Byla AN2-62-626/2019
Dėl Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmų 2018-11-26 nutarimo, kuriuo Č. K. nubaustas pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ANK) 208 straipsnio 2 dalį 2 000 Eur dydžio bauda su kontrabanda gabentų daiktų konfiskavimu

1Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja Vitalija Norkūnaitė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi administracinio nusižengimo bylą pagal institucijos, surašiusios administracinio nusižengimo protokolą – Vilniaus teritorinės muitinės apeliacinį skundą dėl Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmų 2018-11-26 nutarimo, kuriuo Č. K. nubaustas pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ANK) 208 straipsnio 2 dalį 2 000 Eur dydžio bauda su kontrabanda gabentų daiktų konfiskavimu,

Nustatė

31.

4Č. K. nubaustas už tai, kad jis 2018-11-08, apie 9.05 val., atvykęs automobiliu „Ford Galaxy“ (( - )) į Šumsko kelio postą iš Baltarusijos Respublikos, deklaravo, kad negabena prekių, kurių kiekis yra didesnis už nustatytas įvežimo normas, už kurias nustatyti importo muitai ir mokesčiai, arba kurioms taikomi draudimai ir apribojimai, per valstybės sieną paslėpęs tarp sėdynių ir po galine sėdyne, gabeno 500 pakelių cigarečių, kurių vertė 1 625 Eur. Savo veiksmais Č. K. pažeidė 2013-10-09 Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kurio nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas, 139 straipsnio 1 dalies a punktą. 2.

5Apeliaciniu skundu administracinio nusižengimo protokolą surašiusi institucija – Vilniaus teritorinė muitinė (toliu – ir Institucija) prašo panaikinti apylinkės teismo nutarimą dalyje dėl automobilio „Ford Galaxy“ grąžinimo pažeidėjui ir šią transporto priemonę konfiskuoti. Nepripažinti Č. K. gailėjimosi lengvinančia aplinkybe. 2.1.

6Institucijos nuomone, šioje administracinio nusižengimo byloje yra pakankamai duomenų, leidžiančių priimti sprendimą dėl nusižengimo įrankio konfiskavimo. Nurodo, jog priešingu atveju teisinės atsakomybės poveikis bus formalus, o ateityje gali susidaryti galimybė asmenims, įvykdžiusiems kontrabandos nusižengimus (ypatingai gabenantiems kontrabandos daiktus su kitiems asmenims priklausančia transporto priemone) išvengti atsakomybės. 2.2.

7Atkreipia dėmesį, jog teismų praktikoje yra suformuluota tai, kad vien automobilio registracija kito asmens vardu, nesudaro pagrindo pripažinti, jog automobilio, kaip pažeidimo įrankio konfiskacija yra negalima. Automobilio savininkai perduodami turtą kitiems asmenims, visada rizikuoja, kad jis bus prarastas (sugadintas, sunaikintas, konfiskuotas) ir jie tai daro laisva valia, suvokdami galimas neigiamas pasekmes (Vilniaus apygardos teismo nutartis administracinio nusižengimo bylose Nr. ATP-126-365/2017, Kauno apygardos teismo nutartis administracinio nusižengimo byloje Nr. ATP-101-594/2017). Priimdamas tokį sprendimą dėl turto konfiskavimo ar nekonfiskavimo teismas turi atsižvelgti į Konstitucinio Teismo doktriną, pagal kurią pripažįstama, kad nuosavybės teisė yra prigimtinė žmogaus teisė, ginama įstatymo, tačiau ji nėra absoliuti. Vienas iš nuosavybės teisę ribojančių požymių yra draudimas perduoti turtą taip, kad kitiems asmenims ar visuomenei dėl to būtų padaryta žala. Šis draudimas išlieka nepriklausomai nuo to, ar turtą valdo, juo naudojasi bei disponuoja pats savininkas, ar jis yra perduotas valdyti ar naudoti kitiems asmenims (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis Nr. 2AT-5-2011). Pabrėžia, kad teismų praktika analogiško pobūdžio bylose jau suformuota: Vilniaus apygardos teismo nutartys: 2015-07-30 administracinėje byloje Nr. ATP-825-195/2015; 2015-04-16 Nr. ATP-365-200/2015. 2.3.

8Vilniaus teritorinės muitinės nuomone, nagrinėjamu atveju transporto priemonės konfiskavimas turės tiesioginį nusižengusio asmens nubaudimo poveikį, bus efektyvia ir proporcinga prevencine priemone nuobaudos keliamiems tikslams pasiekti. Pažymi, kad Č. K. ne pirmą kartą baudžiamas už kontrabandos nusižengimą, jis baustas 2016-02-29, 2017-08-17, 2018-06-07, 2018-11-26. Automobilis „Ford Galaxy“ ne pirmą kartą naudojamas kontrabandai gabenti (2018-06-07 kontrabandos pažeidimas, už kurį pažeidėjas nubaustas pagal ANK 208 straipsnio 1 dalį). Nurodo, kad šios aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad asmuo yra linkęs daryti tokio pobūdžio nusižengimus, beje naudodamas tą pačią transporto priemonę kaip nusižengimo padarymo įrankį. Pažymi, kad Č. K. gailėjimasis yra deklaratyvus, nes jis už kontrabandą baudžiamas jau 4 kartą, todėl gailėjimasis neturėtų būti vertinama kaip lengvinanti aplinkybė. 3.

9Administracinį nusižengimą padaręs Č. K. pateikė atsiliepimą į skundą, kuriame prašo Vilniaus teritorinės muitinės skundą atmesti kaip nepagrįstą. Atkreipia dėmesį, kad jo vairuojamas automobilis nebuvo specialiai pritaikytas kontrabandai daryti (nebuvo įrengtos slėptuvės), automobilis jam nepriklauso, transporto priemonės konfiskavimas nėra privalomas. Atkreipia dėmesį, kad transporto priemonės savininkė apie jo daromą teisės pažeidimą nieko nežinojo, automobilis buvojam paskolintas ir savininkei labai reikalingas. Mano, kad piniginė nuobauda su kontrabandos daiktų konfiskavimu yra pakankama priemonė administracinės nuobaudos tikslams pasiekti. Institucijos skundas tenkinamas iš dalies. 4.

10Apygardos teismas, vadovaudamasis ANK 652 straipsnio 1 dalyje, nagrinėdamas bylą dėl apeliacinio skundo administracinio teisės pažeidimo byloje, patikrinęs priimto nutarimo teisėtumą ir pagrįstumą, konstatuoja, kad apylinkės teismas tinkamai aiškino ANK 29 straipsnio nuostatas, tačiau nepagrįstai pažeidėjo atsakomybę lengvinančia aplinkybe pripažino jo išsakytą gailestį dėl savo neteisėtos veikos. 5.

11Pagal ANK 29 straipsnio 1 dalį konfiskuotas gali būti tik turtas, kuris yra pažeidėjo nuosavybė, išskyrus ANK 29 straipsnio 4 dalyje numatytus atvejus. Šio straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad už šio kodekso tam tikruose straipsniuose numatytus administracinius nusižengimus gali būti konfiskuojamas ir ne pažeidėjui nuosavybės teise priklausantis šio straipsnio 2 dalyje nurodytas turtas, jeigu: 1) perleisdamas turtą pažeidėjui ar kitiems asmenims, šis asmuo žinojo, kad šis turtas bus naudojamas administraciniam nusižengimui daryti; 2) turtas jam buvo perleistas sudarius apsimestinį sandorį; 3) turtas jam buvo perleistas kaip pažeidėjo šeimos nariui ar artimajam giminaičiui; 4) turtas jam buvo perleistas kaip juridiniam asmeniui, kurio vadovas, valdymo organo narys arba dalyviai, valdantys ne mažiau kaip penkiasdešimt procentų juridinio asmens akcijų (pajų, įnašų ir pan.), yra pažeidėjas, jo šeimos nariai ar artimieji giminaičiai; 5) įgydamas šį turtą, jis arba juridinio asmens vadovaujamas pareigas ėję ir teisę jam atstovauti, priimti sprendimus juridinio asmens vardu ar kontroliuoti juridinio asmens veiklą turėję asmenys žinojo arba turėjo ir galėjo žinoti, kad šis turtas yra administracinio nusižengimo įrankis, priemonė, dalykas ar įstatymų uždraustos veikos rezultatas, gautas dėl administracinio nusižengimo padarymo. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, jog ne pažeidėjui nuosavybės teise priklausančio turto konfiskavimo apribojimas tiek nagrinėjant administracinių nusižengimų bylas, tiek baudžiamąsias bylas, nustatant papildomai įrodinėtinas tokio konfiskavimo sąlygas (ANK 29 straipsnio 4 dalis, Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 72 straipsnio 4 dalis) atitinka konstitucinę jurisprudenciją ir teismų praktiką, pagal kurią ne pažeidėjui priklausantis turtas negali būti konfiskuojamas be jokių apribojimų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018-02-13 nutartis administracinio nusižengimo byloje Nr. 2AT-8-976/2018). 6.

12Lietuvos Aukščiausiasis Teismas taip pat yra pažymėjęs, jog teismų praktika, pagal kurią, nustačius, kad transporto priemonė buvo panaudota kontrabandai gabenti, ir nustačius, kad ji specialiai tam buvo pritaikyta (įrengta slėptuvė kontrabandos dalykui paslėpti) arba tiesiogiai panaudota kontrabandos dalykui gabenti, jei gabenimas be tokios priemonės nebūtų įmanomas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys administracinių teisės pažeidimų bylose Nr. 2AT-2-2013, 2AT-27-2014, 2AT-64-697/2015), galiojo iki to laiko, kol įstatymas nebuvo pakeistas papildant jį sąlygomis, ribojančiomis kitam asmeniui (ne pažeidėjui) priklausančių daiktų ir pajamų konfiskavimą. Pagal šiuo metu galiojantį ANK 29 straipsnį, ne pažeidėjui priklausantis turtas (taip pat ir transporto priemonė) gali būti konfiskuojama tik nustačius jau minėtas papildomas sąlygas, ribojančias turto savininkui (ne pažeidėjui) priklausančio turto konfiskavimą. Tik nustačius teisinį ne pažeidėjui priklausančio turto konfiskavimo pagrindą galima, o tam tikrais atvejais ir būtina vertinti tokio konfiskavimo proporcingumą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018-02-13 nutartis administracinio nusižengimo byloje Nr. 2AT-8-976/2018) 7.

13Institucija mano, kad nagrinėjamoje byloje egzistuoja trečiajam asmeniui priklausančio turto konfiskavimo sąlygą, įtvirtinta ANK 29 straipsnio 4 dalies 1 punkte, nes automobilio savininkė (pažeidėjo sutuoktinės motina) paskolindama automobilį vairuoti Č. K. turėjo žinoti, jog automobilis gali būti panaudotas kontrabandai daryti, nes Č. K. yra praeityje baustas už kontrabandos gabenimą šiuo automobiliu. Iš ANK 29 straipsnio 4 dalies 1 punkte įtvirtintos sąlygos matyti, kad trečiajam asmeniui priklausantis automobilis gali būti konfiskuotas, jeigu nustatoma, jog trečiasis asmuo perleisdamas turtą pažeidėjui ar kitiems asmenims, žinojo, kad šis turtas bus naudojamas administraciniam nusižengimui daryti. Teismų praktikoje „Žinojimas“ aiškinamas – tai asmens turėjimas tam tikrų duomenų, „Turėjimas žinoti“ - suprantamas kaip asmens pareiga veikti aktyviai, pareiga pasidomėti. Taigi, apygardos teismas daro išvadą, jog pagal esamą teisinį reglamentavimą, ANK 29 straipsnio 4 dalies 1 punkte įtvirtinta sąlyga gali būti taikoma tik tuo atveju jei trečiasis asmuo žinojo, t. y. turėjo duomenų, kad automobilis bus panaudotas kontrabandai daryti. Šias aplinkybes pagrįsti privalo pažeidimą tyrusi Institucija (šiuo atveju - apeliantė). 8.

14Byloje nustatyta, kad Č. K. vežė kontrabandą automobiliu „Ford Galaxy“ (( - )), kuris registruotas jo sutuoktinės mamos S. A. vardu. Automobilyje rasta 500 pakelių cigarečių (jų vertė 1 625 Eur), kurie buvo paslėpti tarp sėdynių ir po galine sėdyne. S. A. teigė, kad automobilį Č. K. yra paskolinusi, nes jo automobilis sugedęs. Č. K. ne pirmą kartą baudžiamas už cigarečių gabenimą kontrabanda. Jam 2018-06-07 buvo surašytas administracinis nurodymas dėl padaryto administracini nusižengimo, numatyto ANK 208 straipsnio 1 dalyje padarymo, kuriam įvykdyti panaudota ta pati transporto priemonė. Tačiau byloje nėra duomenų, kad tuo kartu automobilio savininkei buvo pranešta apie jos automobilio panaudojimą teisės pažeidimui daryti (iš administracinių nusižengimų registro matyti, kad nuobauda paskirta tą pačią dieną kaip ir padarytas administracinis nusižengimas), t. y. nėra duomenų, kad ji žinojo apie neteisėtą žento elgesį. Taip pat byloje nėra duomenų, kad A. A. žinojo, jog paskolintu automobiliu Č. K. veš kontrabandą. Taigi, darytina išvada, kad nagrinėjamu atveju nėra pagrindo taikyti konfiskavimą ANK 29 straipsnio 4 dalies 3 punkto pagrindu. 9.

15Byloje nenustačius nė vienos ANK 29 straipsnio 4 dalyje nustatytos sąlygos, būtinos ne pažeidėjui priklausančios transporto priemonės konfiskavimo taikymui, nėra pagrindo pasisakyti dėl ne pažeidėjui priklausančio turto konfiskavimo proporcingumo, kuris turėtų būti įvertintas, jeigu teisinis pagrindas (nurodytas ANK) konfiskuoti trečiajam asmeniui priklausantį turtą būtų nustatytas. 10.

16Apeliantė taip pat prašo Č. K. gailesčio padarius administracinį nusižengimą, nepripažinti jo atsakomybę lengvinančia aplinkybe. Nurodo, kad Č. K. ne pirmą kartą gabena kontrabandą, todėl jo gailėjimasis yra deklaratyvus. Apygardos teismas, įvertinęs byloje esančius duomenis, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai pripažino Č. K. išsakytą gailestį jo atsakomybę lengvinančia aplinkybe. ANK 35 straipsnio 1 dalies 1 punkte numatyta atsakomybę lengvinanti aplinkybė (kaltininko prisipažinimas padarius administracinį nusižengimą ir nuoširdus gailestis) gali būti pripažįstama atsakomybe lengvinančia aplinkybe tik tuomet, kai kaltininkas savo noru, o ne dėl surinktų įrodymų pripažįsta esmines bylos aplinkybes bei nuoširdžiai gailisi dėl padaryto nusižengimo – laisva valia pripažįsta padaręs administracinį nusižengimą, kritiškai vertina savo elgesį. Priešingai nei skundžiamame nutarime, tokių aplinkybių visumos byloje nėra. Č. K. per dvejus metus jau trečią kartą baudžiamas už kontrabandą. Nagrinėjamą administracinį nusižengimą padarė praėjus tik 5 mėnesiams po paskutinės kontrabandos. Šios aplinkybės rodo, kad Č. K. savo teisei priešingo elgesio kritiškai nevertina ir yra linkęs nesilaikyti visuomenėje priimtinų taisyklių, o jo formalus tam tikrų aplinkybių pripažinimas, negali būti pakankamas nurodomos atsakomybę lengvinančios aplinkybės pripažinimui. Teismo nuomone, pažeidėjo veiksmuose nepagrįstai nustatyta ANK 35 straipsnio 1 dalies 1 punkte numatyta asmens atsakomybę lengvinanti aplinkybė, todėl skundžiamas nutarimas šioje dalyje keičiamas, iš nutarimo aprašomosios dalies pašalinant Č. K. atsakomybę lengvinančią aplinkybę. Paskirta nuobauda nebus peržiūrima, nes to neprašoma skunde. 11.

17ANK 653 straipsnis numato, kad apygardos teismas, išnagrinėjęs bylą dėl apeliacinio skundo, priima vieną iš šių sprendimų: 1) palikti apylinkės teismo nutarimą (nutartį) administracinio nusižengimo byloje nepakeistą ir apeliacinio skundo netenkinti; 2) panaikinti apylinkės teismo nutarimą (nutartį) administracinio nusižengimo byloje ir administracinio nusižengimo teiseną nutraukti; 3) panaikinti apylinkės teismo nutarimą ir priimti naują nutarimą administracinio nusižengimo byloje; 4) pakeisti apylinkės teismo nutarimą (nutartį) administracinio nusižengimo byloje ir paskirti švelnesnę administracinę nuobaudą. Šiuo atveju yra pagrindas skundžiamą nutarimą pakeisti, nekeičiant paskirtos nuobaudos, todėl nesant galimybės priimti vieną iš ANK 653 straipsnyje įtvirtintų sprendimų, taikoma įstatymo analogija – ANK 653 straipsnio 1 dalies 4 punktas.

18Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 653 straipsnio 1 dalies 4 punktu, 2 dalimi,

Nutarė

19Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmų 2018-11-26 nutarimą pakeisti. Iš aprašomosios dalies pašalinti nustatytą Č. K. atsakomybę lengvinančią aplinkybę, numatytą ANK 35 straipsnio 1 dalies 1 punkte.

20Nutartis įsiteisėja jos paskelbimo dieną.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja Vitalija... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi... 3. 1.... 4. Č. K. nubaustas už tai, kad jis 2018-11-08, apie 9.05 val., atvykęs... 5. Apeliaciniu skundu administracinio nusižengimo protokolą surašiusi... 6. Institucijos nuomone, šioje administracinio nusižengimo byloje yra pakankamai... 7. Atkreipia dėmesį, jog teismų praktikoje yra suformuluota tai, kad vien... 8. Vilniaus teritorinės muitinės nuomone, nagrinėjamu atveju transporto... 9. Administracinį nusižengimą padaręs Č. K. pateikė atsiliepimą į skundą,... 10. Apygardos teismas, vadovaudamasis ANK 652 straipsnio 1 dalyje, nagrinėdamas... 11. Pagal ANK 29 straipsnio 1 dalį konfiskuotas gali būti tik turtas, kuris yra... 12. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas taip pat yra pažymėjęs, jog teismų... 13. Institucija mano, kad nagrinėjamoje byloje egzistuoja trečiajam asmeniui... 14. Byloje nustatyta, kad Č. K. vežė kontrabandą automobiliu „Ford Galaxy“... 15. Byloje nenustačius nė vienos ANK 29 straipsnio 4 dalyje nustatytos sąlygos,... 16. Apeliantė taip pat prašo Č. K. gailesčio padarius administracinį... 17. ANK 653 straipsnis numato, kad apygardos teismas, išnagrinėjęs bylą dėl... 18. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų... 19. Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmų 2018-11-26 nutarimą... 20. Nutartis įsiteisėja jos paskelbimo dieną....