Byla 2-955-241/2016

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Gasiūnienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovių (kreditorių) uždarosios akcinės bendrovės „Auridos mechanizacija“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus statyba LT“ atskiruosius skundus dėl Panevėžio apygardos teismo 2016 m. kovo 7 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Autairas“ direktoriaus R. Ž. ieškinį dėl atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Autairas“ restruktūrizavimo bylos iškėlimo ir ieškovių (kreditorių) uždarosios akcinės bendrovės „Firsta“, uždarosios akcinės bendrovės „Reforsas“, uždarosios akcinės bendrovės „Auridos mechanizacija“, uždarosios akcinės bendrovės „Molėtų švara“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus statyba LT“ ieškinius dėl bankroto bylos atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Autairas“ iškėlimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Atsakovės direktorius kreipėsi į teismą prašydamas iškelti atsakovės restruktūrizavimo bylą. Direktorius nurodė, kad atsakovė atitinka ĮRĮ reikalavimus, būtinus bendrovės restruktūrizavimo bylai iškelti, bendrovė turi laikinų finansinių sunkumų, nėra nutraukusi veiklos, nėra bankrutuojanti ar bankrutavusi, nėra anksčiau kreipusis į teismą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, yra įsteigta daugiau nei prieš trejus metus iki pareiškimo teismui dėl įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo pateikimo dienos. Direktorius taip pat nurodė, kad yra įvykdęs ĮRĮ 6 straipsnyje nustatytas restruktūrizavimo proceso iniciavimo procedūras – visuotinis akcininkų susirinkimas pritarė bendrovės restruktūrizavimui, patvirtino restruktūrizavimo plano metmenis ir restruktūrizavimo administratoriaus kandidatūrą, priėmė sprendimą kreiptis į teismą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo. Įmonė yra įregistruota 1990 metais, jos įstatinį kapitalą sudaro 20000 paprastų vardinių akcijų. Pagrindinė bendrovės veiklos sritis yra statybos ir modernizavimo darbai, aplinkos priežiūros paslaugos. Įmonė veikia visoje Lietuvoje, turi galiojantį kvalifikacijos atestatą, suteikiantį teisę būti ypatingo statinio statybos rangovu, taip pat yra įdiegusi keletą ISO standartų. Tačiau dėl ekonominės krizės bei jos sukeltų pasekmių, nesąžiningos neatestuotų įmonių konkurencijos bei partnerių nemokumo atsakovė neatgavo didelių įsiskolinimų, todėl turi laikinų finansinių sunkumų, kuriuos galėtų įveikti įmonę restruktūrizuojant. Direktorius nurodė, kad 2015 m. gruodžio 31 d. balanso duomenimis atsakovės pradelsti įsipareigojimai kreditoriams sudarė 209 262,14 Eur, bendra turto balansinė vertė šiuo metu sudaro 476 472 Eur (ilgalaikis – 212 370 Eur, o trumpalaikis – 264 102 Eur) ir bendrovė realizavusi turtą galėtų atsiskaityti su kreditoriais, bet tai lemtų bendrovės apyvartinių lėšų trūkumą ūkinės-komercinės veiklos vykdymui, kas lemtų likvidaciją. Didžioji dalis bendrovės mokėjimų kreditoriams yra pradelsti, tačiau bendrovė turi didelį veiklos potencialą ir patirtį modernizacijos (renovacijos) ir miestų žaliųjų plotų, gėlynų priežiūros darbų srityje, palaiko gerus ryšius su tiekėjais, rangovais, turi gerą reputaciją ir gali sėkmingai vykdyti veiklą nereikalaujant papildomų investicijų. Bendrovei tereikia per ilgesnį periodą išdėstyti susidariusius įsiskolinimus. Pagal atliktus preliminarius skaičiavimus, atsakovė turėtų su kreditoriais atsiskaityti per ketverius metus. Atsakovė, siekdama pagerinti savo veiklos rodiklius, numatė šias priemones finansiniam mokumui atkurti: 1) aktyvus darbas su esamais partneriais vykdant pasirašytas sutartis ir dalyvaujant naujai skelbiamuose konkursuose; 2) bendradarbiavimas su kreditoriais, mažinant pradelstų skolų apimtis; 3) atidus piniginių srautų prognozavimas, siekiant, kad bendrovė neliktų be apyvartinių lėšų; 4) pradelstų pirkėjų skolų ir sulaikytų garantinių lėšų susigrąžinimas; 5) dalyvavimas naujuose konkursuose; 6) aktyvi marketingo veikla, siekiant padidinti individualių užsakymų skaičių. Be to, atsakovė restruktūrizavimo bylos kėlimo metu turi pasirašiusi ir vykdys tokias sutartis: 1) daugiabučio namo, esančio Polocko g. 43, Vilnius, atnaujinimo (modernizacijos) darbai. Sutarties vertė – 280 006 Eur; 2) Panevėžio miesto gėlynų priežiūros paslaugos. Sutarties vertė – 48 270 Eur. Kitas bendrovės žingsnis yra bendrovės turimo ilgalaikio nekilnojamo turto 1,5 ha žemes sklype suformuotų 15 vnt. namų valdos sklypų po 9,5 arus, esančių adresu Dvarų g. Oželių k., Panevėžio r., priregistravimo užbaigimas Nacionalinėje žemės tarnyboje bei kreipimasis į finansuojantį subjektą (banką, kredito uniją ar kitą juridinį asmenį) dėl namų statybai skirtų lėšų gavimo. Pirmaisiais metais bendrovė ketina dalį pelno paskirstyti kreditoriams, o kitą dalį investuoti į gyvenvietės infrastruktūrą, kad gyvenvietė taptų kuo patrauklesnė pirkėjams. Apytiksliais paskaičiavimais planuojama pastatyti 4000 m2 naudingo gyvenamojo ploto ir gauti apie 400 000 Eur pelno. Kadangi vienas pagrindinių veiksnių, lėmęs bendrovės negalėjimą atsiskaityti su kreditoriais, vykdyti veiklą pilna apimtimi, gauti pelną buvo apyvartinių lėšų trūkumas, šį sunkumą bendrovė įveiktų laikinai sustabdžiusi įsipareigojimų vykdymą ir išdėsčiusi juos per restruktūrizavimo laikotarpį.

5Ieškovės UAB „Firsta“, UAB „Molėtų švara“, UAB „Vilniaus statyba LT“, UAB „Reforsas“ ir UAB „Auridos mechanizacija“ prašė iškelti atsakovei bankroto bylą. UAB „Firsta“ nurodė, kad atsakovė laiku nevykdo pagal 2014 m. birželio 25 d. šalių sudarytą statybos rangos sutartį Nr. 14/05/25 prisiimtų prievolių ir nesumoka 5 279 Eur įsiskolinimo ir delspinigių už tinkamai atliktus darbus. UAB „Molėtų švara“ nurodė, kad atsakovė skolinga 40 432,94 Eur pagal 2013 m. lapkričio 22 d. šalių sudarytą sutartį bei 2015 m. kovo 16 d. susitarimą. Atsakovė sutartinų įsipareigojimų nevykdo, yra skolinga Sodrai, jos darbuotojų skaičius paskutiniais duomenimis sumažėjo, pritaikytų turto areštų sumą sudaro net 227 389,84 Eur, atsakovė nevykdo turtinių įsipareigojimų ir kitiems kreditoriams. UAB „Vilniaus statyba LT“ nurodė, kad atsakovė skolinga 21 458,73 Eur pagal 2015 m. birželio 4 d. statybos rangos sutartį. Ieškovė UAB „Reforsas“ nurodė, kad atsakovė yra skolinga 9 228,42 Eur pagal 2014 m. liepos 24 d. rangos darbų sutartį, atsakovė yra nemoki, jai įregistruoti 6 turto arešto aktai 195 989,12 Eur sumai, nuo 2015 m. spalio mėnesio pastebimas atsakovės darbuotojų skaičiaus mažėjimas, kas liudija, jog atsakovės finansinė padėtis nėra gera. UAB „Auridos mechanizacija“ nurodė, kad atsakovei 2015 m. rugpjūčio 17 d. pagamino ir pardavė prekes, už kurias ji neatsiskaitė ir liko skolinga 786,50 Eur, įspėjo atsakovę dėl ketinimo kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, jei atsakovė neapmokės susidariusios skolos, tačiau joks atsakymas nebuvo gautas.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Panevėžio apygardos teismas 2016 m. kovo 7 d. nutartimi iškėlė atsakovės restruktūrizavimo bylą, o bankroto bylą atsisakė iškelti. Pagal balanso duomenis teismas nustatė, kad 2015 m. gruodžio 31 d. atsakovė turėjo 476 472 Eur vertės turto, iš kurio 212 370 Eur vertės ilgalaikis turtas (žemė, pastatai, transporto priemonės, kita įranga) bei 264 102 Eur vertės trumpalaikis turtas. Įmonės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 243 512 Eur, iš jų per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 220 141 Eur (3 530 Eur ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis, 158 640 Eur skolos tiekėjams, 11 822 Eur su darbo santykiais susiję įsipareigojimai, 46 149 Eur kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai); 2015 metus bendrovė baigė turėdama grynojo pelno; 2012-2014 metais bendrovė taip pat dirbo pelningai; 2016 m. sausio 11 d. atsakovė raštu patvirtino, jog už 2015 metų gruodžio mėnesį su darbuotojais pilnai atsiskaitė (pagal balansą 11 822 Eur). Iš viešųjų registrų ir teismų informacinės sistemos Liteko duomenų teismas sprendė, kad atsakovės debitoriai, į kuriuos atsakovė nurodo turinti 255 941,16 Eur reikalavimo teisę, yra Lietuvos Respublikoje veikiantys juridiniai asmenys, jie nėra likviduojami ar bankrutuojantys, todėl skolų priteisimas ir išreikalavimas, tikėtina, nebus apsunkintas, bendrovė teismuose yra pareiškusi ieškinių savo debitoriams virš 247 tūkst. Eur sumai. Teismas nustatė, kad restruktūrizavimo plano metmenų parengimo dienai pradelsti įmonės įsiskolinimai sudarė 214 789,06 Eur, iš jų VSDFV Panevėžio skyriui – 5 526,92 Eur, VMI– 50 622 Eur, tačiau pastaroji skola susidarė dėl nuo 2015 m. liepos 1 d. įsigaliojusių PVM mokėjimo įstatymo pakeitimų. Pateikti duomenys apie įmonės turtą ir neįvykdytus pradelstus finansinius įsipareigojimus leido teismui daryti išvadą, jog įmonės finansinė būklė, nors pradelsti įsiskolinimai ir neviršija pusės į balansą įrašyto turto vertės, yra sudėtinga, bendrovė turi laikinų finansinių sunkumų, tačiau pagal ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalies nuostatas bendrovė nėra nemoki.

8Teismas nustatė, kad teismuose bendrovei „Autairas“, kaip bylos atsakovei, paskutiniu metu buvo iškelta 10 bylų, kuriose kreditoriai buvo pareiškę virš 197 tūkst. Eur sumos reikalavimų. Trijose bylose, kur reikalavimų suma buvo virš 51 tūkst. Eur, sudarytos taikos sutartys. Teismas sprendė, kad esant tokiam debitorių ir kreditorių santykiui, teisminių ginčų baigtis iš esmės neįtakos atsakovės finansinės padėties ir byloje nagrinėjamo klausimo išsprendimo.

9Teismas nurodė, kad bendrovės kreditoriai, išskyrus tuos, kurie anksčiau kreipėsi dėl bankroto bylos iškėlimo, neišreiškė prieštaravimo dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo ir metmenų atitikimo ĮRĮ reikalavimams, todėl sprendė, kad metmenys ir įmonės verslo plano įgyvendinimas kreditoriams šioje bylos nagrinėjimo stadijoje yra realus, patikimas ir nekelia abejonių.

10Teismas nustatė, kad atsakovė pažeidė ĮRĮ 6 straipsnio 2 dalyje įtvirtintą terminą pranešti kreditoriams apie kreipimąsi dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, tačiau atsižvelgdamas į tai, kad ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalies 2 punkte įtvirtintas atsisakymo iškelti restruktūrizavimo bylą pagrindas – pareigos informuoti apie sprendimą kreiptis į teismą dėl įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo pažeidimas, sprendė, kad šiuo teisiniu pagrindu nėra pagrindo atsisakyti kelti restruktūrizavimo bylą.

11Teismas atsižvelgė į tai, kad atsakovė yra įregistruota 1990 m. Ji ilgą laiką (nuo 2000 metų) sėkmingai užsiėmė bendrastatybinių darbų, modernizacijos (renovacijos) darbų atlikimu dideliuose projektuose, 2008-2015 metais yra įvykdžiusi 20 didelės vertės šios rūšies sutarčių, dirbo su patikimais parneriais ir subrangovais, turi didelę šių paslaugų teikimo patirtį, yra įgijusi atestatą, suteikiantį teisę būti ypatingo statinio statybos rangovu, yra įdiegusi ISO standartus. Pagal 2009 m. rugpjūčio 30 d. VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros CPO atlikto viešojo pirkimo rezultatus bendrovė pateko tarp pajėgiausių ir patikimiausių statybos įmonių, atrinktų į CPO elektroninių pirkimų katalogą; įmonėje vidutiniškai dirbdavo apie 16 darbuotojų.

12Teismas nustatė, kad šiuo metu bendrovės darbuotojų skaičius yra sumažėjęs, tačiau tai yra susiję ne tik su bendrovės patiriamais laikinais finansiniais sunkumais, bet su rangos darbų bei apželdinimo darbų sezoniškumu ir galimybe tuos darbus atlikti tam tikru sezono metu; įmonė nėra nutraukusi ūkinės-komercinės veiklos, vykdo 2015 m. kovo 27 d. daugiabučio namo, esančio Polocko g. 43, Vilniuje, atnaujinimo (modernizacijos) darbų su projektavimu, kurių vertė – 280 006 Eur, sutartį ir Panevėžio miesto gėlynų priežiūros paslaugų sutartį, kurios vertė 48 270 Eur, planuoja dalyvauti konkursuose, imtis priemonių individualių užsakymų skaičiui padidinti. Šie duomenys leido teismui daryti išvadą, kad bendrovė, nors ir turi finansinių sunkumų, tačiau ūkinę-komercinę veiklą tebevykdo ir atlieka statybos rangos (modernizavimo), projektavimo ir kitus darbus.

13Teismas nustatė, kad įmonės veiklos rezultatai pablogėjo dėl apyvartinių lėšų trūkumo, kada bendrovė negavo apmokėjimo iš verslo partnerių už atliktus darbus ir suteiktas paslaugas, kiti rangovai vėluodavo atlikti darbus; restruktūrizavimo laikotarpiu įmonė sieks kontroliuoti gautinas sumas, tobulinti politikos ir strategijos kainodarą, planuoti bendrovės veiklą, ieškoti naujų klientų, aktyviai dirbti su esamais patikimais partneriais, vykdyti pasirašytas sutartis, išieškoti skolas iš skolininkų, dalyvauti skelbiamuose konkursuose, dalyvauti marketingo veikloje siekiant padidinti individualių užsakymų skaičių. Bendrovė planuoja pertvarkyti 1,5 ha žemės sklypą į mažesnius 15 vnt. sklypus, kuriuose planuoja pati pastatyti apie 4000 m2 naudingo ploto ir parduoti jį gaunant apie 400 000 Eur pelno. Įvertinęs tai, kad bendrovė nėra įkeitusi nekilnojamojo turto hipotekos kreditoriams, todėl sprendė, kad tam tikras kreditavimas iš finansų įstaigų jai gali būti suteiktas. Teismas atkreipė dėmesį, kad metmenyse nurodytos priemonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo stadijoje neprivalo būti visiškai tikslios ir detalizuotos, nes išsamios restruktūrizavimo plano priemonės turės būti nurodytos restruktūrizavimo plane, todėl sprendė, kad yra pagrindas daryti pagrįstą prielaidą, jog bendrovė turi realių perspektyvų sėkmingai atkurti mokumą, turi galimybių restruktūrizuotis, plėtoti normalią ūkinę komercinę veiklą ir finansinius sunkumus pašalinti restruktūrizavimo būdu. Todėl sprendė, kad pateikti įmonės restruktūrizavimo plano metmenys atitinka ĮRĮ 12 straipsnio 2 dalies nuostatų reikalavimus.

14Teismas konstatavo, kad atsakovė atitinka ĮRĮ 4 straipsnyje nustatytas sąlygas, sprendė, kad pritaikiusi ekonomines, technines, organizacines, priemones ir visiškai išnaudojusi turimus gamybos pajėgumus, atsakovė gali sumažinti laikinus finansinius sunkumus, atkurti mokumą ir išvengti bankroto. Kadangi įmonė laiku nevykdo įsipareigojimų kreditoriams, tačiau nėra nutraukusi ūkinės komercinės veiklos ir jai nėra iškelta bankroto byla ar inicijuotas bankroto procesas ne teismo tvarka, teismas konstatavo, kad yra pagrindas iškelti atsakovės restruktūrizavimo bylą.

15Iškėlęs restruktūrizavimo bylą, vadovaudamasis ĮBĮ 10 straipsnio 3 dalies 2 punktu, teismas atsisakė atsakovei kelti bankroto bylą.

16III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

17Ieškovė UAB „Auridos mechanizacija“ prašo panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2016 m. kovo 7 d. nutartį ir priimti naują nutartį – iškelti atsakovės bankroto bylą. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

181. Teismas negalėjo iškelti atsakovės restruktūrizavimo bylos, nes atsakovė yra nemoki, nevykdo įsipareigojimų ir bendrovei turi būti iškelta bankroto byla. Atsakovė negalės restruktūrizuotis pagal pateiktus restruktūrizavimo metmenis, kurie yra visiškai nepagrįsti ekonomine logika ir esama atsakovės ūkine-finansine padėtimi.

192. Atsakovė neteisingai nurodė pradelstų įsipareigojimų dydį (jį sumažino) ir nepagrįstai padidino balansinę turto vertę. Atsakovės pateikto turto sąrašas leidžia daryti išvadą, kad turtas yra menkavertis, trumpalaikis turtas sudaro 264 102 Eur. Nėra atliktas balanse įrašyto turto įvertinimas rinkos verte. Atsakovė nepagrindė, kad yra moki ir kad turi laikinų problemų. Atsakovės atsargos sudaro ypač mažą dalį – 2 862 Eur (kartu su išankstiniais mokėjimais ir nebaigtomis vykdyti sutartimis). Tai reiškia, kad atsakovė neturi nebaigtų vykdyti sutarčių, o turimos atsargos neleis vykdyti ūkinės-komercinės veiklos. 256 465 Eur balanse nurodyti kaip gautinos sumos, bus gautos tik tada, jeigu atsakovė vykdys veiklą, o tai reiškia, kad turės pirkti medžiagas, vykdyti einamuosius mokėjimus. Atsakovė neturės už ką pirkti medžiagų, mokėti atlyginimų darbuotojams, atsiskaityti už gaunamas paslaugas. Atsakovė turi didžiules skolas tiekėjams, todėl negaus medžiagų išsimokėtinai.

203. Nors teismas nurodė, kad atsakovės skolininkai yra veikiantys juridiniai asmenys, tačiau nėra garantijų, kad atsakovė skolas išsireikalaus. Dalis atsakovės skolininkų nepripažįsta skolų, todėl procesai dėl skolų išieškojimo užsitęs ir atsakovė negaus numatomų lėšų.

214. Turimas darbuotojų skaičius neužtikrins atsakovei galimybės vykdyti ūkinę-komercinę veiklą. Nuo 2016 m. sausio mėn. bendrovėje dirba tik du darbuotojai. Nors atsakovė ir pateikė duomenis, kad ji vykdo daugiabučio namo atnaujinimo darbus, tačiau nepateikė duomenų, kiek ketina gauti pajamų, pelno, nepateikė duomenų, ar šis projektas jai bus naudingas, ar nuostolingas. Atsakovės nurodyta sutartis dėl žaliųjų plotų priežiūros neleidžia padaryti išvados, kad šią sutartį vykdant pagerės atsakovės finansinė situacija, kad atsakovė gaus naudos.

227. Atsakovė nurodo, kad ketina 1,5 ha žemės sklypą padalinti į 15 dalių ir statyti ten namus, juos parduoti. Atsakovė yra nemoki, negalės vykdyti statybos darbų ir jos ketinimai vykdyti statybos darbus neparemti, nenurodyti lėšų šaltiniai, iš kurių bus finansuojamos statybos, nenurodyta iš kur atsakovė gaus medžiagų, darbuotojų, kiek kainuos statybos darbai. Pateikti metmenys ir atsakovės numatomas restruktūrizavimas yra nerealūs.

23Ieškovė UAB „Vilniaus statyba LT“ prašo panaikinti teismo nutartį ir priimti naują nutartį – iškelti atsakovės bankroto bylą ir priimti naujus įrodymus, kuriais įrodinėja, kad atsakovė nevykdo daugiabučio namo modernizavimo sutarties. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

241. Teismas netinkamai vertino įrodymus, atsakovės mokumą ir galimybę restruktūrizuotis, todėl priėmė nepagrįstą nutartį. Restruktūrizavimo plano metmenyse nurodomos planuojamos pajamų sumos 2016-2019 metais yra nepagrįstos. Nurodyti kasmet didėjantys pajamų skaičiai be jokio pagrindimo. Atsakovės restruktūrizavimo plano metmenys nenumato konkretaus verslo plano, kurį įgyvendinus būtų pasiektas restruktūrizavimo proceso tikslas, planas neatitinka ĮRĮ 5 straipsnio reikalavimų, yra deklaratyvus, nepagrįstas įrodymais, nenurodyta realių priemonių, galinčių bendrovės ūkinės veiklos srityje ir verslo konkurencinėje aplinkoje atkurti bendrovės mokumą, normalią jos veiklą, todėl teismas turėjo atsisakyti kelti restruktūrizavimo bylą ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalies 2 punkto pagrindu.

252. Siekdama palankaus teismo sprendimo, atsakovė pervertino savo ilgalaikio turo vertę, siekdama sudaryti mokaus subjekto įspūdį. Restruktūrizavimo plano metmenyse nurodoma, kad atsakovė turi ilgalaikio materialaus turto už 212 370 Eur, nors 2014 metais jo buvo už 78 275 Eur. Nėra aišku, dėl kokių priežasčių tas pats žemės sklypas yra įvertintas penkis kartus brangiau, nuo 34 997,68 Eur (120 840 Lt) 2014 metais iki net 158 560 Eur 2015 metais. Atsakovės ilgalaikio turto vertė, nurodyta metmenyse, pervertinta 165 316,16 Eur. Šia suma turi būti mažintinas atsakovės ilgalaikis turtas iki 47 053,84 Eur ir vertinama, ar atsakovė yra moki ar ne.

263. Nepagrįsta teismo išvada, kad yra didelė tikimybė, jog atsakovė atgaus skolas iš debitorių, nes jie veikiantys ir mokūs. Į debitorių sąrašą atsakovė įtraukė UAB „Optimesta“ su 37 316,92 Eur skola, tačiau nutylėjo, kad inicijavo šiai bendrovei bankroto bylą. Didelių abejonių kelia 92 977,26 Eur reikalavimo UAB „Molėtų švara“ pagrįstumas. Bet kokiu atveju, per vienerius metus gautinos sumos turėtų būti mažintinos mažiausiai 37 316,92 Eur, iki 219 148,08 Eur. Vertindamas atsakovės mokumą, turto ir įsipareigojimų santykį, teismas turėjo vertinti realius, o ne atsakovės nurodytus neaiškaus pagrįstumo dydžius. Atsakovės turtas galėjo būti vertintas ne daugiau nei 273 838,92 Eur.

274. Atsakovė teigia, kad bendrovė turi didelį įdirbį, gerą dalykinę reputaciją, pasižymi itin gera darbo kokybe, kvalifikuotais darbuotojais, tačiau remiantis VSDFV viešais duomenimis atsakovė turi tik du darbuotojus. Taigi atsakovė nebeturi darbuotojų, kurie tęstų statybos darbus, užtikrintų jų kokybę. Ši informacija paneigia atsakovės deklaruojamą restruktūrizavimo proceso tikslą – išsaugoti darbo vietas. Darbo vietų, išskyrus direktoriaus ir buhalterės, šiai dienai jau nebėra.

285. Turima informacijos, kad daugiabučio namo, esančio Polocko 43, Vilniuje, atnaujinimo (modernizacijos) darbų sutartis su atsakove yra nutraukta. Tai patvirtinančių įrodymų pateikti negali, tačiau juos gavusi pateiks teismui įvertinti.

296. Teismo išvada dėl atsakovės mokumo ir pagrindo atsisakyti kelti restruktūrizavimo bylą nebuvimo yra nepagrįsta. Atsakovė atitinka ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje įtvirtinus kriterijus. Atsakovės turtas „iš viso“ vertintinas ne daugiau nei 273 838,92 Eur. Pradelsti įsipareigojimai siekia 214 789,06 Eur. Atsakovės pradelsti įsipareigojimai viršija atsakovės turimo turto vertę, praktiškai prilygsta turimo turto vertei, todėl atsakovė yra nemoki.

30Ieškovė UAB „Auridos mechanizacija“ prašo ieškovės UAB „Vilniaus statyba LT“ apeliacinį skundą tenkinti. Atsiliepimą į atskirąjį skundą grindžia savo atskirajame skunde nurodytais argumentais.

31Atsakovės direktorius prašo atmesti ieškovių UAB „Auridos mechanizacija“ ir UAB „Vilniaus statyba LT“ atskiruosius skundus. Atsiliepimai į atskiruosius skundus grindžiami šiais argumentais:

321. Atsakovės žemes sklypo perkainojimas buvo atliktas pagrįstai. Nuo sklypo įsigijimo atsakovė atliko sklypo pagerinimo darbus – nupjovė ir išrovė apie 500 vnt. suaugusių obelų, nustumdė augalinį, suformavo privažiavimą, užsakė detalųjį planą, atliko kadastrinius matavimus, per 2011-2015 metų laikotarpį žymiai pasikeitė žemės vertė, sparčiai ėmė plėstis Dembavos gyvenvietė, buvo patiesti centralizuoti infrastruktūriniai tinklai. Atsakovės atliktas ilgalaikio turto – žemes sklypo (kadastro Nr.6613/0003:19) – perkainojimas paneigia ieškovės UAB „Auridos mechanizacija“ argumentus dėl balanse įrašyto turto vertės.

332. Nepagrįsti ieškovės teiginiai, kad balanse nurodyti 256 465 Eur kaip gautinos sumos bus gauti tik tada, jeigu atsakovė vykdys veiklą. Balanse nurodytos per vienerius metus gautinos sumos susideda iš pirkėjų įsiskolinimo, jau išrašytų PVM sąskaitų faktūrų už atliktus darbus. Įtraukdama UAB „Optimesta“ į debitorių sąrašą atsakovė nežinojo jos statuso. Be to, inicijuodama skolininkei UAB „Optimesta“ bankroto bylą, atsakovė gynė savo kreditorių interesus. Ieškovė UAB „Vilniaus statyba Lt“, ginčydama UAB „Molėtų švara“ 92 977,26 Eurų reikalavimą, nepateikia teismui įrodymų, todėl tokie ieškovės pasisakymai nepagrįsti.

343. Teigdama, kad restruktūrizavimo plano metmenyse planuojamų pajamų sumos yra nepagrįstos, ieškovė UAB „Vilniaus statyba LT“ neįsigilino į atsakovės metmenų punkte 4.2 „preliminarus verslo planas“ išdėstytą planuojamų pajamų pagrindimą, kurio pagrindų yra sudarytos prognozinės lentelės.

354. Atsakovė yra atlikusi pateikiamų VMI deklaracijų patikslinimus, todėl įsiskolinimas VMI yra sumažėjęs iki 32 612,30 Eur.

365. Nepagrįsti ieškovės argumentai dėl darbuotojų trūkumo. Numatytos vykdyti rangos sutartys turi sezoniškumo statusą, t. y. darbai gali būti pradėti vykdyti tik sušilus orams, kai vidutinė oro temperatūra yra apie +5 °C arba prasidedantis vegetacijos laikotarpis, todėl priimti į darbą reikiamą skaičių darbuotojų ir mokėti darbo užmokestį, kai nėra galima darbų pradžia yra neekonomiška, pažeistų atsakovės kreditorių lūkesčius.

376. Atsakovės restruktūrizavimo plano metmenyse numatyta veikla yra reali, atsakovės nekilnojamas turtas nėra įkeistas ar perleistas tretiesiems asmenims, todėl remiantis jų įkainavimu bei juos įkeičiant kredito įmonei ar kitam trečiajam asmeniui bus galima gauti pakankamai lėšų šiai veiklai vykdyti.

387. Inicijuodamos atsakovės bankrotą bei skųsdamos teismo nutartį, ieškovės vilkina procesą, bando „paspausti“ atsakovę, todėl ieškovėms sąmoningai veikiant prieš teisingą teismo sprendimą už piktnaudžiavimą savo teisėmis, vadovaujantis CPK 95 straipsniu, turi būti skiriama maksimali 5 792 Eurų bauda, 50 procentų paskirtos baudos skiriant atsakovei.

39Ieškovė UAB „Molėtų švara“ atsiliepimuose į ieškovių atskiruosius skundus prašo atskiruosius skundus spręsti teismo nuožiūra.

40IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados

41Dėl naujų įrodymų priėmimo

42Ieškovė UAB „Vilniaus statyba LT“ 20016 m. balandžio 12 d. pateikė įrodymą, kuriuo grindžia teiginį, kad atsakovė nebevykdo daugiabučio namo, esančio Polocko 43, Vilniuje, atnaujinimo darbų, kadangi sutartis nutraukta. Ieškovė pateikė daugiabučio namo administratoriaus UAB „ADMI“ raštą, kuriame nurodoma, kad namo atnaujinimo ir modernizavimo statybos rangos sutartis su UAB „Autairas“ yra nutraukta nuo 2016 m. sausio 29 d. dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo. Siekdamas paneigti ieškovės UAB „Vilniaus statyba LT“ teiginius bei pateiktus įrodymus, atsakovės vadovas pateikė daugiabučio namo, esančio Polocko g. 43, Vilniuje, atnaujinimo sutartį, sudarytą su namo butų ir kitų patalpų savininkų atstovais, įrodinėdamas, kad su UAB „ADMI“ sutartis nebuvo sudaryta, nėra pateikta įrodymų, kad ji yra šio namo administratorė, todėl teigia, kad ieškovės pateikti įrodymai nieko neįrodo. Siekdama pagrįsti savo teiginius dėl sutarties nutraukimo, ieškovė 2016 m. balandžio 21 d. pateikė teismui daugiabučio namo jungtinės sutarties dalyvių įspėjimą atsakovei dėl sutarties nutraukimo, kuriame atsakovei buvo nustatytas terminas pateikti tam tikrus dokumentus, priešingu atveju sutartis bus nutraukta nuo 2016 m. sausio 29 d., ir pranešimą apie sutarties nutraukimą. CPK 314 straipsnyje nustatyta, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Atsižvelgdamas į tai, kad naujų įrodymų pateikimą sąlygojo šalių atskirųjų skundų ir atsiliepimų į atskiruosius skundus argumentai, kad pateikti įrodymai gali turėti reikšmės sprendžiant restruktūrizavimo bylos iškėlimo pagrįstumo klausimą, apeliacinės instancijos teismas priima šalių pateiktus naujus įrodymus, kurie nagrinėjant atskirųjų skundų argumentus bus vertinami kartu su kitais byloje esančiais įrodymais.

43Dėl UAB „Moldeks“ prašymo įtraukti į bylą trečiuoju asmeniu

44UAB „Moldeks“ pateikė apeliacinės instancijos teismui prašymą įtraukti ją į bylą trečiuoju asmeniu, teigdama, kad yra atsakovės kreditorė pagal 2013 m. gegužės 21 d. šalių pasirašytą statybos rangos sutartį bei Visagino miesto apylinkės teismo 2016 m. kovo 29 d. sprendimą, priimtą civilinėje byloje Nr. 2-5-724/2016. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, kad šios įmonės įtraukimo į bylą trečiuoju asmeniu klausimas yra išspręstas Panevėžio apygardos teismo 2016 m. kovo 29 d. nutartimi, kuria UAB „Moldeks“ prašymas atmestas.

45Pagal CPK 47 straipsnio 1 dalį tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų dėl ginčo dalyko, gali įstoti į bylą ieškovo arba atsakovo pusėje iki baigiamųjų kalbų pradžios, jeigu bylos išsprendimas gali turėti įtakos jų teisėms arba pareigoms. Prašymą įtraukti į bylą trečiuoju asmeniu UAB „Moldeks“ pateikė apeliacinės instancijos teismui, kai pirmosios instancijos teisme jau buvo išspręstas atsakovės restruktūrizavimo bylos iškėlimo klausimas. Apeliacinės instancijos teisme atliekama pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria iškelta atsakovės restruktūrizavimo byla, teisėtumo ir pagrįstumo kontrolė. Jeigu apeliacinės instancijos teismas paliks galioti Panevėžio apygardos teismo nutartį dėl atsakovės restruktūrizavimo bylos iškėlimo, tai pareiškėja turės galimybę dalyvauti atsakovės restruktūrizavimo byloje trečiuoju asmeniu, kuomet bus patvirtintas jos kreditorinis reikalavimas (ĮRĮ 23 str. 1 d., 2 d.). Jeigu teisinis bylos rezultatas apeliacinės instancijos teisme bus priešingas, tai pareiškėjai išlieka teisė kreiptis į pirmosios instancijos teismą dėl įtraukimo į bylą, nes joje turės būti nagrinėjami ieškovių ieškiniai dėl bankroto bylos atsakovei iškėlimo. Be to, kompetenciją įtraukti trečiuosius asmenis į bylą turi pirmosios instancijos teismas. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad šioje bylos proceso stadijoje nėra pagrindo tenkinti UAB „Moldeks“ prašymo dėl įtraukimo į bylą trečiuoju asmeniu.

46Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria iškelta atsakovės restruktūrizavimo byla, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Šį klausimą apeliacinės instancijos teismas sprendžia vadovaudamasis atskirųjų skundų faktiniu ir teisiniu pagrindu bei patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 str.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nagrinėjamoje byloje nenustatyta.

47Dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo pagrindų

48Spręsdamas atsakovės restruktūrizavimo bylos iškėlimo klausimą, įvertinęs byloje esančius rašytinius įrodymus apie atsakovės finansinę padėtį, teismas konstatavo, kad atsakovė turi finansinių sunkumų, tačiau nėra nemoki, nėra nutraukusi ūkinės-komercinės veiklos.

49Ieškovės UAB „Auridos mechanizacija“ ir UAB „Vilniaus statyba LT“ šias teismo išvadas ginčija, teigdamos, jog atsakovė yra nemoki, yra nutraukusi savo vykdomą veiklą, todėl negali būti iškelta jos restruktūrizavimo byla, o turi būti sprendžiamas bankroto bylos iškėlimo klausimas.

50ĮRĮ 4 straipsnyje įtvirtintos įmonės restruktūrizavimo taikymo sąlygos. Viena iš jų, kurios buvimą kvestionuoja ieškovė UAB „Vilniaus statyba LT“, yra ta, kad įmonė turi būti nenutraukusi veiklos.

51Išvadą, jog atsakovė nėra nutraukusi veiklos, teismas grindė aplinkybe, kad atsakovė 2015 m. kovo 27 d. yra sudariusi daugiabučio namo, esančio Polocko g. 43, Vilniuje, atnaujinimo darbų su projektavimu, kurių vertė 280 006 Eur, sutartį bei Panevėžio miesto gėlynų priežiūros paslaugų, kurių vertė 48 270 Eur, sutartį. Kvestionuodama šią teismo išvadą, ieškovė UAB „Vilniaus statyba LT“ teigia, kad atsakovės turimų darbuotojų skaičius (2 darbuotojai) paneigia atsakovės argumentus dėl galimybės tęsti sutarčių vykdymą. Ieškovė 2016 m. balandžio 12 d. apeliacinės instancijos teismui pateikė įrodymą, kuriuo siekia įrodyti, kad atsakovė nebevykdo daugiabučio namo, esančio Polocko g. 43, Vilniuje, atnaujinimo darbų, kadangi sutartis nutraukta, t. y. daugiabučio namo administratoriaus raštą, kuriame nurodoma, kad namo atnaujinimo ir modernizavimo statybos rangos sutartis su UAB „Autairas“ yra nutraukta nuo 2016 m. sausio 29 d. dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo. Siekdamas paneigti ieškovės UAB „Vilniaus statyba LT“ teiginius bei pateiktus įrodymus, atsakovės vadovas pateikė teismui daugiabučio namo, esančio Polocko g. 43, Vilniuje, atnaujinimo sutartį, sudarytą su namo butų ir kitų patalpų savininkų atstovais, įrodinėdamas, kad rašto rengėja UAB „ADMI“ nėra sutarties šalis, kad nėra įrodymų, jog ji yra šio namo administratorė, todėl ieškovės pateikti įrodymai nieko neįrodo. Ieškovė pateikė teismui daugiabučio namo jungtinės veiklos sutarties dalyvių 2015 m. gruodžio 22 d. įspėjimą dėl sutarties nutraukimo, kuriame atsakovei buvo nustatytas terminas pateikti tam tikrus dokumentus, priešingu atveju sutartis bus nutraukta nuo 2016 m. sausio 29 d., bei 2016 m. vasario 5 d. pareiškimą dėl sutarties nutraukimo. Atsakovės vadovas nepateikė įrodymų, kad minėta sutartis nėra nutraukta nuo nurodyto termino, kad sutartį atsakovė vykdo, kad yra atlikusi ir perdavusi kokią nors dalį darbų. Esant tokiems duomenims, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad atsakovė pagal aptariamą sutartį darbų nevykdo, kadangi sutartis yra nutraukta.

52Nors yra pateikti įrodymai apie Panevėžio miesto gėlynų priežiūros paslaugų sutarties pratęsimą, tačiau duomenų, kad atsakovė atliko kokius nors darbus pagal šią sutartį nėra pateikta, todėl darytina išvada, kad byloje nėra įrodymų, patvirtinančių, kad atsakovė tęsia ūkinę komercinę veiklą. Atsakovė nėra sudariusi sutarčių, kurios užtikrintų nuolatinių pajamų gavimą.

53Prie atskirojo skundo ieškovė pateikė viešai prieinamų informacinių sistemų duomenis apie atsakovės apdraustų asmenų skaičių, kurie liudija, kad atsakovės bendrovėje dirba du darbuotojai. Pagal Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos viešos informacijos apie draudėją 2016 m. balandžio 25 d. duomenis, atsakovės įmonėje registruoti keturi apdrausti asmenys, tačiau ši aplinkybė neleidžia teigti, kad atsakovė išties tęsia ūkinę komercinę veiklą. Aptartos aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad atsakovė nevykdo ūkinės-komercinės veikos, todėl netenkina vienos iš ĮRĮ 4 straipsnyje įtvirtintų būtinų sąlygų restruktūrizavimo bylai iškelti.

54Dėl atsakovės mokumo

55ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalyje įtvirtinti atsisakymo iškelti restruktūrizavimo bylą pagrindai. Vienas iš jų – nagrinėdamas pareiškimą teismas padaro pagrįstą išvadą, kad įmonė yra nemoki ir, jeigu yra kitų Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme nurodytų bankroto bylos iškėlimo sąlygų, teismui turi būti pateiktas pareiškimas dėl įmonės bankroto bylos iškėlimo Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka (ĮRĮ 7 str. 5 d. 3 p.). Pagal ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalį įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Įvertinęs atsakovės balanso duomenis, kreditorių, debitorių sąrašus, jų įsipareigojimų dydžius, teisme atsakovės skolininkams pareikštų ir jai kreditorių pareikštų reikalavimų sumas, teismas konstatavo, kad atsakovė pagal ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalį nėra nemoki. Apeliantės su šia teismo išvada nesutinka, jų teigimu, teismas netinkamai vertino byloje esančius įrodymus apie atsakovės finansinę padėtį, netinkamai nustatė ilgalaikio turto vertę, todėl padarė nepagrįstą išvadą dėl atsakovės mokumo.

56Ieškovės kvestionuoja atsakovės balanse nurodyto turto vertę, teigdamos, kad ji yra nepagrįstai padidinta. Ieškovė UAB „Vilniaus statyba LT“ pažymi, kad atsakovės restruktūrizavimo plano metmenyse nurodyta ilgalaikio materialaus turto vertė siekia 212 370 Eur, nors dar 2014 metais jo vertė buvo 78 275 Eur. Ieškovė nurodo, kad atsakovė nuo 2014 metų neįgijo naujo ilgalaikio nekilnojamojo turto, o turimą žemės sklypą įvertino penkis kartus brangiau – nuo 34 997,68 Eur 2014 m. iki 158 560 Eur 2015 m.; pagal Nekilnojamojo turto registro duomenis, minėto žemės sklypo vidutinė rinkos vertė yra 9 065 Eur, o ne 158 560 Eur, o pastato-sandėlio vidutinė rinkos vertė yra 4 634 Eur, bet ne 20 455,16 Eur. Tokiu atveju atsakovės turimo ilgalaikio turto vertė turėtų būti sumažinta iki 47 053,84 Eur.

57Atsikirsdamas į šiuos ieškovės argumentus, atsakovės direktorius pateikė ilgalaikio turto – žemės sklypo – perkainojimo pažymą, kuria grindžia ilgalaikio turto vertės pasikeitimą, taip pat nurodo, kad nuo sklypo įsigijimo 2011 m. iki 2015 m. atliko sklypo pagerinimo darbus: nupjovė ir išrovė apie 500 obelų, nustumdė augalinį sluoksnį, suformavo privažiavimą, užsakė detalųjį planą, atliko kadastrinius matavimus, per 2011-2015 metus pasikeitė žemės vertė, plėtėsi Dembavos gyvenvietė, buvo patiesti centralizuoti infrastruktūriniai tinklai, todėl žemės sklypo perkainojimas buvo atliktas pagrįstai. Atsakovės direktoriaus ir buhalterės parengta žemės sklypo perkainojimo pažyma grindžiama palyginamosiomis žemės kainomis, skelbiamomis interneto tinklapiuose. Atkreiptinas dėmesys, kad palyginamaisiais objektais atsakovė pasirinko namų valdos žemės sklypus su elektra ir kitomis komunikacijomis, viename iš sklypų, kurio vertė 19 900 Eur, iki pat sklypo yra asfaltuotas privažiavimas, kito namų valdos žemės sklypo vertė yra 9 500 Eur. Atsakovės turimo žemės sklypo paskirtis nėra pakeista, Nekilnojamojo turto registre sklypas žymimas kaip žemės ūkio paskirties, atsakovė nepateikė įrodymų apie atliktą individualų žemės sklypo vertinimą, todėl tinkamai nepagrindė atlikto žemės sklypo perkainavimo ir tokiu būdu padidintos sklypo vertės. Tokiu atveju žemės sklypo perkainojimo pažymos teismas negali pripažinti objektyviu įrodymu, patvirtinančiu tokį reikšmingą žemės sklypo vertės pasikeitimą. Byloje taip pat nėra duomenų, kurie leistų daryti išvadą apie kito atsakovės nekilnojamojo turto vertės padidinimą. Atsakovė nuo 2014 metų naujo ilgalaikio nekilnojamojo turto neįgijo, nepateikė objektyvių duomenų, leidžiančių teigti apie pagrįstą žemės sklypo vertės padidėjimą iki 158 560 Eur, todėl apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad atsakovės balanse nurodyto turto vertė nepagrįstai padidinta iki 212 370 Eur. Tokiu atveju vertinant atsakovės ilgalaikio turto vertę, darytina išvada, kad ji yra 78 275 Eur, t. y. tokia, kokia nurodyta ankstesnių, 2014 metų balanse.

58Pagal atsakovės 2015 m. gruodžio 31 d. balanso duomenis atsakovės trumpalaikį turtą sudaro 264 102 Eur, iš jų – 255 941 Eur pirkėjų įsiskolinimas. Teismų praktikoje vertinant trumpalaikio turto sudėtį preziumuojama, kad įmonė faktiškai nedisponuoja iš debitorių gautinomis sumomis, todėl debitorių skolos turėtų būti vertinamos ne tik dydžio, bet ir galimybių jas realiai išsiieškoti ir grąžinti įmonei aspektais (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. liepos 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-1312-464/2015). Be to, pripažįstama, kad skolų susigrąžinimas iš debitorių visa apimtimi praktikoje apskritai nėra dažnas (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. spalio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1938/2014; 2015 m. liepos 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1473-407/2015). Nesant byloje įrodymų, jog yra realių galimybių atgauti debitorių skolas, tokių skolų suma neįskaitoma į bendrovės turto realią vertę (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. rugpjūčio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1448/2012; 2015 m. rugpjūčio 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1534-943/2015).

59Apeliantė UAB „Vilniaus statyba LT“ teigia, kad į atsakovės debitorių sąrašą yra įtraukta UAB „Optimesta“, kuriai atsakovė inicijavo bankroto bylą, todėl nepagrįstos teismo išvados apie didelę tikimybę atgauti visas debitorių skolas. Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, atsakovės skolininkei UAB „Optimesta“ Vilniaus apygardos teismo 2016 m. kovo 1 d. nutartimi iškelta bankroto byla (Nr. eB2-3346-567/2016), Panevėžio apygardos teismo 2015 m. gruodžio 14 d. nutartimi dar vienai atsakovės debitorei UAB „Kalidakas“ iškelta bankroto byla (Nr. eB2-305-544/2016), todėl pagrįstai manytina, kad skolų iš bankrutuojančių asmenų atgavimas yra mažai tikėtinas, ir šių pirkėjų įsiskolinimas neturėtų būti įtraukiamas į atsakovės turto sudėtį. LITEKO duomenys taip pat patvirtina, kad civilinėje byloje Nr.e2-307-488/2016 atsakovė atsisakė 6 189,66 Eur reikalavimo iš UAB „Kronuta“ ir šalys sudarė taikos sutartį, todėl šio reikalavimo suma taip pat mažintini atsakovės debitoriniai reikalavimai ir atitinkamai atsakovės turto sudėtis.

60Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenys liudija, kad atsakovė yra pareiškusi ieškinius UAB ‚Molėtų švara“, Visagino miesto savivaldybei, UAB „Moleks“, Visagino technologijų ir profesinio mokymo centrui, tačiau bylos neišnagrinėtos, kitose bylose atsakovės skolininkės skolų nepripažįsta, yra pareiškusios priešinius ieškinius šios bylos atsakovei, todėl teigti, kad visos skolos bus atgautos ir, kad atsakovės trumpalaikis turtas išties siekia 264 102 Eur, nėra pagrindo. Trumpalaikis turtas turėtų būti mažintinas debitorinių skolų suma, kuria skolingos bankrutuojančios įmonės – UAB „Optimesta“ ir UAB „Kalidakas“, t. y. 39 022,79 Eur, bei UAB „Kronuta“ 6 189,66 Eur skola, kurios atsakovė atsisakė. Tokiu atveju darytina išvada, kad atsakovės pirkėjų įsiskolinimas siekia 210 728,71 Eur ir dėl to iki 218 889,71 Eur mažėja atsakovės trumpalaikio turto vertė. Kita vertus, atsižvelgiant į tai, kad kai kurie atsakovės skolininkai ginčija savo įsipareigojimus, negalima teigti, kad ir nurodyta trumpalaikio turto vertė išties yra reali. Ji gali būti dar mažesnė. Taigi atsakovės turto vertė iš viso galėtų būti ne 476 472 Eur kaip nurodo ieškovas, o 297 164,71 Eur (78 275 Eur ilgalaikis turtas + 218 889,71 Eur trumpalaikis turtas) arba dar mažesnė.

61Teismas nustatė, kad restruktūrizavimo plano metmenų parengimo dienai pradelsti atsakovės įsiskolinimai sudarė 214 789,06 Eur, iš jų VSDFV Panevėžio skyriui – 5 526,92 Eur, VMI –

6250 622 Eur. Pagal aktualius viešos informacijos duomenis atsakovės skola VSDF biudžetui padidėjo iki 8 127,62 Eur, valstybės biudžetams sumažėjo iki 31 698,67 Eur, todėl pradelsti atsakovės įsipareigojimai sudaro 198 466,43 Eur, kurie viršija pusę atsakovės turimo turto 297 164,71 Eur vertės.

63Įvertinus byloje esančių įrodymų, kuriais grindžiamas įmonės turtinės ir finansinės padėties vertinimas, visumą, galima pagrįstai spręsti, kad atsakovė yra nemoki, ir tai sudaro pagrindą atsisakyti iškelti jos restruktūrizavimo bylą.

64Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, kad ši teismo išvada dėl atsakovės nemokumo neturi prejudicinės galios sprendžiant bankroto bylos iškėlimo klausimą, kadangi spręsdamas dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, teismas neturi pareigos atlikti tokios pat apimties įmonės nemokumo teisinį tyrimą, kuris atliekamas nagrinėjant ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo.

65Dėl restruktūrizavimo plano realumo

66ĮRĮ 5 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad įmonė turi parengti įmonės restruktūrizavimo plano metmenis, kuriuose turi būti pateikta šio straipsnio 1 dalies 1-8 punktuose nurodyta informacija. Šio straipsnio 1 dalies 7 punkte nurodyta, kad turi būti pateiktas preliminarus įmonės verslo planas, kuriame turi būti numatytos šio įstatymo 12 straipsnio 2 dalyje nurodytos priemonės. ĮRĮ 12 straipsnyje įtvirtinti restruktūrizavimo planui keliami reikalavimai. Taigi jau restruktūrizavimo plano metmenyse turi būti dalis informacijos, kuri vėliau detalizuojama ir restruktūrizavimo plane. Nors apeliacinės instancijos teismas sutinka su ieškovo argumentais, kad restruktūrizavimo plano metmenims negali būti keliami tokie pat reikalavimai kaip restruktūrizavimo planui, tačiau metmenyse turi būti nurodyta ĮRĮ 12 straipsnio 2 dalyje reikalaujama informacija. Kasacinis teismas yra nurodęs, kad teismas, spręsdamas dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, patikrina ne vien tai, kaip metmenyse nurodytos priemonės atitinka Įmonių restruktūrizavimo įstatymo nustatytus bendrovės mokumo, veiklos atkūrimo ir atsiskaitymo su kreditoriais tikslus, tačiau įvertina, ar numatomos priemonės yra realios, galinčios bendrovės ūkinės veiklos srityje ir verslo konkurencinėje aplinkoje atkurti bendrovės mokumą, normalią veiklą ir tiek sumažinti įsiskolinimus, tiek išsaugoti bendrovės konkurencingumą. Tik ekonomiškai pagrįstų priemonių visuma (kompleksas) ir jų įgyvendinimo realumas gali įtikinti dėl restruktūrizavimo tikslų pasiekimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gegužės 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-263/2010). Taigi siekdamas atsakovės restruktūrizavimo proceso, ieškovas turėtų pateikti restruktūrizavimo plano metmenis, kurių turinys atitiktų ĮRĮ 12 straipsnio 2 dalyje keliamus reikalavimus, o juose nurodytos priemonės būtų konkrečios, kurių realumą teismas galėtų įvertinti.

67Teismas konstatavo, kad atsakovė turi realių perspektyvų sėkmingai atkurti mokumą, turi galimybių restruktūrizuotis, plėtoti normalią ūkinę komercinę veiklą ir finansinius sunkumus pašalinti restruktūrizavimo būdu. Apeliantės šią teismo išvadą ginčija, teigdamos, kad restruktūrizavimo plano metmenys nepagrįsti ekonomine logika, atsakovės ūkine-finansine padėtimi, turimų darbuotojų skaičius neužtikrins atsakovės galimybės vykdyti ūkinę-komercinę veiklą, atsakovės teiginiai dėl vykdomos veiklos tęstinumo, darbo organizavimo tobulinimo, kaštų mažinimo ir administravimo kaštų optimizavimo yra tik įrodymais nepagrįstos deklaracijos. Apeliacinės instancijos teismas šiems atskirųjų skundų teiginiams pritaria.

68Atsakovės restruktūrizavimo plano metmenyse preliminaraus verslo plano skiltyje nurodoma, kad atsakovė intensyviai vykdo ir vykdys šias priemones: aktyvus darbas su esamais partneriais vykdant pasirašytas sutartis, dalyvaujant naujai skelbiamuose konkursuose; bendradarbiavimas su kreditoriais, mažinant pradelstų skolų apimtis; atidus piniginių srautų prognozavimas, siekiant, kad bendrovė neliktų be apyvartinių lėšų; pradelstų pirkėjų skolų ir sulaikytų garantinių lėšų susigrąžinimas; dalyvavimas naujuose konkursuose; aktyvi marketingo veikla siekiant padidinti individualių užsakymų skaičių. Pažymėtina, kad restruktūrizavimo tikslas – įmonės mokumo atkūrimas. Metmenyse nurodytos verslo plano priemonės yra deklaratyvios, nenurodyti konkretūs atsakovės veiksmai siekiant restruktūrizavimo tikslų, planuojamų pajamų sumos nėra pagrįstos. Atsakovė tikisi gauti pajamų iš ilgalaikių sutarčių, nors tokių sutarčių nėra sudariusi. Gėlynų priežiūros sutartis gautinomis pajamomis nėra laikytina sutartimi, sudarančia pakankamą pagrindą konstatuoti galimybę vykdant tokią sutartį atkurti atsakovės mokumą. Jokių kitų sutarčių, preliminarių susitarimų byloje nėra pateikta, atsakovė iš esmės neturi apyvartinių lėšų, todėl nėra aišku, kokiu būdu imtųsi naujų projektų. Atsakovės turimas žemės sklypas yra ne kartą areštuotas teismų nutartimis skirtingose bylose, taip pat jam yra įregistruota hipoteka, todėl ieškovo teiginiai dėl paskolos suteikimo ir mažaaukščių namų statybos minėtuose sklypuose yra hipotetiniai.

69Atsakovės planuojamos pajamos nepagrįstos jokiais realiais duomenimis; neturint ilgalaikių sutarčių nėra aišku iš kokios veiklos atsakovė užsitikrins stabilų pajamų gavimo šaltinį; balanso duomenys leidžia teigti, kad atsakovė neturi atsargų, todėl vykdyti kokią nors veiklą neturi galimybių. Ieškovas nepateikė duomenų, kad žada gauti ar kreipėsi į finansų įstaigą dėl atsakovės finansavimo. Kita vertus, paskolos suteikimas tokios finansinės padėties kaip atsakovė įmonei yra abejotinas. Darbuotojų skaičius taip pat neleidžia teigti, kad atsakovė turi realių išteklių vykdyti veiklą. Spręsdamas dėl restruktūrizavimo plano metmenų, teismas vertino atsakovės ūkinės-komercinės veiklos praeities rezultatus, atsižvelgė į buvusį darbuotojų skaičių, įvykdytas sutartis, tačiau aplinkybė, kad įmonė praeityje veikė sėkmingai, nesudaro pagrindo pateiktą restruktūrizavimo planą pripažinti realiu ir įgyvendinamu. Nustačius, kad daugiabučio gyvenamojo namo renovacijos sutartis nutraukta, ir atsakovė yra sudariusi tik gėlynų priežiūros sutartį, deklaratyviu laikytinas atsakovės teiginys apie aktyvų darbą su partneriais vykdant pasirašytas sutartis. Atsakovė nepateikė duomenų, kad dalyvauja naujuose konkursuose, siekia pasirašyti naujas sutartis, iš kurių vykdymo ketina gauti pajamų.

70Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad restruktūrizavimo paskirtis nėra išvengti skolų, palūkanų ir delspinigių mokėjimo kreditoriams. Įmonės restruktūrizavimas – visuma šio įstatymo nustatytų procedūrų, kuriomis siekiama išsaugoti ir plėtoti įmonės veiklą, sumokėti skolas ir išvengti bankroto, gaunant įmonės kreditorių pagalbą, taikant ekonomines, technines, organizacines ir kitas priemones (ĮRĮ 2 str. 3 d.). Taigi siekdama restruktūrizavimo, bendrovė turi turėti aiškų planą ir priemones, kaip pasiekti restruktūrizavimo tikslus – atkurti ilgalaikį įmonės mokumą ir galimybę įvykdyti įsipareigojimus kreditoriams. Nagrinėjamoje byloje pateikti atsakovės restruktūrizavimo plano metmenys yra pernelyg abstraktūs ir panašūs į viziją, o ne į konkrečius planus ir priemones, nukreiptus į sėkmingą mokumo atstatymo procesą, todėl pagal tokius metmenis teismas neturėjo pagrindo konstatuoti, kad atsakovė turi realias galimybes įgyvendinti restruktūrizavimo plano tikslus.

71Išdėstyti argumentai leidžia spręsti apie skundžiamos teismo nutarties nepagrįstumą dėl netinkamo įrodymų vertinimo, todėl ji naikintina, o ieškovo ieškinys dėl atsakovės restruktūrizavimo bylos iškėlimo atmestinas (CPK 185 str., 329 str. 1 d., 337 str. 1 d. 2 p., 338 str.). Nagrinėjamoje byloje atsakovės kreditorės yra pareiškusios ieškinius dėl bankroto bylos iškėlimo, todėl panaikinus teismo nutartį dėl atsakovės restruktūrizavimo bylos iškėlimo ir atsakovės vadovo ieškinį atmetus, byla grąžintina pirmosios instancijos teismui bankroto bylos iškėlimo klausimui išspręsti.

72Dėl baudos skyrimo

73Atsakovė prašo skirti ieškovėms, pateikusioms atskiruosius skundus, CPK 95 straipsnyje numatytą maksimalią baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis. Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo ieškovių elgesio, pateikiant motyvuotus atskiruosius skundus, kurie buvo patenkinti, vertinti piktnaudžiavimu procesinėmis teisėmis, todėl atmeta atsakovės vadovo prašymą dėl baudos už piktnaudžiavimą procesu apeliantėms skyrimo.

74Dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo

75Ieškovė UAB „Auridos mechanizacija“ prašo priteisti iš atsakovės 100 Eur apeliacinės instancijos teisme turėtų bylinėjimosi išlaidų už teisines paslaugas (4 t., 6-7 b. l.). Reikalavimas pagrįstas įrodymais, atitinka teisinį reglamentavimą, todėl tenkintinas (CPK 93 str., 98 str.)

76Ieškovė UAB „Vilniaus statyba LT“ prašo priteisti iš ieškovo 800 Eur bylinėjimosi išlaidų (4 t., 75-76 b. l.).Toks teisinės pagalbos išlaidų dydis viršija Rekomendacijose numatytus maksimalius dydžius už atskirojo skundo surašymą, todėl mažintinas iki 294,04 Eur (CPK 98 str. 2 d.). Be to, apeliantė nepagrįstai prašo bylinėjimosi išlaidas priteisti iš ieškovo (atsakovės vadovo) kaip fizinio asmens. Šioje byloje ieškovas veikė ne kaip savarankiškas fizinis asmuo, o kaip atsakovės vadovas, todėl bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš atsakovės (CPK 93 str.).

77Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

78Panevėžio apygardos teismo 2016 m. kovo 7 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – atmesti ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Autairas“ direktoriaus R. Ž. ieškinį dėl atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Autairas“ restruktūrizavimo bylos iškėlimo.

79Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Auridos mechanizacija“, j. a. k. 147969644, iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Autairas“, j. a. k. 147063097, 100 Eur (vieną šimtą eurų) apeliacinės instancijos teisme turėtų bylinėjimosi išlaidų.

80Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Vilniaus statyba LT“, j. a. k. 303156445, iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Autairas“, j. a. k. 147063097, 294,04 Eur (du šimtus devyniasdešimt keturis eurus ir 4 ct) apeliacinės instancijos teisme turėtų bylinėjimosi išlaidų.

81Perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti ieškovių (kreditorių) uždarosios akcinės bendrovės „Firsta“, uždarosios akcinės bendrovės „Reforsas“, uždarosios akcinės bendrovės „Auridos mechanizacija“, uždarosios akcinės bendrovės „Molėtų švara“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus statyba LT“ ieškinius dėl bankroto bylos atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Autairas“ iškėlimo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Atsakovės direktorius kreipėsi į teismą prašydamas iškelti atsakovės... 5. Ieškovės UAB „Firsta“, UAB „Molėtų švara“, UAB „Vilniaus statyba... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Panevėžio apygardos teismas 2016 m. kovo 7 d. nutartimi iškėlė atsakovės... 8. Teismas nustatė, kad teismuose bendrovei „Autairas“, kaip bylos atsakovei,... 9. Teismas nurodė, kad bendrovės kreditoriai, išskyrus tuos, kurie anksčiau... 10. Teismas nustatė, kad atsakovė pažeidė ĮRĮ 6 straipsnio 2 dalyje... 11. Teismas atsižvelgė į tai, kad atsakovė yra įregistruota 1990 m. Ji ilgą... 12. Teismas nustatė, kad šiuo metu bendrovės darbuotojų skaičius yra... 13. Teismas nustatė, kad įmonės veiklos rezultatai pablogėjo dėl apyvartinių... 14. Teismas konstatavo, kad atsakovė atitinka ĮRĮ 4 straipsnyje nustatytas... 15. Iškėlęs restruktūrizavimo bylą, vadovaudamasis ĮBĮ 10 straipsnio 3... 16. III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 17. Ieškovė UAB „Auridos mechanizacija“ prašo panaikinti Panevėžio... 18. 1. Teismas negalėjo iškelti atsakovės restruktūrizavimo bylos, nes... 19. 2. Atsakovė neteisingai nurodė pradelstų įsipareigojimų dydį (jį... 20. 3. Nors teismas nurodė, kad atsakovės skolininkai yra veikiantys juridiniai... 21. 4. Turimas darbuotojų skaičius neužtikrins atsakovei galimybės vykdyti... 22. 7. Atsakovė nurodo, kad ketina 1,5 ha žemės sklypą padalinti į 15 dalių... 23. Ieškovė UAB „Vilniaus statyba LT“ prašo panaikinti teismo nutartį ir... 24. 1. Teismas netinkamai vertino įrodymus, atsakovės mokumą ir galimybę... 25. 2. Siekdama palankaus teismo sprendimo, atsakovė pervertino savo ilgalaikio... 26. 3. Nepagrįsta teismo išvada, kad yra didelė tikimybė, jog atsakovė atgaus... 27. 4. Atsakovė teigia, kad bendrovė turi didelį įdirbį, gerą dalykinę... 28. 5. Turima informacijos, kad daugiabučio namo, esančio Polocko 43, Vilniuje,... 29. 6. Teismo išvada dėl atsakovės mokumo ir pagrindo atsisakyti kelti... 30. Ieškovė UAB „Auridos mechanizacija“ prašo ieškovės UAB „Vilniaus... 31. Atsakovės direktorius prašo atmesti ieškovių UAB „Auridos... 32. 1. Atsakovės žemes sklypo perkainojimas buvo atliktas pagrįstai. Nuo sklypo... 33. 2. Nepagrįsti ieškovės teiginiai, kad balanse nurodyti 256 465 Eur kaip... 34. 3. Teigdama, kad restruktūrizavimo plano metmenyse planuojamų pajamų sumos... 35. 4. Atsakovė yra atlikusi pateikiamų VMI deklaracijų patikslinimus, todėl... 36. 5. Nepagrįsti ieškovės argumentai dėl darbuotojų trūkumo. Numatytos... 37. 6. Atsakovės restruktūrizavimo plano metmenyse numatyta veikla yra reali,... 38. 7. Inicijuodamos atsakovės bankrotą bei skųsdamos teismo nutartį,... 39. Ieškovė UAB „Molėtų švara“ atsiliepimuose į ieškovių atskiruosius... 40. IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados... 41. Dėl naujų įrodymų priėmimo... 42. Ieškovė UAB „Vilniaus statyba LT“ 20016 m. balandžio 12 d. pateikė... 43. Dėl UAB „Moldeks“ prašymo įtraukti į bylą trečiuoju asmeniu... 44. UAB „Moldeks“ pateikė apeliacinės instancijos teismui prašymą įtraukti... 45. Pagal CPK 47 straipsnio 1 dalį tretieji asmenys, nepareiškiantys... 46. Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria iškelta atsakovės... 47. Dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo pagrindų... 48. Spręsdamas atsakovės restruktūrizavimo bylos iškėlimo klausimą,... 49. Ieškovės UAB „Auridos mechanizacija“ ir UAB „Vilniaus statyba LT“... 50. ĮRĮ 4 straipsnyje įtvirtintos įmonės restruktūrizavimo taikymo sąlygos.... 51. Išvadą, jog atsakovė nėra nutraukusi veiklos, teismas grindė aplinkybe,... 52. Nors yra pateikti įrodymai apie Panevėžio miesto gėlynų priežiūros... 53. Prie atskirojo skundo ieškovė pateikė viešai prieinamų informacinių... 54. Dėl atsakovės mokumo... 55. ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalyje įtvirtinti atsisakymo iškelti restruktūrizavimo... 56. Ieškovės kvestionuoja atsakovės balanse nurodyto turto vertę, teigdamos,... 57. Atsikirsdamas į šiuos ieškovės argumentus, atsakovės direktorius pateikė... 58. Pagal atsakovės 2015 m. gruodžio 31 d. balanso duomenis atsakovės... 59. Apeliantė UAB „Vilniaus statyba LT“ teigia, kad į atsakovės debitorių... 60. Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenys liudija, kad atsakovė yra... 61. Teismas nustatė, kad restruktūrizavimo plano metmenų parengimo dienai... 62. 50 622 Eur. Pagal aktualius viešos informacijos duomenis atsakovės skola VSDF... 63. Įvertinus byloje esančių įrodymų, kuriais grindžiamas įmonės turtinės... 64. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, kad ši teismo išvada... 65. Dėl restruktūrizavimo plano realumo... 66. ĮRĮ 5 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad įmonė turi parengti įmonės... 67. Teismas konstatavo, kad atsakovė turi realių perspektyvų sėkmingai atkurti... 68. Atsakovės restruktūrizavimo plano metmenyse preliminaraus verslo plano... 69. Atsakovės planuojamos pajamos nepagrįstos jokiais realiais duomenimis;... 70. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad restruktūrizavimo paskirtis... 71. Išdėstyti argumentai leidžia spręsti apie skundžiamos teismo nutarties... 72. Dėl baudos skyrimo... 73. Atsakovė prašo skirti ieškovėms, pateikusioms atskiruosius skundus, CPK 95... 74. Dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo... 75. Ieškovė UAB „Auridos mechanizacija“ prašo priteisti iš atsakovės 100... 76. Ieškovė UAB „Vilniaus statyba LT“ prašo priteisti iš ieškovo 800 Eur... 77. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 78. Panevėžio apygardos teismo 2016 m. kovo 7 d. nutartį panaikinti ir klausimą... 79. Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Auridos mechanizacija“,... 80. Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Vilniaus statyba LT“, j.... 81. Perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti ieškovių (kreditorių)...