Byla 2A-604/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Artūro Driuko (kolegijos pirmininkas), Kazio Kailiūno ir Viginto Višinskio (pranešėjas),

2sekretoriaujant Vaidai Stepanavičiūtei,

3dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui Andriui Juoniui,

4viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės statyba“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. kovo 16 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-1724-232/2009 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Tarptautinė statybos korporacija“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės statyba“ dėl skolos už atliktus statybos rangos darbus ir delspinigių priteisimo bei atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės statyba“ priešieškinį ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Tarptautinė statybos korporacija“ dėl delspinigių priteisimo, dalyvaujant tretiesiems asmenims Alstom Power Sweden AB ir akcinei bendrovei „Lietuvos elektrinė“.

5Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

6Ieškovas UAB „Tarptautinė statybos korporacija“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui AB „Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės statyba“, prašydamas priteisti iš atsakovo 1 370 099,87 Lt skolos už atliktus statybos rangos darbus, 291 629,94 Lt delspinigių, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

7Nurodė, kad 2007 m. liepos 19 d. tarp šalių buvo sudaryta statybos subrangos sutartis Nr. 07/07/19-1 (toliau - Sutartis), pagal kurią ieškovas (subrangovas) įsipareigojo atlikti AB „Lietuvos elektrinė“ teritorijoje pastato, projektinėje dokumentacijoje pažymėtų indeksu „WFGD 7“, statybos rangos darbus, nurodytus prie Sutarties pridėtoje ir šalių patvirtintoje sąmatoje. Užsakovas pagal sutartį su atsakovu (generaliniu rangovu) – Alstom Power Sweden AB. Šalys susitarė dėl 4 994 475,2 Lt dydžio sutarties kainos be PVM už visus atliktus darbus apmokėjimo. Pagal Sutarties 7.4 punktą atsakovas privalėjo sumokėti už ieškovo atliktus statybos rangos darbus per 45 dienas nuo atliktų darbų akto ir teisingos sąskaitos faktūros gavimo dienos, jei gautos lėšos iš užsakovo Alstom Power Sweden AB. Ieškovas tinkamai ir laiku vykdė savo sutartinius įsipareigojimus, atliko statybos rangos darbus bei perdavė juos atsakovui. Atsakovas juos priėmė, pasirašymas atliktų darbų aktus bei pažymas apie atliktų darbų vertę, tačiau jų pagrindu ieškovo išrašytų PVM sąskaitų- faktūrų pilnai neapmokėjo. 2007 m. rugpjūčio 9 d. tarp ginčo šalių buvo pasirašytas atliktų darbų aktas Nr. 72 ir pažyma apie atliktų darbų išlaidų vertę Nr. 37 bei jų pagrindu išrašyta PVM sąskaita faktūra 1 161 176,74 Lt sumai. 2007 m. rugpjūčio 20 d. tarp ginčo šalių buvo pasirašytas atliktų darbų aktas Nr. 73 ir pažyma apie atliktų darbų išlaidų vertę Nr. 38 bei jų pagrindu išrašyta PVM sąskaita faktūra 816 490,52 Lt sumai. Be to, ieškovas 2007 m. rugsėjo 28 d. išrašė atsakovui PVM sąskaitą faktūrą 849,60 Lt sumai už krano nuomą. Pagal minėtas PVM sąskaitas faktūras atsakovas ieškovui sumokėjo 608 416,89 Lt ir liko skolingas 1 370 099,87 Lt. Atsakovas, siekdamas išvengti savo sutartinių prievolių įvykdymo, ėmė reikšti pretenzijas ieškovui dėl tariamų Sutarties pažeidimų, o 2007 m. lapkričio 14 d. pateikė ieškovui pranešimą dėl Sutarties nutraukimo. Ieškovas, nesutikdamas su minėtu pranešimu, 2007 m. lapkričio 21 d. informavo atsakovą, kad sutartis nutraukiama ieškovo iniciatyva, ir nustatė terminą įvykdyti Sutartį, tačiau atsakovas savo įsipareigojimų neįvykdė. Visos atsakovo pretenzijos ieškovui dėl atliktų darbų trūkumų buvo pareikštos pasibaigus sutartinės prievolės sumokėti už ieškovo atliktus statybos rangos darbus įvykdymo terminui bei pažeidus Sutarties 7.2. punkte nustatytą 5 dienų terminą pretenzijoms pareikšti, skaičiuojamą nuo atliktų darbų priėmimo-perdavimo pateikimo dienos. Užsakovas Alstom Power Sweden AB yra priėmęs iš atsakovo ieškovo atliktus darbus, sumokėjęs sutartą kainą ir jokių pretenzijų atsakovui dėl jų nėra pareiškęs. Kadangi šalys Sutarties 9.1 punkte susitarė dėl 0,2 procentų dydžio delspinigių už kiekvieną uždelstą atsiskaitymo dieną mokėjimo, atsakovas privalo sumokėti ieškovui 291 629,94 Lt delspinigių pagal byloje pateiktą įsiskolinimo ir delspinigių skaičiavimo lentelę.

8Atsakovas AB „Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės statyba“ su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti. Nurodė, kad ieškinys negali būti tenkinamas dėl to, kad ieškovas yra padaręs eilę Sutarties sąlygų pažeidimų, kas suteikė atsakovui teisę sulaikyti piniginius mokėjimus. Perduodamas darbus atsakovui, ieškovas nepateikė darbus lydinčių dokumentų, kas sudaro sutartinį mokėjimų sulaikymo pagrindą (Sutarties 7.10 p.). Kadangi ieškovo pateikti atliktų darbų aktai, PVM sąskaitos faktūros buvo suderintos pažeidžiant Sutarties sąlygas, jų suderinimo faktas negali būti pripažįstamas neginčijamu pagrindu atlikti piniginius mokėjimus už nekokybiškai atliktus darbus. Ieškovas, gavęs atsakovo pretenzijas, nepašalino padarytų darbų trūkumų, kas taip pat sąlygojo mokėjimų sulaikymo teisės atsakovui atsiradimą (Sutarties 7.10 p.). Tai, jog atsakovo pretenzijos ieškovui buvo pareikštos pasibaigus 5 dienų terminui, nepašalina atsakovo teisės jas pareikšti po šio termino, nes Sutarties 5.2.1 punkte numatyta ieškovo pareiga ištaisyti defektus, nustatytus tiek iki baigiamojo darbų priėmimo-perdavimo akto patvirtinimo, tiek objekto garantiniu laikotarpiu. Be to, atsakovo teisę sustabdyti piniginius mokėjimus sąlygojo ir tai, kad ieškovas sistemingai pažeidinėjo Sutarties nuostatas, susijusias su darbų vykdymo terminais. Nurodė, jog ieškovo prašomos priteisti netesybos yra aiškiai per didelės.

9Atsakovas AB „Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės statyba“ pareiškė priešieškinį, kuriuo prašė priteisti iš ieškovo 194 484,90 Lt delspinigių, 6 procentų dydžio procesines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad, įpusėjus Sutarties vykdymui, ieškovas pradėjo vėluoti atlikinėti darbus ir iki pat Sutarties nutraukimo momento nebeperdavė atsakovui jokių darbų. Sutarties nuostatų, susijusių su darbų vykdymo terminais, pažeidimas, vadovaujantis Sutarties 9.2 punktu, yra ieškovo civilinės atsakomybės atsiradimo pagrindas. Pagal Grafiko 8 punktą ieškovas privalėjo priduoti atsakovui Ašies 6A-6E montavimo darbus iki 2007 m. 36 savaitės vidurio, t. y. iki 2007 m. rugsėjo 6 d., tačiau jam iki šiol to nepadarius, iš jo priteistini iki 0,11 procentų dydžio sumažinti delspinigiai, skaičiuotini už kiekvieną pradelstą atsiskaityti dieną nuo bendros Sutarties kainos (5 893 480,74 Lt) nuo 2007 m. spalio 17 d. iki 2007 m. lapkričio 15 d., kai buvo nutraukta Sutartis.

10Tretysis asmuo Alstom Power Sweden AB atsiliepimu į ieškinį prašė tenkinti ieškovo pareikštus ieškinio reikalavimus. Nurodė, jog jis kaip užsakovas yra sumokėjęs atsakovui AB „Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės statyba“ už Elektrinės projekto 7 katilo gamybos darbus visas ieškovui Sutarties pagrindu mokėtinas pinigų sumas ir neturi jokių pretenzijų dėl ieškovo atliktų darbų kokybės. Nurodė, jog ieškovo (subrangovo) atlikti darbai pagal atliktų darbų aktus yra pilnai ir tinkamai įvykdyti, perduoti atsakovui (generaliniam rangovui), o atsakovas juos tinkamai perdavė trečiajam asmeniui (užsakovui).

11Tretysis asmuo AB „Lietuvos elektrinė“ prašė bylą nagrinėti teismo nuožiūra.

12Vilniaus apygardos teismas 2009 m. kovo 16 d. sprendimu ieškinį tenkino, o priešieškinį atmetė. Teismas nusprendė priteisti iš atsakovo AB „Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės statyba“ ieškovo UAB „Tarptautinė statybos korporacija“ naudai 1 370 099, 87 Lt įsiskolinimo, 291 629,94 Lt delspinigių, 30365,30 Lt bylinėjimosi išlaidų ir 6 procentų dydžio metines palūkanas, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. 2008 m. sausio 24 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Teismas pripažino, jog atsakovas pažeidė savo sutartinę prievolę atsiskaityti su ieškovu už jo atliktus statybos rangos darbus, kadangi nustatė, jog atsakovas 2007 m. rugpjūčio 9 d. ir 2007 m. rugpjūčio 20 d. pasirašė priėmimo perdavimo aktus Nr. 72 ir 73 bei pažymas apie atliktų darbų vertę Nr. 37 ir 38, kurių pagrindu jam ieškovas išrašė PVM sąskaitas faktūras. Pasirašydamas minėtus aktus, atsakovas nereiškė jokių pretenzijų ieškovui dėl darbų kokybės, terminų, dokumentų ar jų kalbos. Atsakovas jokių pastabų nepareiškė ir vėliau, per šalių Sutarties 7.2. punkte nustatytą 5 dienų terminą, skaičiuojamą nuo atliktų darbų priėmimo-perdavimo pateikimo dienos. Teismas iš ieškovo pateikto šalių susirašinėjimo sprendė, kad pretenziją atsakovas ieškovui pateikė tik suėjus mokėjimo terminui, t. y. 2008 m.spalio 9 d.. Teismas iš trečiojo asmens Alstom Power Sweden AB paaiškinimų nustatė, kad atsakovas buvo pateikęs jam kaip užsakovui sąskaitą Nr. KHS 1042884, išrašytą 1 161 176,64 Lt sumai, apmokėti už subrangovui pavestus darbus ir ši suma atsakovui buvo sumokėta dar 2007 m. liepos 12 d.. Be to, 2007 m. rugpjūčio 20 d. atsakovas pateikė trečiajam asmeniui sąskaitą faktūrą Nr. ICC 2001068, išrašytą 816 490,52 Lt sumai, kurią šis taip pat apmokėjo. Teismas atmetė atsakovo atsikirtimus dėl atliktų darbų kokybės ar dokumentacijos neatitikimo, kadangi iš trečiojo asmens (užsakovo) paaiškinimų nustatė, kad visi ieškovo (subrangovo) darbai yra atlikti tinkamai ir jis neturi ieškovui jokių pretenzijų bei yra pilnai atsiskaitęs su atsakovu. Teismas, spręsdamas dėl darbų atlikimo termino, tiek iš liudytojo paaiškinimo, tiek iš pateikto susirašinėjimo nustatė, kad pats atsakovas vėlavo priduoti statybos aikštelę, išlieti pamatus, ant kurių turėjo būti statomos konstrukcijos, o užsakovai dėl terminų jokių pretenzijų šalims nereiškė. Teismas atmetė kaip nepagrįstus atsakovo argumentus, kad ieškovo prašoma priteisti delspinigių suma yra per didelė. Teismas pažymėjo, jog atsakovas turėjo galimybę ilgą laiką (daugiau nei metus) naudotis ieškovui priklausančiomis lėšomis, o procesinės palūkanos, kurios priteistinos ieškovui nuo bylos iškėlimo teisme dienos, palyginus, pavyzdžiui, su bankų verslui teikiamų kreditų palūkanomis, nustatytomis bylos nagrinėjimo metu, yra laikytinos nedidelėmis, atsakovas, iš anksto gavęs iš užsakovo apmokėjimą už subrangos darbus, nepagrįstai ilgai užtęsė atsiskaitymą, stengėsi visais įmanomais būdais užtęsti ir teismo procesą, pareikšdamas akivaizdžiai nepagrįstus prieštaravimus, vėliau pareikšdamas priešieškinį ir jį keisdamas. Teismas nurodė, kad dėl ieškovo prašomų priteisti delspinigių dydžio šalys buvo susitarusios Sutartyje abiejų šalių suderinta valia. Abi šalys yra versle dalyvaujantys ir pakankamą patirtį turintys juridiniai asmenys, todėl nėra pagrindo manyti, kad viena iš šalių galėjo kaip nors primesti kitai nenaudingas sąlygas. Teismas pažymėjo, kad, reikšdamas prieštaravimus, atsakovas rėmėsi nekokybiškai atliktais darbais, pavėlavimu bei nepateikta jam dokumentacija ir nekėlė jokių klausimų dėl dokumentų kalbos. Teismas atmetė kaip nepagrįstus atsakovo priešieškinio reikalavimus, nes nustatė, kad teismo posėdyje, vykusiame 2008 m. rugsėjo 23 d., atsakovo atstovas pripažino, kad atsakovas niekam nemokėjo delspinigių dėl pavėluoto kolonų pastatymo bei neturėjo kitų nuostolių.

13Atsakovas UAB „Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės statyba“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2009 m. kovo 16 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti bei tenkinti priešieškinio reikalavimus. Mano, kad sprendimas yra absoliučiai nemotyvuotas bei nepagrįstas nei faktine, nei teisine prasme. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

141. Teismas, tenkindamas ieškinio reikalavimus, nepagrįstai ir nemotyvuotai atmetė atsakovo argumentą, kad atsakovui nėra pateikti visi atliktų rangos darbų dokumentai, dėl ko, vadovaujantis Sutarties 7.7 punktu, darbai negalėjo būti laikomi tinkamai atlikti ir visiškai perduoti atsakovui. Teismas neįvertino atsakovo argumento, kad visi ieškovo atsakovui pateikti darbų dokumentai neatitinka jiems keliamų kalbos reikalavimų, kadangi pagal Sutarties 7.7 punktą visi išvardinti dokumentai turėjo būti pateikiami „kaip vienas rinkinys būklei „kaip pastatyta“ 2 egz. anglų-lietuvių kalbomis“.

152. Teismas visiškai nepasisakė dėl atsakovo argumento, kad nemokėjimas ieškovui už atliktus darbus buvo grindžiamas priešpriešinės prievolės vykdymo sustabdymo institutu, aptartu CK 6.46 straipsnio 2 dalyje.

163. Teismas, spręsdamas dėl priteistinų delspinigių dydžio, nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos praktikos, priteisinėjant sutartines netesybas. Teismo išvada, kad atsakovas turėjo galimybę ilgą laiką naudotis ieškovui priklausančiomis lėšomis, yra nepagrįsta teisine prasme, kadangi delspinigiai yra skaičiuojami iki sutarties nutraukimo arba kreipimosi į teismą momento. Vėliau ieškovo nuostolių kompensavimo funkciją atlieka procesinės palūkanos. Teismas nepagrįstai nurodė, kad ieškovo prašomos priteisti procesinės palūkanos yra kelis kartus mažesnės už kredito įstaigų teikiamų paskolų palūkanas, kadangi prašomų priteisti procesinių palūkanų dydį pasirinko pats ieškovas.

174. Teismas, atmesdamas priešieškinio reikalavimus, nepasisakė, dėl kokių faktinių priežasčių ar teisinių pagrindų jis nutarė apriboti Sutartyje nurodytą atsakovo kaip generalinio rangovo teisę reikalauti priteisti iš ieškovo delspinigius už ne laiku atliktus darbus.

18Ieškovas UAB „Tarptautinė statybos korporacija“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo skundą atmesti, o Vilniaus apygardos teismo 2009 m. kovo 16 d. sprendimą palikti nepakeistą. Teismas tinkamai motyvavo, kodėl atmetė atsakovo argumentus dėl tariamo rangos darbus lydinčių dokumentų nepateikimo, kadangi atsakovas, be pastabų pasirašęs darbų perdavimo priėmimo aktą ir per Sutarties 5.2 punkte nustatytą 5 dienų terminą nepareiškęs pretenzijų, prarado galimybę vėliau remtis trūkumų faktu. Ieškovui neturint priešpriešinės pareigos atsakovo atžvilgiu, atsakovas neturėjo teisės sustabdyti prievolės atsiskaityti su ieškovui įvykdymą. Teismas tinkamai motyvavo, kodėl nemažina priteisiamų delspinigių dydžio ir nenukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikos Šiuo metu vien tik metinė vidutinė tarpbankinių palūkanų norma (VILIBOR) sudaro 9,02 proc., o bankas, skolindamas pinigų sumas verslo subjektams, priskaičiuoja didelę banko maržą, o neretai ir atsisako suteikti kreditą. Teismas sprendime nurodė priešieškinio atmetimo priežastis ir jas tinkamai motyvavo. Delspinigiai atlieka nuostolių kompensavimo funkciją, o vėlavimas atlikti statybos rangos darbus nagrinėjamu atveju buvo sąlygotas apelianto neveikimu ir jis dėl to nepatyrė jokių nuostolių, kadangi užsakovai nereiškė jokių pretenzijų dėl vėlavimo atlikti darbus.

19Tretysis asmuo AB „Lietuvos elektrinė“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. kovo 16 d. sprendimo teismo teisėtumo ir pagrįstumo spręsti teismo nuožiūra.

20Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

21Vadovaujantis LR CPK 320 straipsnio 1 dalimi, bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstosios dalies ir analizuoja apeliaciniame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Skundžiamo pirmosios instancijos teismo sprendimo absoliučių negaliojimo pagrindų nenustatyta (LR CPK 329 str. 2 d.).

22Atsakovas UAB „Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės statyba“ apeliaciniu skundu skundžia Vilniaus apygardos teismo 2009 m. kovo 16 d. sprendimą, kuriuo buvo tenkinti ieškovo UAB „Tarptautinė statybos korporacija“ ieškinio ir atmesti atsakovo priešieškinio reikalavimai. Apeliacinio skundo pagrindą sudaro apelianto argumentai dėl netinkamo įrodymų vertinimo, konstatuojant, kad ieškovas tinkamai įvykdė savo sutartines prievoles, o taip pat dėl nukrypimo nuo teismų praktikoje priteisiamo delspinigių dydžio.

23Iš bylos medžiagos, ginčo šalių, trečiojo asmens generalinio rangovo Alstom Power Sweden AB ir užsakovo AB Lietuvos elektrinė atstovų paaiškinimų nustatyta, kad statybos rangos darbai, kuriuos atliko ieškovas kaip subrangovas, buvo perduoti užsakovui, užsakovas juos priėmė ir atsiskaitė, nepareikšdamas jokių pretenzijų, susijusių su rangos sutarties vykdymu nei generaliniam rangovui, nei subrangovui. Todėl atmestini kaip nepagrįsti apeliacinio skundo argumentai dėl ieškovo, kaip subrangovo, netinkamo prievolių pagal subrangos sutartį vykdymo. Nesant užsakovo pretenzijų dėl jam perduotų darbų ir dokumentacijos, darytina išvada, kad užsakovą tenkina darbų rezultatas ir jam pateikti dokumentai, susiję su rangos darbų atlikimu. Todėl nagrinėjamu atveju nėra pagrindo pripažinti, jog būtina ieškovo tinkamo prievolių pagal subrangos sutartį įvykdymo sąlyga yra dokumentų perdavimas atsakovui. Pats atsakovas, perduodamas objektą generaliniam rangovui ir užsakovui, pripažino, kad darbai atlikti laikantis rangos sutarties sąlygų.

24Atsakovas apeliaciniu skundu ginčija pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą toje dalyje, kuria teismas atmetė priešieškinio reikalavimus dėl 194 484,90 Lt delspinigių už ieškovo ne laiku atliktus darbus, gaminant ir montuojant Absorberio Nr.7 pastatą, projektinėje dokumentacijoje pažymėtą indeksu WFGD 7. Pažymėtina, jog šio priešieškinio reikalavimo tenkinimas galimas tik įrodžius ieškovo kaltę dėl vėlavimų laiku atlikti sutartyje numatytus darbus. Iš bylos medžiagos matyti, kad pats atsakovas vėlavo priduoti statybos aikštelę, išlieti pamatus, ant kurių turėjo būti statomos konstrukcijos, užsakovai dėl terminų jokių pretenzijų šalims nereiškė. Be to, generaliniam rangovui vėluojant pateikti dalį įrengimų, ieškovas negalėjo laiku pradėti ir baigti numatytus darbus. Kaip matyti iš šalių susirašinėjimo (3 t., b.l. 71), absorberio pastato darbų pradžia vėlavo, kadangi statyboje turėjo būti laikomasi darbų sekos: pirmiausia, montuojamos išorinės absorberio atramos ir kiautas, vėliau – vidinė absorberio atrama bei vidinė absorberio įranga, galiausiai, lygiagrečiai montuojamas absorberio pastatas ir dūmų įėjimo bei išėjimo gaubtai. Kadangi Alstom Power Sweden AB vėlavo apteikti absorberio vidinę įrangą, nebuvo galima pradėti absorberio pastato metalo konstrukcijų montavimo darbų.

25Bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme 2008 m. rugsėjo 23 d. įvykusio teismo posėdžio metu atsakovo atstovas pripažino, kad atsakovas dėl pavėluoto kolonų pastatymo niekam jokių delspinigių nemokėjo ir neturėjo jokių kitų nuostolių (3 t., b.l. 9-10). Šie įrodymai patvirtina, kad darbai buvo atliekami atsiliekant nuo grafiko ne dėl ieškovo kaltės. Todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė priešieškinio reikalavimus.

26Teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstą apeliacinio skundo argumentą, kad atsakovas, vadovaujantis CK 6.46 straipsnio 2 dalimi, turėjo teisę sustabdyti mokėjimus ieškovui už jo pagal subrangos sutartį atliktus darbus. Pažymėtina, jog priešpriešinės prievolės vykdymo sustabdymas galimas tik nustačius skolininko ir kreditoriaus priešpriešinių pareigų egzistavimą ir jų ryšį, pateisinantį prievolės vykdymo sustabdymą. Nagrinėjamu atveju atsakovas neįrodė, kad ieškovas dėl savo kaltės pažeidė subrangos sutartyje numatytų darbų atlikimo terminus.

27Apeliaciniu skundu atsakovas ginčija pirmosios instancijos teismo sprendimu priteistų delspinigių dydį, nurodydamas, kad nagrinėjamu atveju buvo nukrypta nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikos, suformuotos sutartinių netesybų klausimu. Šis argumentas pagrįstas.

28Netesybos – tai prievolių netinkamo ir nesavalaikio vykdymo pasekmė, kurios tikslas – kompensuoti kreditoriaus dėl to patirtus nuostolius (CK 6.73 str., 6.258 str.). CK 6.73 straipsnio 2 dalyje ir 6.258 straipsnio 3 dalyje įtvirtintos nuostatos, kad netesybos yra įskaitomos į nuostolius, reiškia tai, jog netesybos atlieka ne baudinę, o kompensuojamąją funkciją. Toks netesybų ir nuostolių santykio aiškinimas yra suformuotas ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2005 m. spalio 19 d. nutartis byloje AB „Kauno energija“ v. AB „Lietuvos dujos“, bylos Nr. 3K-7-378/2005; 2005 m. rugsėjo 19 d. nutartis VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija v. UAB „Ferteksos transportas“, bylos Nr. 3K-3-400/2005, 2003 m. lapkričio 5 d. nutartis byloje UAB „Glass Market“ v. UAB „Lygiakraštis“, bylos Nr. 3K-3-1070/2003, ir kt.). Tačiau netesybos negali būti priemonė vienai iš šalių piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita. Jeigu netesybos aiškiai per didelės arba neprotingai didelės, teismas turi teisę savo nuožiūra jas sumažinti tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo arba netinkamo įvykdymo (CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.).

29Kadangi sutartimi nustatytos netesybos yra skirtos kreditoriaus nuostoliams atlyginti, jos pripažįstamos tam tikra skolininko civilinės atsakomybės forma. Teismų praktikoje pripažįstama, kad sutartinės atsakomybės proporcijų keitimas kartu reiškia ir šalių sutarties keitimą. Teismui keičiant (mažinant) sutarties netesybas kaip civilinę atsakomybę turi būti atsižvelgiama į CK 6.223 straipsnio nuostatas dėl sutarties keitimo. Pagal CK 6.223 straipsnio 2 dalį teismo sprendimu vienos iš šalių reikalavimu sutartis gali būti pakeista įstatymų nustatytais atvejais. Vienas iš tokių sutarties keitimo atvejų įtvirtintas CK 6.228 straipsnyje. Jame nustatyta teismo teisė pašalinti esminę šalių nelygybę, kai sudarant sutartį vienai šaliai nepagrįstai suteiktas perdėtas pranašumas. Šis straipsnis kartu su CK 6.73 straipsnio 2 dalimi, 6.258 straipsnio 3 dalimi taikytinas mažinant sutartimi nustatytų netesybų dydį ir nustatant protingą ir pagrįstą kreditoriaus ir skolininko interesų balansą. Pakeista sutartis ar jos sąlyga turi atitikti sąžiningumo ir protingus sąžiningos verslo praktikos reikalavimus (CK 6.228 str. 2 d.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. lapkričio 19 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Schmitz Cargobull Baltic“ v. UAB „Vilniaus universaliųjų metalo konstrukcijų gamykla“, bylos Nr. 3K-3-503/2007).

30Minėta, kad dėl atliekamos kompensuojamosios funkcijos netesybos negali būti sumažintos tiek, jog taptų mažesnės už nuostolius, atsiradusius dėl prievolės nevykdymo ar netinkamo vykdymo. Tokios minimalios netesybų dydžio ribos nustatymas nereiškia, kad netesybos turi sutapti su minimaliais nuostoliais ar nuostoliais. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą praktiką netesybų įskaitymas į nuostolius nesudaro pagrindo visais atvejais sumažinti sutartines netesybas iki minimalių ar įrodytų nuostolių dydžio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2006 m. rugsėjo 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-367), 2007 m. lapkričio 19 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Schmitz Cargobull Baltic“ v. UAB „Vilniaus universaliųjų metalo konstrukcijų gamykla“, bylos Nr. 3K-3-503/2007, 2007 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje J. N. v. T. M.ir V. M., bylos Nr. 3K-7-304/2007). Priešingu atveju, būtų paneigta netesybų, kaip prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonės, reikšmė ir pažeistas sutarčių laisvės principas (CK 1.2 str. 1 d., 6.156 str.).

31Teismas, nustatydamas, ar pagal CK 6.73 ir 6.258 straipsnių nuostatas yra pagrindas netesybas pripažinti neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas, iki kokio dydžio netesybos mažintinos, turėtų vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, įvertinti visas reikšmingas šiam klausimui spręsti bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.) ir stengtis nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. kovo 5 d. nutartis civilinėje byloje Škotijos firma „Forthmill Limited“ v. UAB „Pakrijas, bylos Nr. 3K-3-85/2007; 2007 m. lapkričio 19 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Schmitz Cargobull Baltic“ v. UAB „Vilniaus universaliųjų metalo konstrukcijų gamykla“, bylos Nr. 3K-3-503/2007). Toks vertinimas turi būti atliekamas kiekvienoje individualioje byloje. Priklausomai nuo faktinės situacijos, tas pats netesybų dydis (procentine ar pinigine išraiška) vienu atveju gali būti pripažintas tinkamu, o kitu – aiškiai per dideliu. Dėl to ir teismų praktikoje negali būti vieno konkretaus dydžio, kuris neabejotinai reikštų, kad netesybos neatitinka įstatymuose numatytų kriterijų ir turi būti mažinamos.

32Nagrinėjamu atveju ginčo šalys 2007 m. liepos 19 d. Statybos subrangos sutarties Nr. 07/07/19-1 9.1 ir 9.2 punktuose susitarė dėl 0,2 procentų dydžio delspinigių už kiekvieną dieną mokėjimo už nesavalaikius mokėjimus ir nesavalaikį darbų atlikimą pagal kalendorinį darbų grafiką. Be to, šalys susitarė, kad visos baudos, delspinigiai, visi kiti generalinio rangovo nuostoliai atsiradę subrangovui pažeidus šią sutartį, perkeliami subrangovui.

33Teismų praktikoje pripažįstama, kad kreditoriaus minimalius nuostolius kompensuoja 0,02 procentų dydžio delspinigiai už kiekvieną skolininko pradelstą atsiskaityti dieną. Tačiau netesybų sumažinimas iki tokio dydžio kiekvieną kartą, kai iškyla netesybų priteisimo klausimas, paneigtų sutarties šalių valią ir jų galimybę susitarti dėl atsakomybės už sutartinių prievolių nevykdymą ar netinkamą vykdymą ir koreguotų sutarties nuostatas labiau, nei to reikia pagal sąžiningos verslo praktikos reikalavimus (CK 6.228 str. 2 d.). Teisėjų kolegija pripažįsta, jog skundžiamu pirmosios instancijos teismo sprendimu priteistos netesybos yra aiškiai per didelės, nes, atsižvelgiant į ieškovo delspinigių apskaičiavimo lentelėje nurodytą pradelstą atsiskaitymo terminą (vidutiniškai apie 2,5 mėnesio), priteista delspinigių suma sudaro net 21 procentą pagrindinės skolos (1 t., b.l. 18). Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į CK 6.73 straipsnio 2 dalyje teismui suteiktą teisę sumažinti netesybas, jei jos yra aiškiai per didelės, o taip pat atsižvelgdama į šalių interesų pusiausvyros, teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus (CK 1.5 straipsnis), pripažįsta, jog ieškovo interesus, atsižvelgiant į priteistos pagrindinės skolos dydį ir pradelstą prievolės įvykdymo terminą, nagrinėjamu atveju atitinka 100 000 Lt dydžio delspinigių priteisimas. Šis netesybų dydis, byloje nesant įrodymų apie didesnius ieškovo patirtus nuostolius, atsakovui laiku neatsiskaičius už ieškovo atliktus rangos darbus, visiškai padengia ieškovo minimalius nuostolius, kurių dydį atitinka 0,02 procentų dydžio delspinigiai už kiekvieną skolininko pradelstą atsiskaityti dieną arba CK 6.210 straipsnio 2 dalyje įtvirtintos 6 procentų dydžio metinės palūkanos.

34Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija pripažįsta, jog bylą nagrinėjęs pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė ir aiškino materialinės teisė normas bei tinkamai vertino byloje esančius įrodymus, spręsdamas dėl generalinio rangovo sutartinės prievolės atsiskaityti su subrangovu už jo atliktus subrangos darbus egzistavimo, o taip pat pagrįstai atmetė atsakovo priešieškinio reikalavimą dėl subrangovo atsakomybės už subrangos darbų atlikimo terminų pažeidimą. Tačiau pirmosios instancijos teismo sprendimas keistinas, teisėjų kolegija pripažinus, jog, vadovaujantis CK 6.73 straipsnio 2 dalimi, 1.5 straipsniu, nagrinėjamu atveju yra pagrindas sumažinti priteistinų netesybų dydį iki 100 000 Lt.

35Pakeitus Vilniaus apygardos teismo 2008 m. kovo 16 d. sprendimą, teisėjų kolegija atitinkamai išsprendžia ir bylinėjimosi išlaidų paskirstymo tarp šalių klausimą. Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisykle, ieškovui jo turėtos bylinėjimosi išlaidos priteisiamos iš atsakovo proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui iš ieškovo – proporcingai teismo atmestų reikalavimų daliai. Ieškovo pareikštų ieškinio reikalavimų bendra suma – 1 661 729,81 Lt. Sumažinus ieškovo prašomų priteisti delspinigių dydį iki 100 000 Lt, bendra tenkintų ieškinio reikalavimų suma sudaro 1 470 099,87 Lt. Taigi tenkintų ieškinio reikalavimų dalis sudaro 88 procentus, o atmestų – 12 procentų. Į šias dalis atsižvelgtina sprendžiant bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimą.

36Kadangi ieškovas už ieškinį sumokėjo 20 617,30 Lt žyminio mokesčio (5912,01 Lt + 14 705,29 Lt) (1 t. b.l. 3, 2 t., b.l. 6), iš atsakovo ieškovui priteistina 18 143,22 Lt dydžio už ieškinį sumokėto žyminio mokesčio dalis (20 617,30 Lt x 88 proc.). Kadangi nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme, ieškovas turėjo 30 365,30 Lt išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu (2 t., b.l. 135-149), atsižvelgiant į tenkintų ieškinio reikalavimų dalį, pripažintina, jog ieškovas turi teisę į 26 721,46 Lt šių išlaidų atlyginimą (30 365,30 Lt x 88 proc.).

37Atsakovas AB „Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės statyba“ už apeliacinį skundą sumokėjo 22 592 Lt žyminio mokesčio, kadangi ginčijama suma – 1 859 161,39 Lt (3 t., b.l. ). Atsižvelgiant į tai, kad tenkinta apeliacinio skundo dalis sudaro 10 procentų (100 proc. – (1 667 531,45 Lt x 100 proc. : 1 859 161,39 L)), iš ieškovo atsakovui priteistina 2259,2 Lt dydžio už apeliacinį skundą sumokėto žyminio mokesčio dalis.

38Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

39Pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2009 m. kovo 16 d. sprendimo dalį, kuria iš atsakovo akcinės bendrovės „Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės statyba“ (įmonės kodas ( - )) ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Tarptautinė statybos korporacija“ (įmonės kodas ( - )) naudai priteista 291 629,94 Lt delspinigių bei išspręstas bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimas.

40Sumažinti iš atsakovo akcinės bendrovės „Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės statyba“ (įmonės kodas ( - )) ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Tarptautinė statybos korporacija“ (įmonės kodas ( - )) naudai priteistų delspinigių dydį iki 100 000 Lt (vieno šimto tūkstančių Lt).

41Sumažinti iš atsakovo akcinės bendrovės „Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės statyba“ ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Tarptautinė statybos korporacija“ naudai priteistą už ieškinį sumokėtą žyminį mokestį iki 18 143,22 Lt (aštuoniolikos tūkstančių vieno šimto keturiasdešimt trijų Lt 22 ct) ir išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu pirmosios instancijos teisme – iki 26 721,46 Lt (dvidešimt šešių tūkstančių septynių šimtų dvidešimt vieno Lt 46 ct).

42Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą.

43Priteisti iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Tarptautinė statybos korporacija“ atsakovui akcinės bendrovės „Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės statyba“ 2259,2 Lt (dviejų tūkstančių dviejų šimtų penkiasdešimt devynių Lt 20 ct) dydžio už apeliacinį skundą sumokėto žyminio mokesčio dalį.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. sekretoriaujant Vaidai Stepanavičiūtei,... 3. dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui Andriui Juoniui,... 4. viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 5. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 6. Ieškovas UAB „Tarptautinė statybos korporacija“ kreipėsi į teismą su... 7. Nurodė, kad 2007 m. liepos 19 d. tarp šalių buvo sudaryta statybos subrangos... 8. Atsakovas AB „Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės statyba“ su ieškiniu... 9. Atsakovas AB „Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės statyba“ pareiškė... 10. Tretysis asmuo Alstom Power Sweden AB atsiliepimu į ieškinį prašė tenkinti... 11. Tretysis asmuo AB „Lietuvos elektrinė“ prašė bylą nagrinėti teismo... 12. Vilniaus apygardos teismas 2009 m. kovo 16 d. sprendimu ieškinį tenkino, o... 13. Atsakovas UAB „Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės statyba“ apeliaciniu... 14. 1. Teismas, tenkindamas ieškinio reikalavimus, nepagrįstai ir nemotyvuotai... 15. 2. Teismas visiškai nepasisakė dėl atsakovo argumento, kad nemokėjimas... 16. 3. Teismas, spręsdamas dėl priteistinų delspinigių dydžio, nukrypo nuo... 17. 4. Teismas, atmesdamas priešieškinio reikalavimus, nepasisakė, dėl kokių... 18. Ieškovas UAB „Tarptautinė statybos korporacija“ atsiliepimu į... 19. Tretysis asmuo AB „Lietuvos elektrinė“ atsiliepimu į apeliacinį skundą... 20. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 21. Vadovaujantis LR CPK 320 straipsnio 1 dalimi, bylos nagrinėjimo apeliacine... 22. Atsakovas UAB „Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės statyba“ apeliaciniu... 23. Iš bylos medžiagos, ginčo šalių, trečiojo asmens generalinio rangovo... 24. Atsakovas apeliaciniu skundu ginčija pirmosios instancijos teismo sprendimo... 25. Bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme 2008 m. rugsėjo 23 d.... 26. Teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstą apeliacinio skundo argumentą, kad... 27. Apeliaciniu skundu atsakovas ginčija pirmosios instancijos teismo sprendimu... 28. Netesybos – tai prievolių netinkamo ir nesavalaikio vykdymo pasekmė, kurios... 29. Kadangi sutartimi nustatytos netesybos yra skirtos kreditoriaus nuostoliams... 30. Minėta, kad dėl atliekamos kompensuojamosios funkcijos netesybos negali būti... 31. Teismas, nustatydamas, ar pagal CK 6.73 ir 6.258 straipsnių nuostatas yra... 32. Nagrinėjamu atveju ginčo šalys 2007 m. liepos 19 d. Statybos subrangos... 33. Teismų praktikoje pripažįstama, kad kreditoriaus minimalius nuostolius... 34. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija pripažįsta, jog... 35. Pakeitus Vilniaus apygardos teismo 2008 m. kovo 16 d. sprendimą, teisėjų... 36. Kadangi ieškovas už ieškinį sumokėjo 20 617,30 Lt žyminio mokesčio... 37. Atsakovas AB „Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės statyba“ už... 38. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 39. Pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2009 m. kovo 16 d. sprendimo dalį, kuria... 40. Sumažinti iš atsakovo akcinės bendrovės „Kruonio hidroakumuliacinės... 41. Sumažinti iš atsakovo akcinės bendrovės „Kruonio hidroakumuliacinės... 42. Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą.... 43. Priteisti iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Tarptautinė statybos...