Byla 2A-780-275/2010

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš

2kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Danutės Kutrienės,

3kolegijos teisėjų Dalios Višinskienės ir Algirdo Auruškevičiaus,

4sekretoriaujant Aleksui Navickui,

5dalyvaujant ieškovo LUAB „Lietuvos aidas“ atstovams - administratoriaus UAB „Verslo administravimo ir teisės paslaugų biuras“ įgaliotam asmeniui Vytautui Bitinaičiui bei adv. Olegui Urbonui, atsakovo Vilniaus dailės akademijos atstovams - V. K. bei adv. Vaidai Pacenkaitei,

6viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo ieškovų A. P. ir LUAB „Lietuvos aidas“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 3-ojo apylinkės teismo 2009 m. lapkričio 25 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje pagal ieškovų LUAB „Lietuvos aidas“ ir A. P. ieškinį atsakovui Vilniaus dailės akademijai dėl pažeistų teisių gynimo, tretieji asmenys Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

7Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

8I.Ginčo esmė

9Ieškovai LUAB „Lietuvos aidas“ ir A. P. kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė įpareigoti pastato Maironio g. 3, Vilniuje, valdytoją Vilniaus dailės akademiją nugriauti statinio dalį, besiliečiančią su pastatu adresu Maironio g. 1 / B.Radvilaitės g. 9, Vilniuje. Nurodė, kad ieškovams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso pastatas adresu Maironio g. 1. / B.Radvilaitės g. 9, Vilniuje. Vilniaus dailės akademija, patikėjimo teise valdydama Lietuvos Respublikai nuosavybės teise priklausantį pastatą Maironio g. 3, Vilniuje, pažeidžia ieškovų nuosavybės teises, nesusijusias su valdymo netekimu. Nenustatytu laiku, savavališkai, pažeidžiant teisės aktų bei Vilniaus senamiesčio apsaugos reikalavimus, atsakovo patikėjimo teise valdomame pastate buvo pastatytas statinys, neteisėtai sujungęs pastatus, esančius Maironio g. 3 ir Maironio g. 1, Vilniuje; šis statinys – tai dviejų aukštų koridorius, sujungiantis pastatų, esančių Maironio g. 3 ir Maironio g. 1, Vilniuje, 2 ir 3 aukštus. Šio statinio pastatymu pažeistas ieškovams priklausančio namo vientisumas, užmūryta 15 langų, durų anga, kuria galima buvo pakilti ieškovams priklausančiame name iš 2-o į 3-ią aukštą, užmūrytas arkinis įvažiavimas į ieškovų namo kiemą. Neteisėtas statinys, nesutvarkytas jo stogas sukėlė ieškovams priklausančio namo užpylimą atmosferiniais krituliais, pastato sienų įskilimus. Ieškovų pastatas yra sudėtinė Vilniaus senamiesčio pastatų ansamblio dalis. Savavališkas statinys riboja ieškovų teises restauruoti jiems priklausantį pastatą, greta architektūrinės ir istorinės žalos, sudaro prielaidas materialinei žalai. Ieškovų namo langų užmūrijimas bei įvažiavimo į vidinį kiemą panaikinimas apribojo ir pažeidė savininkų teises.

10II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė

11Vilniaus miesto 3-asis apylinkės teismas 2009-11-25 sprendimu ieškovų LUAB „Lietuvos aidas“ ir A. P. ieškinį atmetė. Priteisė atsakovui Vilniaus dailės akademijai 3 980 Lt bylinėjimosi išlaidų iš ieškovų LUAB „Lietuvos aidas“ ir A. P. lygiomis dalimis. Teismas konstatavo, kad ieškovų ieškiniu reiškiamas reikalavimas atsakovui dėl įpareigojimo nugriauti ginčo statinį nėra grindžiamas atsakovo vykdoma rekonstrukcija. Todėl bylos nagrinėjimo eigoje ieškovų išsakytų pretenzijų dėl ieškovų, kaip pastato Maironio g. 1/9, Vilniuje, savininkų, teises pažeidžiančios pastato Maironio g. 3, Vilniuje, rekonstrukcijos, dėl šios rekonstrukcijos žalingų pasekmių ieškovų pastatui, tame tarpe dėl rekonstruojamo pastato architektūrinių sprendimų, teismas nenagrinėjo ir nevertino, motyvuodamas tuo, kad atsakovo vykdoma pastato Maironio g. 3, Vilniuje, rekonstrukcija nesudaro nei ieškinio dalyko, nei ieškinio pagrindo. Atsakovui išduotas statybos leidimas nenuginčytas ir nėra ginčijamas nustatyta tvarka. Teismas taip pat konstatavo, kad ieškovų ginčijamos atsakovo patikėjimo teise valdomo pastato Maironio g. 3, Vilniuje, dalies (esanti virš tarp pastatų Maironio g. 1/9 ir Maironio g. 3, Vilniuje, esančios įvažiavimo arkos) kadastro duomenys pirmą kartą užfiksuoti kartu su viso pastato Maironio g. 3, Vilniuje, kadastriniais duomenimis 1964-03-10, t.y. iki ieškovams įsigyjant nuosavybėn negyvenamąsias patalpas pastate Maironio g. 1/9, Vilniuje. Pastato Maironio g. 3, Vilniuje, patalpų, pažymėtų indeksais nuo 2-21 iki 2-26 ir nuo 3-16 iki 3-21, kadastriniai duomenys iki šiol nėra pakeisti. Vietos 2009-02-12 apžiūros metu nustatyta, kad vykdant pastato Maironio g. 3, Vilniuje, rekonstrukciją, taip pat rekonstruojamos ir ieškovų ginčijamos pastato dalies patalpos. Vietos apžiūros metu buvo galima įsitikinti, kad ieškovų pastato Maironio g. 1/9, Vilniuje, siena dalyje, sujungtoje su pastatu Maironio g. 3, Vilniuje, turėjo namo fasadinės sienos elementus: matyti užmūryti langai, išlikę namo dekoratyvinio karnizo elementai, išlikusios pašalintų namo sienos dekoratyvinių elementų žymos. Apžiūrint ieškovų pastato 2 ir 3 aukšto patalpas, besiribojančias su pastatu Maironio g. 3, Vilniuje, nustatyta, kad patalpų sienose, besiribojančiose su pastatu Maironio g. 3, Vilniuje, langų nėra; ieškovo A. P. teigimu, šiose patalpose esančios sieninės spintos yra įrengtos užmūrytų langų nišose. Apžiūros metu taip pat nustatyta, kad yra užmūrytas arkinis įvažiavimas į ieškovų namo kiemą. Ieškovo ieškinyje nurodyta aplinkybė, kad pastačius ieškovų ginčijamą statinį, užmūryta durų anga, kuria buvo galima pakilti ieškovams priklausančiame pastate iš 2 į 3 aukštą, negali būti pripažinta nustatyta. Nustatytas tik durų, buvusių tarp ieškovų namo (Maironio g. 1/9, Vilnius) ir atsakovo valdomo namo (Maironio g. 3, Vilnius) ginčijamų 3 aukšto patalpų, angos užmūrijimas. Bet ieškovams siekiant apginti jų valdomo namo vientisumą, durų tarp šalių pastatų angos užmūrijimas atitinka ieškovų siekiamą tikslą. Langų užmūrijimas pastato Maironio g. 1/9, Vilniuje, dalyje, besiribojančioje su pastatu Maironio g. 3, Vilniuje, nekilnojamųjų daiktų, esančių Maironio g. 1/9, Vilniuje, kadastro duomenų (techninės apskaitos) byloje užfiksuotas 1971-09-15. Ieškovai nekilnojamąjį turtą, esantį Maironio g. 1/9, Vilniuje, nuosavybėn įsigijo, taip pat atsakovas pastatą, esantį Maironio g. 3, Vilniuje, perėmė valdyti patikėjimo teise, esant pastatytai ieškovų ginčijamai pastato Maironio g. 3, Vilniuje, daliai, esant užmūrytiems ieškovų namo langams sienoje, besiribojančioje su atsakovo valdomu namu, esant užmūrytam arkiniam įvažiavimui į ieškovų namo kiemą. Atsakovas Vilniaus dailės akademija neatliko ieškovų namo langų, arkinio įvažiavimo į ieškovų namo kiemą užmūrijimo darbų. Atsakovas neatliko ir ieškovų ginčijamos pastato Maironio g. 3, Vilniuje, dalies (patalpos, esančios virš tarp pastatų esančios arkos) statybų: ginčijamos patalpos, kaip sudėtinė pastato Maironio g. 3, Vilniuje, dalis, kartu su visu pastatu 1964-03-10 jau buvo inventorizuotos ir yra teisiškai įregistruotos. Teigdami, kad ginčijamos patalpos pastatytos savavališkai, pažeidžiant teisės aktų reikalavimus, ieškovai nepateikė teismui jokių savavališkos statybos įrodymų, nenurodė konkrečių teisės aktų, kurių reikalavimai, statant ginčijamas patalpas, buvo pažeisti. Vietos apžiūros metu buvo matyti ieškovų namo sienos, besiribojančios su atsakovo pastatu įtrūkimai. Bet į bylą nėra pateikta įrodymų, kurie patvirtintų, kad namo sienos įtrūkimai atsirado dėl ieškovų ginčijamo pastato Maironio g. 3, Vilniuje, dalies pastatymo. Teismas atmetė, kaip neįrodytus ir ieškovų teiginius, kad dėl ginčijamo statinio ieškovų namas užpilamas atmosferiniais krituliais. Pastato Maironio g. 3, Vilniuje, ginčijamos dalies stogo atidengimas dėl vykdomos rekonstrukcijos galėjo sąlygoti didesnį atmosferinių kritulių kiekį patekimą ant ieškovų namo sienos. Nepateikta jokių įrodymų, kad ginčijamas statinys sąlygoja atmosferinių kritulių patekimą į ieškovo namo patalpas. Vietos apžiūros metu buvo matyti, kad ieškovų namo patalpų būklė yra prasta, patalpos yra apleistos, nenaudojamos, todėl galima išvada, kad ieškovai nesiima reikiamų priemonių savo namo patalpų tinkamai būklei išsaugoti. Teismas sprendė, kad ieškovai neįrodė jų ginčijamo statinio savavališko pastatymo, neįrodė, jog pastatą Maironio g. 3, Vilniuje, patikėjimo teise valdantis atsakovas Vilniaus dailės akademija kokiais nors savo veiksmais ar neveikimu pažeidė ieškovų, kaip negyvenamųjų patalpų, esančių Maironio g. 1/9, Vilniuje, savininkų teises.

12III. Apeliacinio skundo bei atsiliepimų į apeliacinį skundą teisiniai argumentai

13Ieškovai LUAB „Lietuvos aidas“ ir A. P. apeliaciniu skundu prašo panaikinti pirmos instancijos teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą: ieškinį patenkinti įpareigojant atsakovą atlikti rekonstrukcijos projekto, pertvarkant mokomąjį korpusą adresu Maironio g. 3, dalyje dėl ginčo statinio dalies, besiribojančios su ieškovų pastatu, korekciją, perkeliant besiliečiančią su ieškovų pastatu ginčo statinio dalį bei atstatant nugriautus langų, sienų, stogo ir kitus pastato puošybos elementus. Teisėjų kolegijai nusprendus, kad ieškovų prašymas pilnumoje nėra tenkintinas, bylinėjimosi išlaidas prašo paskirstyti proporcingai. Nurodo, kad ieškovai teismui pateikė nemažai faktinės bei istoriografinės medžiagos, pagrindžiančios ieškinyje išdėstytus reikalavimus. Teismas turėjo galimybę įsitikinti pateikiamų reikalavimų pagrįstumu įrodymų apžiūros vietoje metu. Akivaizdu, kad visas ieškovų namo šoninis fasadas yra uždengtas. Graži fasadinė ieškovų namo siena užstatyta kitu pastatu. Ginčo statinys statytas apie 1970 m. Ieškovai neginčija atsakovui išduoto statybos leidimo, nes statybos leidime leidžiami darbai neliečia ieškovų pastato Maironio g. 1, Vilniuje (t. 1, b.l. 92). Bylos pirmojo tomo 109-114 lapuose pateikta situatyvinė projekto dalis ir bendras būsimasis Maironio g. 3 pastato vaizdas. Jokio tarpinio, jungiamojo statinio iš viso nėra numatyta. Yra laisvas praėjimas į kiemą bei į arkinį 1 namo kiemo įvažiavimą. Tuo tarpu, Vilniaus dailės akademijos vykdomų pastato Maironio g. 3, Vilniuje, rekonstrukcijų darbų pasekoje ginčijamo statinio aukštesni aukštai jau tiesiogiai pastatyti ant ieškovų pastato, kas konstruktyviai pradėjo pažeisti ieškovų pastatą: atsirado įtrūkimai, sienų skilimai. Atliekami statybos darbai ateityje neabejotinai turės labai didelį neigiamą poveikį istoriniam pastatui. Tokiu būdu ginčo statinys užkerta kelią ieškovo pastato restauravimo darbams. Priešingai teismo argumentams, ginčo statinio viršutinė dalis ne kažkada, o būtent šiuo metu pastatyta ant ieškovų namo sienos. Dėl dalies šių statinių, ieškovų pastato sienose atsiranda skilinėjimai, drėgmė. Vietos apžiūros metu taip pat buvo galima įsitikinti, kad ieškovų pastato Maironio g. 1/9, Vilniuje, siena dalyje, sujungtoje su pastatu Maironio g. 3, Vilniuje, turėjo namo fasadinės sienos elementus: matyti užmūryti langai, išlikę kai kurie namo dekoratyvinio karnizo elementai, išlikusios pašalintų namo sienos dekoratyvinių elementų žymos. Apžiūros metu taip pat nustatyta, kad yra užmūrytas arkinis įvažiavimas į ieškovų namo kiemą. Teismas patvirtino, kad durų, buvusių tarp ieškovų namo (Maironio g. 1/9, Vilnius) ir atsakovo valdomo namo (Maironio g. 3, Vilnius) ginčijamų 3 aukšto patalpų, angos užmūrijimo faktą. Langų užmūrijimas pastato Maironio g. 1/9, Vilniuje, dalyje, besiribojančioje su pastatu Maironio g. 3, Vilniuje, nekilnojamųjų daiktų, esančių Maironio g. 1/9, Vilniuje, kadastro duomenų (techninės apskaitos) byloje užfiksuotas 1971-09-15. CK 4.98 str. suteikia savininkui teisę reikalauti pašalinti bet kuriuos jo teisės pažeidimus, nors ir nesusijusius su valdymo netekimu. Statybos įstatymas 6 str. 4 d. išdėstytas įsakmus reikalavimas, kad statinys turi būti statomas, kad statybos metu bei naudojant statinį nebūtų bloginamos trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, t.t. galimybė patekti į kelius ir gatves, natūralaus apšvietimo išsaugojimas ir pan. Nekilnojamojo kultūros paveldo įstatymu ieškovams įstatymo leidėjas nustatė pareigą rūpintis istorinio statinio išsaugojimu bei pareigą prižiūrėti tokį objektą, laiku šalinti atsiradusius defektus. CK 4.103 str. nustatytos neteisėtos statybos civilinės teisinės pasekmės. Šiuo atveju ieškovai nekvestionuodami leidimo statybos-rekonstrukcijos darbams, negatoriniu ieškiniu siekė per teismą įpareigoti atsakovą pertvarkyti jungiamąjį statinį, siekiant pašalinti ieškovų teisių pažeidimus. Ieškovai nesutinka su išvadomis, neva aplinkybės, kad nekilnojamąjį turtą, esantį Maironio g. 1/9, Vilniuje, nuosavybėn įsigijo, taip pat atsakovas pastatą, esantį Maironio g. 3, Vilniuje, perėmė valdyti patikėjimo teise, esant pastatytai ieškovų ginčijamai pastato Maironio g. 3, Vilniuje, daliai, esant užmūrytiems ieškovų namo langams sienoje, besiribojančioje su atsakovo valdomu namu, esant užmūrytam arkiniam įvažiavimui į ieškovų namo kiemą. Atsakovas Vilniaus dailės akademija neatliko ieškovų namo langų, arkinio įvažiavimo į ieškovų namo kiemą užmūrijimo darbų. Atsakovas neatliko ir ieškovų ginčijamos pastato Maironio g. 3, Vilniuje, dalies (patalpos, esančios virš tarp pastatų esančios arkos) statybų: ginčijamos patalpos, kaip sudėtinė pastato Maironio g. 3, Vilniuje, dalis, kartu su visu pastatu jau buvo inventorizuotos ir yra teisiškai įregistruotos. Su tokiu teisės aiškinimu nagrinėjamojoje byloje ieškovai nesutinka ir pažymi, kad teisės įgyvendinimas tokiu būdu ir priemonėmis, kurios prieštarauja įgyvendinamos teisės paskirčiai nėra teisėtas. Vienas iš pagrindinių teisės principų nustato, kad iš neteisės neatsiranda teisė. Pirmos instancijos teismas bylinėjimosi išlaidas priteisė iš ieškovų, padalindamas jas lygiomis dalimis. Apeliantai mano, kad tai yra nepagrįsta. Ieškovai nuosavybės teise valdo pastatą, esantį Maironio g. 1 / B.Radvilaitės g. 9, Vilniuje. Ieškovui LUAB „Lietuvos aidas“ nurodytame pastate nuo 1994 m. nuosavybės teise priklauso 1 770,41 kv.m bendro ploto negyvenamosios patalpos, registruotos kaip administracinės ir kavinės-baro patalpos. Ieškovas A. P. pastate, esančiame Maironio g. 1 / B.Radvilaitės g. 9, Vilniuje, nuosavybės teise nuo 2005 m. valdo 326,20 kv.m bendro ploto negyvenamąsias administracines patalpas. Tokiu būdu, ieškovo A. P. nuosavybės teise valdomas plotas sudaro 15 procentų viso pastato, dėl teisių pažeidimo į kurį vyksta teisminis ginčas, ploto. Todėl ir bylinėjimosi išlaidos ieškinio netenkinimo atveju turėtų būti priteistinos vadovaujantis šia turtinės dalies proporcija.

14Atsakovas Vilniaus dailės akademija atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo Vilniaus miesto 3-ojo apylinkės teismo 2009-11-25 sprendimą palikti nepakeistą, ieškovų apeliacinį skundą atmesti bei priteisti solidariai iš LUAB „Lietuvos aidas“ ir A. P. bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas visapusiškai ir išsamiai išnagrinėjo civilinė bylą ir priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir teisėtai netenkino ieškovų ieškinio, dėl šių priežasčių: 1) ieškinys buvo pareikštas netinkamam atsakovui; 2) ieškovai netinkamai suformulavo ieškinio pagrindą - ieškovų argumentai buvo nenuoseklūs, jie tarsi rėmėsi tiek CPK 4.98 str. ir teigė, kad gina nuosavybės teises nuo pažeidimų, nesusijusių su valdymo netekimu, tačiau tuo pačiu vis pažymėjo, kad valstybės biudžetinė įstaiga Vilniaus dailės akademija neteisėtai atlieka pastato rekonstrukciją ir ginčijo statybų teisėtumą; 3) ieškovų teiginiai, kad pastato dalis buvo pastatyta neaiškiu laikotarpiu, savavališkai ir pažeidžiant teisės aktus buvo nepagrįsti ir neatitiko faktinių aplinkybių; 4) ieškovai neįrodė, kuo konkrečiai valstybės biudžetinė įstaiga pažeidė jų teisės ir teisėtus interesus ir kokią žalą ieškovai patyrė; 5) ieškovai teigdami, kad „šiuo metu atliekamas atsakovo valdomo pastato kapitalinis remontas, todėl su mažiausiomis sąnaudomis yra galimybė atstatyti pažeistas ieškovų teises, nugriauti neteisėtai ir nepagrįstai pastatytą statinį“, nepagrįstai atsakovų sąskaita nori pasigerinti savo nuosavybės teise valdomą turtą; 6) visi ieškovų nurodyti tariami jų teisių ir teisėtų interesų pažeidimai (pažeistas ieškovams priklausančio pastato vientisumas, užmūryti praėjimai, langai, įvažiavimai, pastato trūkimai, įskilimai, drėgmė) niekaip nesusiję su valstybės biudžetinės įstaigos Vilniaus dailės akademijos veiksmais ar neveikimu; 7) ieškovai netinkamai suformulavo ne tik ieškinio pagrindą, bet ir dalyką. Nepaisant visų aukščiau išdėstytų argumentų, pagrindžiančių ieškinio neteisėtumą ir nepagrįstumą, ieškovų reikalavimas buvo neįgyvendinamas vien dėl to, kad ieškovai jį suformulavo abstrakčiai, t.y. nenurodė kokią konkrečią pastato dalį yra prašoma nugriauti, nepridedamas joks nugriovimo projektas ar planas. Taigi ieškovai neįrodė, kad Vilniaus dailės akademija valdydama, naudodama ir disponuodama pastatais, pažeidė ieškovų teises ir teisėtus interesus ir dėl to teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą netenkinti ieškovų reikalavimo nugriauti pastato dalį Vilniaus dailės akademija sąskaita.

15Tretysis asmuo Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo Vilniaus miesto 3-ojo apylinkės teismo 2009-11-25 sprendimą palikti nepakeistą, apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą. Kaip nurodė Vilniaus apskrities viršininko administracija savo atsiliepime, Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento specialistai patikrino atsakovo vykdomus rekonstrukcijos darbus ir 2008-06-30 statybos patikrinimo aktu nustatė, kad statinių spaustuvės ir kontrolės posto, adresu Maironio g. 3 Vilniuje, rekonstrukcija vykdoma turint Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2004-10-07 išduotą statybos leidimą Nr. NR/1466/04-1680. Patikrinus atliktus ir dar vykdomus statybos darbus adresu Maironio g. 3, Vilniuje, nukrypimų nuo projekto nenustatyta. Ieškovai minėto statybos leidimo neginčijo. Be to, byloje nustatyta, kad ieškovų ginčijamos pastato Maironio g. 3, Vilniuje patalpos pirmą kartą užfiksuotos 1964-03-10. Taigi ieškovų ginčijamas, kaip savavališka pastatytas, statinys pastatytas ne atsakovo vykdytos rekonstrukcijos metu. Ieškovai šią aplinkybę pripažino. Atsižvelgdamas į šias aplinkybes ir kitus byloje esančius įrodymus teismas pagrįsta konstatavo, kad ieškovai neįrodė jų ginčijamo statinio savavališko pastatymo, neįrodė, jog pastate Maironio g. 3, Vilniuje, patikėjimo teise valdantis atsakovas Vilniaus dailės akademija kokiais nors savo veiksmais ar neveikimu pažeidė ieškovų, kaip negyvenamųjų patalpų, esančių Maironio g. 1/9, Vilniuje, savininkų teises.

16Tretysis asmuo Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos atsileipime į apeliacinį skundą nurodo, kad nei pastatas adresu Maironio g. 1, Vilnius, nei pastatas Maironio g. 3, Vilnius nėra registruoti Kultūros vertybių registre, byloje nėra ginčijami Departamento priimti aktai ir sprendimo priėmimas šioje byloje neturės įtakos Departamento teisėms ir pareigoms.

17Teisėjų kolegija

konstatuoja:

18Apeliacinis skundas atmestinas, pirmosios instancijos teismo sprendimas paliktinas nepakeistas (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

19Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliaciniame skunde nurodytas aplinkybes, kurios sudaro skundo faktinį ir teisinį pagrindą, atsiliepimų į apeliacinį skundą argumentus, byloje surinktus įrodymus, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir teisėtai atmetė ieškovų LUAB „Lietuvos aidas“ ir A. P. ieškinį dėl pažeistų teisių gynimo.

20Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovai LUAB „Lietuvos aidas“ ir A. P. ieškiniu reiškia reikalavimą atsakovui Vilniaus dailės akademijai dėl įpareigojimo nugriauti statinio dalį, besiribojančią su ieškovų pastatu. Ginčo statinys, kurio nugriovimo siekia ieškovui, yra atsakovo patikėjimo teise valdomo pastato, esančio Maironio g. 3, Vilniuje, sudėtinė dalis, esanti virš tarp pastatų Maironio g. 1/9 ir Maironio g. 3, Vilniuje, esančios įvažiavimo arkos. Ieškovų ginčijamos atsakovo patikėjimo teise valdomo pastato Maironio g. 3, Vilniuje, dalies kadastro duomenys pirmą kartą užfiksuoti kartu su viso pastato Maironio g. 3, Vilniuje, kadastriniais duomenimis 1964-03-10 (t. 1, b.l. 31, 45, 46), t.y. iki ieškovams įsigyjant nuosavybėn negyvenamąsias patalpas pastate Maironio g. 1/9, Vilniuje. Atsakovas, gavęs 2004-10-07 statybos leidimą, už ES struktūrinės paramos lėšas vykdo patikėjimo teise valdomo pastato Maironio g. 3, Vilniuje, rekonstrukciją, pagal UAB „Numas“ parengtą ir nustatyta tvarka suderintą techninį projektą, pastatą rekonstruojant į mokamąjį korpusą ir tokiu būdu tenkinant Vilniaus dailės akademijos poreikius (t. 1, b.l. 88, 91-121, 149-162). Teisėjų kolegija pažymi, kad ieškovas UAB „Lietuvos aidas“ 2003-07-04 raštu patvirtino savo sutikimą su tuo, kad šalių naudojamame valstybei nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype, kurio unikalus Nr. 0101-0041-0144, būtų atliekama pastato rekonstrukcija (t. 1, b.l. 148; t. 2, b.l. 106-108). Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento specialistai 2008-06-30 patikrino atsakovo vykdomus pastato rekonstrukcijos darbus ir nukrypimų nuo projekto nenustatė (t. 1, b.l. 131). Atsakovui išduotas statybos leidimas nenuginčytas ir nėra ginčijamas nustatyta tvarka.

21Bylos duomenimis taip pat nustatyta, kad ieškovai nekilnojamąjį turtą, esantį Maironio g. 1/9, Vilniuje, nuosavybėn įsigijo, taip pat atsakovas pastatą, esantį Maironio g. 3, Vilniuje, perėmė valdyti patikėjimo teise, esant pastatytai ieškovų ginčijamai pastato Maironio g. 3, Vilniuje, daliai, esant užmūrytiems ieškovų namo langams sienoje, besiribojančioje su atsakovo valdomu namu, esant užmūrytam arkiniam įvažiavimui į ieškovų namo kiemą. Atsakovas Vilniaus dailės akademija neatliko ieškovų namo langų, arkinio įvažiavimo į ieškovų namo kiemą užmūrijimo darbų. Atsakovas neatliko ir ieškovų ginčijamos pastato Maironio g. 3, Vilniuje, dalies (patalpos, esančios virš tarp pastatų esančios arkos) statybų: ginčijamos patalpos, kaip sudėtinė pastato Maironio g. 3, Vilniuje, dalis, kartu su visu pastatu 1964-03-10 jau buvo inventorizuotos ir yra teisiškai įregistruotos (t. 2, b.l. 39-57). VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro duomenys nebuvo nuginčyti nei pirmosios, nei apeliacinės instancijos teisme. Teisėjų kolegija sprendžia, kad ieškovų apeliacinio skundo argumentai, jog ginčijama pastato dalis buvo pastatyta atsakovo neaiškiu laikotarpiu, savavališkai, pažeidžiant teisės aktų reikalavimus yra nepagrįsti. Ieškovai nepateikė teismui jokių savavališkos statybos įrodymų, nenurodė konkrečių teisės aktų, kurių reikalavimai, statant ginčijamas patalpas, buvo pažeisti. Apeliantų nurodomos aplinkybės neatitinka faktinių bylos aplinkybių.

22Pirmosios instancijos teismas visiškai pagrįstai motyvavo, kad jeigu ir būtų nustatytas savavališkos statybos faktas, vien šis faktas, statybos normatyvinių techninių dokumentų pažeidimas statybos metu savaime nesudarytų ieškovams subjektinės teisės reikalauti nugriauti statinį atsiradimo pagrindo. Tokia teisė ieškovams atsirastų, įrodžius, kad savavališka statyba pažeidė ieškovų teises. O savavališkos statybos padarinių, nepažeidžiančių ieškovo teisių ir teisėtų interesų, šalinimas, tame tarpe statinio nugriovimas, yra statybos valstybinę priežiūrą atliekančių viešojo administravimo subjektų, nurodytų Statybos įstatymo 27 str., kompetencijoje. CK 4.98 str. suteikia savininkui teisę reikalauti pašalinti bet kuriuos jo teisės pažeidimus, nors ir nesusijusius su valdymo netekimu, tačiau savininkas turi įrodyti savo teisių pažeidimus. Teisėjų kolegija daro išvadą, kad šiuo atveju ieškovai neįrodė jų ginčijamo statinio savavališko pastatymo, taip pat, kad šio statinio stogas sukėlė ieškovams priklausančio namo užpylimą atmosferiniais krituliais, pastato sienų įskilimus, taigi, neįrodė, jog pastatą Maironio g. 3, Vilniuje, patikėjimo teise valdantis atsakovas Vilniaus dailės akademija kokiais nors savo veiksmais ar neveikimu pažeidė ieškovų, kaip negyvenamųjų patalpų, esančių Maironio g. 1/9, Vilniuje, savininkų teises.

23Teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad ieškinyje išdėstytas reikalavimas (ieškinio dalykas) (t. 1, b.l. 16-19) skiriasi nuo to kuris nurodytas apeliaciniame skunde (t. 3, b.l. 50-54). CPK 312 str. nustato draudimą apeliaciniame skunde kelti naujus reikalavimus, kurie nebuvo pareikšti nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme. Apeliacinio proceso paskirtis – patikrinti ginčijamo pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą (CPK 301 str.). Apeliacinis procesas nėra laikomas nauju, pakartotiniu bylos nagrinėjimu, todėl tikrindamas pirmosios instancijos teismo priimto teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą apeliacinės instancijos teismas negali peržengti bylos nagrinėjimo ribų, nustatytų pirmosios instancijos teismo. Ieškovai argumentuodami savo apeliacinį skundą iš esmės tik atkartojo ieškinyje ir pirmosios instancijos teismo posėdžių metu išdėstytas faktines aplinkybes ir visiškai nenurodė, kokių, jų manymu, įrodymų byloje teismas neištyrė ar netinkamai ištyrė, kokias materialinės ar procesinės teisės normas pirmosios instancijos teismas pažeidė ar teisės aiškinimo klaidas teismas padarė, kas, jų nuomone, galėjo nulemti neteisėto ir nepagrįsto sprendimo priėmimą.

24Apeliaciniu skundu ieškovai neginčija bylinėjimosi išlaidų dydžio, tačiau nepagrįstai ir neteisėtai teigia, jog bylinėjimosi išlaidos ieškinio netenkinimo atveju turėjo būti priteistos vadovaujantis turtinės valdomo pastato dalies proporcija, t.y. ieškovų manymu, pirmosios instancijos teismas privalėjo atsižvelgti, jog ieškovo A. P. nuosavybės teise valdomas plotas sudaro tik 15 procentų viso pastato, dėl teisių pažeidimo į kurį vyksta teisminis ginčas, ploto. Teisėjų kolegija sprendžia, kad šis ieškovų teiginys yra nepagrįstas, kadangi šiuo konkrečiu atveju ginčas nėra turtinis, o ieškovų reikalavimas yra nedalus, todėl bylinėjimosi išlaidos pralaimėjusioms šalims negali būti padalijamos proporcingai teismo sprendimu nustatytoms jų atsakomybės, esant materialiesiems teisiniams santykiams, dalims.

25Dėl aukščiau nurodytų aplinkybių pirmosios instancijos teismo sprendimas paliktinas galioti nepakeistas, o apeliacinio skundo reikalavimai netenkintini.

26Ieškovų LUAB „Lietuvos aidas“ ir A. P. apeliacinį skundą atmetus visiškai, iš ieškovų atsakovo Vilniaus dailės akademijos naudai priteistinos bylinėjimosi išlaidos, patirtos bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme (CPK 93 str. 1 d.). Kaip matyti iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų, atsakovas patyrė 1 400 Lt dydžio išlaidas advokatės Vaidos Pacenkaitės, atstovavusios atsakovą bylos nagrinėjimo metu, teisinei pagalbai apmokėti, t.y. ši suma buvo apmokėta advokatei už atstovavimą civilinėje byloje Vilniaus apygardos teisme ir už procesinių dokumentų parengimą. Prašymas atlyginti atsakovo turėtas bylinėjimosi išlaidas pateiktas iki apeliacinio skundo išnagrinėjimo iš esmės pabaigos. Atsižvelgusi į nagrinėjamos bylos sudėtingumą, ginčo pobūdį, atsakovo advokatės atliktus procesinius veiksmus – paruoštą atsiliepimą į apeliacinį skundą ir dalyvavimą teismo posėdžiuose, į tai, kad atsakovui atstovavo ta pati advokatė, kuri atstovavo pirmos instancijos teisme, todėl jai nereikėjo papildomų sąnaudų ruošiant procesinį dokumentą ar ruošiantis bylai teisme, į Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio nustatytus užmokesčių dydžius bei vadovaudamasi teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, apeliacinės instancijos teismo kolegija atsakovo naudai priteistinas išlaidas už advokatės teisinę pagalbą apeliacinėje instancijoje sumažina, priteisdama atsakovo naudai iš ieškovų LUAB „Lietuvos aidas“ ir A. P. 1 200 Lt lygiomis dalimis, t.y. po 600 Lt iš kiekvieno (CPK 98 str. 2 d., Rekomendacijų 8.11, 8.18, 9. p.).

27Pagal Vilniaus apygardos teismo pažymą apie išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, šioje byloje apeliacinės instancijos teismas turėjo 22,50 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Netenkinus ieškovų apeliacinio skundo, nurodytos išlaidos priteistinos iš ieškovų LUAB „Lietuvos aidas“ ir A. P. lygiomis dalimis, t.y. po 11,25 Lt, į valstybės biudžetą (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92, 96 str.).

28Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 325-331 str.,

Nutarė

29Vilniaus miesto 3-ojo apylinkės teismo 2009 m. lapkričio 25 d. sprendimą palikti nepakeistą.

30Priteisti atsakovui Vilniaus dailės akademijai po 600 Lt iš kiekvieno ieškovo – A. P. ir LUAB „Lietuvos aidas“ bylinėjimosi išlaidų atlyginimo.

31Priteisti iš ieškovų A. P. ir LUAB „Lietuvos aidas“ po 11,25 Lt pašto išlaidų, turėtų procesinių dokumentų išsiuntimui apeliacinės instancijos teisme, valstybei, įpareigojant ieškovus sumokėti šią sumą Valstybinei mokesčių inspekcijai, į AB Swedbank esančią Surenkamąją sąskaitą, nurodant įmokos kodą 5660.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Danutės Kutrienės,... 3. kolegijos teisėjų Dalios Višinskienės ir Algirdo Auruškevičiaus,... 4. sekretoriaujant Aleksui Navickui,... 5. dalyvaujant ieškovo LUAB „Lietuvos aidas“ atstovams - administratoriaus... 6. viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo ieškovų A. P. ir... 7. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 8. I.Ginčo esmė... 9. Ieškovai LUAB „Lietuvos aidas“ ir A. P. kreipėsi į teismą su ieškiniu,... 10. II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė... 11. Vilniaus miesto 3-asis apylinkės teismas 2009-11-25 sprendimu ieškovų LUAB... 12. III. Apeliacinio skundo bei atsiliepimų į apeliacinį skundą teisiniai... 13. Ieškovai LUAB „Lietuvos aidas“ ir A. P. apeliaciniu skundu prašo... 14. Atsakovas Vilniaus dailės akademija atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo... 15. Tretysis asmuo Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie... 16. Tretysis asmuo Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos... 17. Teisėjų kolegija... 18. Apeliacinis skundas atmestinas, pirmosios instancijos teismo sprendimas... 19. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, išnagrinėjusi... 20. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovai LUAB „Lietuvos aidas“ ir A. P.... 21. Bylos duomenimis taip pat nustatyta, kad ieškovai nekilnojamąjį turtą,... 22. Pirmosios instancijos teismas visiškai pagrįstai motyvavo, kad jeigu ir... 23. Teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad ieškinyje išdėstytas reikalavimas... 24. Apeliaciniu skundu ieškovai neginčija bylinėjimosi išlaidų dydžio,... 25. Dėl aukščiau nurodytų aplinkybių pirmosios instancijos teismo sprendimas... 26. Ieškovų LUAB „Lietuvos aidas“ ir A. P. apeliacinį skundą atmetus... 27. Pagal Vilniaus apygardos teismo pažymą apie išlaidas, susijusias su... 28. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 29. Vilniaus miesto 3-ojo apylinkės teismo 2009 m. lapkričio 25 d. sprendimą... 30. Priteisti atsakovui Vilniaus dailės akademijai po 600 Lt iš kiekvieno... 31. Priteisti iš ieškovų A. P. ir LUAB „Lietuvos aidas“ po 11,25 Lt pašto...