Byla 2-1706-759/2013
Dėl skolos priteisimo

1Ukmergės rajono apylinkės teismo teisėja Snieguolė Bielskienė, sekretoriaujant Jūratei Gritienei, žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Gelvora“ ieškinį atsakovui R. J. dėl skolos priteisimo ir

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo 4518,81 Lt skolos, 1812,11 Lt palūkanų, 6442,18 Lt delspinigių, 2550,51 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidas, iš viso – 15 323,61 Lt, 5 procentų metines palūkanas, 8,5 procentų sutartines palūkanas nuo pagrindinės skolos sumos bei bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškovas ieškinyje nurodė, kad 2005-09-29 AB „SEB“ bankas ir atsakovas R. J. sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ), pagal kurią AB „SEB“ bankas suteikė atsakovui sutartyje nurodyto dydžio kreditą, o atsakovas įsipareigojo sutartyje nustatyta tvarka kreditą grąžinti bei mokėti palūkanas, delspinigius ir kitas numatytas sumas banko naudai. Atsakovas netinkamai vykdė sutartį, todėl AB „SEB“ bankas sutartį su atsakovu nutraukė ir įgijo teisę reikalauti iš atsakovo grąžinti visą likusį kreditą bei pateikti reikalavimus atsakovui dėl atitinkamų palūkanų, delspinigių ir kitų susijusių piniginių sumų sumokėjimo. Ieškovas nurodė, kad 2009-11-09 AB „SEB“ bankas ir UAB „Gelvora“ sudarė Reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 09-20-83, pagal kurią AB „SEB“ bankas perleido visus reikalavimus atsakovo atžvilgiu pagal sutartį ieškovui. Ieškovas pranešė atsakovui apie reikalavimo perleidimą ir tuo pačiu pareikalavo įvykdyti įsipareigojimus pagal minėtą sutartį, tačiau atsakovas pastarųjų nėra įvykdęs ir ieškinio parengimo dienai. Ieškovo reikalavimas ieškinio parengimo dienai yra: pagrindinė skolos suma- 4518,81 Lt; palūkanos- 1812,11 Lt., delspinigiai– 6442,18 Lt; ieškovo patirtos ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidos – 2550,51 Lt. Viso ieškovo reikalavimas sudaro 15 323,61 Lt. Ieškovas į teismo posėdį neatvyko, teisme gautas prašymas bylą nagrinėti jo atstovui nedalyvaujant. Byla nagrinėtina ieškovo atstovui nedalyvaujant (LR CPK 246 str.).

4Atsakovui Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 123 straipsnyje numatyta tvarka buvo įteiktas ieškinio nuorašas ir pranešimas apie atsiliepimo į ieškinį pateikimo tvarką ir terminus, teismo šaukimas tinkamai- 2013-10-25 viešo paskelbimo būdu interneto tinklapyje www.teismai.lt. Per teismo nustatytą terminą atsakovas be pateisinamos priežasties atsiliepimo į ieškinį nepateikė, į teismo posėdį neatvyko, teisme negautas prašymas atidėti bylos nagrinėjimą, todėl byla nagrinėtina atsakovui nedalyvaujant (LR CPK 246 str.).

5Ieškinys tenkinamas iš dalies.

6Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2005 m. rugsėjo 29 d. AB „SEB“ bankas ir atsakovas R. J. pasirašė Vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ) (b.l. 23-24), pagal kurią bankas suteikė atsakovui 5000,00 Lt kredito sumą 60 mėnesių terminui, kredito grąžinimo data- 2010-09-28. Atsakovas įsipareigojo sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis grąžinti kreditą, mokėti bankui palūkanas, tačiau sutarties nevykdė ir bankas nutraukė sutartį su atsakovu (b.l. 19). Ieškovas ir AB „SEB“ bankas 2009 m. lapkričio 9 d. pasirašė reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 09-20-83, pagal kurią AB „SEB“ bankas atlygintinai perleido ieškovui visas reikalavimo teises pagal minėtą vartojimo kredito sutartį atsakovo atžvilgiu (b. l. 12-17). Ieškovas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.109 str. nustatyta tvarka 2009-11-19 atsakovui pranešė apie reikalavimo perleidimą ir tuo pačiu pareikalavo įvykdyti įsipareigojimus pagal aukščiau paminėtą vartojimo kredito sutartį (b. l. 18). Byloje duomenų apie tai, kad atsakovas sumokėjo ieškovui susidariusį įsiskolinimą, nėra, ir šalys tokių įrodymų į bylą nepateikė.

7Prievolės turi būti vykdomos tinkamai ir laiku, pagal įstatymo ar sutarties nurodymus (Lietuvos Respublikos CK 6.38 str. 1 d., 6.63 str., 6.205 str.) klientas privalo apmokėti už suteiktas paslaugas (Lietuvos Respublikos CK 6.720 str.). Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (Lietuvos Respublikos CK 6.205 str.). Vadovaujantis LR CK 6.256 str. 1 d., kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Byloje nustatyta, kad šalys buvo sudariusios kredito sutartis. Pagal LR CK 6.881 str. 1 d., kreditavimo sutartimi bankas <...> įsipareigoja suteikti kredito gavėjui sutartyje nustatyto dydžio ir nustatytomis sąlygomis pinigines lėšas (kreditą), o kredito gavėjas įsipareigoja gautą sumą grąžinti kreditoriui ir mokėti palūkanas. Esant nustatytoms aplinkybėms ir vadovaujantis paminėtais pagrindais, ieškovui iš atsakovo priteisiama 4518,81 Lt skola ir 1812,11 Lt palūkanų.

8Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai). Netesybos gali būti nurodytos konkrečia pinigų suma arba užtikrinamosios prievolės sumos procentu. Už prievolės įvykdymo termino praleidimą gali būti nustatomos netesybos, skaičiuojamos už kiekvieną termino praleidimo dieną, savaitę, mėnesį ir t. t. (Lietuvos Respublikos CK 6.71 str.). Susitarimas dėl netesybų turi būti rašytinis (Lietuvos Respublikos CK 6.72 str.). Ieškovas prašo priteisti 6442,18 Lt delspinigius, kuriuos apskaičiavo, remdamasis AB „SEB" banko ir skolininko pasirašytos sutarties bendrosios dalies 5.3 punktu, delspinigiai paskaičiuoti nuo 2009-11-06 iki 2013-08-21 viso už 1384 dienas (b.l. 6). LR CK 6.73 straipsnio 2 dalis įtvirtina, kad, jei netesybos yra aiškiai per didelės ar prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 yra konstatavęs, jog, remdamasis CK 6.73 straipsnio 2 dalimi nuostatomis, teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2006 nurodyta, kad netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma, ir kitus kriterijus.

9Įvertinus tai, kad atsakovas yra vartotojas, paskaičiuota delspinigių suma žymiai viršija skolos sumą, prašomi priteisti delspinigiai vertintini kaip neadekvatūs ir aiškiai per dideli, nes byloje nėra duomenų apie tai, kad atsakovui būti buvę siunčiami pranešimai apie skaičiuojamus delspinigius, o 2009-11-19 pranešime nurodyta delspinigių suma 246,89 Lt (b.1. 18). Teismas vertina ir tai, kad ieškovas reikalavimo teisę perėmė 2009-11-19, tuo tarpu į teismą prašydamas priteisti perimtą skolą ir delspinigius kreipėsi tik 2013-10-11, t.y. praėjus ketveriems metams. Ieškovas nepateikė jokių duomenų, patvirtinančių, kokių priemonių ėmėsi tiek pirminis kreditorius iki kol perdavė reikalavimo teisę ieškovui, tiek pats ieškovas, kad skola iš atsakovo būtų išieškota anksčiau ir kodėl tiek laiko buvo delsta kreiptis į teismą dėl skolos priteisimo. Teismas tokį kreditorių, kaip verslininkų, elgesį vertina kaip nesąžiningą vartotojo atžvilgiu, nes dėl jų delsimo kreiptis į teismą dėl skolos priteisimo iš atsakovo buvo nepagrįstai didinamas delspinigių dydis ir tai negalima vertinti kaip sąžiningą nukentėjusios šalies nuostolių atlyginimą. Atsižvelgiant į paminėtas aplinkybes bei vadovaujantis teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais, darytina išvada, jog prašomos priteisti netesybos yra aiškiai per didelės ir atlieka ne kompensaciją funkciją, todėl teismas mažina prašomų priteisti delspinigių sumą. Teismo paskaičiavimu, už 182 dienas (6 mėn.) terminą (LR CK 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punktas) delspinigiai nuo 4518,81 Lt nesumokėtos sumos sudaro 822,42 Lt, todėl priteistinų delspinigių suma mažinama iki 822,42 Lt, nes tokia delspinigių suma yra adekvati faktiškai kreditoriaus patirtiems nuostoliams.

10Remiantis Lietuvos Respublikos CK 6.249 str. 4 d. 3 p., be tiesioginių nuostolių ir negautų pajamų, į nuostolius įskaičiuojamos protingos išlaidos, susijusios su nuostolių išieškojimu ne teismo tvarka. Ieškovas pateikė skaičiavimus dėl patirtų 2550,51 Lt nuostolių, susijusių su nuostolių išieškojimu ne teismo tvarka (b.l. 5). Prašo priteisti 2550,51 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidas, kurios yra pagrįstos, todėl priteisiamos.

11Pagal LR CK 6.874 str., jei kredito gavėjas laiku negrąžina paskolos, jis privalo mokėti kredito davėjui LR CK 6.210 str. nustatytas palūkanas nuo tos dienos, kada paskolos suma turėjo būti grąžinta iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų LR CK 6.37 str. mokėjimą, jei paskolos sutartis nenumato ko kitą (LR CK 6.881 str. 2 d.). Pagal 2005 m. rugsėjo 29 d. vartojimo kredito sutartį atsakovas įsipareigojo mokėti 8,5 procentų metines palūkanas nuo negrąžintų prašomų priteisti kredito sumų iki kredito grąžinimo bankui dienos, todėl iš atsakovo ieškovo naudai priteisiamos 8,5 proc. dydžio metinės palūkanos už negrąžintą 4518,81 Lt dydžio kredito sumą, skaičiuojant nuo 2013 m. spalio 14 d. iki visiškos skolos grąžinimo ieškovui dienos.

12Lietuvos Respublikos CK 6.37 str. numato, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės prievolės, turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes, iš atsakovo priteisiamos ir 5 proc. dydžio procesinės palūkanos (Lietuvos Respublikos CK 6.210 str. 1d., 6.37 str. 2d.).

13Ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas sudaro 460,00 Lt žyminis mokestis. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, proporcingai patenkintų reikalavimų daliai, todėl iš atsakovo ieškovo naudai priteistina 291,00 Lt žyminio mokesčio ieškovo naudai (Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 2 d.).

14Byloje susidariusios pašto išlaidos nepriteisiamos, vadovaujantis LR Teisingumo ministro ir LR Finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo.

15Teismas, vadovaudamasis aukščiau išdėstytu ir minėtomis teisės normomis bei Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 270 str.,

Nutarė

16ieškinį tenkinti iš dalies.

17Priteisti iš atsakovo R. J., a.k. ( - ) paskutinė žinoma gyvenamoji vieta ( - ), 4518,81 Lt (keturis tūkstančius penkis šimtus aštuoniolika litų 81 centą) skolos, 1812,11 Lt (vieną tūkstantį aštuonis šimtus dvylika litų 11 centų) palūkanų, 822,42 Lt (aštuonis šimtus dvidešimt du litus 42 centus) delspinigių, 2550,51 Lt (du tūkstančius penkis šimtus penkiasdešimt litų 51 centą) patirtų ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, 5 (penkių) procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos (9703,85 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme 2013-10-14 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 8,5 procentų sutartinių palūkanų nuo pagrindinės skolos (4518,81 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. nuo 2013-10-14 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 291,00 Lt (du šimtus devyniasdešimt vieną litą) žyminio mokesčio ieškovo UAB „Gelvora“, į.k. 125164834, buv. A. Juozapavičiaus g. 7, Vilniaus m., a.s. LT027044060000310074 AB SEB banke, naudai.

18Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Ukmergės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai