Byla e2-3503-676/2018
Dėl skolos priteisimo, ir, atsakovo O. Š. (O. Š.) priešieškinį atsakovei I. Š., tretiesiems asmenims be savarankiškų reikalavimų akcinei bendrovei „Swedbank“, uždarajai akcinei bendrovei „Paslaugos būstui“, dėl skolos pripažinimo asmenine skola

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėjas Raimondas Dilys, sekretoriaujant Renatai Garuolienei, dalyvaujant vertėjai V. R., ieškovės akcinės bendrovės „Swedbank“ atstovui Vincentui Šupiniui, atsakovui O. Š. ir jo atstovui advokatui Vaclovui Janušauskui, atsakovei I. Š., trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Paslaugos būstui“ atstovui advokatui Giedriui Gvildžiui,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės akcinės bendrovės „Swedbank“ ieškinį atsakovui O. Š. (O. Š.), I. Š., trečiajam asmeniu be savarankiškų reikalavimų uždarajai akcinei bendrovei „Paslaugos būstui“, dėl skolos priteisimo, ir, atsakovo O. Š. (O. Š.) priešieškinį atsakovei I. Š., tretiesiems asmenims be savarankiškų reikalavimų akcinei bendrovei „Swedbank“, uždarajai akcinei bendrovei „Paslaugos būstui“, dėl skolos pripažinimo asmenine skola.

3Teismas

Nustatė

4Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų (Klaipėdos miesto apylinkės teismo) 2017 m. birželio 1 d. sprendimu už akių tenkintas ieškinys ir ieškovei iš atsakovų priteista 8 664,60 EUR skola, 3 (trijų) procentų sutartinės palūkanos už negrąžintą kreditą (7 488,23 EUR), skaičiuojamos nuo bylos iškėlimo teisme 2017 m. kovo 29 d. iki sprendimo įvykdymo, 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos 8 664, 60 EUR sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017 m. kovo 29 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidos po 97,50 EUR.

5Atsakovas O. Š. pateikė pareiškimą dėl 2017 m. birželio 1 d. sprendimo už akių peržiūrėjimo. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2017 m. rugsėjo 22 d. nutartimi pareiškimo dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo netenkino, nutarė palikti galioti teismo 2017 m. birželio 1 d. sprendimą už akių.

6Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. sausio 31 d. nutartimi panaikinta Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų (Klaipėdos miesto apylinkės teismo) 2017 m. rugsėjo 22 d. nutartis, panaikintas Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų (Klaipėdos miesto apylinkės teismo) 2017 m. birželio 1 d. sprendimas už akių ir atnaujintas bylos nagrinėjimas iš esmės.

7Ieškovė prašo priteisti iš atsakovų solidariai 8 664,60 EUR, 3 procentų metinių palūkanų už negrąžintą kredito sumą skaičiuojant nuo bylos teisme iškėlimo dienos iki teismo sprendimo įvykdymo, 5 procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad daugiabučio namo ( - ), butų ir kitų patalpų savininkų 2013 m. balandžio 22 d. sprendimu nuspręsta dalyvauti daugiabučių namų modernizavimo programoje Jessica, patvirtintas namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas, nutarta namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijas finansuoti ieškovės suteiktu kreditu. 2014 m. liepos 15 d. Kredito sutarties Nr. VL-ST-14-8014 (toliau – Sutartis) pagrindu atsakovams suteikta 11 848,34 EUR kreditas. Ieškovė 2015 m. spalio 22 d., 2016 m. sausio 29 d. raštais pranešė atsakovams apie jų nevykdomus įsipareigojimus bankui; atsakovams nustatytu terminu nepašalinus Sutarties pažeidimų, Sutartis jų atžvilgiu nutraukta 2016 m. vasario 19 d. Atsakovų skola yra 8 664,60 EUR, kurią sudaro 7 488,23 EUR negrąžintas kredito likutis, 597,37 EUR priskaičiuotos ir nesumokėtos palūkanos, 540 EUR delspinigiai už laiku negrąžintą kreditą, 39 EUR delspinigiai už laiku nesumokėtas palūkanas. Atsakovai prievolės nevykdė tinkamai ir nustatytu terminu, todėl laikomi pažeidusiais savo įsipareigojimus pagal Sutartį.

8Atsakovas O. Š. priešieškiniu prašo pripažinti, kad 8 664,60 EUR skola AB „Swedbank“ yra asmeninė atsakovės I. Š. skola, priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad su atsakove I. Š. jis negyvena daugiau kaip aštuoniolika metų, jis gyvena ir jo deklaruota gyvenamoji vieta yra ( - ), jo santuoka su atsakove nutraukta ( - ). ir teismo konstatuota, jog jis su atsakove negyvena nuo 2018 m. liepos mėnesio ir neveda bendro ūkio, teismo sprendimu butas ( - ) perduotas atsakovei I. Š.. Atsakovė I. Š. visą tą laiką gyveno viena bute ( - ), viena naudojosi butu, nors jis iki santuokos nutraukimo mokėjo visus komunalinius mokesčius už jos butą. Santuokos metu ir dabar jis gyvena ir dirba Latvijoje, grįžta į Klaipėdą pas sūnų, kuris nėra bendras jo ir atsakovės vaikas. Apie sprendimus dėl namo renovacijos bei gautus kreditus jis nieko nežinojo, taip pat apie tai nežinojo ir santuokos nutraukimo metu, tai turėjo žinoti I. Š.. Todėl ieškovės prašoma priteisti suma turi būti priteista tik iš vienos I. Š..

9Atsakovė I. Š. atsiliepimu į ieškinį su reikalavimu sutiko iš dalies, tačiau prašė ieškinį atmesti ir nurodė, jog pagal 2013 m. balandžio 22 d. namo gyventojų susirinkimo nutarimą atsakovei nežinant buvo nuspręsti imti kreditą iš ieškovės renovacijai (gyvenamojo namo modernizavimui), ji susirinkime nedalyvavo, todėl ilgą laiką jai kreditavimo sąlygos buvo nežinomos. Atsakovas O. Š. pažadėjo pats rūpintis nurodytos prievolės vykdymu, todėl ji pardavusi savo tėvų sodo sklypą su statiniais, gautas lėšas atidavė atsakovui nurodytam kreditui dengti, tačiau atsakovas savo pažadus pamiršo, todėl ji iš dalies liko ieškovei skolingą už suteiktą kreditą. Ji asmeniškai į O. Š. nesikreipė, nebendravo, nesitarė, kad būtent ji turėtų padengti kredito už gyvenamojo namo renovaciją (modernizavimą) dalį. Ji sutinka toliau dalimis sumokėti skolą ieškovei. Atsiliepimo į priešieškinį atsakovė I. Š. neteikė.

10Ieškovė „Swedbank“ AB atsiliepimu į priešieškinį su reikalavimu nesutinka, prašo jį atmesti. Nurodo, jog daugiabučio namo ( - ), butų ir kitų patalpų savininkų 2013 m. balandžio 22 d. sprendimas atsakovams yra privalomas, tuo metu jiems bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausė butas ( - ); nurodyto sprendimo bei Sutarties pagrindu atsakovai tapo solidariais kredito gavėjais, todėl ir atsako solidariai. Nepagrįstos atsakovo nurodomos aplinkybės, jog apie 2014 m. liepos 15 d. Sutartį nieko nežinojo, nes netgi nutraukiant santuoką sutuoktiniai patys pateikė teismui Nekilnojamojo turto registro duomenis, kurioje buvo nurodyta, jog butas apsunkintas daugiabučio namo kreditavimo sutartimi. Atsakovo nurodytas aplinkybes paneigia taip pat ir atsakovės I. Š. 2017 m. gegužės 8 d. atsiliepime į ieškinį nurodytos aplinkybės, jog Sutarties vykdymu rūpinosi būtent atsakovas O. Š., ir kad siekiant padengti nurodytą kreditą atsakovė I. Š. pardavė jos tėvams priklausiusį sodo sklypą su namu ir gautus pinigus perdavė O. Š. kredito padengimui. Iš pateiktos byloje kredito naudojimo ataskaitos matosi, jog 2014 m. rugpjūčio 21 d., 2014 m. rugsėjo 21 d., 2014 m. spalio 21 d., 2014 m. lapkričio 21 d. nuo atsakovo O. Š. sąskaitos buvo nurašinėjamos lėšos palūkanų pagal Sutartį mokėjimui. Be to, santuokos nutraukimo metu atsakovai sąmoningai nuslėpė aplinkybes apie kreditorių, t.y. ieškovę, atsakovui O. Š. sąmoningai siekiant pasitraukti iš prievolės bei išvengti įsipareigojimo ieškovei.

11Tretysis asmuo UAB „Paslaugos būstui“ atsiliepimo į ieškinį bei priešieškinį neteikė, prašė bylą nagrinėti jiems nedalyvaujant.

12Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas Vincentas Šupinis prašo ieškinį tenkinti pilnai, priešieškinį atmesti.

13Teismo posėdžio metu atsakovas O. Š. ir jo atstovas advokatas Vaclovas Janušauskas prašo ieškinį atmesti, priešieškinį tenkinti pilnai.

14Teismo posėdžio metu atsakovė I. Š. prašo priešieškinį tenkinti.

15Teismo posėdžio metu trečiojo asmens atstovas advokatas Giedrius Gvildys paaiškino, kad daugiabučio namo ( - ), butų ir kitų patalpų savininkų 2013 m. balandžio 22 d. sprendimu nuspręsta dalyvauti daugiabučių namų modernizavimo programoje Jessica, buvo patvirtintas namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas, buvo nutarta namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijas finansuoti ieškovės suteiktu kreditu. 2014 m. liepos 15 d. pasirašyta Kredito sutartis Nr. VL-ST-14-8014 (toliau – Sutartis), ieškovė nurodytam tikslui suteikė kreditą. Atsakovai buvo tinkamai informuoti apie balsavimą, procedūra nebuvo pažeista ir jos niekas neginčijo, nurodyti veiksmai bei sprendimai įstatymų nustatyta tvarka nebuvo ginčijami ir nuginčyti, jų neginčija ir atsakovai. Prašo ieškinį tenkinti, priešieškinį atmesti. Taip pat prašo panaikinti teismo 2018 m. rugsėjo 5 d. nutartimi paskirtą 50 EUR baudą trečiojo asmens UAB „Paslaugos būstui“ direktorei R. R. arba šią baudą sumažinti bei paskirti ją atstovui advokatui Giedriui Gvildžiui, nes nurodyti veiksmai buvo atlikti nepiktnaudžiaujant procesu.

16Teismas

konstatuoja:

17Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus (Lietuvos |Respublikos civilinio kodekso (toliau – CPK) 178 straipsnis). Įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 straipsnio 1 dalis). Formuodamas teismų praktiką Kasacinis teismas yra ne kartą pažymėjęs, kad teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai dėl tam tikrų faktinių aplinkybių buvimo jam nekyla didelių abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo, o visuma byloje esančių įrodymų leidžia manyti, jog labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. rugsėjo 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-427/2008). Reikalavimas vertinti įrodymus, vadovaujantis vidiniu įsitikinimu, yra teismo nepriklausomumo principo išraiška, nes niekas negali nurodyti teismui, kaip vertinti vieną ar kitą įrodymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. balandžio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-156/2009). Esant byloje surinktų įrodymų prieštaravimams, kilę neaiškumai vertinami atsižvelgiant į šalims tenkančią įrodinėjimo pareigą. Be to, vertindamas konkrečioje byloje surinktus faktinius duomenis, teismas vadovaujasi teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais (CPK straipsnio 7 dalis)(Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. vasario 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-35/2011).

18Byloje nustatyta, kad 2013 m. kovo 14 d. - balandžio 8 d. vyko daugiabučio gyvenamojo namo, esančio ( - ), butų ir kitų patalpų savininkų balsavimas, kurį organizavo namo bendrojo naudojimo objektų administratorius UAB ,,Paslaugos būstui“ ir kuriame, be kitų klausimų, buvo priimtas sprendimas gyvenamojo namo atnaujinimui (modernizavimui) pinigines lėšas skolinantis iš akcinės bendrovės ,,Swedbank“ iki 578 342,22 EUR namo atnaujinimo projektui įgyvendinti, įgalioti gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektų valdytoją namo butų ir kitų patalpų savininkų vardu tvarkyti visus reikalus, susijusius su patvirtinto Namo atnaujinimo investicijų plano įgyvendinimu, įskaitant pasirašyti kreditavimo sutartį. Balsavimo raštu rezultatai apibendrinti 2013 m. balandžio 22 d. balsavimo raštu skaičiavimo komisijos protokole. 2013 m. gegužės 10 d. tretysis asmuo UAB ,,Paslaugos būstui“ ieškovei pateikė paraišką daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) kreditui gauti. 2014 m. liepos 15 d. ieškovė ir 1 priede nurodyti kredito gavėjai, atstovaujami administratorės UAB ,,Paslaugos būstui“ atstovės, bei UAB ,,Paslaugos būstui“ pasirašė Kredito sutartį Nr. VL-ST-14-8014 (toliau – Sutartis), kuria gyvenamojo namo atnaujinimui (modernizavimui) buvo suteiktas kreditas (paskola) iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų. Iš Sutarties priedo Nr. 1 turinio matyti, jog atsakovai I. Š. ir O. Š. yra Sutarties šalis, kredito gavėjai (bendraskoliai), kuriems suteiktas 11 848,34 EUR kreditas, pagrindiniu kredito gavėju nurodoma atsakovė I. Š., o O. Š. įvardijamas kaip bendraskolis. Iš byloje pateiktos ,,Swedbank“, AB bankas 2017 m. vasario 20 d. pažymos matyti, jog 2016 m. rugpjūčio 24 d. atsakovų negrąžinto kredito likutis sudarė 7 488,23 EUR suma, pradelsta palūkanų suma - 485,77 EUR; bendra atsakovų skola ieškovei 2017 m. vasario 20 d. duomenimis sudaro 8 664,60 EUR suma, iš kurių 7 488,23 EUR negrąžintas kreditas, 540 EUR delspinigiai už negrąžintą kreditą, 597,37 EUR nesumokėtos palūkanos, 39 EUR delspinigiai už laiku nesumokėtas palūkanas. Byloje pateikti ,,Swedbank“, AB bankas pranešimai atsakovams patvirtina, jog ieškovė ragino atsakovus padengti įsiskolinimą, informavo, jog nepašalinus sutarties pažeidimų Sutartis bus nutraukta nuo 2017 m. vasario 19 d.

19Nagrinėjamoje byloje prijungta civilinė byla Nr. 2-119-639/2015 pagal pareiškėjų O. Š. ir I. Š. 2014 m. spalio 31 d. prašymą dėl santuokos nutraukimo sutuoktinių bendru sutikimu, kurioje Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų (Klaipėdos miesto apylinkės teismo) 2015 m. sausio 12 d. sprendimu nutraukta O. Š. ir I. Š. santuoka, patvirtinta O. Š. ir I. Š. sutartis dėl santuokos nutraukimo pasekmių, jog santuokos metu įgytas 3 kambarių butas adresu ( - ), unikalus Nr. ( - ), po santuokos nutraukimo lieka I. Š. asmeninėje nuosavybėje; keleivinis automobilis SUZUKI, XL-7, 2007 m. valst. Nr. ( - ), lieka O. Š. asmeninėje nuosavybėje; taip pat patvirtinta, kad dėl likusio santuokos metu įsigyto kilnojamojo turto ginčo nėra, kadangi jis susideda iš kiekvienam sutuoktinių priklausančių daiktų; patvirtinta taip pat, kad bendrų kreditorių pareiškėjai neturi. Nurodytos bylos nagrinėjimo metu pareiškėjų buvo pateiktas Valstybės įmonės registrų centras Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko 2014 m. spalio 9 d. išrašas, kurio duomenimis butas adresu ( - ), unikalus Nr. ( - ), registruotas atsakovų O. Š. ir I. Š. vardu 2005 m. birželio 23 d. mainų sutarties Nr. K1AK-11526 pagrindu ir nuo 2005 m. birželio 28 d. yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė; taip pat išraše fiksuota žyma, jog sudaryta daugiabučio namo kreditavimo sutartis ir nurodytas įregistravimo pagrindas - Daugiabučio namo 2014 m. liepos 15 d. sutartis Nr. VL-ST-14-8014 ir šis įrašas galioja nuo 2014 m. liepos 21 d.

20Nagrinėjamoje byloje pateikto Valstybės įmonės registrų centras Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko 2017 m. sausio 26 d., 2018 m. balandžio 24 d. išrašo duomenimis butas adresu ( - ), unikalus Nr. ( - ), teismo 2015 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. 2-119-639/2015 pagrindu registruotas nuosavybės teise (1/2 buto dalis) nuo 2017 m. sausio 26 d. atsakovės I. Š. vardu, daiktinės teisės į kitą ½ buto dalį neįregistruotos.

21Iš byloje pateiktos 2017 m. rugpjūčio 7 d. Pažymos apie atsakovo O. Š. deklaruotą gyvenamąją vietą Nr. (2017-8-PD)-3910 matosi, jog atsakovas O. Š. deklaravo savo gyvenamąją vietą tik 2017 m. rugpjūčio 7 d. adresu ( - ).

22Iš pateiktos kredito naudojimo ataskaitos matosi, jog nuo atsakovo O. Š. sąskaitos banke laikotarpiu 2014 m. rugpjūčio 21 d., 2014 m. rugsėjo 21 d., 2014 m. spalio 21 d., 2014 m. lapkričio 21 d. buvo nurašomos lėšos palūkanų apmokėjimui pagal Sutartį.

23Butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso namo bendro naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos, bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė–techninė ir kitokia įranga (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau ir – CK) 4.82 straipsnio 1 dalis). Butų ir kitų patalpų savininkai (naudotojai) bendrojo naudojimo objektus privalo valdyti, tinkamai prižiūrėti, remontuoti ar kitaip tvarkyti. Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektams valdyti butų ir kitų patalpų savininkai steigia butų ir kitų patalpų savininkų bendriją arba sudaro jungtinės veiklos sutartį, arba CK 4.84 straipsnyje nustatyta tvarka pasirenka bendrojo naudojimo objektų administratorių (CK 4.83 straipsnio 3 dalis). Jeigu butų ir kitų patalpų savininkai neįsteigia gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos arba nesudaro jungtinės veiklos sutarties, taip pat jei bendrija likviduota ar jungtinės veiklos sutartis nutraukta, skiriamas bendrojo naudojimo objektų administratorius (CK 4.84 straipsnio 1 dalis).

24Atsakovams bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausė butas ( - ) (CK 3.87 straipsnis, 3.88 straipsnio 2 dalis).

25Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo (2013 m. sausio 17 d. įstatymo Nr. XII-149 redakcija, galiojusi nuo 2013 m. kovo 1 d., taip pat 2013 m. gegužės 16 d. įstatymo Nr. XII-320 redakcija, galiojusi nuo 2013 m. birželio 1 d.)(toliau ir – Įstatymo) 15 straipsnio 1 dalis numatė, jog sprendimą dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo pagal Vyriausybės patvirtintą programą ar ją atitinkančias savivaldybių tarybų patvirtintas programas ir Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka parengto daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano patvirtinimo, lėšų skolinimosi daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui parengti ir įgyvendinti ir kreditavimo sutarties sąlygų butų ir kitų patalpų savininkai priima balsų dauguma CK 4.85 straipsnyje nustatyta sprendimų priėmimo tvarka. CK 4.85 straipsnio 1 dalis įtvirtina, jog sprendimai dėl bendrojo naudojimo objektų valdymo ir naudojimo, taip pat dėl naujų bendrojo naudojimo objektų sukūrimo ir disponavimo jais klausimų, priimami butų ir kitų patalpų savininkų balsų dauguma, jeigu įstatymuose nenustatyta kitaip. Kiekvieno buto ir kitų patalpų savininkas turi vieną balsą. Jeigu butas ar kita patalpa nuosavybės teise priklauso keliems savininkams, jiems jų susitarimu atstovauja vienas asmuo, kuris turi vieną balsą. Įstatymo 15 straipsnio 3 dalis numatė, jog sutartis su bankais ar kitomis kredito įstaigomis dėl kredito atnaujinimo (modernizavimo) projektui (ar jo daliai) parengti ir (ar) įgyvendinti (rangos darbams atlikti ir (ar) statybos techninei priežiūrai vykdyti) butų ir kitų patalpų savininkų vardu arba savo vardu, veikdamas butų ir kitų patalpų savininkų naudai, sudaro bendrojo naudojimo objektų valdytojas.

26Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis šalims turi įstatymo galią (CK 6.154 straipsnis, 6.189 straipsnio 1 dalis). Sutartimi kredito gavėjai įsipareigojo bankui grąžinti kredito gavėjui tenkančią kredito dalį, mokėti palūkanas už kredito gavėjui tenkančią kredito dalį bei kitus mokėjimus, ši kredito gavėjų prievolė dalyje jiems tenkančios kredito dalies ir kitų įsipareigojimų yra solidari (Sutarties 1.7 punktas, Sutarties priedas). Bylos duomenimis Sutartis nėra nuginčyta, todėl privalo būti vykdoma. Atsakovų nurodomos aplinkybės, jog atsakovas O. Š. ilgą laiką negyveno bute adresu ( - ), t.y. atsakovas bendrąja jungtine nuosavybe priklausančiame bute, nepanaikina jo, kaip turto savininko teisių ir pareigų, numatytų CK 4.82 straipsnyje, 4.83 straipsnyje taip pat ir pareigos rūpintis namo tinkama technine būkle, apmokėti išlaidas reikalingas namo išlaikymui.

27Byloje taip pat nepateikta duomenų bei įrodymų, jog Sutartis atsakovų atžvilgiu ginčo laikotarpiu buvo modifikuojama, ar bent jau atsakovai bandė tai daryti.

28Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, pasisakydamas dėl sutuoktinių prievolių, yra išaiškinęs, kad sutuoktiniai kreditoriams atsako pagal skirtingų rūšių turtines prievoles. Sutuoktinių prievolės gali būti asmeninės arba bendros, o bendros – dalinės arba solidariosios (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. spalio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-482/2008). Asmeninėmis prievolėmis pripažįstamos iki santuokos įregistravimo atsiradusios prievolės (CK 3.110 straipsnio 1 dalis), iš dovanojimo sutarčių ir paveldėjimo kylančios prievolės, išskyrus atvejus, kai dovana ar palikimas buvo gauti kaip bendras turtas (CK 3.111 straipsnis), baudos už vieno iš sutuoktinių padarytus teisės pažeidimus, taip pat žala, padaryta vieno iš sutuoktinių veiksmais (CK 3.115 straipsnio 1 dalis), kito asmens išlaikymo, mokestinės ir kitos prievolės. Asmenines prievoles savo vardu įgyja vienas iš sutuoktinių, kuris ir atsako pagal jas savarankiškai savo asmeniniu turtu arba savo dalimi bendrame turte. Bendromis laikomos sutuoktinių prievolės, kurios yra susijusios su bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe, kylančios iš vieno iš sutuoktinių vardu sudarytų sandorių, tačiau esant kito sutuoktinio sutikimui arba vėliau šio sutuoktinio patvirtintų, taip pat kitos šeimos interesais prisiimtos prievolės bei solidariosios sutuoktinių prievolės (CK 3.109 straipsnio 1–3 dalys). Bendros prievolės vykdomos iš bendro sutuoktinių turto (CK 3.109 straipsnio 1 dalis).

29Nagrinėjamoje byloje prijungtos civilinės bylos Nr. 2-119-639/2015 duomenimis, kurioje teismo 2015 m. sausio 12 d. sprendimu nutraukta atsakovų santuoka bei patvirtinta jų sutartis dėl santuokos nutraukimo pasekmių, atsakovai nenurodė kreditoriaus – ieškovės, todėl nespręstas prievolių nurodytam kreditoriui padalinimas po santuokos nutraukimo, atsakovai prieš sprendžiant santuokos nutraukimo bei turto padalinimo klausimus įstatymo nustatyta tvarka neinformavo kreditoriaus – ieškovės (CK 3.126 straipsnio 2 dalis, CPK 381 straipsnis). Atsakovai nurodo, jog tuo metu jie nežinojo apie kreditorių, tačiau nurodytoje bei nagrinėjamoje byloje pateikti pačių atsakovų (nurodytoje byloje – pareiškėjų) įrodymai bei duomenys, trečiojo asmens UAB „Paslaugos būstui“ pateikti byloje duomenys bei įrodymai, atstovo paaiškinimai teismo posėdžio metu, taip pat pačių atsakovų veiksmai vykdant Sutartį bei nagrinėjant bylą tai paneigia, todėl darytina išvada, jog labiau tikėtina, kad atsakovai tiek santuokos nutraukimo metu, tiek prieš kreipiantis į teismą dėl santuokos nutraukimo, žinojo apie Sutartį, apie kreditorių, apie skolą pagal Sutartį ir tokiu būdu sąmoningai vengė tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus kreditoriui – ieškovei; atsakovai savo turtinius santykius tokiu būdu sprendė, o taip pat ir šiuo metu bando spręsti, kreditoriaus – ieškovės sąskaita pažeidžiant kreditoriaus – ieškovės interesus, nes solidariąją prievolę pakeitus į dalinę arba asmeninę kyla grėsmė, jog prievolė gali būti neįvykdyta visiškai ar iš dalies (Sutarties 12.3 punktas, 12.4 punktas, 12.5 punktas)(Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. gegužės 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-229/2009)(CPK 178 straipsnis, 185 straipsnis). Teismas sutinka su ieškovės nurodyta pozicija, jog Aukščiausiasis teismas formuoja nuoseklią praktiką ir laikosi nuostatos, jog, kai santuoka nutraukiama, neįvykdytos solidariosios sutuoktinių prievolės, kurių įvykdymo terminas nėra suėjęs, nedalijamos ir nemodifikuojamos, buvę sutuoktiniai lieka bendraskoliai, išskyrus, kai kreditorius sutinka, kad liktų vienas skolininkas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. birželio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-275/2007).

30Bylos duomenimis 2013 m. kovo 14 d. - balandžio 8 d. vykusio daugiabučio gyvenamojo namo ( - ) , butų ir kitų patalpų savininkų balsavimui, priimant sprendimą gyvenamojo namo atnaujinimui (modernizavimui) pinigines lėšas skolinantis iš akcinės bendrovės ,,Swedbank“ iki 578 342,22 EUR namo atnaujinimo projektui įgyvendinti, įgalioti gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektų valdytoją namo butų ir kitų patalpų savininkų vardu tvarkyti visus reikalus, susijusius su patvirtinto Namo atnaujinimo investicijų plano įgyvendinimu, įskaitant pasirašyti kreditavimo sutartį, taip pat pasirašant Sutartį. Nurodyti sprendimai galiojantys, įstatymo nustatyta tvarka neginčijami, nenuginčyti; šių sprendimų pagrindu pasirašyta Sutartis galiojanti, įstatymų nustatyta tvarka nenuginčyta bei neginčijama; nurodytų sprendimų bei Sutarties paneigiančių duomenų bei įrodymų atsakovai bylos nagrinėjimo metu neteikė (CPK 178 straipsnis). Taip pat bylos nagrinėjimo metu atsakovai neginčijo Sutarties pagrindu suteikto kredito gyvenamojo namo atnaujinimui (modernizavimui) fakto bei atsakovams suteikto kredito dydžio, atsakovai taip pat pripažino jog dalį suteikto kredito jie grąžino ieškovei, taip pat byloje nėra ginčo ir dėl skolos dydžio pagal Sutartį suteikto kredito. Taigi bylos nagrinėjimo metu nustatyta, jog atsakovams ieškovė suteikė nurodytu laikotarpiu Sutarties pagrindu 11 848,34 EUR kreditą gyvenamojo namo atnaujinimui (modernizavimui), atsakovų skola ieškovei bylos nagrinėjimo metu yra sudaro 8 664,60 EUR suma, iš kurių 7 488,23 EUR negrąžintas kreditas, 540 EUR delspinigiai už negrąžintą kreditą, 597,37 EUR nesumokėtos palūkanos, 39 EUR delspinigiai už laiku nesumokėtas palūkanas (CPK 178 straipsnis, 185 straipsnis, 182 straipsnio 5 punktas, 187 straipsnis).

31Gyvenamojo namo ( - ), butų ir kitų patalpų savininkai balsų dauguma pritarė gyvenamojo namo modernizavimo sąlygoms, priėmė sprendimą pinigines lėšas projektui įgyventi skolintis iš ieškovės, o bendrojo naudojimo objektų administratorius teisės aktų nustatyta tvarka, vykdydamas butų ir kitų patalpų savininkų sprendimą, sudarė su ieškove Sutartį gyvenamojo namo ( - ), butų ir kitų patalpų savininkų, taip pat ir atsakovų, vardu. Nagrinėjamu atveju įvertinus byloje nustatytas aplinkybes, pripažintina, jog Sutarties pagrindu tarp ieškovės ir atsakovų susiklostė prievoliniai teisiniai santykiai (CK 4. 85 straipsnio 6 dalis, 7 dalis, 8 dalis, 6.1 - 6.4 straipsniai, 6.870 straipsnis, 6.881 straipsnio 1 dalis). Atsakovai savo prievolę pažeidė, kadangi sutartyje nustatyta tvarka ir terminais ieškovei kredito negrąžino (CK 6.38 straipsnio 1 dalis, 6.63 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 6.189 straipsnis, 6.200 straipsnio 1 dalis, 6.205 straipsnis). Atsakovų nurodomas aplinkybes, jog sudarytos kredito sutarties sąlygos, o taip pat ir solidarus prievolės pobūdis, jiems buvo nežinomos, atsakovės I. Š. nurodomos aplinkybės, jog nurodyto kredito grąžinimo klausimu įsipareigojo rūpinti atsakovas O. Š. nepaneigia ieškinyje nurodytų aplinkybių apie įsiskolinimo buvimą, o taip pat ir solidarųjį prievolės pobūdį. Teismas taip pat įvertina ir tai, kad byloje nustatyta, kad butą ( - ), buvusį atsakovų bendrąja jungtine nuosavybe, bent jau iki santuokos nutraukimo išlaikė, mokesčius mokėjo, taip pat ir Sutartį vykdė apmokant palūkanas pagal Sutartį ir atsakovas – nurodytas aplinkybes bylos nagrinėjimo metu pripažino šalys, šias aplinkybes patvirtina taip pat ir byloje pateikti rašytiniai įrodymai. Teismas daro išvadą, jog nėra pagrindo nurodytą skolą pripažinti atsakovės I. Š. asmenine skola (CPK 178 straipsnis).

32Esant nustatytoms aplinkybėms, pateiktų įrodymų pagrindu darytina išvada, kad ieškovės reikalavimas yra pagrįstas, todėl ieškinys tenkintinas pilnai, priešieškinys yra nepagrįstas, todėl atmestinas (CPK 178 straipsnis, 185 straipsnis). Ieškovei iš atsakovų solidariai priteistina 8 664,60 EUR skola (CK 6.72 straipsnis, 6.210 straipsnio 1 dalis, 6. 256 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 1 dalis, 2 dalis, Kredito sutarties 7.1 punktas, 9.7 punktas).

33Įstatymas numato šalims teisę susitarimu nustatyti palūkanų už naudojimąsi paskolos suma dydį bei mokėjimo tvarką (CK 6.872 straipsnio 1 dalis). Nagrinėjamu atveju Sutartyje šalys susitarė, jog už suteiktą kredito sumą bus mokamos 3 procentų dydžio palūkanos. Atsakovai sutartinės prievolės nevykdė, ieškovė nurodė, jog kredito sutarties nutraukta. Sutarties nutraukimas neturi įtakos sutarties sąlygų galiojimui, jeigu šios sąlygos pagal savo esmę lieka galioti ir po sutarties nutraukimo (CK 6.221 straipsnio 3 dalis). Jeigu šalys nėra susitarusios kitaip, palūkanos mokamos kas mėnesį, iki paskolos suma bus grąžinta (CK 6.872 straipsnio 2 dalis). Esant nurodytoms aplinkybės, ieškovei iš atsakovų priteistinos sutartinės palūkanos pagal Sutartį - 3 procentų metinės palūkanos nuo negrąžintos kredito sumos (7488,23 EUR) nuo bylos iškėlimo teisme 2017 m. kovo 29 d. iki sprendimo įvykdymo.

34Skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis). Todėl ieškovei iš atsakovų priteistinos 5 procentų dydžio palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.210 straipsnio 1 dalis).

35Patenkinus ieškinį bei atmetus priešieškinį, ieškovei iš atsakovų priteistinos lygiomis dalimis rašytiniais įrodymais pagrįstos bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro 195 EUR žyminis mokestis, 78,51 EUR išlaidos susijusios su taikytomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis, viso – 273,51 EUR (CPK 79 straipsnis, 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis, 93 straipsnio 1 dalis).

36Įvertinus bylos aplinkybes, byloje pateiktus duomenis bei įrodymus, trečiojo asmens atstovo paaiškinimus, daroma išvada, jog yra pagrindas panaikinti teismo 2018 m. rugsėjo 5 d. nutartimi paskirtą 50 EUR baudą trečiojo asmens UAB „Paslaugos būstui“ direktorei R. R., todėl prašymas tenkintinas, paskirtoji bauda naikintina.

37Teismo 2017 m. kovo 29 d. nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės - atsakovų O. Š. ir I. Š. turto areštas neviršinat 8 664,60 EUR sumos; taikytos laikinosios apsaugos priemonės paliktinos galioti iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CPK 150 straipsnio 3 dalis).

38Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, teismas

Nutarė

39Ieškinį tenkinti pilnai. Priešieškinį atmesti.

40Priteisti ieškovei akcinei bendrovei ,,Swedbank“, įmonės kodas 112029651, iš atsakovų I. Š., asmens kodas ( - ), ir O. Š. (O. Š.), asmens kodas ( - ), solidariai 8 664,60 EUR (aštuonis tūkstančius šešis šimtus šešiasdešimt keturis eurus 60 centų) skolą, 3 (trijų) procentų sutartines palūkanas už negrąžintą kreditą (7 488,23 EUR), skaičiuojamas nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. nuo 2017 m. kovo 29 d., iki sprendimo įvykdymo, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos 8 664, 60 EUR sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. nuo 2017 m. kovo 29 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

41Priteisti ieškovei akcinei bendrovei ,,Swedbank“ iš atsakovės I. Š. 136,75 EUR (vieną šimtą trisdešimt šešis eurus 75 centus) bylinėjimosi išlaidų.

42Priteisti ieškovei akcinei bendrovei ,,Swedbank“ iš atsakovo O. Š. (O. Š.) 136,75 EUR (vieną šimtą trisdešimt šešis eurus 75 centus) bylinėjimosi išlaidų.

43Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų (Klaipėdos miesto apylinkės teismo) 2017 m. kovo 29 d. nutartimi (buvęs civilinės bylos Nr. e2-7074-328/2017) taikytas laikinąsias apsaugos priemones - atsakovų O. Š. ir I. Š. turto areštą neviršinat 8 664,60 EUR sumos, palikti galioti iki teismo sprendimo įvykdymo.

44Panaikinti Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2018 m. rugsėjo 5 d. nutartimi paskirtą 50 EUR (penkiasdešimt eurų) baudą trečiojo asmens UAB „Paslaugos būstui“ direktorei R. R..

45Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėjas Raimondas... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės... 3. Teismas... 4. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų (Klaipėdos miesto... 5. Atsakovas O. Š. pateikė pareiškimą dėl 2017 m. birželio 1 d. sprendimo... 6. Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. sausio 31 d. nutartimi panaikinta... 7. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovų solidariai 8 664,60 EUR, 3 procentų... 8. Atsakovas O. Š. priešieškiniu prašo pripažinti, kad 8 664,60 EUR skola AB... 9. Atsakovė I. Š. atsiliepimu į ieškinį su reikalavimu sutiko iš dalies,... 10. Ieškovė „Swedbank“ AB atsiliepimu į priešieškinį su reikalavimu... 11. Tretysis asmuo UAB „Paslaugos būstui“ atsiliepimo į ieškinį bei... 12. Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas Vincentas Šupinis prašo ieškinį... 13. Teismo posėdžio metu atsakovas O. Š. ir jo atstovas advokatas Vaclovas... 14. Teismo posėdžio metu atsakovė I. Š. prašo priešieškinį tenkinti.... 15. Teismo posėdžio metu trečiojo asmens atstovas advokatas Giedrius Gvildys... 16. Teismas... 17. Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei... 18. Byloje nustatyta, kad 2013 m. kovo 14 d. - balandžio 8 d. vyko daugiabučio... 19. Nagrinėjamoje byloje prijungta civilinė byla Nr. 2-119-639/2015 pagal... 20. Nagrinėjamoje byloje pateikto Valstybės įmonės registrų centras... 21. Iš byloje pateiktos 2017 m. rugpjūčio 7 d. Pažymos apie atsakovo O. Š.... 22. Iš pateiktos kredito naudojimo ataskaitos matosi, jog nuo atsakovo O. Š.... 23. Butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise... 24. Atsakovams bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausė butas ( - ) (CK... 25. Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams... 26. Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis šalims turi įstatymo galią (CK... 27. Byloje taip pat nepateikta duomenų bei įrodymų, jog Sutartis atsakovų... 28. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, pasisakydamas dėl sutuoktinių prievolių,... 29. Nagrinėjamoje byloje prijungtos civilinės bylos Nr. 2-119-639/2015... 30. Bylos duomenimis 2013 m. kovo 14 d. - balandžio 8 d. vykusio daugiabučio... 31. Gyvenamojo namo ( - ), butų ir kitų patalpų savininkai balsų dauguma... 32. Esant nustatytoms aplinkybėms, pateiktų įrodymų pagrindu darytina išvada,... 33. Įstatymas numato šalims teisę susitarimu nustatyti palūkanų už... 34. Skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas... 35. Patenkinus ieškinį bei atmetus priešieškinį, ieškovei iš atsakovų... 36. Įvertinus bylos aplinkybes, byloje pateiktus duomenis bei įrodymus, trečiojo... 37. Teismo 2017 m. kovo 29 d. nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės -... 38. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu,... 39. Ieškinį tenkinti pilnai. Priešieškinį atmesti.... 40. Priteisti ieškovei akcinei bendrovei ,,Swedbank“, įmonės kodas 112029651,... 41. Priteisti ieškovei akcinei bendrovei ,,Swedbank“ iš atsakovės I. Š.... 42. Priteisti ieškovei akcinei bendrovei ,,Swedbank“ iš atsakovo O. Š. (O.... 43. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų (Klaipėdos miesto... 44. Panaikinti Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2018 m.... 45. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Klaipėdos...