Byla 2-30641-566/2019
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Diana Butrimienė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Elme Metall Lithuania“ ieškinį atsakovui UAB „Šiaulių plentas“ dėl skolos priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3Ieškovas kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu, nurodydamas, jog ieškovas su atsakovu 2017-01-02 sudarė pirkimo – pardavimo sutartį Nr. ( - ), pagal kurią ieškovas įsipareigojo parduoti atsakovui prekes, o atsakovas įsipareigojo sumokėti už prekes. Ieškovas išrašė ir pateikė apmokėjimui PVM Sąskaitas faktūras Nr. ( - ) 5911,46 Eur sumai, tačiau atsakovas laiku neapmokėjo jam pateiktų sąskaitų. Ieškovas nurodo, kad ginčą su atsakovu mėgino išspręsti taikiai, siuntė pretenziją sumokėti pradelstą skolą, tačiau atsakovas skolą apmokėjo tik po to, kai ieškovas pareiškė ieškinį teisme, t.y. 2019-08-30. Ieškovas patikslintu ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo 336,81 Eur delspinigių, 6 proc. metinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidas. (b.l. 1-3, 40-42).

4Atsakovas pateikė teismui atsiliepimą, kuriame nurodė, kad su 5911,46 Eur skolos suma sutinka ir ją apmokėjo ieškovui, tačiau su ieškovo prašoma 336,81 Eur delspinigių suma sutinka iš dalies. Nurodė, jog sutartyje nustatyti 0,2 proc. delspinigiai yra neproporcingai ir neprotingai dideli, todėl remiantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika ieškovas prašo juos sumažinti iki 0,02 proc. ir priteisti iš atsakovo ieškovo naudai 33,64 Eur delspinigių. Prašė ieškinį tenkinti iš dalies. (b.l. 37-39, 43-44).

5Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 441 straipsniu, byla nagrinėjama rašytinio proceso tvarka, šalims apie teismo posėdžio datą, laiką, vietą ir teismo sudėtį pranešta CPK 133 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka.

6Ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2017-01-02 ieškovas ir atsakovas sudarė pirkimo – pardavimo sutartį Nr. ( - ) (toliau – sutartis), pagal kurią ieškovas įsipareigojo parduoti atsakovui prekes, o atsakovas įsipareigojo sumokėti už prekes. Sutarties 2.1 punktas nustato, kad pirkėjas už perduotas prekes privalo atsiskaityti per 60 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos – faktūros išrašymo dienos. Sutarties 5.2 punktu, kreditorius ir atsakovas susitarė, kad už pavėluotus mokėjimus bus skaičiuojami delspinigiai po 0,2 proc. nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną. (b.l. 5-8). Ieškovo prašoma priteisti delspinigių sumą sudaro 336,81 Eur Delspinigiai paskaičiuoti pagal kiekvieną sąskaitą faktūrą už laikotarpį nuo 1 dienų iki 54 dienų. (b.l. 4).

8Nuo 2019 m. balandžio mėn. iki 2019 birželio mėn. atsakovas prekių įsigijo už 5911,46 Eur. Ieškovas išrašė ir pateikė apmokėjimui: 2019-04-18 PVM sąskaita faktūrą Nr( - )225,36 Eur sumai, 2019-04-30 PVM sąskaita faktūrą Nr. ( - ), 504,91 Eur sumai, 2019-05-02 PVM sąskaita faktūrą Nr. ( - ), 1730,52 Eur, 2019-05-07 PVM sąskaita faktūrą Nr. ( - ), 176,28 Eur, 2019-05-13 PVM sąskaita faktūrą Nr. ( - ), 1036,52 Eur, 2019-05-22 PVM sąskaita faktūrą Nr. ( - ), 1082,54 Eur, 2019-06-05 PVM sąskaita faktūrą Nr. ( - ), 88,24 Eur, 2019-06-12 PVM sąskaita faktūrą Nr. ( - ), 1067,09 Eur, iš viso 5911,46 Eur sumai. (b.l. 9-29). Atsakovas už prekes laiku nesumokėjo. Ieškovas 2019-07-25 d. išsiuntė atsakovui pretenziją dėl pradelstos skolos. (b.l. 30). Teismui pateiktas patikslintas ieškinys, kuriame nurodyta, jog atsakovas skolą ieškovui sumokėjo 2019-08-30. (b.l. 40-42).

9Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 str. 1 d. nustato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais. Konstatuotina, kad atsakovas, pažeisdamas prievolę, su ieškovu neatsiskaitė. Pagal CK 6.59 str. draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus. Nustatyta, jog ieškovo reikalavimas atsakovui sumokėti 5911,46 Eur skolą buvo patenkintas 2019-08-30, ginčo byloje tarp šalių nėra.

10Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta ar įvykdyta netinkamai (bauda, delspinigiai). CK 6.71 straipsnio 1 dalis ir 6.258 straipsnio 1 dalis numato, jog sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Sutartimi nustatytos netesybos yra skirtos nuostoliams atlyginti, jos yra ne tik prievolės įvykdymo užtikrinimo priemonė, bet ir civilinės atsakomybės forma. Pagrindinis civilinės atsakomybės principas – nuostolių atlyginimas visada turi išlikti kompensuojamojo, o ne baudinio pobūdžio. Vienas iš šio principo įgyvendinimo pavyzdžių yra CK 6.73 straipsnio 2 dalyje, 6.258 straipsnio 2 dalyje įtvirtintas draudimas taikyti baudines netesybas – reikalauti ir prievolės įvykdymo, ir netesybų, išskyrus už prievolės įvykdymo termino praleidimą. Tačiau praktikoje galimi ir kiti atvejai, kai pažeidžiamas kompensuojamasis netesybų, kaip civilinės atsakomybės formos, pobūdis, ir jos teismo gali būti pripažintos baudinėmis. Pavyzdžiui, kai šalys už tą patį prievolės pažeidimą nustatė ir baudą, ir delspinigius arba kai pats netesybų dydis yra neprotingai didelis. Nagrinėjamu atveju atsakovas prašo sumažinti sutartyje nustatytų 0,2 proc. delspinigių dydį, kadangi jos yra neprotingai didelės.

11Netesybos tarp šalių nustatomos siekiant keleto tikslų. Pirmiausia, kaip yra išaiškinęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų skirta tam, kad kreditoriui nereikėtų įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali būti pripažinti minimaliais nuostoliais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 12 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje J. N. v. T. M. ir kt., bylos Nr. 3K-7-304/2007; 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Kaduva“ v. UAB „Okadeta“, bylos Nr. 3K-3-401/2008). Kitaip tariant, vienas netesybų tikslų – sumažinti kreditoriaus įrodinėjimo naštą reikalaujant atlyginti nuostolius. Antra, netesybomis siekiama sukurti teisinį aiškumą tarp šalių dėl civilinės atsakomybės apimties, nes netesybos riboja prievolę pažeidusios šalies atsakomybę tam tikra sutartine ir iš anksto žinoma pinigų suma. Trečia, netesybos skirtos skatinti skolininką laiku ir tinkamai įvykdyti savo įsipareigojimus. Kita vertus, kaip nurodoma kasacinio teismo jurisprudencijoje, netesybos yra nukreiptos į minimalių kreditoriaus nuostolių atlyginimą ir negali būti kreditoriaus pasipelnymo šaltinis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. spalio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB „Lietuvos dujos“ v. AB „Kauno energija“, bylos Nr. 3K-7-378/2005) bei negali leisti nukentėjusiai šaliai piktnaudžiauti savo teise bei nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. kovo 5 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Škotijos firma „Forthmill Limited“ v. UAB „Pakrijas“, bylos Nr. 3K-3-85/2007). CK 6.258 straipsnio 3 dalyje įtvirtinti du savarankiški pagrindai, kada teismas gali mažinti netesybas – jeigu jos (bauda, delspinigiai) neprotingai didelės, taip pat jeigu skolininkas įvykdė dalį prievolės. Taigi, teismo teisė mažinti netesybas kyla tik nustačius vieną arba abi šias sąlygas. Kasacinio teismo išaiškinta, kad ar netesybos yra neprotingai didelės, turi būti vertinama atsižvelgiant į kiekvienos individualios bylos aplinkybes. Priklausomai nuo faktinės situacijos, tas pats netesybų dydis (procentine ar pinigine išraiška) vienu atveju gali būti pripažintas tinkamu, o kitu – aiškiai per dideliu. Dėl to ir teismų praktikoje negali būti vieno konkretaus dydžio, kuris neabejotinai reikštų, kad netesybos neatitinka įstatymuose nustatytų kriterijų ir turi būti mažinamos (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Kaduva“ v. UAB „Okadeta“, bylos Nr. 3K-3-401/2008; kt.) Vertindamas, ar netesybos yra neprotingai didelės, teismas turi atsižvelgti į sutartyje nustatytos netesybų sumos ir nuostolių, kuriuos realiai patyrė kreditorius, santykį. Vertindamas realiai patirtų nuostolių dydį, teismas turi atsižvelgti į kreditoriaus kaltę (CK 6.259 straipsnis), taip pat aplinkybę, ar kreditoriaus realiai patirti nuostoliai priteistini pagal nuostolių dydžio nustatymo taisykles, ypač atkreipiant dėmesį į tai, ar buvo atsižvelgta į CK 6.258 straipsnio 4 dalį, kurioje nustatyta, kad neįvykdžiusi prievolės įmonė atsako tik už tuos nuostolius, kuriuos ji numatė ar galėjo protingai numatyti sutarties sudarymo metu kaip tikėtiną prievolės neįvykdymo pasekmę. Jei netesybų suma yra neprotingai didelė palyginus su realių nuostolių suma, įvertinta pagal 6.258 straipsnio 4 dalies taisyklę, teismas turi teisę mažinti netesybas tuo pagrindu, kad netesybos yra neprotingai didelės. Neprotingai didelių netesybų sumažinimo dydis yra fakto klausimas ir teismas spręsdamas, iki kokio dydžio sumažinti neprotingai dideles netesybas, kiekvienu atveju vertina konkrečios bylos aplinkybes, šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt. (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Kaduva“ v. UAB „Okadeta“, bylos Nr. 3K-3-401/2008; išplėstinės teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Miaras“ v. A. D. IĮ „Aldaujana“, bylos Nr. 3K-7-409/2010; kt.) Neprotingai didelės netesybos turi būti mažinamos tiek, kad būtų užtikrinta prievolės šalių interesų pusiausvyra – tiek skolininko interesas, jog netesybos išliktų kompensuojamojo pobūdžio ir nebūtų baudinės, tačiau taip pat turi būti gerbiamas kreditoriaus interesas, kad netesybos atliktų ir sutartinės prievolės įvykdymo užtikrinimo priemonės funkciją, todėl mažinant netesybas neturi būti visiškai pažeistas sutarčių laisvės principas (CK 1.2 straipsnio 1 dalis, 6.156 straipsnis), o toks pažeidimas būtų, jei netesybos būtų mažinamos iki realiai patirtų ar minimalių nuostolių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Miaras“ v. A. D. IĮ „Aldaujana“, bylos Nr. 3K-7-409/2010).

12Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad skolininkas įvykdė savo prievolę 2019-08-30, prievolės neįvykdymo terminas yra 73 dienos. Atsižvelgiant į kompensuojamąjį netesybų, kaip civilinės atsakomybės formos, pobūdį, ir į tai, kad sumažintos netesybos nepažeidžia sutarties laisvės principo ir savo funkcijos kaip sutartinės prievolės įvykdymo užtikrinimo priemonės, o kreditorius neįrodinėjo savo realiai patirtų nuostolių, teismas sprendžia, kad tikslinga sumažinti delspinigių dydį. Teismo vertinimu, atsižvelgiant į byloje nustatytas faktines aplinkybes šalių sutartų delspinigių sumažinimas iki 0,02 proc. būtų nepagrįstas( per didelis) ir neužtikrintų šalių interesų pusiausvyros, todėl vadovaujantis sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principais delspinigių dydis sumažinamas iki 0,1 proc., todėl iš atsakovo ieškovo naudai priteistina 168,41 Eur delspinigių suma, t.y. 1/2 ieškovo prašomos delspinigių sumos, kuri yra laikytina pagrįsta ir pakankama atlyginti ieškovo turėtus nuostolius, dėl termino atsiskaityti praleidimo. Likusioje dalyje ieškovo reikalavimas dėl delspinigių priteisimo atmestinas.

13CK 6.37 str. 2 d. numato, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės prievolės, turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Vadovaujantis CK 6.37 str. 2 d. bei 6.210 str., ieškovui iš atsakovo priteistinos 6 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą 168,41 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2019-08-21 dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

14Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, šiame straipsnyje nurodytos išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai (CPK 93 str. 1-2 d.). Nustatyta, kad bylos nagrinėjimo metu ieškovas iš viso patyrė 20,00 Eur bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro: 20,00 Eur žyminio mokesčio.

15Atsižvelgiant į tai, kad ieškovo ieškinys patenkintas iš dalies (50,00 proc. patenkintų reikalavimų), vadovaujantis CPK 88 str. 1 d. 6 p., 93 str. 2 d. bei 98 str., ieškovui proporcingai patenkintų ieškinio reikalavimų daliai iš atsakovo priteistina 10,00 Eur (20,00 Eur x 50,00 proc.) bylinėjimosi išlaidų.

16Vadovaujantis CPK 87 str. 2 d. ieškovui grąžintina 75 proc. jo sumokėto žyminio mokesčio, kas sudaro 125,00 Eur sumą (167,00 Eur x 0,75). Šalims išaiškintina, kad žyminį mokestį grąžina Valstybinė mokesčių inspekcija, remdamasi teismo nutartimi (CPK 87 str. 3 d.).

17Remiantis CPK 92 str. ir 96 str. 1 d., valstybės naudai iš atsakovo priteistina 7,05 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

18Vadovaudamasis CPK 259 str., 269-270 str., 279 str., 307 str., teismas

Nutarė

19Ieškinį patenkinti iš dalies.

20Priteisti ieškovo UAB „Elme Metall Lithuania“, į.k. 300142700, naudai iš atsakovo UAB „Šiaulių plentas“, į.k. 244693070, 168,41 Eur (vieną šimtą šešiasdešimt aštuonis eurus 41 ct) delspinigių, 6 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą 168,41 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2019-08-21 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos bei 10,00 Eur (dešimt eurų 00 ct) bylinėjimosi išlaidų.

21Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

22Priteisti valstybės naudai iš atsakovo UAB „Šiaulių plentas“, į.k. 244693070, 7,05 Eur (septynis eurus 5 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

23Grąžinti ieškovui UAB „Elme Metall Lithuania“, į.k. 300142700, 125,00 Eur (vieną šimtą dvidešimt penkis eurus 00 ct) žyminio mokesčio, sumokėto 2019-08-12 d. mokėjimu nurodymu Nr. 2430 AB „Swedbank“ banke.

24Išaiškinti, kad žyminį mokestį grąžina Vilniaus apskrities valstybinė Vilniaus miesto mokesčių inspekcija šio sprendimo pagrindu

25Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Diana Butrimienė, teismo posėdyje... 2. Teismas... 3. Ieškovas kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu, nurodydamas, jog... 4. Atsakovas pateikė teismui atsiliepimą, kuriame nurodė, kad su 5911,46 Eur... 5. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK)... 6. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 7. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2017-01-02 ieškovas... 8. Nuo 2019 m. balandžio mėn. iki 2019 birželio mėn. atsakovas prekių... 9. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 str. 1 d. nustato,... 10. Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma,... 11. Netesybos tarp šalių nustatomos siekiant keleto tikslų. Pirmiausia, kaip yra... 12. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad skolininkas įvykdė savo prievolę... 13. CK 6.37 str. 2 d. numato, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės... 14. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 15. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovo ieškinys patenkintas iš dalies (50,00... 16. Vadovaujantis CPK 87 str. 2 d. ieškovui grąžintina 75 proc. jo sumokėto... 17. Remiantis CPK 92 str. ir 96 str. 1 d., valstybės naudai iš atsakovo... 18. Vadovaudamasis CPK 259 str., 269-270 str., 279 str., 307 str., teismas... 19. Ieškinį patenkinti iš dalies.... 20. Priteisti ieškovo UAB „Elme Metall Lithuania“, į.k. 300142700, naudai iš... 21. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 22. Priteisti valstybės naudai iš atsakovo UAB „Šiaulių plentas“, į.k.... 23. Grąžinti ieškovui UAB „Elme Metall Lithuania“, į.k. 300142700, 125,00... 24. Išaiškinti, kad žyminį mokestį grąžina Vilniaus apskrities valstybinė... 25. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...