Byla e2A-953-460/2020

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Raimondos Andrulienės, Aušros Maškevičienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Almanto Padvelskio,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo asmens A. E. (apeliantas) apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apylinkės teismo 2020 m. kovo 6 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovų G. B., R. S. ir V. K. ieškinį atsakovei Daugiabučių namų savininkų bendrijai (toliau – DNSB) „Spindulys“, tretieji asmenys, nereiškiantys savarankiškų reikalavimų, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, A. E., A. Č., V. I., N. M., L. I. S., S. K., A. O., G. V., L. D. G., A. M. S., T. K., N. S., Z. N., A. L., E. A., R. M., A. S., L. Š., T. D., D. K., N. Č., I. M., A. L., V. P., V. C., J. J., T. T., P. G., V. L., UAB „Jūrų laivybos registras“, E. U., D. A., S. S., A. S., V. J., E. T., V. K., L. R., A. S., M. M., D. Š., R. A., R. J., N. Š., A. J., A. D., D. R., V. S. U., R. U., R. P., A. P., J. M., G. G., N. M., J. J. D., V. K., G. S., G. Ž., M. Z., V. B., L. B., E. P., J. V., L. Š., Ž. P., R. J. K., A. S., J. K., R. G., G. J., A. M., O. D., N. J. V., M. Š., A. T. P., A. L., R. G., M. V., M. T., A. Ž., Ž. Š., A. P., A. S. G., V. P.-I., A. Č., J. K., I. M., V. B., D. P., J. V., M. G., L. K., J. J., N. T., D. D., R. S., J. R., A. N., V. M., Z. F., E. R., A. A., M. B., N. B., V. M. G., B. A., L. B., M. M., J. A., A. V., D. A., V. Z., N. R. O., R. S., V. R., J. Š., R. K. dėl sprendimo pripažinimo negaliojančiu bei DNSB „Spindulys“ priešieškinį (skundą) atsakovei Valstybės įmonei (toliau – VĮ) Registrų centrui dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Ieškovai ieškiniu prašė pripažinti negaliojančiu DNSB „Spindulys“ reorganizacinio susirinkimo (butų savininkų) 2018 m. rugpjūčio 20 d. pakartotinio susirinkimo protokolą. Nurodė, kad jiems nuosavybės teise priklauso butai, esantys (duomenys neskeltini), (duomenys neskeltini), ir (duomenys neskeltini), kuriuos administruoja DNSB „Spindulys“. 2018 m. rugpjūčio 20 d. įvyko DNSB „Spindulys“ (butų savininkų) pakartotinis reorganizacinis susirinkimas, kuriuo buvo nuspręsta skelbti DNSB „Spindulys“ reorganizaciją, jungtinės veiklos sudarymo ir kitus klausimus. Kadangi pakartotinis susirinkimas buvo sušauktas ir protokolas surašytas pažeidžiant imperatyvias įstatymo normas, prašė protokolą panaikinti. Nurodė, kad iš ginčijamo protokolo matyti, kad susirinkimą inicijavo DNSB „Klaipėdos Vytautas“, tačiau jis nėra DNSB „Spindulys“ narys ir kaip juridinis asmuo neegzistuoja, todėl neturėjo teisės inicijuoti visuotinio narių susirinkimo sušaukimo. Ginčijamo susirinkimo metu daugelio butų savininkų dalyvavimas ar balsavimas buvo įskaičiuotas pateikus paprastos rašytinės formos įgaliojimus, tuo pažeidžiant Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijos įstatymo (toliau – DNSBĮ) 21 straipsnio 4 dalies 9 punkto nuostatas, numatančias, kad įgaliojimai turi būti patvirtinti notaro. Ieškovai taip pat nurodė, kad jie nebuvo raštu informuoti apie 2018 m. rugpjūčio 20 d. šaukiamą susirinkimą, jų žiniomis, ir kiti butų savininkai taip pat nebuvo raštu informuoti. DNSB „Spindulys“ pirmininkė yra mirusi, o naujas pirmininkas neišrinktas, nėra sudarytas bendrijos narių sąrašas, todėl neaišku, kokiu pagrindu, kokia tvarka ir kokioms pareigoms vykdyti susirinkime buvo išrinktas A. E., kokiu teisiniu pagrindu jis atstovauja DNSB „Spindulys“ ir prisistato bendrijos reorganizatoriumi. Mano, kad visuotinis susirinkimas neturėjo kompetencijos įgalioti asmenį atstovauti bendrijai, nes bendrijai gali atstovauti tik bendrijos pirmininkas. Joks įstatymas nenumato reorganizatoriaus – valdytojo –pareigybės. Kadangi DNSB „Spindulys“ administruoja daug gyvenamųjų namų ir yra daug butų ir jų savininkų, o bendrijos pirmininkė yra mirusi, todėl bendrijos reorganizavimas ir sprendimų dėl bendrijos reorganizavimo priėmimas faktiškai neįmanomas, todėl bendrijos likvidavimas labiausiai atitiktų namų butų savininkų ir kitų patalpų interesus, nes likvidavus DNSB „Spindulys“ kiekvienas namas turės galimybę įsteigti naują bendriją kiekvienam namui atskirai ar bendrai keliems namams.

72.

8Atsakovė DNSB „Spindulys“, atstovaujama trečiojo asmens A. E., priešieškiniu (skundu) atsakovei VĮ Registrų centrui pareiškė reikalavimą panaikinti atsakovės 2018 m. spalio 1 d. sprendimą Nr. (4.8.2.)IJ-1994 „Dėl atsisakymo registruoti pakeistus duomenis Juridinių asmenų registre“ ir įpareigoti atsakovę įregistruoti DNSB „Spindulys“ vadovu trečiąjį asmenį A. E.. Nurodė, kad 2018 m. rugpjūčio 20 d. vykusiame DNSB „Spindulys“ butų ir kitos paskirties patalpų savininkų susirinkime buvo priimtas sprendimas pradėti reorganizacijos procesą, bendriją skaidant į mažesnes bendrijas, bei nuspręsta paskirti už reorganizacijos procesą atsakingą asmenį A. E., suteikiant jam bendrijos valdymo teises reorganizacijos proceso metu. Pažymėjo, jog bendrijoje savo laiku nebuvo priimti įstatymuose numatyti sprendimai dėl valdybos pirmininko, valdybos ir revizijos komisijos narių išrinkimo. Tam, kad A. E. galėtų įgyvendinti sprendimą, būtinas jo registravimas viešajame registre nurodant jį kaip bendrijos vadovą. A. E., vadovaudamasis jam suteiktais įgaliojimais dėl bendrijos teisinio statuso, kreipėsi į VĮ Registrų centro Klaipėdos filialą su prašymu įregistruoti juridinio asmens statusą – reorganizuojamas. 2018 m. rugpjūčio 30 d. gautas atsakovės raštas Nr. (4.8.2.)IJ-1680, kuriame nurodoma, jog, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 2.70 straipsnio 4 dalimi, reikia kreiptis į teismą dėl jau įregistruoto juridinio asmens teisinio statuso „inicijuojamas likvidavimas“ panaikinimo (atšaukimo); tol, kol neatšauktas bendrijos vienas teisinis statusas, negalima registruoti jos kito teisinio statuso. Klaipėdos apylinkės teismui buvo pateiktas prašymas dėl bendrijos teisinio statuso „inicijuojamas likvidavimas“ atšaukimo, kurį teismas išnagrinėjo civilinėje byloje Nr. e2YT-12187-769/2018 ir juridinio asmens statusą „inicijuojamas likvidavimas“ atšaukė ir atsakovas tokį atšaukimą registravo Juridinių asmenų registre. Juridinių asmenų registro tvarkytojas, išnagrinėjęs prašymą dėl vadovo registravimo, 2018 m. rugsėjo 13 d. raštu Nr. (4.8.2.)IJ-1825 nurodė terminą trūkumams pašalinti, 2018 m. spalio 1 d. sprendimu atsisakė šiuos duomenis registruoti.

93.

10Atsakovė DNSB „Spindulys“ atstovaujama kuratoriaus pateikė atsiliepimą į ieškinį ir priešieškinį, juo prašė ieškinį ir priešieškinį spręsti teismui. Nurodė, kad DNSB „Spindulys“ buvo įsteigta 1997 m. kovo 13 d. Klaipėdos miesto valdybos sprendimu pirmininke buvo paskirta T. P., tačiau valdyba nebuvo išrinkta. 2001 m. liepos 26 d. Klaipėdos miesto savivaldybės valdybos sprendimu buvo įregistruoti nauji bendrijos įstatai, kurie numatė, kad bendrijos valdymo organai yra bendrijos narių susirinkimas ir bendrijos valdyba. Kaip patvirtina išrašai iš Juridinių asmenų registro DNSB „Spindulys“, valdyba nebuvo išrinkta nė karto, o pirmininkė T. P. mirė 2015 metais, po to taip pat nebuvo išrinkta valdyba ar valdybos pirmininkas. 2018 m. gegužės 29 d. VĮ Registrų centras priėmė sprendimą inicijuoti DNSB „Spindulys“ likvidavimą. Namų, esančių Vytauto g. 16, 18, 20 ir 22, Klaipėdoje, butų savininkai nusprendė atsiskirti nuo DNSB „Spindulys“ ir siekia įkurti naują bendriją. DNSB „Spindulys“ nebuvo sudarytas ir išsaugotas bendrijos narių registracijos žurnalas, todėl negalima nustatyti, ar susirinkimo sušaukimą inicijavo ir jame dalyvavo bendrijos nariai, ar buvo kvorumas inicijuoti bendrijos susirinkimą ir ar buvo kvorumas įvykti bendrijos narių susirinkimui. Ginčijamame protokole nurodoma, kad susirinkime dalyvavo 121 buto (kitos paskirties) savininkas, iš kurių 44 buvo atstovaujami pagal rašytinį įgaliojimą, tačiau butų ir kitų patalpų savininko įgaliojimas turi būti patvirtinti notaro. Kadangi visi butų savininkų įgaliojimai atstovauti ir balsuoti susirinkime yra paprasti rašytiniai, jie yra niekiniai ir negaliojantys. Tokiu būdu susirinkime dalyvavo tik 77 butų ir patalpų savininkai iš 449 butų ir kitų patalpų (tai sudaro 17,15 proc.), t. y. nebuvo kvorumo netgi butų savininkų susirinkimui įvykti ir sprendimui dėl bendrijos reorganizavimo ar valdymo organo išrinkimo nepakako balsų. DNSB „Spindulys“ neturi valdybos ir valdytojo, vienintelė galimybė namų butų ir kitų patalpų savininkams įsteigti savarankiškas bendrijas yra DNSB „Spindulys“ likvidavimas ir naujų bendrijų steigimas. Iš byloje esančių dokumentų akivaizdu, kad patys butų ir kitų patalpų savininkai turi tikslą įsteigti naujas bendrijas ar organizuoti namų administravimą jungtinės veiklos sutarties pagrindu, taigi pripažinus protokolą negaliojančiu ne tik nebus pažeistos susirinkime dalyvavusių asmenų teisės, bet sudarytos galimybės įsteigti naujas bendrijas. Atmestinas A. E. reikalavimas panaikinti VĮ Registrų centro sprendimą ir įregistruoti jį DNSB „Spindulys“ vadovu, nes jis ne tik nebuvo išrinktas DNSB „Spindulys“ pirmininku / vadovu, bet juo negalėjo būti išrinktas ir negalėjo būti įgaliotas atlikti su reorganizavimu susijusius veiksmus. Protokole nurodoma, kad A. E. yra paskirtas atsakingu už bendrijos reorganizacinius procesus ir valdyti bendriją reorganizavimo metu. Pats A. E., kaip matyti iš paties teiktų prašymų, save įvardija reorganizatoriumi valdytoju, t. y. pripažįsta, kad nėra paskirtas pirmininku ar valdybos pirmininku. Trečiasis asmuo A. E. nuosavybės teise nevaldo jokio buto ar kitos paskirties patalpų nė viename iš namų, kurioms administruoti buvo įsteigta DNSB „Spindulys“, todėl turėjo būti sudaryta valdyba, tai padaryta nebuvo, todėl A. E. negalėjo būti išrinktas pirmininku. Bendrijos narių susirinkimas neturėjo kompetencijos išrinkti A. E. valdybos pirmininku. Tik valdyba renka valdybos pirmininką iš valdybos narių, o šiam neatsiradus – valdytoją (Įstatų 37 punktas). Be to, bendrijos narių susirinkimas negalėjo įgalioti A. E. atstovauti bendrijai, nes bendrijai atstovauja valdyba ar bendrijos valdytojas (Įstatų 36 punktas, 42 punktas). Tokiu būdu narių susirinkimas negalėjo suteikti įgaliojimų A. E. dėl veiksmų, kurių susirinkimas pats neturi teisės atlikti.

114.

12Trečiasis asmuo Klaipėdos miesto savivaldybės administracija pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, kad su ieškiniu sutinka ir prašo jį tenkinti. Nurodė, kad pagal VĮ Registrų centro duomenis bendrijoje iki šiol nėra išrinktų ir įregistruotų DNSB „Spindulys“ valdymo organų, kurie turėtų teisę sušaukti bendrijos narių visuotinį susirinkimą ar atlikti bendrijos reorganizaciją. Registre nuo 1997 m. lapkričio 13 d. bendrijos valdybos pirmininke įregistruota T. P., kuri yra mirusi ir kuri nepaliko arba galbūt nebuvo sudariusi bendrijos narių sąrašo, todėl nėra galimybės nustatyti, kurie butų ar kitų patalpų savininkai yra bendrijos nariai ir turi teisę sušaukti bendrijos narių visuotinį susirinkimą dėl valdymo organų išrinkimo.

135.

14Trečiasis asmuo A. E. pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, kad su ieškiniu nesutinka, ir prašo jį atmesti ir priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad DNSB „Spindulys“ iki ginčijamo sprendimo dienos veikė ir visiškai įgyvendino visas savo teises bei pareigas tiek prieš butų ir kitos paskirties patalpų savininkus, t. y. vykdė visišką administravimą be jokio valdymo organo. Tokia situacija ieškovams buvo tinkama ir nekėlė jokių ginčų dėl paties juridinio asmens statuso.?Ieškovai aktyviai dalyvavo susirinkimuose bei teikė nuomones balsuodami, o tai reiškia, jog susirinkimas jų teisių ir teisėtų interesų nepažeidė. Ieškinyje keliamas klausimas dėl informavimo apie šaukiamą susirinkimą nurodant, jog nėra suprantama, kaip buvo informuojama, bei nurodoma, jog jie nebuvo informuoti apie susirinkimą. Tačiau šiems argumentams prieštarauja kitos faktinės aplinkybės, todėl manytina, jog ieškinyje nurodytos aplinkybės nėra tikslios.

156.

16Atsakovė VĮ Registrų centras atsiliepimu į priešieškinį (skundą) nurodė, jog VĮ Registrų centro Klaipėdos filialo Juridinių asmenų registravimo skyrius gavo ir išnagrinėjo A. E. 2018 m. rugsėjo 11 d. prašymą įregistruoti jo, kaip DNSB „Spindulys“ vadovo (valdytojo), duomenis pagal prašymą JAR-1 ir formą JAR-VO-V bei pridedamus dokumentus: DNSB „Spindulys“ 2018 m. liepos 2 d. neįvykusio savininkų susirinkimo protokolą su priedais, pakartotinio 2018 m. rugpjūčio 20 d. savininkų susirinkimo protokolą su priedais, A. E. 2018 m. rugsėjo 11 d. aiškinamąjį raštą. Pažymi, jog prašomi duomenys Juridinių asmenų registre nepakeisti, nes registro tvarkytojui pateikti dokumentai ir duomenys neatitinka Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų. DNSBĮ 14 straipsnio 1 punkte nustatyta, kad bendrijos vienasmenis valdymo organas – vadovas (pirmininkas arba valdytojas) – turi turėti nuosavybės teisę į pastatą (pastatus), kurio (kurių) bendrojo naudojimo objektams valdyti įsteigta bendrija. Nekilnojamojo turto registro duomenimis, A. E. neturi nuosavybės teisių į butą ar kitas patalpas pastate (pastatuose), kurio (kurių) bendrojo naudojimo objektams valdyti yra įsteigta bendrija. Pateikti DNSB „Spindulys“ 2018 m. liepos 2 d. ir 2018 m. rugpjūčio 20 d. susirinkimų dalyvių rašytiniai įgaliojimai nėra patvirtinti notaro, kaip nustatyta DNSBĮ 21 straipsnio 4 dalies 9 punkte ir DNSB „Spindulys“ įstatų 12 punkte. Atsižvelgiant į tai, nustatė terminą trūkumams pašalinti iki 2018 m. rugsėjo 28 d. Gauti A. E. 2018 rugsėjo 21 d. ir 2018 m. rugsėjo 25 d. raštai dėl trūkumų šalinimo, pateikti papildomi dokumentai: įsiteisėjusi Klaipėdos apylinkės teismo 2018 m. rugsėjo 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2YT-12187-769/2018, neįsiteisėjusi Klaipėdos apylinkės teismo 2018 m. rugsėjo 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2YT- 12665-618/2018. Atsižvelgiant į tai, kad per registro tvarkytojo rašte nurodytą terminą trūkumai nebuvo pašalinti (nebuvo pateikti galiojančių teisės aktų reikalavimus ir bendrijos įstatų reikalavimus atitinkantys dokumentai), 2018 m. spalio 1 d. raštu Nr. (4.8.2.)IJ-1994 buvo priimtas sprendimas atsisakyti įregistruoti A. E. DNSB „Spindulys“ vadovu.

17II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

187.

19Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmų 2020 m. kovo 6 d. sprendimu ieškinys tenkintas visiškai. Teismas nusprendė pripažinti negaliojančiu DNSB „Spindulys“ reorganizacinio susirinkimo (butų savininkų) 2018 m. rugpjūčio 20 d. pakartotinio susirinkimo protokolą nuo jo sudarymo dienos. Priešieškinį (skundą) atmetė. Teismas priteisė iš atsakovės DNSB „Spindulys“ po 75,00 Eur ieškovams G. B., R. S. ir V. K. bylinėjimosi išlaidų. Pagrindiniai argumentai:

207.1.

21Teismas sutiko su ieškovų nurodytomis aplinkybėmis, kad DNSB „Klaipėdos Vytautas“ negalėjo būti ginčijamo susirinkimo iniciatorius, nes ši bendrija nėra įsteigta, tai yra nėra patikrintas šio bendrijos steigimo teisėtumas, tačiau konstatavo, kad ginčijamą susirinkimą turėjo teisę inicijuoti ne mažiau kaip ¼ butų (patalpų) savininkų.

227.2.

23Pagal į bylą pateiktus butų ir kitų patalpų savininkų sąrašus nustatė, kad iš viso buvo 449 turtiniai vienetai, tai yra butai ar kitos paskirties patalpos, o savininkais minėtų turto vienetų nurodyti 563 fiziniai ir juridiniai asmenys, tačiau nebuvo įtraukti dar du namai, kuriuos pagal įstatus turėtų administruoti DNSB „Spindulys“, tai yra S. Daukanto g. 22, Klaipėda, ir S. Nėries g. 16, Klaipėda.

247.3.

25Teismas įvertino tai, kad 2018 m. rugpjūčio 20 d. protokole nurodyta, kad iš viso DNSB „Spindulys“ apima 449 turtinių vienetų, pagal pateiktus į bylą savininkų sąrašus jų yra 563 fizinių ar juridinių asmenų, turinčių nuosavybės teises į šiuos vienetus, tam, kad įvyktų pakartotinis susirinkimas, turėjo dalyvauti 112 savininkų. Iš 2018 m. rugpjūčio 20 d. protokolo nustatė, kad iš viso dalyvavo 121 buto (kitos paskirties patalpos) savininkas, iš kurių 44 buvo atstovaujami. Įvertino tai, kad ginčijame susirinkime dalis butų savininkų dalyvavo ir pritarė ne asmeniškai, o pavedė jiems atstovauti kitiems asmenims pagal įgaliojimus, kurie nebuvo patvirtinti notariškai, nors tiek pagal įstatus, tiek ir pagal DNBSĮ 6 straipsnio 4 dalies nuostatas tokie įgaliojimai turėjo būti patvirtinti notariškai, todėl konstatavo, kad 2018 m. rugpjūčio 20 d. pakartotinio susirinkimo metu nebuvo reikiamo kvorumo, nes atmetus ginčijamame protokole nurodytus įgaliojimus iš protokole nurodytų susirinkime dalyvavusių asmenų skaičiaus, nusprendė, kad susirinkime dalyvavo tik 77 asmenys, tai nesudaro ¼ visų butų (kitos paskirties patalpų) savininkų, todėl nusprendė, kad nebuvo kvorumo ir susirinkimo metu negalėjo būti priimti tokie sprendimai.

267.4.

27Teismas, įvertinęs, kad DNSB „Spindulys“ įstatuose yra numatyta, kad ši bendrija administruoja 22 namus, o į bylą buvo pateikti įrodymai, kad tik 20 namų savininkams buvo pranešta apie ginčijamą susirinkimą, pripažino, kad nagrinėjamu atveju ne visi butų (patalpų) savininkai buvo tinkamai informuoti apie šaukiamus 2018 m. liepos 2 d. ir 2018 m. rugpjūčio 20 d. susirinkimus.

287.5.

29Teismas, įvertinęs teisinį reguliavimą, trečiojo asmens VĮ Registrų centro pateiktą prašymą ir prie jo pateiktus rašytinius įrodymus, konstatavo, kad teisės aktais Registro tvarkytojui suteikti įgaliojimai ne tik priimti sprendimus dėl asmenų prašymų registruoti juridinio asmens dokumentų ir duomenų pakeitimus tenkinimo ar netenkinimo, bet ir suteikta teisė tikrinti pateiktų dokumentų tikrumą ir jų atitiktį įstatymų keliamiems reikalavimams, todėl nusprendė, kad VĮ Registrų centras pagrįstai atsisakė įregistruoti A. E. DNSB „Spindulys“ valdytoju, nes pagal prie prašymo pateiktus rašytinius įrodymus nėra pateikta duomenų, kad A. E. yra išrinktas DNSB „Spindulys“ pirmininku ar valdytoju.

30III. Apeliacinio skundo argumentai

318.

32Apeliantas apeliaciniu skundu prašo panaikinti Klaipėdos apylinkės teismo 2020 m. kovo 6 d. sprendimą ir teismui nusprendus, jog yra pagrindai, – bylą grąžinti nagrinėti pirmosios instancijos teismui; kreiptis į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo 10 str. 1 d. 15 p. bei 26 str. 4 d. neprieštarauja Konstitucijos 35 str. 1 ir 2 d. ir ar šis klausimas neturėtų būti priskirtas prie klausimų, numatytų Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo 12 str. 2 d. Pagrindiniai skundo argumentai:

338.1.

34Šioje byloje atsakove patraukta Daugiabučių namų savininkų bendrija „Spindulys“, kuri niekaip negalėjo būti atsakove.

358.2.

36Šioje civilinėje byloje 2019 m. rugsėjo 9 d. neskundžiama nutartimi Daugiabučių namų savininkų bendrijos „Spindulys“ atstovu kuratoriumi paskirtas advokatas D. J.. Jis, atstovaudamas atsakovei, veikė priešingai jos interesams ir visą laiką rodė suinteresuotumą bylos baigtimi.

378.3.

38Teismas sprendimą civilinėje byloje priėmė remdamasis ne ginčo esme, jo net tinkamai neidentifikavęs, formaliai.

398.4.

40Teismas neidentifikavo ginčo esmės ir tuo aspektu, jog net netyrė ieškinio pateikimo pagrįstumo CPK 5 str. 1 ir 3 d. atžvilgiu ir dėl jo visiškai nepasisakė.

418.5.

42Iki ginčijamo susirinkimo ieškovai gyveno nelegitimioje padėtyje, t. y. jų bendrojo naudojimo objektai buvo valdomi bendrijos, kuri neturėjo realaus valdymo organo. Tai reiškia, jog ginčijamu susirinkimu jų teisės nebuvo pažeistos, o atvirkščiai – apgintos priimant sprendimą išeiti iš tokios padėties, kad jie galėtų įgyvendinti savo teises bei pareigas (pasirinkti savarankišką namo administravimo būdą).

438.6.

44Buvo visi pagrindai viešojo intereso gynybai pasitelkiant prokurorą, kuris, kaip nešališkas asmuo, būtų tinkamai atstovavęs visų butų ir kitos paskirties patalpų savininkų interesams siekiant bendro tikslo – išspręsti susiklosčiusią padėtį.

458.7.

46Teismas, spręsdamas ginčą, kuris iš dalies ar iki galo nėra įstatymo sureguliuotas, turi taikyti teisės spragos užpildymo funkciją (legislatyvinė omisija), t. y. vykdant teisingumą užpildyti įstatymo spragas tik šiai bylai galiojančiomis įstatymo nuostatomis ar pritaikyti bendruosius teisės principus, kurie iš esmės išspręstų ginčą ir sureguliuotų ginčo šalių interesus.

478.8.

48Teismas, spręsdamas kvorumo klausimą padarė esminę klaidą nurodydamas, jog sprendimo balsą turinčių asmenų susirinkimo dieną buvo 563 fiziniai ir juridiniai asmenys, iš jų ir S. Daukanto g. 22, Klaipėda, ir S. Nėries g. 16, Klaipėda. Su tokia pozicija negalima sutikti, nes minėti namai nėra administruojami Daugiabučių namų savininkų bendrijos „Spindulys“.

498.9.

50Net ir pripažinus, jog įgaliojimas turėjo būti patvirtintas notaro, šis pažeidimas nėra esminis lyginant su tuo, kokio rezultato buvo siekiama ir tai, jog tai būtų perteklinis veiksmas turint omenyje, jog ginčijamu susirinkimu nesukurtos jokios teisės ir pareigos nuosavybės disponavimo srityje.

518.10.

52Trečiasis asmuo bylos nagrinėjimo metu kėlė klausimą, kuri įstatymo norma nurodo, jog reorganizacijos procesą bendrijoje vykdo tik valdyba, valdybos pirmininkas (bendrijos pirmininkas) ir kas yra reorganizatorius (analogiškai bankroto procedūroje – bankroto administratorius, likvidavimo stadijoje – likvidatorius). Į šį klausimą teismas išvis nieko neatsakė nurodydamas, jog susirinkimą pripažinus neteisėtu, vadovo klausimas išsisprendė savaime ir, esant tokiai situacijai, skundas atmestas.

538.11.

54Toks teisinis reguliavimas, kuris numato, jog bendrojo naudojimo objektų administravimo pasirinkimą sieja su asmenų valia, kurie tame name neturi bendrojo naudojimo objektų, prieštarauja Konstitucijos 35 str. 1 ir 2 d., todėl, vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, teismo prašoma kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo 10 str. 1 d. 15 p. bei 26 str. 4 d. neprieštarauja Konstitucijos 35 str. 1 ir 2 d. ir ar šis klausimas neturėtų būti priskirtas prie klausimų, numatytų Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo 12 str. 2 d.

559.

56Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovai prašo skundo netenkinti. Nurodo šiuos pagrindinius argumentus:

579.1.

58Akivaizdu, kad sprendimai, priimti bendrijos visuotinio susirinkimo dėl bendrijos reorganizavimo, laikytini priimti pačios bendrijos ir bendrija yra tinkama atsakovė šioje byloje.

599.2.

60Nepriklausomai nuo to, yra ieškovai bendrijos nariai, ar ne, jie turi teisę ginčyti minėtą protokolą.

619.3.

62Susirinkimo sušaukimas, balsavimas, sprendimų priėmimas buvo vykdomi šiurkščiai pažeidžiant imperatyvias teisės normas.

639.4.

64Net ir neįtraukus dviejų apelianto nurodomų namų butų (patalpų) savininkų į bendrijos administruojamus namus, bet kokiu atveju kvorumo nebuvo.

659.5.

66Aplinkybė, kad susirinkimas, kurio metu buvo priimtas ginčijamas Protokolas, buvo sušauktas pažeidžiant imperatyvias teisės normas, nedaro įstatymo normų prieštaraujančių Konstitucijai.

6710.

68Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovė DNSB „Spindulys“ prašo skundo netenkinti. Nurodo šiuos pagrindinius argumentus:

6910.1.

70Ginčo protokolas yra susijęs išimtinai su DNSB „Spindulys“ teisėmis ir pareigomis, todėl ji tinkama atsakovė.

7110.2.

72Protokolas yra niekinis, tai kuratorius, turintis teisinį išsilavinimą ir vykdydamas jam nustatytas pareigas, ir išdėstė procesiniuose dokumentuose bei teikdamas paaiškinimus bylos nagrinėjimo metu.

7310.3.

74Kadangi ieškovai yra butų, esančių namuose, kuriuos administravo bendrija, savininkai, todėl jie turi tiesioginį suinteresuotumą dėl bendrijos valdymo organų priimamų sprendimų.

7510.4.

76Net ir neįtraukus apeliaciniame skunde nurodytų dviejų namų, susirinkimo kvorumo vis tiek nebūtų buvę, nes dauguma tariamai dalyvavusių asmenų buvo atstovaujami pagal įgaliojimus, kurie nebuvo notariškai patvirtinti.

7710.5.

78Kadangi apelianto nurodytos normos būtent ir reglamentuoja asmenų teisę steigti ar ne bendriją, todėl nelabai suprantama, kuo šios normos prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai.

7911.

80Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovė (pagal priešieškinį / skundą) VĮ Registrų centras prašo skundo netenkinti. Nurodo šiuos pagrindinius argumentus:

8111.1.

82Klaipėdos apylinkės teismas civilinėse bylose Nr. e2YT-12187-769/2018 ir Nr. e2YT-12665-618/2018 netyrė Registro tvarkytojui pateiktų dokumentų atitikties teisės aktams ir duomenų tikrumo, nenustatė juridinio fakto, kad A. E. yra juridinio asmens DNSB ,,Spindulys“ vadovas.

8311.2.

84Atsižvelgiant į tai, kad per Registro tvarkytojo rašte nurodytą terminą trūkumai nebuvo pašalinti (nebuvo pateikti galiojančių teisės aktų reikalavimus ir bendrijos įstatų reikalavimus atitinkantys dokumentai), vadovaujantis Civilinio kodekso 2.68 straipsnio 1 dalies 3 ir 4 punktais ir šio straipsnio 2 dalimi, Registrų centro Klaipėdos filialas 2018 m. spalio 1 d. raštu Nr. (4.8.2.)IJ-1994 priėmė visiškai teisėtą ir pagrįstą sprendimą atsisakyti įregistruoti A. E. daugiabučių namų savininkų bendrijos ,,Spindulys“ vadovu.

8511.3.

86Teismui netenkinus reikalavimo pripažinti negaliojančiu DNSB „Spindulys“ reorganizacinio susirinkimo (butų savininkų) 2018 m. rugpjūčio 20 d. pakartotinio susirinkimo protokolą, yra savarankiški teisiniai pagrindai atmesti DNSB „Spindulys“ atstovaujamos trečiojo asmens A. E. priešieškiniu (skundu) atsakovei Registrų centrui pareikštą reikalavimą.

87Teismas

konstatuoja:

88IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

8912.

90Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Esant šiai aplinkybei apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą ir analizuoja tik apeliaciniame skunde nurodytus argumentus. Šiuo nagrinėjamu atveju absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnis).

91Dėl bylos nagrinėjimo žodinio proceso tvarka

9213.

93Pagal bendrąją CPK įtvirtintą taisyklę apeliacinis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka (CPK 321 straipsnio 1 dalis). Jis gali būti nagrinėjamas žodinio proceso tvarka, kai bylą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad žodinis nagrinėjimas yra būtinas (CPK 322 straipsnis). Iš paminėtų teisės normų akivaizdu, kad apeliacinio skundo nagrinėjimo tvarkos pasirinkimas yra bylą nagrinėjančio teismo diskrecija spręsti šį klausimą savo nuožiūra (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. liepos 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-436-611/2015). Teisėjų kolegija mano, kad žodinis bylos nagrinėjimas nėra būtinas, nes nagrinėjamos bylos apeliaciniam skundui išnagrinėti reikšmingos faktinės ir teisinės bylos aplinkybės aiškios, proceso dalyviai savo poziciją yra išsamiai išdėstę procesiniuose dokumentuose.

94Byloje nustatytos faktinės aplinkybės

9514.

96Remiantis bylos duomenimis nustatyta, kad Klaipėdos miesto valdybos 1997 m. kovo 13 d. sprendimu, potvarkiu Nr. 154 ir Klaipėdos miesto valdybos 1997 m. lapkričio 13 d. sprendimu, potvarkiu Nr. 583 buvo įsteigta DNSB „Spindulys“, kuri įregistruota 1997 m. lapkričio 13 d. ir nuo 1997 m. lapkričio 13 d. valdybos pirmininke buvo paskirta T. P. (e. b. t. 2, b. l. 5–6). Nustatyta, kad Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 2016 m. atlikusi DNSB „Spindulys“ patikrinimą nustatė, kad DNSB „Spindulys“ valdymo organų kadencija yra pasibaigusi, todėl buvo nurodytas reikalavimas išsirinkti bendrijos valdymo organus ir juos įregistruoti VĮ Registrų centre, o to neatlikus, per šešis mėnesius buvo kreiptasi į VĮ Registrų centrą su prašymu inicijuoti DNSB „Spindulys“ likvidavimą. VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo apie DNSB „Spindulys“ duomenys patvirtina, kad 2001 m. liepos 26 d. buvo įregistruoti visuotinio narių susirinkimo 2001 m. birželio 28 d. protokolu Nr. 4 patvirtinti DNSB „Spindulys“ įstatai, o 2017 m. gruodžio 14 d. įregistruotas pranešimas apie numatomą inicijuoti likvidavimą Registrų tvarkytojo iniciatyva pagal CK 2.70 straipsnį. Šio išrašo duomenys taip pat patvirtina, kad 2018 m. rugsėjo 18 d. įregistruotas faktas, kad 2018 m. rugsėjo 18 d. Klaipėdos apylinkės teismo nutarties civilinėje byloje Nr. e2YT-12187-769/2018 pagrindu yra atšauktas juridinio asmens GNSB „Spindulys“ teisinis statusas „inicijuojamas likvidavimas“. Remiantis Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, nustatyta, kad įsiteisėjusia Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmų 2019 m. liepos 10 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. eA2-7661-1025/2019 nutarta tenkinti pareiškėjos V. K. pareiškimą dėl proceso atnaujinimo ir atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. e2YT-12187-769/2018 bei nutarta panaikinti Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2018 m. rugsėjo 18 d. nutartį ir atmesti pareiškėjo A. E. pareiškimą dėl juridinio asmens statuso atšaukimo. Iš DNSB „Spindulys“ įregistruotų ir galiojančių įstatų (toliau – įstatai), patvirtintų 2001 m. liepos 26 d. Klaipėdos miesto savivaldybės sprendimu Nr. 414, nustatyta, kad bendrijos steigėjai yra daugiabučių namų, esančių Klaipėdos mieste Vytauto g. 16, 18, 20, 22, Ligoninės g. 7, Mažvydo al. 5, S. Daukanto g. 22 ir 26, Sportininkų g. 24, J. Janonio g. 18, Malūninkų g. 14, Viršutinė g. 22, Dariaus ir Girėno g. 8A, Ąžuolo g. 12, Klevų g. 1, 3, 5, Priestoties g. 20, S. Nėries g. 16, Valstiečių g. 13, Kareivių g. 2 ir 4, patalpų savininkai. Pagal įstatus DNSB „Spindulys“ administruoja 22 daugiabučius namus. Įstatų 12 punkte numatyta, kad patalpų bendraturčiams atstovauja vienas asmuo jų tarpusavio susitarimu, o bendrijos narys – fizinis asmuo – gali raštu įgalioti vietoje savęs dalyvauti bendrijos veikloje kitą asmenį, nurodydamas įgaliojimo terminą, bet ne ilgesnį kaip 3 metai, ir įgaliojimas turi būti tvirtintas notaro. Pagal įstatų 27 punkto nuostatas bendrijos valdymo organai yra bendrijos narių susirinkimas ir bendrijos valdyba. Bendrijos narių susirinkimui pagal įstatų 28.6 punktą yra suteikta teisė spręsti dėl stojimo į sąjungas (asociacijas), išstojimo iš jų ir bendrijos reorganizavimo ar likvidavimo klausimus. Įstatų 55 ir 58 punktai numatė, kokia tvarka gali būti reorganizuota bendrija, o 59–67 punktuose numatyta bendrijos likvidavimo tvarka. Iš įsiteisėjusių teismo sprendimų civilinėse bylose, iš Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2017 m. gegužės 9 d. nutarties Nr. 2YT-873-889/2017, Klaipėdos apygardos 2017 m. rugsėjo 20 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2S-1272-265/2017, Klaipėdos apygardos teismo 2019 m. liepos 11 d. nutarties Nr. e2S-998-513/2019 ir e2S-999-513/2019 nustatyta, kad šiuo metu DNSB „Spindulys“ nėra išlikęs bendrijos narių sąrašas, nėra išrinkta valdyba, nėra revizijos komisijos, tai yra bendrija neturi veikiančių valdymo ir kontrolės organų ir nėra asmenų, kurie galėtų sudaryti bendrijos narių sąrašą, nes pirmininkė T. P. yra mirusi, o bendrijos narių sąrašas nėra išlikęs. Nors pagal įstatus yra numatyta, kad turi būti išrinkta valdyba, tačiau, kaip patvirtina byloje esantis išplėstinis išrašas iš Juridinių asmenų registro, nuo pat DNSB „Spindulys“ įsteigimo nebuvo išrinkta nė viena valdyba, po pirmininkės T. P. mirties valdyba taip pat nebuvo išrinkta ir tai patvirtina įsiteisėję teismo sprendimai, tai yra Klaipėdos apylinkės teismo 2017 m. gegužės 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2YT-873-889/2017 ir Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr.2S-1272-265/2017. Iš ginčijamo 2018 m. rugpjūčio 20 d. DNSB „Spindulys“ reorganizavimo susirinkimo (butų savininkų) pakartotinio susirinkimo protokolo nustatyta, kad šiame susirinkime dalyvavo 121 buto (kitos paskirties patalpos) savininkas, iš kurių 44 buvo atstovaujami pagal rašytinį įgaliojimą. Susirinkimo metu buvo išrinktas susirinkimo pirmininkas (1 darbotvarkės klausimas); susirinkimo sekretorius (2 darbotvarkės klausimas); nuspręsta skelbti DNSB „Spindulys“ reorganizaciją – skaidymo į mažesnes bendrijas ar pasirenkant kitus būdus, t. y. nuspręsta patvirtinti (leisti) įregistruoti DNSB „Klaipėdos Vytautas“, kuri atsiskiria nuo DNSB „Spindulys“ ir administruoja namus adresu Vytauto g. 16, 18, 20, 22; nuspręsta patvirtinti (leisti) įregistruoti namo, adresu Klevų g. 1, Klaipėda, butų savininkų sudarytos jungtinės veiklos sutartį dėl namo administravimo, kuris atsiskiria nuo DNSB „Spindulys“; nuspręsta patvirtinti (leisti) įregistruoti visus juridinius faktus, kurių pagrindu pasirenkamas namo administravimo būdas, atsiskiriant nuo DNSB „Spindulys“; nuspręsta turinių teisių ir pareigų atidalijimą vykdyti laikantis proporcingumo taisyklių ir įstatymų (3 darbotvarkės klausimas); išrinktas asmuo, atsakingas už reorganizacinius procesus ir bendrijos valdymą iki reorganizacijos pabaigos, t. y. A. E., numatant 500 Eur atlygį per mėnesį, mokamą iš administravimo mokesčio (4 darbotvarkės klausimas); nuspręsta informuoti kreditorius apie reorganizaciją (5 darbotvarkės klausimas) (e. b. t. 1, b. l. 79–81).

97Dėl apeliacinio skundo argumentų

98Dėl ieškinio (ne)pagrįstumo

9915.

100Apeliantas apeliaciniame skunde nurodo, kad DNSB „Spindulys“ buvo netinkama atsakovė, nes ne ji priėmė ginčijamą sprendimą – 2018 m. rugpjūčio 20 d. protokolą (toliau ir Protokolas), todėl jai šis Protokolas nesukėlė jokių teisių ar pareigų. Šiuo aspektu kasacinis teismas yra išaiškinęs, jog netinkama šalimi civiliniame procese laikytinas asmuo, kuris nėra ginčijamo materialinio teisinio santykio dalyvis ir kuriam atitinkamai nepriklauso reikalavimo teisė (netinkamas ieškovas) arba kuris neturi pareigos atsakyti pagal jam pareikštą ieškinį (netinkamas atsakovas) (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. gegužės 5 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-7-161/2009). Tam, kad asmens, kuris kreipėsi į teismą, pažeistos teisės ar teisėto intereso gynybos reikalavimas būtų patenkintas, turi būti identifikuotas materialusis teisinis santykis, kuris sieja ginčo šalis, ir iš jo kylanti ieškovo reikalavimo teisė (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. gruodžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-681-378/2015). Ieškovui pareiškus reikalavimą savo pažeistoms teisėms ar įstatymo saugomam interesui apginti tik esant atsakovui, kaip materialiojo teisinio santykio, iš kurio kilęs ginčas, subjektui, teismas gali priimti sprendimą, kuris turėtų tiesioginę įtaką šalių materialiosioms teisėms ir pareigoms, t. y. išspręsti šalių kilusį ginčą (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. balandžio 30 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-239/2014) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2017 m. birželio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-291-701/2017). Nagrinėjamu atveju teisėjų kolegija pažymi, jog Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijos įstatymo 4 straipsnio 1 dalis nustato, kad bendrijos steigimo tikslas – įgyvendinti butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų teises ir pareigas, susijusias su jiems priklausančių arba kuriamų naujų bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektų valdymu, naudojimu ir priežiūra. Taigi butų ir kitų patalpų savininkai savo teises įgyvendina per bendriją, todėl jos valdymo organų priimami sprendimai laikomi priimti pačios bendrijos ir yra privalomi bendrijos nariams, o tam tikrais atvejais ir butų ir kitų patalpų savininkams, neįstojusiems į bendriją. Taigi akivaizdu, kad sprendimai, priimti bendrijos visuotinio susirinkimo dėl bendrijos reorganizavimo, laikytini priimti pačios bendrijos ir bendrija yra tinkamas atsakovas šioje byloje. Be to, teismų praktikoje taip pat laikomasi nuostatos, kad ginčijant bendrijos susirinkimų sprendimus atsakovu yra bendrija (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2019-06-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-184-701/2019, 2006-01-04 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-14/2006).

10116.

102Apeliantas nurodo, kad kuratorius ignoravo DNSB „Spindulys“ narių sprendimus ir poziciją, todėl netinkamai atstovavo bendrijai. Kolegija pažymi, kad ne tik šioje byloje, bet ir kitose anksčiau nurodytose bylose buvo konstatuota, kad bendrijos narių sąrašai neišlikę, nėra galimybės jų atkurti, todėl negalima nustatyti, ar susirinkime dalyvavo bendrijos nariai, atitinkamai nustatyti bendrijos narių poziciją. Sutiktina su atsakovės atstovu (kuratoriumi), jog procesiniai dokumentai byloje buvo rengiami ir atstovaujama, atsižvelgiant į teisinį reglamentavimą bei teismų praktiką, nurodant imperatyvias teisės normas, kurios buvo pažeistos priimant sprendimus. Nepriklausomai nuo bendrijos narių ar bendrijai nepriklausančių savininkų nuomonės, kuratorius, turintis teisinį išsilavinimą ir vykdydamas jam nustatytas pareigas, išdėstė savo poziciją procesiniuose dokumentuose bei teikdamas paaiškinimus bylos nagrinėjimo metu. Be to, kaip matyti iš susirinkimo Protokolo, butų ir kitų patalpų savininkų tikslas – įsteigti naujas bendrijas atskiriems namams ar juos administruoti sudarant jungtinės veiklos sutartį, t. y. niekas nesiekia išsaugoti paties DNSB „Spindulys“. Tokiu būdu, kaip ne kartą nurodė ir ieškovai, VĮ Registrų centro inicijuotas bendrijos likvidavimas labiausiai ir atitinka butų ir kitų patalpų savininkų interesus, nes likvidavus bendriją, jie galės paprasčiau ir lengviau realizuoti savo teises, laisva forma pasirinkdami daugiabučių namų administravimo formą ir, jei norės, steigdami naujas bendrijas. Dėl nurodytų argumentų atmestinas kaip nepagrįstas apelianto teiginys, kad kuratorius netinkamai atstovavo bendrijai.

10317.

104Apeliaciniame skunde nurodoma, kad ieškovų teisės Protokolu nebuvo pažeistos, nes jie patys dalyvavo susirinkime. Kolegijos vertinimu, apeliantas pats sau prieštarauja, nes, jeigu pripažįsta, kad ieškovai turėjo teisę dalyvauti susirinkime, akivaizdu, kad jo metu priimti sprendimai turėjo įtakos jų teisėms ir pareigoms. Be to, DNSBĮ 21 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų pareigos, susijusios su bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektų valdymu, naudojimu, priežiūra ir atnaujinimu, yra lygios neatsižvelgiant į tai, ar butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkai yra bendrijos nariai, ar ne. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovai yra butų, esančių namuose, kuriuos administravo bendrija, savininkai, todėl jie turi tiesioginį suinteresuotumą dėl bendrijos valdymo organų priimamų sprendimų. Svarbu tai, kad asmenų dalyvavimas susirinkime nepanaikina jų teisės ginčyti neteisėtai priimtų susirinkimo sprendimų. Dėl minėtų priežasčių apelianto argumentas nepagrįstas.

10518.

106Apeliantas nurodo, kad teismas turėjo užpildyti įstatymo spragas, pateikdamas aiškinimą. Jo manymu, dėl to, kad bendrija neturi valdymo organo, yra susiklosčiusi ypatinga padėtis, kurią teismas turėjo aiškinti plečiamai arba turėjo būti suformuota speciali kolegija. Atkreiptinas dėmesys, jog apeliantas pats nurodo, kad bendrija neturi jokio valdymo organo ir nėra galimybės jų išrinkti, nes nėra išsaugoti bendrijos narių sąrašai. Pažymėtina, kad šiuo atveju nėra jokios įstatymų spragos, nes CK 2.70 straipsnio 1 dalies 2 punktas būtent ir reglamentuoja tokios situacijos sprendimą. Pažymėtina, jog esant tokiai padėčiai VĮ Registrų centras kreipėsi į teismą dėl statuso „likviduojamas“ bendrijai suteikimo, suėjus terminui, bendrija būtų likviduota.

10719.

108Apeliantas nurodo, kad skundžiamas sprendimas nepagrįstas, nes teismas, skaičiuodamas kvorumą, į bendrijos administruojamų namų sąrašą nepagrįstai įtraukė du namus, adresu S. Daukanto g. 22, Klaipėda, ir S. Nėries g. 16, Klaipėda. Teisėjų kolegija, vertindama šį aspektą, pabrėžia, kad net ir neįtraukus apeliaciniame skunde nurodytų dviejų namų, susirinkimo kvorumo vis tiek nebūtų buvę, nes dauguma dalyvavusių asmenų buvo atstovaujami pagal įgaliojimus, kurie nebuvo notariškai patvirtinti. Tuo tarpu bendrijos Įstatų 12 straipsnyje imperatyviai nustatyta, kad bendrijos narys – fizinis asmuo – gali raštu įgalioti vietoj savęs dalyvauti bendrijos veikloje kitą asmenį, nurodydamas įgaliojimo terminą; įgaliojimą tvirtina notaras. Pridėtina, kad DNSBĮ 21 straipsnio 4 dalies 9 punkte taip pat nustatyta, kad butų ir kitų patalpų savininko įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro. Atsižvelgiant į tai, kad visi butų savininkų įgaliojimai atstovauti ir balsuoti susirinkime yra paprasti rašytiniai, jie negaliojantys, todėl pirmosios instancijos teismas teisingai nusprendė, kad susirinkime galbūt teisėtai dalyvavo tik 77 butų savininkai (Sprendime pagrįstai nurodyta, kad neįmanoma identifikuoti dalyvavusių asmenų), tuo tarpu net atmetus minėtus apelianto nurodomus du namus, ¼ sudarytų 113 asmenų (449 / 4 = 112,25). Kita vertus, iš DNSB „Spindulys“ įregistruotų ir galiojančių įstatų, patvirtintų Klaipėdos miesto savivaldybės 2001 m. liepos 26 d. sprendimu Nr. 414, matyti, kad vieni iš bendrijos steigėjų yra S. Daukanto g. 22 ir S. Nėries g. 16 namų butų savininkai. Kitų įrodymų byloje pateikta nėra, todėl teismas pagrįstai vertino, kad apie susirinkimo sušaukimą turėjo būti informuoti ir šių namų savininkai, taip pat skaičiuojant kvorumo buvimą, turėjo būti atsižvelgta į šių namų savininkų skaičių. Dėl šių priežasčių apelianto argumentai dėl kvorumo skaičiavimo nepagrįsti.

10920.

110Apeliantas nurodo, kad įgaliojimai turi būti vertinami kaip balsavimo teisės perleidimas. Kolegija pažymi, jog įgaliojimuose aiškiai nurodoma, kad asmuo yra įgaliojamas balsuoti konkrečiame susirinkime ir nėra nieko kalbama apie balsavimo teisės perleidimą. Be to, minėti įgaliojimai negali būti vertinami kaip balsavimo teisių perleidimo sutartys, nes neatitinka nė vienos CK 2.89 straipsnyje numatytos sąlygos.

11121.

112Apeliaciniame skunde teigiama, kad teismas, pripažindamas Protokolą negaliojančiu, neįvykdė teisingumo, nes galutiniame rezultate liko beprasmė situacija, kaip išeiti iš nelegitimios padėties dėl bendrijos valdymo. Kolegija sutinka su kuratoriumi ir pažymi, kad VĮ Registrų centras, vykdydamas jam įstatymo priskirtas funkcijas ir vadovaudamasis CK 2.70 straipsniu, šiuo metu yra inicijavęs bendrijos likvidavimo procedūras, todėl suėjus įstatyme nustatytam terminui, bendrija bus likviduota ir namų patalpų savininkai turės galimybę laisvai pasirinkti namų administravimo formą.

11322.

114Apeliantas prašo kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 15 punktas bei 26 straipsnio 4 dalis neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 35 straipsnio 1 ir 2 dalims. Kolegija pastebi, kad apelianto prašyme nedetalizuoja, kaip / kokiu būdu jo nurodyti DNSBĮ 10 straipsnio 1 dalies 15 punktas bei 26 straipsnis prieštarautų asmens teisei laisvai jungtis į asociacijas ar bendrijas. Priešingai, šios normos aiškiai nurodo, kad asmenys turi teisę spręsti dėl bendrijų likvidavimo ar reorganizavimo. Kita vertus aplinkybė, kad ginčijamas Protokolas buvo priimtas pažeidžiant imperatyvias teisės normas, nedaro DNSBĮ normų prieštaraujančių Konstitucijai. Dėl nurodytų priežasčių prašymas netenkintinas.

115Dėl priešieškinio / skundo (ne)pagrįstumo

11623.

117Apeliantas apeliaciniame skunde nurodo, kad bylos nagrinėjimo metu kėlė klausimą, kuri įstatymo norma nurodo, jog reorganizacijos procesą bendrijoje vykdo tik valdyba, valdybos pirmininkas (bendrijos pirmininkas) ir kas yra reorganizatorius (analogiškai bankroto procedūroje – bankroto administratorius, likvidavimo stadijoje – likvidatorius), o į šį klausimą teismas išvis neatsakė. Atsakant į šį klausimą pirmiausia pažymėtina, kad nors apeliantas vartoja sąvokas „reorganizatorius“ ar „asmuo, atsakingas už reorganizavimo procedūras“, tačiau šių sąvokų nei DNSBĮ, nei Civilinis kodeksas nenumato reorganizuojant DNSB ar kitą juridinį asmenį. Nors apeliantas vertina „reorganizatoriaus“ funkcijas, paskirtį, tačiau nenurodo jokios teisės normos, kuria remiantis toks asmuo galėtų būti paskirtas. Akcentuotina, kad DNSBĮ 26 straipsnyje aiškiai nurodyta, kad už bendrijos reorganizavimo procedūrų vykdymą atsakingi bendrijos valdymo organai – valdyba ir (arba) bendrijos pirmininkas, per kuriuos bendrija įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina (DNSBĮ 9 straipsnio 2 dalis). Be to, DNSBĮ 14 straipsnio 1 punkte įtvirtinta nuostata yra imperatyvi, kad bendrijos pirmininku renkamas fizinis asmuo, atitinkantis bendrijos įstatuose nustatytus reikalavimus. Jeigu bendrijos nariai nusprendžia bendrijos pirmininku rinkti asmenį, kuris neturi buto ar kitų patalpų tame (tuose) pastate (pastatuose), kurio (kurių) bendrojo naudojimo objektams valdyti įsteigta bendrija (apeliantas neturi), bendrijoje sudaromas kolegialus valdymo organas – valdyba. Taigi, priešingai, negu nurodo apeliantas, aptartas teisinis reglamentavimas aiškiai nurodo asmenis, atsakingus už bendrijos reorganizavimą.

11824.

119Teisėjų kolegija, išanalizavusi ir įvertinusi skundo argumentus, mano, kad pirmosios instancijos teismas, išnagrinėjęs trečiojo asmens A. E. VĮ Registrų centrui pateiktą prašymą ir prie jo pateiktus rašytinius įrodymus, padarė pagrįstą išvadą, kad „teisės aktais Registro tvarkytojui suteikti įgaliojimai ne tik priimti sprendimus dėl asmenų prašymų registruoti juridinio asmens dokumentų ir duomenų pakeitimus tenkinimo ar netenkinimo, bet ir suteikta teisė tikrinti pateiktų dokumentų tikrumą ir jų atitiktį įstatymų keliamiems reikalavimams, todėl VĮ Registrų centras pagrįstai atsisakė įregistruoti A. E. kaip DNSB „Spindulys“ valdytoją, nes pagal prie prašymo pateiktus rašytinius įrodymus nėra pateikta duomenų, kad A. E. yra išrinktas DNSB „Spindulys“ pirmininku ar valdytoju“. Dėl šių priežasčių teismo sprendimas atmesti priešieškinį (skundą) dėl VĮ Registrų centro 2018 m. spalio 1 d. sprendimo Nr. (4.8.2.)IJ-1994 „Dėl atsisakymo registruoti pakeistus duomenis Juridinių asmenų registre“ panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus yra teisėtas ir pagrįstas.

120Dėl trečiojo asmens M. M. prašymo

12125.

122Trečiasis asmuo M. M. 2020 m. liepos 29 d. pateikė prašymą dėl termino atnaujinimo atsiliepimui į apeliacinį skundą pateikti. Nurodo, kad nežinojo apie bylos nagrinėjimą.

12326.

124Asmenims, praleidusiems įstatymų nustatytą ar teismo paskirtą terminą dėl priežasčių, kurias teismas pripažįsta svarbiomis, praleistas terminas gali būti atnaujinamas. Teismas turi teisę atnaujinti praleistą terminą ir savo iniciatyva, kai iš turimos medžiagos matyti, kad terminas praleistas dėl svarbių priežasčių.

12527.

126Paduodant pareiškimą dėl termino atnaujinimo, kartu turi būti atliekamas procesinis veiksmas (paduodamas skundas, dokumentai ar atliekami kiti veiksmai), kuriam atlikti praleistas terminas (CPK 78 straipsnio 1, 3 dalys). Atsiliepimai į apeliacinį skundą, gauti praleidus CPK 318 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą, grąžinami juos pateikusiems asmenims, išskyrus atvejus, kai šis terminas atnaujinamas.

12728.

128Nagrinėjamu atveju trečiasis asmuo pateikė prašymą atnaujinti praleistą terminą, tačiau paties dokumento – atsiliepimo į apeliacinį skundą, kaip imperatyviai numato 78 straipsnio 3 dalis, nepateikia. Taigi, trečiasis asmuo neįvykdė privalomos įstatyme numatytos sąlygos, dėl to prašymas atnaujinti terminą atsiliepimui į apeliacinį skundą negali būti tenkinamas. Dėl šių priežasčių prašymas netenkintinas. Kita vertus, tretieji asmenys yra atstovaujami profesionalaus teisininko advokato / kuratoriaus , todėl pareiškėjos teisės nėra pažeistos, be to, jokių duomenų, leidžiančių priimti kitokį procesinį sprendimą šioje byloje trečiasis asmuo nepateikė.

129Dėl apelianto prašymo

13029.

131Apeliantas 2020 m. liepos 30 d. pateikė prašymą, juo prašo kreiptis į Konstitucinį Teismą su prašymu išaiškinti, ar nesant išrinktam valdymo organui, kuris išrinktas įstatymo nustatyta tvarka, ir nesant kitų asmenų inter alia bendrijos narių, kurių sąrašas būtų pasirašytas įstatymo nustatyta tvarka, bendrijos valdymo klausimus {inter alia jos reorganizacijos ir likvidavimo) gali spręsti savininkų susirinkimas. Ar tokio reguliavimo nebuvimas neprieštarauja Konstitucijos 35 straipsnio nuostatoms.

13230.

133Šiai teisinei situacijai spręsti aktualu tai, jog apeliacinio skundo turinį, be kitko, sudaro ir apelianto prašymas / prašymai (apeliacinio skundo dalykas) (CPK 306 straipsnio 1 dalies 5 punktas). Šiuo atveju apelianto prašymas vertintinas kaip apeliacinio skundo naujas / papildomas prašymas.

13431.

135Kaip žinoma, apeliacinis skundas nepriimamas ir grąžinamas jį padavusiam asmeniui, jeigu skundas paduotas praleidus nustatytą apeliacinio skundo padavimo terminą ir šis terminas neatnaujinamas (CPK 315 straipsnio 2 dalies 1 punktas). Kolegijos vertinimu, apelianto prašymas kaip papildomas apeliacinio skundo prašymas, pateiktas praleidus įstatyme numatytą terminą, be to, prašymas atnaujinti terminą nepateiktas. Dėl nurodytų priežasčių apelianto prašymą atsisakytina priimti. Papildytina, kad apeliantas skunde teikė prašymą kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl savininkų teisių išaiškinimo Konstitucijos 35 straipsnio prasme, dėl šio prašymo šiame procesiniame sprendime pasisakyta.

13632.

137Išdėstytų argumentų pagrindu teisėjų kolegija daro išvadą, kad į esminius klausimus atsakyta. Kiti šalių teiginiai neturi teisinės reikšmės, todėl kolegija dėl jų nepasisako. Pažymėtina, jog teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-38/2008; 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010 ir kt.).

138Dėl bylos procesinės baigties

13933.

140Atsižvelgdama į anksčiau išdėstytus argumentus teisėjų kolegija konstatuoja, kad apeliacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo pripažinti, jog šią bylą nagrinėjęs pirmosios instancijos teismas pažeidė materialiosios ir procesinės teisės normas, nukrypo nuo teisės aiškinimo ir taikymo praktikos. Teisėjų kolegija, patikrinusi skundžiamą teismo procesinį sprendimą, konstatuoja, kad jį panaikinti apeliacinio skundo argumentais nėra teisinio pagrindo, todėl pirmosios instancijos teismo sprendimas paliktinas nepakeistas (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

141Dėl bylinėjimosi išlaidų

14234.

143Teisėjų kolegijai atmetus esminius apelianto apeliacinio skundo argumentus, darytina išvada, kad apeliantas teisės į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą apeliacinės instancijos teisme neįgijo (CPK 93 straipsnio 1, 3 ir 4 dalys).

144Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 324–331 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

145trečiojo asmens M. M. prašymo netenkinti - atsisakyti atnaujinti terminą atsiliepimui į apeliacinį skundą pateikti ir prašymą grąžinti jį pateikusiam asmeniui.

146trečiojo asmens A. E. 2020 m. liepos 30 d. pateiktą prašymą atsisakyti priimti, prašymą grąžinti jį padavusiam asmeniui.

147Klaipėdos apylinkės teismo 2020 m. kovo 6 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovai ieškiniu prašė pripažinti negaliojančiu DNSB „Spindulys“... 7. 2.... 8. Atsakovė DNSB „Spindulys“, atstovaujama trečiojo asmens A. E.,... 9. 3.... 10. Atsakovė DNSB „Spindulys“ atstovaujama kuratoriaus pateikė atsiliepimą... 11. 4.... 12. Trečiasis asmuo Klaipėdos miesto savivaldybės administracija pateikė... 13. 5.... 14. Trečiasis asmuo A. E. pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, kad su ieškiniu... 15. 6.... 16. Atsakovė VĮ Registrų centras atsiliepimu į priešieškinį (skundą)... 17. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 18. 7.... 19. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmų 2020 m. kovo 6 d.... 20. 7.1.... 21. Teismas sutiko su ieškovų nurodytomis aplinkybėmis, kad DNSB „Klaipėdos... 22. 7.2.... 23. Pagal į bylą pateiktus butų ir kitų patalpų savininkų sąrašus nustatė,... 24. 7.3.... 25. Teismas įvertino tai, kad 2018 m. rugpjūčio 20 d. protokole nurodyta, kad... 26. 7.4.... 27. Teismas, įvertinęs, kad DNSB „Spindulys“ įstatuose yra numatyta, kad ši... 28. 7.5.... 29. Teismas, įvertinęs teisinį reguliavimą, trečiojo asmens VĮ Registrų... 30. III. Apeliacinio skundo argumentai... 31. 8.... 32. Apeliantas apeliaciniu skundu prašo panaikinti Klaipėdos apylinkės teismo... 33. 8.1.... 34. Šioje byloje atsakove patraukta Daugiabučių namų savininkų bendrija... 35. 8.2.... 36. Šioje civilinėje byloje 2019 m. rugsėjo 9 d. neskundžiama nutartimi... 37. 8.3.... 38. Teismas sprendimą civilinėje byloje priėmė remdamasis ne ginčo esme, jo... 39. 8.4.... 40. Teismas neidentifikavo ginčo esmės ir tuo aspektu, jog net netyrė ieškinio... 41. 8.5.... 42. Iki ginčijamo susirinkimo ieškovai gyveno nelegitimioje padėtyje, t. y. jų... 43. 8.6.... 44. Buvo visi pagrindai viešojo intereso gynybai pasitelkiant prokurorą, kuris,... 45. 8.7.... 46. Teismas, spręsdamas ginčą, kuris iš dalies ar iki galo nėra įstatymo... 47. 8.8.... 48. Teismas, spręsdamas kvorumo klausimą padarė esminę klaidą nurodydamas, jog... 49. 8.9.... 50. Net ir pripažinus, jog įgaliojimas turėjo būti patvirtintas notaro, šis... 51. 8.10.... 52. Trečiasis asmuo bylos nagrinėjimo metu kėlė klausimą, kuri įstatymo norma... 53. 8.11.... 54. Toks teisinis reguliavimas, kuris numato, jog bendrojo naudojimo objektų... 55. 9.... 56. Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovai prašo skundo netenkinti. Nurodo... 57. 9.1.... 58. Akivaizdu, kad sprendimai, priimti bendrijos visuotinio susirinkimo dėl... 59. 9.2.... 60. Nepriklausomai nuo to, yra ieškovai bendrijos nariai, ar ne, jie turi teisę... 61. 9.3.... 62. Susirinkimo sušaukimas, balsavimas, sprendimų priėmimas buvo vykdomi... 63. 9.4.... 64. Net ir neįtraukus dviejų apelianto nurodomų namų butų (patalpų)... 65. 9.5.... 66. Aplinkybė, kad susirinkimas, kurio metu buvo priimtas ginčijamas Protokolas,... 67. 10.... 68. Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovė DNSB „Spindulys“ prašo skundo... 69. 10.1.... 70. Ginčo protokolas yra susijęs išimtinai su DNSB „Spindulys“ teisėmis ir... 71. 10.2.... 72. Protokolas yra niekinis, tai kuratorius, turintis teisinį išsilavinimą ir... 73. 10.3.... 74. Kadangi ieškovai yra butų, esančių namuose, kuriuos administravo bendrija,... 75. 10.4.... 76. Net ir neįtraukus apeliaciniame skunde nurodytų dviejų namų, susirinkimo... 77. 10.5.... 78. Kadangi apelianto nurodytos normos būtent ir reglamentuoja asmenų teisę... 79. 11.... 80. Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovė (pagal priešieškinį / skundą)... 81. 11.1.... 82. Klaipėdos apylinkės teismas civilinėse bylose Nr. e2YT-12187-769/2018 ir Nr.... 83. 11.2.... 84. Atsižvelgiant į tai, kad per Registro tvarkytojo rašte nurodytą terminą... 85. 11.3.... 86. Teismui netenkinus reikalavimo pripažinti negaliojančiu DNSB „Spindulys“... 87. Teismas... 88. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 89. 12.... 90. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis... 91. Dėl bylos nagrinėjimo žodinio proceso tvarka... 92. 13.... 93. Pagal bendrąją CPK įtvirtintą taisyklę apeliacinis skundas nagrinėjamas... 94. Byloje nustatytos faktinės aplinkybės... 95. 14.... 96. Remiantis bylos duomenimis nustatyta, kad Klaipėdos miesto valdybos 1997 m.... 97. Dėl apeliacinio skundo argumentų... 98. Dėl ieškinio (ne)pagrįstumo... 99. 15.... 100. Apeliantas apeliaciniame skunde nurodo, kad DNSB „Spindulys“ buvo netinkama... 101. 16.... 102. Apeliantas nurodo, kad kuratorius ignoravo DNSB „Spindulys“ narių... 103. 17.... 104. Apeliaciniame skunde nurodoma, kad ieškovų teisės Protokolu nebuvo... 105. 18.... 106. Apeliantas nurodo, kad teismas turėjo užpildyti įstatymo spragas,... 107. 19.... 108. Apeliantas nurodo, kad skundžiamas sprendimas nepagrįstas, nes teismas,... 109. 20.... 110. Apeliantas nurodo, kad įgaliojimai turi būti vertinami kaip balsavimo teisės... 111. 21.... 112. Apeliaciniame skunde teigiama, kad teismas, pripažindamas Protokolą... 113. 22.... 114. Apeliantas prašo kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą su... 115. Dėl priešieškinio / skundo (ne)pagrįstumo... 116. 23.... 117. Apeliantas apeliaciniame skunde nurodo, kad bylos nagrinėjimo metu kėlė... 118. 24.... 119. Teisėjų kolegija, išanalizavusi ir įvertinusi skundo argumentus, mano, kad... 120. Dėl trečiojo asmens M. M. prašymo... 121. 25.... 122. Trečiasis asmuo M. M. 2020 m. liepos 29 d. pateikė prašymą dėl termino... 123. 26.... 124. Asmenims, praleidusiems įstatymų nustatytą ar teismo paskirtą terminą dėl... 125. 27.... 126. Paduodant pareiškimą dėl termino atnaujinimo, kartu turi būti atliekamas... 127. 28.... 128. Nagrinėjamu atveju trečiasis asmuo pateikė prašymą atnaujinti praleistą... 129. Dėl apelianto prašymo... 130. 29.... 131. Apeliantas 2020 m. liepos 30 d. pateikė prašymą, juo prašo kreiptis į... 132. 30.... 133. Šiai teisinei situacijai spręsti aktualu tai, jog apeliacinio skundo turinį,... 134. 31.... 135. Kaip žinoma, apeliacinis skundas nepriimamas ir grąžinamas jį padavusiam... 136. 32.... 137. Išdėstytų argumentų pagrindu teisėjų kolegija daro išvadą, kad į... 138. Dėl bylos procesinės baigties... 139. 33.... 140. Atsižvelgdama į anksčiau išdėstytus argumentus teisėjų kolegija... 141. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 142. 34.... 143. Teisėjų kolegijai atmetus esminius apelianto apeliacinio skundo argumentus,... 144. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 324–331... 145. trečiojo asmens M. M. prašymo netenkinti - atsisakyti atnaujinti terminą... 146. trečiojo asmens A. E. 2020 m. liepos 30 d. pateiktą prašymą atsisakyti... 147. Klaipėdos apylinkės teismo 2020 m. kovo 6 d. sprendimą palikti nepakeistą....