Byla e2A-377-236/2015
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Rasos Gudžiūnienės, Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Gintaro Pečiulio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „KRS“ apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. lapkričio 14 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-1576-123/2014 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „KRS“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Šilutės vandenys“ dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą pagal apeliacinį skundą,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „KRS“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui UAB „Šilutės vandenys“, prašydamas panaikinti atsakovo UAB „Šilutės vandenys“ sprendimą atmesti ieškovo pasiūlymą bei su tuo susijusius sprendimus (t. y. sprendimus nustatyti neatmestų tiekėjų pasiūlymų eilę bei pirkimo laimėtoją, kurį nutarta raštu pakviesti pasirašyti darbų atlikimo sutartį), priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas taip pat prašė nustatyti, kad dalis bylos medžiagos – ieškovo UAB „KRS“ pateiktas pasiūlymas (jo kopijos) – yra ne vieša bei susipažinti ir kopijuoti jokiems asmenims (įskaitant proceso dalyvius – trečiuosius asmenis, jei tokių būtų) neteiktina.

5Ieškovas ieškinyje bei kituose procesiniuose dokumentuose nurodė, kad pateikė pasiūlymą viešajame pirkime „Buitinių nuotekų tinklų Tilžės, Lietuvininkų, Klaipėdos ir Pievų gatvėse bei pagrindinės buitinių nuotekų siurblinės Šilutėje renovacija“. Atsakovas 2014 m. rugpjūčio 27 d. raštu Nr. 15V-(1.19)-437 informavo ieškovą, jog vadovaujantis pirkimo dokumentų 29.1.5 p., pastarojo pasiūlymą atmetė kaip neatitinkantį pirkimo dokumentų III skyriaus 1 skirsnio 16.2 p. reikalavimų. Ieškovas taip pat buvo informuotas, kad atsakovas nustatė neatmestų tiekėjų pasiūlymų eilę, pirkimo laimėtoją, kurį nutarė pakviesti pasirašyti darbų atlikimo sutartį.

6Ieškovas nurodė, jog nesutikdamas su pasiūlymo atmetimu, pateikė atsakovui 2014 m. rugsėjo 1 d. pretenziją Nr. 1455, prašydamas atsakovą panaikinti priimtą sprendimą. Atsakovas UAB „Šilutės vandenys“ 2014 m. rugsėjo 3 d. raštu Nr. 15V-(1.19)-446 ieškovo pretenziją laikė nepagrįsta ir netenkino ieškovo reikalavimo panaikinti sprendimą kaip nepagrįstą.

7Ieškovo teigimu, ieškovas pasiūlyme dėl klaidos įrašė, jog pateiks išcentrinius sausai pastatomus siurblius. Ieškovas pažymėjo, kad pirkime pasiūlė ir, apskaičiuodamas pasiūlymo kainą bei nurodydamas technines charakteristikas, vertino panardinamus siurblius, atitinkančius pirkimų dokumentų reikalavimus. Tuo tarpu, pasiūlyme sausai pastatomi siurbliai buvo nurodyti per klaidą. Dėl to ieškovo teigimu, jo pasiūlymas negalėjo būti atmestas, nes iš esmės jis atitiko keliamus reikalavimus (pirkimo dokumentų 29.1.5 p.). Ieškovo manymu, atsakovas pernelyg formaliai taikė VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 2 punkto reikalavimus.

8Atsakovas UAB „Šilutės vandenys“ atsiliepime į ieškinį bei kituose procesiniuose dokumentuose su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti.

9Atsakovas nurodė, kad supaprastinto atviro konkurso „Buitinių nuotekų tinklų Tilžės, Lietuvininkų, Klaipėdos ir Pievų gatvėse bei pagrindinės buitinių nuotekų siurblinės Šilutėje renovacija“, pirkimo Nr. 150691, ieškovo pasiūlymas buvo atmestas, kadangi neatitiko pirkimo dokumentų III skyriaus I skirsnio „Bendrieji reikalavimai“ 16.2 punkto „Reikalavimai siurbliui“ reikalavimų.

10Atsakovas pažymėjo, kad pirkimo dokumentuose nurodė, kad nuotekų siurblinėje turi būti sumontuoti du panardinami nuotekų siurbliai. Ieškovas, teikdamas pasiūlymą, pagal pirkimo dokumentų I skyriaus, 1 skirsnio 3.2 punktą turėjo įrašyti visas pagrindines siūlomų įrenginių technines charakteristikas, kurios nurodytos 3.2.1 papunkčio lentelėje, tačiau ieškovo pasiūlyme konkrečiai buvo nurodytas tik siurblio tipas – išcentrinis sausai pastatomas, kitos charakteristikos pasiūlyme nenurodė, o įrašė, kad bus numatytos pagal paruoštą techninį–darbo projektą. Pasiūlyme nebuvo nurodytas vienas konkretus siūlomų siurblių gamintojas, o įrašyti net keli gamintojai. Dėl šių priežasčių atsakovo viešojo pirkimo komisija neturėjo galimybės nustatyti, kad ieškovas, siūlydamas išcentrinius sausai pastatomus siurblius, pasiūlė panardinamus siurblius, kaip reikalavo pirkimo dokumentai.

11Atsakovas taip pat nurodė, kad ieškovo pasiūlyme nerado ir kitų įrengimų techninių charakteristikų, todėl, norėdamas įsitikinti, kad šių įrengimų techninių charakteristikų nėra, 2014 m. birželio 4 d. raštu Nr. l5V-(1.19)-319 kreipėsi į ieškovą, prašydama paaiškinti, kurioje jo pasiūlymo vietoje gali būti išsamios techninės charakteristikos. Tuo tarpu, ieškovas, atsakydamas į prašymą, 2014 m. birželio 10 d. rašte Nr. 993 nepatikslino, kad techninės charakteristikos yra pateiktos pasiūlyme, o jas pateikė kaip priedus prie minėto rašto. Atsakovo teigimu, ieškovas, aiškindamas pateiktą pasiūlymą, jo nepatikslino, o jį pakeitė, todėl atsakovas pagrįstai atmetė pastarojo ieškovo pasiūlymą.

12II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

13Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. lapkričio 14 d. sprendimu nusprendė ieškovo UAB „KRS“ ieškinio netenkinti.

14Teismas nustatė, kad atsakovas UAB „Šilutės vandenys“ vykdo viešąjį pirkimą „Buitinių nuotekų tinklų Tilžės, Lietuvininkų, Klaipėdos ir Pievų gatvėse bei pagrindinės buitinių nuotekų siurblinės Šilutėje renovacija“. Atsakovas atmetė ieškovo pasiūlymą, kadangi jis neatitiko pirkimo dokumentų III skyriaus I skirsnio 16.2 p. reikalavimų. Teismas pažymėjo, kad ieškovas nurodo, jog dėl klaidos pasiūlyme netinkamai nurodė siurblių rūšį. Teismas nurodė, kad atsakovas teigė, kad ieškovo pasiūlymas buvo atmestas ne tik dėl pasiūlyme nurodytos siurblių rūšies; pasiūlymo atmetimo priežastimi buvo nurodytas konkretus pirkimo dokumentų punktas 16.2 p. „Reikalavimai siurbliui“; ieškovo pasiūlyme nebuvo nurodytos visos techninės charakteristikos, siurblių gamintojas, todėl atsakovo viešojo pirkimo komisija negalėjo nustatyti, kad ieškovas siūlė atsakovui reikiamus siurblius. Teismo teigimu, ieškovas į atsakovo prašymą pasiūlymą paaiškinti nepaaiškino, kurioje jo pasiūlymo vietoje gali būti išsamios techninės charakteristikos, o tik pateikė naujus priedus, todėl ieškovo pasiūlymas atmestas pagrįstai kaip neatitinkantis pirkimo dokumentų.

15Teismas konstatavo, kad 2014 m. rugsėjo 2 d. nagrinėjant ieškovo pateiktą pretenziją, atsakovas pasiūlymo 3.2 lentelėje nerado siūlomų įrenginių techninės charakteristikos. Vienintelis aiškus įrašas buvo tik tai, kad nuotekų siurbliai yra „išcentriniai sausai pastatomi“. Kitose lentelės eilutėse buvo įrašas: „Pagal paruoštą techninį darbo projektą“. Teismas pažymėjo, kad atsakovo teigimu, pirkimo komisijai tapo neaišku, kokio gamintojo įrenginiai bus sumontuoti objekte, nes ieškovas minėtoje lentelėje įrašė kelis nuotekų siurblių ir smulkinančių grotų gamintojus, jokios kitos šių įrengimų charakteristikos nepateikė. Teismas taip pat nustatė, kad atsakovas 2014 m. birželio 4 d. raštu Nr. 15V-(1.19)-319 paprašė ieškovą patikslinti pasiūlymą ir nurodyti kurioje pasiūlymo dalyje yra pateikti prašomi įrenginių duomenys. Teismo teigimu, tuo tarpu, ieškovas 2014 m. birželio 10 d. papildomai pateikė dokumentus priedus Nr. 2 ir Nr. 3 su lentelėje nurodytų bei papildomai nurodomų įrenginių techninėmis charakteristikomis, generatoriaus technines charakteristikas pateikė ne lietuvių kalba, nors to reikalavo pirkimo sąlygų I skyriaus, 1 skirsnio, 11 punktas „Pasiūlymo kalba“.

16Teismas, įvertinęs aukščiau paminėtas aplinkybes darė išvadą, jog atsakavo viešojo pirkimo komisija pagrįstai nusprendė, kad ieškovas, aiškindamas savo pasiūlymą, ne jį patikslino, o jį pakeitė, taip iš neatitinkančio jį padarė atitinkančiu pirkimo reikalavimus. Teismo vertinimu, ieškovas neįrodė, jog atsakovui siūlė panardinamus siurblius. Atsižvelgdamas į tai, teismas sprendė, jog atsakovas pagrįstai, nepažeisdamas proporcingumo principo, taikė VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 2 punktą.

17Teismas taip pat laikė nepagrįstais ieškovo motyvus, jog kad pirkimas buvo vykdomas pagal FIDIC geltonąją knygą ir projektas bei įranga galės būti derinami su užsakovu. Teismas pažymėjo, kad viešųjų pirkimų dalyviai jau dalyvaudami pirkime privalo laikytis visų pirkimo sąlygų, nes priešingu atveju kiti pirkimo dalyviai, kurie atitiko ir visiškai įvykdė pirkimo reikalavimus, būtų diskriminuojami.

18Teismas konstatavo, jog atsakovas teisėtai ir pagrįstai atmetė ieškovo pateiktą pasiūlymą supaprastintam atviram konkursui „Buitinių nuotekų tinklų Tilžės, Lietuvininkų, Klaipėdos ir Pievų gatvėse bei pagrindinės buitinių nuotekų siurblinės Šilutėje renovacija“ (VPĮ 39 str. 2 d. 2 p., pirkimo dokumentų 29.1.5 p.), nepažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų bei ieškovo teisių ir teisėtų interesų.

19III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

20Ieškovas UAB „KRS“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. lapkričio 14 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą - ieškinį patenkinti visa apimtimi, nesant galimybės priimti naują sprendimą - panaikinus visą Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. lapkričio 14 d. sprendimą, perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo; priteisti bylinėjimosi išlaidas, patirtas apeliacinės instancijos teisme. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

211) Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai rėmėsi atsakovo nurodytomis aplinkybėmis, neturinčiomis sąsajumo su ginčo dalyku. Ieškovo pasiūlymas buvo atmestas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentų III skyriaus I skirsnio 16.2 p. reikalavimo, tačiau tiek ikiteisminėje ginčo nagrinėjimo stadijoje (atmetant ieškovo pateiktą pretenziją), tiek bylą nagrinėjant teisme atsakovas rėmėsi kitais tariamais ieškovo pasiūlymo trūkumais, dėl kurių ieškovo pasiūlymas nebuvo atmestas. Ieškovo teigimu, atsakovas pažeidė VPĮ nustatytą pasiūlymo vertinimo (atmetimo) ir ginčų nagrinėjimo tvarką (ieškovas neteko galimybės nuo atitinkamų atsakovo argumentų gintis ikiteismine tvarka), todėl ginčas turėjo būti nagrinėjamas pagal ieškovo apibrėžtą ieškinio dalyką, t. y. nagrinėjamas konkretaus ginčijamo atsakovo sprendimo teisėtumas ir pagrįstumas;

222) Pirmosios instancijos teismas ieškovo klaidą nepagrįstai vertino kaip pagrindą pasiūlymui atmesti, todėl teismas, pritardamas atsakovo pozicijai, jog ieškovas ištaisydamas formalią pasiūlymo klaidą padarė pakeitimą, ir priimdamas nemotyvuotą sprendimą, nukrypo nuo teismų praktikos, pagal kurią tokio pobūdžio klaidos negali būti teisėtas pagrindas atmesti tiekėjo pasiūlymą.

23Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas UAB „Šilutės vandenys“ su apeliaciniu skundu nesutinka, prašo Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. lapkričio 14 d. sprendimą palikti nepakeistą, ieškovo UAB „KRS“ apeliacinį skundą atmesti, priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas. Atsakovas atsiliepime į apeliacinį skundą nurodo, jog pirmosios instancijos teismo motyvai, vertinant perkančiosios organizacijos (atsakovo) sprendimus, yra padaryti tinkamai aiškinant ir taikant teisės normas, taip pat tinkamai taikant suformuotą teismų praktiką, tinkamai įvertinus byloje surinktus įrodymus, todėl nėra jokio pagrindo naikinti iš esmės teisėtą ir pagristą teismo sprendimą.

24IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

25Apeliacinis skundas atmestinas, Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. lapkričio 14 d. sprendimas paliktinas nepakeistas.

26Dėl bylos nagrinėjimo ribų

27Pagal CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nustatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

28Teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „KRS“ apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. lapkričio 14 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-1576-123/2014, sprendžia, kad pagrindų, nurodytų CPK 329 ir 330 straipsniuose, dėl kurių skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas turėtų būti naikinamas apeliaciniame skunde išdėstytais argumentais, o taip pat CPK 329 straipsnio 2 dalyje numatytų absoliučių šio sprendimo negaliojimo pagrindų nėra.

29Dėl faktinių bylos aplinkybių

30Bylos medžiaga patvirtina, kad atsakovas UAB „Šilutės vandenys“ 2014 m. balandžio 28 d. paskelbė supaprastintą atvirą konkursą „Buitinių nuotekų tinklų Tilžės, Lietuvininkų, Klaipėdos ir Pievų gatvėse bei pagrindinės buitinių nuotekų siurblinės Šilutėje renovacija“, pirkimo Nr. 150691 (toliau – konkursas). Ieškovas UAB „KRS“ 2014 m. gegužės 9 d. pateikė atsakovui pasiūlymą. Atsakovas 2014 m. birželio 4 d. raštu Nr. l5V-(1.19)-319 kreipėsi į ieškovą, prašydamas patikslinti pasiūlymą. Ieškovas 2014 m. birželio 10 d. raštu Nr. 993 pateikė paaiškinimus. Atsakovas 2014 m. rugpjūčio 27 d. raštu Nr. 15V –(1.19)-437 informavo ieškovą, kad 2014 m. rugpjūčio 26 d. posėdžio metu atmetė ieškovo pasiūlymą kaip neatitinkantį pirkimo dokumentų III skyriaus 1 skirsnio 16.2 p. reikalavimų. Atsakovas 2014 m. rugpjūčio 27 d. pranešimu taip pat informavo, kad nustatė neatmestų tiekėjų pasiūlymų eilę, pirkimo laimėtoją, kurį nutarė pakviesti pasirašyti darbų atlikimo sutartį. Ieškovas 2014 m. rugsėjo 1 d. pateikė atsakovui pretenziją Nr. 1455, kurią atsakovas 2014 m. rugsėjo 3 d. raštu Nr. 15V–(1.19)-446 atmetė kaip nepagrįstą.

31Dėl viešųjų pirkimų

32Viešųjų pirkimų institutas yra tiek nacionalinės, tiek Europos Bendrijos teisės objektas, todėl, be nacionalinės teisės aktų, jis reguliuojamas ir Europos Bendrijos teisės aktais – direktyvomis. Tačiau Bendrijos teisė nereguliuoja visų viešųjų pirkimų teisinio reguliavimo aspektų, kai kuriuos palikdama nacionalinei teisei. Viešųjų pirkimų teisinius santykius nacionaliniu lygmeniu reguliuoja bendrieji ir specialieji teisės aktai. Bendrieji teisės aktai – CK ir CPK, specialieji teisės aktai – VPĮ bei kiti viešuosius pirkimus reglamentuojantys teisės aktai. Remiantis VPĮ 3 straipsnio 1, 2 dalimis perkančiajai organizacijai nustatyta imperatyvi pareiga užtikrinti, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų bei kitų įstatymo reikalavimų įgyvendinant pirkimų tikslą – sudaryti viešojo pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai panaudojant lėšas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas teismų praktiką aiškinant ir taikant viešųjų pirkimų institutą, yra nurodęs, kad Viešųjų pirkimų įstatymu siekiama skatinti kokybišką prekių ir paslaugų, reikalingų užtikrinti valstybės ir savivaldybių darnią ir tinkamą veiklą, gavimą, skatinti konkurenciją ir rinkos plėtrą, užtikrinti racionalų valstybės biudžeto lėšų naudojimą, garantuoti lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principus, įgyvendinti priemones, atsižvelgiant į Nacionalinės kovos su korupcija programos tikslus ir uždavinius. Viešųjų pirkimų teisinis reglamentavimas susijęs su viešojo intereso apsauga, todėl VPĮ viešiesiems pirkimams nustatyti specialūs reikalavimai, o šio įstatymo nuostatos aiškintinos ir taikytinos taip, kad būtų apgintas viešasis interesas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2005; 2008 m. gruodžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-583/2008). Europos Bendrijų Teisingumo Teismas viešojo pirkimo procedūrų koordinavimo Bendrijos lygiu procese išskiria ne tik laisvo prekių, paslaugų judėjimo bei įsisteigimo laisvės apsaugą, bet ir tiekėjų ekonominių interesų apsaugą bei šių tiekėjų tarpusavio konkurencijos skatinimą (Europos Bendrijų Teisingumo Teismo 2000 m. spalio 5 d. Sprendimas Komisija prieš Prancūziją, C-16/98, Rink. 2000, p. I-8315).

33Dėl ieškovo UAB „KRS“ teisės ginčyti perkančiosios organizacijos veiksmus

34Nagrinėjamu atveju apeliantas nesutinka su priimtu sprendimu teigdamas, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai rėmėsi atsakovo nurodytomis aplinkybėmis, neturinčiomis sąsajumo su ginčo dalyku. Apelianto teigimu, atsakovas tiek ikiteisminėje ginčo nagrinėjimo stadijoje (atmetant ieškovo pateiktą pretenziją), tiek bylą nagrinėjant teisme rėmėsi kitais tariamais ieškovo pasiūlymo trūkumais, dėl kurių ieškovo pasiūlymas nebuvo atmestas.

35Teisėjų kolegija nepripažįsta pagrįstais nurodytų apeliacinio skundo argumentų. Bylos duomenys patvirtina, kad atsakovas atmetė ieškovo pasiūlymą, kadangi ieškovo pasiūlymas neatitiko pirkimo sąlygų III skyriaus 1 skirsnio 16.2 p. nustatytų reikalavimų. Atsakovo konstatuotos ir nurodytos aplinkybės, kad pasiūlyme nebuvo nurodytos visos reikiamos technikinės charakteristikos, kad pasiūlymas turi kitus trūkumus, kad ieškovas, paaiškindamas pasiūlymą, pakeitė pasiūlymą, patvirtina, kad ieškovo pasiūlymas neatitiko pirkimo sąlygų III skyriaus 1 skirsnio 16.2 p. nustatytų reikalavimų.

36Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad atsakovas, vertindamas ieškovo pasiūlymą, nepažeidė įstatymo reikalavimų, ieškovui buvo sudarytos sąlygos ginti savo teises tiek viešajame pirkime, tiek pirmosios instancijos teisme, ieškovas gynė savo teises, nei atsakovas, nei teismas ieškovo teisių nepažeidė.

37Bylos duomenys patvirtina, kad ieškovas, nesutikdamas su atsakovo 2014 m. rugpjūčio 26 d. sprendimu, 2014 m. rugsėjo 1 d. pateikė atsakovui pretenziją Nr. 1455, kurioje prašė panaikinti sprendimą bei nedelsiant sustabdyti pirkimo procedūras, kol bus išnagrinėta jo pretenzija ir priimtas sprendimas. Pretenzijoje ieškovas nurodė, kad jo pasiūlymas buvo atmestas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentų III skyriaus 1 skirsnio 16.2 p. reikalavimų. Ieškovo teigimu, jis pirkime pasiūlė ir, apskaičiuodamas pasiūlymo kainą bei nurodydamas technines charakteristikas, vertino panardinamus siurblius, atitinkančius pirkimų dokumentų reikalavimus. Tuo tarpu, pasiūlyme sausai pastatomi siurbliai buvo nurodyti per klaidą. Dėl to ieškovo teigimu, jo pasiūlymas negalėjo būti atmestas, nes iš esmės jis atitiko keliamus reikalavimus (pirkimo dokumentų 29.1.5 p.).

38Atsakovas 2014 m. rugpjūčio 27 d. rašte Nr. 15V-(1.19)-437 nurodė, kad ieškovo pasiūlymas neatitiko konkurso pirkimo dokumentų reikalavimų: nuotekų siurblinėje turi būti panardinami nuotekų siurbliai (pirkimo dokumentų III skyriaus 1 skirsnio 16.2 p.), ieškovas UAB „KRS“ nurodė pateiksiantis išcentrinius sausai pastatomus siurblius (pasiūlymo 3.2 lentelė).

39Kaip minėta, atsakovas 2014 m. rugsėjo 3 d. raštu Nr. 15V–(1.19)-446 atmetė ieškovo pretenziją. Atsakovas nurodė, jog ieškovo pateiktas pasiūlymas turėjo dar ir kitų trūkumų, t. y. ieškovas kartu su pasiūlymu nepateikė siūlomų įrenginių techninės charakteristikos. Vienintelis aiškus įrašas buvo tik tai, kad nuotekų siurbliai yra „išcentriniai sausai pastatomi“. Kitose lentelės eilutėse buvo įrašas: „Pagal paruoštą techninį darbo projektą“. Atsakovo teigimu, pirkimo komisijai buvo neaišku, kokio gamintojo įrenginiai bus sumontuoti objekte, nes ieškovas minėtoje lentelėje įrašė kelis nuotekų siurblių ir smulkinančių grotų gamintojus, jokios kitos šių įrengimų charakteristikos nepateikė. Atsakovas 2014 m. birželio 4 d. raštu Nr. 15V-(1.19)-319 paprašė ieškovą patikslinti pasiūlymą, nurodyti, kurioje pasiūlymo dalyje yra pateikti prašomi įrenginių duomenys. Tuo tarpu, ieškovas 2014 m. birželio 10 d. papildomai pateikė dokumentus priedus Nr. 2 ir Nr. 3 su lentelėje nurodytų bei papildomai nurodomų įrenginių techninėmis charakteristikomis, generatoriaus technines charakteristikas pateikė ne lietuvių kalba, nors to reikalavo pirkimo dokumentų I skyriaus, 1 skirsnio, 11 punktas „Pasiūlymo kalba“.

40VPĮ 93 straipsnio 1 dalyje numatyta tiekėjo, manančio, kad perkančioji organizacija nesilaikė šio įstatymo reikalavimų ir tuo pažeidė ar pažeis jo teisėtus interesus, teisė kreiptis į teismą dėl perkančiosios organizacijos sprendimų, kurie neatitinka šio įstatymo reikalavimų, panaikinimo ar pakeitimo (VPĮ 93 str. 1 d 2 p.). To paties straipsnio 3 dalis numato privalomą ikiteisminę tokio ginčo nagrinėjimo procedūrą - tiekėjas, norėdamas iki pirkimo sutarties sudarymo ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimus ar veiksmus, pirmiausia turi pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai.

41CPK 4233 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad ieškinyje negali būti reiškiami reikalavimai, kurie nebuvo keliami tiekėjo kreipimesi, pareikštame išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarka, išskyrus atvejus, kai šių reikalavimų ieškovas negalėjo kelti kreipimosi padavimo metu. Be to, ieškinio pagrindas turi sutapti su tiekėjo kreipimesi, pareikštame išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarka, nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis, kuriomis buvo grindžiamas tas kreipimasis, išskyrus atvejus, kai šių aplinkybių ieškovas negalėjo nurodyti kreipimosi padavimo metu (CPK 4233 str. 3 d.).

42Teisėjų kolegija pažymi, jog Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo praktikoje yra nurodęs, kad sprendžiant tiekėjo ir perkančiosios organizacijos ginčo apimtį, svarbūs tiekėjo pretenzijoje keliami klausimai, o tikslus pretenzijos turinio nustatymas svarbus ir dėl to, kad ieškovo teisme iškelti perkančiosios organizacijos galimi pažeidimai turėtų sutapti su iškeltaisiais pretenzijoje, t. y. ieškovas savo reikalavimą teisme galėtų grįsti tik tokiais pažeidimais, kurie buvo priešpastatyti pretenzijoje ir perkančiosios organizacijos arba neišnagrinėti, arba išnagrinėti, tačiau pripažinti kaip nepagrįsti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. liepos 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-307/2011; 2011 m. gruodžio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-506/2011).

43Atsakovo 2014 m. rugpjūčio 27 d. raštas Nr. 15V-(1.19)-437 patvirtina, jog apelianto pasiūlymas buvo atmestas, kad neatitiko pirkimo dokumentų III skyriaus 1 skirsnio 16.2 punkto reikalavimų „Reikalavimai siurbliui“. Teisėjų kolegijos vertinimu, atsakovo konstatuoti pasiūlymo trūkumai (pasiūlyme nepateikti visos reikiamos techninės charakteristikos, kiti pasiūlymo trūkumai, pasiūlymo pakeitimas tikslinant pasiūlymą) tik patvirtina, kad apelianto pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentų III skyriaus 1 skirsnio 16.2 punkto reikalavimų.

44Atsižvelgdama į tai kas išdėstyta, teisėjų kolegija sprendžia, jog, priešingai nei teigia apeliantas, ginčas, kilęs tarp tiekėjo UAB „KRS“ ir perkančiosios organizacijos UAB „Šilutės vandenys“ buvo išnagrinėtas nepažeidžiant VPĮ nustatytos pasiūlymo vertinimo (atmetimo) ir ginčų nagrinėjimo tvarkos. Pirmosios instancijos teismas, priimdamas ginčijamą sprendimą pagrįstai ir teisėtai rėmėsi atsakovo nurodytomis aplinkybėmis.

45Bylos duomens patvirtina, kad ieškovas turėjo galimybę ginčyti ir ginčijo perkančiosios organizacijos veiksmus tiek pirkime, tiek teisme.

46Dėl ieškovo UAB „KRS“ atitikties pirkimo dokumentų III skyriaus 1 skirsnio 16.2 punkto reikalavimui

47Teisėjų kolegija pažymi, kad perkančioji organizacija, vertindama pasiūlymus, visiems tiekėjams turi sudaryti vienodas sąlygas konkuruoti dėl viešojo pirkimo sutarties sudarymo. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pažymėta, kad vienas iš skaidrumo viešuosiuose pirkimuose principo turinio elementų yra perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų teisės normų bei savo paskelbto viešojo pirkimo dokumentų sąlygų laikymasis. Konkurso sąlygų neatitinkančio pasiūlymo neatmetimas yra neteisėtas. Priešingi perkančiosios organizacijos veiksmai pažeidžia skaidrumo principą, nes perkančioji organizacija nesilaiko pareigos visų viešojo pirkimo procedūrų metu laikytis pačios nustatytų ir paskelbtų sąlygų, nors tiekėjai turėjo teisėtų lūkesčių dėl viešojo pirkimo sąlygų nekeičiamumo. Skaidraus viešojo pirkimo siekimas nėra savitikslis, jis padeda siekti kitų tikslų, visų pirma – tiekėjų lygiateisiškumo. Skaidrumas yra vienas lemiančių veiksnių, kuriuo užtikrinama neiškraipyta tiekėjų tarpusavio konkurencija. Tik nuoseklus ir tikslus pirkimo sąlygų reikalavimų laikymasis ir vienodas jų nuostatų traktavimas visų be išimties tiekėjų atžvilgiu gali užtikrinti paskelbto konkurso skaidrumą ir galimybę objektyviai nustatyti konkurso laimėtoją (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. vasario 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-25/2008; 2010 m. balandžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-150/2010;2010 m. lapkričio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-425/2010;2011 m. birželio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-293/2011).

48VPĮ 2 straipsnio 21 dalyje nurodyta, kad pirkimo dokumentai – perkančiosios organizacijos raštu pateikiami tiekėjams dokumentai ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys, apibūdinantys perkamą objektą ir pirkimo sąlygas: skelbimas, kvietimas, techninė specifikacija, aprašomieji dokumentai, pirkimo sutarties projektas, kiti dokumentai ir dokumentų paaiškinimai (patikslinimai). VPĮ 24 straipsnio 2 dalyje nurodytos pirkimo dokumentų privalomos sudedamosios dalys yra prekių, paslaugų ar darbų pavadinimas, kiekis (apimtis), su prekėmis teiktinų paslaugų pobūdis, prekių tiekimo, paslaugų teikimo ar darbų atlikimo terminai (VPĮ 24 str. 2 d. 6 p.), techninė specifikacija (VPĮ 24 str. 2 d. 7 p.), pasiūlymo vertinimo kriterijai ir sąlygos (VPĮ 24 str. 2 d. 8 p.), informacija, kaip turi būti apskaičiuota ir išreikšta pasiūlymuose nurodoma kaina (VPĮ 24 str. 2 d. 12 p.) ir kiti.

49Pagal VPĮ 39 straipsnio, reglamentuojančio pasiūlymų vertinimą ir palyginimą, 1 dalį perkančioji organizacija gali prašyti, kad dalyviai paaiškintų savo pasiūlymus, tačiau ji negali prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pasiūlymo, pateikto atviro ar riboto konkurso metu, ar galutinio pasiūlymo, pateikto konkurencinio dialogo metu, esmės – pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus.

50Apeliantas teigia, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai ieškovo klaidą vertino kaip pagrindą pasiūlymui atmesti. Teisėjų kolegija, įvertinusi byloje surinktus įrodymus bei šiuo klausimu suformuotą teismų praktiką, minėtus apelianto argumentus laiko nepagrįstais.

51Kaip minėta, bylos duomenys patvirtina, jog apeliantas pasiūlymo 3.2 „Siūlomų įrengimų techninės charakteristikos“ lentelėje nurodė siūlantis išcentriniai sausai pastatomus nuotekų siurblius. Apeliantas pasiūlyme neįrašė konkrečių techninių charakteristikų, tik nurodė: „pagal paruoštą techninį-darbo projektą“. Atsakovas, vykdydamas VPĮ 39 straipsnio 1 dalyje nustatytą pareigą, 2014 m. birželio 4 d. raštu Nr. l5V-(1.19)-319 kreipėsi į ieškovą, prašydamas patikslinti pasiūlymą. Tuo tarpu, apeliantas kartu su 2014 m. birželio 10 d. raštu Nr. 993 vietoje techninės specifikacijos neatitinkančių siurblių nurodė panardinamus siurblius.

52Įvertinus nustatytas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad tokiu būdu apeliantas, nurodydamas kitą siurblių tipą, pakeitė savo pasiūlymą, kadangi ieškovui nurodžius kitą siurblių tipą, pastarojo pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus. Dėl to teisėjų kolegija daro išvadą, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai ieškovo veiksmus aiškinant pasiūlymą traktavo kaip pasiūlymo pakeitimą, o ne jo tikslinimą, nes ieškovas, tikslindamas pasiūlymą, iš neatitinkančio reikalavimų pasiūlymą padarė atitinkančiu pirkimo reikalavimams.

53Teisėjų kolegija pagal atsakovo pateiktą ginčo pirkime pasiūlymą, šio pasiūlymo trūkumus (pagal pirkimo sąlygų reikalavimus nenurodytos visos techninės charakteristikos ir kiti trūkumai), taip pat pasiūlymo keitimo tikslinant aplinkybes sprendžia, kad ieškovas pasiūlyme nurodydamas išcentrinius sausai pastatomus nuotekų siurblius nepadarė klaidos. Teisėjų kolegijos nuomone, ieškovas neįrodė ir bylos duomenys nepatvirtina, kad ieškovas pasiūlyme padarė formalią klaidą.

54Atsižvelgdama į aukščiu išdėstytą, tiesėjų kolegija, įvertinusi bylos duomenis, sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas, nenukrypdamas nuo teismų praktikos, pagrįstai ieškovo veiksmus pateikiant pasiūlymą konkurso metu nelaikė klaida bei pagrįstai konstatavo, jog atsakovas teisėtai ir pagrįstai atmetė ieškovo pateiktą pasiūlymą supaprastintam atviram konkursui „Buitinių nuotekų tinklų Tilžės, Lietuvininkų, Klaipėdos ir Pievų gatvėse bei pagrindinės buitinių nuotekų siurblinės Šilutėje renovacija“, nepažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų bei ieškovo teisių ir teisėtų interesų.

55Dėl kitų apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentų

56Teisėjų kolegija pažymi, kad kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010; 2011 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-52/2011). Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad kiti apeliacinio skundo bei atsiliepimo į jį argumentai teisiškai nėra reikšmingi teisingam bylos išnagrinėjimui, pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui.

57Dėl apeliacinio skundo ir pirmosios instancijos teismo sprendimo

58Vadovaudamasi nurodytomis aplinkybėmis ir motyvais, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, atmesdamas ieškovo UAB „KRS“ ieškinį atsakovui UAB „Šilutės vandenys“ dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, tinkamai ir teisingai įvertino byloje pateiktus įrodymus, nepažeidė įrodymų vertinimą reglamentuojančių proceso taisyklių ir tinkamai jas taikė, visapusiškai ir objektyviai išaiškino ir teisingai nustatė bylos aplinkybes, teisingai aiškino ir taikė viešuosius pirkimus reglamentuojančias teisės normas, principus, atskleidė bylos esmę ir priėmė teisėtą, pagrįstą sprendimą (CPK 263 straipsnio 1 dalis, 329 straipsnio 1 dalis, 330 straipsnis).

59Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliacinis skundas yra nepagrįstas ir atmestinas, o Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. lapkričio 14 d. sprendimas paliktinas nepakeistu.

60Dėl laikinųjų apsaugos priemonių

61Teisėjų kolegija sprendžia, kad panaikintinos Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 18 d. nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones (CPK 149, 150 str.).

62Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme

63Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93, 302 str.).

64Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į priimamą procesinį sprendimą, sprendžia, kad bylinėjimosi išlaidų atlyginimas apeliacinės instancijos teisme apeliantui UAB „KRS“ nepriteistinas (CPK 98 str. 1 d.).

65Atsakovas UAB „Šilutės vandenys“ atsiliepimu į ieškovo UAB „KRS“ apeliacinį skundą prašo priteisti iš apelianto UAB „KRS“ patirtas bylinėjimosi išlaidas apeliacinės instancijos teisme. Byloje pateikti įrodymai patvirtina, patirtų bylinėjimosi išlaidų dydį, todėl atsakovo prašymas tenkintinas ir iš ieškovo UAB „KRS“ atsakovui UAB „Šilutės vandenys“ priteistinos 555,08 Eur dydžio bylinėjimosi išlaidos apeliacinės instancijos teisme.

66Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

67Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. lapkričio 14 d. sprendimą palikti nepakeistą.

68Priteisti iš ieškovo UAB „KRS“ atsakovui UAB „Šilutės vandenys“ 555,08 Eur (penkis šimtus penkiasdešimt penkis eurus ir aštuonis euro centus) bylinėjimosi išlaidų.

69Panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 18 d. nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą pagal apeliacinį skundą,... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. Ieškovas UAB „KRS“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui UAB... 5. Ieškovas ieškinyje bei kituose procesiniuose dokumentuose nurodė, kad... 6. Ieškovas nurodė, jog nesutikdamas su pasiūlymo atmetimu, pateikė atsakovui... 7. Ieškovo teigimu, ieškovas pasiūlyme dėl klaidos įrašė, jog pateiks... 8. Atsakovas UAB „Šilutės vandenys“ atsiliepime į ieškinį bei kituose... 9. Atsakovas nurodė, kad supaprastinto atviro konkurso „Buitinių nuotekų... 10. Atsakovas pažymėjo, kad pirkimo dokumentuose nurodė, kad nuotekų... 11. Atsakovas taip pat nurodė, kad ieškovo pasiūlyme nerado ir kitų įrengimų... 12. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 13. Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. lapkričio 14 d. sprendimu nusprendė... 14. Teismas nustatė, kad atsakovas UAB „Šilutės vandenys“ vykdo viešąjį... 15. Teismas konstatavo, kad 2014 m. rugsėjo 2 d. nagrinėjant ieškovo pateiktą... 16. Teismas, įvertinęs aukščiau paminėtas aplinkybes darė išvadą, jog... 17. Teismas taip pat laikė nepagrįstais ieškovo motyvus, jog kad pirkimas buvo... 18. Teismas konstatavo, jog atsakovas teisėtai ir pagrįstai atmetė ieškovo... 19. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 20. Ieškovas UAB „KRS“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Klaipėdos... 21. 1) Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai rėmėsi atsakovo nurodytomis... 22. 2) Pirmosios instancijos teismas ieškovo klaidą nepagrįstai vertino kaip... 23. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas UAB „Šilutės vandenys“ su... 24. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 25. Apeliacinis skundas atmestinas, Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. lapkričio... 26. Dėl bylos nagrinėjimo ribų... 27. Pagal CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas bylos nagrinėjimo... 28. Teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal... 29. Dėl faktinių bylos aplinkybių... 30. Bylos medžiaga patvirtina, kad atsakovas UAB „Šilutės vandenys“ 2014 m.... 31. Dėl viešųjų pirkimų... 32. Viešųjų pirkimų institutas yra tiek nacionalinės, tiek Europos Bendrijos... 33. Dėl ieškovo UAB „KRS“ teisės ginčyti perkančiosios organizacijos... 34. Nagrinėjamu atveju apeliantas nesutinka su priimtu sprendimu teigdamas, jog... 35. Teisėjų kolegija nepripažįsta pagrįstais nurodytų apeliacinio skundo... 36. Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad atsakovas, vertindamas... 37. Bylos duomenys patvirtina, kad ieškovas, nesutikdamas su atsakovo 2014 m.... 38. Atsakovas 2014 m. rugpjūčio 27 d. rašte Nr. 15V-(1.19)-437 nurodė, kad... 39. Kaip minėta, atsakovas 2014 m. rugsėjo 3 d. raštu Nr. 15V–(1.19)-446... 40. VPĮ 93 straipsnio 1 dalyje numatyta tiekėjo, manančio, kad perkančioji... 41. CPK 4233 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad ieškinyje negali būti reiškiami... 42. Teisėjų kolegija pažymi, jog Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo... 43. Atsakovo 2014 m. rugpjūčio 27 d. raštas Nr. 15V-(1.19)-437 patvirtina, jog... 44. Atsižvelgdama į tai kas išdėstyta, teisėjų kolegija sprendžia, jog,... 45. Bylos duomens patvirtina, kad ieškovas turėjo galimybę ginčyti ir ginčijo... 46. Dėl ieškovo UAB „KRS“ atitikties pirkimo dokumentų III skyriaus 1... 47. Teisėjų kolegija pažymi, kad perkančioji organizacija, vertindama... 48. VPĮ 2 straipsnio 21 dalyje nurodyta, kad pirkimo dokumentai – perkančiosios... 49. Pagal VPĮ 39 straipsnio, reglamentuojančio pasiūlymų vertinimą ir... 50. Apeliantas teigia, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai ieškovo... 51. Kaip minėta, bylos duomenys patvirtina, jog apeliantas pasiūlymo 3.2... 52. Įvertinus nustatytas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad tokiu... 53. Teisėjų kolegija pagal atsakovo pateiktą ginčo pirkime pasiūlymą, šio... 54. Atsižvelgdama į aukščiu išdėstytą, tiesėjų kolegija, įvertinusi bylos... 55. Dėl kitų apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentų... 56. Teisėjų kolegija pažymi, kad kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad... 57. Dėl apeliacinio skundo ir pirmosios instancijos teismo sprendimo... 58. Vadovaudamasi nurodytomis aplinkybėmis ir motyvais, teisėjų kolegija... 59. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliacinis skundas... 60. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių... 61. Teisėjų kolegija sprendžia, kad panaikintinos Klaipėdos apygardos teismo... 62. Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme... 63. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 64. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į priimamą procesinį sprendimą,... 65. Atsakovas UAB „Šilutės vandenys“ atsiliepimu į ieškovo UAB „KRS“... 66. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 67. Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. lapkričio 14 d. sprendimą palikti... 68. Priteisti iš ieškovo UAB „KRS“ atsakovui UAB „Šilutės vandenys“... 69. Panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 18 d. nutartimi...