Byla e2-4478-608/2019
Dėl žalos atlyginimo regreso tvarka

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Lidija Valentukonytė rašytinio proceso tvarka už akių atsakovės Z. L. atžvilgiu išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės akcinės draudimo bendrovės „Compensa Vienna Insurance Group“ ieškinį atsakovei Z. L. dėl žalos atlyginimo regreso tvarka ir

Nustatė

2Ieškovė akcinė draudimo bendrovė „Compensa Vienna Insurance Group“ kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašė priteisti iš atsakovės Z. L. 306,00 EUR išmokėtos draudimo išmokos, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovė prašo teismo priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovė nepateiks atsiliepimo į ieškinį.

3Atsakovei procesiniai dokumentai įteikti tinkamai (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 1 dalis). Atsakovė teismo nustatytu terminu nepateikė atsiliepimo į ieškinį. Apie atsiliepimo į ieškinį nepateikimo priežastis duomenų nėra, atsiliepimo į ieškinį nepateikimo pasekmės atsakovei išaiškintos. Esant šioms aplinkybėms ir ieškovės prašymui priimti sprendimą už akių, yra pagrindas dėl atsakovės rašytinio proceso tvarka, nepranešus šalims apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką, priimti sprendimą už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis).

4Atlikęs formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, teismas daro išvadą, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui, ieškinys tenkintinas visiškai.

5Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2015 m. balandžio 27 d. tarp ieškovės akcinės draudimo bendrovės ,,Compensa Vienna Insurance Group“ (tuo metu buvusios Compensa TU S.A Vienna Insurance Group Lietuvos filialas) ir S. G. buvo sudaryta ilgalaikė Gyventojų turto draudimo sutartis, ką patvirtinta į bylą pateikta draudimo poliso Nr. 19056/9039690 kopija. Sutarties pagrindu buvo apdraustos patalpos esančios adresu ( - ). Žalos bylos administravimas buvo pradėtas pagal draudėjo pranešimą dėl 2015 m. gruodžio 23 d. įvykio, kurio metu buvo aplietos apdraustos patalpos, ką patvirtinta byloje pridėtas apžiūros aktas. Buto apžiūros akte konstatuota butui padaryta žala, kurios priežastis – užliejimas, taip pat nurodoma, kad viršuje esančio buto savininkė – atsakovė Z. L. buvo informuota apie įvykį ir pripažino, kad buto nuomininkams ,,įvyko avarija“. Draudikas vykdydamas savo pareigas ir siekdamas išsiaiškinti, ar užliejimas nėra susijęs su namo bendrojo naudojimo objektų defektais/ įvykusiomis avarijomis, kreipėsi į namo bendrojo naudojimo objektų priežiūrą atliekantį namo administratorių, tačiau atsakymas nebuvo gautas. Taigi pagal surinktų dokumentų visumą, nėra kitų įrodymų kurie paneigtų faktą, kad atsakovė, kuriai priklauso viršuje esantis butas, yra atsakinga už draudėjo turtui padarytą žalą. Draudikas nustatė žalos dydį (306,00 Eur), ką patvirtinta lokalinė sąmatos kopija ir po įvykio darytos buto fotonuotraukos, ir išmokėjo draudimo išmoką, po ko dėl žalos atlyginimo kreipėsi į atsakovę su pretenzija. Iki ieškinio pateikimo teismui dienos atsakovė nėra atsiskaičiusi su ieškovu.

6Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, jog pagal CK 6.266 str. 1 d. pastatų savininko (valdytojo) civilinė atsakomybė atsiranda be kaltės tada, kai žala padaryta dėl pastatų, statinių, įrenginių ar kitokių konstrukcijų sugriuvimo ar dėl kitokių trūkumų. Kitais atvejais t.y. už žalą, padarytą ne dėl pastatų, statinių, įrenginių ar kitokių konstrukcijų sugriuvimo ar dėl kitokių jų trūkumų, pastatų savininkas (valdytojas) atsako bendraisiais pagrindais t.y. esant visoms žalą padariusio civilinės atsakomybės sąlygoms: neteisėtiems veiksmams, žalai, neteisėtų veiksmų ir žalos priežastiniam ryšiui, kaltei (CK 6.246-6.249 str.).

7CK 6.1015 str. 1 d. nustatyta, jog draudikui, išmokėjusiam draudimo išmoką, pereina teisė reikalauti išmokėtų sumų iš atsakingą už padarytą žalą asmens. CK 6.1015 str. 2 d. nustatyta, kad reikalavimo teisės, perėjusi draudikui, įgyvendinama laikantis taisyklių, nustatančių draudėjo ir už žalą atsakingo asmens santykis. Tai reiškia, kad žalos padarymo atveju draudėjo turtui atveju draudikui perėjusi reikalavimo teisės turi būti įgyvendinama pagal deliktinę atsakomybę reglamentuojančios CK 6 knygos III dalies skyriaus normas .

8Kasacinis teismas šios kategorijos bylose (kai žala atsiranda dėl buto užpylimo vandeniu) yra suformulavęs taisyklę, jog turto sugadinimo atveju (kai įtariama, jog butas užpilamas iš viršuje esančių patalpų) asmens neteisėti veiksmai turi būti suprantami kaip viršuje esančių patalpų savininko (valdytojo) nesugebėjimas naudotis turtu taip, kad nebūtų daroma žala kitiems asmenims. Atsakovo veiksmai yra neteisėti, jei nustatomas pavojingas, gadinantis turtą poveikis iš atsakovo valdomo buto, o ne iš kitų šaltinių. Dėl kokios priežasties užpylimo atveju teka vanduo iš atsakovo buto ieškovas neprivalo įrodinėti. Jis tik privalo įrodyti tą aplinkybę, jog buto užpylimo židinys yra viršuje esantis butas, o ne kiti šaltiniai (LAT nutartis Nr.3K-3-204/2014, 3K-3-341/2014, 3K-3-204/204).

9Nagrinėjamu atveju, turto apžiūros akte konstatuota, kad butas buvo užlietas, nukentėjo virtuvė ir koridorius. Užliejimo dėmės matomos ant lubų ir sienų, ką patvirtina ir byloje esančios nuotraukos. Duomenų apie bendrojo naudojimo objektų defektus ar avarijas byloje nėra. Atsakovė neginčijo ieškovės reikalavimo, nepateikė atsiliepimo į ieškinį, todėl iš turimų įrodymų viseto daroma išvada, kad žala atsirado dėl užliejimo iš viršaus esančio buto.

10Kiekvienas asmuo turi bendrąją pareigą elgtis rūpestingai, nedaryti žalos kitiems asmenims. Darytina išvada, jog atsakovė nevykdė pareigos užtikrinti tinkamą ir saugų jos valdomo buto naudojimą, nesiėmė jokių priemonių, kad nekiltų žalą galintis padaryti įvykis t.y. elgėsi nerūpestingai. Už šios pareigos nevykdymą atsiranda prievolė atlyginti padarytą žalą (CK 6.246 str.1 d., 6.263 str. 1 d.). Iš atsakovės ieškovei priteisiama 306,00 EUR žalos atlyginimo.

11Ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovės 5 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo tenkinamas vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi bei 6.210 straipsnio 1 dalimi.

12Bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro 15,00 EUR žyminis mokestis, priteisiamos iš atsakovės ieškovės naudai CPK 93 straipsnio 1 dalies pagrindu.

13Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš atsakovo nepriteistinos, kadangi neviršija 3,00 EUR dydžio (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro 2011-11-07 įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“, CPK 92 str.).

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 140 straipsnio 1 dalimi, 142 straipsnio 4 dalimi, 285 straipsniu, 286 straipsniu, teismas

Nutarė

15Priimti atsakovės Z. L. atžvilgiu sprendimą už akių ir ieškinį tenkinti visiškai.

16Priteisti iš atsakovės Z. L. ieškovės akcinės draudimo bendrovės „Compensa Vienna Insurance Group“ naudai 306,00 EUR (tris šimtus šešis eurus) žalos atlyginimo.

17Priteisti iš atsakovės Z. L. ieškovės akcinės draudimo bendrovės „Compensa Vienna Insurance Group“ naudai 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos (306,00 EUR) sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2019 m. sausio 2 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

18Priteisti iš atsakovės Z. L. ieškovės akcinės draudimo bendrovės „Compensa Vienna Insurance Group“ naudai 15,00 EUR (penkiolika eurų) bylinėjimosi išlaidų.

19Atsakovė neturi teisės apskųsti sprendimą už akių apeliacine nei kasacine tvarka.

20Atsakovė sprendimą už akių priėmusiam teismui per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

21Ieškovė per dvidešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali skųsti sprendimą už akių Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Lidija Valentukonytė rašytinio... 2. Ieškovė akcinė draudimo bendrovė „Compensa Vienna Insurance Group“... 3. Atsakovei procesiniai dokumentai įteikti tinkamai (Lietuvos Respublikos... 4. Atlikęs formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, teismas daro išvadą,... 5. Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2015 m. balandžio 27... 6. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, jog pagal CK 6.266 str. 1... 7. CK 6.1015 str. 1 d. nustatyta, jog draudikui, išmokėjusiam draudimo išmoką,... 8. Kasacinis teismas šios kategorijos bylose (kai žala atsiranda dėl buto... 9. Nagrinėjamu atveju, turto apžiūros akte konstatuota, kad butas buvo... 10. Kiekvienas asmuo turi bendrąją pareigą elgtis rūpestingai, nedaryti žalos... 11. Ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovės 5 procentus metinių... 12. Bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro 15,00 EUR žyminis mokestis,... 13. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš atsakovo... 14. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 140 straipsnio 1... 15. Priimti atsakovės Z. L. atžvilgiu sprendimą už akių ir ieškinį tenkinti... 16. Priteisti iš atsakovės Z. L. ieškovės akcinės draudimo bendrovės... 17. Priteisti iš atsakovės Z. L. ieškovės akcinės draudimo bendrovės... 18. Priteisti iš atsakovės Z. L. ieškovės akcinės draudimo bendrovės... 19. Atsakovė neturi teisės apskųsti sprendimą už akių apeliacine nei kasacine... 20. Atsakovė sprendimą už akių priėmusiam teismui per dvidešimt dienų nuo... 21. Ieškovė per dvidešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali skųsti...