Byla e2S-1855-253/2016
Dėl skolininko pakeitimo vykdymo procese, suinteresuoti asmenys G. V., UAB „General Financing“

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Albina Pupeikienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo suinteresuoto asmens G. V. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2016-08-25 nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjos antstolės Redos Vizgaudienės (pavaduojančios antstolės Gretos Žutautės), prašymą dėl skolininko pakeitimo vykdymo procese, suinteresuoti asmenys G. V., UAB „General Financing“.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5

 1. Pareiškėja prašė pakeisti skolininkę S. V. vykdomojoje byloje Nr. 0074/12/20510, jos teisių ir pareigų perėmėja G. V.. Pareiškėja nurodė, kad skolininkė S. V. ( - ) mirė. Testamentų registre įrašyta S. V. palikimą priėmusi G. V..

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7

 1. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2016-08-25 nutartimi prašymą tenkino ir vykdomojoje byloje Nr. 0074/12/20510 skolininkę S. V. pakeitė nauja skolininke G. V.. Teismas nustatė, kad skolininkė S. V. mirė ( - ), o po skolininkės mirties palikimą priėmė G. V..

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai

9

 1. Atskiruoju skundu suinteresuotas asmuo G. V. prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – pareiškimą dėl skolininko pakeitimo vykdymo procese atmesti. Apeliantė nurodo, kad sprendžiant dėl skolininko pakeitimo vykdymo procese reikšminga nustatyti, ar kreditorius yra pareiškęs apie savo reikalavimą CK 5.63 straipsnyje nustatytais būdais ir terminais. Iš pirmosios instancijos teismo nutarties negalima spręsti, ar buvo įvykdytos CK 5.63 straipsnio 1 dalies nuostatos. Suinteresuotam asmeniui G. V. nėra išduotas paveldėjimo teisės liudijimas. Apeliantė nėra priėmusi palikimo, nėra perėmusi ir palikėjos turtinių teisių bei pareigų, todėl nebuvo pagrindo pakeisti skolininkę S. V. vykdymo procese. Taip pat nurodo, kad, vadovaudamasi CPK 626 straipsnio reglamentavimu, antstolė privalėjo vykdomąją bylą sustabdyti, tačiau to nepadarė ir atlieka priverstinio vykdymo veiksmus, taip pažeidžiamos imperatyviosios įstatymo nuostatos.
 2. Atsiliepimu suinteresuotas asmuo UAB „General Financing“ prašo atskirąjį skundą atmesti ir palikti galioti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2016-08-25 nutartį. Nurodo, kad bendrovė, kaip kreditorė, nepraleisdama CK 5.63 straipsnio 1 dalyje nustatyto termino, informavo apeliantę dėl mirusios skolininkės skolos: 2006-07-19 bendrovė paveldėtojai G. V. išsiuntė įspėjimą, kuriame nurodyta, jog mirus klientui finansinius įsipareigojimus pagal sutartį perima kliento įpėdiniai. Be to, antstolė Reda Vizgaudienė dėl skolos išieškojimo UAB „General Financing“ naudai yra areštavusi skolininkei S. V. priklausantį butą. Pažymi, kad apeliantė palikimą priėmė 2016-07-07, kai kreipėsi į notarą dėl turto apyrašo sudarymo.
 3. Kitų atsiliepimų į atskirąjį skundą negauta.

10Teismas konstatuoja :

11IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir motyvai

12Atskirasis skundas netenkintinas.

 1. Nagrinėjamoje byloje apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria tenkintas pareiškėjos prašymas dėl skolininko pakeitimo vykdymo procese, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis).
 2. Byloje nustatyta, kad antstolės Redos Vizgaudienės kontoroje vykdoma vykdomoji byla Nr. 0074/12/20510 pagal Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-01-20 vykdomąjį raštą Nr. 2‑15451-323/2011 dėl 1 036,87 Eur skolos išieškojimo iš skolininkės S. V. išieškotojos UAB „General Financing“ naudai. Skolininkė S. V. mirė ( - ).
 3. Subjektinių teisių parėmimas materialinėje teisėje yra pagrindas perimti ir procesines teises. Teisių perėmimas yra galimas bet kurioje proceso stadijoje, taip pat ir vykdymo procese (CPK 48 straipsnio 1 dalis). CPK 596 straipsnio 1 dalis numato, kad fizinio asmens mirties atveju pirmosios instancijos teismas, kuriame buvo išnagrinėta byla, antstolio ar suinteresuotų asmenų prašymu nutartimi vykdymo procese pakeičia išieškotoją ar skolininką. Proceso šalį jos procesinių teisių perėmėju teismas pakeičia nustatęs, kad procesinių teisių perėmėjo dalyvavimas procese yra pagrįstas, t. y. jis iš tikrųjų yra tam tikrų materialiųjų subjektinių teisių perėmėjas (CPK 48 straipsnio 1, 3 dalys). Tais atvejais, kai iš teisinio santykio vykdymo procese dėl fizinio asmens mirties pasitraukia viena iš vykdymo proceso šalių – skolininkas, materialiuosius santykius dėl skolininko teisių ir pareigų perėmimo reglamentuoja paveldėjimo teisės normos. Visų pirma, būtina nustatyti, ar įpėdinis priėmė palikimą, nes, tik priėmus palikimą, jam pereina visos palikėjo turėtos teisės ir pareigos (CK 5.50 straipsnio 1 dalis). Antra, reikšminga nustatyti, ar įgyvendinama subjektinė teisė ar pareiga įeina į palikimą.
 4. Apeliantė teigia, kad nebuvo pagrindo pakeisti skolininkę vykdymo procese, kadangi G. V. nėra priėmusi palikimo, nėra perėmusi palikėjos turtinių teisių bei pareigų, apeliantei nėra išduotas paveldėjimo teisės liudijimas. Ištyrus byloje esančių įrodymų visumą nustatyta, kad šie atskirojo skundo argumentai nepagrįsti, taip pat nepaneigia pirmosios instancijos teismo išvadų pagrįstumo.
 5. Tam, kad įgytų palikimą, įpėdinis turi jį priimti (CK 5.50 straipsnio 1 dalis). Vadovaujantis CK 5.50 straipsnio 2 dalimi, įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, kai jis faktiškai pradėjo paveldimą turtą valdyti arba padavė palikimo atsiradimo vietos notarui pareiškimą dėl palikimo priėmimo. CK 5.50 straipsnio 6 dalis reglamentuoja notaro pareigą per tris darbo dienas nuo palikimo priėmimo dienos pranešti testamentų registro tvarkytojui apie palikimo priėmimą. Iš byloje esančio Testamentų registro išrašo nustatyta, kad registre įregistruotas palikėjos S. V. palikimo priėmimo 2016-07-07 dieną faktas, pareiškimas dėl palikimo priėmimo pateiktas Klaipėdos miesto 8-ojo notarų biuro notarei Birutei Vinogradovienei, palikimą priėmęs asmuo – G. V.. Taip pat nustatyta, kad, atsižvelgiant į įpėdinės G. V. pareiškimą, 2016-07-07 išduotas notarės vykdomasis pavedimas antstoliui sudaryti turto, likusio po S. V. mirties, apyrašą. Šie duomenys patvirtina, kad, vadovaujantis CK 5.50 straipsnio 2 dalimi, apeliantė laikoma priėmusia palikimą.
 6. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškinta, jog nuosavybės teisė į paveldėtą turtą įgyjama palikimo priėmimu ir priklauso įpėdiniui nuo palikimo atsiradimo momento nepriklausomai nuo to, ar įpėdinis yra gavęs paveldėjimo teisės liudijimą. Tam, kad teises į paveldėtą turtą galėtų įgyvendinti visa apimtimi (įregistruoti teises į privalomai registruotiną turtą, sudaryti jo perleidimo sandorius ir pan.), įpėdinis gali prašyti notaro išduoti dokumentą, kuris patvirtina jo teisių į palikimą įgijimą – paveldėjimo teisės liudijimą (CK 5.66 straipsnis). Paveldėjimo teisės liudijimas savo teisine reikšme yra tik įpėdinio turimas teises įforminantis dokumentas, todėl jo išdavimas nekeičia nei teisių į paveldėtą turtą atsiradimo momento, nei šių teisių apimties (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-04-18 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K‑3‑240/2008; 2009-11-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-468/2009; 2012-07-03 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-366/2012).
 7. Be to, palikimo priėmimas pagal apyrašą yra palikimo priėmimo būdas, kuris sudaro sąlygas įpėdiniui apsisaugoti nuo rizikos, kad palikėjo skolos viršys paveldėto turto vertę ir todėl įpėdiniui kils pareiga jas grąžinti iš asmeninio turto (CK 5.53 straipsnio 1 dalis). Tačiau tiek apeliantės pasirinktas palikimo priėmimo būdas, t. y. palikimo priėmimas pagal turto apyrašą, tiek aplinkybė, kad apeliantei neišduotas paveldėjimo teisės liudijimas, nepaneigia anksčiau nurodytų nustatytų aplinkybių, patvirtinančių palikimo priėmimo faktą, t. y. mirusios skolininkės materialinių teisių perėmimą paveldėjimo būdu.
 8. Apeliantė atskirajame skunde taip pat nurodo, jog pirmosios instancijos teismas nenustatė, ar buvo įvykdytos CK 5.63 straipsnio 1 dalies nuostatos. CK 5.63 straipsnio 1 dalis numato, kad palikėjo kreditoriai turi teisę per tris mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos pareikšti reikalavimus priėmusiems palikimą įpėdiniams, testamento vykdytojui arba palikimo administratoriui arba pareikšti teisme ieškinį dėl paveldimo turto. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pažymima, kad CK 5.63 straipsnio 1 dalyje nurodytas kreditorių reikalavimų pareiškimo būdų sąrašas nebaigtinis – greta šiame straipsnyje nurodytų būdų tinkamu pareiškimu laikomas ir pranešimas notarui, taip pat minėtos normos tikslus atitinka ir tinkamu kreditoriaus reikalavimo pareiškimu laikytinas viešame registre išviešintas palikėjo turto areštas, jis gali būti išviešintas tiek iki, tiek ir po palikėjo mirties laikantis CK 5.63 straipsnio 1 dalyje nustatyto trijų mėnesių termino (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-12-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-540/2011; 2014-04-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-18/2014). Arešto aktą išviešinus viešame registre, duomenys apie turto areštą įrašomi į kitus registrus (pvz., nekilnojamojo turto), taip atidžiam ir rūpestingam įpėdiniui informacija apie palikimu taikytus ribojimus ir palikėjo skolas yra prieinama ir jis turi galimybę apsispręsti dėl palikimo priėmimo.
 9. Suinteresuoto asmens UAB „General Financing“ kartu su atsiliepimu pateikti duomenys patvirtina, kad UAB „General Financing“ 2016-07-18 raštu informavo įpėdinę G. V. apie su S. V. sudarytą vartojimo kredito sutartį, jos pagrindu susidariusius finansinius įsipareigojimus bei turtimą reikalavimo teisę. Be to, iš vykdomojoje byloje Nr. 0074/12/20510 esančių dokumentų apeliacinės instancijos teismas nustatė, jog šioje vykdomojoje byloje vykdomasis dokumentas dėl išieškojimo iš S. V. priimtas vykdyti 2012-03-12 antstolės patvarkymu. Antstolės Redos Vizgaudienės 2012-03-29 turto arešto aktu areštuotas S. V. vardu registruotas nekilnojamasis turtas – butas su rūsiu, išieškotoja – UAB „General Financing“ (kurios reikalavimus tenkinant areštuojamas turtas). Skolininkės nekilnojamajam turtui taikytas turto arešto aktas Nr. 0212002679 įregistruotas Turto arešto aktų registre ir Nekilnojamojo turto registre (vykdomoji byla Nr. 0074/12/20510, b. l. 10, 33). Apeliacinės instancijos teismas, remdamasis nurodytu teisinių reglamentavimu bei Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojama praktika dėl CK 5.63 straipsnio taikymo, daro išvadą, kad byloje nustatytos aplinkybės yra pakankamos konstatuoti, jog buvo pasiektas CK 5.63 straipsnio 1 dalies tikslas, – sudarytos prielaidos informuoti įpėdinius apie palikėjos skolą.
 10. Apeliantė taip pat nurodo, kad antstolė, vadovaudamasi CPK 626 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostata, nesustabdė vykdomosios bylos. Nagrinėjamos bylos dalyką sudaro skolininko pakeitimo vykdymo procese klausimas. Apeliantės nurodyta aplinkybė nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas, dėl to apeliacinės instancijos teismas plačiau dėl jos nepasisako.
 11. Esant nurodytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, jog pirmosios instancijos teismas, patenkindamas pareiškėjos prašymą dėl mirusios skolininkės pakeitimo vykdomojoje byloje Nr. 0074/12/20510, tinkamai taikė ir aiškino proceso teisės normas (CPK 596 straipsnis). Skundžiama nutartis pagrįsta ir teisėta, ją naikinti atskirojo skundo motyvais nėra teisinio pagrindo, dėl to ji paliktina nepakeista, o atskirasis skundas atmestinas (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).
 12. Apeliantė pateikė rašytinius įrodymus apie apeliacinės instancijos teisme turėtas bylinėjimosi išlaidas. Atskirąjį skundą atmetus, apeliantės bylinėjimosi išlaidos neatlygintinos (CPK 443 straipsnio 6 dalis).

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336–339 straipsniais, apeliacinės instancijos teismas

Nutarė

14Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2016-08-25 nutartį palikti nepakeistą.

15Nutarčiai įsiteisėjus vykdomąją bylą Nr. 0074/12/20510 grąžinti antstolei Redai Vizgaudienei.

Proceso dalyviai
Ryšiai