Byla 2S-2974-232/2018
Dėl baudos panaikinimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Liuda Uckienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal kreditoriaus UAB „Atliekų tvarkymo tarnyba“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. spalio 26 d. nutarties, kuria netenkintas kreditoriaus UAB „Atliekų tvarkymo tarnyba“ prašymas dėl baudos panaikinimo.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Kreditorius UAB „Atliekų tvarkymo tarnyba“ kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl teismo įsakymo išdavimo, prašydamas priteisti iš skolininko UAB „Bari“ 108,2 Eur skolos, 3,52 Eur delspinigių, 6 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 130 Eur (10 Eur už žyminį mokestį ir 120 Eur už advokato pagalbą) bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

72.

8Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. spalio 17 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškimą. Skyrė kreditoriui UAB „Atliekų tvarkymo tarnyba“ 50 Eur baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis. Nurodė, kad Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. spalio 10 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. L2-37912-294/2018, išnagrinėtas kreditoriaus tokio paties pareiškimo priėmimo klausimas pareiškimą atsisakant priimti (ir nutartyje nurodant, jog kreditoriaus prašomos priteisti 120 Eur išlaidos advokato pagalbai apmokėti yra aiškiai per didelės). Pažymėjo, kad kreditorius pareiškė tapatų pareiškimą, kurio priėmimo klausimas jau išnagrinėtas 2018 m. spalio 10 d. nutartimi. Atsižvelgiant į tai ir vadovaujantis CPK 137 straipsnio 2 dalies 4 punktu, teismas teikiamą pareiškimą atsisakė priimti.

93.

10Kreditorius UAB „Atliekų tvarkymo tarnyba“ pateikė prašymą panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. spalio 17 d. nutartimi kreditoriui paskirtą 50 Eur baudą. Nurodė, kad už pareiškimą išduoti teismo įsakymą maksimali priteistina suma sudaro 223,80 Eur. Kreditoriaus prašomos priteisit išlaidos sudaro 120 Eur, t. y. apie ½ maksimalios priteistinos sumos. Pažymėjo, kad nėra pagrindo teigti, kad prašomos priteisti išlaidos yra ženkliai per didelės ir kreditorius, apmokėjęs jas advokatui ir prašydamas priteisti iš skolininko, piktnaudžiauja procesu. Nurodė, kad Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. spalio 10 d. nutartis galėjo būti skundžiama tik dalyje dėl žyminio mokesčio grąžinimo, todėl teikti skundą dėl atsisakymo priimti pareiškimą motyvuojant per didelėmis išlaidomis advokatui, kreditorius neturėjo galimybės. Pateikus atskirąjį skundą, jo nagrinėjimas galėjo užtrukti apie metus. Teigė, kad kreditorius nedidina bylinėjimosi išlaidų ir siekia proceso operatyvumo. Nurodė, kad teismas atsisakydamas priimti pareiškimą ir skirdamas kreditoriui baudą, suteikė nepagrįstą pranašumą skolininkui, nes kreditorius ne tik neatgauna skolos bet ir patiria papildomų išlaidų.

11II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

124.

13Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. spalio 26 d. nutartimi prašymą atmetė.

145.

15Nurodė, kad pateiktu prašymu kreditorius iš esmės ginčija, kelia abejones dėl jo patirtų išlaidų advokato pagalbai vertinimo kaip aiškiai per didelių. Šiais argumentais iš esmės siekiama paneigti 2018 m. spalio 10 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. L2-37912-294/2018, padarytą išvadą dėl šių išlaidų vertinimo kaip aiškiai per didelių. Pabrėžė, kad teismas neturi teisės vertinti, nesutikti su įsiteisėjusios 2018 m. spalio 10 d. nutarties motyvais. Pažymėjo, kad kreditoriaus procesinio elgesio vertinimo aspektu teisiškai reikšminga yra tai, kad kreditorius, susipažinęs su 2018 m. spalio 10 d. nutarties motyvais-išvadomis, pateikė identišką pareiškimą jo nei papildydamas argumentais dėl aptariamų išlaidų dydžio, nei bent iš dalies prašydamas priteisti mažesnes išlaidas. Būtent dėl to kreditoriaus veiksmai vertinami kaip nesąžiningas naudojimasis procesinėmis teisėmis. Kreditoriaus prašyme išdėstyti argumentai neteikia pagrindo mažinti ar juolab panaikinti paskirtą baudą. Remdamasis nurodytais motyvais, teismas prašymą atmetė kaip nepagrįstą.

16III. Atskirojo skundo teisiniai argumentai

176.

18Atskiruoju skundu kreditorius UAB „Atliekų tvarkymo tarnyba“ prašė panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. spalio 26 d. nutartį bei panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. spalio 7 d. nutartimi kreditoriui paskirtą baudą.

197.

20Nurodė, kreditorius pateikė teismui prašymą panaikinti paskirtą baudą nurodydamas, kad 1) pareiškimą pateikė siekdamas proceso operatyvumo ir ekonomiškumo (nedidinant ir taip patirtų išlaidų bei taupant teismo bei proceso dalyvių laiką, jei byla būtų nagrinėjama ieškininės teisenos tvarka), 2) kreditorius neturėjo galimybės apskųsti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. spalio 10 d. nutarties, nes ji neskundžiama. 3) pateikdamas išsamius argumentus, kodėl būtent tokio dydžio bylinėjimosi išlaidos buvo apmokėtos, 4) atkreipdamas dėmesį, kad teismas, atsisakydamas priimti pareiškimą ir dar skirdamas kreditoriui baudą suteikia nepagristą pranašumą skolininkui, nes kreditorius ne tik neatgauna skolos, bet ir patiria papildomų išlaidų.

218.

22Remiantis CPK 95 straipsniu ir atsižvelgiant į teismų praktiką nėra pagrindo teigti, kad kreditorius elgėsi nesąžiningai ir, teikdamas pareiškimą teismui, akivaizdžiai nepagrįstai naudojosi savo procesine teise (priešingai, kreditorius nedidino bylinėjimosi išlaidų ir siekė proceso operatyvumo), atitinkamai nėra pagrindo vertinti tokius veiksmus kaip piktnaudžiavimu procesinėmis teisėmis ir skirti už tai baudą.

23Teismas

konstatuoja:

24IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

259.

26Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo ar nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis). Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų, būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Absoliučių skundžiamo teismo nutarties negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

2710.

28Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria netenkintas prašymas panaikinti paskirtą 50 Eur baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis.

2911.

30CPK 95 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad dalyvaujantis byloje asmuo, kuris nesąžiningai pareiškė nepagrįstą ieškinį (apeliacinį ar kasacinį skundą, prašymą atnaujinti procesą, pateikė kitą procesinį dokumentą) arba sąmoningai veikė prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą, gali būti teismo įpareigotas atlyginti kitam dalyvaujančiam byloje asmeniui šio patirtus nuostolius. Šio straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad teismas, nustatęs šio straipsnio 1 dalyje numatytus piktnaudžiavimo atvejus, gali paskirti dalyvaujančiam byloje asmeniui iki 5000 Eur baudą, iki 50 procentų iš šios baudos gali būti skiriama kitam dalyvaujančiam byloje asmeniui.

3112.

32Piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis reiškia naudojimąsi procesine teise ne pagal jos paskirtį. Piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis yra objektyvus elgesys, kuris nustatomas remiantis objektyviais išoriniais jo pasireiškimo požymiais.

3313.

34Pagal formuojamą kasacinio teismo praktiką įstatyme nustatytos teisės įgyvendinimas gali būti laikomas piktnaudžiavimu tik išimtiniais atvejais, kai tokia teise akivaizdžiai naudojamasi ne pagal jos paskirtį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. kovo 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-94/2010; 2013 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-146/2013).

3514.

36Nagrinėjamu atveju remiantis Lietuvos teismų informacine sistema Liteko nustatyta, kad kreditorius UAB „Atliekų tvarkymo tarnyba“ 3 kartus kreipėsi į teismą su identiškais pareiškimais dėl teismo įsakymo išdavimo civilinėse bylose Nr. L2-36758-599/2018, L2-37912-294/2018, L2-38798-905/2018, prašydamas priteisti iš skolininko UAB „Bari“ 108,2 Eur skolos, 3,52 Eur delspinigių, 6 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 130 Eur (10 Eur už žyminį mokestį ir 120 Eur už advokato pagalbą) bylinėjimosi išlaidų atlyginimą. Prašymai civilinėse bylose buvo pateikti atitinkamai 2018 m. spalio 2 d., 2018 m. spalio 10 d. ir 2018 m. spalio 17 d.

3715.

38Civilinėje byloje Nr. L2-36758-599/2018 Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. spalio 2 d. nutartimi atsisakyti priimti kreditoriaus UAB „Atliekų tvarkymo tarnyba“ pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo motyvuojant tuo, kad kreditoriaus prašymas išieškoti iš skolininko 120 Eur už išlaidas advokato pagalbai yra aiškiai nepagrįstas, kadangi šios išlaidos yra neprotingai didelės, palyginus su teismo įsakymo surašymo sudėtingumu ir surinktų duomenų, reikalingų teismo įsakymui parengimui, apimtimi, be kita ko, prašomos priteisti išlaidos advokato teisinei pagalbai viršija ir pačią reikalavimo sumą, t. y. 108,20 Eur, todėl laikė jas neatitinkančiomis protingumo, sąžiningumo ir teisingumo reikalavimų.

3916.

40Civilinėje byloje Nr. L2-37912-294/2018 Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. spalio 10 d. nutartimi atsisakė priimti kreditoriaus UAB „Atliekų tvarkymo tarnyba“ pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo. Išaiškino kreditoriui, kad teismo nutartis atsisakyti priimti pareiškimą neužkerta kelio, ištaisius trūkumus, įstatymų nustatyta tvarka pateikti naują pareiškimą arba pareikšti ieškinį teisme pagal ginčo teisenos taisykles. Teismas nurodė, kad pareiškimo dėl teismo įsakymo išdavimo parengimo procesas nebuvo sudėtingas, nedidelės apimties, nereikalavo specialių žinių, pareiškimas šabloniškas, todėl konstatavo, kad prašomos priteisti išlaidos už advokatės teisinę pagalbą rengiant pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo yra aiškiai per didelės, neatitinkančios protingumo, sąžiningumo ir teisingumo reikalavimų. Sprendė, kad kreditoriaus reikalavimas dėl 120 Eur išlaidų priteisimo yra aiškiai nepagrįstas.

4117.

42Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad nepaisant atsisakymų priimti pareiškimus dėl teismo įsakymo išdavimo, kreditorius trečią kartą kreipėsi į teismą, pateikiant identišką pareiškimą, kuriame prašė priteisti 120 Eur bylinėjimosi išlaidų už advokato pagalbą, tikėdamasis, kad bus išduotas teismo įsakymas, nors teismai du kartus konstatavo, kad prašomos priteisti išlaidos už advokato teisinę pagalbą rengiant pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo yra aiškiai per didelės, neatitinkančios protingumo, sąžiningumo ir teisingumo reikalavimų. Apeliacinio instancijos teismo vertinimu, kreditoriui teikiant vienodus prašymus tris kartus iš eilės, tikintis, kad bus priimtas teismo įsakymas, kreditorius naudojosi procesine teise ne pagal jos paskirtį, akivaizdžiai piktnaudžiaudamas procesinėmis teisėmis ir sąmoningai veikė prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą.

4318.

44Nurodytų aplinkybių kontekste, pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, kad kreditoriaus prašyme išdėstyti argumentai neteikia pagrindo mažinti ar panaikinti paskirtą baudą.

4519.

46Remdamasi tuo, kas išdėstyta, teismas konstatuoja, kad teisiškai reikšmingų aplinkybių, kurios būtų pagrindu skundžiamai teismo nutarčiai panaikinti, apeliantas nenurodė ir apeliacinės instancijos teismas nenustatė, todėl nutartis paliekama galioti nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

47Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

48Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. spalio 26 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Liuda Uckienė,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teismas... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Kreditorius UAB „Atliekų tvarkymo tarnyba“ kreipėsi į teismą su... 7. 2.... 8. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. spalio 17 d. nutartimi atsisakė... 9. 3.... 10. Kreditorius UAB „Atliekų tvarkymo tarnyba“ pateikė prašymą panaikinti... 11. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 12. 4.... 13. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. spalio 26 d. nutartimi prašymą... 14. 5.... 15. Nurodė, kad pateiktu prašymu kreditorius iš esmės ginčija, kelia abejones... 16. III. Atskirojo skundo teisiniai argumentai... 17. 6.... 18. Atskiruoju skundu kreditorius UAB „Atliekų tvarkymo tarnyba“ prašė... 19. 7.... 20. Nurodė, kreditorius pateikė teismui prašymą panaikinti paskirtą baudą... 21. 8.... 22. Remiantis CPK 95 straipsniu ir atsižvelgiant į teismų praktiką nėra... 23. Teismas... 24. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 25. 9.... 26. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo... 27. 10.... 28. Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl pirmosios instancijos... 29. 11.... 30. CPK 95 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad dalyvaujantis byloje asmuo, kuris... 31. 12.... 32. Piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis reiškia naudojimąsi procesine teise... 33. 13.... 34. Pagal formuojamą kasacinio teismo praktiką įstatyme nustatytos teisės... 35. 14.... 36. Nagrinėjamu atveju remiantis Lietuvos teismų informacine sistema Liteko... 37. 15.... 38. Civilinėje byloje Nr. L2-36758-599/2018 Vilniaus miesto apylinkės teismas... 39. 16.... 40. Civilinėje byloje Nr. L2-37912-294/2018 Vilniaus miesto apylinkės teismas... 41. 17.... 42. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad nepaisant atsisakymų priimti... 43. 18.... 44. Nurodytų aplinkybių kontekste, pirmosios instancijos teismas padarė... 45. 19.... 46. Remdamasi tuo, kas išdėstyta, teismas konstatuoja, kad teisiškai... 47. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336... 48. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. spalio 26 d. nutartį palikti...