Byla 2S-299-370/2010
Dėl antstolės Marytės Trijonės veiksmų, suinteresuotas asmuo K. M. (išieškotojas)

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės teisėjos Danguolės Martinavičienės, kolegijos teisėjų Virginijos Nijolės Griškevičienės, Albinos Pupeikienės, rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjusi antstolės Marijos Trijonės atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009-10-21 nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjos R. T. (skolininkės) skundą dėl antstolės Marytės Trijonės veiksmų, suinteresuotas asmuo K. M. (išieškotojas),

Nustatė

2pareiškėja kreipėsi į teismą prašydama panaikinti kaip neteisėtus 2008-10-23 antstolės patvarkymą areštuoti lėšas ir jas pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą, panaikinti 2008-10-23 antstolės patvarkymą areštuoti lėšas vykdymo išlaidų sumai ir jas pervesti saugoti į antstolio depozitinę sąskaitą, panaikinti 2008-10-23 antstolės siūlymą sumokėti vykdymo išlaidas, panaikinti 2008-11-17 antstolės patvarkymą dėl lėšų paskirstymo, panaikinti 2008-09-26 žemės sklypo

30,0600 ha, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ), areštą, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad sužinojusi apie vykdomojo dokumento pateikimą vykdyti, gera valia visiškai įvykdė teismo sprendimą. Antstolė nepagrįstai priskaičiavo vykdymo išlaidas ir pažeisdama vykdymo išlaidų išieškojimo tvarką iš atsiskaityti su išieškotoju skirtų lėšų padengė nepagrįstai priskaičiuotas vykdymo išlaidas, nurodydama, kad pareiškėja liko skolinga išieškotojui.

4Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2009-10-21 nutartimi skundą tenkino iš dalies: panaikino antstolės 2008-10-23 patvarkymą areštuoti lėšas ir jas pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą,

52008-10-23 patvarkymą areštuoti vykdymo išlaidų sumos dydžio lėšas ir jas pervesti saugoti į antstolio depozitinę sąskaitą, 2008-10-23 siūlymą sumokėti vykdymo išlaidas ir 2008-11-17 patvarkymą paskirstyti išieškotas lėšas vykdomojoje byloje Nr. 0108/08/01117, įpareigoti antstolę Mariją Trijonę iš neteisėtai vykdymo išlaidoms padengti paskirtų lėšų visiškai sumokėti skolą išieškotojui K. M. ir likusias lėšas grąžinti pareiškėjai R. T., skundo dalį dėl žemės sklypo arešto panaikinimo, išnykus skundo dalykui, netenkino, pareiškėjai iš antstolės priteisė 236 Lt bylinėjimosi išlaidų. Teismas nustatė, kad antstolės procesinius dokumentus skolininkei siuntė adresu ( - ), Klaipėda, nors iš vykdomojoje byloje esančios Gyventojų registro tarnybos pažymos matyti, kad skolininkė gyvenamąją vietą yra deklaravusi adresu ( - ), Klaipėda. Minėti dokumentai skolininkei įteikti jai pačiai atvykus į paštą 2008-10-17, t. y. pasibaigus dokumentuose nurodytam konkrečių veiksmų atlikimo terminui, todėl objektyviai negalėjo įvykdyti antstolės nurodymų. Antstolė netinkamu adresu išsiuntusi dokumentus ir neįsitikinusi apie jų įteikimą adresatei, ėmėsi priverstinių vykdymo veiksmų. Patvarkymai dėl lėšų arešto ir jų pervedimo į antstolės depozitinę sąskaitą priimti nepraėjus įstatymo nustatytam minimaliam 10 dienų terminui antstolės reikalavimams nuo raginimo įteikimo dienos įvykdyti, todėl konstatuotina, kad jie priimti neteisėtai ir naikintini. Antstolė 2008-10-23 apskaičiavo vykdymo išlaidas ir surašė skolininkei siūlymą sumokėti 1532,77 Lt vykdymo išlaidų už atliktus ir realiai neatliktus vykdymo veiksmus, įskaitant atlyginimą už vykdomojo dokumento įvykdymą, nors jis tą dieną dar nebuvo įvykdytas. Siūlymu nustatytas terminas sumokėti vykdymo išlaidas iki 2008-11-10 bei išaiškinta, kad jų nesumokėjus antstolė kreipsis į teismą dėl vykdymo išlaidų priteisimo, tačiau 2008-11-17 išieškotų lėšų patvarkymu antstolė iš skolininkės sumokėtų ir pagal antstolės patvarkymus, kurie pripažinti neteisėtais, nuskaitytų lėšų padengė didžiąją dalį priskaičiuotų vykdymo išlaidų, iš jų ir atlyginimą už vykdomojo dokumento įvykdymą. Teismas nusprendė, kad atsižvelgiant į skolininkės aktyvumą vykdymo procese, jai sužinojus apie vykdomojo rašto pateikimą vykdyti, tai, kad skolininkei nebuvo išaiškinta, kad ji privalo sprendimą įvykdyti per 10 dienų nuo raginimo įteikimo dienos, bei tai, kad skolininkė sprendimą įvykdė per protingą ir nežymiai 10 dienų viršijantį terminą, vadovaujantis protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principais vykdymo išlaidos skaičiuotinos pagal Sprendimų vykdymo instrukcijos 51 str., t. y. atlygis antstolei už sprendimo įvykdymą iš skolininkės šiuo atveju neskaičiuotinas. Teismas konstatavo, kad antstolė, surašydama siūlymą sumokėti vykdymo išlaidas ir paskirstydama išieškotas lėšas, nesilaikė CPK ir Sprendimų vykdymo instrukcijos nustatytos vykdymo išlaidų išieškojimo tvarkos, todėl siūlymas sumokėti vykdymo išlaidas ir patvarkymas paskirstyti lėšas yra neteisėti ir naikintini, o antstolė įpareigotina iš neteisėtai vykdymo išlaidoms padengti paskirtų lėšų visiškai sumokėti visą skolą išieškotojui ir likusias lėšas grąžinti pareiškėjai (skolininkei vykdomojoje byloje). Kadangi skolininkei priklausančio žemės sklypo areštas panaikintas 2009-07-17 patvarkymu, skundo dalis dėl turto arešto panaikinimo netenkintinas.

6Atskiruoju skundu antstolė prašo Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009-10-21 nutartį panaikinti ir skolininkės skundą atmesti. Nurodo, kad teismas, pripažindamas antstolės 2008-10-23 patvarkymus dėl skolininkės lėšų arešto ir pervedimo į antstolės depozitinę sąskaitą neteisėtais ir juos panaikindamas, neatsižvelgė į aplinkybę, kad antstolė pateikė teismui 2009-03-04 patvarkymą dėl piniginių lėšų arešto panaikinimo. Išnykus skundo dalykui teismas privalėjo skundo netenkinti. Teismas nepagrįstai konstatavo, jog antstolė išsiuntė dokumentus netinkamu adresu, nes dokumentai buvo išsiųsti teismo vykdomajame dokumente nurodytu skolininkės adresu, o dalyvaujantys byloje asmenys privalo informuoti teismą ir kitus byloje dalyvaujančius asmenis apie procesinių dokumentų įteikimo vietos pasikeitimą. Teismas nepagrįstai konstatavo, kad skolininkė geranoriškai įvykdė teismo sprendimą. Skolininkė buvo atvykusi į antstolės kontorą ir su savimi turėjo raginimą bei kitus jai išsiųstus dokumentus ir ji antstolei neteikė jokių duomenų apie tai, kada jai įteikti dokumentai, neteikė prašymų dėl termino skolai apmokėti pratęsimo. Priverstinis skolos išieškojimas buvo pradėtas 2008-10-23, t. y. praėjus dešimčiai dienų po to, kai baigėsi nustatytas terminas sumokėti skolą. Skolininkė į antstolės depozitinę sąskaitą 2008-10-30 įmokėjo 5 692,44 Lt, nors vykdomajame dokumente nurodyta 6 149 Lt skola. Kitos sumos į antstolės depozitinę sąskaitą buvo nurašytos priverstinio skolos išieškojimo procese. Dėl nurodytų priežasčių laikytina, kad skolininkė teismo sprendimo neįvykdė gera valia, todėl iš skolininkės antstolei turi būti išieškotas ir atlyginimas už vykdomojo dokumento (jo dalies) įvykdymą. CPK 758 str. numatyta, kad iš sumų, antstolio išieškotų iš skolininko, pirmiausia apmokamos išieškojimo vykdymo išlaidos, o iš likusių sumų patenkinami išieškotojų reikalavimai, todėl patvarkymas dėl lėšų paskirstymo yra teisėtas. Be to, teismas neatsižvelgė į antstolės ir išieškotojo susitarimą, pagal kurį iš išieškotojui priklausančių sumų pirmiausia būtų dengiamos antstolės patirtos vykdymo išlaidos. Teismas visiškai nepagrįstai įpareigojo antstolę grąžinti skolininkei netgi būtinąsias bei faktines vykdymo išlaidas. Siūlymas sumokėti šią vykdymo išlaidų sumą buvo priimtas 2008-09-30 ir išsiųstas skolininkei kartu su raginimu, skolininkė šios sumos neginčijo. Priteisdamas skolininkei bylinėjimosi išlaidas teismas pažeidė CPK 443 str. nuostatas.

7Atsiliepimų į atskirąjį skundą negauta.

8Atskirasis skundas atmestinas.

9Iš teismui pateiktos vykdomosios bylos Nr. 0108/08/01117 matyti, kad antstolė Marytė Trijonė 2008-09-26 patvarkymu priėmė vykdyti išieškotojo K. M. atstovo pateiktą Klaipėdos apygardos teismo išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-306-479/2008 dėl 6 149 Lt išieškojimo iš R. T. išieškotojo K. M. naudai. Tą pačią dieną antstolė atliko užklausas skolininkės turtinei padėčiai nustatyti ir areštavo jai priklausantį 0,06 ha žemės sklypą ( - ), unikalus Nr. ( - ) (vykdomoji byla b. l. 6–10, 12). Taip pat surašė siūlymą iki 2008-10-14 sumokėti 331,54 Lt vykdymo išlaidų (b. l. 14). 2008-09-29 surašė raginimą iki 2009-10-14 įvykdyti sprendimą (b. l. 13). 2008-10-23 paskaičiavo vykdymo išlaidas už atliktus ir dar neatliktus vykdymo veiksmus, įskaitant atlyginimą už vykdomojo dokumento įvykdymą, bei 2008-10-23 patvarkymais areštavo skolos ir vykdymo išlaidų dydžio pinigines lėšas ir nurodė jas pervesti į antstolės depozitinę sąskaitą (b. l. 25, 26–27). R. T. 2008-10-30 pagal kasos pajamų orderį Nr. 338370 sumokėjo 5 694,44 Lt, tą pačią dieną iš jos sąskaitos pagal antstolės patvarkymus nuskaityta 652,55 Lt suma, 2008-10-31 – 73,52 Lt suma, 2008-11-04 – 32,65 Lt suma (vykdomoji byla b. l. 36–38). Išieškota suma 2008-11-17 patvarkymu paskirstyta taip: 5 105,50 Lt išieškotojui ir 1 345,66 Lt vykdymo išlaidoms, įskaitant atlyginimą antstoliui, padengti (vykdomoji byla Nr. 40).

10CPK 604 str. nustatyta, kad procesiniai dokumentai, siunčiami registruotu laišku vykdymo proceso dalyviams šioje CPK VI dalyje nustatytais atvejais, laikomi įteiktais praėjus penkioms dienoms nuo išsiuntimo dienos, išskyrus CPK 660 straipsnyje numatytą atvejį. CPK 657 straipsnyje, reglamentuojančiame raginimo įvykdyti sprendimą įteikimo tvarką, nustatyta, kad raginimas skolininkui išsiunčiamas registruotu laišku arba įteikiamas skolininkui asmeniškai. Išsiųsdamas raginimą antstolis apie tai pažymi vykdomajame dokumente ir nurodo raginimo išsiuntimo datą. Pasirašydamas vykdomajame dokumente skolininkas patvirtina, kad raginimas įteiktas jam asmeniškai. Vykdomojoje byloje esantis 2008-09-29 raginimas (b. l. 13) neatitinka procesinio dokumento formos reikalavimų – nėra pasirašytas, jame nenurodyta išsiuntimo data, byloje nėra jokių duomenų, kad raginimas būtų išsiųstas ir įteiktas, vykdomojoje byloje atliktų vykdomųjų veiksmų sąraše toks vykdymo veiksmas nefiksuotas apskritai. Todėl teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad antstolė neįrodė, jog raginimas skolininkei buvo įteiktas tinkamai ir ji neturėjo pagrindo jau 2008-10-23 imtis priverstinių sprendimo vykdymo veiksmų (CPK 624 str.). Taip antstolė nepagrįstai nurodė bankui į jos depozitinę sąskaitą pervesti ne tik skolos, bet ir vykdymo išlaidų dydžio sumą. Antstolis turi teisę areštuoti tokią lėšų sumą, kurios užtektų išieškomai skolai ir vykdymo išlaidoms atlyginti, bet reikalauti, kad bankas pervestų tokią skolininko lėšų sumą, kuri atitinka išieškomą skolą be vykdymo išlaidų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-04-04 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-136/2007). Atmestinas apeliantės argumentas, kad ji pagrįstai iš išieškotų lėšų pirma padengė savo vykdymo išlaidas. Toks vykdymo išlaidų išieškojimo būdas neatitinka CPK 610, 611 str. nuostatų, pagal kurias skolininkei nesutikus padengti vykdymo išlaidų antstolė dėl jų išieškojimo turi kreiptis į teismą. Be to, pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą teismų praktiką, bylose dėl vykdymo išlaidų priteisimo CPK 632 straipsnyje numatytais pagrindais neužbaigus vykdomosios bylos iš skolininko sumokėtos sumos atskaityti vykdymo išlaidų negalima (nutartys 3K-7-62/2004, 3K-3-471/2005). Antstolė nepagrįstai remiasi CPK 758 str. CPK LV skyriaus 753, 758 straipsniuose nustatyta išieškotų lėšų paskirstymo ir išmokėjimo išieškotojams tvarka, t. y. nurodyto skyriaus normos taikytinos tik dėl išieškotojo, bet ne dėl antstolio, jam išieškant vykdymo išlaidas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. kovo 15 d. nutartis civilinėje byloje pagal pareiškėjo M. Vitkaus skundą dėl antstolio A. Selezniovo veiksmų, bylos Nr. 3K-3-173/2008), todėl antstolis negali, užuot pervedęs skolininko lėšas išieškotojui, savo patvarkymais jas skirstyti tarp išieškotojo ir savęs taip dirbtinai didindamas vykdymo išlaidas. Toks antstolės susitarimas su išieškotoju negalioja skolininkei ir negali suvaržyti jos teisių bei sunkinti jos padėties.

11Dėl apeliantės argumentų, jog teismas įpareigojo antstolę skolininkei grąžinti ir netgi būtinąsias bei faktines vykdymo išlaidas pažymėtina, kad teismas šioje byloje nesprendė konkrečių vykdymo išlaidų pagrįstumo klausimo, nes vykdomoj byla nėra užbaigta ir antstolė nesikreipė į teismą dėl jų priteisimo įstatymo nustatyta tvarka (CPK 610 str.). Šios bylos nagrinėjimo dalykas – konkrečių antstolės vykdymo veiksmų, įformintų patvarkymais ir kitais procesiniais dokumentais, teisėtumas, todėl teismas neišeidamas už bylos nagrinėjimo ribų apgynė skolininkės pažeistas teises pripažindamas antstolės veiksmus neteisėtais ir atkurdamas iki teisės pažeidimo buvusią padėtį. Atmestinas kaip formalus apeliantės argumentas, kad teismas, pripažindamas patvarkymus dėl skolininkės lėšų arešto ir pervedimo į antstolės depozitinę sąskaitą neteisėtais ir juos panaikindamas, neatsižvelgė į aplinkybę, kad antstolė pateikė teismui 2009-03-04 patvarkymą dėl piniginių lėšų arešto panaikinimo. Kaip minėta, teismas savo sprendimu įvertino konkrečių antstolės veiksmų teisėtumą, kurio nekeičia faktinė aplinkybė, kad šio veiksmo įforminimas (patvarkymas) vėliau pačios antstolės dėl kokių nors priežasčių buvo panaikintas.

12Atmestinas apeliantės argumentas dėl CPK 443 str. pažeidimo skolininkei priteisiant atstovavimo išlaidas. Asmens skundas dėl antstolio veiksmų nagrinėjamas ypatingosios teisenos tvarka (CPK 442 str. 6 p). Tais atvejais, kai dalyvaujančių byloje asmenų suinteresuotumas bylos baigtimi yra skirtingas arba jų interesai yra priešingi, teismas gali proporcingai padalyti turėtas bylinėjimosi išlaidas arba jų atlyginimą priteisti iš dalyvavusio byloje asmens, kurio pareiškimas atmestas (CPK 443 str. 6 d.). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas formuoja teismų praktiką taip, kad bylinėjimosi išlaidos, konkrečiai – išlaidos advokato pagalbai apmokėti, iš antstolio priteisiamos, nes, esant antstolio ir skolininko ginčui dėl vykdymo išlaidų išieškojimo, yra akivaizdus interesų priešingumas. Ir priešingai, išlaidos advokato pagalbai apmokėti antstoliui priteisiamos iš skundo padavusio asmens (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008-01-25 nutartis byloje 3K-3-36/2008, 2008-10-20 nutartis byloje Nr. 3K-3-417/2008, 2009-02-23 nutartis byloje Nr. 3K-3-78/2009).

13Esant tokioms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismo nutarties atskirojo skundo motyvais keisti ar naikinti nėra pagrindo (CPK 337 str. 1 p.).

14Kolegija, vadovaudamasi LR CPK 334–339 str.,

Nutarė

15Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009 m. spalio 21 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai