Byla eB2-1144-796/2017
Dėl bankroto bylos iškėlimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Kristina Domarkienė rašytinio proceso tvarka civilinėje byloje pagal ieškovės Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus ieškinį atsakovei UAB „( - )“ dėl bankroto bylos iškėlimo,

Nustatė

2

 1. 2017-03-21 ieškovė pateikė ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei. Nurodė, kad atsakovė nevykdo LR Valstybinio socialinio draudimo įstatymu ir LR valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklėmis nustatytų privalomųjų mokėjimų. UAB „( - )“ įsiskolinimas Valstybinio socialinio draudimo fondo (toliau – Fondas) biudžetui 2017-03-15 sudarė 7791,73 Eur, iš jų 7577,91 Eur VSD įmokų ir 213,82 Eur delspinigių. Ieškovė siuntė raginimus sumokėti skolą, tačiau skolos atsakovė nesumokėjo. Nurodo, kad Fondo valdybos Klaipėdos skyriaus 2016-11-23 raštas Nr. IB-537 „Dėl pranešimo apie ketinimą kreiptis į teismą dėl UAB „( - )“ bankroto bylos iškėlimo“ dėl 7007,90 Eur įsiskolinimo Fondo biudžetui sumokėjimo buvo išsiųstas bendrovės registracijos adresu ( - ), bei vadovo registracijos adresu ( - ). Minėtas raštas 2016-12-01 įteiktas adresu ( - ). UAB „( - )“ neįvykdė skyriaus reikalavimo ir iki šiol nesumokėjo skolos, todėl ieškovė mano, kad UAB „( - )“ yra nemoki.
 2. Atsakovė atsiliepimo į gautą pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo nepateikė, procesiniai dokumentai atsakovės direktoriui K. M. įteikti asmeniškai vadovaujantis CPK 123 str. 2 d. nuostatomis, tačiau teismo įpareigojimų atsakovė neįvykdė.

3Pareiškimas iškelti bankroto bylą tenkintinas.

 1. Įmonių bankroto įstatymo (toliau ĮBĮ) 9 str. 7 d. nurodyti bankroto bylos iškėlimo pagrindai: 1) įmonė yra nemoki; 2) įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą; 3) įmonė viešai paskelbė ar kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų. ĮBĮ 9 str. 7 d. 1 p. numato, kad bankroto byla keliama, jeigu nustatoma, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas.
 2. Iš byloje pateiktų VĮ Registrų centro, VĮ „Regitra“ ir Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro 2017-02-06 duomenų nustatyta, kad UAB „( - )“ vardu registruoto turto nėra. Pagal UAB „( - )“ 2015 metų balansą, bendrovės turtas 2015-12-31 sudarė 229 933,00 Eur, iš jų trumpalaikis turtas – 229 933,00 Eur (pinigai ir pinigų ekvivalentai – 4951,00 Eur, per vienerius metus gautinos sumos – 224 982,00 Eur), ilgalaikis turtas – 0,00 Eur; mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 11 163,00 Eur, iš jų per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 3 751,00 Eur. 2015 metais UAB „( - )“ balanse nurodo, jog mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 11 136 Eur, iš kurių per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai yra 3 751 Eur. UAB „( - )“ registro tvarkytojui nėra pateikusi metinės finansinės atskaitomybės dokumentų už 2016 metus. Nuo 2016-06-21 per Piniginių lėšų apribojimo informacinę sistemą pateikti Fondo valdybos Klaipėdos skyriaus mokėjimo nurodymai nėra įvykdyti. Kaip nurodo ieškovas pats atsakovas paskutinį kartą 2015-05-21 sumokėjo 895,59 Eur. Atsakovas nėra sumokėjęs VSD įmokų, priskaičiuotų už apdraustuosius už laikotarpį nuo 2016 m. gegužės mėn. iki 2017 m. sausio mėn. UAB „( - )“ yra 1 apdraustasis – vadovas. Iš byloje ieškovo pateikto UAB „( - )“ buhalterės elektroniniu paštu pateiktos neapmokėtų skolų suvestinės matyti, kad atsakovo neapmokėtos skolos 2016-09-30 sudarė 31 025,00 Eur (be skolos Fondo biudžetui bei Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI). Draudėjo skola Fondo biudžetui 2017-03-15 sudaro 7791,73 Eur, skola VMI sudaro 1902,74 Eur.
 3. Ieškovas nurodo, jog įvertinęs turimą informaciją, mano, kad UAB „( - )“ 2015 m. balanso duomenys neatitinka realios bendrovės finansinės padėties. Teismų praktikoje nurodoma, jog vertindamas įmonės turtą teismas taip pat turi įvertinti ir debetines skolas. Pažymėtina, jog debetinės skolos turėtų būti vertinamos ne tik dydžio, bet ir galimybių jas realiai išieškoti aspektais (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. liepos 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1473-407/2015; 2016 m. gegužės 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-955-241/2016). Šiuo atveju atsakovo balanse už 2015 m. nurodoma, jog atsakovas turi trumpalaikio turto už 229 933 Eur, iš kurių per vienerius metus gautinos sumos sudaro 224 982 Eur. Pažymėtina, jog atsakovo direktoriui K. M. ieškinys ir teismo procesiniai dokumentai buvo įteikti asmeniškai, tačiau jis nepateikė teismui jokių įrodymų, kurie patvirtintų, kad atsakovas turi realią galimybę gauti 2015 m. balanse nurodytą sumą ar ją gavo 2016 metais.
 4. Atsiliepimo į ieškinį atsakovė nepateikė, tokie atsakovės veiksmai liudija, jog ji nėra suinteresuota savo teisių gynimu, duomenų, jog atsakovė veda derybas su kreditoriais ir (ar) yra susitarusi su ieškove ir (ar) kitais įmonės kreditoriais dėl skolų mokėjimo atidėjimo ir pan., byloje nepateikta. Įvertinęs anksčiau nurodytas aplinkybes teismas sutinka su ieškovės argumentais, kad atsakovė yra nemoki. Todėl atsakovei keltina bankroto byla (ĮBĮ 9 str. 7 d. 1 p.).

4Dėl bankroto administratoriaus skyrimo

 1. Iškėlus bankroto bylą, įmonei skirtinas bankroto administratorius (ĮBĮ 10 str. 4 d. 1 p.). Atsakovės administratore skirtinas UAB „Tamtamas“ (sąrašo eilės Nr.B-JA028), įgaliotas asmuo S. B. (sąrašo eilės Nr.B-FA186). Pažymėtina, kad bankroto administratorius nagrinėjamoje byloje atrinktas vadovaujantis Bankroto administratorių atrankos taisyklėmis, patvirtintomis LR Vyriausybės 2014-07-09 nutarimu Nr. 647. Šio administratoriaus skyrimas bankroto administratoriumi nepažeis tiek įmonės, tiek kitų kreditorių interesų, atitinka sąžiningumo ir protingumo principus (ĮBĮ 11 str. 1 d.).

5Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–291 straipsniais, teismas

Nutarė

6

 1. Atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „( - )“, įmonės kodas ( - ), buveinės adresas ( - ), iškelti bankroto bylą.
 2. Bankrutuojančios uždarajai akcinei bendrovei „( - )“ administratoriumi paskirti UAB „Tamtamas“ (sąrašo eilės Nr.B-JA028).
 3. Areštuoti UAB „( - )“, įmonės kodas ( - ), buveinės adresas ( - ), nuosavybės teise priklausančius kilnojamuosius ir nekilnojamuosius daiktus bei kitą turtą, uždraudžiant bet kokį areštuoto turto perleidimą, įkeitimą kitiems asmenims ar kitokį nuosavybės teisės pakeitimą ar apribojimą bei turto vertės sumažinimą, taip pat sustabdyti visas pas antstolius esančias vykdomąsias bylas, kuriose iš įmonės ar jos savininko vykdomas išieškojimas, iki įsiteisės nutartis iškelti UAB „( - )“ bankroto bylą.
 4. Nustatyti, kad UAB „( - )“ kreditoriai turi teisę pareikšti savo finansinius reikalavimus administratoriui UAB „Tamtamas“ per 30 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos, o pirmąjį kreditorių susirinkimą administratoriui pavesti sušaukti per 30 dienų nuo teismo nutarties patvirtinti įmonės kreditorių finansinius reikalavimus įsiteisėjimo dienos.
 5. Įpareigoti bankrutuojančios UAB „( - )“ valdymo organus per 10 dienų nuo nutarties įsiteisėjimo dienos perduoti įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus, o administratorių įpareigoti perimti visus dokumentus ir perduodamą turtą.
 6. Įpareigoti bankrutuojančios UAB „( - )“ administratorių UAB „Tamtamas“ atlikti Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte bei 10 straipsnio 7 dalies 8 punkte nurodytus veiksmus, kartu sudarant galimybę bankroto administratoriui teisme gauti bankroto bylos duomenis pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 str. 7 d. 9 p.
 7. Įpareigoti bankrutuojančios UAB „( - )“ administratorių UAB „Tamtamas“, gavus duomenis apie antstoliams pateiktus vykdomuosius dokumentus dėl išieškojimo iš atsakovės, apie atsakovei iškeltas civilines, baudžiamąsias bylas, atliekamus ikiteisminius tyrimus, nedelsiant apie tai informuoti teismą raštu.

7Neįsiteisėjusios nutarties kopijas išsiųsti šalims, paskirtajai administratorei, Turto areštų aktų registrui, Juridinių asmenų registrui, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

8Nutartį per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos galima apskųsti Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant atskirąjį skundą per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai