Byla 2-113/2013
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. birželio 13 d. nutarties

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Algirdo Gailiūno, Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Rimvydo Norkaus, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Joanos avialinijos“ administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. birželio 28 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. B2-3323-160/2012, kuria atsisakyta priimti bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Joanos avialinijos“ administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. birželio 13 d. nutarties.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Vilniaus apygardos teismas 2012 m. balandžio 20 d. nutartimi UAB „Joanos avialinijos“ iškėlė bankroto bylą, įmonės administratoriumi paskyrė UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“.

52012 m. gegužės 30 d. Vilniaus apygardos teisme buvo gautas BUAB „Joanos avialinijos“ administratoriaus įgalioto asmens V. Č. prašymas dėl administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo, kuriuo prašė teismo patvirtinti kasmėnesinę 22 210,68 Lt sumą administravimo išlaidoms apmokėti bei 6 000 Lt dydžio vienkartinių išlaidų sumą turto perėmimui iki kreditorių susirinkimas patvirtins administravimo išlaidų sąmatą.

6Vilniaus apygardos teismas 2012 m. birželio 13 d. nutartimi patvirtino bankrutuojančios UAB „Joanos avialinijos“ išlaidų sąmatą iki kreditoriai patvirtins bankroto administravimo sąmatą kreditorių susirinkime 5 000 Lt dydžio sumai (į kurią neįeina atlyginimas administratoriui).

72012 m. birželio 27 d. Vilniaus apygardos teisme buvo gautas BUAB „Joanos avialinijos“ administratoriaus atskirasis skundas dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. birželio 13 d. nutarties, kuriuo prašė teismo pakeisti minėtą nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – patvirtinti 6 000 Lt dydžio vienkartinių išlaidų sąmatą turto perėmimui ir 22 210,68 Lt dydžio BUAB „Joanos avialinijos“ administravimo išlaidų sąmatą kiekvienam mėnesiui iki kreditorių susirinkimas patvirtins administravimo išlaidų sąmatą.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Vilniaus apygardos teismas 2012 m. birželio 28 d. nutartimi atsisakė priimti bankrutuojančios UAB ,,Joanos avialinijos“ bankroto administratoriaus UAB ,,Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“ atskirąjį skundą dėl 2012 m. birželio 13 d. nutarties ir grąžino jį padavusiam asmeniui.

10Teismas nutartyje pažymėjo, kad pagal CPK 334 straipsnio 1 dalies nuostatas pirmosios instancijos teismo nutartį galima apskųsti atskiruoju skundu apeliacinės instancijos teismui atskirai nuo teismo sprendimo CPK numatytais pagrindais arba kai ginčijama teismo nutartis užkerta galimybę tolesnei bylos eigai.

11Teismas pažymėjo, kad nei CPK, nei bankroto procedūras reglamentuojančiame Įmonių bankroto įstatyme, nėra įtvirtinta galimybė dėl teisėjo nutarties patvirtinti bankrutuojančios įmonės administravimo išlaidų sąmatą iki kreditoriai patvirtins bankroto administravimo sąmatą kreditorių susirinkime paduoti atskirąjį skundą. Nutartis patvirtinti administravimo išlaidų sąmatą iki kreditorių pirmojo susirinkimo sušaukimo, neužkerta kelio tolesniam bylos nagrinėjimui. Teismas taip pat nurodė, kad teismų praktikoje yra išaiškinta, jog pirmosios instancijos teismo nutartis patvirtinti lėšas administravimo išlaidoms apmokėti iki pirmojo kreditorių susirinkimo apeliacine tvarka neskundžiama (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo bylos Nr. 3K-3-681/2003 ir Nr. 3K-3-486/2010).

12III. Atskirojo skundo argumentai

13Atskiruoju skundu atsakovo BUAB „Joanos avialinijos“ bankroto administratorius prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. birželio 28 d. nutartį ir priimti atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. birželio 13 d. nutarties.

14Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

151. Skundžiama nutartis gali būti atskirojo skundo objektu ir gali būti vertinama, kaip užkertanti kelią tolesnei bankroto bylos eigai, nes ji apriboja bankroto proceso tikslų pasiekimą bei galimybę bankroto administratoriui tinkamai atlikti savo įstatymines funkcijas.

162. Kadangi teismas neskiria pakankamai lėšų administratoriaus funkcijoms vykdyti, tokiais veiksmais teismas sudaro prielaidas teigti, jog administratorius teisės aktuose numatytų funkcijų iki kreditorių susirinkimo turi teisę nevykdyti, o tuo pačiu neužtikrinti bankroto proceso tikslų pasiekimo, t.y. ignoruoti imperatyvias teisės normas, dėl ko tolimesnis bankroto procesas yra negalimas.

173. Teismo nutartis dėl administravimo išlaidų iki pirmojo kreditorių susirinkimo patvirtinimo (ypač tuo atveju, kai tokiu būdu patvirtintų administravimo išlaidų neužtenka esminėms administratoriaus funkcijoms atlikti), gali būti vertinama kaip atskirojo skundo objektas ta prasme, jog tokia nutartis gali užkirsti kelią tolesnei tinkamai ir teisėtai bankroto bylos eigai (CPK 334 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

18Atsiliepimų į atskirąjį skundą negauta.

19IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

20Atskirasis skundas atmestinas. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. birželio 28 d. nutartis paliktina nepakeista.

21Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė. (CPK 329 str., 338 str.).

22Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK įtvirtintas taisykles, išskyrus išimtis, nustatytas kitų įstatymų (CPK 1 str. 1 d.). Specialusis įstatymas bankroto bylų nagrinėjimui yra Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas (toliau – ĮBĮ), o kitų įstatymų nuostatos, susijusios su bankroto procesu, taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja šio specialiojo įstatymo nuostatoms.

23Byloje nagrinėjamas ginčas dėl atsisakymo priimti bankrutuojančios UAB ,,Joanos avialinijos“ bankroto administratoriaus UAB ,,Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“ atskirąjį skundą dėl 2012 m. birželio 13 d. nutarties ir jo grąžinimo padavusiam asmeniui.

24Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 7 punkto nuostatas ir teismų praktiką, įsiteisėjus teismo nutarčiai dėl bankroto bylos iškėlimo, teismas tvirtina pagal bankroto administratoriaus pateiktą sąmatą lėšų sumą, kurią administratorius turi teisę naudoti bankrutuojančios įmonės administravimo išlaidoms apmokėti. Tačiau įstatyme nenustatyta, kokios išlaidos turėtų sudaryti laikinąją įmonės administravimo išlaidų sąmatą. Teisėjų kolegija pažymi, jog aiškinant ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 7 punkto nuostatą, atsižvelgtina į tai, kad pagal ĮBĮ 36 straipsnio 4 dalį pirmajam bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimui numatyta pareiga nustatyti sumą, kuri turi būti sumokėta administratoriui už įmonės administravimą bankroto proceso metu, įskaitant laikotarpį nuo teismo nutarties iškelti įmonei bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki pavedimo sutarties su juo sudarymo dienos arba iki pirmojo kreditorių susirinkimo dienos. Kadangi bankrutuojančios įmonės administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimas, keitimas ir disponavimo administravimo išlaidomis tvarkos nustatymas priklauso bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimo kompetencijai (ĮBĮ 36 str. 2 d.), įstatyme nustatyta teismo kompetencija tvirtinti laikiną bankroto administravimo išlaidų sąmatą yra grindžiama būtinybe užtikrinti bankroto proceso eigą tol, kol susirinks kreditorių susirinkimas. Taip pat teisėjų kolegija pažymi, jog Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad teismas, tvirtindamas sumą, reikalingą apmokėti bankrutuojančios įmonės administravimo išlaidoms, nenustato atlyginimo administratoriui; atlyginimą bankroto administratoriui už minėtą laikotarpį nustato pirmasis kreditorių susirinkimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-486/2010).

25Nagrinėjamu atveju, teisėjų kolegija nesutinka su atskirojo skundo argumentais, kad skundžiama nutartis gali būti vertinama, kaip užkertanti kelią tolesnei bankroto bylos eigai, nes ji apriboja bankroto proceso tikslų pasiekimą bei galimybę bankroto administratoriui tinkamai atlikti savo įstatymines funkcijas.

26Teisėjų kolegija pažymi, jog Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra išaiškinta, kad pirmosios instancijos teismo nutartis patvirtinti lėšas, kurias administratorius turi teisę naudoti bankrutuojančios įmonės administravimo išlaidoms apmokėti, kol kreditorių susirinkimas patvirtins administravimo išlaidų sąmatą, apeliacine tvarka neskundžiama, nes tokia nutartis neužkerta bankroto bylos eigos. Teismo patvirtintas lėšų naudojimas yra laikinas, nes tolesniuose bankroto proceso etapuose tiek atlyginimo bankroto administratoriui dydį, tiek bankroto administravimo išlaidų sąmatos dydį nustato kreditoriai. Teisėjų kolegija pažymi, kad administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimas, keitimas ir disponavimo administravimo išlaidomis tvarkos nustatymas priklauso kreditorių susirinkimo kompetencijai, todėl įstatyme nustatyta teismo kompetencija numatyti laikiną administravimo išlaidų sąmatą yra grindžiama būtinybe užtikrinti bankroto proceso eigą tol, kol susirinks kreditorių susirinkimas, ir yra orientuota tik į šio tikslo įgyvendinimą.

27Taip pat teisėjų kolegija pažymi, jog teisė skųsti teismo nutartį, kuria patvirtintos administravimo lėšos, kurias administratorius gali naudoti iki kreditorių susirinkimas patvirtins administravimo išlaidų sąmatą, kreditoriams nesuteikiama atsižvelgiant į bankroto procedūros operatyvumą, lėšų naudojimo laikinumą, vykdomą teismo priežiūrą, kuri vertinama kaip pakankama net ir nesant galimybės kreditoriams apskųsti šiuos teismo veiksmus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2003 m. birželio mėn. 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-681/2003, 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-486/2010).

28Šioje nutartyje išdėstytų argumentų pagrindu teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai atsižvelgė į suformuotą teismų praktiką ir sprendė, kad bankrutuojančios UAB „Joanos avialinijos“ bankroto administratoriaus atskirasis skundas paduotas dėl neskundžiamos Vilniaus apygardos teismo 2012 m. birželio 28 d. nutarties, todėl atsisakė priimti atskirąjį skundą ir nutarė jį grąžinti padavusiam asmeniui.

29Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

30Vilniaus apygardos teismo 2012 m. birželio 28 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. balandžio 20 d. nutartimi UAB „Joanos... 5. 2012 m. gegužės 30 d. Vilniaus apygardos teisme buvo gautas BUAB „Joanos... 6. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. birželio 13 d. nutartimi patvirtino... 7. 2012 m. birželio 27 d. Vilniaus apygardos teisme buvo gautas BUAB „Joanos... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. birželio 28 d. nutartimi atsisakė priimti... 10. Teismas nutartyje pažymėjo, kad pagal CPK 334 straipsnio 1 dalies nuostatas... 11. Teismas pažymėjo, kad nei CPK, nei bankroto procedūras reglamentuojančiame... 12. III. Atskirojo skundo argumentai... 13. Atskiruoju skundu atsakovo BUAB „Joanos avialinijos“ bankroto... 14. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:... 15. 1. Skundžiama nutartis gali būti atskirojo skundo objektu ir gali būti... 16. 2. Kadangi teismas neskiria pakankamai lėšų administratoriaus funkcijoms... 17. 3. Teismo nutartis dėl administravimo išlaidų iki pirmojo kreditorių... 18. Atsiliepimų į atskirąjį skundą negauta.... 19. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 20. Atskirasis skundas atmestinas. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. birželio 28... 21. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 22. Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK įtvirtintas taisykles, išskyrus... 23. Byloje nagrinėjamas ginčas dėl atsisakymo priimti bankrutuojančios UAB... 24. Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 7 punkto... 25. Nagrinėjamu atveju, teisėjų kolegija nesutinka su atskirojo skundo... 26. Teisėjų kolegija pažymi, jog Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra... 27. Taip pat teisėjų kolegija pažymi, jog teisė skųsti teismo nutartį, kuria... 28. Šioje nutartyje išdėstytų argumentų pagrindu teisėjų kolegija daro... 29. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 30. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. birželio 28 d. nutartį palikti nepakeistą....