Byla 2-1761/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Driuko (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Danutės Gasiūnienės ir Egidijaus Žirono teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Saločiai ir partneriai“ atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2011 m. balandžio 19 d. nutarties, kuria teismas atmetė ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Saločiai ir partneriai“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo civilinėje byloje Nr. 2-796-71/2011 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Saločiai ir partneriai“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Telšių autobusų parkas“ dėl įpareigojimo pakeisti neteisėtas supaprastinto atviro konkurso sąlygas.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Byloje nagrinėjami klausimai, susiję su supaprastinto atviro konkurso sąlygų teisėtumu.

5Pagal atskirąjį skundą nagrinėjami klausimai susiję teismo atsisakymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones pagrįstumu.

6UAB „Saločiai ir partneriai" dalyvavo supaprastintame atvirame konkurse (CVP IS sistemos Nr. 38935, pirkimo Nr. 101284, kuris buvo skelbtas Valstybės Žiniose Nr. 16), kuriame ketino pateikti pasiūlymą dėl dviejų naujų autobusų pardavimo. Tiekėjas 2011 m. kovo 7 d. priėmė kvietimą dalyvauti konkurse ir susipažinęs su konkurso sąlygomis, 2011 m. kovo 10 d. pateikė prašymą atsakovui patikslinti, pakeisti arba panaikinti konkurso sąlygas, nepagrįstai diskriminuojančias konkurso dalyvius, ribojančias sąžiningą konkurenciją. Atsakovas UAB „Telšių autobusų parkas“ 2011 m. kovo 15 d. ieškovui pateikė atsakymą, jog atmeta tiekėjo prašymą.

7Ieškovas UAB „Saločiai ir partneriai“ ieškiniu kreipėsi į teismą prašydamas įpareigoti atsakovą pakeisti neteisėtas supaprastinto atviro konkurso „Naujų transporto priemonių (autobusų) pirkimas” (pirkimo Nr. 101284) 79.5. p. 14.8. p. sąlygas, panaikinant garantinio ir techninio aptarnavimo paslaugų teikimo teritorinius apribojimus bei 4 priedo „Techninė specifikacija“ 2.3. ir 3.5., sąlygas, panaikinant autobuso modeliui INDCAR Wing Iveco 65C17FR/P EEV pritaikytus bendrosios masės ir aukščio apribojimus, užtikrinant galimybes konkurse siūlyti ir kitus autobusų modelius. Ieškiniui užtikrinti ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones - uždrausti atsakovui vykdyti tolesnes konkurso procedūras iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos. Nurodė, kad nesustabdžius konkurso procedūrų, ieškinio reikalavimai įpareigoti pakeisti konkurso sąlygas netektų prasmės, nes po pasiūlymų pateikimo ir vokų atplėšimo ieškovas būtų praleidęs pirkimo dokumentuose nustatytą terminą pateikti konkursinį pasiūlymą ir netektų subjektinės teisės ginčyti įstatymų reikalavimus pažeidžiančias konkurso sąlygas, kadangi paties pasiūlymo pateikimas savaime reiškia sutikimą su konkurso sąlygomis.

8Šiaulių apygardos teismas 2011 m. kovo 18 d. ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių patenkino ir uždraudė atsakovui UAB „Telšių autobusų parkas“ vykdyti tolesnes konkurso „Naujų transporto priemonių (autobusų) pirkimas" (pirkimo Nr. 101284) procedūras iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos.

9Atsakovas UAB „Telšių autobusų parkas“ pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašė netenkinti ieškovo UAB „Saločiai ir partneriai“ prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir leisti vykdyti tolesnes konkurso „Naujų transporto priemonių (autobusų) pirkimas“ (pirkimo Nr. 101284) procedūras arba įpareigoti ieškovą UAB „Saločiai ir partneriai“ įnešti į Šiaulių apygardos depozitinę sąskaitą 60 000 Lt nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimui. Šiaulių apygardos teismas 2011 m. kovo 29 d. nutartimi prašymą tenkino – panaikino Šiaulių apygardos teismo 2011 m. kovo 18 d. nutartį ir klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo skyrė nagrinėti iš naujo žodinio proceso tvarka teismo posėdyje 2011 m. balandžio 19 d.

10Ieškovas, nesutikdamas su 2011 m. kovo 29 d. nutartimi, 2011 kovo 31 d. Šiaulių apygardos teismui pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašė panaikinti 2011 m. kovo 29 d. nutartį ir atsakovų atskirąjį skundą atmesti. Šiaulių apygardos teismas 2011 m. balandžio 7 d. nutartimi atsisakė priimti ieškovo atskirąjį skundą ir jį grąžino ieškovui.

11Ieškovas, nesutikdamas su Šiaulių apygardos teismo 2011 m. balandžio 7 d. nutartimi, 2011 m. balandžio 15 d. padavė atskirąjį skundą, kurį Šiaulių apygardos teismas gavo 2011 m. balandžio 19 d. 2011 m. balandžio 19 d. ieškovas papildomai pateikė teismui prašymą, kuriame nurodė, jog 2011 m. balandžio 19 d. teismo posėdis žodinio proceso tvarka pakartotinai spręsti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą negalimas dėl ieškovo pateiktų atskirųjų skundų dėl 2011 m. kovo 29 d. ir 2011 m. balandžio 7 d. nutarties, kurie neišnagrinėti apeliacinės instancijos teisme.

122011 m. gegužės 26 d. Šiaulių apygardos teismas atmetė ieškovo UAB „Saločiai ir partneriai“ ieškinį ir patikslintą ieškinį, pareikštą atsakovui UAB „Telšių autobusų parkas“ dėl įpareigojimo pakeisti neteisėtas supaprastinto atviro konkurso sąlygas. Konstatavo, kad atsakovo supaprastinto atviro konkurso „Naujų transporto priemonių (autobusų) pirkimas“ sąlygos nepažeidė Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatytų normų, todėl ieškovo ieškinys nepagrįstas, neįrodytas ir negali būti patenkintas.

13II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

14Šiaulių apygardos teismas 2011 m. balandžio 19 d. nutartimi atmetė ieškovo UAB „Saločiai ir partneriai“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių – uždrausti atsakovui UAB „Telšių autobusų parkas“ vykdyti tolesnes konkurso procedūras iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos, taikymo. Nustatė, kad 2011 m. balandžio 19 d. ieškovo prašymas gautas, o 2011 m. balandžio 15 d. atskirasis skundas negautas, prašymas atidėti teismo posėdį ir neatvykimo į teismo posėdį priežastys nepagrįstos. Nurodė, jog šiuo metu atsakovo keleivinių transporto priemonių techninė būklė yra katastrofiška ir kiekvienais metais tik blogėja, todėl draudimas atsakovui vykdyti tolesnes konkurso „Naujųjų transporto priemonių (autobusų) pirkimas“ procedūras, prieštarautų viešajam interesui, o taip pat atsakovui kiltų grėsmė prarasti finansavimą, skirtą autobuso parko atnaujinimui. Teismui pritaikius laikinąsias apsaugos priemones būtų nepagrįstai ir neproporcingai suvaržytos atsakovo teisės, o ieškovui suteiktas perdėtas pranašumas, be to, galintys atsirasti nuostoliai gali būti didesni, nei netaikius laikinųjų apsaugos priemonių.

15III. Atskirojo skundo argumentai

16Ieškovas atskiruoju skundu dėl Šiaulių apygardos teismo 2011 m. balandžio 19 d. nutarties prašo skundžiamą nutartį panaikinti. Skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Ieškovo vertinimu, laikinųjų apsaugos priemonių klausimas vieną kartą jau buvo išspręstas pagal ieškovo prašymą pateiktą kartu su ieškiniu, pagal kurį teismas 2011 m. kovo 18 d. nutartimi taikė laikinąsias apsaugos priemones. Daugiau prašymų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo šalys nepateikė, todėl pagrindo skirti pakartotinį laikinųjų apsaugos priemonių klausimo svarstymą nebuvo.
  2. 2011 m. balandžio 19 d. teismas trečią kartą svarstė laikinųjų apsaugos priemonių klausimą, nors teismas neturėjo teisės būti teisėju savo paties byloje.
  3. Ieškovo nuomone, teismas neturėjo teisės kartu atlikti abiejų veiksmų: naikinti laikinosios apsaugos priemonės ir paskirti naują prašymo nagrinėjimą.
  4. Byloje nėra jokių duomenų apie katastrofišką transporto priemonių būklę, taip pat įrodymų apie tai, kad atsakovas gauna finansavimą iš Europos Sąjungos fondų, kurių lėšų įsisavinimo terminas artėtų į pabaigą ir dėl to atsirastų objektyvių kliūčių neįsisavinti paramos.
  5. Niekuo nepagrįsta teismo išvada, jog dėl galiojančių laikinųjų apsaugos priemonių būtų nepagrįstai suvaržytos atsakovo teisės, ieškovui suteiktas perdėtas pranašumas, taip pat ir teismo išvados dėl atsakovui galinčių atsirasti nuostolių.
  6. Nepagrįsti nutartyje išdėstyti argumentai dėl viešojo intereso apsaugos, dėl viešojo intereso principo turinio ir kitų viešųjų pirkimų principų taikymo.
  7. Sprendžiant dėl viešojo intereso principo taikymo motyvuojant nutartis, kuriomis atsisakoma taikyti laikinąsias apsaugos priemones, ieškovo nuomone, turi būti atsižvelgiama į ekonomiškumo, kuris būtų užtikrintas pagal pakeistas ginčo sąlygas atvėrus kelią konkurencijai, ir į efektyvaus tiekėjų teisių gynybos principų įgyvendinimą.
  8. Efektyviausią ieškovo teisių ir teisėtų interesų gynybą užtikrintų tik draudimas iki sprendimo įsiteisėjimo tęsti konkurso procedūras ir priešingai – konkurso procedūrų tąsa užkirstų kelią ieškovui dalyvauti konkurse, nes paties pasiūlymo pateikimas savaime reiškia sutikimą su konkurso sąlygomis.

17IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai

18Byloje sprendžiama, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai netaikė laikinųjų apsaugos priemonių – draudimo atsakovui vykdyti tolesnes supaprastinto atviro konkurso procedūras pagal ieškovo paduotą ieškinį dėl įpareigojimo pakeisti neteisėtas supaprastinto atviro konkurso sąlygas.

19Teisė į teisminę gynybą, kurią garantuoja Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos 8 straipsnis, Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 1 dalis, Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnis ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalis, reikalauja ne tik sudaryti galimybę asmeniui kreiptis į teismą, bet ir realiai apginti pažeistą ar ginčijamą subjektinę teisę, įgyvendinti priimtą teismo sprendimą. Kadangi nuo ieškovo kreipimosi į teismą iki teismo sprendimo įsiteisėjimo gali praeiti netrumpas laikotarpis, dėl įvairių priežasčių gali tapti sunku arba neįmanoma realiai įgyvendinti priimtą teismo sprendimą. Siekiant užtikrinti, kad ieškovui galimai palankaus sprendimo įvykdymas nepasunkėtų arba nepasidarytų nebeįmanomas, CPK nuostatos numato laikinųjų apsaugos priemonių institutą. Taigi laikinosiomis apsaugos priemonėmis siekiama užtikrinti ieškovui galimai palankaus sprendimo įvykdymą.

20Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas, dalyvaujančių byloje asmenų prašymu, gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymu siekiama garantuoti teismo priimto ieškovui galimai palankaus sprendimo realų ir tinkamą įvykdymą, todėl tokių priemonių taikymo pagrindas gali būti tik pagrįstos prielaidos, kad nesiėmus šių priemonių, būsimo galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gruodžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1565/2010).

21Taikytinų laikinųjų apsaugos priemonių sąrašą numato CPK 145 straipsnio 1 dalis, kurios 13 punkte nustatyta, kad teismas gali imtis tokių laikinųjų apsaugos priemonių, kurios numatytos kituose įstatymuose ir kurių nesiėmus teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti neįmanomas. Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 93 straipsnio 1 dalies 1 punktą tiekėjas, kuris mano, kad perkančioji organizacija nesilaikė VPĮ reikalavimų ir tuo pažeidė ar pažeis jo teisėtus interesus, gali kreiptis į teismą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, įskaitant pirkimo procedūros sustabdymą ar perkančiosios organizacijos priimto sprendimo vykdymo sustabdymą. Teismas priima motyvuotą nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vadovaudamasis ekonomiškumo ir efektyvumo principais bei viešuoju interesu.

22Viešųjų pirkimų paskirtis ir tikslai sąlygoja, jog sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, kai ginčijamas perkančiosios organizacijos sprendimų teisėtumas, viešasis interesas reikalauja stabdyti viešojo pirkimo procedūras, siekiant išvengti nepagrįsto ir neracionalaus lėšų panaudojimo (VPĮ 3 straipsnio 2 dalis, 95 straipsnio 5 dalis) ir užtikrinant, kad, atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją, būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų (VPĮ 3 straipsnio 1 dalis; Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. lapkričio 11 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1762/2010). Tik užtikrinus skaidrų ir racionalų valstybės (savivaldybės, Europos Sąjungos struktūrinių fondų) biudžeto lėšų panaudojimą, bus įgyvendinti nurodyti viešųjų pirkimų tikslai ir užtikrintas viešasis interesas. Taigi, viešasis interesas, visų pirma, reikalauja užtikrinti viešųjų pirkimų procedūrų skaidrumą, o ne operatyvų pirkimo įvykdymą. Jei preliminariai (lot. :prima facie“) įvertinęs pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus teismas susidaro nuomonę, kad ieškovui palankus sprendimas galėtų būti priimtas, teismas turėtų taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

23Nagrinėjamu atveju ieškovas (tiekėjas) ieškiniu įrodinėja, kad atsakovo (supaprastinto atviro konkurso organizatoriaus) parengtos konkurso sąlygos nepagrįstai diskriminuoja konkurso dalyvius, riboja sąžiningą konkurenciją tarp jų. Ieškovas atsakovo veiksmų neteisėtumą grindžia faktiniais ir teisiniais argumentais (atsakovas nemotyvuotu sprendimu atmetė jo pateiktą pasiūlymą; atsakovo parengtose supaprastinto atviro konkurso sąlygose nepagrįstai nustatytas leidimas teikti paslaugas tik regione, o ne nacionaliniu mastu; techninės specifikacijos reikalavimai tokie, kad juos gali atitikti tik vienos markės autobusas), konkrečiais įrodymais – konkurso sąlygomis, viešųjų pirkimų sistemos išrašu, šalių susirašinėjimu (b.l. 6-10). Kolegijos vertinimu, ieškovo pareikšti reikalavimai, išdėstytos faktinės aplinkybės bei jas pagrindžiantys įrodymai preliminariai leidžia manyti, jog ieškovui palankaus teismo sprendimo priėmimo tikimybė egzistuoja. Teismui netaikius laikinųjų apsaugos priemonių ir perkančiajai organizacijai tęsiant viešojo konkurso procedūras bei jas užbaigus (sudarius sutartį su laimėtoju), ieškovo pareikšti reikalavimai netektų teisinės prasmės, išliktų abejonė dėl sudarytos sutarties teisėtumo. Pirmosios instancijos teismas šių aplinkybių nevertino ir dėl to nepagrįstai nesustabdė pirkimo procedūrų.

24Kiti atskirajame skunde išdėstyti argumentai teisiškai nėra reikšmingi nagrinėjamo klausimo teisingam išsprendimui.

25Žemesnės instancijos teismas netinkamai taikė laikinųjų apsaugos priemonių taikymą reglamentuojančias proceso teisės normas ir nepagrįstai nenustatė draudimo atsakovui vykdyti supaprastinto atviro konkurso procedūras. Nutartis dėl joje padarytų esminių proceso teisės normų pažeidimų naikintina, nustatytinas draudimas atsakovui vykdyti supaprastinto atviro konkurso procedūras iki teismo sprendimo įsiteisėjimo byloje (CPK 329 str. 1 d., 337 str. 2 p., 338 str.).

26Atsakovas, gindamas savo teises ir teisėtus interesus, gali reikalauti nuostolių, galimai atsirasiančių dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo, taip pat reikšti ieškinį dėl nuostolių atlyginimo, jeigu ieškinys būtų atmestas (CPK 5 str., 147 str.).

27Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 2 punktu,

Nutarė

28Šiaulių apygardos teismo 2011 m. balandžio 19 d. nutartį panaikinti.

29Ieškovo UAB „Saločiai ir partneriai“ (duomenys neskelbtini) prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo patenkinti. Uždrausti atsakovui UAB „Telšių autobusų parkas“ (duomenys neskelbtini) vykdyti supaprastinto atviro konkurso „Naujų transporto priemonių (autobusų) pirkimas” (duomenys neskelbtini) procedūras iki teismo sprendimo įsiteisėjimo byloje.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Byloje nagrinėjami klausimai, susiję su supaprastinto atviro konkurso... 5. Pagal atskirąjį skundą nagrinėjami klausimai susiję teismo atsisakymo... 6. UAB „Saločiai ir partneriai" dalyvavo supaprastintame atvirame konkurse (CVP... 7. Ieškovas UAB „Saločiai ir partneriai“ ieškiniu kreipėsi į teismą... 8. Šiaulių apygardos teismas 2011 m. kovo 18 d. ieškovo prašymą dėl... 9. Atsakovas UAB „Telšių autobusų parkas“ pateikė atskirąjį skundą,... 10. Ieškovas, nesutikdamas su 2011 m. kovo 29 d. nutartimi, 2011 kovo 31 d.... 11. Ieškovas, nesutikdamas su Šiaulių apygardos teismo 2011 m. balandžio 7 d.... 12. 2011 m. gegužės 26 d. Šiaulių apygardos teismas atmetė ieškovo UAB... 13. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 14. Šiaulių apygardos teismas 2011 m. balandžio 19 d. nutartimi atmetė ieškovo... 15. III. Atskirojo skundo argumentai... 16. Ieškovas atskiruoju skundu dėl Šiaulių apygardos teismo 2011 m. balandžio... 17. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai... 18. Byloje sprendžiama, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai netaikė... 19. Teisė į teisminę gynybą, kurią garantuoja Visuotinės žmogaus teisių... 20. Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas, dalyvaujančių byloje... 21. Taikytinų laikinųjų apsaugos priemonių sąrašą numato CPK 145 straipsnio... 22. Viešųjų pirkimų paskirtis ir tikslai sąlygoja, jog sprendžiant... 23. Nagrinėjamu atveju ieškovas (tiekėjas) ieškiniu įrodinėja, kad atsakovo... 24. Kiti atskirajame skunde išdėstyti argumentai teisiškai nėra reikšmingi... 25. Žemesnės instancijos teismas netinkamai taikė laikinųjų apsaugos... 26. Atsakovas, gindamas savo teises ir teisėtus interesus, gali reikalauti... 27. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 2... 28. Šiaulių apygardos teismo 2011 m. balandžio 19 d. nutartį panaikinti.... 29. Ieškovo UAB „Saločiai ir partneriai“ (duomenys neskelbtini) prašymą...