Byla 2-559/2008
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2008 m. gegužės 30 d. nutarties, kuria pakeistas administratorius uždarosios akcinės bendrovės ,,LRG farmacija“ bankroto byloje

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės, Virginijos Čekanauskaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Konstantino Gurino, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės ,,LRG farmacija“ administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės ,,Admivita“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2008 m. gegužės 30 d. nutarties, kuria pakeistas administratorius uždarosios akcinės bendrovės ,,LRG farmacija“ bankroto byloje.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Vilniaus apygardos teismas 2005 m. balandžio 15 d. nutartimi iškėlė UAB „LRG farmacija“ bankroto bylą, o įmonės administratoriumi paskyrė UAB „Admivita“.

4Kreditorius UAB „GlaxoSmithKline Lietuva“ kreipėsi į teismą, prašydamas pakeisti bankroto administratorių. Prašymą grindė tokiomis aplinkybėmis:

 1. Administratorius nesprendžia BUAB „LRG farmacija“ buvusio vadovo ir valdybos narių atsakomybės klausimų, nors teismas yra pripažinęs kelis sandorius negaliojančiais ir konstatavęs, kad jie buvo nenaudingi bendrovei ir jų bendrovės vadovas tikrai neprivalėjo sudaryti, o kreditorių komitetas dar 2006 m. rugpjūčio 25 d. posėdyje įpareigojo bankroto administratorių spręsti buvusių bendrovės valdymo organų atsakomybės klausimą bei imtis priemonių dėl žalos atlyginimo bendrovei. Pavedimas buvo pakartotas 2007 m. gegužės 24 d., 2007 m. lapkričio 20 d. komiteto posėdžiuose.
 2. Administratorius nemažina BUAB „LRG farmacija“ išlaidų, neūkiškai administruoja bendrovės turtą. BUAB „LRG farmacija“ turi pasibaigusio galiojimo ir sugedusių vaistų, vaistinių medžiagų; kreditoriai yra susirūpinę ir kartu suinteresuoti, kad jų utilizavimui būtų išnaudotos visos valstybės teikiamos finansinės pagalbos formos. Dėl to 2007 m. kovo 19 d. kreditorių komitete ir 2007 m. kovo 22 d. kreditorių susirinkime administratorius buvo įpareigotas išsiaiškinti galimybes gauti minėtą finansinę pagalbą. Tačiau administratorius jau beveik metus delsia ir nesirūpina tokios finansinės pagalbos gavimo sąlygomis, netinkamai rūpinasi bendrovės turto apsauga ir apskritai neatlieka būtinų bankroto proceso darbų, tuo pažeisdamas ĮBĮ 11 straipsnio trečiosios dalies 4 ir 14 punktus. Administratorius neįvykdė ir kreditorių beveik prieš metus duoto pavedimo suderinti sutarties sąlygas dėl BUAB „LRG farmacija“ vaistų utilizavimo su UAB „Korys“.
 3. Administratorius pateikia neteisingą informaciją bendrovės kreditoriams dėl BUAB „LRG farmacija“ priklausančių vaistų realizavimo galimybių ir valstybinių institucijų pozicijos šiuo klausimu. Kreditoriai kelis kartus įpareigojo administratorių kreiptis į atitinkamas valstybės institucijas dėl nustatymo, ar vaistai ir vaistinės medžiagos tinkami realizavimui bei dėl jų realizavimo tvarkos, tačiau administratorius nepateikdavo jokios informacijos ir apskritai neigė reikalingumą kreiptis į Valstybinę vaistų kontrolės tarnybą (toliau – VVKT). Tačiau vėliau paaiškėjo, jog administratorius dar 2006 m. birželio 27 d. buvo gavęs VVKT atsakymą, jog BUAB „LRG farmacija“ vaistų realizacija yra negalima, tačiau kreditoriams ir toliau tvirtino, jog jokios oficialios VVKT nuomonės jis nėra gavęs (2007 m. spalio 19 d. kreditorių komiteto posėdis).
 4. Administratorius neteisėtai sušaukė pakartotinį kreditorių susirinkimą. Tiek Vilniaus apygardos teismas, tiek Lietuvos apeliacinis teismas, 2008 m. vasario 5 d. nutartimi palikęs galioti Vilniaus apygardos teismo sprendimą, pripažino 2007 m. balandžio 18 d. sušauktą pakartotinį kreditorių susirinkimą neteisėtu ir panaikino visus priimtus nutarimus.
 5. Administratorius nedalyvauja kreditorių komiteto posėdžiuose. Iš vienuolikos nuo bankroto bylos iškėlimo dienos vykusių kreditorių komiteto posėdžių, bankroto administratorius dalyvavo tik trijuose.
 6. Administratorius neatlieka ir kitų kreditorių pavedimų, šališkai atstovauja kelių, o ne visų kreditorių interesus, vilkina bankroto bylą. Su kelių kreditorių „pagalba“, tarp kurių yra ir buvęs bendrovės vadovas Darius Bajerčius, visi sprendimai ginčijami. Jau nuo pat administravimo pradžios kreditoriai kėlė klausimą dėl administratoriaus šališkumo, įvertinę faktą, kad bankroto administratoriaus kandidatūrą pasiūlė pats buvęs BUAB „LRG farmacija“ vadovas. Dėl tų pačių kelių kreditorių daugumai kitų kreditorių nepavyksta pakeisti bankroto administratoriaus – kreditorių susirinkimo sprendimas tampa visiškai neveiksmingu instrumentu. Buvęs bendrovės vadovas Darius Bajerčius, turintis 4 125,74 litų kreditorinį reikalavimą, gali nuginčyti daugumos kreditorių sprendimus ir skundai ilgai nagrinėjami teismuose.

5Bankroto administratoriaus atsiliepimas į šį prašymą teisme gautas nebuvo. Administratoriaus įgaliotas asmuo Arvydas Gaubas pateikė prašymą atidėti minėto pareiškimo nagrinėjimą dėl administratoriaus įgalioto asmens ligos (t. 12, b. l. 95-96).

6Vilniaus apygardos teismas 2008 m. gegužės 30 d. nutartimi minėtą prašymą patenkino: atstatydino administratorių UAB „Admivita“ ir BUAB „LRG farmacija“ administratoriumi paskyrė UAB „Jupoga“. Teismas išaiškino, kad bankrutuojančios įmonės administratorių su kreditoriais sieja pavedimo teisiniai santykiai (ĮBĮ 11 str. 5 d.), kurių teisinė reglamentacija suteikia teisę įgaliotojui bet kada panaikinti įgaliojimą, o įgaliotiniui - atsisakyti įgaliojimo, tačiau bankroto santykiuose atstatydinimo ir atsistatydinimo iš administratoriaus pareigų klausimą sprendžia teismas (ĮBĮ 11 str. 8 d.). Taip pat teismas nurodė, kad pavedimo sutarties šalis sieja asmeninio pasitikėjimo (fiduciariniai) abipusiai santykiai, grindžiami šalių sąžiningumu ir gebėjimu vykdyti prievoles. Dėl to, teismo teigimu, administratorius negali piktnaudžiauti kreditorių sąskaita, privalo suteikti visą informaciją kreditoriams apie administravimo eigą (CK 6.760 str. 3 d., ĮBĮ 11 str.).

7Teismas nustatė, jog kreditorių komiteto 2007 m. gegužės 24 d. ir 2007 m. lapkričio 20 d. protokolai patvirtina, kad kreditoriai dar 2006 rugpjūčio 25d. buvo pavedę bankroto administratoriui kelti bendrovės valdymo organų atsakomybės klausimą, tačiau pavedimas nebuvo įvykdytas. Buvo nutarta pakartotinai pavesti administratoriui spręsti buvusių bendrovės valdymo organų atsakomybės dėl bendrovei nenaudingų ir teismo panaikintų sandorių sudarymo klausimą bei imtis priemonių dėl žalos atlyginimo bendrovei, pakartotinai prašyta pateikti detalią informaciją ir paaiškinimus apie vykstančius teismo procesus, galimą interesų konfliktą, tačiau, teismo nuomone, administratorius nepateikė teismui įrodymų, kurių pagrindu galima būtų daryti išvada, jog kreditorių pavedimai yra visiškai įvykdyti. Teismas konstatavo, jog kreditorių komiteto ir administratoriaus santykiai yra visiškai blogi, vykdant bankroto procedūrą nėra konstruktyvaus darbo, santykiai negerėja ir tokia situacija trunka pakankamai ilgą laiką, todėl, teismo nuomone, tolimesni teismo paskirto administratoriaus ir bankrutuojančios įmonės kreditorių komiteto narių santykiai yra neperspektyvūs. Atsižvelgdamas į tai, teismas sprendė, jog šie santykiai turi būti nutraukti keičiant įmonės administratorių kitu.

8Teismas taip pat sprendė, jog įgalioto asmens liga nėra svarbi priežastis, dėl kurios yra būtina atidėti paskirto klausimo dėl administratoriaus pakeitimo nagrinėjimą.

9Atskiruoju skundu BUAB ,,LRG farmacija“ bankroto administratorius UAB ,,Admivita“ prašo minėtą teismo nutartį panaikinti ir klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Skundą grindžia tokiomis aplinkybėmis:

 1. Teismas pažeidė procesinio lygiateisiškumo, teisės būti išklausytam principus, nes klausimą dėl administratoriaus pakeitimo išsprendė dėl ligos teismo posėdyje nedalyvaujant administratoriaus įgaliotam asmeniui (CPK 17, 156, 185 str., Teismų įst. 34 str. 1 d.). Administratorius negalėjo pareikti atsikirtimų dėl svarbių bei objektyvių priežasčių.
 2. Teismas netinkamai taikė bankroto administratoriaus teises ir pareigas nustatančias teisės normas, įtvirtintas CK 2.87 ir ĮBĮ 11 straipsniuose. Bankroto administratorius neprivalo reikšti reikalavimų buvusiems bankrutuojančios bendrovės valdymo organų nariams dėl neva bankrutuojančiai bendrovei padarytos žalos. Teismas neįvertino to, kad tiek 2006 m. rugpjūčio 25 d. kreditorių komiteto posėdyje, tiek vėlesniuose kreditorių susirinkimuose dėl minėto pavedimo davimo administratoriui vienbalsiai nebuvo nuspręsta, todėl administratorius visiškai pagrįstai vadovavosi visų kreditorių interesais ir nusprendė nevykdyti pavedimo, dėl kurio davimo prie vieningos nuomonės kreditoriai nepriėjo.
 3. Teismas nevisapusiškai ir neišsamiai ištyrė visas bylai reikšmės turinčias aplinkybes, todėl pažeidė CPK 185 straipsnio nuostatas. Bankroto administratorius neprivalo vykdyti tokių bankrutuojančios įmonės kreditorių pavedimų, kurie yra nemotyvuoti, netikslingi ir vilkina bankroto procesą. Kai kurie bendrovės kreditoriai (tarp jų ir pareiškėjas) vilkina bankroto procesą, duodami administratoriui tokius pavedimus, kurių vykdymas neatitinka bankrutuojančios bendrovės ir kitų kreditorių interesų. Teismas neišsiaiškino nurodytų pavedimų tikslingumo ir reikalingumo, o tik konstatavo, kad administratoriaus ir kreditoriaus santykiai yra blogi. Teismas nesiaiškino, ar tokia situacija susidarė dėl administratoriaus kaltės.

10Atsiliepimu į atskirąjį skundą trečiasis asmuo kreditorius UAB ,,GlaxoSmithKline Lietuva“ prašo atmesti UAB ,,Admivita“ atskirąjį skundą ir palikti Vilniaus apygardos teismo 2008 m. gegužės 30 d. nutartį nepakeistą, motyvuodamas tuo, kad:

 1. Bankroto administratorius piktnaudžiauja savo procesinėmis teisėmis ir praleido terminą atskirajam skundui pateikti.
 2. Teismas turėjo teisę nagrinėti bylą nedalyvaujant UAB ,,Admivita“ atstovui.
 3. Bankroto administratorius nevykdo pareigų, numatytų ĮBĮ ir kreditorių susirinkimuose (komiteto posėdžiuose).
 4. Teismas ex officio pasinaudojo savo teise pakeisti bankroto administratorių.

11Tretysis asmuo kreditorius AB SEB bankas 2008 m. liepos 16 d. pareiškimu prisidėjo prie atskirojo skundo jį papildydama, kreditoriaus nuomone, svarbiais ir reikšmingais argumentais, reikalingais bylą teisingai išspręsti:

 1. Administratoriaus pareigų atlikimo tinkamumas nagrinėjamoje byloje iki tol, kol kreipimasis į teismą dėl administratoriaus pakeitimo nebus pripažintas teisėtu Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamoje byloje Nr. 2-2317-51/2007, neturėjo būti vertinamas ir negalėjo tapti administratoriaus pakeitimo pagrindu.
 2. Teismas nepagrįstai netyrė administratoriui kreditorių duodamų pavedimų tikslingumo ir protingumo, dėl ko neatskleidė bylos esmės.
 3. Pareiškėjas UAB ,,GlaxoSmithKline Lietuva“ ne pirmą kartą kreipiasi į teismą dėl administratoriaus pakeitimo, tačiau pakeitus administratorių, dalyvaujantį bankroto byloje nuo jos iškėlimo, bus užvilkintas bankroto procesas.

12Tretysis asmuo kreditorius BUAB ,,Asotra“ ir UAB ,,Limedika“ 2008 m. liepos 16 d. pareiškimais prisidėjo prie atskirojo skundo jį papildydami šiais argumentais:

 1. Pareiškėjas neturėjo teisės visų kreditorių vardu kreiptis į teismą dėl administratoriaus pakeitimo. Kreditorių susirinkimo nutarimas dėl administratoriaus pakeitimo apskųstas Vilniaus apygardos teismui (sustabdyta civ.b. Nr. 2-2317-51/2007).
 2. Teismas nepagrįstai neatsižvelgė į daugumos kreditorių valią ir neišklausė pačio bankroto administratoriaus, pažeisdamas proceso teisės normas.

13Tretysis asmuo kreditorius UAB ,,Abigus“ 2008 m. liepos 16 d. pareiškimu prisidėjo prie atskirojo skundo, sutikdamas su UAB ,,Admivita“ nurodytais motyvais.

14Atskirasis skundas netenkintinas.

15Pagal CPK 338 straipsnį, 315 straipsnio antros dalies 1 punktą, apygardos teismas nepriima atskirojo skundo ir grąžina jį padavusiam asmeniui, jeigu skundas paduotas praleidus terminą, nustatytą jam paduoti, ir neprašoma šio termino atnaujinti arba toks prašymas nebuvo patenkintas. Tuo atveju, kai šis trūkumas paaiškėja nagrinėjant bylą apeliacine tvarka, apeliacinis procesas nutraukiamas (CPK 338 str., 315 str. 5 d.).

16Atskirieji skundai paduodami per tą teismą, kurio nutartis skundžiama per septynias dienas nuo nutarties priėmimo dienos (CPK 335 str.). Pagal procesinių terminų skaičiavimo taisykles, termino eiga prasideda rytojaus dieną po tos kalendorinės dienos ar to įvykio, kuriais apibrėžta termino pradžia, o baigiasi paskutinės termino dienos dvidešimt ketvirtą valandą nulis minučių (CPK 73 str. 3 d., 74 str. 6 d.). Pagal CK 74 straipsnio septintąją dalį, jei nėra galimybių skundą paduoti tiesiogiai teismui, jis gali būti pateiktas paštui ar telegrafui iki paskutinės termino dienos dvidešimt ketvirtos valandos nulis minučių, šiuo atveju procesinis terminas taip pat nelaikomas praleistu.

17Pagal bylos duomenis, skundžiama teismo nutartis buvo priimta teismo posėdyje 2008 m. gegužės 30 d., o vadovaujantis procesinių terminų skaičiavimo taisyklėmis, termino atskirajam skundui dėl šios teismo nutarties pabaiga buvo 2008 m. birželio 6 d., kurią apeliantas ir padavė atskirąjį skundą kurjerių tarnybai (paštui) (12 t., b. l. 117), todėl neturi pagrindo trečiojo asmens kreditoriaus UAB ,,GlaxoSmithKline Lietuva“ argumentai, kad apeliantas praleido įstatymo nustatytą 7 dienų terminą, per kurį turi būti pateiktas atskirasis skundas, o kadangi apeliantas neprašo šio termino atnaujinti, minėtam trūkumui paaiškėjus nagrinėjant bylą apeliacine tvarka, apeliacinis procesas turėtų būti nutraukiamas (CPK 73 str. 3 d., 74 str. 6 d., 7 d., 78 str., 335 str., 338 str., 315 str. 5 d.).

18Pagal CPK 176 straipsnį, 177 straipsnio 1 dalį, 260 straipsnį tik teisingai nustačius teisiškai reikšmingas bylos aplinkybes, galima tinkamai pritaikyti teisės normą ir teisingai išspręsti ginčą.

19CPK 185 straipsnis nustato, kad teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu.

20Pagal ĮBĮ 11 straipsnio pirmąją dalį bankrutuojančios įmonės administratorius yra teismo paskirtas asmuo, turintis teisę teikti bankroto administravimo paslaugas. Bankrutuojančios įmonės administratorių su kreditoriais sieja pavedimo teisiniai santykiai (ĮBĮ 11 str. 5 d.).

21Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, kad pagal pavedimo santykius reglamentuojančias teisės normas įgaliotojas turi teisę bet kada panaikinti įgaliojimą, o įgaliotinis atsisakyti įgaliojimo, kad dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo ir atsistatydinimo iš administratoriaus pareigų sprendžia teismas ĮBĮ nustatyta tvarka (ĮBĮ 11 str. 8 d.). Tačiau, teisėjų kolegijos nuomone, apygardos teismas nevisapusiškai ir nepilnai išnagrinėjęs byloje surinktus įrodymus, dalyvaujančių byloje asmenų argumentus, skundžiamoje nutartyje neturėjo pagrindo konstatuoti, jog egzistuoja bankroto administratoriaus ,,Admivita“ atstatydinimo pagrindas (CPK 185 str.).

22Pirmosios instancijos teismas, skundžiama nutartimi atstatydinęs administratorių iš pareigų nurodė, jog nagrinėjamuoju atveju iš esmės egzistuoja dvi bankroto administratoriaus atstatydinimo prielaidos:

231) kreditorių komiteto nutarimas dėl bankroto administratoriaus pakeitimo, kuriame kreditoriai konstatavo, jog administratorius atstatydintinas dėl to, kad pažeidė savo fiduciarines pareigas, netinkamai gindamas kreditorių ir bankrutuojančios įmonės teises ir interesus (CK 6.263 str., CK 2,87 str. 1 d., ĮBĮ 11 str. 3 d. 14 p.): visiškai neįvykdė 2006 rugpjūčio 25 d. kreditorių pavedimo kelti bendrovės valdymo organų atsakomybės klausimą ir pakartotinio pavedimo spręsti buvusių bankrutuojančios įmonės valdymo organų, įskaitant vadovą ir valdybos narius, atsakomybės dėl įmonei nenaudingų ir teismo panaikintų sandorių sudarymo klausimą bei imtis priemonių dėl žalos atlyginimo bendrovei, taip pat pakartotinio kreditorių prašymo pateikti detalią informaciją ir paaiškinimus apie vykstančius teismo procesus, galimą interesų konfliktą (CK 6.760 str. 3 d., ĮBĮ 11 str.) (11 t., b. l. 137-140, 12 t., b. l. 15-17).

242) ilgą laiką trunkantys blogi kreditorių komiteto ir administratoriaus santykiai, dėl ko vykdant UAB „LRG farmacija“ bankroto procedūrą nėra konstruktyvaus darbo (ĮBĮ 25 str. 1, 2 d.).

25Dėl pirmosios bankroto administratoriaus atstatydinimo prielaidos pažymėtina, kad iš bylos medžiagos matyti, jog Vilniaus apygardos teisme vyksta ginčas dėl 2007-06-19 kreditorių susirinkimo nutarimo, kuriuo nuspręsta siūlyti teismui atstatydinti bankroto administratorių UAB ,,Admivita“, teisėtumo. Pastaroji byla dar neišnagrinėta ir galutinis sprendimas joje nėra priimtas. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, teismo sprendimas (nutartis) dėl 2007-06-19 kreditorių susirinkimo nutarimo teisėtumo kitoje byloje gali turėti prejudicinę galią nagrinėjamoje byloje, todėl nėra pagrindo šiuo nutarimu grįsti bankroto administratoriaus UAB ,,Admivita“ atstatydinimo teisėtumą. Kita vertus, aplinkybės dėl kreditorių įpareigojimų nevykdymo gali tapti pagrindu atleisti iš pareigų administratorių teismo iniciatyva (ex officio), kuri, motyvuojant blogais kreditorių ir administratoriaus santykiais, nagrinėjamoje byloje tapo antrąja bankroto administratoriaus atleidimo iš pareigų ir kito bankroto administratoriaus UAB ,,Jupoga“ skyrimo prielaida. Tačiau pirmosios instancijos teismas visapusiškai ir išsamiai neištyrė nei bylai reikšmingų aplinkybių, susijusių su administratoriaus fiduciarinių pareigų kreditorių atžvilgiu vykdymu, nei aplinkybių dėl teismo nurodomų ilgą laiką trunkančių blogų kreditorių komiteto ir bankroto administratoriaus santykių, dėl kurių, vykdant UAB „LRG farmacija“ bankroto procedūrą, neįmanomas konstruktyvus darbas (CPK 185 str., CPK 176 str., 177 str. 1 d., 260 str.).

26Teisėjų kolegijos nuomone, apygardos teismas nepagrįstai nurodė, kad bankroto administratoriaus įgalioto asmens A. Gaubo dalyvavimas sprendžiant UAB ,,Admivita“ pakeitimo kitu bankroto administratoriumi klausimą nėra būtinas, kadangi nagrinėjamoje byloje teismas išsprendė klausimą ne tik juridinio asmens UAB ,,Admivita“, bet ir jo įgalioto fizinio asmens A. Gaubo asmeniškai atliktų veiksmų, susijusių su bankroto procedūrų vykdymu, įskaitant kreditorių pavedimų vykdymą, teisėtumo. Būtent A. Gaubo veiksmų neteisėtumas, teismo nuomone, tapo pagrindu pakeisti bankroto administratoriumi paskirtą UAB ,,Admivita“ į kitą bankroto administratorių – UAB ,,Jupoga“. Pažymėtina, kad, bankroto administratoriaus įgalioto asmens A. Gaubo teigimu, dalyvauti sprendžiant bankroto administratoriaus pakeitimo klausimą ir pateikti atsiliepimą jis negalėjo dėl ligos, tačiau teismas netyrė ir nevertino šios aplinkybės bei į ją neatsižvelgė, teigdamas, kad įmonės bankroto administratorius nepateikė teismui įrodymų, kurių pagrindu galima būtų daryti išvada, jog kreditorių pavedimai yra visiškai įvykdyti (12 t., b. l. 95, 96; CPK 178 str.). Tačiau, kaip jau minėta, teismas, siekdamas nustatyti, ar egzistuoja minėtas administratoriaus atstatydinimo pagrindas, privalėjo ištirti pastarąsias aplinkybes, t.y. nustatyti, kurie konkretūs kreditorių įpareigojimai ir dėl kokių priežasčių buvo neįvykdyti, įvertindamas šių įpareigojimų pagrįstumą ir teisėtumą. Pastarųjų aplinkybių nustatymo svarba konstatuotina turint omenyje tai, kad bankroto administratorius (bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo) neprivalo vykdyti akivaizdžiai nepagrįstų ar neteisėtų bankrutuojančios įmonės kreditorių pavedimų, juolab kad, kaip matyti iš BUAB ,,LRG farmacija“ bankroto bylos medžiagos, tarp bankrutuojančios įmonės kreditorių nuolat vyksta interesų konfliktai (žr., pvz., Lietuvos apeliaciniame teisme nagrinėtą bylą Nr. 2-294/2008), todėl vieno iš kreditorių ar jų grupių interesų patenkinimas gali sąlygoti kitų kreditorių ar jų grupių teisių ir teisėtų interesų pažeidimą, tarp jų sudaryti prielaidas bankroto procedūrų vilkinimui. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, nėra pagrindo teismui, remiantis vien bankroto administratoriaus (jo įgalioto asmens) ir konkretaus kreditoriaus ar jų grupės santykių konfliktiškumu, pakeisti byloje esantį administratorių kitu, juolab kad bulos medžiaga rodo, kad didelę dalį kreditorių (AB SEB bankas, BUAB ,,Asotra“, UAB ,,Limedika“, UAB ,,Abigus“) tenkina administratoriaus UAB ,,Admivita“ veikla. Be to, apygardos teismas be pagrindo netyrė ir nevertino trečiojo asmens kreditoriaus UAB ,,GlaxoSmithKline Lietuva“ atstovo 2008 m. gegužės 27 d. teismo posėdyje nurodytų aplinkybių dėl to, kad 2008 m. vasario 12, 13 d. kreditorių komiteto posėdžiuose kreditoriai vienbalsiai nusprendė bankroto administratoriumi siūlyti UAB ,,Jupoga“ ir UAB ,,Avere“ įgaliotus asmenis. Šių pasiūlymų išsamesnis išnagrinėjimas, be kita ko, svarbus parenkant kreditoriams priimtinesnę bankroto administratoriaus kandidatūrą, kas galėtų užtikrinti kreditorių ir bankroto administratoriaus konstruktyvų bendradarbiavimą bei tinkamą bankroto procedūrų vykdymą. Siekiant pastarojo tikslo, įvertintinas ir galimas neigiamas kitokio pobūdžio poveikis bankroto procedūrų vykdymui (pvz., jų vilkinimas), galimas dėl bankroto administratoriaus pakeitimo sudėtingoje bankroto byloje, tačiau apygardos teismas nepagrįstai neatliko tokio įvertinimo (CPK 185 str.).

27Remdamasi išdėstytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas, nagrinėjamoje byloje spręsdamas bankroto administratoriaus UAB ,,Admivita“ pakeitimo klausimą, tinkamai neištyrė ir neįvertino visų reikšmingų šiam klausimui išspręsti bylos aplinkybių. Todėl pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria nutarta pakeisti BUAB ,,LRG farmacija“ bankroto administratorių, negali būti laikoma teisėta ir pagrįsta, todėl naikinama, nes dėl procesinės teisės normų pažeidimų, nenustačius visų aplinkybių, susijusių su šio klausimo sprendimu, jis galėjo būti išspręstas neteisingai, o šių pažeidimų apeliacinės instancijos teismas pagal byloje esančius duomenis negali ištaisyti (CPK 329 str. 1 d.). Minimas klausimas grąžinamas nagrinėti tam pačiam pirmosios instancijos teismui, nes apeliacinės instancijos teismas, kaip žinia, šiuos klausimus nagrinėja rašytinio proceso tvarka, o tai, teisėjų kolegijos nuomone, nesudaro pagrindo visapusiškai išnagrinėti įrodymus bei nustatyti aplinkybes, kurios yra svarbios šio klausimo teisingam išsprendimui, tai yra pilnai atskleisti bylos esmę (CPK 327 str. 1 d. 2 p.).

28Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio trečiuoju punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

29Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2008 m. gegužės 30 d. nutartį, kuria pakeistas BUAB ,,LRG farmacija“ bankroto administratorius, ir šį klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. Vilniaus apygardos teismas 2005 m. balandžio 15 d. nutartimi iškėlė UAB... 4. Kreditorius UAB „GlaxoSmithKline Lietuva“ kreipėsi į teismą, prašydamas... 5. Bankroto administratoriaus atsiliepimas į šį prašymą teisme gautas nebuvo.... 6. Vilniaus apygardos teismas 2008 m. gegužės 30 d. nutartimi minėtą prašymą... 7. Teismas nustatė, jog kreditorių komiteto 2007 m. gegužės 24 d. ir 2007 m.... 8. Teismas taip pat sprendė, jog įgalioto asmens liga nėra svarbi priežastis,... 9. Atskiruoju skundu BUAB ,,LRG farmacija“ bankroto administratorius UAB... 10. Atsiliepimu į atskirąjį skundą trečiasis asmuo kreditorius UAB... 11. Tretysis asmuo kreditorius AB SEB bankas 2008 m. liepos 16 d. pareiškimu... 12. Tretysis asmuo kreditorius BUAB ,,Asotra“ ir UAB ,,Limedika“ 2008 m. liepos... 13. Tretysis asmuo kreditorius UAB ,,Abigus“ 2008 m. liepos 16 d. pareiškimu... 14. Atskirasis skundas netenkintinas.... 15. Pagal CPK 338 straipsnį, 315 straipsnio antros dalies 1 punktą, apygardos... 16. Atskirieji skundai paduodami per tą teismą, kurio nutartis skundžiama per... 17. Pagal bylos duomenis, skundžiama teismo nutartis buvo priimta teismo posėdyje... 18. Pagal CPK 176 straipsnį, 177 straipsnio 1 dalį, 260 straipsnį tik teisingai... 19. CPK 185 straipsnis nustato, kad teismas įvertina byloje esančius įrodymus... 20. Pagal ĮBĮ 11 straipsnio pirmąją dalį bankrutuojančios įmonės... 21. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, kad pagal pavedimo santykius... 22. Pirmosios instancijos teismas, skundžiama nutartimi atstatydinęs... 23. 1) kreditorių komiteto nutarimas dėl bankroto administratoriaus pakeitimo,... 24. 2) ilgą laiką trunkantys blogi kreditorių komiteto ir administratoriaus... 25. Dėl pirmosios bankroto administratoriaus atstatydinimo prielaidos... 26. Teisėjų kolegijos nuomone, apygardos teismas nepagrįstai nurodė, kad... 27. Remdamasi išdėstytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija daro išvadą, kad... 28. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio... 29. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2008 m. gegužės 30 d. nutartį, kuria...