Byla B2-517-569/2018
Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kietasis biokuras“ ir „MasterEM“ AS kreditorinių reikalavimų tvirtinimo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Asmic Baltic“ bankroto byloje

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Lina Muchtarovienė

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo prašymus dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kietasis biokuras“ ir „MasterEM“ AS kreditorinių reikalavimų tvirtinimo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Asmic Baltic“ bankroto byloje.

3Teismas

Nustatė

41. Šiaulių apygardos teismas 2017 m. rugsėjo 5 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „Asmic Baltic“. Bankroto administratoriumi paskirta UAB „Lausona“. Šiaulių apygardos teismo 2017 m. gruodžio 4 d. nutartimi patvirtintas bankrutuojančios UAB „Asmic Baltic“ kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas, kuriame buvo patvirtinti UAB „Kietasis biokuras“ ir „MasterEM“ AS kreditoriniai reikalavimai. Kreditorius G. D. pateikė atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2017 m. gruodžio 4 d. nutarties, kuriame nurodė, kad buvo nepagrįstai patvirtinti kreditorių UAB „Kietasis biokuras“ ir „MasterEM“ AS kreditoriniai reikalavimai. 2018 m. sausio 16 d. Šiaulių apygardos teismo nutartimi panaikinta Šiaulių apygardos teismo 2017 m. gruodžio 4 d. nutarties dalis dėl UAB „Kietasis biokuras“ ir „MasterEM“ AS kreditorinių reikalavimų tvirtinimo ir klausimas dėl minėtų kreditorinių reikalavimų tvirtinimo paskirtas nagrinėti iš naujo.

52. „MasterEM“ AS bankroto administratoriui buvo pateikusi prašymą patvirtinti 1 667,00 Eur kreditorinį reikalavimą. „MasterEM“ AS teismui nepateikė jokių papildomų duomenų dėl prašomo tvirtinti kreditorinio reikalavimo pagrindimo.

63. UAB „Kietasis biokuras“ bankroto administratoriui buvo pateikusi prašymą patvirtinti 14 547,83 Eur kreditorinį reikalavimą. Pakartotinai nagrinėjant klausimą dėl kreditorinio reikalavimo tvirtinimo, UAB „Kietasis biokuras“ pateikė teismui pareiškimą dėl kreditorinio reikalavimo atsisakymo, kuriuo informuoja teismą, jog UAB „Kietasis biokuras“ atsisako 14 547,83 Eur dydžio finansinio reikalavimo bankrutavusios UAB „Asmic Baltic“ bankroto byloje, todėl prašo iš naujo nagrinėjamą klausimą dėl kreditorės UAB „Kietasis biokuras“ kreditorinių reikalavimų tvirtinimo palikti nenagrinėtu.

74. Bankrutavusios UAB „Asmic Baltic“ bankroto administratorius prašo UAB „Kietasis biokuras“ ir „MasterEM“ AS kreditorinius reikalavimus atmesti kaip nepagrįstus. Nurodo, kad UAB „Asmic Baltic“ pagamino ir sumontavo UAB „Kietasis biokuras“ mobilią konvejerinę sistemą su priėmimo bunkeriu, o UAB „Kietasis biokuras“ įsipareigojo sumokėti už nupirktą ir sumontuotą turtą 26 620,00 Eur. UAB „Kietasis biokuras“ savo įsipareigojimus įvykdė tik iš dalies – sumokėjo 13 310,00 Eur avansą bankiniu pavedimu, todėl liko 13 310,00 Eur skola. Minėtas turtas yra iki galo pagamintas, sumontuotas ir yra UAB „Kietasis biokuras“ teritorijoje bei dispozicijoje, UAB „Kietasis biokuras“ prašomas tvirtinti kreditorinis reikalavimas (tiek skolos, tiek palūkanų dalyje) yra nepagrįstas. Bankroto administratoriaus teigimu, „MasterEM“ AS nėra pateikusi jokių įrodymų apie darbų atlikimą, todėl neturi teisės reikalauti iš bankrutavusios UAB „Asmic Baltic“ nuostolių atlyginimo.

8UAB „Kietasis biokuras“ atsisakymas nuo kreditorinio reikalavimo priimtinas, byla šioje dalyje nutrauktina. Atsisakytina tvirtinti „MasterEM“ AS kreditorinį reikalavimą.

95. Bet kurioje proceso stadijoje ieškovas turi teisę atsisakyti ieškinio. Teismas priima nutartį priimti ieškinio atsisakymą ir nutraukia bylą (CPK 140 straipsnio 1 dalis). Teisme gautas kreditorės UAB „Kietasis biokuras“ atsisakymas nuo pareikšto 14 547,83 Eur kreditorinio reikalavimo. Nurodo, kad kreditorei žinomos visos kreditorinio reikalavimo atsisakymo pasekmės.

106. Pateiktas prašymas neprieštarauja imperatyvioms įstatymo nuostatoms ar viešajam interesui, kreditorei yra žinomos bylos nutraukimo pasekmės, nurodytos CPK 294 straipsnio 2 dalyje, jog vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, priimtinas kreditorės UAB „Kietasis biokuras“ atsisakymas nuo 14 547,83 Eur kreditorinio reikalavimo ir civilinės bylos dalis dėl šio kreditorinio reikalavimo nutrauktina (CPK 293 straipsnio 4 punktas).

11Dėl „MasterEM“ AS kreditorinio reikalavimo

127. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 21 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog, iškėlus teisme bankroto bylą, kreditoriai turi teisę per teismo nustatytą laikotarpį savo reiškiamus reikalavimus perduoti administratoriui. ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 10 punkte numatyta, kad bankrutuojančios įmonės bankroto administratorius, remdamasis pareikštais reikalavimais, patikslintais pagal įmonės apskaitos dokumentus, sudaro šios įmonės kreditorių bei jų reikalavimų sąrašą ir ne vėliau kaip per mėnesį nuo teismo nustatyto termino pabaigos pateikia jį teismui tvirtinti, kreditorių susirinkime ir teisme ginčija nepagrįstus kreditorių reikalavimus.

138. Pirminį kreditoriaus pareikštų reikalavimų patikrinimą atlieka bankrutuojančios įmonės administratorius pagal kreditoriaus bei įmonės pateiktus apskaitos dokumentus ir reikalavimus arba teikia tvirtinti teismui, arba juos ginčija teisme. Nagrinėjamu atveju bankroto administratorius pateikė teismui tvirtinti „MasterEM“ AS 1667,00 Eur kreditorinį reikalavimą. Šiaulių apygardos teismo 2017 m. gruodžio 4 d. nutartimi patvirtintas bankrutuojančios UAB „Asmic Baltic“ kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas, kuriame buvo patvirtintas ir „MasterEM“ AS 1667,00 Eur trečios eilės kreditorinis reikalavimas. Kreditorius G. D. pateikė atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2017 m. gruodžio 4 d. nutarties, kuriame nurodė, kad buvo nepagrįstai patvirtintas kreditorės „MasterEM“ AS kreditorinis reikalavimas, nes jokių darbų „MasterEM“ AS nėra atlikusi, todėl neturi teisės reikalauti iš UAB „Asmic Baltic“ nuostolių atlyginimo. 2018 m. sausio 16 d. Šiaulių apygardos teismo nutartimi panaikinta Šiaulių apygardos teismo 2017 m. gruodžio 4 d. nutarties dalis dėl „MasterEM“ AS kreditorinio reikalavimo tvirtinimo.

149. Pažymėtina, jog nepriklausomai nuo administratoriaus pozicijos dėl konkrečių kreditorių reikalavimų, juos dar kartą tikrina teismas. Kasacinio teismo praktikoje pažymima, kad teismas kreditoriaus reikalavimą tvirtina tik tokiu atveju, jei iš byloje esančių duomenų galima prieiti išvadą, kad jis pagrįstas įrodymais, kurių nepaneigia kiti įrodymai (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. rugsėjo 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-369/2009; kt.).

1510. Kreditoriaus reikalavimo tvirtinimo procedūra pagal savo teisinę prigimtį atitinka civilinės bylos nagrinėjimą. Pažymėtina, kad reikšmingos byloje aplinkybės nustatomos ir įvertinamos, vadovaujantis CPK įtvirtintomis įrodinėjimo bei įrodymų vertinimo taisyklėmis ir jų aiškinimo bei taikymo klausimais suformuota kasacinio teismo praktika. Pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą. Teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. sausio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-110/2013; kt.); kiekvienoje konkrečioje situacijoje turi spręsti dėl byloje esančių įrodymų pakankamumo ir patikimumo, įvertinti, ar nėra prieštaravimų tarp įrodymų, ar šalutiniai duomenys patvirtina pagrindinius, ar pakankami tiesioginiai duomenys, ar nuoseklūs šalutiniai įrodomieji faktai. Jei įrodymai neprieštarauja vieni kitiems ir jų visuma leidžia daryti pagrįstą išvadą.

1611. Bylos duomenimis nustatyta, kad „MasterEM“ AS bankroto administratoriui pateikė pareiškimą dėl įtraukimo į kreditorių sąrašą su 1 667,00 Eur kreditoriniu reikalavimu, nurodydama, jog 2016-06-01 dėl darbų atlikimo, tai yra metalinių konstrukcijų montavimo, UAB „Asmic Baltic“ ir AS „MasterEM“ pasirašė subrangos sutartį ir darbus visiškai atliko. Rangovas UAB „Asmic Baltic“ už darbus sumokėjo tik 1000 Eur avansu ir iki šiol yra skolinga 1 667,00 Eur, neskaičiuojant delspinigių, palūkanų. Nurodė, jog siekdama taikaus ginčo sprendimo, dar iki bankroto bylos iškėlimo, 2017 m. gegužės mėnesi per antstolį raštu kreipėsi į rangovą ir siūlė įvairius atsiskaitymo variantus, kad ir dalimis, tačiau rangovas į tai nereagavo. Minėtame pareiškime „MasterEM“ AS nurodė, kad visi įrodymai kreditoriniam reikalavimui pagrįsti yra likę pas rangovą UAB „Asmic Baltic“, tačiau rašytas pretenzijas ir atliktų darbų aktą „MasterEM“ AS yra išsaugojusi, todėl, esant reikalui, galės bankroto administratoriui pateikti.

1712. Pažymėtina, jog teismas „MasterEM“ AS el. paštu išsiuntė 2018 m. sausio 16 d. nutarties, atskirojo skundo bei pranešimo dėl atsiliepimo pateikimo kopijas. „MasterEM“ AS direktorius patvirtino, kad minėtus procesinius dokumentus gavo ( b. l. 52). Tačiau teismui nepateikė atsiliepimo ir jokių įrodymų, patvirtinančių kreditorinio reikalavimo pagrįstumą. Nepateikė pareiškime dėl įtraukimo į kreditorių sąrašą nurodytų pretenzijų ir atliktų darbų akto. Bankroto administratorius teismui nurodė, jog „MasterEM“ AS nėra jam pateikusi jokių įrodymų apie darbų atlikimą.

1813. Įvertinęs išdėstytas faktines bylos aplinkybes, nagrinėjamu atveju, pareiškėjai nepateikus teismui įrodymų savo kreditoriniam reikalavimui pagrįsti bei paneigti bankroto administratoriaus ir kreditoriaus G. D. nurodytas aplinkybes, teismas sprendžia, kad pareiškėjos reikalavimas atmestinas (CPK 185 straipsnis).

1914.Teismas pažymi, jog byloje pateikti duomenys nesuteikia pakankamo pagrindo spręsti, kad pareiškėjos pateiktas reikalavimas yra pagrįstas, todėl atsižvelgiant į šiuo metu byloje esančius duomenis „MasterEM“ AS 1 667,00 Eur kreditorinis reikalavimas UAB „Asmic Baltic“ bankroto byloje netvirtintinas.

20Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsniu, 26 straipsniu, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 140 straipsnio 1 dalimi, 290 straipsniu, 291 straipsniu, 293 straipsnio 4 punktu, teismas,

Nutarė

21Priimti kreditorės UAB „Kietasis biokuras“ atsisakymą nuo 14 547,83 Eur kreditorinio reikalavimo bankrutavusios UAB „Asmic Baltic“ bankroto byloje Nr. B2-365-569/2018.

22Civilinės bylos Nr. B2-517-569/2018 dalį dėl UAB „Kietasis biokuras“ 14 547,83 Eur kreditorinio reikalavimo tvirtinimo nutraukti.

23Atsisakyti tvirtinti „MasterEM“ AS 1 667,00 Eur kreditorinį reikalavimą bankrutavusios UAB „Asmic Baltic“ bankroto byloje Nr. B2-365-569/2018.

24Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Lina... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo prašymus dėl... 3. Teismas... 4. 1. Šiaulių apygardos teismas 2017 m. rugsėjo 5 d. nutartimi iškėlė... 5. 2. „MasterEM“ AS bankroto administratoriui buvo pateikusi prašymą... 6. 3. UAB „Kietasis biokuras“ bankroto administratoriui buvo pateikusi... 7. 4. Bankrutavusios UAB „Asmic Baltic“ bankroto administratorius prašo UAB... 8. UAB „Kietasis biokuras“ atsisakymas nuo kreditorinio reikalavimo... 9. 5. Bet kurioje proceso stadijoje ieškovas turi teisę atsisakyti ieškinio.... 10. 6. Pateiktas prašymas neprieštarauja imperatyvioms įstatymo nuostatoms ar... 11. Dėl „MasterEM“ AS kreditorinio reikalavimo... 12. 7. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 21... 13. 8. Pirminį kreditoriaus pareikštų reikalavimų patikrinimą atlieka... 14. 9. Pažymėtina, jog nepriklausomai nuo administratoriaus pozicijos dėl... 15. 10. Kreditoriaus reikalavimo tvirtinimo procedūra pagal savo teisinę... 16. 11. Bylos duomenimis nustatyta, kad „MasterEM“ AS bankroto administratoriui... 17. 12. Pažymėtina, jog teismas „MasterEM“ AS el. paštu išsiuntė 2018 m.... 18. 13. Įvertinęs išdėstytas faktines bylos aplinkybes, nagrinėjamu atveju,... 19. 14.Teismas pažymi, jog byloje pateikti duomenys nesuteikia pakankamo pagrindo... 20. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsniu,... 21. Priimti kreditorės UAB „Kietasis biokuras“ atsisakymą nuo 14 547,83 Eur... 22. Civilinės bylos Nr. B2-517-569/2018 dalį dėl UAB „Kietasis biokuras“ 14... 23. Atsisakyti tvirtinti „MasterEM“ AS 1 667,00 Eur kreditorinį reikalavimą... 24. Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos...