Byla 2-297/2012
Dėl skolos priteisimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Algirdo Gailiūno, Danutės Gasiūnienės ir Audronės Jarackaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), išnagrinėjusi atsakovo restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Erama“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. lapkričio 11 d. nutarties, kuria atsakovo atžvilgiu taikytos laikinosios apsaugos priemonės civilinėje byloje Nr. 2-7586-262/2011 pagal ieškovo L. C. ieškinį atsakovui restruktūrizuojamai uždarajai akcinei bendrovei bankui „Erama“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas L. C. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo RUAB „Erama“ 599 824 Lt skolos, 120 967,39 Lt delspinigių, 6 % palūkanų nuo priteistos sumos, skaičiuojant nuo pareigos mokėti atsiradimo dienos iki ieškinio pateikimo į teismą dienos (nuo 2010-02-21 iki 2010-09-03 33 298 Lt, nuo 2010-09-04 iki 2011-08-01 39 534 Lt), 6 % metinių palūkanų nuo priteistos sumos, skaičiuojant nuo ieškinio pateikimo teismui dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo dienos bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, jog 2008 m. lapkričio 13 d. su atsakovu sudarė Patalpų pirkimo-pardavimo sutartį, kurios pagrindu ieškovas atsakovui pervedė 917 824 Lt avansą. Bylos šalys 2009 m. kovo 27 d. sudarė susitarimą dėl ankstesnės Patalpų pirkimo-pardavimo sutarties nutraukimo, kurio pagrindu įsipareigojo grąžinti viena kitai visa, ką buvo gavusios pagal Patalpų pirkimo-pardavimo sutartį, tačiau atsakovas neatsiskaitė su ieškovu, suėjus susitarimu nustatytam bei pratęstam terminui. Pažymėjo, jog po daugkartinių raginimų priminimų atsakovas 2011 m. rugpjūčio - rugsėjo mėnesiais sumokėjo mažą dalį skolos – 8000 Lt.

4Reikalavimų užtikrinimui ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – atsakovo kilnojamojo ir nekilnojamojo turto bei piniginių lėšų, esančių atsakovo bankų sąskaitose ir/ar pas trečiuosius asmenis, areštą. Nurodė, kad ieškinio suma (793 623,59 Lt) yra didelė, atsakovas vengia tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus, todėl būtina taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2011 m. lapkričio 11 d. nutartimi patenkino ieškovo prašymą; nutarė areštuoti 793 623,59 Lt vertės atsakovui RUAB „Erama“ priklausantį kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, uždraudžiant jį parduoti, įkeisti ar kitais būdais perleisti kitiems asmenims, o jo nesant ar nepakankant – areštuoti atsakovo lėšas, esančias pas atsakovą arba trečiuosius asmenis, leidžiant atsiskaityti su ieškovu, mokėti mokesčius valstybei, socialinio draudimo įmokas bei atlyginimus darbuotojams.

7Teismas sprendė, kad ieškinio suma (793 623,59 Lt) yra didelė restruktūrizuojamo juridinio asmens atžvilgiu, todėl yra reali grėsmė, kad teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

8III. Atskirojo skundo argumentai ir atsiliepimo į jį argumentai

9Atskiruoju skundu atsakovas prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. lapkričio 11 d. nutartį. Skundą grindžia šiais argumentais:

101. Atsakovui 209 m. kovo 16 d. nutartimi iškelta restruktūrizavimo byla, o 2010 m. birželio 10 d. įsiteisėjo teismo nutartis, kuria patvirtintas restruktūrizavimo planas, todėl, taikant laikinąsias apsaugos priemones būtina atsižvelgti į Įmonių restruktūrizavimo (toliau – ĮRĮ) nuostatas, kuriomis draudžiama išieškoti skolas iš restruktūrizuojamos įmonės, o kreditorių reikalavimų tenkinimas galimas tik restruktūrizavimo plane nustatyta tvarka, išskyrus įmonės privalomąsias bei einamąsias įmokas (ĮRĮ 7 str. 2 d., 8 str. 1, 2 ir 4 p., 13 str.).

112. Ieškovo reikalavimas kildinamas iš 2008 m. lapkričio 13 d. Patalpų pirkimo-pardavimo sutarties, sudarytos iki restruktūrizavimo bylos iškėlimo (2009 m. kovo 16 d.). Minėta sutartis buvo nutraukta 2009 m. kovo 27 d., iš karto po restruktūrizavimo bylos iškėlimo dienos ir iki restruktūrizavimo plano patvirtinimo dienos (2010 m. birželio 6 d.). Ieškovas rengė atsakovo restruktūrizavimo planą, kuriame nurodyta, jog avansai bus grąžinami 2012 ir 2013 metais, todėl avansų mokėjimo terminai dar nesuėję ir atsakovas nepažeidė savo įsipareigojimų ieškovui. Dėl minėto ieškinys privalo būti paliktas nenagrinėtu.

123. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas daro neįmanomu tolimesnį atsakovo restruktūrizavimo plano vykdymą: turto pardavimą, atsiskaitymą su kreditoriais ir įmonės restruktūrizavimo administratoriumi. Skundžiama nutartimi yra pažeidžiamos kitų kreditorių teisės ir teisėti interesai, nes šiuo metu leidžiama atsiskaityti tik su vieninteliu kreditoriumi – ieškovu, bei mokėti privalomąsias įmokas ir darbo užmokestį darbuotojams.

13Ieškovas L. C. atsiliepimu prašo atsakovo skundą atmesti ir apygardos teismo nutartį palikti galioti. Nurodo, jog reikalavimas kilo iš 2009 m. kovo 27 d. Patalpų pirkimo-pardavimo sutarties nutraukimo, t. y. po teismo nutarties įsigaliojimo iškelti atsakovui restruktūrizavimo bylą. Atsakovas, būdamas restruktūrizuojama įmone, prisiėmė įsipareigojimą grąžinti sumokėtą avansą per 30 dienų ir sutiko su galimų sankcijų taikymu sutartinių įsipareigojimų neįvykdymo atveju. Kadangi ĮRĮ reglamentuoja skolinių reikalavimų, atsiradusių iki įmonės restruktūrizavimo iškėlimo dienos, tenkinimo tvarką, o ginčas tarp šalių kilęs dėl naujos skolos, būtina vadovautis CK ir CPK įtvirtintomis nuostatomis. Ieškovo teigimu, atsakovas tokio pobūdžio susitarimus 2009 m. kovo 27 d. pasirašė ir su kitais pirkėjais, su kuriais atsiskaitė. Pažymi, jog 2010 m. rugsėjo 3 d. Reikalavimo sutarties pagrindu dalį reikalavimo teisės į atsakovą (310 000 Lt) perleido UAB „Būsta“. Minėtą reikalavimą atsakovas taip pat patenkino. Teigia, jog nurodytos aplinkybės patvirtina vengimą laiku ir tinkamai įvykdyti savo sutartinius įsipareigojimus.

14IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Atskirasis skundas netenkintinas.

16Civilinio proceso įstatymas numato, jog teismas byloje dalyvaujančių ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu, nesiėmus šių priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str.).

17Ieškinyje nurodoma, jog 2008 m. lapkričio 13 d. Patalpų pirkimo-pardavimo sutarties pagrindu ieškovas sumokėjo atsakovui 917 824 Lt avansą, o atsakovas perdavė ieškovui patalpas (1 b. l.), tačiau 2009 m. kovo 27 d. susitarimu šalys, nutraukdamos minėtą sutartį, įsipareigojo grąžinti viena kitai visa, ką buvo gavusios pagal minėtą sutartį. Nagrinėjamu atveju ieškovas teigia, jog atsakovas negrąžino sumokėto avanso ir reikalauja jį priteisti, remdamasis 2009 m. kovo 27 d. susitarimu, kuris buvo sudarytas iškėlus atsakovui restruktūrizavimo bylą (2009 m. kovo 16 d.), ir prašo užtikrinti šį reikalavimą.

18CPK 1 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad restruktūrizavimo bylos nagrinėjamos pagal šio kodekso taisykles, išskyrus išimtis, nustatytas kituose įstatymuose. Restruktūrizavimo bylų nagrinėjimas reglamentuojamas ĮRĮ. Be to, vadovaujantis ĮRĮ 1 straipsnio 5 dalimi, restruktūrizavimo metu kitų įstatymų nuostatos, reglamentuojančios įmonės veiklą, kreditorių reikalavimų atsisakymą, prievolių vykdymo terminų atidėjimą, privalomųjų įmokų mokėjimą, taikomos tiek, kiek šis įstatymas nenumato kitaip.

19ĮRĮ nuostatos nenumato išimčių, laikinųjų apsaugos priemonių taikymui, kai įmonei, kuriai iškėlus restruktūrizavimo bylą, yra pareikšti ieškiniai dėl turtinių reikalavimų. Todėl yra pagrindo teigti, jog tokiu atveju taikytinos bendrosios laikinųjų apsaugos priemonių taikymą reglamentuojančios CPK normos. Be to, atkreiptinas dėmesys, kad teismų praktikoje laikomasi nuostatos, jog restruktūrizuojama įmonė negali būti vertinama kaip išskirtinis rinkos dalyvis, kuriam negalėtų būti taikomi disponavimo turtu suvaržymai (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. sausio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-35/2011).

20Pažymėtina, jog apelianto skundo argumentuose minimos ĮRĮ nuostatos reglamentuoja skolinių reikalavimų, kilusių iki įmonės restruktūrizavimo pradžios, tenkinimo tvarką (ĮRĮ 8 str. 1 p., 7 str. 2 d.), o nagrinėjamu atveju, ieškinyje nurodyta prievolė kildinama iš sutarties, sudarytos po teismo nutarties iškelti atsakovui restruktūrizavimo bylą.

21Kolegijos nuomone, ieškovui pareiškus reikalavimą dėl didelės sumos priteisimo iš atsakovo ir ieškinyje išdėsčius pareikštą reikalavimą pagrindžiančius argumentus, pirmosios instancijos teismas turėjo pagrindą šių reikalavimų įvykdymo užtikrinimui taikyti laikinąją apsaugos priemonę – atsakovo turto areštą (CPK 144 str.). Apeliantui su atskiruoju skundu nepateikus duomenų patvirtinančių, kad ginčo suma jam nėra didelė ir neegzistuoja grėsmės, jog, netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, būsimo teismo sprendimo įvykdymas pasunkės arba pasidarys neįmanomu, teisėjų kolegija konstatuoja, kad atsakovas nenuginčijo laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindo buvimo (CPK 12 str., 178 str., 314 str.).

22Kiti atskirajame skunde nurodyti argumentai neturi reikšmės, sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrįstumo, todėl teisėjų kolegija dėl jų nepasisako.

23Dėl pirmiau nurodytų motyvų nėra pagrindo atskirojo skundo argumentais panaikinti skundžiamą teismo nutartį (CPK 329 str., 338 str.).

24Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

25Palikti nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2011 m. lapkričio 11 d. nutartį.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas L. C. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš... 4. Reikalavimų užtikrinimui ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. lapkričio 11 d. nutartimi patenkino... 7. Teismas sprendė, kad ieškinio suma (793 623,59 Lt) yra didelė... 8. III. Atskirojo skundo argumentai ir atsiliepimo į jį argumentai... 9. Atskiruoju skundu atsakovas prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2011 m.... 10. 1. Atsakovui 209 m. kovo 16 d. nutartimi iškelta restruktūrizavimo byla, o... 11. 2. Ieškovo reikalavimas kildinamas iš 2008 m. lapkričio 13 d. Patalpų... 12. 3. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas daro neįmanomu tolimesnį atsakovo... 13. Ieškovas L. C. atsiliepimu prašo atsakovo skundą atmesti ir apygardos teismo... 14. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 15. Atskirasis skundas netenkintinas.... 16. Civilinio proceso įstatymas numato, jog teismas byloje dalyvaujančių ar... 17. Ieškinyje nurodoma, jog 2008 m. lapkričio 13 d. Patalpų pirkimo-pardavimo... 18. CPK 1 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad restruktūrizavimo bylos nagrinėjamos... 19. ĮRĮ nuostatos nenumato išimčių, laikinųjų apsaugos priemonių taikymui,... 20. Pažymėtina, jog apelianto skundo argumentuose minimos ĮRĮ nuostatos... 21. Kolegijos nuomone, ieškovui pareiškus reikalavimą dėl didelės sumos... 22. Kiti atskirajame skunde nurodyti argumentai neturi reikšmės, sprendžiant... 23. Dėl pirmiau nurodytų motyvų nėra pagrindo atskirojo skundo argumentais... 24. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 25. Palikti nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2011 m. lapkričio 11 d....