Byla 2-1336/2011
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. vasario 21 d. nutarties dalies, kuria paskirtas bankroto administratorius uždarosios akcinės bendrovės „SV investicija“ bankroto byloje Nr. B2-3971-232/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Vyto Miliaus, Marytės Mitkuvienės (pirmininkė ir pranešėja) ir Gintaro Pečiulio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo asmens akcinės bendrovės DnB NORD bankas atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. vasario 21 d. nutarties dalies, kuria paskirtas bankroto administratorius uždarosios akcinės bendrovės „SV investicija“ bankroto byloje Nr. B2-3971-232/2011.

2Teisėjų kolegija,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4

5Ieškovas UAB „Melinga“ kreipėsi į teismą prašydamas iškelti bankroto bylą atsakovui UAB „SV investicija“, įmonės bankroto administratoriumi paskirti UAB „Adminas“. Trečiasis asmuo AB DnB NORD bankas, bankroto administratoriumi paskirti prašė UAB „Administravimas ir auditas“.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus apygardos teismo 2011 m. vasario 21 d.nutartimi iškėlė bankroto bylą UAB „SV investicija“ ir įmonės administratoriumi paskyrė UAB „Adminas“. Teismas nurodė, kad byloje gauti siūlymai skirti UAB „SV investicija“ bankroto administratoriais UAB „Adminas“, UAB „Administravimas ir auditas“, kurie davė sutikimą administruoti UAB „SV investicija““. Siūlomų administratorių kandidatūros suderintos su Įmonių bankroto valdymo departamentu prie Ūkio ministerijos. Byloje yra pateiktos administratorių profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimų kopijos. Teismas, atsižvelgęs į siūlomų administratorių vykdomų bylų skaičių (UAB „Adminas“ vykdo 2 bankroto procedūras, UAB „Administravimas ir auditas“ vykdo 29 bankroto procedūras, įgaliotas asmuo J. L. – 35 bankroto procedūras), į dirbančių administratorių skaičių, darbo krūvį tenkantį vienam administratoriui, sprendė, kad UAB „Adminas“ dirbantys administratoriai yra mažiau užimti, todėl galės operatyviau ir sklandžiau vykdyti administravimo procedūras, todėl UAB „SV investicija“ bankroto administratoriumi skyrė UAB „Adminas“ (LR įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 d. 1 p.). Teismas pažymėjo, kad bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimas turi teisę kreiptis į teismą dėl įmonės administratoriaus pakeitimo, jeigu iškyla pagrįstos abejonės dėl administratoriaus tinkamumo, jo neatitikimo šiam subjektui įstatymo keliamiems reikalavimams (LR įmonių bankroto įstatymo 11 str. 8 d., 23 str. 13 p.).

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

9Atskiruoju skundu trečiasis asmuo AB DnB NORD bankas prašo Vilniaus apygardos teismo 2011-02-21 nutartį civilinėje byloje Nr. B2-3971-232/2011 dalyje dėl UAB „Adminas“ atsakovo UAB „SV investicija“ administratoriumi paskyrimo panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės - atsakovo bankroto administratoriumi paskirti UAB „Administravimas ir auditas“. Atskirąjį skundą apeliantas grindžia šiais argumentais:

101. Teismas UAB „Adminas“ paskyrė tik iš esmės tuo pagrindu, kad jo užimtumas yra mažesnis, visiškai neįvertinus kitų reikšmingų aplinkybių, kad UAB „Adminas“ neturi pakankamos patirties ir kvalifikacijos administruoti atsakovą.

112. UAB „Adminas“ yra pasiūlytas su atsakovu susijusios įmonės - ieškovo UAB „Melinga“, kas kelia pagrįstų abejonių dėl gebėjimo skaidriai ir nešališkai vykdyti atsakovo bankroto procedūras. Pagal Juridinių asmenų registro duomenis ieškovas UAB „Melinga“ ir atsakovas UAB „SV investicija“ yra tarpusavyje susijusios įmonės, t.y. įmones valdo susijęs asmenys.

123. AB DnB NORD bankas nesutinka su paskirto bankroto administratoriaus kandidatūra, kadangi turi pagrindo manyti, kad atsakovo bankroto procedūros bus nepagrįstai užtęstos dėl nepakankamos UAB „Adminas“ kvalifikacijos ir galimo šališkumo. Dėl to didelė tikimybė ginčų tarp bankroto administratoriaus ir Banko kaip vieno iš didžiausių atsakovo hipotetinių kreditorių, todėl šiuo atveju yra labai svarbus bankrutuojančios įmonės kreditorių pritarimas bankroto administratoriaus kandidatūrai.

13Atsiliepimu į trečiojo asmens AB DnB NORD bankas atskirąjį skundą ieškovas UAB „Melinga“ prašo skundžiamą nutartį palikti nepakeistą ir nurodo, kad Vilniaus apygardos teismas, priimdamas 2011 m. vasario 21 d. nutartį ir UAB „SV investicija“ bankroto administratoriumi paskirdamas UAB „Adminas“ nepažeidė teisės aktuose reglamentuotų bankroto administratoriaus skyrimo taisyklių bei teismų praktikoje suformuotų kriterijų. Pagal formuojamą teismų praktiką pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria paskirtas bankrutuojančios įmonės administratorius, gali būti naikinama tik tuo atveju, jei paskirtas administratorius neatitinka ĮBĮ nustatytų reikalavimų. Apeliantas nenurodė jokių aplinkybių, pagrindžiančių galimą UAB „Adminas“ šališkumą. Įmonių bankroto įstatymas nenumato jokių privilegijų ar išimčių dėl bankroto administratoriaus skyrimo didžiausių bankrutuojančios įmonės kreditorių atžvilgiu.

14IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Atskirasis skundas netenkintinas.

16Apeliacijos objektą sudaro Vilniaus apygardos teismo 2011 m. vasario 21 d. nutarties dalis, kuria išnagrinėtas administratoriaus paskyrimo klausimas UAB „SV investicija“ bankroto byloje, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

17ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas privalo paskirti įmonės administratorių. Bankrutuojančios įmonės administratorius - tai teismo paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, turintis teisę teikti bankroto administravimo paslaugas (ĮBĮ 11 str. 1 d.). Jis valdo, naudoja bankrutuojančios įmonės turtą bei bankuose esančias įmonės lėšas ir jais disponuoja, užtikrina bankrutuojančios įmonės turto apsaugą, vadovauja bankrutuojančios įmonės ūkinei komercinei veiklai, taip pat privalo ginti visų kreditorių ir bankrutuojančios įmonės teises ir interesus, organizuoti ir atlikti būtinus bankroto proceso darbus (ĮBĮ 11 str. 3 d.). Taigi administratorius turi įstatyme apibrėžtus plačius įgaliojimus bankroto procese. Būtent nuo administratoriaus veiksmų didžia dalimi priklauso tinkama visų kreditorių bei pačios įmonės teisėtų interesų apsauga, bankroto procedūrų vykdymo efektyvumas. Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad bankrutuojančios įmonės administratorių skiria teismas iš bankroto bylos dalyvių pasiūlytų asmenų tarpo. Taigi, teismas turi diskrecijos teisę spręsti, kurį asmenį skirti bankrutuojančios įmonės administratoriumi. Ši teisė reiškia, kad teismui pačiu įstatymu yra suteikta bankrutuojančios įmonės administratoriaus paskyrimo prerogatyva, todėl teismo nevaržo nei pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo padavusių, nei kitų ĮBĮ 5 straipsnio 1 dalyje išvardintų asmenų pasiūlymai dėl administratoriaus kandidatūros. Tokia teisė užtikrina galimybę priimti racionalų, pagrįstą, protingą bei pateisinantį tuos tikslus, dėl kurių ši diskrecijos teisė suteikta, sprendimą parenkant nešališką ir pajėgų tinkamai administruoti įmonę administratorių. Administratoriaus paskyrimo klausimu priimtas teismo sprendimas turi būti pagrįstas ir paremtas įstatymu, todėl teismo diskrecijos teisė negali būti laikoma absoliučia, ypač tais atvejais, kai yra pasiūlomos kelios administratoriaus kandidatūros. Skirdamas bankroto administratorių teismas privalo ne tik patikrinti, ar nėra įstatymo aptartų aplinkybių, dėl kurių asmuo negali būti skiriamas bankrutuojančios įmonės administratoriumi (ĮBĮ 11 str. 4 d.), bet ir, vadovaudamasis teisingumo, protingumo bei sąžiningumo kriterijais, įvertinti kiekvieną svarbią šiam klausimui aplinkybę. Skiriant administratoriumi konkretų asmenį, atitinkantį administratoriaus kandidatūrai įstatymo keliamus reikalavimus, reikia siekti, kad administratoriaus paskyrimu būtų maksimaliai užtikrinamas kuo sklandesnis ir operatyvesnis bankroto procedūrų atlikimas, būtų išvengta ginčų tarp administratoriaus ir kreditorių dėl jų bei įmonės interesų atstovavimo tinkamumo, arba tokių ginčų kiltų kuo mažiau, kad administratoriaus darbas ir bankroto procese atsirandantys partnerystės santykiai būtų grindžiami garbės, moralės, sąžinės ir nešališkumo principais.

18Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas bankroto administratoriumi paskyrė ieškovo UAB „Melinga“ pasiūlytą bankroto administratorių UAB „Adminas“. Atskirajame skunde trečiasis asmuo AB DnB NORD bankas nurodo, kad teismas UAB „Adminas“ paskyrė tik iš esmės tuo pagrindu, kad jo užimtumas yra mažesnis, visiškai neįvertinus kitų reikšmingų aplinkybių, kad UAB „Adminas“ neturi pakankamos patirties ir kvalifikacijos administruoti atsakovą, tačiau teisėjų kolegija negali sutikti su šiuo apelianto argumentu. Pažymėtina, kad pagal Lietuvos apeliaciniame teisme susiformavusią praktiką, vien tik administratoriaus didelė patirtis ar pakankamas įvairių sričių darbuotojų skaičius bei pakankamai didelis baigtų bankroto procesų kiekis savaime nelemia administratoriaus kandidatūros prioretiškumo (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. lapkričio 12 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1486/2009, 2009 m. liepos 9 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-835/2009).

19Apeliantas nurodo, kad UAB „Adminas“ yra pasiūlytas su atsakovu susijusios įmonės - ieškovo UAB „Melinga“, kas kelia pagrįstų abejonių dėl gebėjimo skaidriai ir nešališkai vykdyti atsakovo bankroto procedūras, pagal Juridinių asmenų registro duomenis ieškovas UAB „Melinga“ ir atsakovas UAB „SV investicija“ yra tarpusavyje susijusios įmonės, t.y. įmones valdo susijęs asmenys. Teisėjų kolegija su šiais atskirojo skundo argumentais nesutinka, nes nurodytos aplinkybės neduoda pagrindo spręsti, kad paskirtasis administratorius gali būti šališkas. Apeliantas nepateikė įrodymų, kurių pagrindu būtų galima spręsti apie paskirtojo administratoriaus galimą šališkumą, todėl teisėjų kolegija laiko, kad aplinkybė, jog UAB „Adminas“ gali būti šališkas, grindžiama tik prielaidomis ir nėra įrodyta. Nors apeliantas ir nesutinka su teismo paskirtu bankroto administratoriumi, tačiau nenurodė jokių objektyvių priežasčių dėl kurių teismo paskirtas administratorius negalėtų tinkamai vykdyti UAB „SV investicija“ bankroto procedūrų. Pakeisti pirmosios instancijos teismo paskirtą administratorių tik todėl, kad paskirtas ne apelianto pasiūlytas nėra pagrindo.

20Atskirojo skundo argumentai, kad apeliantas yra didžiausias atsakovo kreditorius, neduoda pagrindo pakeisti paskirtą bankroto administratorių. Priešingai, aplinkybė, kad paskirtas administratorius, kurį pasiūlė ne didžiausią kreditorinį reikalavimą turintis kreditorius, suponuoja išvadą, kad šio kreditoriaus sprendimai neįtakos administratoriaus veiklos, nes ĮBĮ esminę reikšmę, sprendžiant svarbiausius bankroto proceso klausimus, suteikia ne administratoriui, o kreditoriams. Bankroto administratorius turi ginti tiek bankrutuojančios įmonės, tiek visų jos kreditorių interesus, todėl bankrutuojančios įmonės įsipareigojimų dydis konkrečiam kreditoriui savaime negali lemti bankroto administratoriaus paskyrimo.

21Tuo atveju, kai pirmosios instancijos teismas pasirinko bankroto administratorių iš kelių kandidatų, kurie iš esmės yra tinkami bei galėtų būti skiriami administruoti įmonę, ir išdėstė savo poziciją pagrindžiančius argumentus, apeliacinės instancijos teismas neturėtų naikinti šios žemesnės instancijos teismo nutarties, jeigu tam nėra įstatyme nustatyto pagrindo (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. rugsėjo 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1405/2010).

22Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

23Vilniaus apygardos teismo 2011 m. vasario 21 d.nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija,... 3. I. Ginčo esmė... 4. ... 5. Ieškovas UAB „Melinga“ kreipėsi į teismą prašydamas iškelti bankroto... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. vasario 21 d.nutartimi iškėlė bankroto... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 9. Atskiruoju skundu trečiasis asmuo AB DnB NORD bankas prašo Vilniaus apygardos... 10. 1. Teismas UAB „Adminas“ paskyrė tik iš esmės tuo pagrindu, kad jo... 11. 2. UAB „Adminas“ yra pasiūlytas su atsakovu susijusios įmonės - ieškovo... 12. 3. AB DnB NORD bankas nesutinka su paskirto bankroto administratoriaus... 13. Atsiliepimu į trečiojo asmens AB DnB NORD bankas atskirąjį skundą... 14. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 15. Atskirasis skundas netenkintinas.... 16. Apeliacijos objektą sudaro Vilniaus apygardos teismo 2011 m. vasario 21 d.... 17. ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad priėmęs nutartį... 18. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas bankroto administratoriumi... 19. Apeliantas nurodo, kad UAB „Adminas“ yra pasiūlytas su atsakovu susijusios... 20. Atskirojo skundo argumentai, kad apeliantas yra didžiausias atsakovo... 21. Tuo atveju, kai pirmosios instancijos teismas pasirinko bankroto... 22. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 23. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. vasario 21 d.nutartį palikti nepakeistą....