Byla e2A-62-460/2019
Dėl daiktinių teisių gynimo ir iškeldinimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Žydrūno Bertašiaus, Irmos Čuchraj, Aušros Maškevičienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo P. V. (apeliantas) apeliacinį skundą dėl Plungės apylinkės teismo Kretingos rūmų 2018 m. gegužės 24 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės I. Š. ieškinį atsakovui P. V. dėl daiktinių teisių gynimo ir iškeldinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Ieškovė kreipėsi į Plungės apylinkės teismą su ieškiniu, juo prašė iškeldinti atsakovą ir jo kilnojamuosius daiktus – krovininį konteinerį, žemės ūkio techniką: traktorių, valst. Nr. 6758LT, su kultivatoriumi, akėčias, šieno rulonus, 5 vnt., betoninius į žemę įkastus stulpus, 4 vnt., taip pat visus kitus atsakovui priklausančius kilnojamuosius daiktus iš ieškovės nuosavybės teise valdomo žemės sklypo (unikalus Nr. ( - )), esančio adresu ( - ), dalies, 2014-12-22 žemės sklypo ribų naudojimosi plane pažymėtos raide C teritorijos. Taip pat prašė priteisti iš atsakovo visas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad atsakovas naudojasi ieškovės nuosavybe be teisėto pagrindo, t. y. atsakovui priklausantys kilnojamieji daiktai stovi ieškovei nuosavybės teise priklausančioje žemės sklypo dalyje, todėl ieškovė žemės sklypu negali naudotis savo nuožiūra, taip pat visiškai ir efektyviai išnaudoti visą jai priklausantį žemės sklypo plotą.

72.

8Atsakovas pateikė teismui atsiliepimą į ieškinį, jame nurodė, kad su ieškinio reikalavimais nesutinka iš dalies, sutinka su bylos užbaigimu taikos sutartimi abiem šalims priimtinomis sąlygomis. Nurodė, kad žemės sklypo planas nėra įregistruotas valstybės įmonėje (toliau – VĮ) Registrų centre ir pateiktame plane nėra jo parašo.

9II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

103.

11Plungės apylinkės teismo Kretingos rūmų 2018 m. gegužės 24 d. sprendimu ieškinys tenkintas. Teismas nusprendė iškeldinti atsakovui P. V. priklausančius kilnojamuosius daiktus – krovininį konteinerį ir žemės ūkio techniką: traktorių, valstybinis Nr. 6758LT, su kultivatoriumi; akėčias; 5 vienetus šieno rulonų, 4 betoninius į žemę įkastus stulpus, taip pat visus kitus atsakovui priklausančius kilnojamuosius daiktus iš I. Š. nuosavybės teise valdomo žemės sklypo dalies (unikalus Nr. ( - )), adresu ( - ), 2014-12-22 žemės sklypo ribų naudojimosi plane pažymėtos raide C teritorijos. Priteisė iš atsakovo P. V. bylinėjimosi išlaidas ieškovei I. Š..

124.

13Teismas konstatavo, kad ieškovei priklausančiu turtu atsakovas naudojasi be teisėto pagrindo, taip pažeidžia ieškovės, kaip turto savininkės, teises (CK 4.37 str.),

14III. Apeliacinio skundo argumentai

15

5.

16Apeliantas apeliaciniu skundu prašo panaikinti Plungės apylinkės teismo Kretingos rūmų 2018 m. gegužės 24 d. sprendimą ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

176.

18Apeliantas teigia, kad teismas neišsiaiškino ir neįvertino įstatyme nurodytų aplinkybių, susijusių su žemės nuomos sutarties sudarymu ir galiojimu ieškovei, kaip naujai žemės sklypo dalies savininkei. Minėtos teismo neįvertintos aplinkybės yra svarbios sprendžiant ginčą nagrinėjamoje byloje.

197.

20Ieškovė su skundu nesutinka, prašo jo netenkinti.

21Teismas

konstatuoja:

22IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

238.

24Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Esant šiai aplinkybei apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja tik apeliaciniame skunde nurodytus argumentus. Šiuo nagrinėjamu atveju absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnis).

25Dėl bylos nagrinėjimo žodinio proceso tvarka

269.

27Apeliacinis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, tačiau apeliacinės instancijos teismas skundą nagrinėti žodinio proceso tvarka turi teisę, jei, teismo nuomone, žodinis bylos nagrinėjimas, atsižvelgiant į bylos esmę, yra būtinas (CPK 321 straipsnis, 322 straipsnis). Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į šalių procesinius dokumentus, motyvus, byloje esančius rašytinius įrodymus, nenustatė išskirtinių aplinkybių, dėl kurių bylos apeliacinės instancijos teisme nebūtų galima išnagrinėti rašytinio proceso tvarka.

28Byloje nustatytos faktinės aplinkybės

2910.

30Bylos duomenimis nustatyta, kad Kretingos rajono apylinkės teismo (šiuo metu Plungės apylinkės teismo Kretingos rūmai) 2016 m. spalio 12 d. sprendimu nuspręsta perkelti ieškovei I. Š. pirkėjo teises ir pareigas pagal O. A. S. sudarytą 2014-04-24 pirkimo–pardavimo sutartį į 7296 kv. m žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio adresu ( - ), dalį (2014-12-22 žemės sklypo ribų naudojimosi plane pažymėtą raide C) ta kaina, kuri yra proporcinga parduoto žemės sklypo 7296 kv. m dalies kainai, kurią sudaro 1003,25 Eur, atsižvelgiant į visą pardavimo kainą, kuri yra 2606,58 Eur. Priteista iš ieškovės I. Š. atsakovui P. V. kainos dalis, sumokėta už nupirktą žemės sklypą, kurią sudaro 1003,25 Eur, t. y. kainos dalis, proporcinga žemės sklypo dalies (7296 kv. m), į kurią ieškovei perkeltos pirkėjo teisės ir pareigos, kainai. Teismas nusprendė UAB „Geoplanai“ parengtą

312014-12-22 žemės sklypo, esančio ( - ), ribų naudojimosi planą laikyti sudėtine teismo sprendimo dalimi. Priteisė iš atsakovų P. V. ir V. Ž. proporcingai po 1434,00 Eur bylinėjimosi išlaidų ieškovei I. Š.. Klaipėdos apygardos teismas 2017 m. kovo 13 d. nutartimi minėtą sprendimą paliko nepakeistą (civilinė byla Nr. e2A-293-538/2017).

32Dėl apeliacinio skundo argumentų

3311.

34Ieškovė tikina, kad atsakovas jam priklausančius kilnojamuosius daiktus laiko ieškovei priklausančioje sklypo dalyje, į prašymus nutraukti pažeidimą nereaguoja.

3512.

36Atsakovas skunde nurodo, kad prieš išpirkdamas žemės sklypą iš O. A. S. atsakovas P. V. naudojo šį žemės sklypą Žemės sklypo panaudos / nuomos sutarties, sudarytos su O. A. S., pagrindu. Šios sutarties 2 punkte nustatyta, kad sutartis sudaroma 25 metų laikotarpiui nuo 2002-01-01 iki 2027-01-01. Po to, kai P. V. 2017-04-24 nupirko nuomojamą sklypą iš O. A. S., šio sklypo nuomotojas, savininkas ir nuomininkas sutapo. Bet po to, kai teismas

372016-10-12 sprendimu perkėlė šio sklypo dalies pirkėjo teisę ieškovei, teisinė ir faktinė situacija dėl šio sklypo dalies grižo į pirminę padėtį, t. y. į padėtį, kai sklypo dalies savininkas ir nuomininkas yra skirtingi asmenys, t. y. savininkė – ieškovė, o nuomininkas – atsakovas. Atsakovo nuomone, kai žemės nuosavybės teisė pereina kitam savininkui, žemės nuomos sutartis galioja naujam žemės savininkui, jeigu sutartis buvo įstatymų nustatyta tvarka įregistruota viešame registre. Šiuo atveju I. Š. nelaikytina trečiuoju asmeniu, nes jai perkeltos sutarties šalies – P. V. teisės ir pareigos.

3813.

39Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo praktikoje yra išaiškinęs, kad visais atvejais, kai nekilnojamojo daikto savininko teisių pažeidimas pasireiškia negalėjimu naudotis savo daiktu dėl to, kad kitas asmuo juo naudojasi be jokio teisinio pagrindo, savininko teisės ginamos negatoriniu ieškiniu (CK 4.98 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-189/2011). Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas pagrįstai ieškiniu reiškiamus reikalavimus kvalifikavo taikydamas CK 4.98 straipsnio nuostatas, t. y. kaip negatorinį ieškinį.

4014.

41Apeliacinis skundas negali būti grindžiamas aplinkybėmis, kurios nebuvo nurodytos pirmosios instancijos teisme (CPK 306 straipsnio 2 dalis). Esminis bylos nagrinėjimas teisme vyksta būtent pirmosios instancijos teisme ir būtent šiam teismui pagal proceso operatyvumo, koncentruotumo bei draudimo piktnaudžiauti procesu principus (CPK 7 straipsnis, 42 straipsnio 5 dalis) turi būti pateikti visi šalių reikalavimai, atsikirtimai bei įrodymai. Tokiu atveju apeliaciniame skunde pateikti argumentai dėl žemės nuomos sutarties apeliacinės instancijos teisme turėtų būti nenagrinėjami, kadangi pirmosios instancijos teisme atsiliepime šia aplinkybe, kaip faktiniu atsikirtimo pagrindu, nebuvo remiamasi.

4215.

43Teisėjų kolegija, net ir vertindama byloje esančią žemės sklypo panaudos / nuomos sutartį, akcentuoja, kad ji nebuvo įregistruota Nekilnojamojo turto registre (CK 6.547 straipsnis). Po nurodomos žemės nuomos sutarties šalies Onos A. S. mirties teisėti paveldėtojai jokių veiksmų dėl sutarties galiojimo ar pratęsimo, ar įregistravimo viešajame registre neatliko ir pretenzijų niekam nepareiškė.

4416.

45Taigi, žemės sklypo nuomos sutarties šalis (atsakovas) galėtų panaudoti žemės nuomos sutartį prieš trečiuosius asmenis (ieškovą) tik tuo atveju, jeigu ji būtų įregistruota viešame registre įstatymų nustatyta tvarka (CK 6.547 straipsnio 2 dalis). Kaip žinia, tai atlikta nebuvo.

4617.

47Nesutiktina su apelianto nuomone, kad ieškovė neturi būti vertinama kaip trečiasis asmuo, o turi būti vertinama kaip žemės nuomos sutarties šalis. Šiuo aspektu svarbu tai, kad vienas sutarčių teisės principų – sutarties uždarumo principas, reiškiantis, kad sutartis sukuria teises ir pareigas ją sudariusiems asmenims ir, išskyrus įstatyme įtvirtintas išimtis, nesukuria teisių ir pareigų tretiesiems asmenims (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. gegužės 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Namų priežiūros centras“ v. UAB „Schindler–Liftas“, bylos Nr. 3K-3-257/2014). Sutarties uždarumo principo išimtys – įstatyme nustatyti atvejai, kai sutartis turi įtakos trečiųjų asmenų (ne tik jos šalių) teisėms ir pareigoms. Vienas jų įtvirtintas CK 6.191 straipsnyje. Tai – sutartis trečiojo asmens naudai, jos esmė – sutarties šalis gali nustatyti, kad iš sutarties atsiradusi prievolė turi būti įvykdyta trečiajam asmeniui, ir taip jam sukurti reikalavimo teisę dėl šios prievolės vykdymo. Kaip sutarties uždarumo principo išimtis vertinamas teisių perėmimas (CK 6.190 straipsnio 1 dalis, kt.) ir kiti įstatyme nustatyti atvejai. Teismų praktikoje suformuluota taisyklė, kad teismas sutarties galią tretiesiems asmenims (tiesioginį poveikį sutartyje nedalyvavusių asmenų teisėms ir pareigoms) gali pripažinti tokiu atveju, kai tai nustatyta įstatyme ir byloje konstatuojamos faktinės aplinkybės, sudarančios pagrindą taikyti atitinkamą sutarties uždarumo principo išimtį (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. kovo 1 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-146/2004; 2010 m. lapkričio 15 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-453/2010; 2011 m. spalio 4 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-367/2011; 2014 m. gegužės 20 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-257/2014).

4818.

49Nagrinėjamu atveju ieškovė nebuvo žemės nuomos sutarties šalis, jai sutartyje nebuvo nustatyta jokių teisių ir (ar) pareigų, be to, minėta sutartis nebuvo įregistruota Nekilnojamojo turto registre. Taigi, nepaisant to, kad ieškovei Kretingos rajono apylinkės teismo (šiuo metu Plungės apylinkės teismo Kretingos rūmai) 2016 m. spalio 12 d. sprendimu nuspręsta pagal O. A. S. sudarytą 2014-04-24 pirkimo–pardavimo sutartį perkelti pirkėjo teises ir pareigas, sutarties uždarumo principas lemia tai, kad apelianto nurodoma žemės sklypo nuomos sutartis teisių ir pareigų ieškovei nesukūrė, nes ieškovė nebuvo žemės nuomos sutartį sudaręs asmuo.

5019.

51Teisėjų kolegija sprendžia, jog nagrinėjamu atveju negatorinio ieškinio aplinkybės byloje yra įrodytos. Iš byloje nustatytų aplinkybių matyti, kad ieškovė pagal Kretingos rajono apylinkės teismo (šiuo metu Plungės apylinkės teismo Kretingos rūmai) 2016 m. spalio 12 d. sprendimą įgijo nuosavybės teises į ginčo žemės sklypą, be to, šiuo sprendimu aiškiai buvo nustatyta sklypo dislokacija (UAB „Geoplanai“ parengtas 2014-12-22 žemės sklypo ribų naudojimosi planas), nuo 2017-05-25 ginčo sklypas (bendraturčiams priklausanti sklypo dalis) nuosavybės teise registruotas ieškovės vardu. Dėl anksčiau nurodytų priežasčių konstatuotina, kad byloje nėra duomenų, jog tarp ieškovės ir atsakovo yra susiklostę civiliniai teisiniai santykiai, kurių pagrindu atsakovas turėtų teisinį pagrindą naudotis ginčo sklypu (CPK 178 straipsnis). Esant šioms aplinkybėms, spręstina, kad atsakovas ginčo sklype kilnojamuosius daiktus laiko be teisėto pagrindo, tai neabejotinai pažeidžia sklypo savininkės teisę savo nuožiūra valdyti sklypą, jį naudoti, todėl tokia sklypo savininkės teisė turi būti ginama.

5220.

53Išdėstytų argumentų pagrindu teisėjų kolegija daro išvadą, kad į esminius klausimus atsakyta.

5421.

55Kiti šalių teiginiai neturi teisinės reikšmės, todėl kolegija dėl jų nepasisako. Pažymėtina, jog teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-38/2008; 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010 ir kt.).

56Dėl bylos procesinės baigties

5722.

58Atsižvelgdama į anksčiau išdėstytus argumentus teisėjų kolegija mano, kad apeliacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo pripažinti, jog šią bylą nagrinėjęs pirmosios instancijos teismas pažeidė materialiosios ir procesinės teisės normas, nukrypo nuo teisės aiškinimo ir taikymo praktikos. Teisėjų kolegija, patikrinusi skundžiamą teismo procesinį sprendimą, konstatuoja, kad jį panaikinti apeliacinio skundo argumentais nėra teisinio pagrindo, todėl pirmosios instancijos teismo sprendimas paliktinas nepakeistas (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

59Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 324–331 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

60Plungės apylinkės teismo Kretingos rūmų 2018 m. gegužės 24 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo P.... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovė kreipėsi į Plungės apylinkės teismą su ieškiniu, juo prašė... 7. 2.... 8. Atsakovas pateikė teismui atsiliepimą į ieškinį, jame nurodė, kad su... 9. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 10. 3.... 11. Plungės apylinkės teismo Kretingos rūmų 2018 m. gegužės 24 d. sprendimu... 12. 4.... 13. Teismas konstatavo, kad ieškovei priklausančiu turtu atsakovas naudojasi be... 14. III. Apeliacinio skundo argumentai... 15.

5.... 16. Apeliantas apeliaciniu skundu prašo panaikinti Plungės apylinkės teismo... 17. 6.... 18. Apeliantas teigia, kad teismas neišsiaiškino ir neįvertino įstatyme... 19. 7.... 20. Ieškovė su skundu nesutinka, prašo jo netenkinti.... 21. Teismas... 22. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 23. 8.... 24. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis... 25. Dėl bylos nagrinėjimo žodinio proceso tvarka... 26. 9.... 27. Apeliacinis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, tačiau... 28. Byloje nustatytos faktinės aplinkybės... 29. 10.... 30. Bylos duomenimis nustatyta, kad Kretingos rajono apylinkės teismo (šiuo metu... 31. 2014-12-22 žemės sklypo, esančio ( - ), ribų naudojimosi planą laikyti... 32. Dėl apeliacinio skundo argumentų ... 33. 11.... 34. Ieškovė tikina, kad atsakovas jam priklausančius kilnojamuosius daiktus... 35. 12.... 36. Atsakovas skunde nurodo, kad prieš išpirkdamas žemės sklypą iš O. A. S.... 37. 2016-10-12 sprendimu perkėlė šio sklypo dalies pirkėjo teisę ieškovei,... 38. 13.... 39. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo praktikoje yra išaiškinęs, kad visais... 40. 14.... 41. Apeliacinis skundas negali būti grindžiamas aplinkybėmis, kurios nebuvo... 42. 15.... 43. Teisėjų kolegija, net ir vertindama byloje esančią žemės sklypo panaudos... 44. 16.... 45. Taigi, žemės sklypo nuomos sutarties šalis (atsakovas) galėtų panaudoti... 46. 17.... 47. Nesutiktina su apelianto nuomone, kad ieškovė neturi būti vertinama kaip... 48. 18.... 49. Nagrinėjamu atveju ieškovė nebuvo žemės nuomos sutarties šalis, jai... 50. 19.... 51. Teisėjų kolegija sprendžia, jog nagrinėjamu atveju negatorinio ieškinio... 52. 20.... 53. Išdėstytų argumentų pagrindu teisėjų kolegija daro išvadą, kad į... 54. 21.... 55. Kiti šalių teiginiai neturi teisinės reikšmės, todėl kolegija dėl jų... 56. Dėl bylos procesinės baigties... 57. 22.... 58. Atsižvelgdama į anksčiau išdėstytus argumentus teisėjų kolegija mano,... 59. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 324–331... 60. Plungės apylinkės teismo Kretingos rūmų 2018 m. gegužės 24 d. sprendimą...