Byla 2S-1170-258/2017
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rita Kisielienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo E. Š. atskirąjį skundą dėl Vilniaus rajono apylinkės teismo 2017 m. kovo 13 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo KB „Vilniaus regiono kredito unija“ ieškinį atsakovui E. Š. dėl skolos priteisimo.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3

 1. Ginčo esmė
 1. Atsakovas E. Š. pateikė apeliacinį skundą dėl Vilniaus rajono apylinkės 2017 m. vasario 6 d. teismo sprendimo, kurį prašo panaikinti ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Atsakovas už paduotą apeliacinį skundą žyminio mokesčio nemokėjo, bet prašė jį atleisti nuo dalies (200,00 Eur) žyminio mokesčio sumokėjimo, o likusios dalies – 72,00 Eur žyminio mokesčio mokėjimą atidėti iki teismo sprendimo priėmimo. Nurodė, kad visas jo turtas bei banko sąskaita yra areštuoti, iš jo darbo užmokesčio (vienintelio pajamų šaltinio) yra išskaitomis didelės pinigų sumos, yra įpareigotas mokėti savo vaikams išlaikymą.
 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė
 1. Vilniaus rajono apylinkės teismas 2017 m. kovo 13 d. nutartimi atsakovo E. Š. prašymą tenkino iš dalies ir atidėjo 200 Eur žyminio mokesčio už apeliacinį skundą sumokėjimą iki teismo sprendimo (nutarties) byloje priėmimo. Šia nutartimi teismas nustatė atsakovui E. Š. terminą iki 2017-03-27 sumokėti 72 Eur žyminį mokestį ir pateikti teismui tai patvirtinančius įrodymus.
 2. Teismas konstatavo, kad atsakovo pajamos nėra mažos, tačiau jo finansinė padėtis nėra gera, nes iš darbo užmokesčio atliekami ženklūs išskaitymai, areštuotas jo turtas. Teismas kompleksiškai įvertinęs šias aplinkybes bei vadovaudamasis teisingumo, protingumo, sąžiningumo kriterijais, sprendė, jog tikslinga 200 Eur žyminio mokesčio mokėjimą atidėti iki teismo sprendimo (nutarties) priėmimo, o ne nuo jo mokėjimo atsakovą atleisti, taip pat įpareigojant jį sumokėti likusią dalį, t. y. 72,00 Eur, žyminio mokesčio.
 1. Atskirojo skundo argumentai
 1. Atskiruoju skundu atsakovas E. Š. prašo panaikinti Vilniaus rajono apylinkės teismo 2017 m. kovo 13 d. nutartį ir iš naujo įvertinti apelianto turtinę padėtį bei tenkinti jo prašymą atleisti nuo dalies žyminio mokesčio (200 Eur), o likusios dalies – 72 Eur žyminio mokesčio mokėjimą atidėti iki teismo sprendimo priėmimo. Tuo atveju, jeigu apeliacinis teismas nuspręstų, kad nėra tikslinga atleisti nuo dalies 200 Eur žyminio mokesčio, atsakovas prašo atleisti nuo mažesnės nei 200 Eur dalies bei atitinkamai likusią žyminio mokesčio dalį atidėti iki teismo sprendimo priėmimo. Atskirąjį skundą grindžia argumentais:
  1. Apeliantas pateikė teismui banko išrašą apie kas mėnesį gaunamo darbo užmokesčio dydį, pateikė įrodymus apie daromus išskaitymus pagal 3 vykdomąsias bylas. Ieškovė teismui pateikė Creditinfo ataskaitą apie apelianto turimą turtą, iš kurios matyti, kad apeliantas turi 18,23 kv. m. butą Kaune, kurio vidutinė rinkos vertė 4131 Eur bei transporto priemonę SEAT Alhambra (pirmosios registracijos / pagaminimo data - 1998 m.), valst. Nr. ( - ) kurios vertė apie 1000 Eur (šio turto atsakovas negali realizuoti, kadangi yra areštuotas).
  2. Banko išrašai bei darbo užmokesčio atsiskaitymo lapeliai tvirtina, kad atsakovui tenkanti darbo užmokesčio dalis yra labai maža. Pavyzdžiui 2017 m. sausio mėnesį buvo pervesta tik 382,73 Eur, 2017 m. vasario mėnesį – tik 290,84 Eur. Iš vasario mėnesį gauto darbo užmokesčio, t. y. 290,84 Eur nėra galimybės sumokėti 72 Eur, nes tai yra ketvirtadalis apelianto pajamų. Atsakovas pirmosios instancijos teismo prašė atleisti nuo dalies (200 Eur) žyminio mokesčio, o likusios dalies – 72 Eur žyminio mokesčio mokėjimą atidėti iki teismo sprendimo priėmimo, tačiau teismas, viena vertus pripažino, kad apelianto turtinė padėtis nėra gera, kita vertus, priimdamas nutartį, padarė priešingą išvadą ir nemotyvuotai nusprendė neatleisti nuo žyminio mokesčio dalies (200 Eur), o ją atidėti bei likusią 72 Eur dalį įpareigojo sumokėti iki 2017-03-28.
  3. Teikdamas prašymą sumažinti bei atidėti žyminio mokesčio mokėjimą, atsakovas atsakingai pareiškia, kad nepiktnaudžiauja savo teisėmis, po dviejų įkurtų įmonių bankroto (UAB „Domus Ignis“, UAB „Lova LT“) patyrė ne tik didelę nesėkmę bet ir didžiulius finansinius praradimus. Visos atsakovo, į verslą investuotos santaupos ne tik neatsipirko, bet ir buvo prarastos. Šiai dienai, iš tenkančio darbo užmokesčio dalies sumokėti 72 Eur yra per didelė našta, o turto, kurį turi negali realizuoti dėl pritaikyto arešto. Tam, kad atsakovo finansinė padėtis pagerėtų, turės praeiti nemažai laiko (bankroto bylos dar nėra užbaigtos).
IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados Atskirasis skundas tenkinamas.
 1. Atskirajam skundui paduoti ir nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) (338 str.). Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.
 2. Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl teismo nutarties, kuria netenkintas apelianto prašymas atleisti jį nuo dalies (200 Eur) žyminio mokesčio sumokėjimo, o kitai daliai žyminio mokesčio (72 Eur) buvo nustatytas terminas sumokėti žyminį mokestį, pagrįstumo ir teisėtumo.
 3. CPK 83 straipsnio 3 dalis suteikia teismui teisę, asmens prašymu ir atsižvelgiant į jo turtinę padėtį, iš dalies tokį asmenį atleisti nuo žyminio mokesčio. Įstatymas nenurodo, nuo kokios žyminio mokesčio dalies teismas gali atleisti asmenį, tačiau žyminis mokestis turėtų būti mažintinas tiek, kad neribotų, bet suteiktų asmeniui galimybę kreiptis į teismą ir ginti savo interesus, tačiau kartu žyminis mokestis turi būti toks, kad saugotų kitą proceso šalį nuo galimo piktnaudžiavimo teisėmis. Atleisti pareiškėją beveik nuo visos žyminio mokesčio sumos galima tik išimtiniais atvejais, nes pagal teisinius padarinius toks procesinis veiksmas iš esmės prilygsta visiškam asmens atleidimui nuo žyminio mokesčio, o tai leistina tik konkrečiais įstatymuose nustatytais atvejais (CPK 83 str. 1 d.). Tokiu atveju turi būti vertinami ne tik asmens sunkią turtinę padėtį įrodantys dokumentai, bet ir atsižvelgiama į atleidimo nuo žyminio mokesčio mokėjimo instituto tikslą, asmens teisinį statusą, jo veiksmus ar neveikimą, taip pat į ginamą teisinį interesą (Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. rugsėjo 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-551/2007). Tuo tarpu pagal nusistovėjusią praktiką žyminio mokesčio sumokėjimas atidedamas tokiu atveju, kai asmuo procesinio dokumento padavimo metu negali susimokėti žyminio mokesčio, bet vėliau jis galės tą padaryti.
 4. Ieškovo išdėstyti motyvai apie gaunamas pajamas, turimą turtą leidžia spręsti, kad šiuo metu jis turi finansinių sunkumų, todėl negali sumokėti žyminio mokesčio. Apelianto turimas turtas (butas ir automobilis) yra areštuotas pagal 3 vykdomuosius raštus, o iš jo atlyginimo kiekviena mėnesį atliekamos išskaitos vykdomosiose bylose ir pervedamos antstoliams. Po antstolių pinigų nurašymo apeliantui pervedama apie 290,84 Eur atlyginimo per mėnesį.
 5. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, apeliantas pateikė pakankamus įrodymus, kurie leidžia objektyviai įvertinti apelianto turtinę padėtį ir konstatuoti, jog tikėtina, kad apeliacinio skundo padavimo momentu apeliantas iš tikrųjų neturi galimybės disponuoti piniginių lėšų suma, reikalinga žyminiam mokesčiui sumokėti. Todėl siekiant nevaržyti ieškovo teisės į teisminę gynybą ir siekiant pusiausvyros tarp atsakovo teisės į teisminę gynybą ir įstatymų leidėjo nustatytų žyminio mokesčio mokėjimo tikslų, teismo įsitikinimu, yra tikslinga apeliantą atleisti nuo 72 Eur žyminio mokesčio už apeliacinį skundą sumokėjimo. Atleisti nuo 200 Eur žyminio mokesčio sumos reikštų atleidimą nuo beveik nuo visos žyminio mokesčio sumos, o tai, kaip minėta, galima tik išimtiniais atvejais. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, apelianto gaunamos pajamos nors ir nėra didelės, tačiau atsižvelgiant į apeliacinės instancijos teismo darbo krūvį ir į tai, kad kol šioje byloje bus priimtas galutinis sprendimas praeis pakankamas laiko tarpas, per kurį apeliantas bus pajėgus sukaupti didesnę dalį žyminio mokesčio sumos (200 Eur) arba per šį laiką bus panaikinti areštai kitose civilinėse bylose ir apelianto gaunamos pajamos padidės. Būtent todėl žyminio mokesčio sumokėjimo atidėjimo institutas yra tinkamiausias, esant laikinojo pobūdžio finansiniams sunkumams, bei esant turtinės situacijos pagerėjimo perspektyvoms bei adekvačia šioje konkrečioje situacijoje priemone.
 6. Remiantis išdėstytu, apeliacinis skundas tenkinamas, skundžiama nutartis keistina, atleidžiant apeliantą nuo 72 Eur dalies žyminio mokesčio, o likusi nutarties dalis, kuria nutarta atidėti 200 Eur žyminio mokesčio mokėjimą paliekama nepakeista.

4Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 4 punktu, apeliacinės instancijos teismas

Nutarė

5Vilniaus rajono apylinkės teismo 2017 m. kovo 13 d nutartį pakeisti.

6Panaikinti nutarties dalį, kuria nustatytas atsakovui E. Š. terminas sumokėti 72 Eur žyminį mokestį ir atleisti atsakovą nuo šios dalies žyminio mokesčio mokėjimo.

7Kitą nutarties dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai