Byla 2S-404-368/2015
Dėl Šiaulių apylinkės teismo 2015 m. sausio 7 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-562-949/2015, kuria netenkintas atsakovės prašymas panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, panaikinimo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus Mockevičius teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės akcinės bendrovės (toliau AB) Nordea Bank, Lietuvoje veikiančios per Nordea Bank, AB, Lietuvos skyrių, atskirąjį skundą dėl Šiaulių apylinkės teismo 2015 m. sausio 7 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-562-949/2015, kuria netenkintas atsakovės prašymas panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, panaikinimo ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovė K. M. pateikė Šiaulių apylinkės teismui ieškinį atsakovei Nordea Bank, AB, Lietuvoje veikiančiai per Nordea Bank, AB, Lietuvos skyrių, dėl kreditavimo sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu, negaliojančiu ab initio, ir baudinių palūkanų panaikinimo, be kita ko, prašydama taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti antstolio I. G. vykdomąją bylą ir joje atliekamą išieškojimą iš ieškovei K. M. su sutuoktiniu A. M. bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybės teise priklausančio turto: 2477/1586200 dalies 158,62 arų bendro ploto žemės sklypo, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ), 1/140 dalies 3793,77 kv. m bendro ploto požeminės automobilių stovėjimo aikštelės, esančios ( - ), unikalus Nr. ( - ), 3,96 kv. m sandėlio R-26, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ), 73,85 kv. m buto, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ). Nurodė, kad kreditavimo sutartis su ja buvo nutraukta neteisėtai ir atsakovė neturėjo teisės pradėti priverstinio skolos išieškojimo proceso.

4Šiaulių apylinkės teismas 2014 m. lapkričio 24 d. nutartimi taikė laikinąsias apsaugos priemones – sustabdė priverstinį skolos išieškojimą iš ieškovei K. M. ir trečiajam asmeniui A. M. priklausančio įkeisto nekilnojamojo turto – 2477/1586200 dalies 158,62 arų bendro ploto žemės sklypo, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ), 1/140 dalies 3793,77 kv. m bendro ploto požeminės automobilių stovėjimo aikštelės, esančios ( - ), unikalus Nr. ( - ), 3,96 kv. m sandėlio R-26, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ), 73,85 kv. m buto, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ), išieškant skolą pagal ieškovės ir atsakovės sudarytą būsto kredito sutartį ir vėlesnius jos pakeitimus, iki bus priimtas teismo sprendimas nagrinėjamoje byloje. Sprendė, kad ieškovės prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės yra tiesiogiai susijusios su ieškinio dalyku ir jų nepritaikius, galbūt ieškovei palankaus teismo sprendimo įvykdymas būtų iš esmės neįmanomas arba būtų labai apsunkintas.

5Atsakovė Nordea Bank, AB, Lietuvoje veikianti per Nordea Bank, AB, Lietuvos skyrių, pateikė teismui prašymą iki sprendimo byloje priėmimo panaikinti Šiaulių apylinkės teismo 2014 m. lapkričio 24 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones. Pažymėjo, kad ieškovė nepateikė teismui jokių įrodymų, kad vykdo mokėjimo prievoles taip, kaip numatyta sutartyje ir paskutinį kartą pagal sutartį mokėjo prieš 47 mėnesius.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Šiaulių apylinkės teismas 2015 m. sausio 7 d. nutartimi atsakovės Nordea Bank, AB, Lietuvoje veikiančios per Nordea Bank, AB, Lietuvos skyrių, prašymą atmetė. Nurodė, kad atsakovės nuomonė, jog ieškinys yra aiškiai nepagrįstas, nėra pagrindas naikinti laikinąsias apsaugos priemones. Pažymėjo, kad atsakovė nenurodė jokių nesutikimo su teismo 2014 m. lapkričio 24 d. nutartimi motyvų.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

9Skųsdama Šiaulių apylinkės teismo 2015 m. sausio 7 d. nutartį, apeliantė (atsakovė) Nordea Bank, AB, Lietuvoje veikianti per Nordea Bank, AB, Lietuvos skyrių, prašo teismo nutartį panaikinti ir panaikinti byloje taikytas laikinąsias apsaugos priemones. Atskirajame skunde teigia, kad pirmosios instancijos teismas neatliko preliminaraus ieškinio pagrįstumo vertinimo. Mano, kad teismo nutarties, kuria buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės, neapskundimas, nėra pagrindas atmesti jos prašymą šias priemones panaikinti. Tvirtina, kad teismas neįvertino jos, kaip finansinės įstaigos, teisinio statuso.

10Atsiliepimo į atskirąjį skundą įstatymo nustatyta tvarka negauta.

11IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės,

12teisiniai argumentai ir išvados

13Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai ir absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina tik apskųstos teismo nutarties dalies teisėtumą ir pagrįstumą ir tik analizuojant apeliaciniame skunde išdėstytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis (CPK 320 str. 2 d.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str.).

14Apeliantės (atsakovės) Nordea Bank, AB, Lietuvoje veikiančios per Nordea Bank, AB, Lietuvos skyrių, atskirasis skundas tenkintinas.

15Nagrinėjant atskirąjį skundą analizuojamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria nutarta atmesti atsakovės prašymą panaikinti taikytas laikinąsias apsaugos priemones, yra pagrįsta ir teisėta.

16Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį teismas, dalyvaujantiems byloje ar kitiems suinteresuotiems asmenims prašant teismas gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio (pareiškimo) reikalavimą, ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

17Civilinio proceso teisės normos, įtvirtindamos laikinųjų apsaugos priemonių taikymo galimybę, kartu nustato šių priemonių taikymo sąlygą ir esminį apribojimą – laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tik tuo atveju, jei yra pagrindas manyti, jog, nesiėmus šių priemonių, būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas.

18Taigi įstatymas laikinosioms apsaugos priemonėms taikyti numato dvi privalomas sąlygas: pirma, ieškovės reikalavimas turi būti tikėtinai pagrįstas, ir antra, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas.

19Minėta, kad nagrinėjamu atveju ieškovė pareiškė ieškinį dėl kreditavimo sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu, negaliojančiu ab initio, ir baudinių palūkanų panaikinimo. Pirmosios instancijos teismas, taikydamas ieškovės prašomas laikinąsias apsaugos priemonės siekė užtikrinti padėties, esančios bylos nagrinėjimo metu, stabilumą (status quo). Taigi, teismo nuomone, pirmosios instancijos teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, procesinių teisės normų nepažeidė. Tačiau, teismas pažymi, kad pagal ieškovės pareikštus materialinius reikalavimus, nagrinėjamos bylos aplinkybių kontekste, Šiaulių apygardos teismas sprendžia, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymu nebūtų pasiekti ieškovės galutiniai tikslai. Priešingai, jų taikymas pažeistų CPK 145 straipsnio 2 dalyje nustatytus principų reikalavimus. Tokią išvadą suponuoja tai, kad ieškinio tenkinimo atveju ieškovei nebus panaikinta prievolė grąžinti pagal ginčo kredito sutartį atsakovo suteiktą kreditą. Iš bylos duomenų matyti, kad kreditavimo sutartis buvo nutraukta dėl ieškovės sutartinių įsipareigojimų nevykdymo, ir byloje nėra duomenų, kad ieškovė šiuos įsipareigojimus šiuo metu realiai vykdo ar ketina juos vykdyti ateityje. Priešingai, atsakovė nurodė, kad sutartis buvo nutraukta 2011 metais ir nuo 2011 m. vasario mėnesio ieškovė jokių mokėjimų neatliko.

20Pažymėtina, kad, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, teismas turėtų įvertinti tiek ieškovės, tiek atsakovės teisėtus interesus ir nė vienai iš jų nesuteikti nepagrįsto prioriteto. Teismas turėtų atsižvelgti į galimus padarinius, kurie kiltų ieškovei, jei laikinosios apsaugos priemonės nebūtų pritaikytos, o ieškinys būtų patenkintas, ir padarinius, kurie kiltų atsakovei, jei laikinosios apsaugos priemonės būtų pritaikytos, o ieškinys – atmestas.

21Pagal CPK 179 straipsnio 3 dalį teismas gali naudoti duomenis iš teismų informacinės sistemos, taip pat iš kitų informacinių sistemų ir registrų. Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, Šiaulių apylinkės teismas 2015 m. balandžio 24 d. sprendimu atmetė ieškovės ieškinį.

22Teismų praktikoje manoma, jog preliminariai vertinant ieškinio pagrįstumą ir sprendžiant dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindo egzistavimo, pagrįstos abejonės dėl ieškovei palankaus sprendimo priėmimo yra tuomet, kai dėl ginčo esmės yra priimtas ieškovei nepalankus teismo sprendimas, nors šis sprendimas ir neįsiteisėjęs (pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. rugpjūčio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-780/2012, 2012 m. rugpjūčio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1682/2012).Taigi, esant priimtam ieškovei nepalankiam teismo sprendimui, nors šis sprendimas ir neįsiteisėjęs, yra pagrindas spręsti, kad abejonių dėl galimo ieškovei nepalankaus galutinio teismo sprendimo yra mažiau, negu dėl palankaus. Esant šioms aplinkybėms, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas ir dėl to pripažintinas labiau nebūtinu nei būtinu.

23Dėl šios priežasties apskųsta teismo nutartis naikinama ir klausimas išsprendžiamas iš esmės – atsakovės prašymas panaikinti laikinąsias apsaugos priemones tenkintinas.

24Atskirąjį skundą tenkinus, apeliantei iš ieškovės priteistinos 203,23 Eur bylinėjimosi išlaidos, kurias sudarė 21 Eur žyminis mokestis, sumokėtas už atskirojo skundo pareiškimą ir 182,23 Eur advokato pagalbos išlaidos (CPK 79 str. 1 d., 80 str. 2 d., 98 str. 1 d., 443 str. 6 d.).

25Šiaulių apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

26Panaikinti Šiaulių apylinkės teismo 2015 m. sausio 7 d. nutartį ir tenkinti atsakovės Nordea Bank, AB, Lietuvoje veikiančios per Nordea Bank, AB, Lietuvos skyrių, prašymą – panaikinti Šiaulių apylinkės teismo 2014 m. lapkričio 24 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones.

27Priteisti apeliantei Nordea Bank, AB, Lietuvoje veikiančiai per Nordea Bank, AB, Lietuvos skyrių (j. a. k. 303252632), iš ieškovės K. M. (a. k. ( - )) 21 Eur žyminį mokestį už atskirojo skundo pateikimą ir 182,23 Eur advokato pagalbos išlaidas.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovė K. M. pateikė Šiaulių apylinkės teismui ieškinį atsakovei... 4. Šiaulių apylinkės teismas 2014 m. lapkričio 24 d. nutartimi taikė... 5. Atsakovė Nordea Bank, AB, Lietuvoje veikianti per Nordea Bank, AB, Lietuvos... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Šiaulių apylinkės teismas 2015 m. sausio 7 d. nutartimi atsakovės Nordea... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 9. Skųsdama Šiaulių apylinkės teismo 2015 m. sausio 7 d. nutartį, apeliantė... 10. Atsiliepimo į atskirąjį skundą įstatymo nustatyta tvarka negauta.... 11. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės,... 12. teisiniai argumentai ir išvados... 13. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 14. Apeliantės (atsakovės) Nordea Bank, AB, Lietuvoje veikiančios per Nordea... 15. Nagrinėjant atskirąjį skundą analizuojamas klausimas, ar pirmosios... 16. Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį teismas, dalyvaujantiems byloje ar kitiems... 17. Civilinio proceso teisės normos, įtvirtindamos laikinųjų apsaugos... 18. Taigi įstatymas laikinosioms apsaugos priemonėms taikyti numato dvi... 19. Minėta, kad nagrinėjamu atveju ieškovė pareiškė ieškinį dėl... 20. Pažymėtina, kad, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, teismas turėtų... 21. Pagal CPK 179 straipsnio 3 dalį teismas gali naudoti duomenis iš teismų... 22. Teismų praktikoje manoma, jog preliminariai vertinant ieškinio pagrįstumą... 23. Dėl šios priežasties apskųsta teismo nutartis naikinama ir klausimas... 24. Atskirąjį skundą tenkinus, apeliantei iš ieškovės priteistinos 203,23 Eur... 25. Šiaulių apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio... 26. Panaikinti Šiaulių apylinkės teismo 2015 m. sausio 7 d. nutartį ir tenkinti... 27. Priteisti apeliantei Nordea Bank, AB, Lietuvoje veikiančiai per Nordea Bank,...