Byla eB2-3423-562/2017
Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Jondras“ 2016 m. gruodžio 29 d. kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo, atsakovė – uždaroji akcinė bendrovė „Jondras“ atstovaujama uždarosios akcinės bendrovės „Iflas“, tretieji asmenys – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius, valstybės įmonė Turto bankas

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rosita Patackienė,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos skundą dėl uždarosios akcinės bendrovės „Jondras“ 2016 m. gruodžio 29 d. kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo, atsakovė – uždaroji akcinė bendrovė „Jondras“ atstovaujama uždarosios akcinės bendrovės „Iflas“, tretieji asmenys – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius, valstybės įmonė Turto bankas.

3Teismas

Nustatė

4Pareiškėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) pateikė skundą, kuriuo prašo panaikinti UAB „Jondras“ 2016 m. gruodžio 29 d. kreditorių susirinkimo 2 nutarimą, kuriuo iškelta bankroto byla UAB „Jondras“ ir nutarta bankroto procedūrą vykdyti ne teismo tvarka. Nustačius, kad yra praleistas terminas paduoti skundą, prašo jį atnaujinti.

5Skunde nurodo, kad 2016 m. gruodžio 29 d. įvyko restruktūrizuojamos UAB „Jondras“ kreditorių susirinkimas. Susirinkimo darbotvarkės 2 klausimu buvo svarstoma UAB „Jondras“ bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka. VMI protokolą, kuriame užfiksuoti įvykusio bendrovės kreditorių susirinkimo balsavimo rezultatai, gavo 2017 m. vasario 1 d. Protokolą pateikė UAB „Jondras“ bankroto administratoriaus UAB „Iflas“ įgaliotas asmuo V. U.. VMI yra UAB „Jondras“ kreditorė. Mokesčių apskaitos informacinės sistemos duomenimis, 2017 m. vasario 2 d. bendrovės mokestinė nepriemoka sudarė 47 802,71 Eur. 2016 m. gruodžio 29 d. vykusiame UAB „Jondras“ kreditorių susirinkime VMI balsavo raštu ir pasisakė prieš administratoriaus pateiktą nutarimo projektą, kuriuo buvo siūloma UAB „Jondras“ bankrotą procesą vykdyti ne teismo tvarka, VMI pasiūlė kartu dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo.

6Pareiškėjo nuomone, priimtas nutarimas yra neteisėtas, jis prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms, protingumo ir sąžiningumo principams bei pažeidžia pareiškėjo interesus, todėl turi būti pripažintas negaliojančiu nuo jo priėmimo dienos.

7Pareiškėjas atkreipia dėmesį į tai, kad VMI 2015 m. balandžio 24 d. raštu Nr. (23.28-08-1)-RNA-14441 kreipėsi į restruktūrizuojamos UAB „Jondras“ administratoriaus įgaliotą asmenį ir prašė patikslinti RUAB „Jondras“ kreditorinį reikalavimą, padidinant jį iki 19 128,48 Eur, kartu su minėtu raštu pareiškėjas RUAB „Jondras“ administratoriui pateikė teismų išduotų vykdomųjų dokumentų kopijas. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. lapkričio 2 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-1327-661/15 tenkino VMI prašymą ir kreditorinį reikalavimą RUAB „Jondras“ byloje padidino iki 19 128,48 Eur.

8Pareiškėjas pažymi, kad 2017 m. vasario 2 d. VMI duomenimis, vieningame vykdomųjų dokumentų sąvade nurodyta 10 vykdomųjų bylų, kuriomis iš UAB „Jondras“ antstoliai vykdo išieškojimą. Išieškoma 12 998,18 Eur suma. Dėl šios priežasties 2016 m. gruodžio 29 d. įvykusio bendrovės kreditorių susirinkimo nutarimas, priimtas antru darbotvarkės klausimu (pradėti vykdyti UAB „Jondras“ bankroto procedūrą ne teismo tvarka) turi būti naikinamas.

9Atsakovės UAB „Jondras“ bankroto administratorius UAB „Iflas“ pateikė atsiliepimą į pareiškėjo skundą, kuriame nurodo, jog su pareiškėjo skundo argumentais sutinka. Prašo skundą nagrinėti teismo nuožiūra. Nurodo, jog UAB „Jondras“ valdymo organai neinformavo bankroto administratoriaus, kad egzistuoja ĮBĮ 12 straipsnio 1 dalyje įtvirtinti apribojimai.

10Trečiasis asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius (toliau – VSDFV Vilniaus skyrius) atsiliepimu į skundą visiškai sutinka su pareiškėjo argumentais ir remdamasis iš esmės tais pačiais motyvais bei argumentais, prašo panaikinti UAB „Jondras“ 2016 m. gruodžio 29 d. kreditorių susirinkimo nutarimą 2 darbotvarkės klausimu, kuriuo UAB „Jondras“ buvo iškelta bankroto byla ir nutarta bankroto procedūrą vykdyti ne teismo tvarka. Trečiasis asmuo VSDFV Vilniaus skyrius, 2016 m. gruodžio 29 d. kreditorių susirinkime balsuodamas raštu, pasisakė prieš administratoriaus pateiktą nutarimo projektą, kuriuo buvo siūloma įsiteisėjus teismo nutarčiai dėl RUAB „Jondras“ restruktūrizavimo bylos nutraukimo bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka, tuo pačiu VSDFV Vilniaus skyrius pasiūlė kreiptis į teismą dėl UAB „Jondras“ bankroto bylos iškėlimo.

11Trečiasis asmuo Lietuvos Respublika, atstovaujama VĮ Turto bankas, atsiliepimo į pareiškėjo skundą nepateikė.

12Teismas

konstatuoja:

13Iš bylos medžiagos matyti, kad 2016 m. gruodžio 29 d. įvyko UAB „Jondras“ kreditorių susirinkimas (e. b. l. 11-14), kurio metu antruoju darbotvarkės klausimu nutarta įsiteisėjus teismo nutarčiai dėl UAB „Jondras“ restruktūrizavimo bylos nutraukimo, UAB „Jondras“ bankroto procedūrą vykdyti ne teismo tvarka. Vilniaus apygardos teismo 2017 m. sausio 9 d. nutartimi nutraukta UAB „Jondras“ restruktūrizavimo byla (civilinės bylos Nr. B2-709-661/2017).

14Pagal ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalies nuostatas kreditorių susirinkimo nutarimas gali būti apskųstas teismui ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kurią kreditorius sužinojo ar turėjo sužinoti apie nutarimo priėmimą. UAB „Jondras“ kreditorių susirinkimas įvyko 2016 m. gruodžio 29 d. Pareiškėja jame dalyvavo balsuodama raštu. Taigi pareiškėja apie priimtą nutarimą turėjo žinoti nuo skundžiamo nutarimo priėmimo dienos. Atsižvelgiant į išdėstytą, skundas dėl kreditorių susirinkimo nutarimų galėjo būti paduotas iki 2017 m. sausio 12 d. Pareiškėja į teismą kreipėsi 2017 m. vasario 3 d., t. y. praleisdama terminą skundui pateikti.

15Pareiškėjas prašo atnaujinti terminą skundui pateikti. Nurodo, kad esant dideliam priskirtų bankroto bylų skaičiui ir kas dieną vykdomoms bankroto procedūroms yra sudėtinga sekti kiekvienos bylos eigą. Pažymi, jog apie byloje vykstančius veiksmus VMI dažniausiai sužino iš bankroto administratorių. Nurodo, jog kreditorių susirinkimo protokolą gavo 2017 m. vasario 2 d.

16Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 78 straipsnyje reglamentuota, jog asmenims, praleidusiems įstatymų nustatytą ar teismo paskirtą terminą dėl priežasčių, kurias teismas pripažįsta svarbiomis, praleistas terminas gali būti atnaujinamas. Atsižvelgiant į nagrinėjamo skundo pobūdį bei bankroto bylose vyraujantį viešąjį interesą, kad terminas buvo praleistas nedaug (22 dienas), teismas mano tikslinga nagrinėjamu atveju atnaujinti terminą pateikti skundą dėl kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo.

17Neteisminių bankroto procedūrų pagrindinius ypatumus reglamentuoja Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 13 straipsnis, pagal kurį svarbiausias bankroto procedūrų, vykdomų ne teismo tvarka, bruožas yra tas, kad visus teismo kompetencijai skirtus klausimus sprendžia ne teismas, o kreditorių susirinkimas. Bankroto procedūros, vykdomos ne teismo tvarka, tikslas – užbaigti įmonės veiklą ir patenkinti kreditorių reikalavimus bendru visų suinteresuotų asmenų sutarimu dėl nemokios įmonės finansinių problemų sprendimo būdų ir terminų, neinicijuojant įmonės ir jos kreditorių ginčo ir neįtraukiant į šią procedūrą teismo (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. gegužės 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1707/2012).

18Įstatymas galimybę vykdyti bankroto procedūras ne teismo tvarka sieja su gana griežtų šių procedūrų taikymo sąlygų įvykdymu. Tam, kad būtų galima vykdyti bankroto procedūrą ne teismo tvarka, turi būti konstatuotas įmonės negalėjimas atsiskaityti su kreditoriais, kreditoriai turi išreikšti sutikimą bankroto procedūros ne teismo tvarka vykdymui, teismuose neturi būti iškelta bylų, kuriose įmonei pareikšti turtiniai reikalavimai, taip pat iš įmonės negali būti išieškoma pagal teismo ar kitų institucijų išduotus vykdomuosius dokumentus (ĮBĮ 12 straipsnis) (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. balandžio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-866-823/2016).

19Nagrinėjamu atveju, remiantis Antstolių informacine sistema (e. b. l. 18), UAB „Jondras“ atžvilgiu vykdoma dešimt vykdomųjų bylų. Seniausios vykdomosios bylos vykdymo pradžia nurodyta 2008 m. rugpjūčio 27 d., naujausia vykdomoji byla pradėta vykdyti 2012 m. liepos 19 d. Taigi priimant nutarimą UAB „Jondras“ bankroto procedūrą vykdyti ne teismo tvarka, iš įmonės buvo išieškoma pagal teismo ar kitų institucijų išduotus vykdomuosius dokumentus. Nustačius nurodytą aplinkybę, teismas konstatuoja, jog yra pagrindas panaikinti UAB „Jondras“ 2016 m. gruodžio 29 d. kreditorių susirinkimo nutarimus antruoju darbotvarkės klausimu kaip prieštaraujančius ĮBĮ 12 straipsnio 1 dalyje įtvirtintai įstatymo normai.

20Teismas, vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 12 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 – 291 straipsniais,

Nutarė

21Pareiškėjos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos skundą tenkinti.

22Panaikinti uždarosios akcinės bendrovės „Jondras“ 2016 m. gruodžio 29 d. kreditorių susirinkimo nutarimą antruoju darbotvarkės klausimu, kuriuo nutarta UAB „Jondras“ bankroto procedūrą vykdyti ne teismo tvarka ir nutraukti uždarosios akcinės bendrovės „Jondras“ bankroto procedūrą vykdomą ne teismo tvarka.

23Nutartis per 7 dienas nuo priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rosita... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos... 3. Teismas... 4. Pareiškėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos... 5. Skunde nurodo, kad 2016 m. gruodžio 29 d. įvyko restruktūrizuojamos UAB... 6. Pareiškėjo nuomone, priimtas nutarimas yra neteisėtas, jis prieštarauja... 7. Pareiškėjas atkreipia dėmesį į tai, kad VMI 2015 m. balandžio 24 d.... 8. Pareiškėjas pažymi, kad 2017 m. vasario 2 d. VMI duomenimis, vieningame... 9. Atsakovės UAB „Jondras“ bankroto administratorius UAB „Iflas“ pateikė... 10. Trečiasis asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus... 11. Trečiasis asmuo Lietuvos Respublika, atstovaujama VĮ Turto bankas,... 12. Teismas... 13. Iš bylos medžiagos matyti, kad 2016 m. gruodžio 29 d. įvyko UAB... 14. Pagal ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalies nuostatas kreditorių susirinkimo nutarimas... 15. Pareiškėjas prašo atnaujinti terminą skundui pateikti. Nurodo, kad esant... 16. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 78 straipsnyje... 17. Neteisminių bankroto procedūrų pagrindinius ypatumus reglamentuoja 18. Įstatymas galimybę vykdyti bankroto procedūras ne teismo tvarka sieja su... 19. Nagrinėjamu atveju, remiantis Antstolių informacine sistema (e. b. l. 18),... 20. Teismas, vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 12 straipsnio 1 dalimi,... 21. Pareiškėjos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos... 22. Panaikinti uždarosios akcinės bendrovės „Jondras“ 2016 m. gruodžio 29... 23. Nutartis per 7 dienas nuo priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju...