Byla 2-796-71/2011

1Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Regina Agota Gutauskienė,

2sekretoriaujant Dijanai Drizgienei,

3dalyvaujant ieškovo UAB „Saločiai ir partneriai“ atstovui advokato padėjėjui M. M. (b.l. 30),

4dalyvaujant atsakovo UAB Telšių autobuso parko vadovui P. R., atstovui advokatui G. Ž. (b.l. 92),

5viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Saločiai ir parneriai“ ieškinį bei patikslintą ieškinį atsakovui UAB „Telšių autobusų parkas“ dėl įpareigojimo pakeisti neteisėtas supaprastinto atviro konkurso sąlygas,

6Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

7Ieškovas UAB „Saločiai ir partneris“ ieškiniu bei patikslintu ieškiniu, prašo įpareigoti atsakovą pakeisti neteisėtas supaprastinto atviro konkurso „Naujų transporto priemonių (autobusų) pirkimas" (pirkimo Nr. 101284) 79.5. p. 14.8. p., panaikinant garantinio ir techninio aptarnavimo paslaugų teikimo teritorinius apribojimus bei 4 priedo „Techninė specifikacija" 2.3. ir 3.5., sąlygas, panaikinant autobuso modeliui INDCAR Wing Iveco 65C17FR/P EEV pritaikytus bendrosios masės ir aukščio apribojimus, užtikrinant galimybes konkurse siūlyti ir kitus autobusų modelius bei iš atsakovo priteisti ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas (b.l.1-3, 34-38).

8Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas nurodė, kad UAB „Saločiai ir partneriai" dalyvauja supaprastintame atvirame konkurse (CVP IS sistemos Nr. 38935, pirkimo Nr. 101284, kuris buvo skelbtas Valstybės Žiniose Nr. 16,), kuriame ketina pateikti pasiūlymą dėl dviejų naujų autobusų pardavimo. Tiekėjas 2011 m. kovo 7 d. priėmė kvietimą dalyvauti konkurse ir susipažinęs su konkurso sąlygomis, 2011 m. kovo 10 d. pateikė prašymą atsakovui patikslinti, pakeisti arba panaikinti konkurso sąlygas nepagrįstai diskriminuojančias konkurso dalyvius, ribojančias sąžiningą konkurenciją. Atsakovas UAB Telšių autobusų parkas 2010 m. kovo 15 d. ieškovui pateikė atsakymą, jog atmeta tiekėjo prašymą. Ieškovo atstovas prašo ieškinį tenkinti, nurodė, kad susipažinęs su atsakovo organizuojamo supaprastinto atviro konkurso sąlygomis naujų autotransporto priemonių pirkimui suabejojo dėl dalies konkurso sąlygų, nurodė, kad atsakovo sąlygose nustatyti apribojimai riboja konkurenciją, diskriminuoja dalyvius ir prieštarauja VPĮ 25 straipsnio 8 punktui. Atsakovo ribojimai konkurso sąlygose pažeidžia ir VPĮ 25 straipsnio 2 dalį. Transporto priemonių aukščio ir masės pakeitimai leistų dalyvauti 7 gamintojams ir pateikti keletą pasiūlymų, o atsakovo argumentai, kad masės ribojimas yra nustatytas dėl racionalaus lėšų panaudojimo yra nepagrįsti. Atsakovas nepagrįstai numatė konkurso sąlygose nurodytus apribojimus ir taip užkirto kelią ieškovui pateikti savo pasiūlymus ir dalyvauti konkurse bei jį laimėti.

9Atsakovas atsiliepimu į ieškinį prašė ieškinį atmesti, nurodė, kad ieškovas siekia pakeisti konkurso sąlygų 14.8 ir 79.5 punktus, kuriuose atitinkamai skelbiama: „Tiekėjas turi turėti siūlomos transporto priemonės techninį aptarnavimą atliekantį techninį centrą, nutolusį nuo Telšių ne daugiau kaip 100 km atstumu. Jei tiekėjas tokio centro neturi, jis turi nurodyti įmonę, kuri atliks siūlomų automobilių techninį aptarnavimą" (14.8 p.), „Tiekėjas turės užtikrinti, kad garantinis remontas ir garantinis techninis aptarnavimas bus atliekamas Prekių techninės priežiūros įmonėse, iš kurių nors viena nutolusi nuo Telšių ne daugiau kaip 100 kilometrų ir yra Lietuvos Respublikos teritorijoje" (79.5 p.). Šios sąlygos neriboja tiekėjo paslaugų ir prekių teikimo veiklą teritoriniu atžvilgiu, neriboja steigimosi laisvę, laisvą prekių ir paslaugų judėjimą. Viešųjų pirkimų tarnyba neįžvelgė galimos diskriminacijos ar ribojimų. Kitoje ieškinio dalyje ieškovas ginčija tam tikras, įsigyjamoms transporto priemonėms keliamos techninės specifikacijos, (konkurso sąlygų priedas Nr. 4) 2.3 punktą, numatantis, kad autobuso aukštis turi būti ne daugiau kaip 3000 mm ir 3.5 punktą pagal kurį bendroji autobuso masė yra ne daugiau kaip 10 000 kg. Ieškovo manymu, tokius reikalavimus gali tenkinti tik vieno konkretaus autobuso modelis - INDCAR Wing Iveco 65C17FR/P EEV, todėl ieškovo manymu ribojamos galimybės tiekėjams, siūlantiems kitus autobusų modelius, dalyvauti konkurse, siūlyti savo prekes ir konkuruoti. Atsakovas savo tokia ieškovo pozicija nesutinka ir nurodo, kad nustatytos techninės charakteristikos yra ne atsitiktinės - jos maksimaliai atitinka perkančiosios organizacijos poreikius ir galimybes eksploatuoti įsigyjamas transporto priemones. Atsakovas susipažinęs su ieškovo siūlytais variantais, mano, kad ieškovas siekia pakeisti konkrečias konkurso sąlygas tik dėl to, kad jos atitiktų būtent ieškovo siūlomus autobusų modelius ir tokį ieškovo elgesį vertina kaip neobjektyvų, akivaizdžiai nesąžiningą ir siekiantį sau palankesnių konkuravimo sąlygų tolimesniame konkurse (b.l. 77-81).

10Teismo posėdžio metus atsakovas ir jo atstovas prašė ieškinį atmesti nurodė, kad atsakovas UAB Telšių autobusų parkas yra suinteresuotas ne tik optimalia kaina įsigyti du autobusus, būtinus savo ūkinės veiklos vystymui, bet ir būti tikras, jog šių transporto priemonių eksploatavimo kaštai bus racionalūs, protingi, nereikalaus tolimų, specialių, brangiai kainuojančių kelionės išlaidų bet kokiam, net smulkiam garantiniam remontui ar apžiūrai. Būtent tam ir buvo numatyta konkurso sąlygose reikalavimai, kad tiekėjas turėtų ar nurodytų centrą, teiksiantį garantinio remonto ar garantinės apžiūros paslaugos, esantį 100 km atstumu nuo Telšių. Tai nelaikytina tiekėjų diskriminavimu, ribojimu teritorijos atžvilgiu ar pan., mat nėra reikalaujama, kad pats tiekėjas būtų įsisteigęs ne daugiau kaip 100 km atstumu nuo Telšių ar privalomai toje teritorijoje turėtų filialą, atstovybę ar kitokį padalinį. Ginčijami sąlygų punktai atitinka VPĮ nuostatas, nediskriminuoja ir neproteguoja jokių konkrečių tiekėjų, iliustruoja atsakovo poreikius ir siekį racionaliai išnaudoti pirkimui skirtas lėšas, atsižvelgiant ir į su vėlesniu įsigytų transporto priemonių eksploatavimu susijusias išlaidas.

11Atsakovo atstovas nurodo, kad nepagrįsti ieškovo argumentai ir dėl techninės specifikacijos 2.3 p. ir 3.5 p. Nurodo, kad viešieji pirkimai vykdomi laikantis proporcingumo ir nediskriminavimo principų, būtent siekiant išlaikyti šiuos principus, o atsakant į ieškovo pateiktą 2011-03-10 prašymą nebuvo nurodyti kiti ieškovo UAB „Saločiai ir partneriai" autobuso modeliai. Priešingas atsakovo elgesys galėtų būti traktuojamas kaip papildomos informacijos suteikimas, ieškovo protegavimas, nesąžiningumas kitų galimų konkurso dalyvių atžvilgiu. Be to, informacija apie skirtingų autobusų modelių technines charakteristikas yra laisvai prieinama internete, todėl ieškovas, būdamas šios srities specialistas, t.y. užsiimdamas autobusų pardavimu, servisu, turėjo galimybę savarankiškai susipažinti su šia informacija. Ieškovas, perkeldamas ginčą į teismą, siekia paneigti ir suklaidinti teismą, norėdamas sužinoti kokie dar jam žinomi autobusų modeliai atitinka techninėje specifikacijoje įvardintas charakteristikas.

12Ieškinys netenkintinas

13Teismo nustatytos faktinės aplinkybės ir priimamo sprendimo motyvai.

14Ieškovas UAB „Saločiai ir partneriai“ savo ieškinio pareiškimą rėmė VPĮ 93, 94 ir 95 straipsniuose dėl perkančiosios organizacijos veiksmų ir sprendimų, kuriais patvirtintos neteisėtos konkurso sąlygos ir atmestinas ieškovo reikalavimas pakeisti minėtas sąlygas, panaikinimo. Teismas, išnagrinėjęs bylą, nenustatė, kad (perkančioji organizacija) atsakovas UAB Telšių autobusų parkas pažeidė VPĮ ir kitus susijusius teisės aktus, kad diskriminuoja tiekėjus ar varžo konkurenciją. Ieškovas prašo pakeisti konkurso sąlygų 79.5 bei 14.8 punktus (b.l. 9, 16) ir nurodo, kad sąlygose numatyti minėti punktai riboja ieškovo paslaugų ir prekių teikimo veiklą teritoriniu atžvilgiu ir prieštarauja VPĮ 3 straipsnio 1 dalies nustatytiems nediskriminavimo ir proporcingumo principams ir turi būti keistinos. Tai, kad ginčijamos sąlygos nėra ribojančios ar diskriminacinės galima konstatuoti ir detaliau išanalizavus sąlygų formuluotes. Sąlygose numatoma alternatyva: tiekėjas turi turėti siūlomos transporto priemonės techninį aptarnavimą atliekantį techninį centrą, nutolusį nuo Telšių ne daugiau kaip 100 km atstumu arba tokio centro neturint, turi nurodyti įmonę, kuri atliks siūlomų automobilių techninį aptarnavimą. Kitaip tariant, atsakovas konkurso sąlygose nedetalizuoja, kurioje šalies vietoje turi būti įsisteigęs tiekėjas. Apskritai tiekėjui net nėra keliamas reikalavimas būti įsisteigusiam Lietuvos Respublikos teritorijoje, mat prašoma tik to, kad bent viena iš garantinį techninį aptarnavimą teikiančių centrų būtų Lietuvos Respublikos teritorijoje ne daugiau kaip 100 km atstumu nuo Telšių miesto. Iš esmės ginčijamomis sąlygomis siekiama, kad įsigytų autobusų garantinis techninis aptarnavimas būtų vykdomas netoli atsakovo buveinės ir pagrindinės veiklos vykdymo teritorijos. Kadangi teritorinis reikalavimas keliamas ne pačiam tiekėjui, - jis gali būti įsisteigęs ir ne Lietuvos Respublikos teritorijoje, svarbiausia, kad tiekėjas turėtų savo arba galėtų nurodyti kitos įmonės techninio aptarnavimo centrą 100 km atstumu nuo Telšių miesto, kuriame galėtų būti atliekamas įsigyjamų transporto priemonių garantinis remontas. Nors ieškovas nurodo, kad jis yra pajėgus atlikti garantinį remontą ar garantinį techninį aptarnavimą per atsakovo reikalaujamą 2 darbo dienų terminą, todėl, remdamasis Lietuvos apeliacinio teismo išaiškinimu, teigia, jog atsakovas nepagrįstai riboja galimybę konkurse dalyvauti subjektams, neįsisteigusiems ar neturintiems buveinės Klaipėdoje. Pirma, kaip jau minėta, sąlygoje numatyta alternatyva tiekėjui nurodyti bet kokią kitą įmonę, kuri atliktų tiekėjo siūlomų automobilių techninį aptarnavimą, todėl teiginys dėl įsteigimo laisvės ribojimo yra akivaizdžiai klaidinantis ir nepagrįstas. Neteisinga ieškovo nuoroda išimtinai į Klaipėdos miestą, nes 100 km atstumu nuo Telšių miesto yra ne vienas miestas, įskaitant ir Šiaulius. Taigi techninis aptarnavimas gali būti atliekamas ir kituose 100 km nuo Telšių miesto nutolusiuose miestuose. Šis atsakovo reikalavimas siejamas su reikalingų prekių ir paslaugų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas, įsigijimu. Ši norma vertintina ne tik kaip reikalavimą racionaliai naudoti lėšas konkrečios prekės įsigijimui, bet ir kaip įpareigojimą įvertinti ir vėlesnes su prekės naudojimu susijusias eksploatacijos išlaidas, numatant tokias sąlygas, kurios įsigijus prekę, nereikalautų nepagrįstai didelių kaštų jos naudojimui, priežiūrai, remontui, tvarkymui, laikymui. Ieškovas teigia galįs per 2 darbo dienas atlikti garantinį remontą ar garantinį techninį aptarnavimą, tačiau ieškovas neįvertina ekonominį aspektą. Tam, kad atsakovas galėtų pasinaudoti paslaugomis, kurias ieškovas siūlo suteikti Vilniuje ir atlikti smulkų garantinį remontą, atsakovui tektų įsigyta transporto priemone vykti beveik 600 km (pirmyn ir atgal). Atsižvelgiant į dabartines kuro kainas, tokia kelionė atsakovui atsieitų brangiai, be to, būtų sugaišta daug laiko iki techninio aptarnavimo centro ir atgal. Kelionė į Vilnių būtų skirta specialiai remontui ar techninei apžiūrai, mat autobusai, kurių įsigijimui paskelbtas konkursas, skirti važinėti daugiausiai priemiestiniais maršrutais, taip pat kai kuriomis dienomis maršrutais Telšiai - Klaipėda - Telšiai arba Telšiai -Kaunas-Telšiai (b.l. 119-138). Atsakovas pabrėžė, kad yra suinteresuotas ne tik optimalia kaina įsigyti du autobusus, būtinus savo ūkinės veiklos vystymui, bet ir būti tikras, jog šių transporto priemonių eksploatavimo kaštai bus racionalūs, protingi, nereikalaus tolimų, specialių, brangiai kainuojančių kelionės išlaidų, bet kokiam, net smulkiam garantiniam remontui ar apžiūrai. Būtent tam ir buvo sąlygose numatytas reikalavimas, kad tiekėjas turėtų ar nurodytų centrą, teiksiantį garantinio remonto ar garantinės apžiūros paslaugos, esantį 100 km atstumu nuo Telšių miesto. Ši atsakovo numatyta sąlyga nelaikytina tiekėjų diskriminavimu, ribojimu teritorijos atžvilgiu, nes nėra reikalaujama, kad pats tiekėjas būtų įsisteigęs ne daugiau kaip 100 km atstumu nuo Telšių miesto ar privalomai toje teritorijoje turėtų filialą, atstovybę ar kitokį padalinį. Ginčijami sąlygų punktai neprieštarauja VPĮ nuostatas, nediskriminuoja ir neproteguoja jokių konkrečių tiekėjų, tik iliustruoja atsakovo poreikius ir siekį racionaliai išnaudoti pirkimui skirtas lėšas, atsižvelgiant ir į su vėlesniu įsigytų transporto priemonių eksploatavimu susijusias išlaidas.

15Ieškovo reikalavimas pakeisti atsakovo techninėje specifikacijoje numatytus 2.3 ir 3.5 punktus (b.l. 19), nes jie pažeidžia VPĮ 25 str. 8 dalį, kuris draudžia pirkimo objektą apibrėžti taip, kad konkrečioms įmonėms ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti. Teiginiais apie tariamą tik vieno autobuso modelio atitikimą techninėms specifikacijoms apleliuota į VPĮ 25 str. 8 d., skelbiančios, jog „apibūdinant pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje negali būti nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikroms įmonėms ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti" pažeidimą. Kaip matyti iš nurodytų ir pridedamų internete randamų, viešai prieinamų šaltinių, toks ieškovo teiginys neatitinka tikrovės, todėl vertintinas kritiškai. Analizuojant VPĮ normas, reglamentuojančias techninę specifikaciją, matyti, kad VPĮ 25 str. 3 d. numato eilę būdu ar jų derinių, pagal kuriuos gali būti parengiama techninė specifikaciją viešajam, įskaitant ir supaprastintą (VPĮ 88 str.), konkursą. Įstatyme teigiama, kad techninė specifikacija gali būti parengiama nurodant standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas, o taip pat apibūdinant norimą rezultatą, nurodant pirkimo objekto funkcinius reikalavimus, nurodant tam tikrų pirkimo objekto savybių technines specifikacijas. Svarbu tai, kad reikalavimai būti tikslūs, ir pagal juos tiekėjai galėtų parengti tinkamus pasiūlymus, o perkančioji organizacija galėtų įsigyti reikalingų prekių, paslaugų ar darbų. Laikantis šių reikalavimų ir buvo parengta techninė specifikacija. Techninėje specifikacijoje reikalavimai autobusų parametrams surašyti atsižvelgiant į objektyvias aplinkybes. Atsakovas jau ilgą laiką savo veikloje naudoja anksčiau itin populiarius IKARUS ir PAZ markės autobusus. Pagal šių autobusų parametrus buvo įrengtos atsakovo remonto dirbtuvės, kurias autobusų aptarnavimui UAB Telšių autobusų parkas naudoja iki šiol. Į šias dirbtuves gali įvažiuoti apytikriai 3000 mm aukščio autobusas. Tam, kad būtų galima aptarnauti didesnių gabaritų autobusus, atsakovui tektų įrengti naujas ar iš esmės rekonstruoti turimas dirbtuves, kas reikalautų papildomų racionaliai nepagrįstų finansinių investicijų. Tai, kad atsakovo dirbtuvės negali priimti ir aptarnauti aukštesnių nei 3000 mm aukščio autobusų, patvirtina ir neseniai skelbtas minėtų dirbtuvių vartų (2011-02-14 Garažo vartų pirkimas) pirkimas bei antstolio V. D. 2010-05-03 faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas Nr. 47-10-03 (b.l. 172-175). Šie pateikti įrodymai patvirtina, atsakovo teiginius, kad dėl ribotos galimybės, atsakovas negali pirkti kitokių parametrų autobusus nei numatyta konkurso sąlygose. Atsakovo pakeliamų sekcinių apšiltintų segmentinių garažo vartų techninėje specifikacijoje nurodoma, kad vartų angos išmatavimai - 3300x3600 mm, kur 3300 mm yra vartų angos aukštis. Atsakovas papildomai įvertino, tai, kad šioje angoje montuojasi rėmas ir kiti vartų pakėlimo mechanizmai, todėl faktinė anga autobusams įvažiuoti po vartų įstatymo sumažėja. Taigi autobusų aukštis techninėje specifikacijoje ribojamas atsižvelgiant į turimas technines galimybes juos aptarnauti UAB Telšių autobusų parkas dirbtuvėse. Atsakovui įsigijus didesnių gabaritų autobusus, jis turėtų ieškoti, statyti kitas patalpas šių autobusų laikymui, remontui, arba iš esmės rekonstruoti turimas, kas reikalautų papildomų finansinių sąnaudų. Kalbant apie bendrąją autobuso masę, ji nustatytas išimtinai ekonominiais sumetimais, kaip ir variklio galia. Kaip jau minėta, atsakovas siekė ne tik įsigyti autobusus už jam palankiausią kainą, bet ir būti tikras, kad autobusų eksploatavimo išlaidos bus racionalios. Autobusai perkami vežioti keleivius daugiausiai priemiestiniais maršrutais, pagrindiniai keleiviai - vaikai, pensinio amžiaus žmonės, t.y. viešojo transporto lengvatomis besinaudojantys asmenys, todėl ekonominiai autobusų duomenys atsakovui itin reikšmingi. Autobuso variklio galia ir jo bendroji masė yra vieni iš parametrų, turinčių didžiausią įtaką autobuso ekonomiškumui, kuro sąnaudoms, todėl atsakovas, įvertinęs savo poreikius, ekonomines galimybes ir kitus veiksnius, kaip vieną iš reikalavimų nurodė bendrosios autobuso masės ribojimą. Susipažinus su ieškovų internetiniame puslapyje (http://www.salociaiip.lt/LT/tech.htm) pateikiamais jų siūlomų autobusų charakteristikomis, darytina išvada, jog šiuos konkrečius techninės specifikacijos punktus ieškovas ginčija ir siekia pakeisti tik dėl to, kad juos atitiktų būtent jo siūlomi autobusų modeliai. Toks elgesys vertintinas kaip neobjektyvus, akivaizdžiai nesąžiningas siekis susikurti sau palankesnes konkuravimo sąlygas tolimesniame konkurse.

16Pažymėtina, kad esminis viešųjų pirkimų tikslas yra apibrėžtas 3 straipsnyje, kurio 2 dalis numato, kad pirkimų tikslas - vadovaujantis šio įstatymo reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai (atlikti pirkimą) racionaliai naudojant tam skirtas lėšas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007m. lapkričio 5 d. nutartis priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-458/2007) dėl viešųjų pirkimų įstatymo aiškinimo ir taikymo yra nurodęs, kad šiuo įstatymu siekiama užtikrinti racionalų lėšų naudojimą, užtikrinti darnią ir tinkamą veiklą, skatinti konkurenciją ir rinkos plėtrą, garantuoti lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principus, įgyvendinti priemones, atsižvelgiant į Nacionalinės kovos su korupcija programos tikslus ir uždavinius. Viešųjų pirkimų teisinis reglamentavimas susijęs su viešojo intereso apsauga, todėl Viešųjų pirkimų įstatyme, viešiesiems pirkimams nustatyti specialūs reikalavimai, o šio įstatymo nuostatos aiškintinos ir taikytinos taip, kad būtų apgintas viešasis interesas. Išvardintų principų laikymasis garantuoja, kad bus pasiekti atliekamo konkurso tikslai ir išvengta galimų nesąžiningos konkurencijos prielaidų viešo konkurso procedūroje.

17Vertinant bylos medžiagą galima daryti išvadą, kad atsakovas UAB Telšių autobusų parkas, vadovavosi be kitų ir lygiateisiškumo principu ir konkurso sąlygose visiems konkurso dalyviams numatė vienodus reikalavimus.

18Teismas, atsižvelgdamas į išdėstytus argumentus, sprendžia. kad nėra pagrindo tenkinti ieškovo UAB „Saločiai ir partneriai“ ieškinio ir patikslinto ieškinio reikalavimus ir panaikinti atsakovo UAB Telšių autobusų parkas supaprastintame atviro konkurso numatytų sąlygų 79.5., 14.8. punktus bei techninėje specifikacijoje 2.3. ir 3.5 punktus.

19Teismas konstatuoja, kad atsakovo supaprastinto atviro konkurso sąlygos naujų transporto priemonių (autobusų) pirkimas nepažeidė VPĮ nustatytų normų, todėl ieškovo ieškinys nepagrįstas, neįrodytas ir negali būti tenkintinas.

20Atmetus ieškovo ieškinį ir patikslintą ieškinį, iš ieškovo UAB „Saločiai ir partneriai“ priteistinos atsakovo patirtos bylinėjimosi išlaidos 1210 Lt (b.l. 139-141 LR CPK 98 straipsnis), bei išlaidos, susijusios su procesiniu dokumentu įteikimu, valstybei (b.l. 44, LR CPK 96 straipsnis).

21Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 straipsniu, 268-270 straipsniais,

Nutarė

22Ieškovo UAB „Saločiai ir partneriai“ ieškinį ir patikslintą ieškinį pareikštą atsakovui Telšių autobusų parkui dėl įpareigojimo pakeisti neteisėtas supaprastinto atviro konkurso sąlygas, atmesti.

23Priteisti iš ieškovo UAB „Saločiai ir partneriai“ (į/k 125523244, Ukmergės g.373, LT-14103, Vilnius, a/s ( - )) 1210 Lt (vieną tūkstantį du šimtus litų ) išlaidų, advokato pagalbai apmokėti ir 34,99 Lt (trisdešimt keturis litus 99 centus) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu valstybei.

24Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos Apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Regina Agota... 2. sekretoriaujant Dijanai Drizgienei,... 3. dalyvaujant ieškovo UAB „Saločiai ir partneriai“ atstovui advokato... 4. dalyvaujant atsakovo UAB Telšių autobuso parko vadovui P. R., atstovui... 5. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 6. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 7. Ieškovas UAB „Saločiai ir partneris“ ieškiniu bei patikslintu ieškiniu,... 8. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas nurodė, kad UAB „Saločiai ir... 9. Atsakovas atsiliepimu į ieškinį prašė ieškinį atmesti, nurodė, kad... 10. Teismo posėdžio metus atsakovas ir jo atstovas prašė ieškinį atmesti... 11. Atsakovo atstovas nurodo, kad nepagrįsti ieškovo argumentai ir dėl... 12. Ieškinys netenkintinas... 13. Teismo nustatytos faktinės aplinkybės ir priimamo sprendimo motyvai.... 14. Ieškovas UAB „Saločiai ir partneriai“ savo ieškinio pareiškimą rėmė... 15. Ieškovo reikalavimas pakeisti atsakovo techninėje specifikacijoje numatytus... 16. Pažymėtina, kad esminis viešųjų pirkimų tikslas yra apibrėžtas 3... 17. Vertinant bylos medžiagą galima daryti išvadą, kad atsakovas UAB Telšių... 18. Teismas, atsižvelgdamas į išdėstytus argumentus, sprendžia. kad nėra... 19. Teismas konstatuoja, kad atsakovo supaprastinto atviro konkurso sąlygos naujų... 20. Atmetus ieškovo ieškinį ir patikslintą ieškinį, iš ieškovo UAB... 21. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 straipsniu, 268-270... 22. Ieškovo UAB „Saločiai ir partneriai“ ieškinį ir patikslintą ieškinį... 23. Priteisti iš ieškovo UAB „Saločiai ir partneriai“ (į/k 125523244,... 24. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos Apeliaciniam teismui,...