Byla T-85-531/2015
Dėl bausmės vykdymo atidėjimo

1Visagino miesto apylinkės teismo teisėjas Valdas Ciesiūnas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs nuteistojo O. Š., a/k ( - ) prašymą dėl bausmės vykdymo atidėjimo,

Nustatė

2O. Š. (O. Š.) 2015-06-01 kreipėsi į teismą, prašydamas peržiūrėti Visagino miesto apylinkės teismo baudžiamąją bylą Nr. 1-110-844/2014, kurioje jam pagal LR BK 260 str. 1 d. buvo paskirta 1 metų ir 4 mėnesių laisvės atėmimo bausmė, ir taikyti jo atžvilgiu LR BK 75 str. pakeitimus.

3Prokurorė rašytiniu atsiliepimu siūlo nuteistojo prašymo netenkinti, nes atsižvelgiant į nuteistojo asmenybę, į ankstesnį jo teistumą, į naujai padarytą nusikalstamą veiką, nėra pagrindo manyti, kad bausmės tikslai bus pasiekti nuteistajam paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymą atidedant.

4Prašymas netenkintinas.

5O. Š. buvo teistas:

62012-02-15 Visagino miesto apylinkės teismo pagal Lietuvos Respublikos BK 180 str. 1 d., skirta bausmė – laisvės atėmimas vieneriems metams. Taikant Lietuvos Respublikos BK 75 str., paskirtosios vienerių metų laisvės atėmimo bausmės vykdymas atidėtas vieneriems metams, skiriant baudžiamojo poveikio priemonę – 60 valandų nemokamų darbų, juo atliekant per keturis mėnesius (po 15 valandų per mėnesį) sveikatos priežiūros ir rūpybos ar kitose valstybinėse ar nevalstybinėse įstaigose bei organizacijose, taip pat įpareigojant bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpiu pradėti dirbti ar užsiregistruoti darbo biržoje, be institucijos prižiūrinčios bausmės vykdymo atidėjimą sutikimo neišvykti iš gyvenamosios vietos ilgiau kaip septynioms paroms. Šią bausmę atlikęs.

72014-11-26 Visagino miesto apylinkės teismo pagal Lietuvos Respublikos BK 259 str. 2 d., skirta bausmė – laisvės apribojimas devyniems mėnesiams, įpareigojant būti namuose nuo 22 val., iki 6 val., jeigu tai nesusiję su darbu ar mokymusi, pradėti dirbti arba tęsti registraciją darbo biržoje. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 641 str., šiuo nuosprendžiu paskirta bausmė sumažinta vienu trečdaliu, ir skirta galutinė sumažinta bausmė – laisvės apribojimas šešiems mėnesiams, įpareigojant būti namuose nuo 22 val. iki 6 val., jeigu tai nesusiję su darbu ar mokymusi, pradėti dirbti arba tęsti registraciją darbo biržoje. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 66 str., į šiuo nuosprendžiu skirtos galutinės sumažintos bausmės laiką įskaitytas laikas, jo išbūtas laikinajame sulaikyme nuo 2013-11-21 16.20 val. iki 2013-11-22 10.30 val., kuris, vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 65 str. 1 d. 1 p. „b“ papunkčiu, prilyginamas dviem laisvės apribojimo dienoms (1:2).

82014-11-27 Visagino miesto apylinkės teismo pagal Lietuvos Respublikos BK 260 str. 1 d., skirta bausmė – laisvės atėmimas dvejiems metams. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 641 str., šiuo nuosprendžiu skirta laisvės atėmimo bausmė sumažinta vienu trečdaliu, ir paskirta sumažinta bausmė – laisvės atėmimas vieneriems metams ir keturiems mėnesiams, bausmę atliekant pataisos namuose. Į bausmės laiką įskaitytas laikinajame sulaikyme išbūtas laikas. Iš nuteistojo konfiskuota 20 Lt piniginių lėšų, gautų iš nusikalstamos veikos. 2015-05-15 Visagino miesto apylinkės teismo nutartimi, vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 63 str. 1 d., 2 d., 5 d. 2 p., 9 d., vienerių metų ir keturių mėnesių laisvės atėmimo bausmė subendrinta bausmių apėmimo būdu su 2014-11-26 Visagino miesto apylinkės teismo nuosprendžiu paskirta šešių mėnesių laisvės apribojimo bausme.

9Lietuvos Respublikos BK 75 str. (bausmės vykdymo atidėjimas) 1 d. pakeitimas įsigaliojo 2015-03-24. Pagal šią nuostatą teismas gali atidėti paskirtos bausmės vykdymą asmeniui, nuteistam laisvės atėmimu ne daugiau kaip ketveriems metams už vieną ar kelis tyčinius nusikaltimus (išskyrus labai sunkius nusikaltimus).

10O. Š. nuteistas už vieną sunkų tyčinį nusikaltimą laisvės atėmimu vieneriems metams ir keturiems mėnesiams ir pagal nusikaltimo sunkumo laipsnį bei paskirtos bausmės dydį atitinka šioje Lietuvos Respublikos BK 75 str. normoje nustatytas sąlygas.

11Lietuvos Respublikos BK 3 str. 2 d. numato, kad veikos nusikalstamumą panaikinantis, bausmę švelninantis arba kitokiu būdu nusikalstamą veiką padariusio asmens teisinę padėtį palengvinantis baudžiamasis įstatymas turi grįžtamąją galią, t.y. taikomas iki tokio įstatymo įsigaliojimo nusikalstamą veiką padariusiems asmenims, taip pat atliekantiems bausmę bei turintiems teistumą asmenims. Lietuvos Respublikos BK 75 str. 1 d. nuostatos pripažintinos nuteistų asmenų teisinę padėtį lengvinančiomis bei turinčiomis grįžtamąją galią (Lietuvos Respublikos BK 3 str. 2 d.), tai konstatavo Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2015-03-31 nutartyje Nr. 2K-66-303/2015, Lietuvos apeliacinis teismas 2015-05-29 nutartyje Nr. 1N-95-150/2015.

12Tačiau pagal Lietuvos Respublikos BK 75 str. 1 d. bausmės vykdymas gali būti atidėtas, jeigu teismas nusprendžia, kad yra pakankamas pagrindas manyti, kad bausmės tikslai bus pasiekti be realaus bausmės atlikimo. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas konstatavo, kad taikyti Lietuvos Respublikos BK 75 str. nuostatas yra teismo teisė. Spręsdamas klausimą, ar bausmės tikslai kaltininkui bus pasiekti be realaus bausmės atlikimo, teismas vadovaujasi bendraisiais bausmės tikslais, nustatytais Lietuvos Respublikos BK 41 str. 2 d. Be to, spręsdamas klausimą dėl bausmės vykdymo atidėjimo, teismas turi įvertinti visas bylos aplinkybes, susijusias tiek su padaryta veika, tiek su nuteistojo asmenybe, t. y. įvertinti nusikalstamos veikos pavojingumo pobūdį, laipsnį, nuteistojo asmenybės teigiamas ir neigiamas savybes, polinkius, nusikalstamos veikos padarymo priežastis ir pan. (2015-03-31 nutartis Nr. 2K-66-303/2015).

13O. Š. Lietuvos Respublikos BK 75 str. nuostatos negali būti taikomos, nes nebūtų užtikrintas teisingumo principo įgyvendinimas. O. Š., veikdamas tiesiogine tyčia, padarė sunkų nusikaltimą, susijusį su narkotinių medžiagų platinimu, darydamas šį nusikaltimą siekė savanaudiškų tikslų, nes narkotines medžiagas platinimo tam, kad užsidirbtų pinigų šių medžiagų įsigijimui. Jis iki bausmės paskyrimo ir nusikaltimo padarymo metu niekur nedirbo, nesimokė, neturėjo nuolatinio pragyvenimo šaltinio, naują nusikalstamą veiką padarė turėdamas neišnykusį ir nepanaikintą teistumą, anksčiau ilgą laiką vartojo narkotikus. Ankstesnis jo teistumas ir naujai padaryta nusikalstama veika įrodo, kad jis yra linkęs nusikalsti ir negerbti įstatymo saugomų vertybių. Atsižvelgiant į išvardintas aplinkybes nėra pagrindo manyti, kad bausmės tikslai bus pasiekti O. Š. paskirtą laisvės atėmimo bausmę atidedant.

14Teismas, remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 361 str., 362 str., 3621 str.,

Nutarė

15Nuteistojo O. Š. (O. Š.), a/k ( - ) prašymo dėl bausmės vykdymo atidėjimo netenkinti.

16Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama Panevėžio apygardos teismui per Visagino miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai