Byla 2-359/2012

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Audronės Jarackaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Vyto Miliaus ir Nijolės Piškinaitės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Evalanas ir Co“ atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2011 m. gruodžio 6 d. nutarties dalies, kuria atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „NV statyba“ bankroto administratoriumi paskirta uždaroji akcinė bendrovė „Notisa“, civilinėje bankroto byloje Nr. B2-1124-280/2011 pagal ieškovų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kupiškio skyriaus, akcinės bendrovės „Swedbank“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Evalanas ir Co“ ieškinius atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „NV statyba“ dėl bankroto bylos iškėlimo, tretieji asmenys – Panevėžio apskrities valstybinė mokesčių inspekcija, uždaroji akcinė bendrovė „Medicinos bankas“,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovai AB „Swedbank“, VSDFV Kupiškio skyrius ir UAB „Evalanas ir Co“ kreipėsi į Panevėžio apygardos teismą su ieškiniais, prašydami iškelti atsakovo UAB „NV statyba“ bankroto bylą dėl įmonės nemokumo; AB „Swedbank“ įmonės bankroto administratoriumi siūlė paskirti UAB „Inovestus“, VSDFV Kupiškio skyrius - UAB „Notisa“, o UAB „Evalanas ir Co“ - UAB „Verslo konsultavimo biuras“ (1 b. t., 2-4; 2 b. t., 2-4 l.).

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5Panevėžio apygardos teismas 2011 m. gruodžio 6 d. nutartimi iškėlė UAB „NV statyba“ bankroto bylą, įmonės bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Notisa“ (1 b. t., 129-130 l.).

6Nurodė, kad visi pasiūlyti bankroto administratoriai atitinka įstatymo reikalavimus ir gali administruoti bankrutuojančią UAB „NV statyba“. Pažymėjo, kad BUAB „NV statyba“ reikalinga skirti administratorių, kuris pareigas vykdytų skaidriai, sąžiningai ir principingai, nes, nagrinėjant ieškinius dėl bankroto bylos iškėlimo, UAB „NV statyba“ per teismo nustatytą laiką nepateikė visų pareikalautų duomenų, be to, bankroto bylos nagrinėjimo teisme metu bendrovės turtas sumažėjo, o skolos išaugo.

7Teismas nustatė, kad kandidatas UAB „Notisa“ administruoja 5 įmones, joje dirba du administratoriai, UAB „Inovestus“ administruoja 6 įmones, bendrovėje dirba vienas administratorius, jis teikia administravimo paslaugas ir kaip kitų juridinių asmenų įgaliotas asmuo iš viso 27 įmonėms, o UAB „Verslo konsultavimo biuras“ dirbantis fizinis bankroto administratorius teikia administravimo paslaugas 6 įmonėms, pati bendrovė – 12 įmonių.

8Teismas konstatavo, kad atsižvelgus į paminėtus duomenis apie administratorių užimtumą, jų patirtį bei kitas žinomas administratorių savybes, UAB „Notisa“ yra tinkamiausia administratoriaus kandidatūra. Be to, pažymėjo, jog minėta bendrovė teikia administravimo paslaugas nuo įstatymo dėl juridinių asmenų bankroto priėmimo.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

10Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Evalansas ir Co“ prašo pakeisti Panevėžio apygardos teismo 2011 m. gruodžio 6 d. nutarties dalį, kuria atsakovo bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Notisa“, ir bankroto administratoriumi paskirti UAB „Verslo konsultavimo biuras“ (1 b. t., 137-139 l.). Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

111) Byloje nėra duomenų, kurie sudarytų pagrindą abejoti apelianto pasiūlyto bankroto administratoriaus šališkumu, neobjektyvumu ar galimu nesąžiningumu, todėl neaišku, kodėl apelianto pasiūlytas bankroto administratorius nesugebės užtikrinti UAB „NV statyba“ bankroto procesui keliamų tikslų – skaidrumo, sąžiningumo ir principingumo.

122) UAB „Notisa“ dirba du bankroto administratoriai: direktorius D. Bardišauskas, kuris vykdo 9 bankroto procedūras, ir V. Šimkūnienė, šiuo metu nevykdanti bankroto procedūrų ir neturinti didelės bankroto administratoriaus patirties (pažymėjimas teikti bankroto administratoriaus paslaugas jai išduotas tik 2010 m. balandžio 26 d., užbaigusi dvi bankroto procedūras), o apelianto pasiūlytas bankroto administratorius UAB „Verslo konsultavimo biuras“ turi tris darbuotojus ir kaip juridinis asmuo šiuo metu vykdo 11 bankroto procedūrų, o du minėtos įmonės administratoriai administruoja bankroto procedūras bendrovių, kurios užsiima ta pačia veikla kaip ir atsakovas – statybomis.

133) UAB „Notisa“ skirti bankroto administratoriumi siūlė kreditoriai – valstybės institucijos, kurių kreditorinių reikalavimų tenkinimo eilė yra aukštesnė. Todėl, siekiant įgyvendinti ir apginti smulkesnių bei paskesnės eilės kreditorių teises ir teisėtus interesus, atsakovo bankroto administratoriumi turėtų būti paskirta jų pasiūlyta kandidatūra.

14Atsiliepime į atskirąjį skundą tretysis asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prašo atmesti ieškovo atskirąjį skundą, o skundžiamą nutartį palikti nepakeistą (1 b. t., 142-144 l.). Nurodo, kad apeliantas, lygindamas administratorių kandidatūras, nepateikė duomenų apie tai, kiek bankroto procedūrų vykdo jo siūlomo administratoriaus darbuotojai, taip pat nepaminėjo, kad du iš jų – Jonas Vaisiauskas ir Vilius Ramoška, vykdo veiklą ir kaip fiziniai bankroto administratoriai, vykdantys 11 ir 5procedūras. Be to, apeliantas, akcentuodamas UAB „Notisa“ darbuotojos kvalifikacijos suteikimo datą (2010 m. balandžio 26 d.), nepaminėjo, kad panašiu laikotarpiu, t.y. 2010 m. kovo 1 d., kvalifikaciniai pažymėjimai suteikti ir UAB „Verslo konsultavimo biuras“ 2 darbuotojams.

15Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovas VSDFV Kupiškio skyrius prašo atmesti atskirąjį skundą, o skundžiamą nutartį palikti nepakeistą (1 b. t., 150-151 l.). Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas klausimą dėl bankroto administratoriaus, kaip juridinio asmens, paskyrimo, atsižvelgė į administratoriaus kompetenciją, įmonės, kurią siekiama administruoti, veiklos ypatumus bei finansinę padėtį, siūlomų bankroto administratorių finansinę padėtį, finansinius bei darbo pajėgumus, užimtumą, o bankroto administratorius Daugirdas Bardišauskas turi puikią administratoriaus kompetenciją, bankroto bylose pasižymėjo kaip pareigingas ir principingas administratorius, bankroto procedūras atlikdavo pagal nustatytus terminus.

16IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

17Atskirasis skundas netenkintinas.

18Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties dalies teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Apeliacinės instancijos teismas nenustatė absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 329 str. 2, 3 d., 338 str.).

19Pirmosios instancijos teismas tinkamai išnagrinėjo ir įvertino ieškovų pasiūlytų administratorių kandidatūras bei paskirdamas BUAB „NV statyba“ bankroto administratoriumi ieškovų pasiūlytą UAB „Notisa“, nepažeidė įstatymo.

20ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte įtvirtinta, jog, priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas arba teisėjas privalo paskirti įmonės administratorių; be to, teismas gali motyvuotai atmesti teikiamo bankroto administratoriaus (administratorių) kandidatūrą (kandidatūras) ir pareikalauti pateikti kitą administratoriaus kandidatūrą, jei teismui pasiūlyta kandidatūra neatitinka šio įstatymo reikalavimų (ĮBĮ 11 str. 2 d.). Taigi įstatymo leidėjas suteikė teismui, iškėlusiam įmonės bankroto bylą, prerogatyvą kiekvienu atveju spręsti, kurį asmenį skirti bankrutuojančios įmonės administratoriumi. Tačiau ši teismo teisė nėra absoliuti; skirdamas bankroto administratorių, teismas privalo patikrinti, ar nėra ĮBĮ nurodytų aplinkybių, dėl kurių asmuo negali būti skiriamas bankrutuojančios įmonės administratoriumi, bei, vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais, įvertinti kiekvieną aplinkybę, kuri gali neigiamai įtakoti administratoriaus patikimumą bei sukelti abejones dėl administratoriaus tinkamumo administruoti konkrečią bankrutuojančią įmonę.

21Nagrinėjamoje byloje nenustatyta, jog teismo paskirtas bankroto administratorius neatitinka įstatyme numatytų reikalavimų, be to, nėra duomenų, kad paminėtas administratorius būtų baustas dėl netinkamo bankroto procedūrų vykdymo ar įstatymų nesilaikymo, arba kad būtų pagrindo abejoti paskirto administratoriaus tinkamumu, patikimumu ar nešališkumu. Tokių duomenų apeliantas nepateikė ir apeliacinės instancijos teismui (CPK 178 str., 314 str., 338 str.).

22Teisėjų kolegija pažymi, kad ĮBĮ nenustatytas baigtinis sąrašas kriterijų, kuriais turi vadovautis teismas, parinkdamas konkrečią bankroto administratoriaus kandidatūrą, o apelianto argumentas, susijęs su jo pasiūlyto kandidato patirtimi, nesudaro pagrindo panaikinti teisingą apygardos teismo nutarties dalį, kuria paskirtas įstatymų reikalavimus atitinkantis atsakovo bankroto administratorius. Tai atitinka ir teismų praktiką, kurioje ne kartą konstatuota, jog vien tik administratoriaus didelė patirtis bei didelis baigtų bankroto procesų kiekis nelemia administratoriaus kandidatūros prioriteto (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. rugsėjo 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2320/2011, 2011 m. balandžio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1336/2011).

23Be to, nepagrįsta ir apelianto nuoroda, jog teismo paskirtas bankroto administratorius yra labiau užimtas nei apelianto pasiūlytas bankroto administratorius. Vertinant bankroto administratoriaus paskyrimo kriterijus, turi būti atsižvelgiama ne tik į siūlomo konkretaus juridinio bankroto administratoriaus, bet ir į jame dirbančių fizinių bankroto administratorių užimtumą, kadangi įmonės bankroto procedūras vykdo juridinio bankroto administratoriaus paskirtas įgaliotas fizinis bankroto administratorius, o apygardos teismas teisingai nustatė, jog apelianto pasiūlyto bankroto administratoriaus užimtumas yra didesnis nei teismo paskirto bankroto administratoriaus.

24Dėl pasakyto nėra pagrindo atskirojo skundo motyvais pakeisti arba panaikinti pirmosios instancijos teismo nutarties dalį dėl atsakovo bankroto administratoriaus paskyrimo (CPK 329 str. 1 d., 338 str.).

25Atkreiptinas dėmesys, kad teismo paskirtam bankroto administratoriui netinkamai vykdant savo pareigas ar atsiradus kitų aplinkybių dėl paskirto bankroto administratoriaus galimo neatitikimo įstatymų reikalavimams, bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės kreditorių susirinkimas (komitetas) turi teisę kreiptis į teismą dėl administratoriaus atstatydinimo (ĮBĮ 21 str. 2 d. 1 p., 23 str. 13 p.); be to, pagal ĮBĮ 11 straipsnio 6 dalį administratorius privalo atlyginti nuostolius, kurie atsiranda dėl jo kaltės.

26Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

27Palikti nepakeistą Panevėžio apygardos teismo 2011 m. gruodžio 6 d. nutartį.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovai AB „Swedbank“, VSDFV Kupiškio skyrius ir UAB „Evalanas ir... 4. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 5. Panevėžio apygardos teismas 2011 m. gruodžio 6 d. nutartimi iškėlė UAB... 6. Nurodė, kad visi pasiūlyti bankroto administratoriai atitinka įstatymo... 7. Teismas nustatė, kad kandidatas UAB „Notisa“ administruoja 5 įmones, joje... 8. Teismas konstatavo, kad atsižvelgus į paminėtus duomenis apie... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 10. Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Evalansas ir Co“ prašo pakeisti... 11. 1) Byloje nėra duomenų, kurie sudarytų pagrindą abejoti apelianto... 12. 2) UAB „Notisa“ dirba du bankroto administratoriai: direktorius D.... 13. 3) UAB „Notisa“ skirti bankroto administratoriumi siūlė kreditoriai –... 14. Atsiliepime į atskirąjį skundą tretysis asmuo Valstybinė mokesčių... 15. Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovas VSDFV Kupiškio skyrius prašo... 16. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 17. Atskirasis skundas netenkintinas.... 18. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 19. Pirmosios instancijos teismas tinkamai išnagrinėjo ir įvertino ieškovų... 20. ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte įtvirtinta, jog, priėmęs nutartį... 21. Nagrinėjamoje byloje nenustatyta, jog teismo paskirtas bankroto... 22. Teisėjų kolegija pažymi, kad ĮBĮ nenustatytas baigtinis sąrašas... 23. Be to, nepagrįsta ir apelianto nuoroda, jog teismo paskirtas bankroto... 24. Dėl pasakyto nėra pagrindo atskirojo skundo motyvais pakeisti arba panaikinti... 25. Atkreiptinas dėmesys, kad teismo paskirtam bankroto administratoriui... 26. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 27. Palikti nepakeistą Panevėžio apygardos teismo 2011 m. gruodžio 6 d....