Byla e2S-998-513/2019
Dėl sprendimo pripažinimo negaliojančiu

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Irma Čuchraj, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovų G. B., R. S., V. K. ir trečiojo asmens A. E. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apylinkės teismo 2019 m. kovo 12 d. nutarties ir atsakovės DNSB „Spindulys“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apylinkės teismo 2019 m. kovo 22 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2-3284-941/2019 pagal ieškovų G. B., R. S., V. K. ieškinį atsakovei DNSB „Spindulys“, tretiesiems asmenims Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai, A. E. dėl sprendimo pripažinimo negaliojančiu,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

31.

4ieškovai G. B., R. S., V. K. ieškiniu prašė pripažinti negaliojančiu DNSB „Spindulys“ reorganizacinio susirinkimo (butų savininkų) 2018-08-20 pakartotinio susirinkimo protokolą argumentuodami, jog susirinkimas buvo sušauktas ir protokolas surašytas pažeidžiant imperatyvias įstatymo normas.

52.

6Ieškovai nurodė, jog susirinkimas buvo sušauktas DNSB „Klaipėdos Vytautas“, kuri nėra DNSB „Spindulys“ narė, kaip juridinis asmuo neegzistuoja ir neturėjo teisės inicijuoti visuotinio narių susirinkimo sušaukimo. DNSB „Spindulys“ pirmininkė yra mirusi, naujas pirmininkas neišrinktas, nėra sudarytas bendrijos narių sąrašas, neaišku, kokiu pagrindu, kokia tvarka ir kokioms pareigoms vykdyti susirinkime išrinktas A. E., kokiu teisiniu pagrindu jis atstovauja DNSB „Spindulys“ ir prisistato bendrijos reorganizatoriumi, nes tik bendrijos pirmininkas turi teisę įgalioti kitą asmenį atstovauti bendrijai, be to, bendrijos interesus atitiktų jos likvidavimas, nes faktiškai bendrija kaip juridinis asmuo neegzistuoja, neturi valdymo organų.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarčių esmė

83.

9Klaipėdos apylinkės teismo 2019 m. kovo 12 d. nutartimi ieškinys paliktas nenagrinėtas.

104.

11Teismas nustatė, jog DNSB „Spindulys“ įstatai įregistruoti Klaipėdos miesto savivaldybės valdybos 2001-07-26 sprendimu Nr. 414, nuo 1997-11-13 DNSB „Spindulys“ valdybos pirmininke įregistruota T. P., valdyba įregistruota nebuvo, ( - ) pirmininkė mirė. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2017-05-09 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2YT-873-889/2017, įsiteisėjusia 2017-09-20, konstatuota, kad bendrija naujo pirmininko ir valdybos neišrinko, bendrija neturi veikiančių valdymo ir kontrolės organų, nėra bendrijos narių sąrašo ir asmenų, kurie galėtų jį sudaryti. VĮ Registrų centras 2017-12-14 įregistravo pranešimą apie numatomą inicijuoti DNSB „Spindulys“ likvidavimą Registrų tvarkytojo iniciatyva, o

122018-05-30 įregistruotas sprendimas inicijuoti bendrijos likvidavimą. Klaipėdos apylinkės teismo 2018-09-18 nutartimi civilinėje byloje Nr. e2YT-12187-769/2018 pagal pareiškėjo A. E. pareiškimą atšauktas DNSB „Spindulys“ teisinis statusas „inicijuojamas likvidavimas“, tačiau Juridinių asmenų registre nėra įregistruota, kad DNSB „Spindulys“ būtų reorganizuojama. VĮ Registrų centras atsisakė Juridinių asmenų registre registruoti A. E. DNSB „Spindulys“ vadovu pagal 2018-08-20 ginčijamą protokolą, todėl teismas konstatavo, jog vienas iš ginčijamų sprendimų yra realizuotas, tačiau nepageidaujamų pasekmių nesukūrė.

135.

14Teismas darė išvadą, jog yra tik formali teisinė juridinio asmens DNSB „Spindulys“ registracija Juridinių asmenų registre, tačiau atsakovė de facto neegzistuoja. Neegzistuojantis juridinis asmuo objektyviai negali priimti jokių sprendimų ir ginčas bei procesas su faktiškai neegzistuojančiu juridiniu asmeniu nėra galimas, todėl ieškinį paliko nenagrinėtą (CPK 137 straipsnio 2 dalies 1 punktas, 296 straipsnio 1 dalies 12 punktas).

156.

16Klaipėdos apylinkės teismo 2019 m. kovo 22 d. nutartimi atsisakyta priimti atsakovės DNSB „Spindulys“ atskirąjį skundą. Teismas konstatavo, jog atsakovės vardu atskirąjį skundą pasirašęs ir padavęs A. E. VĮ Registrų centre nėra registruotas juridinio asmens DNSB „Spindulys“ vadovu, todėl neturi teisės atstovauti juridinio asmens ir jo vardu paduoti atskirąjį skundą (CPK 55 straipsnis).

17III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

187.

19Ieškovai G. B., R. S., V. K. atskiruoju skundu prašo 2019 m. kovo 12 d. nutartį panaikinti ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui spręsti iš naujo. Sutinka su teismo išvada, jog DNSB „Spindulys“ kaip juridinis asmuo egzistuoja tik formaliai, bet ne realiai, tačiau nurodo, jog nėra priimtas joks sprendimas (bendrijos kompetentingų organų, teismo ar kitų institucijų), kuris būtų pagrindas išregistruoti bendriją iš registro. Teigia, jog nepanaikinus ginčijamo sprendimo susidaro neapibrėžta teisinė situacija. Nurodo, jog susidarė situacija, kai nėra galimybės realiai nei likviduoti įmonės, nes jos statusas dėl likvidavimo yra atšauktas (nutartimi civilinėje byloje Nr. e2YT-12187-769/2018, kurioje sprendžiamas prašymo dėl proceso atnaujinimo priėmimo klausimas), nei reorganizuoti, valdyti, nes dėl neišsaugoto bendrijos narių sąrašų ir pirmininko nebuvimo, faktinis bendrijos valdymas neįmanomas, nes neįmanomas bendrijos narių visuotinio susirinkimo sušaukimas. Nurodo, jog ginčijamu 2018-08-20 sprendimu A. E. neteisėtai paskirtas už bendrijos reorganizavimą atsakingu asmeniu, neteisėtai perėmė visus bendrijos dokumentus ir turtą, bendrijos vardu sudaro ir nutraukia sutartis, bendrijos vardu inicijuoja teisminius procesus, nors VĮ Registrų centras atsisako registruoti 2018-08-20 sprendimą ir A. E. bendrijos vadovu.

208.

21Trečiasis asmuo A. E. atskiruoju skundu prašo 2019 m. kovo 12 d. nutartį panaikinti. Argumentuoja, jog teismo padarytos išvados iš esmės yra teismo sprendimo dalykas. Mano, kad teismas peržengė ieškinio ribas ir išsprendė klausimus, nesusijusius su ieškinio dalyku, t. y. pasisakė dėl juridinio asmens statuso. Nesutinka, kad bendrija realiai neegzistuoja. Nurodo, jog teismas nesiaiškino, ar realiai bendrija vykdo veiklą, ar turi sąskaitą banke, piniginių lėšų ir įsipareigojimų ir pan., taip pat teismas nepagrįstai ieškovams pasiūlė kreiptis dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. e2YT-12187-769/2018, kurioje atšauktas bendrijos statusas „likviduojama“. Taip pat nurodo, jog Klaipėdos apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. e2-4004-1071/2019 dėl VĮ Registrų centro sprendimo atsisakymo jį registruoti bendrijos vadovu, todėl ginčijama nutartimi teismas iš esmės išsprendė ir šią bylą.

229.

23Ieškovai G. B., R. S., V. K. atsiliepimu iš dalies sutinka su trečiojo asmens A. E. atskiruoju skundu, tačiau prašo 2019 m. kovo 12 d. nutartį panaikinti jų atskirajame skunde išdėstytų motyvų pagrindu.

2410.

25Atsakovės DNSB „Spindulys“ vardu atskirąjį skundą padavęs ir pasirašęs A. E. argumentuoja, jog Klaipėdos apylinkės teismo 2019 m. kovo 22 d. nutartis, kuria nepriimtas atskirasis skundas, neteisėta ir nepagrįsta. Argumentuoja, jog jis yra išrinktas ir paskirtas atsakingu asmeniu DNSB „Spindulys“ butų ir kitos paskirties patalpų savininkų 2018-08-20 susirinkime, todėl veikia kaip DNSB „Spindulys“ atstovas prieš trečiuosius asmenis pavedimo sutarties pagrindu. Nurodo, jog susirinkimo darbotvarkės 4 klausimu nuspręsta jam pavesti bendrijos valdymo teisę, jis yra vadovas. Be to, susirinkime nuspręsta jam pavesti administruoti bendriją ir įgyvendinto su jos reorganizavimu susijusias procedūras. Argumentuoja, jog aplinkybė, kad jis nėra registruotas Juridinių asmenų registre, nepaneigia jo teisinio statuso, o 2018-08-20 susirinkimo sprendimas yra galiojantis.

2611.

27Ieškovai G. B., R. S., V. K. atsiliepimais prašo 2019 m. kovo 12 d. nutartį panaikinti jų atskirajame skunde išdėstytų motyvų pagrindu, o teismo 2019 m. kovo 22 d. nutartį palikti nepakeistą, nes A. E. nėra ir negali būti bendrijos vadovu. Argumentuoja, jog ginčijamu 2018-08-20 pakartotinio susirinkimo protokolu A. E. nebuvo išrinktas bendrijos vadovu, o paskirtas asmeniu, atsakingu už bendrijos reorganizavimą. Pažymi, jog tokio sprendimo susirinkimas priimti neturėjo kompetencijos, nes pagal Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo 14 straipsnio 6 dalį bendrijos atstovavimas yra bendrijos pirmininko kompetencija. Be to, nurodo, jog A. E. nuosavybės teise nevaldo jokio buto ar kitos paskirties patalpų nė viename DNSB „Spindulys“ administruojamų namų, todėl vadovaujantis Įstatymo 14 straipsnio 1 dalimi, jeigu bendrijos nariai nusprendžia bendrijos pirmininku rinkti asmenį, kuris neturi buto ar kitų patalpų tame (tuose) pastate (pastatuose), kurio (kurių) bendrojo naudojimo objektams valdyti įsteigta bendrija, bendrijoje sudaromas kolegialus valdymo organas – valdyba. Valdyba bendrijoje sudaryta niekada nebuvo, todėl A. E. negalėjo būti išrinktas pirmininku.

28Teismas

konstatuoja:

29IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir motyvai

30Ieškovų ir trečiojo asmens atskirieji skundai tenkintini, atsakovės atskirasis skundas atmestinas.

3112.

32Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarčių negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329, 338 straipsniai).

3313.

34CPK 336 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad atskirasis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, išskyrus atvejus, kai šį skundą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad būtinas žodinis nagrinėjimas. Skundžiamos teismo nutarties teisėtumo ir pagrįstumo įvertinimas gali būti pasiektas rašytinio proceso priemonėmis.

3514.

36Apeliacijos objektas – Klaipėdos apylinkės teismo 2019 m. kovo 12 d. ir 2019 m. kovo 22 d. nutarčių pagrįstumo ir teisėtumo patikrinimas. Dėl Klaipėdos apylinkės teismo 2019 m. kovo 12 d. nutarties

3715.

38Klaipėdos apylinkės teismo 2019 m. kovo 12 d. nutartimi paliktas nenagrinėtas ieškovų ieškinys dėl DNSB „Spindulys“ reorganizacinio susirinkimo (butų savininkų) 2018-08-20 pakartotinio susirinkimo protokolo ir priimtų sprendimų pradėti reorganizavimo procesą bendriją skaidant į mažesnes bendrijas bei paskirti už reorganizacijos procesą atsakingą asmenį A. E., suteikiant jam bendrijos valdymo teises reorganizacijos proceso metu. Teismas nustatė, jog ieškinys pareikštas faktiškai neegzistuojančiam juridiniam asmeniui, kuris objektyviai negali priimti jokių sprendimų, todėl ginčas ir procesas su faktiškai neegzistuojančiu juridiniu asmeniu nėra galimas ir nenagrinėtinas civilinio proceso tvarka (CPK 137 straipsnio 2 dalies 1 punktas, 296 straipsnio 1 dalies 12 punktas).

3916.

40Nustatyta, jog po DNSB „Spindulys“ buvusios pirmininkės mirties ( - ) naujas pirmininkas ir kiti valdymo organai nėra išrinkti. Faktiškai DNSB „Spindulys“, neturėdama valdymo organo, negali priimti jokių sprendimų, taip pat negali sušaukti visuotinio narių susirinkimo, turinčio kompetenciją išrinkti pirmininką ir kitus valdymo organus bei priimti jo kompetencijai priskirtus sprendimus, nes nėra bendrijos narių sąrašo ir asmens, turinčio teisę šį sąrašą sudaryti.

4117.

42Iš ginčijamos nutarties turinio matyti, jog pirmosios instancijos teismas, nors ir pasisakęs dėl ginčo esmės ir ginčijamų sprendimų teisėtumo, ieškinį ne patenkino, o paliko nenagrinėtą. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, tokia situacija sukūrė dar daugiau neapibrėžtumo susiklosčiusiuose teisiniuose santykiuose, kai neturintis valdymo organų juridinis asmuo priima sprendimus, kurių nuginčyti nėra galimybės. Toks formalus požiūris nėra pateisinamas ir neatitinka teismo funkcijos išspręsti ginčą ir vykdyti teisingumą. Visiškai nepagrįstos pirmosios instancijos teismo išvados, jog ginčijami sprendimai nesukūrė jokių teisinių pasekmių, nes iš ieškinio matyti, jog, priešingai, ginčijamo sprendimo pagrindu save bendrijos vadovu laikantis A. E. yra paėmęs visus DNSB „Spindulys“ dokumentus ir turtą, bendrijos vardu inicijuoja teisminius procesus, sudaro ir nutraukia sutartis su trečiaisiais asmenimis, išrašo sąskaitas, atlieka kitus veiksmus, galbūt jam mokamas darbo užmokestis. Pažymėtina, jog šioje situacijoje gali kilti ir būti aktualus ir laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimas. Sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, jog nagrinėjamu atveju iš tiesų susidarė nestandartinė situacija, tačiau tai nereiškia, jog kilusio ginčo nereikia ar negalima išnagrinėti iš esmės.

4318.

44Pažymėtina, jog vadovaujantis CPK 39 straipsnio 1 dalimi šaliai, kuri neturi jai atstovaujančio organo, priešingos šalies prašymu teismas gali paskirti kuratorių, kuris konkrečioje byloje veikia kaip atstovas pagal įstatymą. Nagrinėjamu atveju, teismo vertinimu, ginčo išnagrinėjimui galėtų būti pagrindas skirti atsakovės DNSB „Spindulys“ kuratorių, nesusijusį su nagrinėjama byla, ir atsižvelgiant į Vietos savivaldos įstatyme įtvirtintą savivaldybės administracijos kompetenciją, pavyzdžiui, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos atstovą.

4519.

46VĮ Registrų centras 2017-12-14 įregistravo pranešimą apie numatomą inicijuoti DNSB „Spindulys“ likvidavimą Registrų tvarkytojo iniciatyva, o 2018-05-30 įregistruotas sprendimas inicijuoti bendrijos likvidavimą, tačiau Klaipėdos apylinkės teismo 2018-09-18 nutartimi civilinėje byloje Nr. e2YT-12187-769/2018 pagal pareiškėjo A. E. pareiškimą atšauktas DNSB „Spindulys“ teisinis statusas „inicijuojamas likvidavimas“. Iš LITEKO duomenų matyti, jog Klaipėdos apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. eA2-7661-1025/2019 yra nagrinėjamas klausimas dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. e2YT-12187-769/2018, kurioje atšauktas bendrijos statusas „inicijuojamas likvidavimas“. 2019 m. liepos 10 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. eA2-7661-1025/2019 procesas civilinėje byloje Nr. e2YT-12187-769/2018 atnaujintas, Klaipėdos apylinkės teismo 2018-09-18 nutartis panaikinta ir pareiškėjo A. E. pareiškimas dėl juridinio asmens statuso atšaukimo atmestas.

4720.

48Kaip matyti iš faktinių bylos aplinkybių ir teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų, A. E. siekia įkurti naują DNSB „Klaipėdos Vytautas“, o tai padaryti galima tik reorganizavus DNSB „Spindulys“ (Bendrijų įstatymo 26 straipsnis), kuri administruoja gyvenamuosius namus, siekiančius susiburti į bendriją „Klaipėdos Vytautas“. Notaras atsisakė tvirtinti DNSB „Klaipėdos Vytautas“ reorganizavimo atidalijimo būdu parengtus juridinio asmens steigimo dokumentus, nes nebuvo atliktos visos privalomos reorganizavimo procedūros, t. y. pateikti tvirtinti dokumentai neatitiko Bendrijų įstatymo 26 straipsnio reikalavimų (nebuvo pateiktas visuotinio susirinkimo sprendimas reorganizuoti DNSB „Spindulys“). A. E. skundas dėl notaro atsisakymo atlikti notarinį veiksmą atmestas (įsiteisėjusi Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. spalio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2S-1420-513/2018).

4921.

50Be to, VĮ Registrų centras atsisakė registruoti A. E. DNSB „Spindulys“ vadovu ginčijamo 2018-08-20 susirinkimo protokolo pagrindu ir Klaipėdos apylinkės teismo civilinė byla Nr. e2-4004-1071/2019 pagal A. E. skundą dėl VĮ Registrų centro sprendimo yra sustabdyta, iki bus išnagrinėtas šis ginčas dėl 2018-08-20 susirinkimo protokolo ir juo priimtų sprendimų teisėtumo.

5122.

52Nustatytų teisinių ir faktinių aplinkybių pagrindu apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė ir aiškino procesines teisės normas, reglamentuojančias ieškinio palikimą nenagrinėtą, todėl priėmė neteisėtą bei nepagrįstą nutartį, kuri naikintina ir byla pirmosios instancijos teismui grąžintina tolesniam nagrinėjimui (CPK 337 straipsnio 1 dalies 3 punktas). Dėl Klaipėdos apylinkės teismo 2019 m. kovo 22 d. nutarties

5323.

54Klaipėdos apylinkės teismo 2019 m. kovo 22 d. nutartimi atsisakyti priimti atsakovės DNSB „Spindulys“ atskirąjį skundą dėl 2019 m. kovo 12 d. nutarties, nes jis pasirašytas ir paduotas neturinčio tam teisės asmens.

5524.

56Asmenys gali vesti bylas teisme patys arba per atstovus (CPK 51 straipsnio 1 dalis). CPK 111 straipsnio 5 dalyje nurodyta, kad procesiniame dokumente, kurį teismui pateikia atstovas, turi būti nurodyti šio straipsnio 2 dalies 2 ir 3 punktuose numatyti duomenys apie atstovą ir prie jo turi būti pridėtas dokumentas, įrodantis atstovo teises ir pareigas. CPK 55 straipsnyje įtvirtinta, jog bylas juridinių asmenų vardu teisme veda jų vienasmeniai valdymo organai, o įstatymuose ir steigimo dokumentuose nustatyta tvarka – kitų organų nariai ir dalyviai fiziniai asmenys, veikiantys pagal įstatymuose ir steigimo dokumentuose jiems suteiktas teises ir pareigas. Šiais atvejais laikoma, kad bylą veda pats juridinis asmuo. CPK 56 straipsnio 2 dalis reglamentuoja asmenis, kurie gali būti juridinių asmenų atstovai pagal pavedimą teisme. Tai reiškia, kad joks kitas asmuo, jei jis nepatenka į įstatymo nustatytą asmenų ratą, negali savarankiškai atstovauti juridiniam asmeniui civiliniame procese pagal pavedimą.

5725.

58Atsakovės vardu atskirąjį skundą pateikė ir jį pasirašė trečiasis asmuo A. E., kuris viešame registre nėra registruotas juridinio asmens DNSB „Spindulys“ vadovu, taip pat nėra asmuo, nurodytas CPK 56 straipsnio 2 dalyje, kuris gali būti atstovu pagal pavedimą. Nagrinėjamos bylos faktinių aplinkybių kontekste nėra pagrindo ir teiginiui, jog A. E. teisėtai atstovauja DNSB „Spindulys“ ginčijamo 2018-08-20 protokolo pagrindu.

5926.

60Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė procesines teisės normas ir pagrįstai atsisakė priimti atsakovės DNSB „Spindulys“ atskirąjį skundą, pasirašytą ir paduotą neturinčio tam teisės asmens A. E.. Nėra teisinio pagrindo naikinti 2019 m. kovo 22 d. nutartį, ji paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

6127.

62Kiti atskirųjų skundų ir atsiliepimų argumentai neturi įtakos skundžiamų teismo nutarčių teisėtumui ir pagrįstumui, todėl apeliacinės instancijos teismas dėl jų nepasisako.

63Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336–339 straipsniais, teismas

Nutarė

64Klaipėdos apylinkės teismo 2019 m. kovo 12 d. nutartį panaikinti ir bylą pirmosios instancijos teismui grąžinti tolesniam nagrinėjimui.

65Klaipėdos apylinkės teismo 2019 m. kovo 22 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Irma Čuchraj,... 2. I. Ginčo esmė... 3. 1.... 4. ieškovai G. B., R. S., V. K. ieškiniu prašė pripažinti negaliojančiu DNSB... 5. 2.... 6. Ieškovai nurodė, jog susirinkimas buvo sušauktas DNSB „Klaipėdos... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarčių esmė... 8. 3.... 9. Klaipėdos apylinkės teismo 2019 m. kovo 12 d. nutartimi ieškinys paliktas... 10. 4.... 11. Teismas nustatė, jog DNSB „Spindulys“ įstatai įregistruoti Klaipėdos... 12. 2018-05-30 įregistruotas sprendimas inicijuoti bendrijos likvidavimą.... 13. 5.... 14. Teismas darė išvadą, jog yra tik formali teisinė juridinio asmens DNSB... 15. 6.... 16. Klaipėdos apylinkės teismo 2019 m. kovo 22 d. nutartimi atsisakyta priimti... 17. III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 18. 7.... 19. Ieškovai G. B., R. S., V. K. atskiruoju skundu prašo 2019 m. kovo 12 d.... 20. 8.... 21. Trečiasis asmuo A. E. atskiruoju skundu prašo 2019 m. kovo 12 d. nutartį... 22. 9.... 23. Ieškovai G. B., R. S., V. K. atsiliepimu iš dalies sutinka su trečiojo... 24. 10.... 25. Atsakovės DNSB „Spindulys“ vardu atskirąjį skundą padavęs ir... 26. 11.... 27. Ieškovai G. B., R. S., V. K. atsiliepimais prašo 2019 m. kovo 12 d. nutartį... 28. Teismas... 29. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir... 30. Ieškovų ir trečiojo asmens atskirieji skundai tenkintini, atsakovės... 31. 12.... 32. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis... 33. 13.... 34. CPK 336 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad atskirasis skundas nagrinėjamas... 35. 14.... 36. Apeliacijos objektas – Klaipėdos apylinkės teismo 2019 m. kovo 12 d. ir... 37. 15.... 38. Klaipėdos apylinkės teismo 2019 m. kovo 12 d. nutartimi paliktas... 39. 16.... 40. Nustatyta, jog po DNSB „Spindulys“ buvusios pirmininkės mirties ( - )... 41. 17.... 42. Iš ginčijamos nutarties turinio matyti, jog pirmosios instancijos teismas,... 43. 18.... 44. Pažymėtina, jog vadovaujantis CPK 39 straipsnio 1 dalimi šaliai, kuri neturi... 45. 19.... 46. VĮ Registrų centras 2017-12-14 įregistravo pranešimą apie numatomą... 47. 20.... 48. Kaip matyti iš faktinių bylos aplinkybių ir teismų informacinės sistemos... 49. 21.... 50. Be to, VĮ Registrų centras atsisakė registruoti A. E. DNSB „Spindulys“... 51. 22.... 52. Nustatytų teisinių ir faktinių aplinkybių pagrindu apeliacinės instancijos... 53. 23.... 54. Klaipėdos apylinkės teismo 2019 m. kovo 22 d. nutartimi atsisakyti priimti... 55. 24.... 56. Asmenys gali vesti bylas teisme patys arba per atstovus (CPK 51 straipsnio 1... 57. 25.... 58. Atsakovės vardu atskirąjį skundą pateikė ir jį pasirašė trečiasis... 59. 26.... 60. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas... 61. 27.... 62. Kiti atskirųjų skundų ir atsiliepimų argumentai neturi įtakos skundžiamų... 63. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336–339... 64. Klaipėdos apylinkės teismo 2019 m. kovo 12 d. nutartį panaikinti ir bylą... 65. Klaipėdos apylinkės teismo 2019 m. kovo 22 d. nutartį palikti nepakeistą....