Byla 2VP-1020-732/2016
Dėl sprendimo vykdymo tvarkos pakeitimo

1Molėtų rajono apylinkės teismo teisėjas Liudvikas Myško, sekretoriaujant Sigitai Saugūnienei, dalyvaujant pareiškėjui R. D., atsakovo Molėtų rajono savivaldybės administracijos atstovui R. T., trečiojo asmens Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie LR Aplinkos ministerijos atstovei L. B.,

2viešame teismo posėdyje, žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs R. D. prašymą dėl sprendimo vykdymo tvarkos pakeitimo ir

Nustatė

3pareiškėjas kreipėsi į teismą prašydamas pakeisti Panevėžio apygardos teismo 2014-11-14 sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2A-650-544/2014, vykdymo tvarką, atsakovui R. D. pratęsiant terminą įsiteisinti pastatą - pagalbinį ūkio pastatą, unikalus Nr. ( - ), esantį žemės sklype ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ) iki 2017-06-01. Teismo posėdžio metu pareiškėjas palaikė prašymą, pateikė rašytinius įrodymus, patvirtinančius, kad pastato įteisinimo procedūros yra tęsiamos ir jos užtruko ne dėl R. D. kaltės. Posėdžio metu į bylą pateikti R. D. 2016-11-21 ir 2016-12-07 prašymai teikti Molėtų rajono savivaldybės administracijai, Valstybinės miškų tarnybos 2016-12-07 raštas Nr. R6-8206 dėl pažymų parengimo ir 2016-12-08 raštas Nr. R6-8259 dėl tarnybinės pagalbos, Molėtų rajono savivaldybės administracijos 2016-02-02 įsakymas Nr. B6-85 ir 2016-12-12 įsakymas ir B6-1091, Žemės valdos projekto schema, Valstybinės miškų tarnybos 2016-11-29 pažyma Nr. 71031 apie piniginę kompensaciją už miško žemės pavertimą kitomis naudmenomis bei ištrauka iš LR miškų valstybės kadastro, vietinio mokėjimo nurodymas, patvirtinantis, kad R. D. sumokėjo 1074,34 EUR už miško žemės pavertimą kitomis naudmenomis, žemės sklypo vertės apskaičiavimo aktai. Paaiškino, kad pastato įteisinimo procedūros yra pakankamai sudėtingos, jos metu institucijoms teikiami prašymai turi atitikti specialius reikalavimus, ne kartą yra tekę tuos prašymus papildyti, po to jie vėl iš naujo svarstomi. Kartu nurodė, kad liko paskutinis pastato įteisinimo procedūros etapas – laukiama kol Miškų tarnyba gavusi patvirtinimą iš VMI apie pinigų gavimą, išbrauks iš miškų plotų dalį miško ir R. D. kreipsis į VĮ Registrų centrą dėl pastato dėl pastato įregistravimo.

4Atsakovo Molėtų rajono savivaldybės administracija atsiliepimo į prašymą nepateikė. Teismo posėdžio metu atsakovo atstovas R. T. pareiškėjo prašymui neprieštaravo, su juo sutiko. Paaiškino, kad pastato įteisinimo procedūros užtrunka.

5Trečiojo asmens Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie LR Aplinkos ministerijos atstovė teismo posėdžio metu prašymui neprieštaravo.

6Ieškovas Vilniaus apygardos prokuratūra pateikė atsiliepimą, kuriuo nurodė pratęsti terminą atsakovui, tik prieš tai įvertinus pastato įteisinimo procese dalyvaujančių subjektų veiksmus, priežastis, dėl kurių sprendimas nebuvo įvykdytas per nustatytą ir pratęstą terminą. Nurodė, kad teismo posėdyje nedalyvaus.

7Tretysis asmuo Nacionalinė žemės tarnyba atsiliepimo nepateikė, į teismo posėdį neatvyko – šaukimas atvykti į teismo posėdį įteiktas tinkamai.

8Prašymas tenkintinas iš dalies.

9Teismo sprendimo įvykdymo atidėjimas – tai jo priverstinio vykdymo galimybės nukėlimas vėlesniam laikui, nei įsiteisės teismo sprendimas. Pagal LR CPK 284 str. 1 d. teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgdamas į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką. Šiuos klausimus teismas gali išspręsti teismo sprendimu arba vadovaudamasis LR CPK 284 str. 2 d., nutartimi po sprendimo priėmimo, jeigu šie klausimai nebuvo išspręsti teismo sprendimu. 1997 m. birželio 13 d. Lietuvos Aukščiausiojo teismo Senato nutarimo Nr. 5 „Dėl įstatymų, reguliuojančių teismo sprendimo priėmimo ir išdėstymo tvarką, taikymo teismų praktikoje“ nurodyta, kad „sprendimo įvykdymas teismo nutartimi gali būti atidėtas arba išdėstytas nepriklausomai nuo to, ar įvykdymo terminas, priimant sprendimą, buvo nustatytas ar nenustatytas. Sprendimo įvykdymas gali būti atidėtas arba išdėstytas ir pakartotinai“. Teismas sprendžia, kad sistemiškai aiškinant šias nuostatas, teismas papildoma nutartimi po teismo sprendimo, kuriame buvo nustatytas teismo sprendimo vykdymo atidėjimo terminas, gali tik pratęsti šio teismo sprendimo įvykdymo atidėjimo terminą, vadovaudamasis LR CPK 284 str. 1 d. numatytais kriterijais.

10Nustatyta, jog Panevėžio apygardos teismo 2014-11-14 sprendimu atsakovui R. D. buvo leista įsiteisinti pastatą - pagalbinį ūkio pastatą unikalus Nr. ( - ), esantį žemės sklype ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ) per 6 mėnesių terminą nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos. 2015-06-26 Molėtų rajono apylinkės teismo nutartimi šis terminas buvo pratęstas iki 2015-11-14, o 2015-12-30 nutartimi pratęstas iki 2016-11-14. Atsižvelgiant į teismo posėdžio metu šalių nurodytas bei į aukščiau išdėstytas aplinkybes dėl kurių pastato įteisinimo procedūros užtruko, į tai, kad šalys neprieštarauja dėl termino pratęsimo, į R. D. paaiškinimą, kad liko paskutinis baigiamasis pastato įteisinimo etapas, teismas daro išvadą, kad terminas pastato įsiteisinimui pratęstinas, tačiau ne šešių mėnesių terminui, kaip prašo R. D., o 3 mėnesių terminui. Teismo vertinimu sprendimo vykdymo termino pratęsimas 6 mėnesiams būtų netikslingas ir pernelyg ilgas laiko tarpas, be to siekiant užtikrinti, kad sprendimas būtų vykdomas kuo skubiau ir per kuo trumpesnį laiko tarpą, teismo vertinimu trijų mėnesių terminas yra pakankamas ir optimalus baigti statinio įteisinimo procedūras. Todėl prašymas tenkinamas iš dalies ir pastato įsiteisėjimui terminas pratęstinas iki 2017-03-21.

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 284 str. 1 d., 290 str., 291 str., teismas

Nutarė

12prašymą tenkinti iš dalies.

13Pratęsti terminą įsiteisinti pastatą - pagalbinį ūkio pastatą, unikalus Nr. ( - ), esantį žemės sklype ( - ), kadastrinis Nr. 6228/0001:448, unikalus Nr. ( - ) iki 2017-03-21.

14Nutartis per septynias dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Panevėžio apygardos teismui per Molėtų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai