ). Paminėto akto atsakovė iki ieškovės nurodyto termino 2018-04-27 nepasirašė, tačiau konkrečių darbų trūkumų nenurodė.

219.

22Teismas vertino, kad byloje nėra duomenų jog atsakovė laikėsi Subrangos sutartyje 5.1 punkte nustatytų sąlygų ir laiku, t. y. per 5 darbo dienas, pranešė apie kokius nors darbų trūkumus.

2310.

24Šalys neginčijo, kad 2018-03-23 tarp užsakovės Panevėžio miesto savivaldybės ir atsakovės buvo pasirašytas darbų priėmimo - perdavimo aktas ir tą pačią dieną užsakovei buvo pateikta sąskaita 85159,09 Eur sumai, o užsakovė yra su atsakove pilnai atsiskaičiusi.

2511.

26Atsakovės pateiktą išrašą iš Statybos darbų žurnalo, kuriame 2017-12-20 Statinio statybos techninės priežiūros vadovas nurodė, jog įrengtos 500 vietų žiūrovų tribūnos neatitinka statinio projektavimo užduoties; gaudyklės neatitinka TDP techninių specifikacijų, teismas vertino kaip vienintelį įrodymą, kuriuo atsakovė grindė savo teiginius apie ieškovės netinkamai atliktus darbus.

2712.

28Panevėžio miesto savivaldybės administracija byloje jokių pretenzijų ieškovei dėl atliktų darbų nurodė neturinti. Teismas nustatė, kad byloje nėra jokių duomenų, kad iki bylos nagrinėjimo teisme atsakovė ieškovei būtų pareiškusi kokias nors pretenzijas dėl netinkamai atliktų darbų, tik abstrakčiai teigė, kad ieškovė vėlavo atlikti darbus pagal grafiką.

2913.

30Teismas atkreipė dėmesį, kad ieškovė tik nuo 2017-11-06-07 turėjo galimybę pradėti savo darbus. Ieškovė 2017-12-01 gavo iš atsakovės raštą, kuriame nurodyta, kad atsakovė prašo kuo skubiau atlikti savo įsipareigojimus, tačiau nenurodyta iki kada tiksliai pati atsakovė leidžia atlikti darbus bei kada bus įrengta bėgimo takelių danga. Atsakovei pageidaujant buvo siunčiami papildomi brėžiniai.

3114.

32Teismas vertino, kad ieškovė neturėjo galimybės baigti darbus iki 2017-11-30 dar ir dėl atsakovės atstovo nurodomo tam tikrų darbų derinimo su užsakove. Dėl ko teismas konstatavo, kad dėl užsakovės (Panevėžio miesto savivaldybės) ir generalinės rangovės (atsakovės) kaltės, ieškovė vėlavo vykdyti sutartinius įsipareigojimus ir iki nustatyto termino atlikti visus darbus (keičiami projektiniai sprendiniai, vėlavo įrengimų teikimas ir pan.).

3315.

34Teismas pažymėjo, kad atsakovės pateiktas 2017-12-01 raštas, jog ieškovė atsilieka nuo sutarto darbų grafiko, jos teiginių nepagrindžia, nes jame neužsimenama apie atliktų darbų aktus Nr. ( - ) ir Nr. ( - ). Teismas darė išvadą, kad jokių įrodymų, kad atsakovė ieškovei būtų pareiškusi kokias nors pretenzijas, prašymus ištaisyti defektus, trūkumus dėl darbų, atliktų darbų aktą Nr. ( - ), byloje nėra. Praėjus daugiau kaip metams nuo atliktų darbų akto pasirašymo (2018-03-23), atsakovė turėjo galimybę tiksliai nustatyti realius ir konkrečius darbų trūkumus, pateikti įrodymus, tačiau to nepadarė ir neįvardijo savo neveikimo priežasčių.

3516.

36Teismas konstatavo, kad atsakovė bylos nagrinėjimo metu nenurodė, kada ir kokiu būdu ji priėmė darbus iš ieškovės, t.y. kada atsirado jos pareiga apmokėti ir pritardamas ieškovės argumentams, vertino, kad atsakovė negalėjo atlikti jokio įskaitymo, kol nėra priėmusi darbų iš ieškovės.

3717.

38Teismas ieškovės reikalavimą dėl delspinigių priteisimo pripažino pagrįstu. Taip pat sprendė, kad atsakovei gera valia nevykdant savo įsipareigojimų, ieškovė buvo priversta kreiptis į teismą, todėl yra pagrindas iš atsakovės priteisti ir 6 proc. dydžio metines palūkanas skaičiuojamas nuo prašomos priteisti sumos, nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

3918.

40Teismas pasisakė, kad ieškovė pateikė rašytinius įrodymus apie patirtas 6262,96 Eur atstovavimo išlaidas, jų dydis neviršija Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) numatytų maksimalių dydžių, todėl jas ir ieškovės sumokėtą žyminį mokestį priteisė pilna apimtimi iš atsakovės.

41III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį teisiniai argumentai

4219.

43Atsakovė UAB „Panevėžio ryšių statyba“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų 2019-04-26 sprendimą civilinėje byloje Nr.e2-126-400/2019 ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo bei priteisti iš ieškovės atsakovės naudai visas jos patirtas bylinėjimosi išlaidas. Taip pat prašoma sustabdyti civilinę bylą iki įsiteisės Panevėžio apygardos teismo 2019-03-25 sprendimas civilinėje byloje Nr.2-176-252/2019.

4420.

45Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas sprendime rėmėsi ne visomis nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis, dalį jų nurodė netiksliai. Mano, kad teismo sprendimas ne tik nemotyvuotas, juo neatskleista bylos esmė, nesilaikyta ieškinio ribų.

4621.

47Nesutinka su vertinimu, kad atsakovės 2017-12-01 raštas, kuriame nurodoma, kad ieškovė atsilieka nuo sutarto darbų grafiko, jos teiginių nepagrindžia, nes šiame rašte neužsimenama apie atliktų darbų aktus Nr. ( - ) ir Nr. ( - ). Pabrėžia, kad 2018-04-25 aktas Nr. ( - ) negalėjo būti kritikuojamas 2017-12-01 atsakovo rašte, nes akto Nr. ( - ) dar nebuvo išrašyto ir pateikto atsakovui. Aktas Nr. ( - ) išrašytas su klaidomis, bet kadangi atsakovė buvo padariusi vienarūšių priešpriešinių reikalavimų įskaitymą, šis aktas pagrįstai grąžintas ieškovei, kaip ir aktas Nr. ( - ).

4822.

49Tai, kad ieškovė netinkamai vykdė sutartį, patvirtina ne tik teismo nurodytas atsakovės 2017-12-01 raštas, bet ir ieškovės darbų akto Nr. ( - ) pateikimo laikas (Subrangos sutartis turėjo būti įvykdyta 2017-11-30).

5023.

51Mano, kad jei teismas būtų įvertinęs ne dalį, o visą darbų žurnalą, būtų pastebėjęs visą eilę ieškovės netinkamai atliktų darbų ir vėlavimų pagal subrangos sutartį. Atsakovė, ieškovei atsisakius, taisė jos darbų defektus. Ieškovei niekas netrukdė įvykdyti techninio prižiūrėtojo reikalavimus ir tinkamai bei laiku įvykdyti Subrangos sutartį, nes jos atliekami darbai niekaip nebuvo susieti su kitais atsakovės ar kitų asmenų atliekamais darbais. Teismas savo iniciatyva negalėjo įrodinėti, ar kiti darbai trukdė ieškovei atlikti pareigas pagal Sutartį.

5224.

53Sutarties 14 punktas ne tik leido, bet ir įpareigojo ieškovę keisti sutartį, siekiant pratęsti darbų atlikimo terminus arba nutraukti Subrangos sutartį (Sutarties 11 punktas), tačiau ieškovė to nepadarė.

5425.

55Teismas padarė išvadas, priešingas bylos aplinkybėms, nes galimai ieškovei vykdyti darbus trukdė trečiojo asmens - Panevėžio miesto savivaldybės objekte atliekami darbai, kabelių tiesimas tablo įrengimui ir kt., todėl ir buvo atmestas 2017-11-29 ieškovės prašymas dėl darbų termino pratęsimo, o ne dėl ieškovės nurodytų aplinkybių.

5626.

57Teismas nepagrįstai sprendė, kad ieškovės darbai atlikti tinkamai. Sprendime remiamasi 2018-03-23 darbų priėmimo - perdavimo aktu, kuriuo atsakovė perdavė visus darbus trečiajam asmeniui – Savivaldybei ir konstatuota, kad Savivaldybė su atsakove yra pilna atsiskaičiusi. Panevėžio apygardos teisme išnagrinėtoje byloje Nr. 2-176-252/2019 sprendžiamas ginčas pagal UAB „Panevėžio ryšių statyba“ ieškinį, kadangi Savivaldybė nepagrįstai nusirašė laidavimo draudimą ir liko iki šios dienos skolinga 31 000 Eur. Apeliantė pabrėžia, kad šioje byloje ginčas sprendžiamas tarp kitų šalių ir byloje nustatytos faktinės aplinkybės nepagrindžia ieškovės Subrangos sutarties Nr. ( - ) tinkamo įvykdymo.

5827.

59Teismo sprendime paminėtos faktinės aplinkybės dėl ieškovės sutarties su Lietuvos futbolo federacija nėra ir negali būti vertinamos kaip Subrangos sutarties pakeitimas pagal Sutarties 14 punktą. Futbolo federacijos atsiliepime nurodoma, kad 2017-11-20 pasirašyta su UAB „Metausta“ Sporto įrangos tiekimo sutartis Nr. ( - ), kurios įvykdymo terminas 2017-12-31, kai pagal Subrangos sutartį ieškovė turėjo baigti darbus 2017-11-30. Ieškovė, neįvykdžiusi Sporto įrangos tiekimo sutarties ją nutraukė, naujo Federacijos pasiūlymo dėl sporto įrangos – kamuolių gaudyklių nepriėmė. Ieškovė gaudykles įsigijo iš kito įrangos tiekėjo tik 2018-03-20. Tai yra, tik tada, kai ieškovė po termino įvykdė Subrangos sutartį, atsakovė 2018-03-23 visus darbus pagal Rangos sutartį pridavė užsakovei. Šios aplinkybės, apeliantės vertinimu, paneigia, kad projektiniai sprendiniai (jų pakeitimas), ar kitų asmenų atliekami tame pat objekte darbai turėjo kokios nors įtakos ieškovės atliekamiems darbams.

6028.

61Subrangos sutartis Nr. ( - ) bei jos priedai, Sporto įrangos tiekimo sutartis Nr. ( - ), kiti įrodymai patvirtina, kad už įrangos pateikimą buvo atsakinga ieškovė ir tai paneigia teismo nepagrįstą sprendimo motyvą, jog ieškovė nėra atsakinga dėl negaunamos įrangos.

6229.

63Pabrėžia, kad ieškovė reiškė vienintelį reikalavimą - priteisti 17 850,47 Eur skolą, nutylėdama apie 2018-04-30 atsakovės padarytą įskaitymą. Mano, kad pirmosios instancijos teismas ginčą sprendė neatsižvelgdamas į kasacinio teismo išaiškinamus, susijusius su ieškinio ribomis ir šalių įrodinėjimo pareigos turiniu. Teismas, privalėdamas tik konstatuoti įskaitymo faktą, bet ne šį sandorį revizuoti (nepripažinti), panaikino įskaitymą, ko ieškovė neprašė ir tai yra pagrindas apeliacinės instancijos teismui panaikinti skundžiamą sprendimą.

6430.

65Nesutinka su Subrangos sutarties turinio vertinimu ir išvada, kad tiek pagal įstatymą (CK 6.650 straipsnio 3 dalis), tiek ir pagal Sutartį už prievolės atsiskaityti už tinkamai atliktus darbus, kuriuos priėmė rangovė, įvykdymą atsakinga tik atsakovė.

6631.

67Pabrėžia, kad esant galiojančiai sutarčiai, ieškovė gali gauti atlygį tik už laiku ir tinkamai atliktus darbus, perdavusi darbų rezultatą užsakovui (atsakovei). Kokią reikšmę ginčo išsprendimui turi tarp UAB „Panevėžio ryšių statyba“ ir Panevėžio miesto savivaldybės 2017-04-18 sudaryta Rangos sutartis Nr. ( - ), teismas nemotyvavo.

6832.

69Mano, kad nagrinėjant šią bylą, visiškai nereikšminga, kaip atsiskaitė Savivaldybė su atsakove, nes šių subjektų tarpusavio Sutartis tiesiogiai neįtakoja ieškovės teisių ir pareigų. Juolab, kad ieškovė nenurodė faktinių aplinkybių, susijusių su paminėta Savivaldybės ir atsakovės Sutartimi, todėl pirmos instancijos teismas, analizuodamas sutartį ir tirdamas faktinį mokėjimo faktą, pažeidė rungimosi ir dispozityvumo principus. Šios bylos esmė tai, kad pirmosios instancijos teismas galimai nesuprato, kad įskaitymas yra tinkamas atsiskaitymas vykdant iš esmės daugelį sutarčių.

7033.

71Byloje buvo nustatyti ieškovės atliktų statybos darbų trūkumų faktai, todėl ieškovė turėjo pareigą įrodyti, jog tam tikra atsakomybės dalis tenka ir kitiems statybose dalyvavusiems asmenims. Ieškovės netinkamą darbų atlikimą, terminų nesilaikymą pagal Subrangos sutartį pagrindžia atsakovės 2017-12-01 raštas, ieškovės darbų akto Nr. ( - ) pateikimo laikas, statybos darbų žurnalas, atsakovės taisyti ieškovės netinkamai atlikti darbai. Darbus ieškovė įvykdė tik 2018-03-20, atliktų darbų priėmimo - perdavimo aktas pateiktas 2018-04-25. Pagal sutartį UAB „Metausta“ buvo įsipareigojusi žiūrovų tribūnas iš cinkuoto ir milteliniu būdu dažyto metalo pagaminti ir įrengti iki 2017-11-30.

7234.

73Teismas padarė ne tik įrodymų vertinimo klaidą bei nepagrįstai motyvavo, kad atsakovė tik abstrakčiai teigė, kad ieškovė vėlavo atlikti darbus pagal grafiką, tačiau jokių tai patvirtinančių įrodančių nepateikė.

7435.

75Apeliantės nuomone, pirmosios instancijos teismas, spręsdamas ginčą netinkamai taikė materialines ir procesines teisės normas, netinkamai paskirstė tarp šalių įrodinėjimo pareigas, nukrypo nuo kasacinio teismo praktikos ir išėjo už ieškinio ribų. Be to, teismas rinko įrodymus, nors dispozityvioje byloje teismas to daryti negali, neteisingai nustatė teisinę faktinių aplinkybių kvalifikaciją, rėmėsi faktinėmis aplinkybėmis, kurių ieškovė nenurodė, dėl ko neteisingai išsprendė bylą.

7636.

77Mano, kad ieškovė netinkamai vykdė sutartinius įsipareigojimus, todėl atsakovė remiantis Sutarties 9.2. punktu įgijo teisę skaičiuoti delspinigius, ką ir padarė bei atliko priešpriešinių reikalavimų užskaitymą, kurio ieškovė neginčijo. Šioje byloje buvo visos sąlygos taikyti CK 6.130 straipsnį.

7837.

79Ieškovei neįrodinėjant, o teismui nesiaiškinant, kodėl šioje byloje reikalavimų įskaitymas neleistinas, laikytina, kad sprendimas negalioja dėl absoliutaus sprendimo negaliojimo pagrindo, nustatyto Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 327 straipsnio l dalies 2 punkte bei CPK 270 straipsnio 4 dalies 4 punkto pagrindu.

8038.

81Mano, kad ieškovei priteistos nepagrįstai didelės bylinėjimosi išlaidos, todėl jos net ir pripažinus ieškinį pagrįstu, turėtų būti mažinamos.

8239.

83Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovė UAB „Metausta“ prašo atmesti UAB „Panevėžio ryšių statyba“ apeliacinį skundą, palikti galioti Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų 2019-04-26 sprendimą ir priteisti iš apeliantės ieškovės naudai jos patirtas bylinėjimosi išlaidas.

8440.

85Ginčo šalių sudarytos Subrangos sutarties priede - Statinio projektavimo užduotis, buvo numatyta, kad futbolo aikštei įrengti kamuolio gaudykles už vartų bei pačius futbolo vartus pateiks Lietuvos Futbolo federacija. 2017-09-05 atsakovė pateikė ieškovei techninio darbo projekto, rengto R. L. įmonės „FIX“ dalį - Statinio sklypo planą. 2017-10-02 ieškovė informavo atsakovę, kad vyksta gaudyklių ir tribūnų gamybos darbai, taip pat buvo prašoma pateikti duomenis apie gaudykles bei vartus, kurias pagal sutartį turėjo pateikti Lietuvos Futbolo federacija.

8641.

87Dar iki

88Sutarties įvykdymo termino pabaigos atsakovė buvo informuota, kad vykdant sutarties įsipareigojimus ieškovei būtina žinoti gaudyklių, kurias numato pateikti Lietuvos Futbolo federacija brėžinį ar išmatavimus, nes kitaip nėra galimybės gaminti kapsulių įbetonavimui, tačiau atsakovė tokių duomenų nepateikė. 2017-10-19 ieškovė raštu informavo atsakovę, kad dar 2018-10-16 baigti gaudyklių gamybos darbai, tačiau nėra gauti nei pačios gaudyklės nei jokie duomenys, kurias turėjo pateikti Lietuvos Futbolo federacija, taip pat buvo nurodyta, kad planuojama visų gaudyklių betonavimo darbus atlikti vienu metu. Jokios oficialios atsakovės pozicijos nebuvo sulaukta.

8942.

90Ieškovė nebuvo prisiėmusi įsipareigojimų dėl įrangos iš Lietuvos Futbolo federacijos gavimo. Apeliaciniame skunde nurodomi samprotavimai, tariamai vykdant Subrangos sutartį buvo sudaryta ieškovės ir Lietuvos Futbolo federacijos sutartis yra melas. Būtent Federacija turėjo pirkti iš ieškovės tinklus gaudyklėms bei gaudykles, tačiau pasikeitus projektiniams sprendiniams, Federacija nusprendė šiuos gaminius pirkti iš kito asmens. Tai, kad ieškovė sudarė visiškai atskirą Sutartį su subjektu pagal projektavimo sąlygas turėjusiu pateikti atitinkamus gaminius, niekaip neįtakoja Subrangos sutarties nuostatų. Ieškovė nebuvo prisiėmusi rizikos, susijusios su Lietuvos Futbolo federacijos tinkamu veikimu, todėl jai negali kilti atsakomybė už sutarties įvykdymo termino praleidimą.

9143.

92Mano, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai vertino surinktus duomenis, kurie patvirtina, kad atsakovė, nors ir nepriėmė darbų iš ieškovės, tačiau visus darbus, kaip tinkamai atliktus, perdavė pagrindinei užsakovei.

9344.

94Pabrėžia, kad ieškovė 2017-11-29 kreipėsi į atsakovę dėl darbų termino pratęsimo, nes sutartyje nurodytų darbų dalies atlikti nėra galimybės dėl atsakovės vykdomų darbų bei neatliktų darbų (nėra dangos, kurioje būtų galima atlikti žymėjimą). 2017-12-01 buvo gautas atsakovės raštas, kuriuo prašė kuo skubiau atlikti savo įsipareigojimus, tačiau nenurodė kada tiksliai pati atsakovė leidžia atlikti darbus bei kada bus įrengta bėgimo takelių danga.

9545.

96Atsakovei pageidaujant buvo siunčiami papildomi brėžiniai, tačiau nebuvo gauta jokia pretenzija dėl netinkamai įvykdytos sutarties. Žiūrovų tribūnų gaminio specifikaciją patvirtino projekto vadovas R. L. ir atsakovo atstovas – V. L.. Tačiau, kaip vėliau paaiškėjo, statinio statybos techninės priežiūros vadovas Statybos darbų žurnale nurodė, kad įrengtos 500 vietų žiūrovų tribūnos neatitinka statinio projektavimo užduoties 11.3.15 punkto, tariamai šie įrašai padaryti 2017-12-20, tačiau apie juos ieškovė nebuvo tinkamai bei laiku informuota, nėra žinoma, kada tiksliai šie įrašai buvo padaryti.

9746.

98Ieškovė dar 2018-01-10 surašė atliktų darbų aktą Nr. ( - ), tačiau jis buvo grąžintas ieškovei jame nenurodant jokių konkrečių atliktų darbų trūkumų.

9947.

100Atkreipia dėmesį, kad atsakovė, nepriėmusi darbų iš ieškovės, jos atliktus darbus perdavė Panevėžio miesto savivaldybei dar 2017-11 aktais bei gavo pilną apmokėjimą. Kai esant nors kokiems trūkumams dėl atliktų darbų, atsakovė turėjo pareigą per 5 darbo dienas apie tokius trūkumus nurodyti ieškovei.

10148.

102Neaišku, kokiu pagrindu atsakovė, nepriėmusi darbų nurodo, kad yra atlikusi priešpriešinių reikalavimų 22721,79 Eur sumai įskaitymą. Atsakovė bylos nagrinėjimo metu negalėjo įvardinti, kada ir kokiu pagrindu jai atsirado pareiga atsiskaityti su ieškove.

10349.

104Mano, kad atsakovė nėra sąžininga Sutarties šalis, nes Sutarties vykdymo metu neteikė jokių pastabų ieškovei, tačiau pateikus atliktų darbų aktus, juos tiesiog grąžindavo nenurodant jokių konkrečių trūkumų. Atitinkamai, ieškovei neliko kitos išeities, kaip pateikti vienašališkai pasirašytą aktą.

10550.

106Atsakovės pareiga atsiskaityti už atliktus darbus atsirado ieškovei pateikus vienašališką atliktų darbų aktą, t.y. 2018-05-02, o atsakovė 2018-04-27 raštu tik nurodė, kad pateiktas 2018-04-25 aktas Nr. ( - ) yra be teisinio pagrindo. Atsakovė negalėjo atlikti jokio įskaitymo, kol nėra priėmusi darbų iš ieškovės. Nagrinėjant bylą atsakovė taip pat nenurodė, kada ir kokiu būdu ji priėmė darbus iš ieškovės, t.y. kada atsirado jos pareiga apmokėti.

10751.

108Atsakovė taip pat neįrodinėjo ir aplinkybių susijusių su netesybomis. Ginčo atveju yra susiklosčiusi situacija, kai atsakovė yra gavusi apmokėjimą už ieškovės atliktus darbus, tačiau nepagrįstai naudodamasi ieškovės atliktų darbų rezultatu, siekia neatsiskaityti su ieškove. Priešingai nei nurodoma apeliaciniame skunde, būtent atsakovės pareiga yra įrodyti, kad buvo pagrindai atlikti įskaitymą, kai ieškovė byloje reiškia reikalavimą dėl skolos priteisimo.

10952.

110Ieškovės įsitikinimu, pirmosios instancijos teismas tinkamai nustatė faktines aplinkybes susijusias su pareikštu ieškiniu ir tinkamai vertino byloje surinktus įrodymus bei teisingai išsprendė bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimą.

11153.

112Atsiliepimu į apeliacinį skundą trečiasis asmuo Panevėžio miesto savivaldybė prašo sprendimą priimti teismo nuožiūra.

11354.

114Nurodo, kad nors pripažino, jog pretenzijų ieškovei dėl atliktų darbų neturi, tačiau teismo posėdžio metu buvo nurodomos ir kitos aplinkybės, t.y., kad darbai, kurie buvo susiję su ieškovės vykdomais darbais, buvo atlikti nesivadovaujant projekto sprendiniais, neatitiko projektavimo užduoties, todėl buvo padarytas įrašas statybos darbų žurnale ir defektai buvo taisomi.

11555.

116Trečiajam asmeniui nežinoma, dėl kurios iš šalių - ieškovės ar atsakovės šie darbai nebuvo atlikti laiku, tačiau tokį faktą iliustruoja statybos darbų žurnalas, todėl nesutinka su teismo vertinimu, jog dėl užsakovės (Panevėžio miesto savivaldybės) ir generalinės rangovės (atsakovės) kaltės, ieškovė vėlavo vykdyti sutartinius įsipareigojimus ir iki nustatyto termino atlikti darbus.

11756.

118Mano, kad ieškovės veiksmai galėjo įtakoti aplinkybes, jog darbai buvo atlikti ne Sutartyje numatytu laiku, todėl visą atsakomybę perkelti užsakovei (Panevėžio miesto savivaldybės administracijai) bei rangovei (atsakovei) ir nevertinti ieškovės veiksmų sutarties vykdymo metu, nėra teisinga.

11957.

120Sutinka su apeliacinio skundo argumentais, kad vertinant rašytinius įrodymus, reikėjo atsižvelgti į visus įrašus statybos darbų žurnale ir išsiaiškinti aplinkybes, kurios iš Subrangos sutarties šalių veiksmai įtakojo tokių įrašų atsiradimą.

12158.

122Trečiasis asmuo pritaria apeliantės pozicijai, kad ieškovei niekas ir niekaip netrukdė atlikti Sutartyje numatytų darbų, nes kaip Lietuvos futbolo federacija nurodė savo 2018-10-15 atsiliepime, buvo sudaryta Sporto įrangos tiekimo sutartis, tačiau vėliau ji buvo nutraukta, dėl netinkamų išmatavimų, ir pasikeitusios kainos. Tai traktuotina kaip pačios ieškovės klaida. Sutartis buvo nevykdoma laiku dėl ieškovės ir atsakovės kaltės.

12359.

124Juolab, kad iš rašytinių įrodymų matyti, jog defektų būta, juos reikėjo taisyti, todėl sutarties terminas ir užtruko. Aplinkybių, numatytų CK 6.697 straipsnio 3 dalyje nagrinėjant bylą, ieškovė nenurodė. Tokius teiginius įrodo 2018-02-02 elektroninis I. B. laiškas dėl taisomų defektų ir 2018-01-22 UAB „Panevėžio ryšių statyba“ raštas, kuriuo atsakovė rašo UAB „Metausta“, jog darbai dar nėra iki galo baigti - subrangovas nevykdo vadovų pastabų dėl atliktų darbų defektų, įrašytų statybos žurnalo F-57 skyriuje. Statybos darbų žurnale nurodyta, kad 2017-12-20 įrengtos žiūrovų tribūnos neatitiko techninės specifikacijos — projektavimo užduoties 11.3.15 punkto — rėmas iš cinkuoto ir milteliniu būdu dažyto metalo. Defektai buvo ištaisyti tik 2018-02-14, nors UAB „Panevėžio ryšių statyba“ norėjo suklaidinti Panevėžio miesto savivaldybės administraciją ir 2018-01-17 nurodė, jog defektai ištaisyti. Teisėjų kolegija

konstatuoja:

125IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12660.

127Pagal CPK 320 straipsnio 1 dalį, bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Nagrinėjamoje byloje tokių pagrindų nenustatyta, dėl ko civilinė byla nagrinėjama pagal apeliaciniame skunde keliamus reikalavimus.

12861.

129Bylos duomenimis nustatyta, kad 2017-09-27 šalys sudarė Subrangos sutartį, kuria ieškovė savo jėgomis rizika įsipareigojo įrengti Panevėžio „( - )“ progimnazijos, ( - ) sporto aikštyno dalies bėgimo takų nužymėjimą, teisėjams skirtos vietos, žaidėjams skirtos vietos, žiūrovų tribūnos, kamuolio gaudyklių nuo gatvės pusės, kamuolio gaudyklių už vartų ir vartų (neįskaitant kamuolio gaudyklių už vartų ir vartų kainos) įrengimas pagal patvirtintus įkainius, perduoti Darbų rezultatą ir pateikti techninę dokumentaciją atsakovei Sutartyje nustatytomis sąlygomis, terminais ir tvarka (2.1 punktas). Subrangovė Statinio rekonstravimo darbus privalėjo atlikti vadovaudamasi užsakovės pateikta Statinio projektavimo užduotimi ir teisės aktais (2.2 punktas). Sutartyje nurodytų atliekamų Darbų kaina be PVM 33700 Eur ir PVM 7077 Eur, o su PVM - 40777 Eur (3.1 punktas). Darbų pabaigos terminas nustatytas Sutarties 4.1.2 punkte 2017-11-30 arba fiksuota data praėjus 45 darbo dienoms nuo darbų pradžios (užsakovei pervedus sutartą avansą pagal Sutartį). UAB „Metausta“ 2017-09-27 išrašė atsakovei PVM sąskaitą – faktūrą už sporto aikštyno dalies rekonstravimo darbus 22 427, 35 Eur sumai (su PVM). Į bylą pateiktas 2017-09-29 mokėjimo nurodymas patvirtina, kad atsakovė pagal paminėtą išankstinę PVM sąskaitą – faktūrą pervedė ieškovei šią sumą. Ieškovė 2018-05-02 išrašė PVM sąskaitą – faktūrą atsakovei 40215,56 Eur sumai, nurodydama, kad atskaičiavus sumokėtą avansą, atsakovės mokėtina suma ieškovei yra 17788,21 Eur.

13062.

131Pirmosios instancijos teismas skundžiamu sprendimu konstatavo, jog byloje esantys įrodymai patvirtina, kad atsakovė su ieškove už atlikus darbus neatsiskaitė nepagrįstai, juo labiau, kad byloje nėra duomenų, jog atsakovė, teigdama, kad ieškovė netinkamai atliko sutartus darbus, laikėsi Subrangos sutartyje 5.1 punkte nustatytų sąlygų ir laiku, t. y. per 5 darbo dienas, pranešė apie kokius nors darbų trūkumus. Apeliaciniu skundu atsakovė tvirtina, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas yra neteisėtas ir nepagrįstas, priimtas pažeidžiant materialinės ir procesinės teisės nuostatas, taip pat nukrypsant nuo formuojamos teismų praktikos.

13263.

133Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinėje byloje esančių įrodymų visumą, šalių procesiniuose dokumentuose išdėstytus argumentus, o taip pat skundžiamą pirmosios instancijos teismo sprendimą, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas iš esmės priėmė teisėtą ir pagrįstą procesinį sprendimą (CPK 263 straipsnis).

13464.

135Pirmiausia pažymėtina tai, kad ieškovė į teismą kreipėsi reikalaudama atlyginti skolą už atlikus statybos darbus. Atsakovė, nesutikdama su tokiu ieškovės reikalavimu, nurodė iš esmės alternatyvius nesutikimo argumentus – viena vertus tvirtino, jog ieškovei skola neturi būti priteisiama dėl to, kad ji nesilaikė Sutarties nuostatų ir darbus atliko vėliau, nei buvo numatyta Sutartyje, o kita vertus – kad atlikti darbai turėjo defektų, kuriuos, kaip nurodo apeliaciniame skunde, šalino pati atsakovė. Taigi atsakovės pozicija bylos teisminio nagrinėjimo metu nėra vienareikšmiška, o įvertinus į bylą pateiktus šalių tarpusavio susirašinėjimo dokumentus, kartu kelia abejonių, ar Sutarties vykdymo metu atsakovė pakankamai aiškiai ir tiksliai nurodė ieškovei tiek minėtus atliktų darbų trūkumus, tiek aplinkybę, jog atsakovė ir pati nesutinka su Sutartyje numatyto įvykdymo termino faktiniu pratęsimu.

13665.

137Išties, Sutarties 4.1.2. punktas numatė, kad darbų pabaiga yra 2017-11-30 arba fiksuota data praėjus 45 darbo dienoms nuo darbų pradžios). Tačiau Sutarties 4.2. įtvirtina darbų termino pratęsimą iki 30 kalendorinių dienų. Sutarties 4.5 punktu šalys aptarė, kad užsakovė gali atsisakyti priimti darbus ir už juos nemokėti, jei darbai neužbaigti, tinkamai neatlikti, per nurodytą terminą neištaisyti užsakavo ir/ar techninės priežiūros atstovų nurodyti defektai.

13866.

139Vertinant šalių sudarytą tarpusavio susitarimą galima spręsti, kad šalys buvo numačiusios galimybę keisti Sutarties turinį. Pagal CK 6.192 straipsnio 4 dalį pakeitimai turi būti tokios pat formos, kokios yra ir sutartis, išskyrus įstatymų ar sutarties nustatytus atvejus. Įstatymo reikalaujamos formos nesilaikymas lemia sutarties negaliojimą, kai tokie padariniai įsakmiai nurodyti įstatymuose (CK 1.93 straipsnio 1 dalis), o kitais atvejais – kilus ginčui dėl sutarties, gali būti taikomas įrodinėjimo priemonių ribojimas (pavyzdžiui, CK 1.93 straipsnio 2 dalis). Tačiau kasacinio teismo jurisprudencijoje konstatuota, kad savo elgesiu (konkliudentiniais veiksmais) šalys gali pakeisti raštu sudarytos sutarties turinį, jeigu tai atitinka jų ketinimus. Siekdamos, kad toks elgesys nebūtų įvertintas kaip rašytinės sutarties pakeitimas, šalys gali įtraukti į sutartį jos pakeitimą ribojančią išlygą, t. y. susitarti, kad rašytinė sutartis gali būti pakeista, papildyta ar nutraukta tik raštu (CK 6.183 straipsnio 1 dalis). Tačiau net ir tada viena sutarties šalis dėl savo elgesio gali prarasti teisę remtis tokia sutarties išlyga, jeigu kita sutarties šalis atitinkamai veikė, remdamasi pirmosios elgesiu (CK 6.183 straipsnio 2 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys civilinėse bylose Nr. 3K-3-552-2012, 3K-3-521-611/2016 ir kt.).

14067.

141Sprendžiant, ar konkretūs šalies elgesio faktai pripažintini pagrindu taikyti pastarąją teisės normą, turi būti atsižvelgiama į tokiu elgesiu išreikštą abiejų sutarties šalių bendrą ketinimą dėl sutarties keitimo ar nekeitimo, jų consensus ad idem (šalių valios sutapimas), o ne tik vienai šalių priimtiną sutarties elgesio vertinimo variantą, nes priešingu atveju, kitai šaliai pažeidžiant sutarties laisvės principą, būtų primetamos sąlygos, dėl kurių ji nesutinka (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys civilinėse bylose Nr. 3K-3-82/2009; Nr. 3K-3-224/2012).

14268.

143Teisėjų kolegija pažymi, kad remtis CK 6.183 straipsnio 2 dalimi sutarties šalys gali, kai jų valia (veiksmai) pakeisti sutarties sąlygas yra aiški ir nedviprasmiška. Tokį teisiškai reikšmingą sutarties šalių elgesį gali patvirtinti įvairios sutarties vykdymo aplinkybės. Kilus ginčui dėl minėtos normos taikymo, teismai, nustatę nurodytas aplinkybes, sprendžia, ar sutarties šalys iš tikrųjų siekė savo elgesiu pakeisti atitinkamą sutarties sąlygą. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad, esant ginčui, ar šalys savo elgesiu pakeitė sutarties sąlygas, teismai turi vertinti, ar šalys savo elgesiu pakeitė sutarties sąlygą ir kaip konkrečiai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-414-706/2016).

14469.

145Nagrinėjamu atveju teisėjų kolegija sutinka su apeliantės argumentu, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nurodė, jog atsakovė 2017-12-01 rašte neužsiminė apie ieškovės atliktų darbų aktus Nr. ( - ) ir Nr. ( - ), kadangi šie aktai išties priimti tik 2018 metais, tačiau, nepaisant šio netikslumu pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime pagrįstai nurodė, kad šioje byloje atsakovė nepateikė jokių konkrečių įrodymų, patvirtinančių, jog ieškovė vėlavo atlikti darbus pagal konkretų darbų grafiką, kad atsakovė nesutiko su ieškovės nurodomomis aplinkybėmis dėl negalėjimo atlikti konkrečius darbus bei, kad ieškovei išties nebuvo jokių, nuo jos valios nepriklausančių, kliūčių atlikti Sutartyje numatytus darbus.

14670.

147Iš byloje esančio šalių tarpusavio susirašinėjimo matyti, kad ieškovė ėmėsi bei atliko numatytus darbus, tačiau nuolatos informuodavo atsakovę dėl iškilusių nuo jos valios nepriklausančių kliūčių. Kaip pagrįstai nurodo pirmosios instancijos teismas, 2017-11-29 ieškovė kreipėsi į atsakovę dėl darbų termino pratęsimo, nes Sutartyje nurodytų darbų dalies atlikti nėra galimybės dėl pačios atsakovės vykdomų darbų (2 t., 327-328 b. l.) bei neatliktų darbų (nėra dangos, kurioje būtų galima atlikti žymėjimą). 2017-12-01 ieškovė gavo iš atsakovės raštą, kuriame nurodyta, kad atsakovė prašo kuo skubiau atlikti savo įsipareigojimus, tačiau nenurodė iki kada tiksliai pati atsakovė leidžia atlikti darbus bei kada bus įrengta bėgimo takelių danga, t.y. pati atsakovė rangovė sudarys tinkamas sąlygas ieškovei subrangovei vykdyti sutartį (2 t., 73 b. l.). Atsakovei pageidaujant buvo siunčiami papildomi brėžiniai (2 t., 74-82 b. l.). Be to, ieškovė neturėjo galimybės baigti darbus iki 2017-11-30 dar ir todėl, kad kaip matyti iš šalių susirašinėjimo dar 2017-12-19 atsakovės atstovas V. L. (statybos projekto vadovas) nurodė, kad „žiūrovų tribūnos, teisėjų ir atsarginių žaidėjų suoliukai su savivaldybe suderinti. Lieka atviras klausimas dėl kamuolių gaudyklių, bet manau kaip nors bendromis jėgomis išspręsime“ (3 t., 83 b. l.). Ieškovė taip pat suderino ir sprendinį, kad kėdės tvirtinimo detalė yra dažyta milteliniu būdu (3 t., 120 b. l.) Žiūrovų tribūnų gaminio specifikaciją patvirtino projekto vadovas R. L. ir atsakovės atstovas- statybos projektų vadovas V. L. (3 t., 120 b. l.). Taigi tiesioginis šalių atstovų bendravimas leidžia vertinti, kad atsakovė puikiai suprato ir suvokė nesant objektyvių galimybių ieškovei įvykdyti darbus iki Sutartyje numatyto termino, o taip pat pati, būdama suinteresuota dėl visų rekonstravimo darbų atlikimo, siekė bendromis pastangomis įveikti kilusius nesklandumus, t.y. nagrinėjamu atveju yra pagrindas pripažinti, kad buvo šalių valios sutapimas dėl Sutarties sąlygų, susijusių su Sutartie įvykdymo terminu, keitimo ir šalys konkliudentiniais veiksmais šį terminą pratęsė neapibrėžtam laikui.

14871.

149Įvertinęs pirmiau išdėstytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas, atmeta atsakovės apeliacinio skundo argumentą, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atleido ieškovę nuo tinkamo Sutarties vykdymo pareigos bei neįvertino ieškovės atliktų darbų vėlavimo, kaip nepagrįstus bei nesudarančius pagrindo naikinti ar keisti skundžiamą pirmosios instancijos teismo sprendimą.

15072.

151Išdėstyto vertinimo nekeičia ir apeliaciniame skunde nurodomas argumentas, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad ieškovės atliekamų darbų vėlavimą lėmė pačios atsakovės veiksmai, keičiami projektiniai sprendimai bei nustatytu laiku nepateikiama įranga.

15273.

153Kaip minėta pirmiau, ieškovė, pagal sudarytos Sutarties nuostatas įsipareigojo įrengti numatyto objekto sporto aikštyno dalies bėgimo takų nužymėjimą, teisėjams skirtas vietas, žaidėjams skirtas vietas, žiūrovų tribūnas, kamuolio gaudykles (neįskaitant kamuolio gaudyklių už vartų ir vartų kainos). Iš Statinio projektavimo užduoties 11.3.12. bei 11.3.13. punktų nuostatų matyti, kad futbolo aikštei įrengti kamuolio gaudykles už vartų bei pačius futbolo vartus turėjo pateikti Lietuvos Futbolo federacija (3 t., 138 b. l.). Ieškovei tvirtinant, kad tai padaryta nebuvo ir kad ji pati ėmėsi veiksmų dėl susitarimų atitinkamai su Federacija bei kitais tiekėjais sudarymo, atsakovė nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių, jog pati ieškovė turėjo imtis aktyvių veiksmų ir kad šalių susitarimas būtent ją įpareigojo tai padaryti. Taip pat byloje nėra įrodymų, patvirtinančių, kad ieškovei tinkamu laiku buvo pateikti minėti įrengimai ir ieškovė laiku jų nesumontavo išimtinai dėl savo kaltės. Taigi šiuo atveju atsakovė, kaip viso statybos objekto generalinė rangovė, nepateikė įrodymų, paneigiančių ieškovės tvirtinimus ir neįrodė, jog ieškovė yra atsakinga už minėtų įrenginių vėlavimą bei jų montavimo uždelsimą, juo labiau kad iš pateiktų šalių susirašinėjimo turinio matyti, jog ieškovė prašė atsakovės pateikti konkrečius duomenis apie gaudyklių išmatavimus, kadangi kitaip nėra galimybės gaminti kapsulių įbetonavimui (2019-09-21, 2017-10-19 ieškovės laiškai atsakovei, 3 t., 66, 69 b. l.).

15474.

155Apeliacinės instancijos teismas taip pat pažymi, jog byloje esančio statybos darbų žurnalo duomenys iš esmės patvirtina ieškovės argumentus, kad dalies darbų ji neturėjo galimybės atlikti dėl objekte vykusių kitų darbų ir buvusios sunkiosios technikos, o taip pat dalies atsakovės vėluotų atlikti darbų. Iš statybos darbų žurnalo matyti, kad atsakovė 2017 m. spalio mėnesį vykdė grunto nukasimo iki stadiono lovio dugno ir išvežimo darbus (2 t., 313, 314, 316, 318 b. l.); drenažo įrengimo darbus; lietaus nuotekų linijos darbus; skaldos dangos įrengimo darbus. Taigi objekte 2017 metų spalio mėnesį buvo atliekami stambiagabaričiai statybos darbai, kurių atlikimui neabejotinai buvo reikalinga atitinkama technika. Atsakovė tokių ieškovės teiginių nepaneigė jokiais objektyviais įrodymais, dėl ko apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo vertinimu, jog ieškovė tik nuo 2017-11-06/07 turėjo galimybę pradėti darbus objekte, kas pagal Statybos darbų žurnalą ir buvo atliekama – atlikti kamuolių gaudyklių pamatų gręžimo ir įbetonavimo darbai, žiūrovų tribūnų monatvimo ir reguliavimo darbai, kamuolių gaudyklių pastatymo, reguliavimo bei tinklų kabinimo darbai (3 t., 321, 322, 323, 324 b. l.). Taigi Statybos darbų žurnalas patvirtina, jog bent dalis Sutartimi ieškovės prisiimtų atliki darbų iš esmės buvo atliekami per 2017 m. lapkričio mėnesį. Šiuos atliktus darbus taip pat vertino ir pirmosios instancijos teismas, dėl ko apeliacinės instancijos teisėjų kolegija neturi pagrindo sutikti su apeliacinio skundo argumentais, jog skundžiamas sprendimas priimtas nevertinant ieškovės nevykdomų pareigų ar atleidžiant ją nuo pareigos vykdyti Sutartį.

15675.

157Be pirmiau išdėstyto, nagrinėjamu atveju reikšminga ir tai, kad dalis kitų ieškovės pagal Sutartį įsipareigotų atlikti darbų nebuvo atliekami dėl to, kad atsakovė nebuvo atlikusi numatytų darbų. Kaip matyti iš ieškovės 2017-11-29 rašto atsakovei, ieškovė nurodo, kad objekte vis dar vykdomi dangos ruošimo darbai ir važinėja sunkiasvorė technika, ieškovė negali atlikti dalies likusių įbetonavimo ir gaudyklių tinkų kabinimo darbų; taip pat negali nubrėžti linijų nes tam nėra paruošta danga; o tribūnų kėdučių ir atsarginių suolelių montavimui laukiamas leidimas. Atsakovė, atsakydama į šį ieškovės raštą tik nurodo Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminą, tačiau nepaneigia ieškovės nurodytų neatliktų darbų. Tokių darbų atlikimo įrodymų atsakovė nepateikė ir į bylą, dėl ko apeliacinės instancijos teismas pritaria skundžiamame sprendime padarytoms išvadoms, jog dalies ieškovės darbų nesavalaikį vykdymą lėmė būtent pačios atsakovės neatlikti darbai. Tai papildomai pagrindžia pirmiau padarytą išvadą, jog abiejų šalių faktiniai veiksmai patvirtino jų valios sutapimą dėl Sutartyje numatytų darbų atlikimo termino pratęsimo.

15876.

159Vertinant atsakovės poziciją dėl ieškovės nekokybiškai atliktų darbų taip pat sutiktina su skundžiamame sprendime pirmosios instancijos teismo padarytomis išvadomis. Išties, Sutarties nuostatos įtvirtina, jog atliktų darbų priėmimas įforminamas šalių pasirašytu darbų priėmimo-perdavimo aktu arba deklaracija (subrangos sutarties 2.3. punktas), o užsakovė (generalinė rangovė, atsakovė) per 5 penkias darbo dienas nuo aktų apie atliktus darbus gavimo dienos priima darbus ir pasirašo arba nepasirašo pateiktus aktus, tuo pačiu terminu grąžindama juos subrangovui ir pareikšdamas pretenzijas (subrangos sutarties 5.1. punktas). Nagrinėjamu atveju nustatyta, o to iš esmės neginčija ir pati atsakovė, kad ji, atsisakydama pasirašyti darbų priėmimo – perdavimo aktus per 5 darbo dienas ieškovei pretenzijų nepareiškė. Iš esmės vienintelis ieškovės atliktų darbų defektus patvirtinantis įrodymas, kurį iš esmės pripažįsta ir pati ieškovė, yra Statybos darbų žurnalo įrašas, kuriame 2017-12-20 Statinio statybos techninės priežiūros vadovas nurodė, jog įrengtos 500 vietų žiūrovų tribūnos neatitinka statinio projektavimo užduoties 11.3.15. punkto „rėmas iš cinkuoto milteliniu būdu dažyto metalo“ nes kėdės tvirtinimo detalės įrengtos iš juodojo metalo profilio juostelių (2 t., 332 b. l.); kad gaudyklės neatitinka TDP techninių specifikacijų (2 t., 333 b. l.). Tačiau, remiantis Statybos darbų žurnalo įrašais, minėti neatitikimai buvo ištaisyti. Atsakovė, apeliaciniame skunde tvirtindama, kad ji pasinaudojo kitų asmenų paslaugomis ieškovės atliktų darbų defektų taisymui, nepateikė jokių tokius teiginius patvirtinančių įrodymų, dėl ko apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo vertinti, jog ieškovė išvis neatliko dalies pagal Sutartį numatytų darbų ar kad neištaisė šių darbų defektų. Negana to, byloje taip pat nėra jokių duomenų, kad iki bylos nagrinėjimo teisme atsakovė, kai darbų priėmimo aktas su užsakove (Savivaldybe) buvo pasirašytas 2018-03-23, ieškovei būtų pareiškusi kokias nors pretenzijas dėl netinkamai atliktų darbų ar jų trūkumų pašalinimo ar kad atsakovė nebūtų įvykdžiusi bendro statybos rangos projekto užsakovei, į ką visiškai pagrįstai dėmesį atkreipė pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime.

16077.

161Taigi pagal byloje esančius duomenis nėra pagrindo vertinti, kad Sutartyje numatytų darbų atlikimo terminas nebuvo pratęstas abiejų šalių valia, kad atsakovė tinkamai atsisakė priimti ieškovės siųstą darbų atlikimo aktą Nr. ( - ) bei, kad turėjo kokių nors išlaidų dėl ieškovės padarytų darbų trūkumų ištaisymo. Atsižvelgiant į tai, apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo spręsti, jog pirmosios instancijos teismas padarė klaidingą išvadą dėl atsakovės pareigos atsiskaityti su ieškove už atliktus darbus.

16278.

163Apeliaciniame skunde tvirtinama, jog pirmosios instancijos teismas netinkamai vertino byloje esančius įrodymus bei dalies įrodymų išvis nevertino, pažeidė šalių rungtyniškumo principą, taip pat neatskleidė bylos esmės, dėl ko skundžiamas sprendimas negali būti vertinamas, kaip teisėtas ir pagrįstas. Tačiau apeliantė, dėstydama tokius argumentus, jų nekonkretizavo ir jų nepagrindė konkrečiomis faktinėmis bylos aplinkybėmis, nenurodė, kokius konkrečiai įrodymus pirmosios instancijos teismas vertino netinkamai ar jų išvis nevertino, kokius įrodymus rinko savo iniciatyva, taip pat kokius konkrečiai procesinės ir materialinės teisės taikymo pažeidimus padarė.

16479.

165Pažymėtina, kad CPK 179 straipsnio 1 dalyje įtvirtina ne tik tai, kad įrodymus pateikia šalys ir kiti dalyvaujantys byloje asmenys, tačiau ir sąlyga, kad jeigu pateiktų įrodymų neužtenka, teismas gali pasiūlyti šalims ar kitiems byloje dalyvaujantiems asmenims pateikti papildomus įrodymus ir nustato terminą jiems pateikti. Taigi nagrinėjamu atveju nors pirmosios instancijos teismui ir nekilo pareiga procese būti aktyviam, tačiau tai, priešingai nei tvirtina apeliantė, nesudaro pagrindo spręsti, jog teismas neturėjo teisės siūlyti šalims teikti įrodymus, juo labiau, kad teismas, spręsdamas bet kurią civilinę bylą turi vadovautis ir teisingumo principu bei jam yra suteikta teisė naudoti duomenis iš teismų informacinės sistemos, taip pat iš kitų informacinių sistemų ir registrų (CPK 179 straipsnio 3 dalis).

16680.

167Be to, iš skundžiamo pirmosios instancijos teismo sprendimo turinio matyti, jog teismas iš esmės aptarė visą į bylą pateiktą medžiagą, susijusią su šalių tarpusavio bendravimu, atliekamų darbų apimtimis, vėlavimo atlikti dalį darbų priežastimis bei vykdytų darbų eiga. Atsakovės nurodomi įrodymai – 2017-12-01 Raštas ieškovei, ieškovės pasirašytas darbų priėmimo – perdavimo aktas Nr. ( - ), Statybos darbų žurnalo duomenys, 2018-02-02 ieškovės raštas, kuriame ji pripažino dalies atliktų darbų defektus bei jų ištaisymas, kaip minėta pirmiau šioje nutartyje bei kaip matyti iš skundžiamo sprendimo, nagrinėjamoje byloje yra įvertinti bei aptarti. Tai, kad šie įrodymai, atsižvelgiant į byloje esančių ir pirmiau aptartų įrodymų visumą, nesudaro pagrindo spręsti, jog atsakovė neturi atsiskaityti su ieškove už atliktus darbus, t.y. leidžia daryti atsakovei nepalankią išvadą dėl ieškinio pagrįstumo, nepagrindžia atsakovės abstrakčiai nurodomų pirmosios instancijos teismo padarytų pažeidimų, skundžiamo sprendimo neteisėtumo ir nepagrįstumo dėl absoliutaus sprendimo negaliojimo pagrindo egzistavimo bei neatskleistos bylos esmės. Tokių išvadų neleidžia daryti ir apeliantės argumentai, susiję su neva pirmosios instancijos teismo netinkamai vertintu atsakovės nurodomu įskaitymu bei iš to kylančio nepagrįsto ieškinio ribų peržengimu.

16881.

169Kaip pagrįstai skundžiamame sprendime nurodė pirmosios instancijos teismas, teismų praktikoje nuosekliai pabrėžiama, kad įskaitymo, kaip prievolės pabaigos pagrindo, taikymui įstatymas nustato tam tikras sąlygas. Iš CK 6.130 straipsnyje įtvirtintų nuostatų matyti, jog tam, kad būtų galima atlikti įskaitymą, turi būti šios sąlygos: pirma, prievolės šalys turi turėti viena kitai abipusių teisių ir pareigų, t. y. skolininkas kartu turi būti ir savo kreditoriaus kreditorius, o kreditorius – ir savo skolininko skolininkas; antra, šalių reikalavimai turi būti priešpriešiniai, t. y. šalys turi turėti reikalavimus viena kitai, o ne trečiajam asmeniui; trečia, šie šalių reikalavimai turi būti vienarūšiai, t. y. abiejų prievolių dalykas turi būti toks pat (pavyzdžiui, šalys viena kitai turi sumokėti pinigus, suteikti viena kitai tam tikras paslaugas ir pan.); ketvirta, abu reikalavimai turi galioti; penkta, abu reikalavimai turi būti vykdytini; šešta, abu reikalavimai turi būti apibrėžti. Nors, minėta, įskaitymas galimas nepriklausomai nuo to, sutinka kita prievolės šalies su tokiu prievolės pasibaigimo būdu ar ne, kita prievolės šalis turi teisę ginčyti įskaitymo pagrįstumą teisme, įrodinėdama, kad nebuvo įstatyme nustatytų sąlygų, būtinų atliekant įskaitymą. Be to, tuo atveju, kai atsakovas ginasi nuo ieškovo pareikšto reikalavimo įvykdyti prievolę, teigdamas, kad ši prievolė pasibaigė įskaitymu, atsakovas turi procesinę pareigą įrodyti, kad įskaitymas įvyko, t. y. kad buvo pagrindas atlikti įskaitymą (CK 6.130 straipsnio 1 dalis), laikytasi įskaitymo tvarkos (CK 6.131 straipsnis). (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2011 m. gegužės mėn. 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-256/2011).

17082.

171Nagrinėjamu atveju atsakovė, tvirtino, jog neprivalo ieškovei mokėti jos reikalaujamos skolos, kadangi atliko įskaitymą dėl už Sutarties įvykdymo termino praleidimą apskaičiuotų delspinigių. Tačiau, kaip pagrįstai nurodo pirmosios instancijos teismas, iš byloje esančių duomenų nėra galimybės nustatyti, kada ir kaip atsakovė vertino priėmusi ieškovės atliktus darbus, kas sudaro pagrindą apskaičiuoti delspinigių dydį bei yra viena iš įskaitymo atliko sąlygų. Atsakovei tvirtinant, kad darbai nebuvo atlikti laiku ir dėl ko ji skaičiuoja delspinigius, jos nurodomi argumentai ir faktinis elgesys prieštarauja tarpusavyje – nėra jokių objektyvių duomenų, kada atsakovė priėmė ieškovės atliktus darbus ir kada atsirado jos pareiga apmokėti už šiuos darbus; ji šiais darbais naudojasi ir juos perdavė užsakovei Savivaldybei bei gavo už tai atlygį, o taip pat kartu tvirtina, jog ieškovės atlikti darbai turėjo defektų, nors, kaip reikalauja Sutarties nuostatos, nesurašo jokio defektų akto; kad defektus šalino pati atsakovė ir dėl to patyrė papildomų išlaidų, tačiau nepateikia jokių tą patvirtinančių įrodymų, o pagal byloje esančius ir pirmiau aptartus duomenis matyti, kad pati ieškovė ištaisė atsakovės nurodomus defektus. Taigi atsakovės gynybinė pozicija nėra nuosekli, o be to, ji, tvirtindama, jog atliko įskaitymą, nepateikia jokių įrodymų dėl priešpriešinio reikalavimo galiojimo. Taigi pirmosios instancijos teismas skundžiamu sprendimu visiškai pagrįstai atmetė atsakovės gynybinį argumentą dėl atlikto įskaitymo, kaip nepagrįstą.

17283.

173Kartu pažymėtina ir tai, kad nagrinėjamu atveju nėra pagrindo konstatuoti ieškinio ribų peržengimą dėl neva pirmosios instancijos teismo nepagrįsto atsakovės nurodomo įskaitymo panaikinimo. Šioje byloje ieškovė kreipėsi į teismą prašydama priteisti skolą už atliktus darbus. Atsakovė, nesutikdama su tokiu reikalavimu, kaip vieną iš argumentų nurodė priešpriešinių reikalavimų įskaitymą už apskaičiuotus delspinigius dėl Sutarties įvykdymo termino praleidimo. Taigi nagrinėjamoje byloje ieškovės reikalavimo bei atsakovės argumentų pagrįstumo klausimas yra tiesiogiai susijęs tiek su Sutartyje numatytų darbų atlikimu, tiek su jų atlikimo terminu, tiek su šalių veiksmais priimant bei perduodant atliktus darbus. Taigi, siekdamas išspręsti nagrinėjamoje byloje pareikštą reikalavimą, pirmosios instancijos teismas turėjo pagrindą įvertinti faktines bylos aplinkybes bei šalių argumentus pagrindžiančius įrodymus, susijusius su atsakovės atsisakymu atsiskaityti su ieškove dėl apskaičiuotų delspinigių ir tai, priešingai nei tvirtinama apeliaciniame skunde, buvo padaryta visiškai pagrįstai. Kita vertus, pirmosios instancijos teismo sprendimo rezoliucinėje dalyje nėra priimtas joks teismo procesinis sprendimas dėl atsakovės nurodomo įskaitymo panaikinimo, dėl ko plačiau nagrinėti šį apeliacinio skundo argumentą nėra teisinio pagrindo.

17484.

175Atsakovės apeliaciniame skunde taip pat daug dėmesio skiriama klausimui bei dėstomas reikalavimas dėl nagrinėjamos civilinės sustabdymo iki bus išnagrinėtas klausimas dėl Panevėžio apygardos teismo 2019-03-25 sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-176-252/2019 įsiteisėjimo. Atsakovė tvirtina, kad pastaroji civilinė byla, kurioje buvo sprendžiamas klausimas dėl tarp Savivaldybės, kaip užsakovės, ir atsakovės, kaip generalinės rangovės, kilusio ginčo dėl žalos priteisimo, nuostolių atlyginimo bei įpareigojimo ištaisyti defektus, yra tiesiogiai susijusi su nagrinėjama civiline byla ir turi tiesioginę reikšmę priimamo procesinio sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui. Apeliacinės instancijos teismas su tokiu vertinimu nesutinka. Pažymėtina, kad nagrinėjamoje civilinėje byloje ieškovė reiškė ieškinį atsakovei dėl skolos už atliktus darbus priteisimo, o bylos nagrinėjimo metu buvo nustatyta, kad minėti darbai buvo atlikti bei atsakovės iš esmės priimti. Atsakovė priešieškinio dėl ieškovės atliktų darbų defektų šalinimo ar nuostolių atlyginimo nereiškė. Taigi šiuo atveju ginčas kilo dėl atliktų ir atsakovės faktiškai priimtų bei naudojamų darbų, dėl ko apeliacinės instancijos teismas netenkina atsakovės reikalavimo stabdyti nagrinėjamą civilinę bylą.

17685.

177Apeliaciniame skunde taip pat nurodoma, kad skundžiamu sprendimu nepagrįstai ieškovei priteistos 6262,96 Eur dydžio bylinėjimosi išlaidos. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs ieškovei suteiktų teisinių paslaugų laiką bei apimtį, sprendžia, kad toks apeliacinio skundo argumentas yra pagrįstas ir nagrinėjamu atveju yra pagrindas sumažinti ieškovei priteistų bylinėjimosi išlaidų, patirtų pirmosios instancijos teisme, dydį. Iš į bylą pateiktų duomenų apie teisinių paslaugų teikimo aplinkybes matyti, jog ieškovei teikiamų teisinių paslaugų kaina buvo apskaičiuojama remiantis nustatytu valandiniu įkainiu – 140 Eur, o pagal į bylą pateiktą pažymą, apskaičiuota teisinių paslaugų kaina iki teismo sprendimo priėmimo buvo apmokėta ne visa (pagal ieškovės pateiktą raštą už teisines paslaugas buvo sumokėta 5280,44 Eur iš 6262,96 Eur; 4 t., 61 b. l.).

17886.

179Pagal CPK 88, 93, 98 straipsnius, teismas, spręsdamas dėl išlaidų advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti, turi pirmiausia nustatyti: 1) ar šios išlaidos padarytos (CPK 88 straipsnis); 2) pagal išvardytus reikalavimus nustatyti jų dydį, o ne vien vadovautis atliktais mokėjimais (CPK 98 straipsnis); 3) nustatytą bylinėjimosi išlaidų sumą paskirstyti pagal bylos nagrinėjimo rezultatus (CPK 93 straipsnis) (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. spalio 28 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-533/2008). Kasacinis teismas taip pat yra nurodęs, kad visais atvejais, priteisiant išlaidas už teisinę advokato ar advokato padėjėjo pagalbą, yra taikomas ir realumo kriterijus, t. y. kad šiems asmenims už suteiktas pirmiau nurodytas teisines paslaugas yra sumokėta ir bylą laimėjusi šalis patyrė atstovavimo civiliniame procese išlaidas bei įstatymo nustatyta tvarka teismui pateikė tai patvirtinančius įrodymus (CPK 98 straipsnis). Kasacinis teismas ne kartą yra nurodęs, kad tokiais atvejais išlaidos suprantamos kaip išleistos lėšos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys civilinėse bylose Nr. 3K-3-533/2008; Nr. 3K-3-7-687/2017). Taigi nagrinėjamu atveju pagal byloje esančius duomenis kyla pagrįstų abejonių dėl ieškovės nurodytų bylinėjimosi išlaidų dydžio advokato teisinėms paslaugoms apmokėti realumo skundžiamo sprendimo priėmimo dieną.

18087.

181Tačiau nepaisant pirmiau minėtos aplinkybės, sprendžiant priteisimų bylinėjimosi išlaidų dydžio klausimą pirmosios instancijos teismas turėjo pagrindą vadovautis ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintose rekomendacijose numatytais rekomenduojamais dydžiais, kuriuos skundžiamame sprendime paminėjo, tačiau jų neanalizavo bei nevertino. Nagrinėjamu atveju ieškovei pirmosios instancijos teisme buvo suteiktos šios teisinės paslaugos – parengtas ir pirmosios instancijos teismui 2018-06-11 pateiktas ieškinys; parengti ir teismui 2018-06-11 pateikti papildomi duomenys; parengtas ir teismui 2018-09-25 pateiktas prašymas; 2018-08-20, 2018-09-18, 2018-09-25, 2018-11-07, 2019-02-28, 2019-08-08 atstovauta teismo posėdyje (bendra posėdžių trukmė yra apie 6 valandos). Ieškovės atstovė teismui pateiktuose dokumentuose nurodė, kad ieškovei buvo teikta daugiau, nei 37 valandų teisinių paslaugų, vienos valandos kaina yra 140 Eur, o ieškinio ir prašymo parengimas, taip pat atstovavimas pirmosios instancijos teisme iš nurodyto valandų skaičiaus sudaro apie 22 valandas. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į Rekomendacijų 2, 3, 7, o taip pat 9 punktų nuostatas, ieškovei suteiktų teisinių paslaugų kokybę, civilinės bylos apimtį ir sudėtingumą, o taip pat teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus, sprendžia, kad yra pagrindas ieškovei priteistų teisinių išlaidų dydį sumažinti iki 4900 Eur.

18288.

183Dėl kitų apeliacinio skundo argumentų apeliacinės instancijos teismas nepasisako, nes jie nedaro įtakos skundžiamo sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-03-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-38/2008, 2010-06-01 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010, 2010-03-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010 ir kt.).

18489.

185Papildomai apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog ieškovė pareikštu ieškiniu prašė priteisti skolą pagal išrašytą sąskaitą faktūrą bei delspinigius. Įvertinus ieškinio motyvuojamoje dalyje nurodytas aplinkybes bei suformuluotą ieškinio reikalavimą, vertintina, jog buvo padarytas rašymo apsirikimas, kuris pasikartojo ir skundžiamame teismo sprendime, t.y. akivaizdu, kad atsakovės skolą ieškovei sudaro 17788,21 Eur pagal 2018-05-02 išrašytą sąskaitą – faktūrą bei 62,26 Eur delspinigiai, t.y. iš viso 17850,47 Eur. Atsižvelgiant į tai, skundžiamoje pirmosios instancijos teismo sprendimo rezoliucinėje dalyje ištaisytinas rašymo apsirikimas nurodant, kad iš atsakovės ieškovei, be kitų mokėjimų, yra priteisiama ne 17850 Eur, o 17788,21 Eur dydžio skola.

18690.

187Sumažinus pirmosios instancijos teismo iš atsakovės ieškovei priteistų bylinėjimosi išlaidų dydį šalių pirmosios instancijos teisme patirtos bylinėjimosi išlaidos nėra perskirstomos, kadangi skundžiamu sprendimu ieškovės tenkintų materialinių reikalavimų apimtis nesikeičia.

18891.

189Sprendžiant bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme paskirstymo klausimą svarbu tai, jog apeliacinės instancijos teisme atsakovės tenkintų reikalavimų dalis sudaro apie 6 proc. Atsakovė pateikė dokumentus, patvirtinančius jos patirtas 600 Eur išlaidas apeliacinės instancijos teisme. Ieškovė prašo priteisti 2458,72 Eur bylinėjimosi išlaidų, iš kurių 1362,96 Eur už atsiliepimą į apeliacinį skundą bei 1016,40 Eur už teisines paslaugas pirmosios instancijos teisme. Atsižvelgiant į nutarties 87 punkte nurodytas aplinkybes, o taip pat tai, kad apeliacinės instancijos teismas nagrinėjamu atveju neturi teisinio pagrindo vertinti bei spręsti pirmosios instancijos teisme patirtų ir iki skundžiamo procesinio sprendimo teismui nepateiktų bylinėjimosi išlaidų priteisimo klausimo, nagrinėjamas tik ieškovės reikalavimas priteisti 1321,32 Eur bylinėjimosi išlaidas už atsiliepimą į apeliacinį skundą, kurios, atsižvelgiant į Rekomendacijų 7 bei 8.11. punktų nuostatas yra per didelės ir mažinamos iki 1261,39 Eur. Įvertinus tai, kad, proporcingai tenkintų bei atmestų reikalavimų daliai, ieškovė atsakovei turi atlyginti 36 Eur dydžio bylinėjimosi išlaidas apeliacinės instancijos teisme, o atsakovė ieškovei turi atlyginti 1185,68 Eur, atlikus tarpusavio įskaitymą iš atsakovės ieškovei priteisiama 1149,68 Eur bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme.

190Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

191Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų 2019 m. balandžio 26 d. sprendimą civilinėje byloje Nr. e2-126-400/2019 pakeisti dalyje dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo – sumažinti iš atsakovės ieškovei priteistų išlaidų, susijusių su advokato teisine pagalba apmokėti dydį iki 4900 (keturių tūkstančių devynių šimtų) Eur.

192Ištaisyti Panevėžio rūmų 2019 m. balandžio 26 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-126-400/2019 aprašomojoje ir rezoliucinėje dalyse padarytą rašymo apsirikimą nurodant, kad iš atsakovės ieškovei, be kitų mokėjimų, yra priteisiama ne 17850 Eur, o 17788,21 Eur dydžio skola.

193Likusią Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų 2019 m. balandžio 26 d. sprendimo dalį palikti nepakeistą.

194Priteisti iš atsakovės UAB „Panevėžio ryšių statyba“, įmonės kodas ( - ), buveinė ( - ), ieškovės UAB „Metausta“, įmonės kodas ( - ), buveinė ( - ), naudai 1149,68 Eur apeliacinės instancijos teisme patirtų bylinėjimosi išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. UAB „Metausta“ teismui pateiktu ieškiniu prašė priteisti iš atsakovės... 6. 2.... 7. Nurodė, kad ginčo šalys pasirašė Statybos subrangos sutartį Nr. ( - )... 8. 3.... 9. Dėl netinkamo Sutarties vykdymo atsakovė turi pareigą sumokėti ir 0,05... 10. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 11. 4.... 12. Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmai 2018-04-26 sprendimu ieškinį... 13. 5.... 14. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad byloje sprendžiamas ginčas dėl... 15. 6.... 16. Teismas vertino, kad Subrangos sutartimi tiek rangovė, tiek ir subrangovė,... 17. 7.... 18. Teismas atkreipė dėmesį, kad statybos darbų perdavimas ir priėmimas... 19. 8.... 20. Teismas pažymėjo, kad Sutarties 2.3 punkte aptarta, jog atliktų darbų... 21. 9.... 22. Teismas vertino, kad byloje nėra duomenų jog atsakovė laikėsi Subrangos... 23. 10.... 24. Šalys neginčijo, kad 2018-03-23 tarp užsakovės Panevėžio miesto... 25. 11.... 26. Atsakovės pateiktą išrašą iš Statybos darbų žurnalo, kuriame 2017-12-20... 27. 12.... 28. Panevėžio miesto savivaldybės administracija byloje jokių pretenzijų... 29. 13.... 30. Teismas atkreipė dėmesį, kad ieškovė tik nuo 2017-11-06-07 turėjo... 31. 14.... 32. Teismas vertino, kad ieškovė neturėjo galimybės baigti darbus iki... 33. 15.... 34. Teismas pažymėjo, kad atsakovės pateiktas 2017-12-01 raštas, jog ieškovė... 35. 16.... 36. Teismas konstatavo, kad atsakovė bylos nagrinėjimo metu nenurodė, kada ir... 37. 17.... 38. Teismas ieškovės reikalavimą dėl delspinigių priteisimo pripažino... 39. 18.... 40. Teismas pasisakė, kad ieškovė pateikė rašytinius įrodymus apie patirtas... 41. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį teisiniai argumentai... 42. 19.... 43. Atsakovė UAB „Panevėžio ryšių statyba“ apeliaciniu skundu prašo... 44. 20.... 45. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas sprendime rėmėsi ne visomis... 46. 21.... 47. Nesutinka su vertinimu, kad atsakovės 2017-12-01 raštas, kuriame nurodoma,... 48. 22.... 49. Tai, kad ieškovė netinkamai vykdė sutartį, patvirtina ne tik teismo... 50. 23.... 51. Mano, kad jei teismas būtų įvertinęs ne dalį, o visą darbų žurnalą,... 52. 24.... 53. Sutarties 14 punktas ne tik leido, bet ir įpareigojo ieškovę keisti... 54. 25.... 55. Teismas padarė išvadas, priešingas bylos aplinkybėms, nes galimai ieškovei... 56. 26.... 57. Teismas nepagrįstai sprendė, kad ieškovės darbai atlikti tinkamai.... 58. 27.... 59. Teismo sprendime paminėtos faktinės aplinkybės dėl ieškovės sutarties su... 60. 28.... 61. Subrangos sutartis Nr. ( - ) bei jos priedai, Sporto įrangos tiekimo sutartis... 62. 29.... 63. Pabrėžia, kad ieškovė reiškė vienintelį reikalavimą - priteisti 17... 64. 30.... 65. Nesutinka su Subrangos sutarties turinio vertinimu ir išvada, kad tiek pagal... 66. 31.... 67. Pabrėžia, kad esant galiojančiai sutarčiai, ieškovė gali gauti atlygį... 68. 32.... 69. Mano, kad nagrinėjant šią bylą, visiškai nereikšminga, kaip atsiskaitė... 70. 33.... 71. Byloje buvo nustatyti ieškovės atliktų statybos darbų trūkumų faktai,... 72. 34.... 73. Teismas padarė ne tik įrodymų vertinimo klaidą bei nepagrįstai motyvavo,... 74. 35.... 75. Apeliantės nuomone, pirmosios instancijos teismas, spręsdamas ginčą... 76. 36.... 77. Mano, kad ieškovė netinkamai vykdė sutartinius įsipareigojimus, todėl... 78. 37.... 79. Ieškovei neįrodinėjant, o teismui nesiaiškinant, kodėl šioje byloje... 80. 38.... 81. Mano, kad ieškovei priteistos nepagrįstai didelės bylinėjimosi išlaidos,... 82. 39.... 83. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovė UAB „Metausta“ prašo atmesti... 84. 40.... 85. Ginčo šalių sudarytos Subrangos sutarties priede - Statinio projektavimo... 86. 41.... 87. Dar iki... 88. Sutarties įvykdymo termino pabaigos atsakovė buvo informuota, kad vykdant... 89. 42.... 90. Ieškovė nebuvo prisiėmusi įsipareigojimų dėl įrangos iš Lietuvos... 91. 43.... 92. Mano, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai vertino surinktus duomenis,... 93. 44.... 94. Pabrėžia, kad ieškovė 2017-11-29 kreipėsi į atsakovę dėl darbų termino... 95. 45.... 96. Atsakovei pageidaujant buvo siunčiami papildomi brėžiniai, tačiau nebuvo... 97. 46.... 98. Ieškovė dar 2018-01-10 surašė atliktų darbų aktą Nr. ( - ), tačiau jis... 99. 47.... 100. Atkreipia dėmesį, kad atsakovė, nepriėmusi darbų iš ieškovės, jos... 101. 48.... 102. Neaišku, kokiu pagrindu atsakovė, nepriėmusi darbų nurodo, kad yra atlikusi... 103. 49.... 104. Mano, kad atsakovė nėra sąžininga Sutarties šalis, nes Sutarties vykdymo... 105. 50.... 106. Atsakovės pareiga atsiskaityti už atliktus darbus atsirado ieškovei pateikus... 107. 51.... 108. Atsakovė taip pat neįrodinėjo ir aplinkybių susijusių su netesybomis.... 109. 52.... 110. Ieškovės įsitikinimu, pirmosios instancijos teismas tinkamai nustatė... 111. 53.... 112. Atsiliepimu į apeliacinį skundą trečiasis asmuo Panevėžio miesto... 113. 54.... 114. Nurodo, kad nors pripažino, jog pretenzijų ieškovei dėl atliktų darbų... 115. 55.... 116. Trečiajam asmeniui nežinoma, dėl kurios iš šalių - ieškovės ar... 117. 56.... 118. Mano, kad ieškovės veiksmai galėjo įtakoti aplinkybes, jog darbai buvo... 119. 57.... 120. Sutinka su apeliacinio skundo argumentais, kad vertinant rašytinius įrodymus,... 121. 58.... 122. Trečiasis asmuo pritaria apeliantės pozicijai, kad ieškovei niekas ir... 123. 59.... 124. Juolab, kad iš rašytinių įrodymų matyti, jog defektų būta, juos reikėjo... 125. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 126. 60.... 127. Pagal CPK 320 straipsnio 1 dalį, bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas... 128. 61.... 129. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2017-09-27 šalys sudarė Subrangos sutartį,... 130. 62.... 131. Pirmosios instancijos teismas skundžiamu sprendimu konstatavo, jog byloje... 132. 63.... 133. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinėje... 134. 64.... 135. Pirmiausia pažymėtina tai, kad ieškovė į teismą kreipėsi reikalaudama... 136. 65.... 137. Išties, Sutarties 4.1.2. punktas numatė, kad darbų pabaiga yra 2017-11-30... 138. 66.... 139. Vertinant šalių sudarytą tarpusavio susitarimą galima spręsti, kad šalys... 140. 67.... 141. Sprendžiant, ar konkretūs šalies elgesio faktai pripažintini pagrindu... 142. 68.... 143. Teisėjų kolegija pažymi, kad remtis CK 6.183 straipsnio 2 dalimi sutarties... 144. 69.... 145. Nagrinėjamu atveju teisėjų kolegija sutinka su apeliantės argumentu, jog... 146. 70.... 147. Iš byloje esančio šalių tarpusavio susirašinėjimo matyti, kad ieškovė... 148. 71.... 149. Įvertinęs pirmiau išdėstytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas,... 150. 72.... 151. Išdėstyto vertinimo nekeičia ir apeliaciniame skunde nurodomas argumentas,... 152. 73.... 153. Kaip minėta pirmiau, ieškovė, pagal sudarytos Sutarties nuostatas... 154. 74.... 155. Apeliacinės instancijos teismas taip pat pažymi, jog byloje esančio statybos... 156. 75.... 157. Be pirmiau išdėstyto, nagrinėjamu atveju reikšminga ir tai, kad dalis kitų... 158. 76.... 159. Vertinant atsakovės poziciją dėl ieškovės nekokybiškai atliktų darbų... 160. 77.... 161. Taigi pagal byloje esančius duomenis nėra pagrindo vertinti, kad Sutartyje... 162. 78.... 163. Apeliaciniame skunde tvirtinama, jog pirmosios instancijos teismas netinkamai... 164. 79.... 165. Pažymėtina, kad CPK 179 straipsnio 1 dalyje įtvirtina ne tik tai, kad... 166. 80.... 167. Be to, iš skundžiamo pirmosios instancijos teismo sprendimo turinio matyti,... 168. 81.... 169. Kaip pagrįstai skundžiamame sprendime nurodė pirmosios instancijos teismas,... 170. 82.... 171. Nagrinėjamu atveju atsakovė, tvirtino, jog neprivalo ieškovei mokėti jos... 172. 83.... 173. Kartu pažymėtina ir tai, kad nagrinėjamu atveju nėra pagrindo konstatuoti... 174. 84.... 175. Atsakovės apeliaciniame skunde taip pat daug dėmesio skiriama klausimui bei... 176. 85.... 177. Apeliaciniame skunde taip pat nurodoma, kad skundžiamu sprendimu nepagrįstai... 178. 86.... 179. Pagal CPK 88, 93, 98 straipsnius, teismas, spręsdamas dėl išlaidų advokato... 180. 87.... 181. Tačiau nepaisant pirmiau minėtos aplinkybės, sprendžiant priteisimų... 182. 88.... 183. Dėl kitų apeliacinio skundo argumentų apeliacinės instancijos teismas... 184. 89.... 185. Papildomai apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog ieškovė pareikštu... 186. 90.... 187. Sumažinus pirmosios instancijos teismo iš atsakovės ieškovei priteistų... 188. 91.... 189. Sprendžiant bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme... 190. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 191. Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų 2019 m. balandžio 26 d.... 192. Ištaisyti Panevėžio rūmų 2019 m. balandžio 26 d. sprendimo civilinėje... 193. Likusią Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų 2019 m. balandžio 26... 194. Priteisti iš atsakovės UAB „Panevėžio ryšių statyba“, įmonės kodas...