Byla 2-657-443/2011
Dėl skolos priteisimo

1Šakių rajono apylinkės teismo teisėjas Arturas Rauktys rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės UAB „SMScredit.lt“ ieškinį atsakovui G. B. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovė ieškinyje nurodė, kad su atsakovu 2010-06-03 pagal UAB „SMScredit.lt“ bendrąsias paskolos sutarties sąlygas sudarė paskolos sutartį, kurios pagrindu ieškovė suteikė atsakovui 500 Lt paskolą. Paskolos sutarties terminas – 30 dienų, atsakovas paskolą turėjo grąžinti iki 2010-07-03, tačiau savo įsipareigojimų neįvykdė. Ieškovė nurodo, jog, remiantis UAB „SMScredit.lt“ bendrųjų paskolos sutarties sąlygų 9.2 p., už kiekvieną prievolės neįvykdymo dieną skaičiuojami 1 % dydžio laiku nesumokėtos sumos dydžio delspinigiai. Kadangi atsakovas savo prievolės neįvykdė iki šiol, pritaikius Lietuvos Respublikos CK 1.125 str. 5 d. 1 p., delspinigiai buvo paskaičiuoti už 180 dienų ir sudaro 900 Lt. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 1400 Lt skolą (paskolą ir delspinigius), 5 % dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško sprendimo įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovui LR CPK 123 straipsnyje nustatyta tvarka (asmeniškai) buvo įteikti ieškinio nuorašai ir pranešimas apie atsiliepimo į ieškinį pateikimo tvarką ir terminus. Per teismo nustatytą terminą atsakovas be pateisinamos priežasties atsiliepimo į ieškinį nepateikė, ieškovė yra pareiškusi prašymą priimti sprendimą už akių, jei byloje atsiliepimas į ieškinį nebus pateiktas, todėl byloje atsiranda CPK 142 straipsnio 4 dalyje numatytos sprendimo priėmimo už akių pasekmės.

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

6Bylos aplinkybėmis nustatyta, kad 2010-06-03 tarp ieškovės ir atsakovo pagal UAB „SMScredit.lt“ bendrąsias paskolos sutarties sąlygas buvo sudaryta paskolos sutartis, kurios pagrindu ieškovė paskolino atsakovui 500 Lt (b. l. 5-9, 12). Paskolos sutarties terminas – 30 dienų, atsakovas paskolą turėjo grąžinti iki 2010-07-03. Atsakovas prievolės pagal sutartį nevykdė, paskolos numatytu terminu negrąžino ir liko skolingas ieškovei 500 Lt skolos. Ieškovė atsakovui paskaičiavo 900 Lt delspinigių.

7CK 6.256 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Pagal CK 6.38 straipsnio 1 dalį, prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus.

8CK 6.870 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad paskolos sutartis pripažįstama sudaryta nuo pinigų arba daiktų perdavimo momento. Ieškovės pinigų perdavimo atsakovui faktą patvirtina 2010 m. birželio 3 d. tarpfilialinis memorialinis orderis Nr. 6275601, kuriame nurodyta, jog 500 Lt suma, ieškovės yra pervesta į atsakovo sąskaitą, nurodyta mokėjimo paskirtis – paskolos sutartis Nr. 6275601 (b. l. 13).

9Atsakovas sutarties nevykdė, įrodymų apie prievolių įvykdymą byloje nėra, todėl remiantis CK 6.873 straipsnio 1 dalimi, iš jo priteistina 500 Lt skola ieškovei.

10Už tai, kad atsakovas laiku neįvykdė savo prievolės, t.y. negrąžino paskolos, ieškovė yra paskaičiavusi 900 Lt delspinigių (po 1 procentą už kiekvieną vėlavimo dieną). Savo reikalavimą ieškovė grindžia UAB „SMScredit.lt“ bendrųjų paskolos sutarties sąlygų 9.2. punktu. Lietuvos Aukščiausiasis teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 yra konstatavęs, kad remdamasis CK 6.73 straipsnio 2 dalimi nuostatomis teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pasisakęs, kad sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio, ir jau 0,2 procentų delspinigiai už kiekvieną pradelstą dieną, kas sudaro 73 procentus per metus, yra aiškiai per didelės netesybos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005).

11Sutinkamai su CPK 6.73 straipsnio 2 dalimi, 6.258 straipsnio 3 dalimi, jeigu netesybos yra neprotingai didelės, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau jos negali būti mažesnės už nuostolių, atsiradusių dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo, sumą. Taigi, netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma, ir kitus kriterijus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis Nr. 3K-3-107/2006). Pažymėtina, kad šiuo konkrečiu atveju ieškovė nepateikė įrodymų, kad būtų patyrusi būtent tokio 900 Lt dydžio nuostolius dėl atsakovo netinkamo prievolės vykdymo (CPK 12, 178 straipsniai).

12Taigi, pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką, šalių sulygti sutartimi (sutarties 9.2 punktas) 1 procento delspinigiai už kiekvieną vėlavimo dieną yra laikomi aiškiai per didelėmis netesybomis. Todėl, remiantis išdėstytu, bei atsižvelgiant į tai, jog atsakovas yra vartotojas, kuris sutartį su ieškove sudarė prisijungdamas prie ieškovės parengtų standartinių sutarčių sąlygų, sutartinių delspinigių dydis mažintinas iki 0,2 procento nuo negrąžintos sumos per dieną. Todėl iš atsakovo ieškovei priteistini 180 Lt delspinigiai (CK 6.71 straipsnis, 6.72 straipsnis, 6.73 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 3 dalis).

13Iš viso iš atsakovo priteistina 680 Lt prievolės įvykdymui.

14CK 6.37 straipsnis numato, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės prievolės, turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio ar šalių susitartas palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Iš atsakovo priteistina 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. 2011-05-31, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 ir 3 dalys).

15Ieškovė patyrė 68 Lt bylinėjimosi išlaidas, sumokėdama žyminį mokestį. Iš atsakovo ieškovei proporcingai patenkintų ieškinio reikalavimų daliai priteistinos 33,03 Lt bylinėjimosi išlaidos (patenkintų 48,57 procentų ieškinio reikalavimų daliai) (CPK 93 straipsnio 2 dalis).

16Vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta, Lietuvos Respublikos CPK 80, 93, 142, 262, 279, 285, 286 str., Lietuvos Respublikos CK 6.37, 6.38 str., 6.881-6.891 str., teismas

Nutarė

17ieškinį tenkinti iš dalies.

18Priteisti ieškovei UAB „SMScredit.lt“, juridinio asmens kodas 301881644, buveinė: Kauno m. sav., Kaunas, Jonavos g. 254A, iš atsakovo G. B., asmens kodas ( - ), 500 Lt (penkių šimtų litų) skolą, 180 Lt (vieno šimto aštuoniasdešimties litų) delspinigius, 5 % (penkių procentų) metines palūkanas nuo priteistos sumos (680 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme (2011 m. gegužės 31 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 33,03 Lt (trisdešimt trijų litų 3 centų) bylinėjimosi išlaidas.

19Priteisti iš atsakovo G. B. 8 Lt (aštuonių litų) bylinėjimosi išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, į valstybės biudžetą, įmokos kodas 5660.

20Nurodyti atsakovui, kad per 20 d. nuo sprendimo priėmimo dienos jis turi teisę paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo sprendimą priėmusiam teismui.

21Sprendimas už akių įsiteisės po 20 d. nuo jo priėmimo dienos, jeigu atsakovas nepateiks pareiškimo dėl sprendimo peržiūrėjimo.

22Sprendimas už akių atsakovo atžvilgiu neskundžiamas nei apeliaciniu, nei kasaciniu skundais. Teisėjo parašas. Nuorašas tikras:

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šakių rajono apylinkės teismo teisėjas Arturas Rauktys rašytinio proceso... 2. ieškovė ieškinyje nurodė, kad su atsakovu 2010-06-03 pagal UAB... 3. Atsakovui LR CPK 123 straipsnyje nustatyta tvarka (asmeniškai) buvo įteikti... 4. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 5. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų... 6. Bylos aplinkybėmis nustatyta, kad 2010-06-03 tarp ieškovės ir atsakovo pagal... 7. CK 6.256 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai... 8. CK 6.870 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad paskolos sutartis pripažįstama... 9. Atsakovas sutarties nevykdė, įrodymų apie prievolių įvykdymą byloje... 10. Už tai, kad atsakovas laiku neįvykdė savo prievolės, t.y. negrąžino... 11. Sutinkamai su CPK 6.73 straipsnio 2 dalimi, 6.258 straipsnio 3 dalimi, jeigu... 12. Taigi, pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką, šalių... 13. Iš viso iš atsakovo priteistina 680 Lt prievolės įvykdymui.... 14. CK 6.37 straipsnis numato, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės... 15. Ieškovė patyrė 68 Lt bylinėjimosi išlaidas, sumokėdama žyminį mokestį.... 16. Vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta, Lietuvos Respublikos CPK 80, 93, 142, 262,... 17. ieškinį tenkinti iš dalies.... 18. Priteisti ieškovei UAB „SMScredit.lt“, juridinio asmens kodas 301881644,... 19. Priteisti iš atsakovo G. B. 8 Lt (aštuonių litų) bylinėjimosi išlaidas,... 20. Nurodyti atsakovui, kad per 20 d. nuo sprendimo priėmimo dienos jis turi... 21. Sprendimas už akių įsiteisės po 20 d. nuo jo priėmimo dienos, jeigu... 22. Sprendimas už akių atsakovo atžvilgiu neskundžiamas nei apeliaciniu, nei...