Byla 2AT-27-2014

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš pirmininko Alvydo Pikelio, Vytauto Masioko ir pranešėjo Albino Sirvydžio, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pagal OOO „L.“ įgalioto atstovo advokato Augustino Vaičiūno prašymą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ATPK) 30217 straipsnio 1 dalies 5 punktu, atnaujintą administracinėn atsakomybėn patraukto asmens V. H. (V. H.) administracinio teisės pažeidimo bylą.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Vilniaus rajono apylinkės teismo 2013 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu V. H. pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ATPK) 210 straipsnio 2 dalį nubaustas 5000 Lt bauda su kontrabandos daiktų (400 pakelių cigarečių „Winston Blue“, 70 pakelių cigarečių ,,L&M Blue“) konfiskavimu už tai, kad 2013 m. liepos 21 d., 9.05 val., Vilniaus r., Vilniaus teritorinės muitinės Medininkų kelio poste, važiuodamas OOO ,,L.“ vardu registruotu krovininiu automobiliu ,,Volvo FH460“ (valst. Nr. ( - )), vykdamas iš Baltarusijos Respublikos į Lietuvos Respubliką, nedeklaravęs ir nepateikdamas muitinės kontrolei, paslėpęs automobilio kabinoje po priekiniu skydeliu ir viršutinių daiktadėžių ertmėse, per valstybės sieną gabeno 470 pakelių cigarečių (400 pakelių cigarečių „Winston Blue“, 70 pakelių cigarečių ,,L&M Blue“) su baltarusiškomis banderolėmis, kurių bendra muitinė vertė 3494,40 Lt. Nutarime nurodyta, kad, nutarimui įsiteisėjus, automobilį ,,Volvo FH460“ (valst. Nr. ( - )) ir jo registracijos liudijimą Nr. ( - ) grąžinti savininkui OOO ,,L.“.

4Vilniaus apygardos teismo 2013 m. spalio 28 d. nutartimi Vilniaus teritorinės muitinės apeliacinis skundas patenkintas ir Vilniaus rajono apylinkės teismo 2013 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas pakeistas: panaikinta nutarimo dalis, kuria nuspręsta, nutarimui įsiteisėjus, automobilį ,,Volvo FH460“ (valst. Nr. ( - )) ir jo registracijos liudijimą Nr. ( - ) grąžinti savininkui OOO ,,L.“, V. H. už ATPK 210 straipsnio 2 dalyje numatyto administracinio teisės pažeidimo padarymą paskirtas automobilio ,,Volvo FH460“ (valst. Nr. ( - )) su registracijos liudijimu Nr. ( - ) konfiskavimas; kita nutarimo dalis palikta nepakeista.

5Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų atrankos kolegijos 2013 m. gruodžio 20 d. nutartimi priimtas OOO „L.“ įgalioto atstovo advokato A. Vaičiūno prašymas ir atnaujinta V. H. administracinio teisės pažeidimo byla.

6Pareiškimu OOO „L.“ įgaliotas atstovas advokatas Augustinas Vaičiūnas prašo atnaujinti administracinio teisės pažeidimo bylą pagal ATPK 30217 straipsnio 1 dalies 5 punktą, panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. spalio 28 d. nutartį ir palikti galioti Vilniaus rajono apylinkės teismo 2013 m. rugpjūčio 22 d. nutarimą be pakeitimų.

7Prašyme nurodoma, kad apeliacinės instancijos teismas padarė esminių materialiosios teisės pažeidimų, netinkamai aiškindamas ATPK 20, 26, 30 straipsnių ir 210 straipsnio 2 dalies nuostatas, nepagrįstai neatsižvelgė į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką dėl papildomos administracinės nuobaudos – automobilio konfiskavimo paskyrimo. Automobilis, kuriuo administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo gabeno kontrabandą (cigarečių pakelius), nebuvo specialiai pritaikytas ATPK 210 straipsnio 2 dalyje nurodytam pažeidimui daryti, t. y. automobilis nebuvo modifikuotas ir pakeistas kontrabandos darymui, kontrabandos daiktų (470 cigarečių pakelių) gabenimas per valstybės sieną objektyviai yra įmanomas ir nenaudojant automobilio. Gabenimo ir kitų priemonių, skirtų kontrabandos daiktams per Lietuvos Respublikos valstybės sieną gabenti, konfiskavimas ATPK 210 straipsnio 2 dalies sankcijoje numatytas kaip papildoma, alternatyvi nuobauda, dėl kurios skyrimo kiekvienu konkrečiu atveju, įvertinus visas nuobaudos skyrimui turinčias reikšmės aplinkybes, yra pavesta spręsti administracinę nuobaudą skiriančiai institucijai. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką transporto priemonės konfiskavimas taikomas tais atvejais, kai transporto priemonė buvo panaudota kontrabandos pažeidimui daryti, t. y. jeigu ji specialiai tam buvo pritaikyta – įrengta slėptuvė kontrabandos dalykui paslėpti arba tiesiogiai panaudota kontrabandos dalykui gabenti, jei gabenimas be tokios priemonės nebūtų įmanomas. Apeliacinės instancijos teismo išvada, kad tokio kiekio cigarečių gabenimas per valstybės sieną, išvengiant muitinės kontrolės, nepanaudojus automobilio būtų neįmanomas, yra nepagrįsta, nes teismas neįvertino, kad tai yra nedidelis cigarečių pakelių kiekis. Tai, kad cigarečių pakeliai buvo sudėti automobilio ertmėse, neskirtose daiktams gabenti, nepatvirtina ir negali patvirtinti, jog egzistuoja antrasis transporto priemonės konfiskavimo pagrindas – tiesioginis transporto priemonės panaudojimas kontrabandos dalykui gabenti, kai gabenimas be tokios priemonės nebūtų įmanomas. Be to, šiuo atveju aktuali ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo apžvalga Nr. AB-32-1, kurioje nurodyta, jog nusikalstamos veikos priemone pripažįstamas specialiai nusikalstamai veikai daryti pritaikytas turtas arba toks turtas, be kurio panaudojimo nusikalstamos veikos padarymas būtų labai apsunkintas. Apeliacinės instancijos teismas pažeidė nuobaudos proporcingumo padarytam teisės pažeidimui principą, nes konfiskuotinos transporto priemonės vertė yra daugiau nei 28 kartus didesnė nei neteisėtai gabentų daiktų vertė ir 20 kartų didesnė nei teismo nutarimu paskirta bauda. Pareiškėjas OOO „L.“, netekęs teisės disponuoti transporto priemone, patiria nuostolius, administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo yra nepajėgus atlyginti pareiškėjo patirtus nuostolius, jam transporto priemonė buvo suteikta tik tiesioginėms darbo funkcijoms atlikti. Be to, V. H. prisipažino padaręs pažeidimą ir dėl jo gailisi, nebaustas administracine tvarka, nenustatyta atsakomybę sunkinančių aplinkybių, žala, kurią kėsinosi padaryti teisės pažeidimu, nedidelė. Pareiškėjas nesusijęs su V. H. padarytu pažeidimu, apie jo veiksmus nežinojo ir jo objektyviai negalėjo kontroliuoti (vairuotojai savo darbo funkcijas atlieka vieni važinėdami po visą Europą), nors rūpinasi savo turtu bei imasi visų priemonių, kad su įmonei priklausančiu turtu jos darbuotojai nedarytų teisės pažeidimų. Į šias svarbias aplinkybes teismas, skirdamas nuobaudą, nepagrįstai neatsižvelgė.

8Atsiliepimu į OOO „L.“ įgalioto atstovo advokato Augustino Vaičiūno pareiškimą Vilniaus teritorinės muitinės viršininkas Jonas Reklaitis prašo pareiškimo netenkinti.

9Atsiliepime nurodoma, kad apygardos teismas nepadarė jokių materialinės teisės pažeidimų, vadovavosi ATPK normomis bei teismų praktikoje pateiktais jų išaiškinimais (tai pažymėta skundžiamoje nutartyje). Teismas skundžiamoje nutartyje nurodė, kad V. H. gabentos cigaretės rastos paslėptos tokioms prekėms gabenti nepritaikytose vietose, taip sąmoningai apsunkinant jų aptikimą, todėl transporto priemonė buvo tiesiogiai panaudota kontrabandos daiktams per valstybės siena gabenti bei jiems slėpti. Apeliacinės instancijos teismas teisingai atkreipė dėmesį į tai, kad vertinti reikia ne tai, ar pažeidėjas būtų sugebėjęs fiziškai pernešti per valstybės sieną tokį kiekį cigarečių, o tai, ar jis būtų galėjęs tai padaryti slaptai, išvengiant muitinės kontrolės. Asmuo nepasirinko rizikuoti ir nešti tokį akivaizdžiai didelį kiekį cigarečių rankose, kuprinėje ar vežti lengvajame automobilyje, jis tam panaudojo krovininį automobilį, kuris ir pripažintas pažeidimo padarymo priemone.

10Atsiliepime pažymima, kad V. H. kruopščiai ruošėsi pažeidimui, pats ar kitų asmenų pagalba įmantriai sukaišiojo cigaretes, slėpdamas jas automobilio vietose, neskirtose daiktams gabenti, taip panaudodamas automobilį kontrabandos pažeidimui daryti, pritaikydamas tam tikras automobilio ertmes cigaretėms vežti, kad jos nebūtų pastebėtos muitinio tikrinimo metu, tai darė sąmoningai, suvokdamas galimas pasekmes; pareigūnas, tikrindamas transporto priemonę, turėjo kruopščiai ieškoti, analizuoti automobilio konstrukciją, kad kontrabandinės cigaretės būtų surastos. Cigarečių kiekis ir vertė įrodo, jog jos buvo gabenamos ne asmeninėms reikmėms, o buvo skirtos pardavimui, taip padarant žalą Europos ekonominei erdvei. V. H. nepasirinko rizikuoti ir nešti tokį kiekį cigarečių kitu būdu, gabeno jas slėpimui panaudodamas krovininį automobilį, o tai įrodo, kad tokio kiekio cigarečių gabenimas per valstybės sieną, išvengiant kontrolės, nepanaudojus automobilio, būtų neįmanomas. Gabentas cigarečių kiekis yra akivaizdžiai didelis, jam paslėpti reikia daug vietos, kad nesukeltų įtarimo muitinio tikrinimo metu. Šiuo atveju vertinti reikia ne transporto priemonės gabaritus, vertę ir pan., o tai, kad kontrabandos pažeidimui padaryti buvo panaudotas būtent šis krovininis automobilis. Nepaskyrus transporto priemonės konfiskavimo būtų pažeistas asmenų lygybės prieš įstatymą principas, nes darant analogiškus pažeidimus brangios krovininės transporto priemonės nebus konfiskuojamos, o lengvieji automobiliai bus konfiskuojami visais atvejais – tokia padėtimi galės naudotis pažeidėjai ir visuomet gabenti kontrabandines cigaretes krovininiais automobiliais, žinodami, kad jais nerizikuoja, nes tokios transporto priemonės nekonfiskuojamos. Vilniaus teritorinės muitinės nuomone, kai byloje neginčytinai nustatyta, kad prekėms kontrabanda gabenti buvo tiesiogiai panaudotas automobilis, transporto priemonė besąlygiškai turėjo būti konfiskuota.

11Aplinkybė, kad nagrinėjamu atveju krovininis automobilis priklauso ne pačiam pažeidėjui, o jo darbdaviui 000 „L.“, nesudaro pagrindo nekonfiskuoti transporto priemonės – kontrabandos gabenimo įrankio. Transporto priemonės konfiskavimui nėra būtina, kad transporto priemonė būtų naudojama asmeniniais tikslais. Tai, kad transporto priemonė iš jos savininko buvo paimta savininko sutikimu (pavedimu), yra pakankamas pagrindas pripažinti automobilio konfiskavimą teisėtu. Automobilių (kaip ir kitų daiktų) savininkai, perduodami savo turtą kitiems asmenims, visada rizikuoja, kad jis bus prarastas (sugadintas, sunaikintas arba konfiskuotas), ir jie tai daro laisva valia, suvokdami galimas neigiamas pasekmes. Taigi ta aplinkybė, kad 000 „L.“ nieko apie V. H. neteisėtus veiksmus nežinojo ir negalėjo jų kontroliuoti, nesuteikia pagrindo grąžinti krovininį automobilį jo savininkui.

12ATPK nenumato galimybės, kuri leistų išieškoti konfiskuotino turto vertę atitinkančią pinigų sumą. Pareiškėjas taip pat prašo atsižvelgti į konfiskuoto automobilio vertę, tačiau juk krovininiame automobilyje paprastai (kaip ir nagrinėjamu atveju) gabenami didesni kontrabandinių prekių kiekiai, nei lengvajame automobilyje, todėl apeliuoti į krovininio automobilio vertę nėra teisiškai teisinga.

13Atsiliepime pažymima, kad kontrabanda įvežamos prekės daro didelę žalą valstybės ūkio bei finansų sistemai ir šiuo metu kontrabandos mastai nepaprastai dideli, kontrabanda padaroma tik tiesiogine tyčia, todėl tokios kontrabandos gabenimo priemonės, kaip krovininiai ar lengvieji automobiliai, motociklai ir pan., turėtų būti konfiskuojamos visais atvejais, nepriklausomai nuo to, ar transporto priemonė specialiai tam buvo pritaikyta. Visų pirma, nekonfiskavus krovininio automobilio dabar, teisės pažeidėjas, jausdamas savo nebaudžiamumą, kaip tik galės naudotis šiuo automobiliu kontrabandos pažeidimui daryti. Antra, pripažinus, kad brangūs kroviniai automobiliai, kuriuose nėra įrengtų slėptuvių kontrabandos dalykui gabenti, negali būti konfiskuojami, tiek V. H., tiek ir kiti asmenys, žinodami tokią poziciją ir nuostatą, kontrabandos dalyko gabenimui naudos brangesnes, dideles krovinines transporto priemones, žinant, jog tokių teismai konfiskuoti negali. Todėl, siekiant administracinei nuobaudai keliamų prevencinių tikslų, automobilis „Volvo FH460“ vienareikšmiškai turi būti konfiskuotas.

14Pareiškėjo – OOO „L.“ įgalioto atstovo advokato Augustino Vaičiūno prašymas netenkintinas.

15Dėl automobilio konfiskavimo

16Įstatymų leidėjas nustatė, kad ATPK 210 straipsnio 2 dalyje numatytas administracinis teisės pažeidimas užtraukia baudą su kontrabandos daiktų, taip pat gabenimo ir kitų priemonių, skirtų kontrabandos daiktams per Lietuvos Respublikos valstybės sieną gabenti arba jiems slėpti, konfiskavimu ar be konfiskavimo. Straipsnio sankcijoje priemonės, kuria buvo gabenamos prekės, konfiskavimas yra įtvirtintas kaip alternatyvi nuobauda; tai reiškia, kad papildomos nuobaudos – konfiskavimo – skyrimas priskirtas teismo, nagrinėjančio administracinio teisės pažeidimo bylą, diskrecijai.

17Kontrabandos bylose paprastai pažeidimo padarymo priemonė konfiskuojama, jeigu ji buvo specialiai tam pritaikyta arba jeigu tokio kiekio kontrabandinių prekių be jos nebūtų buvę galima gabenti nepateikiant muitines kontrolei (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartys administracinėse bylose Nr. N575-47/2008, N575-215/2009, N502-34/2010 ir kt.). Apeliacinės instancijos teismas nustatė, kad V. H. gabentos cigaretės rastos paslėptos krovininio automobilio kabinoje po priekiniu skydeliu ir viršutinių daiktadėžių ertmėse, t. y. tokioms prekėms gabenti visiškai nepritaikytose vietose, taip sąmoningai apsunkinant jų aptikimą, todėl transporto priemonė buvo tiesiogiai panaudota kontrabandos daiktams per valstybės sieną gabenti bei jiems slėpti ir buvo pažeidimo padarymo priemonė, be kurios panaudojimo slapta, išvengiant muitinės kontrolės, pervežti tokio kiekio kontrabandinių prekių (470 pakelių cigarečių) pažeidėjas nebūtų galėjęs.

18Pareiškėjas pažymi, kad OOO „L.“ nesusijęs su V. H. padarytu pažeidimu, apie jo neteisėtus veiksmus nežinojo, dėl automobilio konfiskavimo patiria nuostolių. Tačiau kolegija pažymi, kad ATPK 26 straipsnyje nustatyta, jog ATPK 210 straipsnyje numatyto administracinio teisės pažeidimo padarymo atveju daiktas, kuris buvo pažeidimo padarymo įrankis arba tiesioginis objektas, gali būti konfiskuojamas nepriklausomai nuo to, kam nuosavybės teise tas daiktas priklauso. Nuosekliai formuojamoje teismų praktikoje laikomasi nuomonės, jog pažeidimo padarymo priemonių (transporto priemonės) konfiskavimas pripažintinas proporcinga administracine nuobauda, esant padarytiems tam tikriems ATPK numatytiems pažeidimams, toks nuosavybės teisių ribojimas atitinka visuomenės siekiamus visuotinai svarbius tikslus ir negali būti laikomas priemone, kuri varžo asmens teises labiau negu reikia, kad šie tikslai būtų pasiekti.

19Apeliacinės instancijos teismas, priimdamas sprendimą konfiskuoti automobilį ,,Volvo FH460“ ir jo registracijos liudijimą, pagrįstai atsižvelgė į Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo doktriną, pagal kurią pripažįstama, kad nuosavybės teisė yra ginama įstatymo, tačiau nėra absoliuti. Vienas iš nuosavybės teises ribojančių požymių yra draudimas panaudoti turtą taip, kad kitiems asmenims ar visuomenei dėl to būtų padaryta žala. Šis draudimas išlieka nepriklausomai nuo to, ar turtą valdo, juo naudojasi bei disponuoja pats savininkas, ar jis yra perduotas valdyti ar naudotis kitiems asmenims. Taip pat Konstitucinio Teismo doktrinoje išaiškinta, kad savininkas, kitiems asmenims perduodamas turtą laikinai valdyti ar juo naudotis, lieka šio turto savininku, todėl jam tenka daikto atsitiktinio žuvimo rizika (Konstitucinio Teismo nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 26 straipsnio pirmosios dalies atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ 1997 m. balandžio 8 d.). ATPK 26 straipsnio 1 dalyje numatytas tretiesiems asmenims priklausančio daikto, kuris buvo administracinio teisės pažeidimo įrankis, konfiskavimas prilyginamas jo faktiniam žuvimui, dėl to savininkas praranda galimybę jį susigrąžinti natūra. Nepaisant to, jis gali reikalauti iš tokį teisės pažeidimą padariusio jo daikto valdytojo ar naudotojo atlyginti žalą. Atsižvelgiant į tai, automobilio konfiskavimas, nors jis ir nepriklauso pažeidėjui, šiuo atveju laikytinas proporcinga ir teisinga priemone. Toks teisinių santykių sureguliavimas ginčijamu įstatymu yra skirtas teisės pažeidėjo atsakomybės už savo veiksmus sugriežtinimui ir negali būti vertinamas kaip trečiųjų asmenų nubaudimas.

20Administracinės nuobaudos taikymui keliamas proporcingumo reikalavimas reiškia ir tai, kad tarp padaryto teisės pažeidimo bei už šį pažeidimą nustatytos nuobaudos, siekiamo tikslo ir priemonių šiam tikslui pasiekti turi būti teisinga pusiausvyra. Teisinga ir protinga laikytina tokia nuobauda, kurią paskyrus gali būti pasiekti nuobaudos tikslai ir kuri, vertinant pažeidimo pobūdį, aplinkybes, pažeidėjo asmenybę, nėra per griežta (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. 2AT-4-2011). Teisėjų kolegijos vertinimu, nagrinėjamoje byloje pritaikius automobilio konfiskavimą, nurodyta teisinga pusiausvyra nepažeista. Pareiškėjo nuosavybės teisių apribojimas vertintinas kaip proporcingas siekiamam teisėtam tikslui kovoti su kontrabanda, kuri daro didelę žalą Lietuvos ekonomikai ir verslo tvarkai, taip pat užkirsti kelią neteisėtam cigarečių patekimui į Europos Sąjungos muitų teritoriją. Iš tiesų pažeidėjas, važiuodamas OOO „L.“ vardu registruotu automobiliu, jį panaudojo neteisėtai, nuslėpdamas nuo muitinės kontrolės įvežamas į Lietuvos Respubliką cigaretes su Baltarusijos Respublikos banderolėmis. Apeliacinės instancijos teismo sprendimu gabentų cigarečių kiekis pripažintas pakankamai dideliu, kad jam gabenti būtų būtina transporto priemonė. Automobilis nebuvo specialiai pritaikytas kontrabandai gabenti, tačiau cigaretės vežtos daiktams gabenti neskirtoje vietoje, tikintis, kad jos nebus surastos. Dėl šių aplinkybių konstatuotina, kad apeliacinės instancijos teismas, konfiskuodamas pareiškėjui priklausantį automobilį ir jo registracijos liudijimą, laikėsi ATPK bei teismų praktikos nuostatų.

21Pareiškėjas akcentuoja didelę automobilio vertę, kuri gerokai viršija gabentų cigarečių vertę ir administracinės baudos dydį. Teisėjų kolegija pažymi, kad teismų praktikoje transporto priemonės vertė savaime nepripažįstama besąlygišku pagrindu jos nekonfiskuoti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. 2AT-2-2013). Dėl priemonių, skirtų kontrabandos daiktams per Lietuvos Respublikos valstybės sieną gabenti, konfiskavimo kiekvienu konkrečiu atveju sprendžiama įvertinus visas, o ne atskiras šios nuobaudos skyrimui turinčias reikšmės aplinkybes.

22Remiantis tuo, kas išdėstyta, darytina išvada, kad konfiskuojant automobilį, priklausantį OOO „L.“, materialiosios teisės normos nebuvo pažeistos, įstatymas pritaikytas tinkamai, todėl nėra teisinio pagrindo atnaujinti administracinio teisės pažeidimo bylą.

23Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 302²¹ straipsnio 14 dalies 1 punktu,

Nutarė

24Atmesti OOO „L.“ įgalioto atstovo advokato Augustino Vaičiūno prašymą atnaujinti administracinio teisės pažeidimo bylą.

1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų... 2. Teisėjų kolegija... 3. Vilniaus rajono apylinkės teismo 2013 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu V. H.... 4. Vilniaus apygardos teismo 2013 m. spalio 28 d. nutartimi Vilniaus teritorinės... 5. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų... 6. Pareiškimu OOO „L.“ įgaliotas atstovas advokatas Augustinas Vaičiūnas... 7. Prašyme nurodoma, kad apeliacinės instancijos teismas padarė esminių... 8. Atsiliepimu į OOO „L.“ įgalioto atstovo advokato Augustino Vaičiūno... 9. Atsiliepime nurodoma, kad apygardos teismas nepadarė jokių materialinės... 10. Atsiliepime pažymima, kad V. H. kruopščiai ruošėsi pažeidimui, pats ar... 11. Aplinkybė, kad nagrinėjamu atveju krovininis automobilis priklauso ne pačiam... 12. ATPK nenumato galimybės, kuri leistų išieškoti konfiskuotino turto vertę... 13. Atsiliepime pažymima, kad kontrabanda įvežamos prekės daro didelę žalą... 14. Pareiškėjo – OOO „L.“ įgalioto atstovo advokato Augustino Vaičiūno... 15. Dėl automobilio konfiskavimo... 16. Įstatymų leidėjas nustatė, kad ATPK 210 straipsnio 2 dalyje numatytas... 17. Kontrabandos bylose paprastai pažeidimo padarymo priemonė konfiskuojama,... 18. Pareiškėjas pažymi, kad OOO „L.“ nesusijęs su V. H. padarytu... 19. Apeliacinės instancijos teismas, priimdamas sprendimą konfiskuoti automobilį... 20. Administracinės nuobaudos taikymui keliamas proporcingumo reikalavimas... 21. Pareiškėjas akcentuoja didelę automobilio vertę, kuri gerokai viršija... 22. Remiantis tuo, kas išdėstyta, darytina išvada, kad konfiskuojant... 23. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių teisės... 24. Atmesti OOO „L.“ įgalioto atstovo advokato Augustino Vaičiūno prašymą...