Byla e2-23350-566/2016
Dėl skolos priteisimo, priimdama sprendimą už akių

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Diana Butrimienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo UAB „4finance“ ieškinį atsakovui E. B. dėl skolos priteisimo, priimdama sprendimą už akių,

Nustatė

2Ieškovas ieškinyje nurodė, kad 2011-10-29 tarp ieškovo ir atsakovo pagal Vivus.lt bendrąsias paskolos sutarties sąlygas buvo sudaryta paskolos sutartis, pagal kurią ieškovas atsakovui paskolino 217,22 Eur sumą 3 mėnesių terminui su 103,93 proc. dydžio metine palūkanų norma. Remiantis kredito sutarties 3.7. punktu, atsakovas pratęsė įmokos grąžinimo terminą iki 2012-03-19. Atsakovas savo įsipareigojimų nevykdė, nesilaikė kredito sutartyje nustatyto kredito grąžinimo grafiko, todėl ieškovas 2012-03-19 vartojimo kredito sutartį vienašališkai nutraukė. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 217,22 Eur negrąžintos paskolos sumą, 38,66 Eur palūkanų sumą iki kredito grąžinimo termino bei 398,78 Eur palūkanų po kredito grąžinimo termino, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos teisme iškėlimo dienos ir bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovui ieškinio su priedais kopijos ir teismo pranešimas įteikti tinkamai Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 straipsnyje nustatyta tvarka, t. y. viešo paskelbimo būdu. Atsakovas atsiliepimo į pareikštą ieškinį per teismo nustatytą terminą nepateikė, todėl vadovaujantis CPK 142 str. 4 d., esant ieškovo prašymui, teismas priima sprendimą už akių.

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

6Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad atsakovas E. B. su ieškovu UAB „4finance“, valdančiu sistemą Vivus.lt, prisijungimo būdu 2011-10-29 sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr. 9973571001 (toliau – Sutartis), kurios pagrindu ieškovas suteikė atsakovui 217,22 Eur sumą 3 mėnesių terminui su 103,93 proc. dydžio metine palūkanų norma. Remiantis Sutarties 3.7. punktu, atsakovas pratęsė įmokos grąžinimo terminą iki 2012-03-19. Atsakovas sutartimi prisiimtų įsipareigojimų tinkamai nevykdė, nesilaikė sutartyje nustatyto kredito grąžinimo grafiko ir liko skolingas ieškovui 217,22 Eur negrąžinto kredito ir 38,66 Eur palūkanų, paskaičiuotų už laikotarpį nuo 2011-10-29 iki 2012-03-19. Byloje duomenų apie tai, kad atsakovas sumokėjo ieškovui susidariusį įsiskolinimą, nėra (CPK 178 str.).

7Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.881 str., kredito gavėjas privalo grąžinti kreditoriui gautą sumą ir mokėti palūkanas. Vartojimo kredito sutartimi kredito davėjas suteikia ar įsipareigoja suteikti kredito gavėjui fiziniam asmeniui (vartotojui) kreditą atidėto apmokėjimo, taip pat mokėjimo išdėstymo (apmokėjimo dalimis) būdu; arba kreditus, įskaitant einamosios sąskaitos kreditą, bendrosios vienkartinės sumos kreditą ir daiktui d. nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai vykdyti savo sutartines prievoles. Pagal CK 6.38 str., prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų arba sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 str.). Atsižvelgiant į tai, kad byloje nepateikta įrodymų, jog atsakovas su ieškovu pilnai atsiskaitė (CPK 178 straipsnis), taip pat į tai, jog atsakovas savo prievolės neginčija (CPK 12 straipsnis), ieškovui iš atsakovo priteistina 217,22 Eur negrąžinto kredito ir 38,66 Eur palūkanų iki kredito sutarties nutraukimo.

8Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo 398,78 Eur palūkanų, paskaičiuotų už laikotarpį nuo 2012-03-20 iki 2013-01-25. Tarp šalių sudarytos Sutarties bendrųjų sąlygų 4.1 punkte nustatyta, kad už naudojimąsi kreditu kredito gavėjas privalo mokėti fiksuotas palūkanas, išreikštas bendra kredito kainos metine norma; 7.1 punkte nustatyta, kad kredito gavėjui praleidus kredito ir/ar palūkanų mokėjimo terminą, 4.1 punkte nurodyta bendra norma yra skaičiuojama toliau nuo visos pradelstos sumokėti sumos už visą pradelsimo laiką. Iš Sutarties specialiųjų sąlygų matyti, kad bendra kredito kainos metinė norma sudaro 171,00 proc.

9Nagrinėjamu atveju tarp ginčo šalių buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis. Teismas, spręsdamas klausimą dėl prašomų priteisti palūkanų, atsižvelgia į sutartinių teisinių santykių pobūdį, į tai, kad atsakovas yra vartotojas, sudarydamas sutartį buvo silpnesnioji sutarties šalis, turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų. Teismas turi pareigą kontroliuoti, ar prašomos priteisti palūkanos nėra nepagrįstai didelės. Teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju palūkanų dydis, kuriuo remiasi ieškovas, yra nepagrįstai didelis, vertinant tai, kad buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis, todėl jos sąlygos turi būti aiškinamos vartotojo naudai (CK 6.193 straipsnio 4 dalis, Vilniaus apygardos teismo 2010-11-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-954-492/2010, Panevėžio apygardos teismo 2012-02-23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-85-280/2012). Sutarties bendrųjų sąlygų 7.1. punkte numatytos palūkanos, pagal šalių susitarimą mokamos tik esant sutarties pažeidimui, atlieka ne mokesčio už pinigų skolinimą funkciją, o kompensuojamąją funkciją už prievolės įvykdymo termino praleidimą, todėl savo esme yra sutartinės netesybos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-08-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-392/2012). Teismų praktikoje pripažįstama, jog netesybos yra nukreiptos į minimalių kreditoriaus nuostolių atlyginimą ir negali būti kreditoriaus pasipelnymo šaltinis bei bei negali leisti nukentėjusiai šaliai piktnaudžiauti savo teise bei nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2016 m. gegužės 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-235-690/2016). Pažymėtina, kad Vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 dalyje nustatytas 0,05 procento pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną dydis taikytinas visų formų netesyboms – ir delspinigiams, ir baudoms. Norėdamas, kad būtų priteisti didesni nei minimalūs nuostoliai, ieškovas privalo juos įrodyti. Ieškovas į bylą tokių įrodymų nepateikė (CPK 178 straipsnis). Dėl to darytina išvada, kad prašomos priteisti sutartinės palūkanos yra nepagrįstai didelės, pažeidžia nurodytoje teisės normoje nustatytą minimalų vartotojų teisių apsaugos standartą, todėl mažintinos iki 0,05 procento už vieną dieną (CK 6.37 str. 3 d.), taigi ieškovui iš atsakovo priteistina 39,79 Eur (255,88 Eur x 0,05 proc. x 311 d.) sutartinių palūkanų nuo 2012-03-20 iki 2013-01-25, o likusi ieškovo reikalavimo dalis dėl sutartinių palūkanų priteisimo atmestina.

10Remiantis CK 6.37 str. 2 d. ir 6.210 str. 1 d., ieškovui iš atsakovo priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą 295,67 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2016-05-15 dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

11Ieškovas byloje patyrė 15 Eur žyminio mokesčio išlaidų. Vadovaujantis CPK 93 str. 2 d., proporcingai patenkintų ieškinio reikalavimų daliai (patenkinta 45,16 proc. ieškinio reikalavimų), ieškovui iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 6,77 Eur žyminio mokesčio (15 Eur x 45,16 proc.) (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 7 d.).

12Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, nepriteistinos, kadangi neviršija 3,00 Eur dydžio (LR teisingumo ministro ir finansų ministro 2011-11-07 įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“, CPK 92 straipsnis).

13Vadovaudamasis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 279, 285-288, 307 straipsniais, teismas

Nutarė

14Ieškinį tenkinti iš dalies.

15Priteisti ieškovui UAB „4finance“, į. k. 301881644, iš atsakovo E. B., a. k. ( - ) 217,22 Eur (du šimtus septyniolika eurų ir 22 ct) negrąžinto kredito, 38,66 Eur (trisdešimt aštuonis eurus ir 66 ct) palūkanų sumą iki kredito grąžinimo termino, 39,79 Eur (trisdešimt devynis eurus ir 79 ct) palūkanų sumą po kredito grąžinimo termino, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą 295,67 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2016-05-15 dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos ir 6,77 Eur (šešis eurus ir 77 ct) bylinėjimosi išlaidų.

16Kitą ieškinio dalį atmesti.

17Išaiškinti atsakovui, kad per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos jis turi teisę teismui paduoti pareiškimą dėl sprendimo peržiūrėjimo, kuriame turi būti nurodoma: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas; šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas; aplinkybės, liudijančios neatvykimo į teismo posėdį ir teismo neinformavimo iki teismo posėdžio priežasčių svarbumą, taip pat įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, bei įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; pareiškimą paduodančios šalies prašymas; prie pareiškimo pridedamos šalies medžiagos sąrašas; pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data.

18Šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine ar kasacine tvarka.

19Ieškovas turi teisę per 30 dienų apskųsti sprendimą Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai